Illusjonens mestere kaller speilbildet for virkelighet

Dette innlegget handler om noe som aldri har eksistert, kan ha eksistert, eller begge deler. Illusjonistene har narret folk i århundrer, og det tragiske utfallet av dette er at folk flest ikke lenger er i stand til å skille mellom virkeligheten og det speilbildet de som bestemmer historien lar dette speilet reflektere. Akkurat hva som er virkelighet og hva som er illusjon er fordømt vanskelig å finne ut av. En må allikevel forsøke, og det er her de fleste svikter.

De fleste velger enkleste utvei og snur ryggen til historieforfalskningen.

Speilbilde 2

Mindretallet tør snu seg mot speilbildet og utfordre illusjonistene.

Speilbilde
Foto: Jostemikk

Jødenes såkalte lidelse i eksil

Historieprofessor Shlomo Sand ved universitetet i Tel Aviv tar i boka Opfinnelsen av det jødiske folk (2009)  et kraftig oppgjør med jødenes lidelseshistorie. Han går så langt som å påstå at denne lidelseshistorien er en kristen oppfinnelse som jødene i ettertid har tatt til seg.

http://jostemikk.com/PDF/Shlomo-Sand-The-Invention-of-the-Jewish-People-2009.pdf

As we shall see, the myth of uprooting and exile was fostered by the Christian tradition, from which it flowed into Jewish tradition and grew to be the truth engraved in history, both the general and the national.

La oss ta en titt på et av de såkalte jødenes ufrivillige utlendighet, det som skjedde da kongeslekten ble forvist til Babylon. Jeg siterer fra Det gamle testamentet, som forøvrig også er en oppfinnelse når det gjelder svært mye. Jeremia kapittel 29, vers 10:

Så sier Herren: Når sytti år er gått for Babel, skal jeg se til dere. Da skal jeg oppfylle mitt gode løfte for dere og føre dere tilbake til dette stedet.

Det Babylonske fangenskap kan leses kort om på den norske Wiki-utgaven, der de aldeles fåfengt forsøker dra historiske fakta inn i historien. Det finnes ingen slike fakta, for hele historien er et speilbilde. Originalen var kristen, eller “kristen”, og er i dag kjent som Det tysk-romerske riket.

http://no.wikipedia.org/wiki/Det_tysk-romerske_rike

Avignon-pavedømmet

http://www.encyclopedia.com/article-1G2-3407700985/avignon-papacy.html

AVIGNON PAPACY

The name given to the papacy (1308–78) because of its residence for some 70 years at avignon instead of at Rome.

Er “jødene” uskyldige? Er det de “kristne” v/pavedømmet som har forfalsket alt? Vi skal ta en nærmere titt på dette, men det er sannelig ikke lett å vite om en klasker knyttneven i reell nesebrusk, eller om en kutter seg opp på knuste speilbiter når en forsøker slå seg fram til sannheten. Det eneste jeg er helt sikker på er at “kristen”-hvermannsen og “jøde”-hvermannsen (og kvinnsen) er uskyldige brikker i den jævelskapen folk i dag går rundt og tror er vår reelle historie. Alle kan bare innse det med en gang. Historisk sett er vi (jordas befolkning) fullstendig rævkjørt. I så mange generasjoner har denne rævkjøringen vart, at evolusjonens påståtte genialitet forlengst burde ført til at vi ble født med et spann vaselin for å lindre våre såre historiske rumper for tidligere, nåværende, og fremtidige historiske voldtekter.

Man tager en versjon av virkeligheten og stiller den foran et speil

Hør her, hva som er fiksjon og hva som er virkelighet, hvis sistnevnte overhode finnes, får være opp til den enkelte å finne ut av. Det eneste jeg skal gjøre i forbindelse med bruken av speil i det som nå kommer, er å ta noen “historiske” hendelser og stille dem foran speilet, eller motsatt. Kanskje er begge versjoner vrengebilder av virkeligheten? Joda, jeg har min egen versjon av det jeg tror kan ligne på sannheten, og denne bruker jeg til å provosere så mye jeg kan, men om jeg har rett? Hvem vet. Det har i hvertfall ingen hensikt å spørre de historisk prostituerte innen mainstream forfalskning.

“Kristne” konger og “jødiske” konger – er det snakk om samme møkka?

Det som kommer nå er ei liste over noen av kongene/keiserne av det tysk-romerske riket og kongene av Juda. La det være sagt allerede nå at akkurat når de enkelte ble født, og når de hadde sin regjeringstid, det strides både leg og lærd om. Diagramet som kommer under viser tiden de satt ved makten, og foruten å være cirkatall, må sies at de tyske monarkene ofte hadde ei tittelliste langt som et vondt år. Alle tall lagt til grunn er dog fra tiden de var overhode et eller annet sted.

Diagrammet og tallenes snev av uklar tale, viser et interessant sammenfall i herskernes regjeringstid. Som nevnt over er det også “pussig” at pavenes landflyktighet fra Rom var i 70 år, som var akkurat det samme som Bibelens 70 år i Babylonsk landflyktighet for kongene av Juda. Jeg har ikke tatt med alle, men det er da at utvalg. Beklager at noen av navnene er fra engelske oversettelser, mens andre er fra norsk oversettelse. Jeg har hentet kildene fra begge språk, og begynner nesten å gå litt i surr. Si fra hvis dere ser noe som er direkte feil. Kongene/keiserne er ikke puttet inn i kronologisk rekkefølge. Det dreier seg ene og alene om regjeringstid.

Tysk-romerske konger og konger av Juda

 1. 70 år, pavenes landflyktighet og jødisk eksil til Babylon.
 2. Henrik II, tysk-romersk konge, 53 år, og Manasse av Juda, 55 år.
 3. Konrad IV, tysk-romersk konge, 4 år, og Amon av Juda, 2 år.
 4. Henrik III, tysk-romersk konge, 28 år, og Amaziah av Juda, 29 år.
 5. Otto III, hellig romersk keiser, og konge av Italia, 6 år, og Athaliah av Juda, 6 år.
 6. Lothair II, tysk-romersk konge, 13 år, og Jotham av Juda, 16 år.
 7. Henrik IV, tysk-romersk konge, 52 år, og Uzziah av Juda, 52 år.
 8. Albert I, tysk-romersk konge, 10 år, og Sidkia av Juda, 11 år.
 9. Otto II, tysk-romersk konge, 23 år, og Jehoshaphat av Juda, 25 år.
 10. Konrad III, tysk-romersk konge, 14 år, og Ahaz av Juda, 16 år.

Problemet med at askenasiene tidlig så på seg selv om tyskere

Så er det dette med at dagens jøder ikke er jøder, men askenasier (og derfor ikke semitter), og at askenasiene på hebraisk kaller seg ashkenazi, eller ashkenazim, folket av Tyskland. Dette sett opp mot kongerekkene av det Tysk-Romerske imperiet, altså det ashkenazim-romerske imperiet, gjør det litt skummelt. Dette fører tankene videre, og spørsmålet tvinger seg atter fram: Fantes noen gårsdagens jøder? Har det i det hele tatt eksisert jøder før askenasikhazarene fant opp hele greia? Var det kanskje andre enn askenasikhazarene som sto for oppfinnelsen? Husk at ordet jøde/jødisk ikke står nevnt i gammeltestamentet.

Jeg minner om noe jeg skrev innledningsvis:

Historieprofessor Shlomo Sand ved universitetet i Tel Aviv tar i boka Opfinnelsen av det jødiske folk (2009)  et kraftig oppgjør med jødenes lidelseshistorie. Han går så langt som å påstå at denne lidelseshistorien er en kristen oppfinnelse som jødene i ettertid har tatt til seg.

Det begynner å se mer og mer sannsynlig ut at det ikke bare var lidelseshistorien til jødene som er en oppfinnelse, men selve historien om det jødiske folket. Som Shlomo Sand har kalt boka han skrev, The Invention of the Jewish People.

http://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_tysk-romerske_monarker
http://en.wikipedia.org/wiki/Kings_of_Judah
http://en.wikipedia.org/wiki/Ashkenazi_Jews

7 thoughts on “Illusjonens mestere kaller speilbildet for virkelighet

 • 5. mai 2015 at 22:36
  Permalink

  Imponerende! Du kan virkelig det med å komme med sjokkerende informasjon. Den speileffekten er flott, og gjør det lettere å forstå hvordan noens historie er kopiert i andres historie. For noen kjeltringer vi har hatt blant oss. Noen må ha hatt det svært travelt med forfalskninger i det som på engelsk så betreffende heter «Dark Ages».

 • 5. mai 2015 at 22:44
  Permalink

  Takk for det, Ingrid! Ja, det har vært enkelt å lage historien for de som har forvaltet makta. At de har jukset er det ikke tvil om. At de har sluppet unna med det er heller ikke så vanskelig å forstå. Hvordan skulle folk klare stå imot og avsløre dem de siste hundreårene? Så dukket det opp en lynrask informasjonskilde for noen år siden, og hadde bare folk forstått hvor mye kunnskap (makt) som ligger skjult på verdens største oppslagsverk, Internett, ville menneskeheten hatt i det minste en ørliten mulighet. Dessverre virker flertallet å være ute av stand til å tenke selvstendig.

 • 20. mai 2015 at 14:58
  Permalink

  Det verste, eller beste, med hva du har lagt fram her, Jostemikk, er at jeg følger deg praktisk talt hele veien! Jeg har vært inne på samme tanke ved flere anledninger i forbindelse med mine korte krafsinger i Tempelriddernes fotspor de senere år. Fra tid til annen smelter faktisk den sekstaggete stjerna og det åttetaggete korset sammen, men under et korstog hugg faktisk ridderne jøder ned for fote i Rhindalen, under ferden sørover til Jerusalem, som skulle det dreie om ‘jøder’ av en art som de ønsket å kvitte seg med. Jeg har også blder av kirke/kapell dører som bærer både davidstjerna ogtemplarkorset, som indikerer et broderskap eller nær forbindelse. Jeg takker for artikkelen, som sporer til mer krafsing. Merovingerne hevdet jo å være direkte etterkommere fra selveste ‘Jesus’…

 • 20. mai 2015 at 16:19
  Permalink

  Fra tid til annen smelter faktisk den sekstaggete stjerna og det åttetaggete korset sammen, men under et korstog hugg faktisk ridderne jøder ned for fote i Rhindalen, under ferden sørover til Jerusalem, som skulle det dreie om ‘jøder’ av en art som de ønsket å kvitte seg med.

  De hadde sannsynligvis kunnskap om hva disse “jødene” egentlig var, Brandulph, og satte seg nok sterkt opp mot Vatikanet ved å angripe dem. Dette får jeg heller komme tilbake til. Det fantes ikke annet for 2000 år siden av disse “jødene” enn det som ble karakterisert som satans yngel av han som ifølge skriften senere havnet på korset. Derfor var det heller ikke noe å konvertere til for khazarkongen noen hundre år senere. Han konverterte ikke, han fant opp. Med seg på lasset hadde han menneskeofringsritualer og det de fleste i dag forbinder med satanisme. Den hadde han etter de talmudske røverne (fariseerne) fra Babylon. Disse fariseerne var de eneste “jødene” som vandret ut fra Palestina den gangen, og de dro til Babylon.

  Jeg har også bilder av kirke/kapell dører som bærer både davidstjerna og templarkorset, som indikerer et broderskap eller nær forbindelse.

  Det var interessant, og her er jeg ikke i mål ennå. Jeg forsøker spore historien ut av Egypt, inn i blant annet Hellas, Danmark, Sverige, Norge og Irland, og derfra til Skottland. Har du lest om slaget ved Boyne-elva i Irland i 1690? Du nevnte et mulig slektskap mellom Merovingerne og “jesus”, og det kan godt hende at det var, men jeg tror den direkte linja endte opp i Skottland, og at han de slektet fra ikke het Jesus før historien vår ble forfalsket, men Akhenaten. Det er ikke uten grunn at det er dratt med så mye egyptologi inn i Vatikanet og de europeiske kongefamiliene. Tempelridderkorset/Malteserkorset representerte ikke noe kors noen ble spikret opp i (oppspikra jøde på en planke), men solkorset etter han som forsto betydningen av kunnskap og naturvitenskap, og hvor viktig sola var for livet på jorda, nemlig Akhenaten. Vi tar en titt på dette.

  I innlegget Alt henger sammen med alt – i et tre skrev jeg blant annet:

  Den gang intet kors fantes i historien.

  Våre fedres Gud reiste opp Jesus, han som dere hengte på et tre og drepte.
  Apostlenes gjerninger, 5:30

  Og da de hadde fullført alt som står skrevet om ham, tok de ham ned fra treet og la ham i en grav.
  Apostlenes gjerninger 13:29

  Dette med et kors kom ikke inn i bildet før mot slutten av det første årtusen, og da for å ytterligere underbygge konstruksjonen av YHVH-konseptet.

  Dette med korset stjal de for å skjule den akhenatiske opprinnelsen til den kunnskapen mennesket var i ferd med å tilegne seg. De stjal alt, og forfalsket og vrengte og red på alt for å ta fra oss historien vår, for derigjennom å skaffe seg dominant makt over menneskeheten. For dette treet, det var jo ikke noe annet tre enn Yggdrasil, det norrønne Livets tre, som de senere forfalsket til å være Jødedommens og Talmuds Livets tre.

  Videre skrev jeg den gang:

  Odin hang seg i Yggdrasil
  Eg veit at eg hekk
  på vindalt tre
  næter heile nie,
  med geir-odd såra
  og gjeven Odin,
  gjeven sjølv til meg sjølv
  uppå det treet
  som ingen veit
  kvar det av rotom renn.

  Havamål, vers 138

  Odin og spydodden
  Odin og spydodden hengende i et tre

  Jesus og spydodden
  Jesus og spydodden hengende i et tre

  Norrøn mytologi og Bibelen har mer felles enn en landsens prest vil like å innrømme.

  300px-Thor_und_Hrungnir
  Tor kaster hammeren sin i panna på Hrungnir

  220px-Osmar_Schindler_David_und_Goliath
  David kaster steinen i panna på Goliat

  Jeg forstår ikke annet ut av de delene av historien jeg har studert, enn at et visst folks parasittiske livsstil har vært aldeles genial, Brandulph. Evolusjonen ser tydeligvis på menneskelighet og empati som et mislykket sidespor. Det er derfor vi taper, og de vinner. I det minste de siste 1500 årene. Som alle tidevannsbølger, vil også denne før eller senere trekke seg tilbake. Svartedauden varte ikke evig den heller, sagt som litt mager trøst på slutten av dette svaret. Smilefjes

 • 21. mai 2015 at 08:39
  Permalink

  Ja, selvsagt er historien om Jesus på korset en måte å snu vårt gamle livssyn 180 grader. Folket vi snakker om vil gjerne snu alt totalt opp ned. Jesus lidelseshistorie er en parodi på Odin sin «fødsels» historie. En hån av vårt gamle livssyn.

  At Hávamál, fra vers 138 til 141 handler om noe så naturlig og godt som Odins opphold i livmoren, fødsel og tidlige barndom, er det visst ingen som vil fortelle oss. Men, når man blir det fortalt og leser teksten på nytt selv regner jeg med at det at det fremkommer som krystallklart for alle at det er slik og at det ikke er snakk om en obskur selvoffring i skogen, som de fleste har slått seg til ro med.

  Det som handlet om fødsel, liv og glede, ble med kristendommen omskapt til å handle om død, døden og sorg.

  Jeg skrev om det her, en gang i tiden:

  https://ravnagaldr.wordpress.com/2012/08/19/religios-hedning/

 • 21. mai 2015 at 08:49
  Permalink

  Takk for kommentaren, Ytringer. Fint at du forteller om dette, for her har jeg mye å lære, noe jeg antar de fleste har. Gleder meg til å lese det du linker til.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Optionally add an image (JPEG only)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggere liker dette: