Dette dreier seg om et motbydelig fenomen som peker i en eneste retning, at de som kontrollerer myndighetene, eller myndighetene selv, står bak de aller fleste terrorhendelser fra og med 11. september 2001-terroren i USA.

At såkalte offentlige organisasjoner begår terrorhandlinger mot egne lands innbyggere er ikke noe nytt, men dette med at de holder øvelser som dreier seg om rimelig likt eller helt identisk scenario med det som skjer rett etterpå, virker å være av mer moderne karakter. Noen steder ligner terrorøvelsene litt, og skjer kanskje et døgn før selve terroren eller så mye som et år tidligere, mens andre ganger er det helt identisk med selve terrorhendelsen og glir nærmest sømløst over i  virkelighet. Husk at dette må deles slik at folk blir klar over denne delen av virkeligheten. Det er forbausende få mennesker som har hørt om dette, og det må vi gjøre noe med. Her er de mest kjente eksemplene, og noen nye saker regner jeg med vil dukke opp etter hvert.