Bob Altemeyers bok tar opp det enorme problemet med blind autoritetstro. Han forteller om mekanismene som fører til lidelsen, for det er det det er snakk om, og han sier rett ut at blind autoritetstro er den største trusselen mot et fungerende demokrati. Da kan man jo tenke litt på hvor reellt et demokrati egentlig er i en nasjon der konformitet og blind autoritetstro har tatt fullstendig overhånd. Norge er et meget godt eksempel på en slik nasjon, men problemet er globalt.

https://jostemikk.com/PDF/Bob_Altemeyer_The_Authoritarians.pdf

Protokollene er beheftet med noen av de villeste konspirasjonsteorier. Sionister, marxister, sosialister og journalister har nærmest krabbet over hverandre i iver etter å «debunke» ektheten og samtidig beskylde «antisionistiske krefter» for å stå bak konspirasjonen. De har ikke lagt fram snev av bevis for denne konspirasjonen eller at protokollene er en forfalskning. Dette spiller imidlertid liten rolle, for om de er en fantasi eller virkelighet, og historien forteller oss at de høyst sannsynlig er autentiske, er nettopp det de forteller oss noe vi har opplevd utvikle seg til virkelighet punkt etter punkt.

https://jostemikk.com/ZIONS_LÆRDE_ELDSTES_PROTOKOLLER.pdf

Gro-gate er for meg først og fremst et solid stykke arbeide som dokumenterer fullstendig korrupsjon innen politiledelsen, Arbeiderpartiet og flere offentlig nedsatte granskingsutvalg. I tillegg peker forfatterne på den totale samrøra mellom vårt lands hemmelige tjenester og Mossad/Israel.

http://ingridberg.com/Ramm&Setsaas – Gro-Gate.pdf

Kontroversen er rett slett et historisk stykke arbeide som peker på de negative kreftene innen sionisme, judaisme og den ufattelig totale makten disse har hatt på alle samfunnsinstitusjoner. Douglas Reed tar et svært langt tilbakeblikk på historien, og nøster det hele sammen fram til femtitallet da han forsøkte få publisert denne boka. Ingen forleggere ville ta i den med en ildtang, til tross for at Reed på det tidspunktet var en svært anerkjent forfatter og journalist. Les denne svært viktige boka, så forstår du raskt hvorfor den ikke ble publisert.

http://ingridberg.com/filer/Douglas Reed – Kontroversen.pdf

The Hidden Hand er et merkelig mesterverk som beskriver den delen av makten bak makten som folk flest aldri har hørt om, eller er hjernevasket til ikke å tro eksisterer. Grev Cherep-Spirodovich forteller med sitt utgangspunkt som hviterussisk adelig hvordan kampen i århundrer har stått mellom russere, altså hvite russere, hatet askenasi-khazarene har følt overfor dem, og hvordan sistnevnte makt gjennom kontroll over frimurerlosjer og bank- og finansystemet og alt av verdifulle metaller har styrt verden ut i revolusjon etter revolusjon, krig etter krig, inkludert den første verdenskrig. Da han skrev boka på begynnelsen av 1920-tallet forsikret han leserne om at verden ville bli kastet ut i en ny verdenskrig om et par tiår hvis ikke folk fikk opp øynene for det som skjedde. Greven ble flyktning i USA, og ble til slutt så lei seg at han begikk selvmord på hotellet han bodde på. Han tok tok visstnok livet av seg ved å åpne for gassen, hvorpå han var så høflig at han skrudde gassen av igjen etter å ha gjort seg ferdig.

http://ingridberg.com/Cherep-Spirodovich – The Hidden Hand.pdf

Ireland – Land of the Pharaos er nok et svært viktig historisk dokument, skrevet av en person tilsluttet det vi betrakter som lukkede losjer. Andrew Power rakk å gi ut denne boka før han døde, og historien han forteller er et vitnesbyrd om hvordan makten bak makten har holdt sannheten om menneskets fortid skjult, og hvorfor de har gjort det. Det er en fortelling om hvordan irene kom hjem igjen da farao Akhenaten ble styrtet og den ledende klassen i Egypt og Mistøsten måtte flykte tilbake til sin opprinnelse, og det er fortellingen om at det er de hvite europeere av i dag som er etterkommerne etter de såkalte tapte stammene fra Israel. Aller viktigst er allikevel hans fortelling om hva som egentlig foregikk ved det de såkalte slaget ved Boyne-elva, der Europas og store deler av verdens framtid ble avgjort uten at verken mainstream historikere eller folk flest har fått vite noe om det. Han begrunner svært godt gjennom både anekdotisk dokumentasjon og vitenskapelig tilnærming og bevis, hvordan slaget i realiteten var et rituelt slag, forhåndsbestemt og satt i scene, for å avgjøre den jødiske innflytelsen og derigjennom disses totale makt over Storbritannia.

https://jostemikk.com/Andrew Power – Ireland – Land of the Pharaos.pdf

Norges Jernalder – De romerske provinser i Norge er intet annet enn det viktigste historiske skrift vi har om vårt eget lands og eget folks historie fra tiden rundt Pytheas og fram til Romerrikets undergang. Som fagmann innen metallurgi følger Sveinung Gihle Raddum sporene etter jernutvinning i Norge, ser med vitenskapelig blikk på utviklingen og dokumenterer denne gjennom analyser av slagg og metall fra luppeovner og arkeologiske gjenstander av jern. Det er en fortelling om hvem som først kom til Norge med kunnskaper om jernutvinning og videreforedling, og hvordan kravet til kvalitet førte med seg nye innvandringer av fagfolk og arbeidskraft. Utgravinger har vist at jernproduksjonen i Norge gikk fra omtrent null i perioden rundt starten på vår tidsregning, for deretter å eksplodere i omfang fram til det mer eller mindre var slutt etter Romerrikets fall. Denne boka er den viktigste historieboka vi har når det gjelder vårt eget lands historie i denne perioden.

https://jostemikk.com/Sveinung_Gihle_Raddum_Norges_Jernalder_-_De_Romerske_provinser_i_Norge.pdf