Delta-Klevengens svært gode poeng

Aksjonsleder Terje Klevengen for beredskapstroppens/Deltas innsats på Utøya den 22. juli 2011 har et svært godt poeng i en rykende fersk artikkel i Politiforum.no. Hvis de ikke trodde at det var flere gjerningsmenn, hvorfor skulle de nekte medisinsk personell adgang til Utøya slik at de kunne ta seg av alle de hardt skadde ungdommene?

Jeg ble tipset om denne saken i dag, så først en takk til tipseren! Denne saken dreier seg om at Delta-personellet synes at kritikken fra Beck Gjørv-kommisjonens rapport, altså 22. juli-kommisjonens rapport, rammer dem urettferdig. Kommisjonen slår fast at det ikke finnes opptak av det interne sambandet hos Delta som kan dokumentere at de trodde at det kunne være flere gjerningsmenn på Utøya. Terje Klevengen påstår hardnakket at de trodde at det kunne dreie seg om 3 – 5 gjerningsmenn da de var underveis til øya. Han forteller at han er enig i at politiets innsats i forbindelse med Utøya-drapene var elendig hvis man legger til grunn at de trodde at det bare var én gjerningsmann. Så kommer han med et ubrytelig logisk argument, halvfet utheving er gjort av meg, og jeg siterer fra artikkelen:

http://politiforum.no/no/nyheter/2017/juni/Kritiserte+politiet+p%C3%A5+mangelfullt+grunnlag.d25-T2RLU49.ips

Aksjonslederen sier at om man legger til grunn at det var én gjerningsmann, så var det ingen god politiaksjon han sto i spissen for.

– Da gjorde vi ingen god jobb. Da skulle vi gjort noe helt annet. Vi skulle ha fått helsepersonell ut umiddelbart og startet behandling og evakuering. Hele aksjonen var jo basert på at det var flere gjerningsmenn. Hvis jeg som aksjonsleder hadde organisert aksjonen slik vi gjorde, med kunnskap om at det var én gjerningsmann, burde jeg ha vært avskiltet som politi.

Deltas aksjonsleder på Utøya den 22. juli 2011, Terje Klevengen.

Så enkelt er det, og kan forklares med noe jeg har skrevet tidligere. Det er ikke mulig for norske tjenestemenn i noen som helst styrke å gjennomføre en drapsorgie som den som utspant seg på Utøya. Da ligger det i sakens natur at det heller ikke ville vært mulig for dem at de ikke tilkalte medisinsk fagpersonell så raskt som mulig for å hjelpe stakkarene som lå hardt skadd over hele øya. Synet som møtte dem da de gjennomførte søk etter flere gjerningsmenn var grusomt, og det spiller ingen rolle om man er hardbarket politimann eller vanlig menigmann i et slikt tilfelle. Det må ha vært slik at de ønsket å gi de av skuddofrene som fortsatt levde så rask og god hjelp som overhodet mulig. Den eneste forklaringen på at dette ikke skjedde, og at innsatsstyrkens mannskaper selv sto for førstehjelp, var at aksjonslederen ikke turte slippe profesjonelle førstehjelpere til Utøya før de hadde forsikret seg om at det ikke fantes flere gjerningsmenn. Flere av de som deltok i aksjonen har helt sikkert barn selv, kanskje noen også i den alderen som de yngste av ofrene de så ligge istykkerskutte rundt seg da de forsøkte å få oversikt over situasjonen på Utøya. Det strider så til de grader imot den menneskelige natur å ikke ville hjelpe de som fortsatt levde at det er utenkelig at politimennene ikke ville sørge for å gi dem den beste hjelp raskest mulig. Årsaken til at medisinsk fagpersonell ble holdt borte fra Utøya må ha vært at beredskapstroppens leder og de øvrige mannskaper trodde at det kunne være flere gjerningsmenn.

Med dette sagt, synes jeg godt Klevengen og de andre impliserte kunne se på 22. juli-kommisjonens rapport også når det gjelder annet stoff de tar opp. Jeg skjønner godt at de først og fremst har ønsket å ta for seg den delen av rapporten som omtaler dem selv, men nå som de har gjort det, på en god måte slik jeg ser det, vil det være til stor hjelp om de også tar for seg rapportens øvrige betraktninger med et kritisk blikk. Da er det også naturlig å se på politiets egen etterforskning av det som egentlig skjedde i Regjeringskvartalet, for politiets innsats den dagen og under etterforskningen de kommende uker og måneder dreide seg ikke bare om hva som skjedde på Utøya.

La oss ikke glemme at det ikke var politiet som var offeret den 22. juli 2011, selv om jeg har forståelse for at man ønsker å renvaske seg for beskyldninger som impliserer at de kan være skyldige i både sen respons og og gale beslutninger. Beslutninger som kan ha ført til at det døde unødig mange på Utøya. Dette ansvaret må i så fall tungt å bære på. Dette vet polititjenestemennene best selv. Men at de ikke fryktet/trodde at det kunne være flere gjerningsmenn på Utøya er en så urimelig påstand at den er like idiotisk som at det ikke var flere gjerningsmenn i Regjeringskvartalet. At Terje Klevengen skulle vært avskiltet kan jeg ikke se gode argumenter for når det gjelder denne saken, men kanskje han burde vært behjelpelig med å få avskiltet noen av sine kolleger i Oslo, de som ledet etterforskningen av bombeangrepet? De kan umulig ha betalt årsavgiften.

11 thoughts on “Delta-Klevengens svært gode poeng

 • 9. juni 2017 at 13:05
  Permalink

  Når det gjelder det Delta-mannskapene burde tenke på foruten sin egen innsats på Utøya og politiets generelle innsats når det gjelder etterforskningen av hva som skjedde, burde de også tenke svært nøye gjennom dette med at de den samme dagen, den 22. juli 2011, holdt en øvelse med lignende scenario som det som møtte dem på Utøya. Dette bør være enkelt for dem. Hvem foreslo denne øvelsen? Når ble den planlagt, på initiativ av hvem? Hvem er denne hvem?

 • 9. juni 2017 at 22:35
  Permalink

  Jeg fatter ikke at folk ikke reagerer på følgende:
  «Alle tjenestemennene fra beredskapstroppen som deltok i Regjeringskvartalet etter bilbomben og senere kom i land på Utøya og pågrep Anders Behring Breivik, hadde tidligere samme dag og i dagene i forveien deltatt i trening på et helt likt scenario».

  http://www.aftenposten.no/norge/Trente-pa-Utoya-scenario-22-juli-179790b.html

  Jeg er ikke god på sannsynlighetsberegning, men selv bikkja mi skjønner at this simply doesen’t add up! Alle vi-øvde-på-nesten-det-samme-terroren er false flags.

  Men folket er altså villig til å kjempe med alle krefter for å beholde sine illusjoner. Stockholmsyndromet har mutert med kognitiv dissonans!

  Men takk for at de kjemper på…c»,)

 • 9. juni 2017 at 23:16
  Permalink

  Jeg er ikke god på sannsynlighetsberegning, men selv bikkja mi skjønner at this simply doesen’t add up! Alle vi-øvde-på-nesten-det-samme-terroren er false flags.

  Hehe! Det er nok fordi bikkja har en klok eier, Anki. Sånn er det ikke med folk flest. De hører på autoritetene, og liker å tro at disse behandler dem som et kjært barn og passer på dem. Jeg tror rett og slett at folk ikke vet fordi ingen har fortalt dem det. Har akkurat satt opp ei ny side der noen av disse terror-blir-terror-hendelsene. Er oppe på menyen og heter Terrorøvelser. Håper de bildeillustrasjonene blir delt av mange. Det er bare å laste ned og kaste ut på Internet hver gang muligheten byr seg.

 • 10. juni 2017 at 09:33
  Permalink

  Det med same-time same-place same-scenario er for meg et sikkert tegn på at det ikke dreier seg om tilfeldigheter.

  F.eks. London-bombingen for 10-11 år siden er rett og slett et klinkende klart bevis.
  Det foregikk øvelse på 3 forskjellige steder (t-bane / buss-terminal).
  Plutselig skjedde det ekte terror på akkurat disse 3 stedene.
  Man kan ikke unngå å forstå, men jeg legger merke til at hvor man nevner dette så dukker fort opp folk som vil ha en til å se en annen retning. Også på norske diskusjonssteder og kommenterfelt. Latterliggjøring og fokusflytting som etter noen år nå virker å være bevisst.
  Hvem har denne oppgaven tildelt?

 • 10. juni 2017 at 10:14
  Permalink

  Man kan ikke unngå å forstå, men jeg legger merke til at hvor man nevner dette så dukker fort opp folk som vil ha en til å se en annen retning. Også på norske diskusjonssteder og kommenterfelt. Latterliggjøring og fokusflytting som etter noen år nå virker å være bevisst.
  Hvem har denne oppgaven tildelt?

  Lønnede mennesker, og noen få som ikke orker ta innover seg fakta. De sistnevnte er det ikke noe å gjøre med. Kognitiv dissonans er et digert beist. De førstnevnte er det heller ikke noe å gjøre med. Mange av dem sitter i utlandet. Vet at Israel lønner studenter for å holde på. Legg merke til hvor dårlig mange av dem som deltar i avisdebattene er i norsk. Ta en titt på historie-bolken på VGD og se på dette. Det er også de som ofte har desidert flest kommentarer. Man må snakke forsiktig med folk privat om alt dette, og selv det er ikke lett, men kanskje man klarer så den første spiren, så er det opp til den enkelte derfra. Svaret er jo Internett og folks nysgjerrighet. Så får vi se hvor lenge vi får ha Internett slik vi har det i dag. Ser ikke lyst ut, men vi får holde på så lenge det er liv laga.

 • 10. juni 2017 at 10:48
  Permalink

  Fint å samle disse «øvelsene». Dessverre er folk langt mer villig til å forlate fysikk, logikk og sannsynlighetsberegning for å holde liv i sine illusjoner enn de er til å ta fakta inn over seg. Et interessant fenomen. En ting er å øve på lastebilterror og andre «vanlige» scenarier. Men 9/11 og Utøya så sykt at man blir målløs. Man skal være bra shaken & stirred i logikk senteret i hjernen for å kjøpe påstanden om at «tilfeldighetene ville det slik» 🙂

  http://www.historycommons.org/timeline.jsp?day_of_9/11=complete_911_timeline_training_exercises&timeline=complete_911_timeline

 • 10. juni 2017 at 10:58
  Permalink

  En ting er å øve på lastebilterror og andre «vanlige» scenarier. Men 9/11 og Utøya så sykt at man blir målløs.

  Det med Utøya er det som skiller seg ut i den store bulken med ferdiglagede terrorhendelser. Jeg klarer ikke skjønne annet enn at det er en umulighet å gjennomføre noe slikt for en gruppe som har planlagt massedrapet. Det taler jo i realiteten for en gal manns verk. Så bør vi kanskje tenke litt på dette han selv sa om medisiner og at han ikke husket noe som helst av det som skjedde der ute. Det siste kan komme av medisiner og annen påvirkning, men det kan jo også være hjernens måte å forsvare seg på. Kanskje noen inntrykk kan være så sterke at minne-banken rett og slett stenger for dagen?

 • 8. juli 2017 at 14:30
  Permalink

  Takk for det, Pål. Departementene tviholder på hemmelighold, mens beredskapstroppen ønsker mer åpenhet. Det er i seg selv oppsiktsvekkende, for hemmeligholdet kan tvilsomt begrunnes med annet enn hensyn til politiet, samtidig som den offentlige 22. juli-rapporten viser alt annet enn hensyn til dem. Når ting blir så selvmotsigende, forstår vi to ting. Noen ønsker å skape forvirring, og noen forsøker å skjule noe.

 • 8. juli 2017 at 14:35
  Permalink

  De som ønsker å få en bedre forståelse av hva som skjer i forbindelse med alle falske flagg-operasjoner og annet kriminelt, vil finne en del interessant i noe så trivielt som en spillefilm.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Welcome_to_the_Punch

  Det ligger politikk bak, og politikerne lystrer våpenprodusenter, politiledelsen drives av diverse ideologier og karrieremuligheter, og ikke noe er som å skape noen skudd- og drapshendelser for å få trumpet gjennom nye lover som gir politiet økte fullmakter til å bære våpen. Nye og bedre våpen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Optionally add an image (JPEG only)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggere liker dette: