Om ‘fossilt brennstoff’ og Brontosaurer

Denne bloggen har som gjennomgangstema å kaste lys på det som ikke er slik det ‘eliten’ hevder. Det viser seg at svært mye av det mediene presenterer er oppdiktet og rent ut forfalsket. Det handler om både kriger og terrorhandlinger som ikke er helt slik vi blir matet inn til å tro. Det handler om makt og kontroll. Ved å skremme folk med ulike påståtte farer oppnår eliten makt over folk flest, slik for eksempel H.L. Mencken en gang sa det:

«The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.»

Vi blir hele tiden bombardert i mediene og av politikerne med uendeligheter av skremsler og påstander som ikke har noen rot i virkeligheten. En viktig teknikk for å gjennomføre dette er ved utspekulert bruk av retorikk. Ta for eksempel begrepet ‘fossilt brennstoff’. Dette er et retorisk knep for å fortelle deg at oljen i verden er laget av dyre- og planterester og derfor vil ta slutt hvis vi bruker for mye. Derfor må du gjøre som de sier, du må bruke lite og betale mye.

Er oljen fossil? Kommer den fra Brontosaurer og slikt? Hva om vi gjør et tankeeksperiment og antar at all oljen kom fra Brontosaurer, hvor mange av dem ville vi trenge da? Vi har brukt ca 135 millarder tonn olje siden utvinningen startet en gang på 1800 tallet og fram til 2009. Se How Much Oil Have We Used?

Hver Brontosaurus veide ca 30 tonn, og var en god del større enn deg og meg:

bronto11

Vi antar så at hver av dem bidrar med 10% av sin vekt i levende live til olje etter sin død. Da får vi 135 milliarder tonn / (0.1*30) tonn = 45 milliarder. Hvis vi så legger til oljen vi har forbrukt etter 2009 kan vi runde av til 50 milliarder Brontosaurer! Jeg minner om at verdens befolkning er litt over 7 milliarder mennesker.

Men, sier du. Det er vel ikke bare Brontosaurer, tenk på alle plantene osv. Ja, tenk på det. Da må det ha vært ganske mye planter (og Brontosaurer!) på Jupiters måne Titan, for der er det faktisk svært mye mere hydrokarboner enn på jorda: Titan Has More Oil Than Earth

Kanskje noe å tenke på neste gang neste gang noen sier ‘fossilt brennstoff’?

 

18 thoughts on “Om ‘fossilt brennstoff’ og Brontosaurer

 • 18. oktober 2015 at 23:32
  Permalink

  Olje er ikke fossilt, men et organisk stoff, hvor oljebrønnene fyller seg opp igjen – sakte riktignok i menneskelig øyne men den er fornybar. Det var Rockefeller (hvem ellers) som kom på dette, slik at olje kunne være en mangelvare, får å få makt og høyere pris. Forresten finnes det fremdeles dinosaurer, av ymse slag i ulike deler av verden, men det vil ikke geologer, naturforskere, naturfotogarfer og media skrive om.

 • 19. oktober 2015 at 12:05
  Permalink

  Hmmm?…

  Fossil: The remains (or an impression) of a plant or animal that existed in a past geological age and that has been excavated from the soil.
  Organic: Relating or belonging to the class of chemical compounds having a carbon basis

  En utmerked video som tar for seg kull, olje og gass som jeg lastet ned for et par år siden er denne, hvor ‘saurier’ utgjør en helt underordnet del. 😉 om https://www.youtube.com/watch?v=e44ydPIQGSc

 • 19. oktober 2015 at 18:20
  Permalink

  Hei Øystein, olje kan være fossilt selv om det er organisk. Poenget er heller at oljen er abiotisk, dvs. dannet uavhengig av biologisk liv. Alt du trenger er hydrogen, karbon og høyt trykk+temperatur. Alt sammen finner du et stykke under jordas overflate. Hydrokarbonene redannes hele tiden.

  Fossils From Animals And Plants Are Not Necessary For Crude Oil And Natural Gas, Swedish Researchers Find

  Reported in ScienceDaily, researchers at the Royal Institute of Technology (KTH) in Stockholm have managed to prove that fossils from animals and plants are not necessary for crude oil and natural gas to be generated. The findings are revolutionary since this means, on the one hand, that it will be much easier to find these sources of energy and, on the other hand, that they can be found all over the globe.

 • 19. oktober 2015 at 18:39
  Permalink

  Beklager å måtte si det, Brandulph, men jeg har sett få noen minutter på den videoen (som varer i halvannen time). Det den utmerker seg til er å demonstrere hvordan propagandaen virker, nøyaktig som jeg forklarte i innlegget. Den viderefører den falsifiserte påstanden (ref. det om Titan i innlegget over) om at oljen er dannet av biotisk materiale, brontosaurer eller alger, det er samme ulla. Samtidig viderefører filmen den sedvanlige skremselen om CO2 og global oppvarming. Den ene løgnen brukes til å underbygge den andre, og omvendt.

  Når skal vi lære å gjenkjenne propaganda når vi ikke makter det selv når vi blir det fortalt rett ut?

 • 20. oktober 2015 at 18:18
  Permalink

  Jøss, og det etter bare få minutter 🙂

  «The two principal abiogenic petroleum theories, the deep gas theory of Thomas Gold and the deep abiotic petroleum theory, have been scientifically discredited and are obsolete.[1] Scientific opinion on the origin of oil and gas is that all natural oil and gas deposits on Earth are fossil fuels, and are therefore not abiogenic in origin. «https://en.wikipedia.org/wiki/Abiogenic_petroleum_origin#State_of_current_research

  Ad olje og gass opprinnelse, så ser jeg det heller som ‘både og’ enn ‘enten eller’. Forøvrig ingen angst om at ‘nå ter’e slutt’. CO2 hysteriet anser også jeg som århundrets svindel.

 • 20. oktober 2015 at 22:21
  Permalink

  I slike kontroversielle spørsmål er Wikipedia notorisk pålitelige. Du kan stole på at de forteller deg noe annet enn sannheten. Test deg selv: Hvor kommer oljen på Titan ifra? Deretter: Hvilken av hypotesene er diskreditert?

 • 21. oktober 2015 at 04:57
  Permalink

  🙂 Da jeg som meget ung, leste Immanuel Velikovskys ‘World in Collision’ (1950) og ‘Worlds in Collision’ (1952) på femtitallet, innså jeg at det alle meste av hva jeg var indoktrinert med, var ‘plain BS’, og bedre er det ikke blitt over de følgende seksti år jeg har ha gleden av å være med på ferden.

  Enhver kilde til informasjon har imidlertid segmenter av sannhet; Wikipedia også, og så må vi bare bevare vår evne til kritisk vurdering av hva vi blir presentert, og dermed å luke bort noen elementer av det vi blir servert.

  Hva som har skjedd med vår planet gjennom hundretalls millioner av år, tilsier vel, at selv sivilisasjoner som teknologisk har vært vesentlig mer avansert enn den vi nå er del av, har eksistert, og som er utslettet praktisk talt uten å etterlate spor… bortsett fra ubegriplige megalitter? (Jeg vet ikke om du har forsøkt å løfte noe med ‘the pyramide of hands’, men hver gang jeg gjør det, sammen med venner, så opplever jeg det som en klar demonstrasjon av at gravitasjon ikke er hva vi en gang lærte at ‘g’ er, men faktisk er en kraft som lar seg overvinne. Hmmmm!)

  Uansett, å tenke på alt som har med ‘moder jord’ å gjøre, med et tids aspekt som omfatter noen få tusen år, bør kanskje anses å være heller absurd? Bør vi ikke heller spørre oss selv, i all beskjedenhet, om hva i hevlete vi egentlig vet om jordens og ikke minst Titans historie?

  Da Velikovsky først kom med sine teorier, ble han ganske enkelt latterliggjort, men idag er det vel liten tvil om at gigantiske omveltninger har funnet sted både på vår planet og på andre objekter i vårt solsystem. Likeledes er det stor enighet om at lignende omveltninger med sikkerhet vil inntreffe igjen, hvor jordens overflate praktisk talt vrenges ‘ut inn’… og dermed an gi opphav til dannelse av både kull, olje og gass. Mangt og meget tyder på det, men hvorfor ikke også abiogenic? 🙂

 • 21. oktober 2015 at 13:26
  Permalink

  Jeg knotet med ‘Velikovsky’ i sen natt. Den førsteboken er ‘Worlds in Collision’ som kom ut i 1950, og den andre jeg ville peke på er ‘Earth In Upheaval’ som kom i 1956. (Ages in Chaos fra1952 er lite interessant i dette sammenheng)

 • 22. oktober 2015 at 06:02
  Permalink

  Fint at du introduserte et så viktig tema om noe “folk flest” aldri har hørt om, Amatør1. Eksemplet med brontosaurer er fordømt godt. Ta de største av de største, som du gjorde med brontosaurene, og sett enkle tall på det. Hvis vi skal leke litt videre med disse tallene, kan vi for eksemplets skyld si at 90 % av dem ble spist eller endte opp som ikke-oljeproduserende kadavre og solblekede knokler på overflata. Da nærmer vi oss stygt en halv billion brontosaurer …

  Hvalfangerne som kokte ut olja av hvaler, lå vel på omtrent 10 % av total kroppsvekt i utvinning av olje for 50 tonn med spermhval. Jeg kan ikke kjemien, eller den påståtte kjemien bak, men en kan vel anta at 10 % produksjon/omdanning til olje av total kroppsvekt for brontosaurer er et høyt estimat. La oss si 5 %, og vi er oppe i en billion døde brontosaurer. Vi kan spille videre på at vi har funnet 1/3 av olja etter dem, og da er vi oppe i ca. tre tusen milliarder døde brontosaurer.

  Som Brandulph skriver, så kan naturlige prosesser ha ført til oljeproduksjon gjennom nedbrytingen av biologisk og organisk materiale, men sannsynligheten for at det er naturlige geologiske prosesser som står bak brorparten av produksjonen av den olja som hentes opp virker å være stor. Titan er et godt eksempel på dette. Den norske Wikipedia-siden om metan er et skrekkeksempel på ren klimapropaganda, men jeg siterer litt derfra til tross for dette:

  https://no.wikipedia.org/wiki/Metan

  Miljøforhold
  Metan dannes som et sluttprodukt fra anaerob nedbrytning av visse typer organisk materiale, og derfor kalles gassen også sumpgass og gruvegass.

  80 % av den metan som finnes i miljøet, kommer fra menneskelige aktiviteter, primært fra landbruk.

  Det må ha vært forbannet mange bønder og mye organisk materiale på Titan. Overflata må ha vært som et lappeteppe av åkre og enger. Eller så kan vi bruke Occams barberkniv, og si at den enkleste forklaringen er den beste også når det gjelder metanproduksjon, og at det er snakk om geologiske prosesser, ikke biologiske. Dette gir oss et stort problem, for gjelder dette både gass og olje, er hele verden blitt lurt trill rundt til å betale ågerpris på fornybar energi som moder jord selv lager og gir oss av i overflod. Å påstå at det er snakk om begrensede ressurser har gitt noen muligheten til å tilegne seg skammelig med makt og rikdom. Den unaturlig høye prisen, samt bløffen om warmageddon grunnet forbruket av olja og gassen, har fratatt mennesker i den tredje verden muligheten til å leve et liv som folk i den vestlige verden har tatt som en selvfølge i generasjoner. En kan være fristet til å kalle det planlagt og organisert massedrap.

 • 22. oktober 2015 at 06:22
  Permalink

  Brandulph Christophersen sier:

  21. oktober 2015, 04:57

  Jeg vet ikke om du har forsøkt å løfte noe med ‘the pyramide of hands’

  Takk for at du minnet meg om dette, Brandulph. For noe som fra tid til annen virker å være tusen år siden, løftet jeg og tre andre gutter i fjerdeklasse vår digre engelsklærer på denne måten. Jeg fikk æren av å løfte under hans venstre og ikke så rent lite svette armhule. Vi løftet ham høyt opp fra stolen han satt på, og dette har jeg tenkt på fra tid til annen. Vi satte peke- eller langfingrene mot hverandre i vinkel som en pyramideform under armhuler og knehaser etter å ha holdt hendene over hverandre over hodet hans. Skikkelig mystisk og spennende for en tiåring, og egentlig fortsatt ørlite merkelig. Tenkte mye på dette da jeg skrev om “iskremkjeksene” i forbindelse med Corall Castle og pyramidebyggingen og andre megalittiske kjemper, der så mektige løft er gjort at en eller annen form for levitasjon virker å være enkleste forklaring.

  Om å synge en stein

  Jeg antar at de åtte tynne fingrene og tilsvarende spinkle armene ville vært i stand til å løfte ti kilo hver svært enkelt i alle forbindelser, men den gang stred det tilsynelatende mot all fornuft, og jeg husker vi snakket mye om det i det påfølgende friminuttet.

 • 22. oktober 2015 at 06:48
  Permalink

  Du har helt rett, Jostemikk! Titan må ha vært en organisk paradisplanet med åker og enger, blås i at det er -180C på overflaten.

  En ting jeg ofte roter med er dette med billion, fordi det betyr svært ulike ting på norsk og engelsk/amerikansk:

  Norsk million = 1 000 000 = 1E6
  Norsk milliard = 1 000 000 000 = 1E9
  Norsk billion = 1 000 000 000 000 = 1E12
  Norsk billiard = 1 000 000 000 000 000 = 1E15
  Norsk trillion = 1 000 000 000 000 000 000 = 1E18
  Norsk trilliard = 1 000 000 000 000 000 000 000 = 1E21

  Amerikansk million = 1 000 000 = 1E6 = Norsk million
  Amerikansk billion = 1 000 000 000 = 1E9 = Norsk milliard
  Amerikansk trillion = 1 000 000 000 000 = 1E12 = Norsk billion

  En norsk billion er tusen ganger større enn en amerikansk 🙂

  I UK pleide billion å bety det samme som i Norge (1E12), men de har dessverre stort sett latt seg overtale til å sause det sammen slik amerikanerne gjør det.

  https://no.wikipedia.org/wiki/Den_korte_og_den_lange_skalaen_for_store_tall

 • 22. oktober 2015 at 10:34
  Permalink

  Ja, det er et problem dette med identisk betegnelse på forskjellige tall, men jeg tror jeg unngikk å rote det til.

 • 1. november 2015 at 01:55
  Permalink

  Hadde gleden av å lese Worlds in Collision som 14-åring rundt 1972; det danna grunnlaget for mye god tenkning på tvers av alt som er opplest og vedtatt..

 • 1. november 2015 at 10:55
  Permalink

  Det er bra med alternativ tenkning, vi har for lite av det. Men at Venus skal være kastet ut fra Jupiter som en slags komet for noen få tusen år siden (en sentral idé i den boka), er en ekstraordinær påstand som krever ekstraordinære bevis, og slike har vi ennå til gode å se.

  Kritisk håndtering av informasjon må skje på alle plan, uansett kilde. Det er rett og slett feil å stole på noen, enten de foregir å representere presumptive ‘autoriteter’ eller de representerer alternative virkelighetsbeskrivelser i opposisjon til ‘autoritetene’. Uansett er det ikke grunn god nok til å unnlate kritisk, vitenskapelig vurdering av hva som hevdes.

  At dette ikke er forstått blant folk flest gjør det mulig å etablere et paradigme som f.eks. ‘fossilt brennstoff’, uten tilstrekkelige bevis eller bevis i det hele tatt. Det samme gjelder påstanden om ‘katastrofal global oppvarming’ som følge av menneskeskapt CO2, en politisk basert påstand med tilsynelatende vitenskapelig ferniss, men i realiteten en politisk metode som bereder grunnen for en fascistisk ideologi der målet er å ‘avbefolke’ jorden til fordel for en liten elite.

  Interessant nok møter nå den politisk/ideologiske påstanden om ‘menneskeskapte klimaforandringer’ motstand fra andre politikere http://wattsupwiththat.com/2015/10/30/russian-president-climate-change-is-fraud/

 • 5. november 2015 at 09:09
  Permalink

  Jørи Gåsvær (@Jeopard) sier:

  1. november 2015, 01:55

  Hadde gleden av å lese Worlds in Collision som 14-åring rundt 1972; det danna grunnlaget for mye god tenkning på tvers av alt som er opplest og vedtatt.

  Hei Jørn! Jeg har ikke lest den boka, men mange har anbefalt den til meg. Velikovskys hypoteser har jeg allikevel fått med meg i forbindelse med mengder av sitater i andre forbindelser. Deler av stoffet har vært av stor interesse for meg fordi jeg er opptatt av å forsøke forstå hva som skjedde for ca. seks og tolv tusen år siden, og som fikk dramatiske konsekvenser for livet på jorda. For seks tusen år siden endte det klimatiske optimum* svært raskt, og dette fikk dramatiske konsekvenser. Vi har ikke noe godt svar på hva som forårsaket dramatikken. Minst like dramatisk var den såkalte yngre dryas-hendelsen seks tusen år før det igjen. Vi har ikke gode svar på hva som førte til katastrofen. Velikovsky har så vidt jeg har forstått kommet med tanker som er like gode og like dårlige som mange andre. Det jeg har tenkt er at et himmellegeme stort nok til å skape et gravitasjonsmessig kaos på jorda kan forklare platetektonisk kaos,** dramatisk økning i vulkansk aktivitet, meget kraftige jordskjelv, og et tidevannskaos uten like. Slike hendelser er fortalt om av flere kulturer. Oftest nevnt er kataklysmiske hendelser av vann (syndefloden), og et inferno av ild og svovel (Sodoma og Gomorra). Når det gjelder Velikovskys hypoteser så vil jeg ikke avfeie dem, men jeg tror ingen vil klare å bekrefte dem heller.

  * Det klimatiske optimum er betegnelsen på den varmeste perioden i denne mellomistiden, og den tok slutt like brått som uforklarlig. I Norge forsvant skogen på Hardangervidda, og tregrensa flyttet seg raskt nedover. Det plutselige temperaturfallet, og kanskje det som forårsaket det, kan ha vært en medvirkende årsak til at Nøstvetkulturen bukket under. Sahara gikk fra å være et frodig område med store innsjøer, mengder av elver, og rikt dyre- og planteliv, til den ørkenen vi kjenner i dag. I Amazonas gikk det muligens motsatt vei. Om dette skyldtes at geologien på jorda brått forandret seg, slik at hav- og atmosfæresirkulasjonene flyttet seg, eller om noe påvirket planeten vår slik at den forandret hellingen mot sola, er blant flere andre muligheter noe en bør ha i tankene. Muligens skjedde begge de nevnte, og da er vel Velikovskys hypoteser like gode eller dårlige som de fleste andre vi er servert. En eller flere dramatiske hendelser må jo stå bak omveltningene.

  ** Det er ikke mange årene siden mainstream geologer ga Alfred Wegener rett, og teorien om at jordas overflate består av flere tektoniske plater som beveger seg i ulike retninger tok gjenger. Senere begynte forskerne å måle hvor raskt de forskjellige platene beveget seg i forhold til hverandre, og da satellitter og GPS-målinger ble tatt i bruk, økte nøyaktigheten i disse målingene. Ved hjelp av denne muligheten for nøyaktighet har de regnet ut et nærmest lineært bevegelsesmønster i jordplatene, og således tilbakeregnet hvor de forskjellige kontinentene befant seg i forhold til hverandre for X antall tusen, titusen, hundretusener og millioner av år siden. Dette kan være ei tabbe av dimensjoner, for vi vet ikke om hastigheten i forskyvningene har vært stabil. Jorda selv kan ha spilt oss et puss, og den kan ha fått real drahjelp av et himmelobjekt som har skapt et gravitasjonsmessig kaos på både Jorda og de andre planetene.

 • 23. februar 2016 at 23:07
  Permalink

  original artikkel: http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/f-william-engdahl/sinnlose-kriege-um-erdoel.html#sdendnote6anc

  Artikklen under er forkortet. Og oversatt maskinelt fra tysk til norsk.

  En gruppe av utvalgte russiske og ukrainske forskere fra ulike felt (da var det fortsatt Sovjetunionen) i begynnelsen av 1950-tallet ble bestilt av Stalin for å gjøre Sovjetunionen helt uavhengig under den kalde krigen av vestlige oljeimport.

  De strålende russiske forskere oppdaget at olje ikke er av biologisk opprinnelse, men oppsto abiotiske,som også ble demonstrert senere, er at det stadig produseres olje dypt i mantelen og så nær aktiverer mot overflaten, alt etter de geologiske forhold. Den roterende Jordens kjerne fungerer som en gigantisk radioaktiv «ovn» som stadig skaper nye hydrokarboner – olje, gass, kull, selv diamanter og andre sjeldne hydrokarboner.

  Bare nylig, litt mer enn 60 år senere, hypotesene av russiske forskere ble bekreftet nettopp ved den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA.

  NASA bekreftet oljeforekomster på andre planeter
  Nær-infrarøde bilder av Saturn måne Titan, ved NASAs Cassini ble lagt til, for tiden går i bane rundt Saturn, bekrefter eksistensen av store metan innsjøer på overflaten av månen. Den største av disse metan ansamlinger dekker et område på 2400 km2 og er minst en meter tykke.

  Krajuschkin forklart i detalj og med alle vitenskapelige flid, ble undersøkelsesmetodene som brukes konstruert på grunnlag av sin hypotese om at abiotiske hydrokarboner finnes i krystallinsk formasjoner. I detalj beskrev han de vitenskapelige testene som de har utført med den oppdaget petroleum for å bekrefte sin teori, olje og gass ikke er nær overflaten (som det antas den rådende teorien om fossil opprinnelse olje), men av stor dybde ca 200 kilometer dukket opp. Undersøkelsen faktisk bekreftet opphavet til olje og naturgass fra en stor dybde.
  Krajuschkin gikk i detalj dybden på hullene, oljestrømmen og andre detaljer. Noen av hullene varierte over fire kilometer inn i jordskorpen. Noen brønner har brakt mer enn 2600 fat råolje per dag.

  Ifølge professor Vladimir Kucherov, en ledende abiotiske geofysikere og geochemists, er noen av Russlands største oljeforekomster utenfor Vest-Sibir er i oljefeltene i Romaschkino i Tatarstan i regionen Ural-Volga i en Dybde på nesten fem kilometer under overflaten. I disse dybder kan ingen forvente levninger av dinosaur .
  V. A. Krajuschkin og andre russiske oljeeksperter har interessant bekreftet at oljeforekomster lade opp i alle de store oljefeltene og trolig også i mindre felt i løpet av tiden fra dypet av jorden.

  Jordens kjerne er som det var en gigantisk kjernefysisk «ovn» som stadig produserer hydrokarboner under de rådende forholdene i ekstreme trykk og ekstremt høye temperaturer, og dette deretter av kolonnen, også referert til som «migrasjonskanaler,» presset inn i mantelen. Når det gjennom visse mineralforekomster som ferritt fotturer, kan de sjekke i komplekse hydrokarbonkjeder som forvandles til petroleum.

  Overalt på planeten/jorden er det oljeforekomster. Det er rett og slett absurd og vanvittig når land som Saudi-Arabia, Qatar, Tyrkia eller USA, England og Frankrike går til krig for å få denne oljen under deres kontroll.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Optionally add an image (JPEG only)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggere liker dette: