Klimabullshitalarm

Det som skjer i forbindelse med det såkalte klimatoppmøtet i Paris er lite annet enn en fortsettelse av en tilsynelatende evigvarende False Flag-operasjon. Vitenskapen spiller ingen rolle, den var aldri ment å spille førstefiolin, men den politiske ekstremismen er imponerende i sitt omfang.

På Youtube har det dukket opp en film, og den er foruten å være godt laget, et viktig bidrag i kampen om å spre imformasjon, ikke des-informasjon. Mannen bak filmen har sett seg grundig lei på den stygge inndoktrineringen vi blir utsatt for av De presstituerte, og da NRK Barne-TV gikk over streken, fikk han helt tydelig nok.

Vi får håpe at den dagen kommer da alle forstår hvilken gigantisk svindel klimasaken er. Det er viktig, for forstår man ikke hva som har skjedd, og hvem som står bak, vil man heller aldri forstå alt det andre forferdelige som utspiller seg på verdensscenen. Alt henger sammen med alt. Håper folk forstår at det ikke bare er ved hjelp av klimaalarmisme at Barne-TV, barnebøker, barneskolen og alt annet som retter seg mot barn manipulerer dem. Dette er å sammenligne med De presstituerte. Lamestream Media kjører ikke en ensidig propaganda om terror-fare, terror-hendelser, og annet som er med på å påvirke menneskers oppfatning om det finansielle og geo-politiske slaget vi nå ser utkjempe seg. De kjører en like knallhard kampanje angående klima, miljø, overbefolkning osv. Jeg har sett en del som har forstått at False Flag-operasjonene er nettopp det, falske aksjoner. Allikevel er de ikke i stand til å forstå at De presstituerte kan ha ei politisk slagside når det gjelder klimaalarmismen. Dette fungerer dessverre motsatt også. De fleste jeg har vært borti når det gjelder sunn skepsis gjennom en vitenskapelig tilnærming til klimasaken, er ikke i stand til å forstå at De presstituerte kan bløffe om annet enn klimasaken. Alle ser ut til å isolere sine egne interessefelt til noe unikt, og er derfor ute av stand til å se sammenhenger. Det er bedrøvelig, for verden vil ikke kunne gå framover før folk ser disse sammenhengene. Slik det er i dag isolerer de forskjellige kritikere til ufarlige fraksjoner. Ikke bare det. Enkelte bekjemper hverandre.

16 thoughts on “Klimabullshitalarm

 • 11. desember 2015 at 12:49
  Permalink

  Et bra privat initiativ av «Per i Allslagsver». Når man først snakker om «klimabullshit», så ga Corbett Report ut en video i går som tar for seg bl.a. bedraget med «klimakrisa»:

  https://youtu.be/WU1eiceVOsc

  «Klimakrisa» er uten tvil menneskeskapt, men ikke gjennom gjerninger begått av flertallet av mennesker på kloden vår, bare av noen som på forskjellig vis kan tjene på en slik bløff. Det er altså noen få – i forhold til verdens befolkning – som står bak dette truende fenomenet – og CO2-begrepet er bare brukt til skremsel. Det synes som om de virkelige problemene, som miljøskader, er uten betydning for disse gale menneskene. Og vanlige folk forstår ikke forskjellen på klima og miljø. Velkommen til en verden der alt er snudd på hodet!

 • 11. desember 2015 at 13:22
  Permalink

  Og vanlige folk forstår ikke forskjellen på klima og miljø.

  Dette er, hvor utrolig og ufattelig det enn høres, et gigantisk problem.

 • 11. desember 2015 at 13:53
  Permalink

  R 11. desember 2015 at 13:49
  Pseudoscience! https://youtu.be/huKY5DzrcLI

  Hei R! Ja, den såkalte klimavitenskapen er så pseudovitenskapelig som noe kan få blitt. De har bevisst skapt en råtten hypotese som vanskelig kan falsifiseres. Deres beste argumenter er trusler om hva som vil skje om hundre år osv. En herlig gjeng, bortsett fra at de er kriminelle.

 • 12. desember 2015 at 21:35
  Permalink

  Per i Allslagsver har flere viktige poenger. Han har faktisk fulgt med. Cook’s 97% svindel får gjennomgå her:

 • 14. desember 2015 at 10:38
  Permalink

  De presstituerte er nærmest fra seg av begeistring over en “klima”avtale uten forpliktelser, og alle bør legge merke til ekstremistene som nå får uttale seg. Ekstatisk kan de fortelle at denne avtalen vil gjøre norsk olje og gass verdiløs innen 2035. Tenk litt på hva dette innebærer. Hva har disse fanatiske ekstremistene arbeidet for? Har de hatt en plan om å “redde” klimaet, eller ser det ut til at de har hatt en plan om å ødelegge Norge og resten av verden? Da Gro Harlem Brynolf Sandberg Harlem begynte å legge sin plan for raskest mulig rasering av vår nasjon, blant annet i samarbeid med nå avdøde Maurice Strong, så den såkalte Brundtland-kommisjonen dagens lys. Det er denne og monsteret bærekraftig utvikling vi nå ser resultatet av, og hennes hjertebarn Agenda 21 ble satt i verk for å ha et maktmiddel å gjennomføre statskuppet med.

  Omtrent samtidig begynte privatiserings-planen, der utenlandske eierinteresser skulle få muligheten til å kjøpe opp eiendommer og næringsliv i Norge, mens de-konstruksjonen av norsk næringsliv skjøt fart. Vi får altså ikke lov til å eie det som var vår fødselsrett, blant annet våre vannfall, og vi skal ikke produsere noe som kan gi nok arbeidsplasser, samtidig som vår eneste reelle ikke-menneskelige økonomiske ressurs, olje og gass, skal gjøres verdiløs.

  Samtidig med de nevnte overgrepene mot befolkningen og nasjonen har de rasert distriktene. Arbeidsplassene har forsvunnet, og de mindre gårds- og småbrukene har forsvunnet i rekordtempo. Dette er et resultat av Gros sentraliserings-krav, som igjen er et resultat av “bærekraftig” utvikling.

  Vet dere hva vi står igjen med da? Oppfyllelsen av gale menneskers lange og våte drøm om å ødelegge Norge og resten av Europa. Om en kaller det NWO eller makt-sionisme spiller ingen rolle, for det går ut på ett. Min stadig sterkere følelse av forakt går ikke til de som står bak dette, men til alle de som tross solid dokumentasjon på hva denne kriminelle makteliten har planlagt og gjennomført, allikevel har lukket øyne og ører og gitt mafiamedlemmene sine stemmer. Hvordan kunne dere?

 • 14. desember 2015 at 13:46
  Permalink

  Her tror jeg din hammer traff spikeren rett på hodet.
  Og folk tør ikke vite, de vil ikke vite, de ønsker ikke å vite, for dersom de forsto, ville de også bli presset til å gjøre noe. Tornerosesøvnen er behagelig så lenge den varer, men enten de ønsker det eller ikke nærmer den seg en brutal oppvåkning, der de vil oppdage at de våknet altfor seint.

 • 14. desember 2015 at 14:12
  Permalink

  Tornerosesøvnen er behagelig så lenge den varer, men enten de ønsker det eller ikke nærmer den seg en brutal oppvåkning, der de vil oppdage at de våknet altfor seint.

  Det er det som er så trist, for da har Internett på mange måter vært bortkastet. For å forsøke være litt positiv, nevner jeg noe jeg har vært borti tidligere. De som har brukt Internett som den enorme kunnskapsbasen det er, vil i det minste vite hva som treffer dem. Det er kanskje en trøst?

 • 14. desember 2015 at 20:28
  Permalink

  Dessverre er det riktig det du peker på, Jostemikk.

  Jeg vet det er alt for lite i denne sammenhengen, men i det minste taper de presstituerte en smule terreng
  http://www.nrk.no/nyheter/nrk-nyhetene-kutter-stillinger-1.12703810

  «NRKs nyhetsdivisjon fjerner opptil 22 stillinger som følge av kutt på 16-17 millioner kroner i neste års budsjett.»

  Dagens virkelighet er proppet med livsviktige ting å rapportere om (Ukraina, Syria, mm.), men NRK finner ikke plass for noe sannferdig av dette, kun maskinelt oversatt løgn pg propaganda. At 22 må slutte er forhåpentlig bare en begynnelse.

 • 14. desember 2015 at 21:03
  Permalink

  Dagens virkelighet er proppet med livsviktige ting å rapportere om (Ukraina, Syria, mm.), men NRK finner ikke plass for noe sannferdig av dette, kun maskinelt oversatt løgn og propaganda

  Dette er et viktig poeng, og jeg tror det er en sammenheng. Det har blitt viktigere og viktigere for de yrkeskriminelle at «nyhetene» som kommer ut er samstemte i sin falskhet. De trenger i realiteten ikke lenger journalister, for de store nyhetsbyråene, og vi vet jo hvem de er og representerer, står snart bak alt som kommer. Selv Forskningsrådet/Forskning.no har begynt å ta imot slikt ferdigtygd propaganda. Felles for de fleste av disse NTB/Reuters/AP-sakene er at det ikke blir åpnet for kommentarer under dem. Det er mulig dette gjelder alle. Forfallet er faktisk større enn man skulle tro. Ikke at sportsnyhetene er så viktige, men avisene har ikke lenger journalister å sende for å dekke idrett. De siterer kun fra fjernsynssendingene.

 • 14. desember 2015 at 22:01
  Permalink

  Det har blitt viktigere og viktigere for de yrkeskriminelle at «nyhetene» som kommer ut er samstemte i sin falskhet. De trenger i realiteten ikke lenger journalister, for de store nyhetsbyråene, og vi vet jo hvem de er og representerer, står snart bak alt som kommer.

  Ja, som alle løgnere kjenner til blir det etter hvert bare mer og mer komplisert å unngå selvmotsigelser. Jo flere ekte journalister, jo vanskeligere. Det er derfor helt konsistent at man avskaffer journalister og journalistikk som sådan, og erstatter det med sentralstyrt propaganda. Det er det vi ser, det er et resultat av at mediene på ingen måte er uavhengige.
  Vi kan selvsagt hjelpe dem med å bli uavhengige ved å unngå å lese dem. Det finnes fortsatt mange andre kilder enn MSM.

 • 7. juli 2016 at 20:02
  Permalink

  Har ikke fått med meg at du har nevnt nettstedet klimarealistene.com på bloggen, så jeg kliner på en link i folkeopplysningens tjeneste sånn for sikkerhets skyld. Det siste gjesteinnlegg av Magne Dvergsdal med tittelen Gro og drivhuseffekten var meget lesverdig:

  «Av dei siste 10 000 år har vi kanskje i 8 000 år hatt eit varmare klima enn i dag. Likevel er det ei oppfatning blant politikarar at ei stigning av temperaturen på 2 grader vi føre til klimakatastrofe. For 6 000 år sidan vaks det alm opp mot Jostedalsbreen. Det indikerar at det på den tid var minst 4 grader varmare enn i dag utan «klimautslepp». Det er lite som tyder på at dette var eit dårlegare klima enn det vi har i dag. Vi kan også merke oss at på den tid var det ikkje ørken i Sahara. Kanskje er det på tide med nytenking omkring klima før vi set i gang med klimatiltak som ikkje verkar.

  Det finst ingen bevis for at CO2 har negativ verknad på klimaet. Då det på slutten av 80-talet vart sett fram påstand om at drivhus-effekten var årsak til den temperaturstigninga vi då observerte, hadde politikarane ingen peiling på kva drivhuseffekten var for noko.

  Verdenskommisjonen for miljø og utvikling skreiv: «Drivhuseffekten er en slik trussel mot de systemene som opprettholder livet på Jorden. Den skyldes økt ressursbruk. Forbrenning av fossilt brensel og nedhogging og brenning av skoger frigjør karbondioksid (CO2). Opphoping av CO2 og visse andre gasser i atmosfæren fanger opp stråling fra solen og forårsaker global oppvarming».

  Det må vere ei skam for Gro Harlem Brundtland å ha skrive slikt vrøvl. Men like fullt er dette grunnlaget for dagens klimapolitikk og det har aldri vorte kommentert i norske media at Gro ikkje hadde peiling på kva drivhuseffekten var for noko. Klimaforliket på Stortinget tyder på at dagens politikarar har like lite peiling på klima slik som Gro hadde. Det er å merke seg at vi har hatt drivhuseffekt lenge før det kom menneske på Jorda. Drivhuseffekten er ingen trussel mot livet på Jorda, men ein føresetnad for at det er liv her. Den kjem heller ikkje av auka brenning av fossilt brensel. Drivhuseffekten kjem heller ikkje av at sola varmar opp gassar i atmosfæren, men av at vassdamp og skyer (og litt frå CO2), fangar opp varmestråling frå Jorda som elles ville gå ut att i verdsrommet og føre til avkjøling og garantert evigvarande istid. No må politikarane lære litt om klima før dei set i gang fleire dyre klimatiltak som ikkje verkar!»

  http://www.klimarealistene.com/2016/07/05/gro-og-drivhuseffekten/

 • 9. juli 2016 at 19:30
  Permalink

  Idag fikk kjemiprofessor Ole Henrik Ellestad slippe til ordet i noen sekunder på NRK kunnskapskanalens «Når vi snakker om klima». Spol frem til 6:28 🙂

  https://tv.nrk.no/serie/kunnskapskanalen/MDDP17000316/19-03-2016

  …Neste uke skal det handle om hvordan zyklon-b ble benyttet til å bekjempe tyfusspredende lus i de tyske konsentrasjonsleirene for å redusere dødeligheten blant fangene, men hvordan sionistene fikk dette velferdstiltak snudd på hodet med hjelp av msm og et stilletiende forskningsmiljø som dermed bidro til å hjernevaske folk til å tro på holocaust på lik linje med dagens klima bullshit:)

 • 2. desember 2016 at 15:50
  Permalink

  Den siste lenka gikk rett til den religiøse klimamenigheten gitt. Ren kommunisme, der den ene ekstreme meningen etter den andre bare øses ut, og respekten for den vitenskapelige metode er kastet i søpla allerede før de har begynt øse ut av seg klimaedder og -galle.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Optionally add an image (JPEG only)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggere liker dette: