Dra krakken bortått glaset

Vi barnebarna var så heldige at vi fikk et hjemmelaget julehefte av vår kjære bestemor/mormor da vi vokste opp. Det var egentlig et sanghefte. Bare én sang, med noter og innlimte illustrasjoner, og permer med glansa papir. Sangen var derfor en av de første jeg lærte meg teksten på, omtrent samtidig med en drøss med Einar Rose-tekster som jeg hørte på på 78-plater.

De tre vise menn og Jesus-barnet. Bilde: astrobob.areavoices.com
De tre vise menn og Jesus-barnet. Bilde: astrobob.areavoices.com

Sangen var Julekveldsvisa til Prøysen/Høyland, og  teksten til Prøysen var så god. Det var om ho Jordmor-Matja, de tre vise menn, som jeg trodde betydde vise-menn, som i visesang, og den stjerna som viste vei, og som Prøysen skrev var så god. Ingen gikk seg bort, for alle så den blunkende stjerna, og jeg maste og maste helt til bestemor kledde på meg på svarte kvelden, og vi gikk ut for å se etter den.

De tre magere

De tre vise menn er beskrevet som magere, eller magiere, jeg er ikke sikker. Det er også de tre stjernene som utgjør beltet i stjernetegnet Orion. De tre beltestjernene peker nesten rett på Sirius, og det er denne som er julestjerna, eller stjerna som forbindes med Jesus, eller Lucifer. Jeg siterer fra Wikipedia om bibelske magere:

The Magi (/ˈmædʒaɪ/ or /ˈmeɪdʒaɪ/; Greek: μάγοι, magoi), also referred to as the (Three) Wise Men or (Three) Kings.

Så fra Wikipedia om Orions belte:

They (de tre stjernene i beltet) also mark the northern night sky when the Sun is at its lowest point, and were a clear marker for ancient timekeeping.

Orion’s Belt or the Belt of Orion, also known as the Three Kings (and) the Magi.

I Wikipediaartikkelen om den høyre stjerna i beltet, Mintaka, står å lese:

In Christian astromythology, Mintaka is also regarded as the third of the three Magi on their way to Bethlehem (Sirius): Caspar, Melchior, Balthasar.

De tre stjernene i Orions belte er de tre vise menn, de tre konger. Betlehem er Sirius. Sirius er, foruten vårt tredje mest lyssterke himmelobjekt, den blinkende stjerna.

Hun er så snill den stjerna, hu blonke’, kan du sjå?

I Michael E. Bakichs bok The Cambridge Guide to the Constellations, står blant annet dette om forskjellige navn i Orion-konstallasjonen, side 22:

The Belt
The Butterfly
The Heavenly G
The Rake
The Sword
The Three Kings
Venus’ Mirror

Alt dette henger trolig sammen med det gamle Egypt. Svært mye i Bibel-historiene ser ut til å gjøre det. For dem pekte de tre belte-stjernene på Sirius, og når den ble født rundt midtsommer, markerte den flomtiden i Nilen. Denne årvisse flommen ga hele livsgrunnlaget for befolkningen langs Nilen, kanskje særlig i det øvre riket, altså det som lå lengst nedstrøms mot Giza og utløpet i Middelhavet. Sirius selv tilhører konstallasjonen Canis Major, eller Store Hund, som vi kaller den i Norge. Flommens komme er samme årstid som vi i Norge kaller hundedagene.

Ja, det var fyrste gongen som julestjerna brann,
men sea har a brønni i alle verdens land,
og såmmå å som hende er stjerna like stor
– du ser a over taket der a Jordmor-Matja bor.

God jul = Godt hjul = Godt nytt år

Sola blir født på ny, de samme dagene da vi feirer Jesu fødsel. De fire eikene på solhjulet peker nedover (vintersolverv), til venstre (vårjevndøgn), rett opp (sommersolverv), og til høyre (høstjevndøgn). Selv om Jesus var død tre døgn på en helt annen tid av året, er det et pussig sammentreff også dette. Sola er også død i tre døgn, les: det er så og si tre like lange (korte) døgn i forbindelse med vintersolverv. Så blir sola født på ny, altså står opp fra de døde, akkurat som Jesus gjorde. Man kan også telle tre dager etter dette tre-døgns dødsintervallet, og da dukker den/han opp fra de døde/blir født rundt 24-25 desember. God(t) (h)jul, med andre ord.

https://www.timeanddate.no/astronomi/sol/norge/oslo?maaned=12&year=2016

Jesus var død i tre dager, det samme som sola, før de begge står opp fra de døde. Bilde: timeanddate.no
Jesus var død i tre dager, det samme som sola, før de begge står opp fra de døde. Bilde: timeanddate.no

Det jeg har vist her er svært interessant i forhold til hva Andrew Power skriver i boka Ireland – Land of the Pharaohs. Det rituelle slaget mellom de to kongsmaktene om hvem som skulle herske i Storbritannia ble holdt i Irland, nettopp ved Boyne-elva, der Akhenatens folk (en av «Israels» tapte stammer) slo seg ned etter flukten fra Egypt. Jeg har bedt om eksperthjelp når det gjelder å få bekreftet det Power skriver om hvor stjernekonstellasjonene befant seg dagen for slaget, men har dessverre ikke fått noe svar. Jeg tviler ikke på at Power har styr på sin stjernekalender, men det er av stor viktighet for meg å få det bekreftet, for konsekvensene er så store. Håper å kunne komme tilbake til dette, for nesten alt av vår historie peker mot Egypt.

17 thoughts on “Dra krakken bortått glaset

  • 4. november 2016 at 00:05
    Permalink

    «Jeg jeg har vist her er svært interessant i forhold til hva Andrew Power…». Skriveleifalarm.

    Hvis jeg ikke husker feil tar Astroteolog Santos Bonnaci opp denne kalkuleringen ift Jesu fødsel, død og gjennoppstandelse i et av de mange foredragene som ligger tilgjengelig på youtube.

    Hvis jeg finner det igjen i løpet av helgen når jeg har mer tid til å lete sender jeg link. Bonnaci og Astroteologien er uansett interessant materie, og det er nok i retning av disse miljøene du kan finne kalkulering(ene) du søker.

    Veldig bra artikkel ellers. Fortsett det gode arbeidet Jostemikk! 🙂

  • 4. november 2016 at 01:49
    Permalink

    The Magi (/ˈmædʒaɪ/ or /ˈmeɪdʒaɪ/; Greek: μάγοι, magoi), also referred to as the (Three) Wise Men or (Three) Kings.

    Siden du tar frem de tre vise menn og Magos fikk jeg bare veldig lyst å nevne denne besynderligheten om ett av våre nordmenns nokså ukjente navn i Spania.

    Vikinger i Spania ble under Kalifatetet kalt Al-Magus.

    «Terminologien har forårsaket tidligere forskere enorme vanskeligheter fem , men forfedre. beviser utover enhver tvil at navnet al-magus må bety Vikings, antagelig fordi visse rituelle likheter har minnet de islamske forfattere på den persiske ilddyrkere at konseptet dekker generelt.» (https://tidsskrift.dk/index.php/historisktidsskrift/article/view/31245/60218)

    Vikinger ble kalt av muslimene i spania for ildtilbedere Magus, som er opprinnelse til ordet magi.

    «Magi (/ˈmeɪdʒaɪ/; Latin plural of magus) is a term, used since at least the 6th century BCE, to denote followers of Zoroastrianism or Zoroaster. «https://en.wikipedia.org/wiki/Magi

    «Odin is associated with healing, death, royalty, the gallows, knowledge, battle, sorcery, poetry, frenzy, and the runic alphabet» som ikke akkurat reduserer mistanken om magi var noe Vikinger kunne.

    Vi skal heller ikke glemme Thor Heyerdahls bok «jakten på Odin» som argumenter godt for at nordmenn basert på Snorre kommer fra Azerbajdsjan. Det plasserer vårt folk i området svært nært Persia. Hvor ild-tilbedere hadde sitt tilholdsted som jeg kjenner til.

  • 4. november 2016 at 10:54
    Permalink

    Takk for god kommentar, Surrehodet. Det er flere koblinger til vår norrøne fortid, blant annet til Sirius. Noen har koblet den til Isis, og husker jeg ikke helt feil, er de tre stjernene i Orions belte koblet til bibelens tre forskjellige Maria. Det er en direkte kobling til Isis det også, den kvinnelige skaperen av alt liv. Og nok en gang med forbehold om at jeg kan huske feil i farta, tror jeg at også Frøya blir koblet til Sirius. I så fall oppstår det en liten kollisjon, for jeg kan vanskelig se annet enn at Sola er gud, månen Isis, og Sirius sønnen. Her tror jeg kirken begikk styggedommen å fjerne viktigheten av det kvinnelige, det livgivende, fra hele historien. De slettet viktigheten av det kvinnelige ut av historien, og kalte det Den hellige ånd. Det okkulte i hele denne historien, er hvordan de forskjellige himmellegemene en gang ble brukt som symboler for det en må kunne anta var reelle hendelser og like virkelige folk. Eventuelt «folk». Med det jeg har av kunnskap, samt måten jeg tolker denne kunnskapen på, ser det ut til at mesteparten har sitt opphav i Egypt, Syria, Iran og Irak, med førstnevnte, Egypt, som arnested.

  • 4. november 2016 at 11:05
    Permalink

    Hvis jeg ikke husker feil tar Astroteolog Santos Bonnaci opp denne kalkuleringen ift Jesu fødsel, død og gjennoppstandelse i et av de mange foredragene som ligger tilgjengelig på youtube.

    Takk for kommentaren, Fredrik, og jeg har rettet skriveleifen. Alt slik som du nevner er interessant, og får du tid til å oppsummere hva Bonnaci forteller, vil jeg sette stor pris på det. Enn så lenge, uten å vite hva han forteller, kan jeg legge til at jeg tror at Jesu fødsel er feildatert med flere tusen år. Månen nedkom med et guttebarn i Egypt, lenge før festlokalene der nede ble overlatt til oss.

  • 4. november 2016 at 15:46
    Permalink

    Her er en Bonacci snutt du kan begynne med, som ikke er for lang. Den tar ikke for seg akkurat det nevnte spørsmålet om kalkulering av Jesu fødselsberegning, men er relevant i den større kontekst for det sporet du er inne på: https://www.youtube.com/shared?ci=ue9_I9VE5mA

    Jeg kikker mer i helgen etter det nevnte utdraget fra Bonnaci foredragene om fødselsberegning, og kommentarposter fortløpende etter hva jeg finner.

    God snøglad helg! 🙂

  • 4. november 2016 at 22:19
    Permalink

    «Sola blir født på ny, de samme dagene da vi feirer Jesu fødsel.» Ja, det stemmer, men Jesus ble ikke født når sola «snur», men han ble født på vårparten, trolig rundt medio april, trolig også 6 år før år 0. Mer om tid her: http://www.nyhetsspeilet.no/2016/08/unnskyld-har-de-korrekt-tid/

    Står for øvrig ingenting i Bibelen om feiring av verken påske, jul eller fødselsdager, bortsett fra at man ikke skal feire/tilbe ting eller planeter, ei heller følge nikolaittenes lære (nikolaittene følger Saint Nicolaus = santa claus). Så kirkens menn har gjort diverse endringer, for å si det slikt, og følger verken boken eller guden de hevder å gjøre.

  • 4. november 2016 at 22:56
    Permalink

    Hei, Øystein! Ja, du har helt rett, og jeg har nevnt noen forbehold. Det bemerkelsesverdige er hvordan de har forfalsket det opprinnelige, og satt det inn i en historie de har solgt menneskeheten. Prisen var mange hundre millioner liv, omtrent alt gullet som fantes igjen på jorda, og blodrentene de har bløgget oss med i århundrer.

    Jesus er for øvrig verken Jesus, Joshua, Lucifer eller noen annen. Han er oss. Vi ble født lenge etter at det ble lys, altså at fusjonsprosessen i sola startet. La det bli lys. Sola er livet. Det finnes ingen abstrakt gud, eller «Gud». Vi er menneskesønnene og -døtrene. Månen er koblet til den kvinnelige menstruasjonssyklusen, om enn ikke samtidig, så samme antall dager. Det er «Mor», eller Frøya, Isis, de tre Mariaene osv. Det er derfor jeg har beskrevet henne som skjøgen, madonnaen, heksa og den gode og livgivende. Kvinner er alt dette. Det ble i og med 1001 Natt, eller Bibelen, til den hellige ånd, og jeg innrømmer gladelig at jeg har følt meg nære denne ånden i forbindelse med kvinner i trivelige situasjoner, men det er stygt at de stjal det kvinnelige fra oss i 2000 år. Så redd har de vært for den livgivende delen av befolkningen, altså kvinnen, at de brant dem og druknet dem og fordømte dem for å være kvinner. De forsto etter hvert at dette var en praksis de måtte gi seg med, men de fikk skikkelig vann på mølla igjen med suffragettene og kvinne»frigjøringen». Alle rødstrømpene dere vet. De var så sleipe at de klarte få kvinnene selv til å ta avstand fra det å være kvinne. De manipulerte dem til å ønske å bli menn. Trolig det styggeste peket de har gjort mot menneskeheten, for familiene har rast fra hverandre, og kjønnsrollene er snart snudd på hodet.

    Sånn, nå er det sagt. Hadde tenkt å vente noen år før jeg skrev dette, men skitt au, som det heter. Så ja, jeg elsker «Jesus», og tror at «han» (og hun) har utrolige evner til godhet og kunnskap i seg. Det er bare så forbasket trist at de fleste jesuser og jesusinner har mistet evnen til å forstå hvem de er.

  • 5. november 2016 at 00:55
    Permalink

    Jostemikk, hører du med i gruppen ateister som tror på «mennesket»! ? Umiddelbare reaksjon etter å ha lest kommentaren var «å herlighed»:)

  • 5. november 2016 at 01:03
    Permalink

    Du må spørre deg selv om hvor og hvorfor det jeg skrev er galt, hetda. Min tro på mennesket er falmende, men den eneste grunnen til at jeg holder denne bloggen igang er et ørlite håp. Håpet er at det skal skje en oppvåkning, slik at det en gang skal bli mulig å bryte ut av galskapen som har slaktet mennesker i tusener av år. Drittsekkene som spiser hans legeme, drikker hans blod. Det er nok nå, synes du ikke? Eller mener du at det er greit at vi fortsetter i samme tralten i to tusen år til? Jeg skrev til deg en gang på Klimaforskning at du ville se det guddommelige hvis du tittet i speilet. Husker du?

  • 5. november 2016 at 01:30
    Permalink

    Takk for en glimrende kommentar, Jostemikk 🙂

    Det var nok de som forsto langt mer av det du skriver om hvis vi bare går tilbake til tiden før Vatikanet begynte å gjøre sin skade på folk.

    Know thyself

    One of the proverbs of the External Temple is «The body is the house of God.» That is why it is said: «Man, know thyself».[4] In the Internal Temple, one of the many proverbs is «Man, know thyself, and you are going to know the gods»

  • 5. november 2016 at 12:20
    Permalink

    Jostemikk: «Alle rødstrømpene dere vet. De var så sleipe at de klarte få kvinnene selv til å ta avstand fra det å være kvinne. De manipulerte dem til å ønske å bli menn. Trolig det styggeste peket de har gjort mot menneskeheten, for familiene har rast fra hverandre, og kjønnsrollene er snart snudd på hodet.» Just presis. Feminismen er en katastrofe for både kvinnene selv, men også samfunn og familie. Temaet ble tatt opp i denne velskrevne artikkelen av Flettfryd: http://www.nyhetsspeilet.no/2015/08/feminismen-en-katastrofe/
    Min tese er at dette kommer til å bli verre og verre, bare se på Feministisk Initiativ i Sverige, som er feminisme på steroider og metamfetamin. Til slutt blir menn kvinner og kvinner menn, og da er alt, som du skrev, snudd på hodet. Så, det er vi menn som har sviktet egentlig, og skal dette ende på best mulig måte, må menn brette opp ermene, og vise holdninger og trygghet. Men vi har mektige motstandere, som Bilderberg, her fra «Behold a pale horse»; Silent Weapon for Quiet Wars: http://www.lawfulpath.com/ref/sw4qw/index.shtml

    Jostemikk: «Det bemerkelsesverdige er hvordan de har forfalsket det opprinnelige…» Ja, og det på samtlige plan og nivåer, hvilket har gjort det vanskelig, ikke bare å lete etter sannheten, men finne den i havet av løgner, halvsannheter og nestensannheter. Riktignok har internett gjort det lettere å finne ting, men også gjort det lettere å forlede eller drukne sannheten. Løgn har alltid vært en del av maktens metoder, og én løgn medfører ofte en nye én, enten for å dekke over den forrige, eller taske til seg mer makt. Slik har det ballet på seg, år etter år, millenium etter millenium. Til slutt er hele livet og eksistensen basert på et monument av løgn, som har støpt og formet i enhver menneskehjerne. Massemedia og offentlig skole er viktige verktøy for makten, så skal vi løsne grepet, må folk styre unna disse to gjennomkontrollerte institusjonene for programmering av befolkning.

  • 5. november 2016 at 12:28
    Permalink

    Jeg leser, takker, og leser igjen, Øystein.

  • 5. november 2016 at 12:28
    Permalink

    Bra sagt, Øystein. Vi trenger å få tilbake våre røtter, slik at vi vet hvor vi står. I dag er våre røtter rykket opp, og vi er i hendene på en voldsom makt som rister oss hit og dit, og der bør vi ikke være!

  • 5. november 2016 at 12:43
    Permalink

    Det var nok de som forsto langt mer av det du skriver om hvis vi bare går tilbake til tiden før Vatikanet begynte å gjøre sin skade på folk.

    Helt riktig, Ingrid. Av en eller annen grunn ble noen livredde for at vi skulle lære oss selv å kjenne, og fant opp et substitutt. Vi ble fratatt alt, og manipulert til å tro at det gode, det skapende, alt som gir mening, befant seg hos en særdeles ullent definert og abstrakt guddom. Alt har blitt oss forklart ved hjelp av allegorier, lignelser og metaforer, som i realiteten er én og samme ting, nemlig et forsøk på fullstendig tåkelegging. Vi er narret til å tro at vi er så dumme at vi ikke kan forstå alt dette kompliserte på egenhånd, så de har gitt oss autoriteter vi er blitt lurt trill rundt til å bøye oss i støvet for. Ta pinsemenigheten her i Norge som eksempel. Når en av forstanderne taler for menigheten holder det ikke bestandig å gi en nøye utvalgt tolking av skriften. Neida, plutselig vrenger vedkommende øynene bakover i hulningene så en bare ser det hvite i øynene hans, hvorpå han begynner å kakle og bable mens fråden står rundt leppene på ham. Dette er Gud som taler gjennom sin utvalgte predikant, og siden vi mennesker ikke forstår Guds språk, må forstanderen ha med seg en opp på scenen som kan oversette for en ekstatisk menighet. Så sitter de der, hele saueflokken, river seg i håret, lar tårene sprute i henført ekstase, mens de hyler Halleluja! Det menneskelige, de vi er, de vi burde leve som, er dermed tatt fra dem, og forstanderen har blitt en slags Pontifex Maximus, en Guds stedfortreder. Køddulken ser dermed ikke ut til å bry seg om Du skal ikke ha andre guder enn meg. Tjener store penger på svindelen gjør de også, akkurat som Vatikanet og andre svindelforetak har gjort siden tidenes morgen. En gang for noen år siden skrev jeg på gammelforumet at det kanskje var på tide at vi fikk en Ringenes Herre-opplevelse, nemlig den at orkenes tideverv var over, og at menneskehetens tideverv skulle begynne. Det er på tide, men det er vanskelig å se spor etter at prosessen har startet. Vi fortsetter å hakke hverandre ihjel, i Jahves, Allahs og annet «guddommelig» sitt navn. Et eksempel på det siste, annet guddommelig, er Mammon.

  • 6. november 2016 at 10:14
    Permalink

    Jostemikk, hører du med i gruppen ateister som tror på «mennesket»!

    Nei, jeg hører med til gruppen som er full av biskoper, prester, paver og kardinaler, der alle som én tror på far, mor og barna/mennesket. Trist at så mange av dem var så livredde for sine egne tanker og synden, at de forsøkte utrydde det kvinnelige. Deres seksualdrift gjorde seg derfor utslag i andre retninger, og hvor mange titusener av altergutter som kan skrive under på akkurat det får vi aldri vite sikkert. De ble ofre for noen syke elementers ønske om å utrydde det kvinnelige.

    Så har vi ateistene i Norge, og de såkalte humanetikerne. Om dem har jeg tidligere skrevet at de er en trussel mot sannheten og det norske samfunnet, og at de sistnevnte, humanetikerne, verken er humane eller etiske. I valget mellom dem og de som ser på Jesus som godhetens og menneskehetens tapre forsvarer og hjelper, velger jeg sistnevnte syv dager i uka.

  • 6. november 2016 at 12:21
    Permalink

    I valget mellom dem og de som ser på Jesus som godhetens og menneskehetens tapre forsvarer og hjelper, velger jeg sistnevnte syv dager i uka.

    Noe jeg følger deg i. Vi må bli flere som følger det gode, og slutter å følge undertrykking og forvirring. Som Jesus skal ha sagt, skal vi ikke gå inn i kirkehus for å finne sannheten. Der finnes det bare gruppetenkning 😉 Det er ute vi finner sannheten, alene med oss selv og fri til å tenke i stillhet.

  • 6. november 2016 at 12:28
    Permalink

    Det er ute vi finner sannheten, alene med oss selv og fri til å tenke i stillhet.

    Det er helt riktig, og følgelig hovedårsaken til at de er livredde for at vi skal få nok fritid til å få muligheten til å begynne å tenke. De frykter dette mer enn noe annet, og har benyttet mange herskeord for å holde oss vekk fra dette. Lediggang er roten til alt ondt, er et godt eksempel.

    Der finnes det bare gruppetenkning.

    Gruppetenking er den virkelige roten til alt ondt, og det er derfor ikke så rart at det er alle rødstrømpers og andre khazarsionistkommunisters våte drøm å få alle inn i ønskede grupper og organisasjoner, slik at alle raskest mulig utvikler en kollektivt akseptert mening om alt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Optionally add an image (JPEG only)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggere liker dette: