Terror

Terror – Cui bono?

Amatør1 stilte dette spørsmålet her. Wikipedia har en helt grei artikkel om cui bono-begrepet. Cui bono («Hvis gavn?» eller mao. «hvem er dette godt for?») er et Latinsk idiom som brukes for å antyde at […]