Hvordan kan mainstream forskere ha unngått å erkjenne den globale megalittiske kulturen?

I de deler av verden som ikke ble berørt av den forrige istidens geologiske herjinger finnes spor etter denne kulturen nesten overalt. Vi har Max Plancks vitenskapen går framover en begravelse om gangen som forklaring på den skammelige sendrektighet når det gjelder vitenskapelige korrigeringer av stygge feiltakelser, men dette er tvilsomt hele forklaringen når det gjelder den tverrfaglige fornektelsen av denne kulturen helt fram til våre dager. Vi må se etter andre årsaker enn dårskap, og hvilke muligheter står vi da tilbake med?

Historisk dokumentasjon som viser når spanjolene og senere eventyrere og arkeologer fant de megalittiske stedene i Sør-Amerika

Hvis vi ser på sporene etter den megalittiske kulturen i Sør-Amerika og de mest kjente stedene, var Machu Picchu i Peru ukjent fram til den amerikanske eventyreren Hiram Bingham i 1911 fikk et tips av en lokal bonde, men i samme region, Cusco, ble spanjolene kjent med steinbyggerkunsten allerede tidlig på 1500-tallet, blant annet de fantastiske murene i Saksaywaman og det såkalte fortet i Ollantaytambo.

Det samme gjelder Tiwanaku og Puma Punku i Bolivia, der conquistador og historieskriver Pedro Cieza de León fant noen av de fantastiske byggesteinene allerede i 1549. Kjente oppslagsverk og mer vitenskapelig anlagte magasiner forteller at conquistadorene, altså de spanske soldatene, etterlot seg store ødeleggelser. De var ute etter rikdommer, først og fremst gull, men det skal svært mye til for at de ikke også hadde som oppgave fra den katolske kirken og det spanske kongehuset å fjerne flest mulige «uønskede» funn.

Sacsayhuamán, Cusco, Peru. Disse gigantiske og perfekt tilpassede steinblokkene har vært umulige å overse fra dagen de ble bygget. Foto: Wikipedia

Der middelalderens mektigste var ute i storskala-søk etter rikdom, sto alltid kirken og den verdslige makt bak, og deres motiver var som oftest ikke bedre enn hvilke som helst andre kriminelle. Tvert i mot, må en kunne si, for deres organiserte maktapparat sto bak historisk dokumentere folkemord hvor enn de rettet innsatsen. Når det gjelder den gamle steinbyggerkunsten var herjinger og ødeleggelser bare én av metodene. Ofte bygget de også over det gamle, og slike steder finnes i det flere steder i Sør-Amerika. De benyttet de gamle og fantastisk varige byggverne de fant som fundamenter for egne nye bygninger, så som kirker. Det gjaldt å markere seg og bytte ut det gamle og uønskede med nye bygninger som skulle symbolisere makten i øst. De pisset rett og slett høyere på lyktestolpen enn de tidligere herskerne i området, og markerte på denne måten sin rett til overherredømme. Klarere måte å dokumentere sin kunnskap om de megalittiske byggverkene kan vanskelig finnes.

Bildet viser Temple of Kalasasaya i Tiwanaku, Bolivia og er fra de arkeologiske utgravingene i 1903 – 1904. Mange av byggesteinene og de øvrige bygningsrestene lå flere meter under overflaten. Hvor mange år tar en slik prosess? Foto: Wikipedia

Den geografiske utstrekningen av de eldgamle byggverkene var stor, og noen av dem var så monumentale at de ikke kunne oversees. Byggeteknikken den gamle ukjente kulturen benyttet seg av er fortsatt ikke forklart, ei heller transportmetoden. Hvordan kunne de flytte granittblokker, eller muligens allerede perfekt utformede byggelosser, flere kilometer, kanskje mil, fra nærmeste steinbrudd? De første spanjolene med noenlunde utdannelse og mental kapasitet som kom til disse stedene må ha gjort seg sine tanker, og dette må også være gjeldende for de senere besøkende opp gjennom århundrene.

Mainstream akademikere: – Inkaene hadde ikke eget skriftspråk eller matematisk avanserte tallsystemer

I og med denne erkjennelsen dukker det opp en soleklar årsak til ramsalt kritikk av den moderne forskningen på de megalittiske byggverkene det siste hundreåret. De avanserte byggeteknikker og transportmetoder som er brukt tyder på en kultur med høyt utviklet matematisk kunnskap, og selvfølgelig også et velutviklet skriftspråk. Inkaene hadde ingen av delene, og da blir spørsmålet: Hvordan har mainstream forskere da kunnet påstå at byggekunsten ble utført av dem? Det vi i realiteten ser på flere av de arkeologiske stedene er senere kulturers famlende forsøk på å bygge sine egne kreasjoner av stein oppå de gamle og fantastisk kompliserte byggverkene. Her er et sitat fra Wikipedias artikkel om Inkaene som virkelig setter dette i perspektiv:

The Inca Empire was unique in that it lacked many features associated with civilization in the Old World. In the words of one scholar, «The Incas lacked the use of wheeled vehicles. They lacked animals to ride and draft animals that could pull wagons and plows…[They] lacked the knowledge of iron and steel…Above all, they lacked a system of writing…Despite these supposed handicaps, the Incas were still able to construct one of the greatest imperial states in human history».

Dette er døra som ikke er noen dør, og den befinner seg i Cusco. Noen som har studert denne og veggene rundt har luftet ideen om at de bygget veggene klare for å legge elektriske kabler. Forklaringen er verken bedre eller dårligere enn andre. Er konstruksjonen en del av noe mekanisk?

Forskeren som er sitert er Gordon F. McEwan, professor i antropologi ved Wagner College på Staten Island, og utdraget er hentet fra hans bok The IncasNew Perspectives, 26. august 2008. Han forteller at inkaene ikke hadde eget skriftspråk, ikke hadde kunnskap om hjulet, manglet arbeidsdyr, og manglet de viktigste metallene for forming av granitt og andre typer stein, men allikevel mener han og hans tidligere og nåværende kolleger at inkaene, til tross for at de ikke hadde kunnskap eller redskap nødvendig for å bygge slike fantastiske byggverk, var arkitektene bak det hele.

Kunne et samfunn uten skriftspråk, matematikk og jern/stål forme andesitt til så perfekte byggeklosser som dette? Foto: http://el-libertario.webnode.es/en/piedras-ciclopeas/

Når akademikere velger å bryte med all logikk på så grusomt vis, må vi se oss om etter en forklaring uten bruk av vitenskapelig metode for hvorfor dagens forskere nekter å finne rasjonelle forklaringer om hvem de opprinnelige byggherrene var. Det er tydelig at de er styrt utfra en politisk ideologi, og de som er kjent med den moderne klimaforskningen er allerede klar over denne grunnfestede akademiske råten. Den er et faktum, og årsakene til råten er interessante, og gir svaret på hvorfor forskningsmiljøene har fortiet fakta om den gamle kulturens eksistens og globale utstrekning. Det kan ikke være andre forklaringer enn de logiske driverne bak menneskelige handlingsmønstre. De er allmenngyldige, og vi skal se grundig på dem, for de fortjener virkelig en analyse. Først mer om dokumentasjon om tidlig kunnskap om historiske megalittiske steder, samt noen av de senere og mer moderne funn, så som Göbekli Tepe.

Pyramider og andre byggverk i Europa, Egypt og Midt-Østen

De fantastiske og til dels monumentale byggverkene i Egypt er nok de som er mest kjent blant folk flest, men også her er mainstream forskeres forklaringer om byggemetode, tidsbruk, tidspunkt for byggingen og annet like uforståelige og usannsynlige som de er når det gjelder megalittiske kunstverk i Sør-Amerika. Dette med nødvendigheten av en avansert matematisk forståelse og kunnskap er allerede nevnt, og vi må ta en titt på anslåtte tidspunkt for matematikkens spede begynnelse i regionen, men først litt om når de ingeniørmessige mesterverkene ble oppdaget og erkjent eksisterende. Dette er viktig fordi det gir oss en pekepinn om hvor langsomt det i virkeligheten går med framskritt når det gjelder erkjennelser om vitenskapelige blundere.

Valley-Temple, Ghiza, Egypt. Lignende byggeteknikk fantes over store deler av Aleksander den stores og det romerske imperier, i store deler av Asia, og en mengde steder i Mellom- og Sør-Amerika, det er et faktum. Spørsmålet er hvem som bygget dette, og når de gjorde det.

Fra perioden 1730 – 1575 før vår tidsregning mener noen at de første nedtegnelser og beskrivelser av pyramidene i Giza ble gjort av sabiske stjernetilbedere, en folkegruppe noe forvirrende beskrevet som mandeere med gnostisk tilsnitt som etter at de abrahamittiske religionene ble kastet på menneskeheten som en ren forbannelse konverterte til islam. Dette spredde seg nok ikke særlig, men da romerriket ekspanderte sørover til Afrika og Midt-Østen, ble «den gamle verden» fullstendig klar over de fantastiske byggverkene. Romerne ble ganske raskt mesterbyggere, men at de mange steder er tilegnet rollen som byggmestere på steder som allerede sto der mange tusen år før romerriket så dagens lys, er et av de tragikomiske utslagene av mainstream forskeres absolutte udugelighet når det gjelder denne delen av historien. Så har vi den greske naturvitenskapens oppblomstring som var godt i gang allerede under Alexander den store, fortsatte i hele den hellenistiske perioden og godt inn i epoken da Hellas ble en del av det romerske imperium.

De gamle byggmesternes verker er å finne i alle land rundt Middelhavet. De fire eksemplene over er fra 1) Peloponnese, Hellas, 2) Norba, Italia, 3) Alaca Hoyuk, Tyrkia og 4) Lehze, Albania. Fotokilder: http://atlanteangardens.blogspot.no/2014/04/cyclopean.html http://www.richardcassaro.com/hidden-italy-the-forbidden-cyclopean-ruins-of-giants-from-atlantis http://www.andrewcollins.com/page/articles/Origins_Tour_2014.htm https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/

Romerne skrev, og det gjorde sannelig også de greske naturfilosofer. Noen av dem foretok studiereiser øst- og sørøstover, og biblioteket i Alexandria var tidlig regnet som en viktig kilde til kunnskap. De greske naturviterne ble født, blomstret, levde og avgikk, om ikke med døden, så ble de gradvis svekket iløpet av disse to enorme imperiene. Både før og under Aleksander den store, som ga navnet sitt til Alexandria i Egypt, deretter under romerriket, der forskjellige keisere nærmest overgikk hverandre i å skipe manuskripter, arkeologiske gjenstander og alt annet som har med den tidlige megalittiske kulturen som bygde de fantastiske byggverkene hjem til Roma. Til alt overmål må alle disse skriveføre ha sett gjennom ren sammenligning at de samme byggeteknikker var benyttet både i Hellas og Egypt, samt store deler av resten av de to forskjellige imperiene. I rundt regnet 600 år må observasjonene av og interessen for den fantastiske byggekunsten ha skutt fart og blitt beskrevet. Med skam å melde må jeg innrømme at de gamle vitenskapers greske re-startere er en av de største svarte flekkene på mitt personlige kunnskapskart. Jeg har brukt mer tid på å grave i historien for å finne ut av hvor de fant grunnlaget for vitenskapen, ikke hva de gjorde med det de fant. Besitter noen relevant kunnskap om greske vitenskaperes nedtegnelser og undring over sin egen fortids mesterbyggerne, vær snille å nevne dette i kommentarfeltet.

Når dukket matematikken opp på banen?

Dette med matematikk og stor forståelse for denne, samt en ikke så rent liten evne til å omgjøre kunnskapen til bruk i praktiske gjøremål, må være alfa og omega for de som ønsker å forstå hvem de var og hva de kunne de som var del av den globale steinbyggerkulturen. Her holdt det ikke med knutesystem på alpakka-garntråder, eller å ha et nedtegnet lengdemål som det egyptiske cubit. I det sjette århundret før vår tidsregning gjorde Thales, kalt vitenskapens far, geometri til en del av den matematiske vitenskapen. Selv med mainstream forskeres dateringer av når de megalittiske byggene i for eksempel Egypt ble reist, manglet den matematiske kunnskapen da dette skjedde. Når det gjelder dokumentasjon på historisk matematisk kunnskap i Egypt, finnes knapt noe før lenge etter tidspunktene for byggingen.Man påstår at det fantes en viss matematisk kunnskap i Egypt ca. 1800 år før vår tidsregning, men senere dynastiers matematiske nedtegninger er sparsom. Papyrus var jo ikke det mest bestandige å lagre kunnskap på, og med tanke på hvordan jern, treverk, papir og annet historisk sett kortlivet materiale må ha forsvunnet ettersom årtusener har gått, begikk babylonerne en genistrek da de nedtegnet sin historie og sin kunnskap på leirtavler. Mange har nok sett på dette som en simpel overføring av kunnskap, men jeg tror de fleste, bare de får tenkt seg litt om, forstår hvor smart dette var med tanke på overlevering av kunnskap gjennom generasjoner. Nedskrevet kunnskap ble også brent, kastet og stjålet. Det sistnevnte ofte av de forskjellige tidsepokers makters ville herjinger og grådighet. Kort oppsummert så holder ikke vår kjennskap til når matematikken og kunnskapen om avansert geometri som forklaring når det gjelder å forstå hvordan byggverkene i den globale steinbyggerkulturen kunne reises. Vi snakker om byggverk reist kanskje flere titusener av år før det den moderne vitenskapen påstår. Når det gjelder enkelte steders megalittiske byggverk dreier det seg også helt tydelig om fysikk og kjemi. Det ser ut som om de som bygget hadde kunnskap om hvordan de skulle gjøre harde bergarter myke, for så å herde igjen. Kort fortalt er dette så ille som det kan få blitt, for én ting er at datidens matematikere ikke hadde tilstrekkelig kunnskap til å bygge disse mesterverkene, noe helt annet og mye verre er at vi den dag i dag ikke kan forklare hvordan de formet og fraktet steinblokkene.

Hvorfor nekter de siste 150 års vitenskapere å fortelle sannheten om den globale steinbyggerkulturen?

Først en presisering om dette med navnsettingen av kulturen. Det eneste vi finner etter dem i dag er det de bygget i stein. Det betyr selvsagt ikke at de ikke mestret produksjonen av papir, trebygninger og annet, eller at de ikke produserte jern og stål. Alt dette er imidlertid ikke varige ting, og hvis vi ser det som sannsynlig at noen som kunne forme granittblokker og frakte dem milevis på den måten denne kulturen gjorde, også hadde kunnskap om mye annet vi i dag ser på som en selvfølge, betyr det faktisk bare én ting: Den gamle kulturen var virkelig gammel. Eldgammel. Kanskje fra langt tilbake i forrige istid, kanskje den før den. Hvem vet?

Dagens og gårsdagens forskere har kjent til disse vanvittige byggverkene av stein lenge, og like lenge har de undertrykket virkeligheten og bortforklart det ved hjelp av meningløse påstander om at «Inkaene bygget et av verdens mest framgangsrike dynastier, og egyptiske faraoer bygget pyramidene som gravmonumenter på rekordtid, alle uten kunnskap om jern og stål, og for inkaenes del uten kunnskap om skriftspråk eller matematikk». Det siste gjelder i realiteten sannsynligvis også folket som bodde i Egypt under den perioden da vitenskapen påstår at pyramidene ble bygget. Alt dette er så dumt at det er vanskelig å finne en god karakteristikk. Venstrehåndsarbeid og servil unnfallenhet holder liksom ikke når man skal finne en karakteristikk av elendigheten. Max Plancks vitenskapen går framover en begravelse av gangen holder ikke den heller, for nå har vitenskaperne i likhet med resten av oss krepert i mange generasjoner, uten at det har hjulpet noe som helst. Den gamle og globale kulturen skal ikke fortelles om. Kunnskapen om den skal undertrykkes, og i likhet med dagens klima»vitenskap», blir forskere som opponerer raskt satt på plass. Verden består av en gjeng brødforskere, og de fleste skjønner raskt hvordan de skal oppføre seg for å kunne leve av sitt yrke. Jeg tror Max Planck egentlig burde ha sagt at vitenskapen går knapt framover tusen begravelser av gangen.

Så hva kan være mulige forklaringer på elendigheten? Maktstrukturen, utdannelsessystemet og alt som finnes av vitenskaper i dagens samfunn er så politisk infisert at det knapt lenger finnes noen muligheter for positive resultater av forskning. Dette er ikke noe forskerne kun blir utsatt for etter utdannelsen. Universitets- og høgskolemiljøene er så politisk infisert av mennesker med absurde politiske og historiske agendaer at dagens muligheter for en fornuftig forskerkarriere er absolutt dødfødt i utgangspunktet. Selv på lavere nivå i grunnskolen er lærebøkene forpestet av denne ideologien. Lamestream Media/De presstituerte er kontrollert av de samme krefter, og når absolutt alt annet i samfunnsstrukturen som har med opinionsdannelse av befolkningen er det samme, må resultatet bli bedrøvelig. Svært bedrøvelig.

13 thoughts on “Hvordan kan mainstream forskere ha unngått å erkjenne den globale megalittiske kulturen?

 • 23. august 2017 at 06:35
  Permalink

  Takk Jostemikk! Her har du oppsummert mye av dokumentasjonen som viser at det har eksistert en megalittisk kultur med høyt teknologisk nivå. Særlig i Peru og Bolivia er dette tydelig, men om man nøster videre derfra finner man tilsvarende over hele verden, der istidene ikke har radert ut sporene.

  Det teknologiske er enkelte steder på et slikt nivå at vi ikke har noe tilsvarende idag. Stikkordene er evne til å forme stein (eksempel: Saksaywaman, Peru) samt å forflytte enormt massive steinblokker på over tusen tonn (eksempel: Baalbek, Libanon). Vi må rett og slett erkjenne at vår moderne sivilisasjon hverken er unik eller overlegen, og det er litt av poenget.

  Moderne vestlig kultur har et alvorlig problem, nemlig at den er grunnlagt på et dogme om at den er unik, overlegen og først med alle oppfinnelser. Dette gjennomsyrer både vitenskap og politikk. Spesielt ille gir dette seg uttrykk i USA der for eksempel Obama omtalte USA som ‘The One Indispensible Nation’. Dette er livsfarlig retorikk, for det impliserer at alle andre nasjoner og kulturer i både tid og rom er ‘dispensible’. På den måten etablerer man et ståsted der man kan føre endeløse kriger i nåtiden, samtidig som man også fører krig mot fortiden. Det er ikke tilfeldig at IS i Irak, Syria og Afghanistan er kjent for å angripe og ødelegge historiske monumenter, innkludert megalittiske.

  “The most effective way to destroy people is to deny and obliterate their own understanding of their history.” – George Orwell

  Jeg skal komme tilbake og kommentere mer på dette seinere, innkludert problemene med moderne forskning.

 • 23. august 2017 at 09:18
  Permalink

  Knallbra artikkel, håper virkelig så mange som mulig får muligheten til å se og undersøke dette temaet. Det var dette som faktisk fikk meg til å innse at konsensusvitenskap ikke er vitenskap. Og at den historien vi blir fortalt fra vi begynner på skolen er løgn

 • 23. august 2017 at 10:52
  Permalink

  Det er ikke tilfeldig at IS i Irak, Syria og Afghanistan er kjent for å angripe og ødelegge historiske monumenter, innkludert megalittiske.

  Noen ganger har jeg faktisk tenkt at disse ødeleggelsene av «upassende» historie er en av hovedårsakene til de endeløse krigene. Det gjør vondt å se og lese om det som skjer. Da de tømte de største museene i Bagdad forsøkte jeg lenge å finne ut av hvem som ga ordren, men det viste seg å være vanskelig.

  The most effective way to destroy people is to deny and obliterate their own understanding of their history. – George Orwell

  Det er jo det som er hovedhensikten med denne formen for bokbrenning. Et folk uten fortid er et folk uten framtid.

  Det var dette som faktisk fikk meg til å innse at konsensusvitenskap ikke er vitenskap.

  Hei, Bb! Ja, så enkelt er det. Det er imidlertid et problem med å få folk til å skjønne akkurat dette.

 • 16. september 2017 at 11:25
  Permalink

  Kanskje ikke så rart at disse tingene blir holdt skjult.
  Og tillagt kulturer som er utdødd. Enten er dem nyere enn dem forteller og kunnskap om hvordan dette blir gjort forsvant i kriger og kolonisering.
  Dess mer man leser om slike byggverk, dess mer innser man som faktisk er holdt skjult for oss.

 • 16. september 2017 at 17:26
  Permalink

  Dess mer man leser om slike byggverk, dess mer innser man som faktisk er holdt skjult for oss.

  Og sånn er det med den saken. Det er mange år siden jeg innrømmet dette for meg selv, og egentlig har jeg forsøkt å bruke mest tid etterpå på å finne ut hvorfor de holder det skjult.

 • 17. september 2017 at 10:31
  Permalink

  Tusen hjertelig for at du fortsetter ta opp disse tema Jostemikk. Det er det også andre som gjør, og jeg fikk derav vite at grunnlaget man bygget på var fortifikasjoner arkeologisk datert 2300 BC. Du finner nokså intentst om det i denne videoen https://www.youtube.com/watch?v=ijETxvCbtvc&t=890

 • 18. september 2017 at 11:03
  Permalink

  Jeg tar meg selv i å stadig oftere se på figurgalleriet i Ringenes Herre og Game of Thrones som en mer sannsynlig versjon av historien enn det jeg leser i fagfellevurderte magasiner, Kjell Erik. Bibelen har også en historie å fortelle, men jeg frykter at mange ikke vil høre denne historien nettopp fordi den står i Bibelen. Hele området i Midt-Østen og Lille-Asia er full av historie, noe av det skrevet ned på leirtavler, annet fortalt ved hjelp av arkeologiske funn og fantastiske byggverk.

 • 28. april 2018 at 22:14
  Permalink

  Dette er døra som ikke er noen dør, og den befinner seg i Cusco. Noen som har studert denne og veggene rundt har luftet ideen om at de bygget veggene klare for å legge elektriske kabler. Forklaringen er verken bedre eller dårligere enn andre. Er konstruksjonen en del av noe mekanisk?

  Tror du har rett:
  «The truth is in plain sight — Here Take A Closer Look. . IMPRINTS OF A HIGH TECHNOLOGICAL CIVILISATION FROM THE BIBLICAL FLOOD AND THE BRAKING DOWN OF ALL ITS CONCRTET INTO FINE GRAINED LIME & SANDSTONE, AS ALL THE HAND MADE MATERIALS CORRODE AWAY, materials like wood would metamorphosise into other forms of rock.»
  https://www.youtube.com/watch?v=9f75bHwtDpM (søk videre der)
  Plasma-hendelser..? Link senere..

  Bildet viser Temple of Kalasasaya i Tiwanaku, Bolivia og er fra de arkeologiske utgravingene i 1903 – 1904. Mange av byggesteinene og de øvrige bygningsrestene lå flere meter under overflaten. Hvor mange år tar en slik prosess?

  «People we are close to prooving that it actually happened in 19th century. It was a multiple flood in the Euroasia and partially in North America .»
  Philipp Druzhinin channel trailer:
  https://www.youtube.com/watch?v=sN2i7RLgJm8 (søk videre der)

 • 27. mai 2018 at 00:04
  Permalink

  Hvorfor nekter de siste 150 års vitenskapere å fortelle sannheten om den globale steinbyggerkulturen.

  Jeg tror at det er fordi vi ikke skal få vite  noe om naturens naturligste jeg, de uregelmessige verdensomspennende gjentagende katastrofene som kommer fra alt annet enn Nibiru, kometer og  planet X.
  Bibelsk skapelse og vredesskåler forteller det viktigste. Vatikanet vet det meste av det Brian Austin Lambert har funnet ut av, sjekk taket i det sixtinske kapell, som Michelangelo malte. Makttoppene vil komme seg i (u?)sikkerhet før ragnarokk, uten innblanding fra kveg og saueflokker.

  Istid, kilometertykke isbreer, erosjoner og andre illusoriske  uvitenskapelige konstruksjoner, legg det på is. Natur(u)vitenskap BS vs bibelvers , urmyter og elektromagnetisk plasma av uante dimensjoner , ingen tvil hos meg, in plain sight:

  Utbrodert:
   https://royalrealityblog.files.wordpress.com/2018/05/plasmagiclichtenberg.jpg

 • 27. mai 2018 at 10:19
  Permalink

  En ting er i hvert fall sikkert, 2Q11, og det er at lamestream sliter med å forstå alt du nevnte og mer til.

 • 27. mai 2018 at 17:25
  Permalink

  At lamestream media ikke forstår hva 2Q11 mener, tror jeg ikke er det verste for dem. Jeg sliter litt med det jeg med.
  Det som er så vanskelig for dem å innrømme, er at de ikke har noen som helst peiling på hva som har foregått i tidligere tider. Kall det enslags stolthet.
  Uansett hva som er forklaringen på disse konstruksjonenes opprinnelse, så blir det tungt å svelge for de som mener å vite alt.
  Protzen- metoden my ass!

 • 27. mai 2018 at 17:30
  Permalink

  Det som er så vanskelig for dem å innrømme, er at de ikke har noen som helst peiling på hva som har foregått i tidligere tider. Kall det enslags stolthet.

  Tror du har rett i dette, Skruven. Stolthet, stort sett misforstått, og dette med at politisk ukorrekt vitenskap har blitt feid under teppet, i særdeleshet det siste århundret.

  Protzen- metoden my ass!

  Kunne ikke sagt det bedre selv!

 • 28. mai 2018 at 22:24
  Permalink

  Utgangspunktet for materiens formasjoner vi står og lever på, hva er det? Det riktige eller gale utgangspunktet er avgjørende for alle ville veier videre vitenskapere har tatt.

  Spørsmål:
  Hvordan er den norske landjorda slik vi ser den i dag i store trekk skapt, og hvor lang tid har det tatt?

  Svaralternativ 1:
  Is som har gnukket og gnidd på underlaget. På magisk vis har det blitt som det har blitt etter millioner av års isbiters gnissel på stein med eller uten irsk whisky. Landheving på grunn av vektreduksjon når isen smelter bort.

  Svaralternativ 2:
  Elektriske utladninger av bibelske proporsjoner i kombinasjon med jordskjelv og plasmadannelse. Alt i løpet av ei lita uke.

  Jeg går for det siste alternativet. Så kan de som støtter mainstream forskere forklare nærmere hvordan isen klarer å grave i underlaget enda mer presist enn det elektriske utladninger klarer i henhold til dette bildet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Optionally add an image (JPEG only)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggere liker dette: