Bunnsolid dokumentasjon på landssvik

Pål har lagt ut et fantastisk stykke arbeide på Norgesaksjonen med mengder av dokumentasjon på at våre folkevalgte og deres skyggerepresentanter har begått fullstendig landssvik i mange tiår. Deres agenda har hele tiden vært en verdensregjering, og for å få til det, har de bevisst vært med på å de-konstruere den norske nasjonalstaten.

7 thoughts on “Bunnsolid dokumentasjon på landssvik

 • 19. februar 2017 at 16:26
  Permalink

  Dette er gammel ‘morro’
  Restene ser vi nå etter Obama/Hillary og EU

  Men at det er landsvik?
  -JA!

  Får det konsekvenser?
  – Neppe 🙁

 • 19. februar 2017 at 18:49
  Permalink

  Er sånn det er og forblir det, Even, så lenge vi aksepterer forskjellige spilleregler for eliten og stemmekveget. Jeg ser fra tid til annen at deler av Europas øvrige befolkning går delvis berserk og demonstrerer mot slike statlige overgrep. Her i Norge får slikt aldri skjedd, for Kari og Ola synes det er tryggere å angripe budbringeren, enn å bry seg om betydningen av hva han/hun forteller. Folk er kort og godt ikke interessert i å vite. Det finnes rett og slett ingen levende synlig arv etter vikingene, og det er et faktum folk virkelig bør ta innover seg. Hvem pokker var disse vikingene? De kan umulig ha vært nordmenn. Eller, det finnes en annen mulighet. At vi ikke er nordmenn, men at vikingene var. Det kan også være et mulig tredje svar, og det er at vi er aldeles radbrukket og ødelagt som mennesker, og derfor har blitt ugjenkjennelige.

 • 22. februar 2017 at 20:03
  Permalink

  Fælles erklæringen af 21. april 1944/62

  Tvillingefødslen, IMF og Verdensbanken på «fødeklinikken», der blev kaldt De Forenede Nationer (FN) året efter.

  “Med en aktiekapital på $10 milliarder fordelt på 100.000 aktier, der skulle overtages af de stater, der del-tog i bankens opretholdelse. Adgang hertil havde først og fremmest stater, der var medlemmer af Den Inter-nationale Valutafond, men senere skulle der gives andre stater adgang, hvorfor kun $9,1 milliard af aktiekapitalen blev udbudt til salg på den stiftende konference. Kun 20% af aktiekapitalen skulle indbetales, hvoraf en tiendedel i guld (altså reelt 2%); besatte lande kunne dog udskyde en fjerdedel af guldindbetalingen i 5 år. Bankens hovedopgave skulle være gennem lån eller garantier for private lån at fremme med-lemsstaternes genopbygning efter krigen og herved bidrage til på længere sigt at udvikle udenrigshandelen og hæve landenes produktivitet og levefod. Direkte lån måtte dog kun ydes, såfremt låntageren ikke kunne opnå private lån på rimelige vilkår. Bankens ledelse skulle organiseres efter samme retningslinier som er gældende for Den Internationale Valutafond. “Således skrev daværende ekspeditionssekretær (senere dansk stats-minister) Viggo Kampmann i 1944.
  Hvorledes dette skulle foregå synes ikke nemt at gennemskue uden videre. På andres vegne. efter den såkaldte guldmøntfods endelige afgang
  Denne fælles erklæring var fælles mellem U.S.A. og Storbritannien, selvom der stod i forordet, at Norge og andre små lande var enige heri. Den var som det nævntes, ikke et færdigt system, men blot en oversigt over nogle af de vigtigste retningslinier, forlød det fra pressen.

  Oslo, 2. – 4. Juni 1962 – Deklarasjon om etablering av en FN-styrt verdensregjering

 • 22. februar 2017 at 20:08
  Permalink

  Takk for det sitatet, Spiren. Ja, sånn er det. Allikevel, de som i tiår har forsøkt fortelle om dette og advare mot realitetenes bitre konsekvenser, har blitt hundset og forsøkt latterliggjort/ufarliggjort. De presstituerte har like mye å svare for som innbyggerne i Vesten. Førstnevnte for ikke å fortelle sine lesere om virkeligheten. Sistnevnte for å være så hjernedøde at de ikke har forstått nettopp dette.

 • 24. februar 2017 at 00:03
  Permalink

  En ny værden er re huskergistrert i brønnøysundsregistret en v adresse stortinget for noen år siden , men nå finner jeg den ikke orker ikke begynne å tippe navn så det var mærkelig jeg ikke fant den nå. gjorde flere skrivefeil kanskje.ved

 • 24. februar 2017 at 00:27
  Permalink

  sorry feil en (ny) var så vidt jeg husker registrert v brønnøysund reg. for noen år siden ,men nå fant jeg den ikke og adressen var stortinget m kontaktperson og har vært reg dær en ggod stund.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Optionally add an image (JPEG only)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggere liker dette: