Ofre for terroren i Stockholm

Så til kommentaren som pekte på muligheten for at Stockholm-terroren var en såkalt 50/50-hendelse. En definisjon av en slik hendelse kan være at det var en planlagt aksjon, en såkalt falsk flagg-aksjon, der man som ved nesten alle andre såkalte terror-hendelser har kjørt en terror-drill helt fram til hendelsen, slik at øvelse har gått over i virkelighet. Det kan innebære at kriseskuespillere og andre deltakere på øvelsen ikke er klar over hva som skal skje, altså den virkelige hendelsen. En kan også tenke seg at flere slike hendelser fører med seg ekte ofre, så som den forferdelige dagen i Norge den 22. juli 2011. Den var annerledes, og dreide seg først og fremst om at det var andre/flere gjerningsmenn bak terroren.

Et meget mulig offer for terroren

Nå skal vi nesten to kvartaler nordover fra SALT-butikken i Drottninggatan og opp til krysset mellom Kungsgatan/Drottninggatan. Jeg sliter mer enn bare litt med å presentere denne saken på en akseptabel måte. Jeg har to bilder av dette sannsynlige offeret, men har ikke det minste lyst til å publisere det. Bildene er vanskelig tilgjengelige på Google eller andre søkemotorer, men den iherdige vil nok klare å finne dem. Jeg kan ikke bevise på noen som helst måte at dette dreier seg om restene av et menneske. Det finnes løse bein, torsoer og annet man kan kjøpe på diverse lugubre nettsider tilhørende kriseøvelse-firmaer i utlandet. Det er allikevel en del som peker i retning av at vi her snakker om et ekte offer, så jeg lar illustrasjonsbildene være, gir en beskrivelse av skadene, og benytter andre fotografier som viser mer hensyn ved at offerets forskjellige kroppsdeler er dekket av tøy/plast.

Også ved dette gatekrysset står det et par med løver på begge sider. Lastebilen traff også her en av løvene, og det dette dreier seg om er at offeret enten befant seg rett foran denne løven, satt på den, eller hadde blitt påkjørt like før, slik at hun befant seg i fronten av eller foran lastebilen da denne smalt inn i løven. Kroppen ble fullstendig knust slik at begge bein falt av.

Den venstre av de to løvene på bildet ble truffet av lastebilen og havnet et annet sted. Offeret endte opp svært ille tilredt i fotgjengerfeltet:

Løven til venstre ble truffet av lastebilen, og offeret havnet i fotgjengerfeltet. Skadene er ikke forenlige med overkjørsel, men en alvorlig knusningsskade muligens forårsaket av at offeret kom mellom lastebilen og løven.

Det neste og siste bildet viser hvor offeret endte opp. Jeg er slett ikke sikker på at hendelsen forløp som jeg har antydet, men det virker som en sannsynlig beskrivelse fordi ødeleggelsene var så store. Det er en stor mulighet for at dette var et virkelig offer, og er derfor en påminnelse til både meg selv og andre om mulighetene for at virkeligheten var en bedrøvelig hendelse for enkelte i Stockholm den 7. april 2017. Hadde jeg trodd at liket var rekvisitter hadde jeg publisert bildene av det. Så nå vet dere hva jeg tror. Hvem det andre tildekkede offeret er har jeg ikke undersøkt nærmere.

One thought on “Ofre for terroren i Stockholm

  • 21. april 2017 at 20:06
    Permalink

    Det ser ikke allverdens bra ut med tanke på folks helse nordover Drottninggatan. Lastebilen dundret virkelig nedover, og i forbindelse med en eller flere av kollisjonene med diverse gjenstander, tyder mye på at dieseltanken gikk lekk. Det kaoset en slik tur må ha vært er som jeg allerede har nevnt, ikke forenlig med en nøye planlagt operasjon der Åhléns var forhåndsbestemt som endepunkt. Lastebilen kunne ha endt sin ferd nær sagt hvor som helst den siste kilometeren. Dette er noe å tenke på, så får vi se hva som dukker opp.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Optionally add an image (JPEG only)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggere liker dette: