Ynglingeætten med ladejarlene – andre del

Dette er mest å regne som et interludium i det vanskelig tilgjengelige og vrient forståelige orkesterverket om vår historie.

Det er noe man bør ha i tankene før en leser resten av denne andre delen, og dette gjelder om det er poenger jeg bygger videre på, eller ikke beskriver nærmere. Jeg beviser ikke noe som helst. Jeg forsøker ikke bevise noe. Jeg vil aldri klare å bevise noe. Med det sagt, så leter jeg så godt jeg kan etter det som skjedde, og presenterer tanker og påstander om mulige hendelser etter beste evne. Vi er ikke aldeles forlatt av alle tidlige kilder, de finnes, men er vanskelige å dra bastante konklusjoner ut av. Vi vet dessuten ikke hva og hvem vi kan stole på. Det finnes allikevel noen verktøy vi kan bruke, og logikk får aldri blitt avlegs. Snorre beskriver dette i Kongesagaen.

Da Harald Hårfagre var konge i Norge, ble Island bygd. Hos Harald var det skalder, og folk kan ennå kvedene deres, og kveder om alle konger som har vært i Norge siden. Og vi hentet mest kunnskap fra det som er fortalt i de kvedene som ble kvedet for høvdingene sjøl eller sønnene deres. Alt det som fins i disse kvedene om deres ferder og kamper, tok vi for sant. Det er nok skaldevis å prise den mest som de nettopp står framfor, men ingen ville likevel våge å fortelle en mann sjøl om verk han skulle ha gjort, når alle som hørte på, visste at det var bare løgn og skryt, og han sjøl også. Det ville være hån og ikke ros.

Blekansiktene

Hvit hud er ikke laget for å oppholde seg under høy sol på lave breddegrader. Lamestream vil bekrefte dette. Det må ha gått svært mange generasjoner før folket nordpå skiftet hudfarge. Dette selvfølgelig utfra hypotesen om at «vi» vandret ut av Afrika for 60.000 år siden. Nå er det ikke mye som tyder på at denne hypotesen har noe for seg som eneste forklaring på hva og hvem vi mennesker er, men vi forholder oss til dette med ulempen med lys hud på de lavere breddegrader, og den fordelen det er å ha lys hud for de som bor på høyere breddegrader. Blir du lett solbrent, eller blir du det ikke? Er svaret det siste, har du mye gener i deg som ikke har særlig forbindelse til den gamle stammen, eller de gamle stammene.

Israels tapte stammer, i det minste noen av dem, og en del av denne befolkningen som holdt til i Egypt og ga oss rødhårete og blonde mumier, må altså først ha kommet nordfra. Så ble de av ukjente årsaker til de tapte stammer, og dro hjem igjen. De fleste av dem, i det minste. Noen ad kronglete omveier, og resultatet av disse kronglete omveiene ser vi fortsatt sporene etter nå i dag, der de fortsatt finnes blonde/lyse etterkommere i isolerte områder av Lille-Asia/Midtøsten. Et annet spor er de blåøyde og blonde blant dagens rest-bestand av druzer, blant annet i Palestina og Syria. Muligens var det disse, som et resultat av folkeblanding, som ga oss haplogen X, som kan følges fra Midtøsten til Europa og Norden, inkludert Island, og hele veien over til Amerika for flere tusen år siden. I Norge er det så hvidt jeg husker i farta, flest av disse på kysten av vestlandet, og mest i dagens Rogaland. Det passer godt med hvilket sjøfarende folk som dro til havs og bosatte Island. De oppdaget ikke den såkalte sagaøya, men de bosatte den.

Det er av mange forskere etablert en kunnskap om utvandringen fra Midtøsten og østlige deler av Asia. Det mangler imidlertid beskrivelser av hvor dette lyse folket kom fra da de slo seg ned i Midtøsten. Husk innledningen der jeg skriver at vi må ha levd svært lenge langs iskanten under forrige istid, for det er nødt til å ta flere tusen år for å utvikle lys hud og lyst år hvis utgangspunktet var negroid. Så enten har hele forhistorien til de tapte stammer nordisk/nordeuropeisk utgangspunkt, eller så utviklet forskjellige raser seg på forskjellige steder gjennom årtusenene, og ut av Afrika-hypotesen er gal eller svært mangelfull som forklaringsmodell.

Denne lyshudete rasen har og hadde ansiktshår, altså skjeggvekst. Både den lyse huden og det blonde eller røde håret og skjeggvekst er gjengitt på forhistorisk steinkunst over hele verden, inkludert Amerika og flere av de polynesiske øyene. Langt inn i Kina har de funnet mumier med slikt hår og skjegg.

I Egypt finnes dokumentasjon på at det skjedde en forandring etter at de tapte stammene, altså det hvite folket, forsvant. I flere graver blir det etter denne forsvinningen plutselig funnet mumier som bærer synlige preg av å være av mulig Etiopisk, eller i det minste negroid avstamming. Når katten er borte, danser musene på bordet, er det et gammelt ordtak som sier. Med det mener jeg at der det skjer store forandringen i populasjonens sammensetning av folk/kulturer, dukker det plutselig opp en mulighet for nytt herskerfolk når det gamle forsvinner.

Når det gjelder beskrivelsen av de tapte stammene, ikke ti som oftest nevnt, men tolv, spriker historiene mye. Det virker å være som med all den andre historien til den hvite rasen, at noen har skapt full forvirring med vilje. Noen kan fortelle oss at Dans stamme vandret mot Persia og nordøstover, før en del av dem kanskje dro vestover mot Danmark, Sverige, Norge, Storbritannia, Nederland osv, mens andre, som Andrew Power fra Irland i http://jostemikk.com/IRELAND_land_of_the_Pharaos_The_Quest_for_Our_Atlantean_Legacy_Andrew_Power_2005.pdf. Han mener at de kom sjøveien fra Egypt, via flere middelhavsland, videre ut Gibralter, og deretter nordover for å befolke landene. Ei stor gruppe av disse dro direkte hjem igjen til der deres forfedre kom fra mange tusen år tidligere, og slo seg ned i Irland ved Boyneelva. Irene har i all ettertid vært et jaget og undertrykket folk, og store deler av befolkningen ble iløpet av slavehandelens gullalder hanket inn og solgt som slaver. Et like svart kapittel av historien som det er svart om det i historien om forbrytelsen. Noen har vært svært flinke til å skjule sine forbrytelser.

Både religionsforskere og andre vakler i sin tro, og krangler ikke så rent lite, om Dans stamme er de samme som Skyterne, noe jeg selv har nevnt muligheten for. Aller helst tror jeg, og legg merke til det bevisste ordvalget tror, at Scotias (Akenathens datter?) navn er så likt skyter-stammens navn (Scythians), at noe av årsaken til forvirringen kan ligge her. Bibelforskere virker å ha mer enn et lite snev av lyst til å koble Dans stamme til både skytere og khazarer, men var Dans stamme et sjøfarende folk med en flåte av skip, som beskrevet i Bibelen, virker det som et brudd med logikk at de plutselig skulle bli et steppefolk med store egenskaper som ryttere nærmest over natten.

Så hvem var steppefolket, halvmongolene, rytterne og krigerne som hersket over de store steppene i Lille-Asia og Russland? Noen stammer er beskrevet som mystisk forsvunne, mens andre er vagt eller ørlite bedre beskrevet, oftest som nettopp skytere og khazarer. Det var imidlertid en svært innflytelsesrik krigergjeng til. Hunerne. Attila var en av deres kjente ledere, og han bygget et gigantisk imperium. Virker det sannsynlig at han ikke utryddet både skytere og khazarer hvis disse var et konkurrerende folk? Verdt å tenke på er at alle disse stammene, eller stammen, hvis de bare hadde forskjellige navn på samme folk, var nomader. De drepte folk, ranet deres samfunn, og slo seg aldri ned ved å knytte seg til nasjoner og nasjonalfølelse. Ringer det ei bjelle hos noen? Det er jo en beskrivelse av en gresshoppesverm, eller et folk uten fast tilhold. Vi tar en titt på et kart som antyder Attilas og hunernes imperium for ca. 1600 år siden. Det er ingen grunn til å stole blindt på denne illustrasjonen, for svært lite er kjent om denne Attila, han virker å være en del av den tragiske tåkeleggingen, og det er anført navn på folk ellers på kartet som jeg vil bestride ganske standhaftig. For dette tilfellet gjelder det blant annet den nordvestlige utstrekningen av imperiet, som høyst sannsynlig strakk seg vest over Østersjøen og til Sverige, og deretter Norge. Husk at vi her snakker om den første perioden etter at Vest-Romerriket forsvant.

En av flere varierende illustrasjoner om utstrekningen av hunernes imperium. Foto: http://www.wikiwand.com/fr/Empire_hunnique

Så tar vi en titt på Skytia, eller Schythia. Se på kartet over hvordan man antok at hunernes imperium strakk seg øst for Kaspihavet, og se hvor man mener at skyternes rike lå på kartet under, rett nord for det såkalte gresk-baktriske riket.

Kilde: Wikipedia

Og hva påstår lamestream forskere lå midt mellom disse to rikene, og faktisk var en del av dem? Nettopp, der lå Khazaria:

Khazaria. Kilde: Wikipedia

Andre del slutt.

11 thoughts on “Ynglingeætten med ladejarlene – andre del

 • 9. februar 2017 at 13:09
  Permalink

  Man kan muligens si at hunerne er et folkeslag som til slutt ble kastet ut av eget land, og har spredt seg over store deler av verden som en gresshoppesverm? Det var vel også de som startet den store folkevandringen. Da må vel de som er klar over sin opprinnelse ha et sterkt ønske om å få tilbake sitt hjemland?

 • 9. februar 2017 at 13:12
  Permalink

  Takk for kommentaren, Ingrid. Jeg er ikke så sikker på om de til slutt ble kastet ut. Det virker mer sannsynlig at de til slutt vant både prinsessa og minst halve kongeriket. 😉

 • 9. februar 2017 at 13:58
  Permalink

  Jeg tenkte vel mest på deres historiske storhetstid, og ikke dagens 😉

 • 10. februar 2017 at 15:10
  Permalink

  Kan hunerne samlet seg i Hungaria (Ungarn)? Kanskje blandet seg med germanerne? Aner ikke, men folkevandringer er et interessant tema, og som mange har skrevet og sagt tidligere: det er vinnerne som skriver historiene. De «tapte stammene» er ikke tapte, men de er bare ikke klar over sin egen historie og opphave. Tror de vil bli klar over det om ikke så lenge, men det er ikke de svarte, som en del hevder (på youtuben).

 • 10. februar 2017 at 15:50
  Permalink

  Hei, Stein!

  Kan hunerne samlet seg i Hungaria (Ungarn)? Kanskje blandet seg med germanerne?

  Ja.

  De «tapte stammene» er ikke tapte, men de er bare ikke klar over sin egen historie og opphav.

  Det er dette som er problemet og årsaken til mesteparten av verdens galskap, hvor enn ufattelig dette virker å være. Jeg holder på med en del tre om dette nå, og der skal jeg forsøke være mer direkte og påståelig for å kanskje gjøre det enklere å forstå. Fram til dette er klart for publisering, kan alle tenke litt på dette med at det såkalte østromerriket besto i mer enn tusen år etter at det vestlige riket bukket under. Romere, germanere/gotere og hunere tok tilbake store deler av det tapte, og så dro de virkelig igang en av de største historiske svindler da den såkalte kristendommen dukket opp.

 • 10. februar 2017 at 16:32
  Permalink

  Både Kristen Døssland og Åsmund Kaspersen har forsøkt å spore nordmennenes opprinnelse. Døssland brukte ord og språk (og Bibelen som kryssreferanse), og skrev «Norrønafolket – i opphav og vandring» (kan lastes ned på pdf her: http://www.bmonline.no/download/Norronafolket.pdf), mens Kaspersen brukte i hovedsak Bibelen og skrev tre artikler om emnet, her den første: http://magasinet-innsyn.no/index.php/artikler/israel/item/62-israels-ti-tapte-stammer-del-1.

  Og de begge endte opp med samme resultat! Nordmenn nedstammer fra Israel, og er blant de «10 tapte stammer» var deres konklusjon. I tillegg, som de ikke nevner, er korset i flagget, judah-løven som våpenskjold, hebraisk språkrøtter, «kristen» kultur, spredde Bibelens ord osv. Mye som mao taler for nettopp at Døssland/Kaspersen har rett.

  Men ting er vrengt og forvrengt så mulig også de tok feil.

 • 10. februar 2017 at 20:22
  Permalink

  Jeg tror Døsseland og Kaspersen har rett, Stein, men legger til at jeg ikke har lest Kaspersen. Takk for lenka. I tillegg til dette folket, som må ha vært etterkommerne etter de som en gang holdt til her i nord, kom det også folk lenger øst fra Asia.

  Men ting er vrengt og forvrengt så mulig også de tok feil.

  Joda, det meste er vridd og vrengt på for å skjule vår opprinnelse, men arkeologiske funn og rester i språket vårt og annet, peker i retning av at de hadde rett. Jeg har ofte tenkt på at de var så ivrige på å skjule opprinnelsen at de tok fra oss språket vårt. Nærmest i ekspressfart forsvant norrøna-språket iløpet av ca. 300 år, og det som Snorre betegnet som et felles språk han kalte gammeldansk, ble skiftet ut med flattysk. Dette språket har muligens samme oppfinnere som de som tråkka igang jiddisch. Erik av Pommern skulle muligens fått et velfortjent sverdhugg for det peket der. Så her er vi, og snakker et språk uten kjent historisk opphav. Vi vet ikke hvem vi er, hvor vi kom fra, og kan umulig ha noen kunnskap om hvor vi skal. Vi lar oss lede, og det har vi gjort i 2000 år. Minst 2000 år. Den ene makta/autoriteten etter den andre har utnyttet oss og stjålet vår historie. Det hele er egentlig en ganske trist fortelling.

 • 10. februar 2017 at 20:32
  Permalink

  Jeg legger til at jeg synes at vi skal være stolte av vårt opphav, samme hvilket folk som gjennom forskjellige deler av historien har slått seg ned i Norge. Det er ikke dette som er problemet. Problemet er den systematiske utnyttelsen og utarmingen av folk og nasjon som startet i og med kristendommen, men selv kirken kunne ikke klart seg uten de kongelige lovgiverne. Det er dette geniale (for å utnytte mennesker) samarbeidet jeg tidligere har kalt den uhellige symbiosen. Et realt oppgjør med restene av dette svineriet vil være en god start, men helt virkningsløst og meningsløst uten å rette samme kritiske blikk mot denne onde maktens etterfølgere, representantene for det såkalte demokratiet.

 • 17. februar 2017 at 13:16
  Permalink

  Ja det er så mye materiale som skulle ha vært lest. Mørkealderen er såvisst ikke tilbakelagt, etterkommerne etter den blodtørstige adel er her og skjønner tegninga. De vil ha sensur og mørke og ellers all kontroll med Bokhandlere samt alle forlag.

  Kristninga av Norden var vel organisert fra Miklagard. Flere av de konger som deltok hadde utdanning eller barndom der. Slavehandel var ett tydelig eksempel på den Imperialistiske krigsøkonomi – vinner taktikk. Det gamle Norden var ett sivilisert samfunn. Vi hadde kompensasjon – Bot, som rettsprinsipp da Kongejævlene brakte Moseloven – Øye for Øye.

  Her er litt lesestoff – de to verk som forandret mest på min oppfatning av ting.
  Oera Linda, Boken som beskriver litt for mye av det opprinnelige Europas historie til at mørkemaktene aksepterer dette.
  https://ancientpatriarchs.wordpress.com/2016/09/18/the-ancient-frisian-oera-linda-book-that-had-to-be-suppressed-by-academia/

  Boka er skrevet på Friesisk og jeg vet ikke om den er oversatt enda, men Anthony Radfords bok From Godess to Kings er fortsatt tilgjengelig. Den gjennomgår materialet på en god måte or er gratis på nett – via earthy-history som jo er en fabelaktig hjemmeside og som er verdt å se mere på.
  https://earth-history.com/europe/book-from-goddess-to-king

  Ellers er den eldste historien om vårt folk historien om Mann/Mannus, hvis folk delte seg i tre grupper, Hermans (Armanerne), Stafans og Yngweonerne (Ynglingene)
  Fortsatt er det Schleswig-Holstein med Angeln og Friesland som er kjerneområdene for denne rasen. Her treffer man plutselig på blonde mennesker med usedvanlig sterke lyskropper.
  Jeg har hatt stor nytte av Hilmar Hoeh’s to bind om verdens kongerekker, den er knapt kontroversiell, mest ignorert, for materalet er så omfattende at ingen historikere vil ta fatt i det. Her fant jeg Mannus, samt at Snorre’s Odin blir omtalt her.
  http://www.cgca.net/coglinks/wcglit/hoehcompendium/hhc1toc.htm

 • 18. januar 2018 at 19:23
  Permalink

  Ma(i)n(stream)ge menerat Ura Linda ble «produsert» av nazistene. I den boken står det at Agne Skialfarbonde – sønn av Halvdan gamle/Koll sterke – var nevø av Oscar. Det er helt korrekt. Men det står ikke hvem disse var. Hvem Agne var vet de fleste, han kan regnes som stamfar for Skilfingætta som satt i Sykkylven! (Å dokumentere dette blir alt for mye!). Men hvem var Oscar? Det framgår av det Irske skrift «Oisin og St. Patrick). Agne var gift med søster til Oscar og Finn. Navnet hennes er Blath eller Blathann som betyr Blomst. Disse tre søsknene var sønn til Oisin som var sønn av hærhøvdingen for de Irske hær Finn Mc Cool. Dette er noe Nazionalsosialistene(NSDAP) neppe visste. Altså er boken Ura Linda EKTE! At Finnene som ga navn til Finnmark stammer fra disse Irske er også korrekt. Se Bygdebok for Borgund Bind 1. Slik henger det sammen at gentester fra Finnmark «stammer» fra Spania. (Mileserne kom til Irland via Spania).

  Runeråderen

  (Kong Rings grav 24/4 17:00?) <2/3 3/1 1/6 3/5 1/6?

 • 18. januar 2018 at 19:42
  Permalink

  Rettelse: Det var Agnes sønn Alrek som er nevnt i Ura Linda som Nevø av Oscar. Vennligst korriger.

  Runerderen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Optionally add an image (JPEG only)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggere liker dette: