Demokratiets politistater knekker Vestens ryggrad – vi har et akutt behov for tyranni

Hva har skjedd med de vestlige lands samfunn etter 2001 og hendelsene da myndighetene angrep sine egne innbyggere i USA? Kan vi se en utvikling mot at renneløkka strammes gradvis, slik at det ikke lenger er mulig for såkalt demokratiske prosesser å trekke frisk luft?

I USA la Busch-regimet fram forslaget til The Patriot Act så raskt etter 11. september-terroren i 2001, at alle forstår at en så til de grader omfattende og komplisert sak ikke kunne blitt vedtatt av kongressen drøye fem uker etter terroren hvis den ikke var forfattet før terrorhendelsene. Problemet med den vestlige verden, kanskje særlig Norge, er at det som blir vedtatt i USA, før eller senere blir en virkelighet også i vårt land. Vi dilter trofast etter, som om alt skulle vært planlagt på forhånd. Hastevedtaket i senatet den 21. oktober 2001 (98 stemte ja, 1 stemte nei), førte til at man ikke trenger gå om retten for å bryte seg inn i hus, arrestere mennesker, torturere dem på steder ingen vet hvor er, drepe dem, eller noen gang i ettertid måtte fortelle hva man har gjort. En amerikansk senator har innrømmet at ingen senatorer leste gjennom forslaget før avstemmingen, og at dette er normal prosedyre i slike saker. Det minner meg om når Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre via mobiltelefonsamtaler/SMS besluttet at Norge skulle være med på å bombe Libya sønder og sammen, uten at et eneste menneske på Stortinget det meg er bekjent, hadde innvendinger verken den gang eller siden.

Lovens 158 nye paragrafer ville selvfølgelig vært for mye å sette seg inn i for selv de skarpeste knivene i skuffen selv om de fikk mange uker på å granske forslaget som ble lagt fram. Senatorene ble gitt et døgn. Ja, et døgn, som i 24 timer.

Congress rushed to pass legislation to strengthen security controls. On October 23, 2001, Republican Rep. Jim Sensenbrenner introduced H.R. 3162 incorporating provisions from a previously sponsored House bill and a Senate bill also introduced earlier in the month. The next day on October 24, 2001, the Act passed the House 357 to 66, with Democrats comprising the overwhelming portion of dissent. The following day, on October 25, 2001, the Act passed the Senate by 98 to 1.

Det kunne kanskje vært en god idé å fortelle amerikanerne at de ikke er i nærheten av å ha et demokrati som fungerer etter påstått intensjon?

Den ene krigsforbrytelsen fulgte den andre etter 11. september-terroren. Myndighetenes forbrytelser mot egen befolkning, ble også fulgt av andre nasjoner, og deres antatte hovedhensikt må ha vært å innføre stadig strengere restriksjoner overfor egne lands innbyggere. Resultatet av disse forbrytelsene er merkbare i alle vestlige nasjoner, og beskrives greit av Wikipedia:

Politistat er en stat (land) der politiet og eller militærvesenet kan gripe inn mot statens innbyggere med overvåking, anholdelser, ransakinger og avhør uten bestemt lovhjemmel (eller ved vid fortolkning av de lover som fins), og hvor myndighetene kan fengsle personer i ubegrenset tid uten rettergang eller dom. Målet med en politistat er å sikre den sittende statsledelsens posisjon og forhindre opposisjon.

Det totalitære samfunn beskrives på en måte som er en treffende beskrivelse av hvordan samfunnet har utviklet seg de siste årene.

Totalitarisme (eller totalitært styre) er et politisk system hvor staten ikke anerkjenner noen grenser for sin myndighet og forsøker å regulere alle aspekter av det offentlige og private liv hvor det er mulig. Totalitarisme kjennetegnes som regel av et sammenfall av autoritært styre (hvor vanlige borgere har liten innflytelse over politikken) og ideologi (et omfattende sett av verdier som fremmes av myndighetene for å styre det meste, om ikke alt, av offentlig og privat liv).

Det autoritære samfunn beskrives også på en måte som burde fått kimingen fra varselklokkene til å vekke døde.

Autoritær (fransk, av latin auctoritas, myndighet) betegnes den som uten saklig grunnlag eller uten å gi saklig begrunnelse, bestemmer over andre. En autoritær innstilling kan også medføre overdreven respekt for enhver som står over en i sosial rang, slik at man lar seg dominere på følelsesmessig grunnlag uten fornuftstyrte argumenter.

Vårt eget lands oligarki

Denne tragiske utviklingen blir ikke bedre av at makten i vårt eget land har havnet i hendene på et forholdsvis lite nettverk av mektige familier og deres venner. Vi lar Wikipedia opplyse oss:

Et oligarki er som oftest styrt av et fåtall mektige familier hvor deres barn blir oppdratt som arvinger av denne makten. I kontrast til aristokrati («styrt av de beste») behøver ikke makten i et oligarki å bli styrt offentlig, men fungerer ofte som et økonomisk styre bak «tronen».

I Norge har dette gått så ille at oligarkene har fått lov til å komme fram fra skyggene og bli plassert i ledende politiske posisjoner. Ta Stoltenberg-/Heiberg-familien(e)s tragiske resultat, av massene kalt Jens. Jens Stoltenbergs mors og fars familier var begge representanter på Eidsvoll i 1814. Samtidig lefler disse styrtrike menneskene med en sammeblanding av oligarki og plutokrati, og da minner det hele mer og mer om organisert mafia, gjør det ikke?

Plutocracy (from Greek πλοῦτος, ploutos, meaning «wealth», and κράτος, kratos, meaning «power, dominion, rule») or plutarchy, is a form of oligarchy and defines a society ruled or controlled by the small minority of the wealthiest citizens.

Organized crime is a category of transnational, national, or local groupings of highly centralized enterprises run by criminals, who intend to engage in illegal activity, most commonly for money and profit. Some criminal organizations, such as terrorist groups, are politically motivated.

Er Norge befolket av mennesker med dårlig kvalitet?

Jeg stiller spørsmålet utfra den historiske påstand om at innbyggerne i et land får de lederne de fortjener. Sannelig må vi være et pillråttent folk, for maken til laverestående vesener enn de som befinner seg i toppen av norsk rikspolitikk skal en lete lenge etter. Det vi trenger for å redde stumpene, er intet mindre enn et vaskeekte tyranni.

Tyrannenes oppgave var ofte å bryte ned det aristokratiske samfunnet og skape et bedre samfunnsfellesskap.

Tyrannene sørget for utbygging av vannledninger, bymurer, templer, og annet som tjente fellesskapet. Noen tyranner konfiskerte jord og ga den ut til fattige.

Kanskje ikke så rart at mainstream historieforfalskere har ønsket å legge en negativ betydning i begrepet tyranni? Stort mer positivt kan det ikke bli enn dette. Alle som klarer bryte ned det aristokratiske samfunnet og arbeide til beste for befolkningen skal få min støtte.

11 thoughts on “Demokratiets politistater knekker Vestens ryggrad – vi har et akutt behov for tyranni

 • 24. november 2015 at 20:35
  Permalink

  Det er fælt, Spiren. Det vi ser skje nå er gjennomføringen av noe som er planlagt for mange tiår siden. De har hele tiden vært fullstendig klar over hvordan de ville svekke nasjon etter nasjon ved å gjennomføre handlinger som medførte masseinnvandring. Det er fælt for flyktningene, og det er fælt for nasjonene som blir utsatt for innvandringen. Advarslene har vært mange, men du vet hvordan det er. Hvis det ikke blir skrevet av De presstituerte, er det ikke sant.

 • 24. november 2015 at 21:07
  Permalink

  Jepp. Brundtland-rapportens dokumentasjon på at verdens ondskap er toppstyrt, Spiren. Du som er en gammel klimaveteran, husker kanskje hvordan jeg beskrev hennes/UNEPs svindel angående de millioner av klimaflyktninger som ville komme til Europa? Dette ser vi utspille seg hos De presstituerte omtrent hver dag nå. Krigen i Syria skyldes menneskeskapte klimaendringer, og menneskeskapte klimaendringer er derfor årsaken til flyktningkrisen. Er de ikke fæle? Noe av dette kan leses her:

  http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,753.msg19052.html#msg19052

  Absolutt alt som har med Gro Harlem Brundtland, Rio-kommisjonen, og klimasaken å gjøre er tvers gjennom falskt.

 • 25. mai 2016 at 22:57
  Permalink

  Det ser ut som at de planlegger å skru opp temperaturen på badevannet til den norske frosken igjen. Etter dette må den vel snart være gjennomkokt?

  «Så nå er det bare for politiet å hacke seg inn på Smart-telefonen din på en fest og fjernstyre opptak av lyd og bilde gjennom telefonen som du tror er skrudd av, for så å forfølge alle som var på festen.»

  http://johnchristianelden.blogg.no/1464167829_nr_vi_lures_inn_i_ove.html

 • 25. mai 2016 at 23:16
  Permalink

  Det er et direkte forsøk på dramatiske inngrep i norske innbyggeres frihet og selvstendighet, Stargazer. Noe å tenke på for de som mener friheten er sikret ved å stemme på grilldresspartiet?

 • 4. juni 2016 at 12:46
  Permalink

  Den siste uka har jeg lest litt om demokratiet og hva enkelte kjente og ukjente tenkere har hatt å mene om denne oppfinnelsen. Et par stykker har nevnt demokratiet i personlige henvendelser hvorpå jeg nok har uttrykt en smule skepsis til hele prosessen. Hvem det enn er som kom på en knallpærle av noen visdomsord angående demokratiet, ja det strides de såkalt lærde om. Mange gir Mark Twain æren, mens andre peker på at det ikke finnes en eneste kilde som kan bekrefte at Twain er opphav til de kloke ordene. Det spiller ingen rolle hvor dette kommer fra, for så kloke ord står helt fint på egne ben.

  Hvis det hadde spilt noen rolle hvem vi stemte på, hadde de forbudt valg for lenge siden.

 • 25. september 2018 at 12:39
  Permalink

  Ja Jostemikk dette har vert planglagt siden 50 tallet, eller kanskje under 2 verdenskrig t.o.m.

  Det vi vet med sikkerhet er at ‘de’ startet offisielt 4-6/6 – 1962 på Verdenskongressen for int. sosialister.
  Der ble det belsuttet å satse på ‘En FN-ledet Verdensorden’!
  I dag kalt globallismen (Aganda 21 og 2030)

  https://norgesaksjonen.org/2017/02/18/gro-h-brundtland-og-ap-folkesvikermafiaen-som-formelt-har-holdt-det-norske-folk-totalt-for-narr-de-siste-55-ar-uformelt-enda-lengre-en-fn-styrt-fascist-kommunistisk-verdensregjering-ble-dek/

 • 26. september 2018 at 10:10
  Permalink

  Takk for kommentaren, Erling! Ja, de tok det beviselig videre den gang, men det begynte nok tidligere. Sionistkongressen, første verdenskrig, den russiske revolusjonen og andre verdenskrig hadde alle bakenforliggende felles interesser i denne retningen.

 • 26. september 2018 at 14:00
  Permalink

  Glemmer ikke avskjedstalen til WW2 5 stjernes general & g x-president »Ike’ Eisenhover i 1961.
  Han advarte på det aller sterkest mot de vi i dag kaller ‘The Deep State’ (globallismen er et virkelmiddel for dem).
  Han var så redd for at ‘de’ vill kutte den direkte TV sendte avskjedstalen, hvis ‘de’ fikk nyss om hva han hadde lagt til i den offisellle tale, at selv ikke han mest bedtrodde assistent fikk vite om det.

  Hans etterkommer, JFK + broder’n, ble kverket fordi de var naive og trodde de kunne stoppe det ‘Ike’ advarte mot.
  Ja, selv Reagan overelvde et attentat etter at han ikke ville sigenere et dokument som ga våpeninustrien vide fullmakter.
  Etter det var han ‘snill’

  Rart å se at Trump fremdelse tillates av dem å gå oppreist……..

  https://youtu.be/FtoDnussUvE

 • 27. september 2018 at 17:44
  Permalink

  Glemmer ikke avskjedstalen til WW2 5 stjernes general & g x-president »Ike’ Eisenhover i 1961.
  Han advarte på det aller sterkest mot de vi i dag kaller ‘The Deep State’ (globallismen er et virkelmiddel for dem).

  Det er én viktig advarsel blant mange som har kommet fra tidligere politiske lederskikkelser. Folk var livredde for makten bak makten allerede for 100 år siden. De som forsøkte å avsløre dem opplevde aldri særlig suksess. Noen ble beint fram drept, eller forsøkt drept.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Optionally add an image (JPEG only)

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

%d bloggere liker dette: