Den skjulte slekt og de hviskede navn – Gro Brynolf Brundtland Harlem Sandberg

Det som alltid har forundret meg med en så til de grader offentlig person som Gro Harlem Brundtland, er at deler av hennes slekt har “forsvunnet”. De fleste vil nok ha forståelse for at enkelte ønsker å leve et liv utenfor rampelyset. I en verden der stadig flere ser ut til å ønske å synes, om det er som bortkastede kjendiser eller annet rart, har jeg respekt for de som ønsker å leve sitt som seg selv, ikke som et slags felleseie. Privatlivets fred skal og må respekteres. Det er imidlertid få om noen nordmenn som har fremstått mer offentlig enn Gro, og således må både hun og hennes familie regne med offentlighetens interesse. Vi har fått en mengde elektroniske oppslagsverk der vi kan lese om kjente mennesker og kjente hendelser. Wikipedia er den mest brukte av disse, og selv om det er solide politiske agendaer bak mange av nettstedets artikler, er det ofte noe nyttig å finne for de fleste.

Søker en på Jens Stoltenberg finner en opplysninger om faren Thorvald, og morens slekt, familiedynastiet Heiberg, er nevnt. Det samme er hans søstre og kone, som har fått sin rettmessige plass i en artikkel om en av de norske samfunnstoppene. Når man leser Wikipediaartikkelen om Gro, derimot, står ikke hennes mor eller hennes slekt nevnt, og Gros bror, den styrtrike sukkerimportøren Erik Harlem, er heller ikke nevnt. Bedre blir det ikke av at hennes like styrtrike sønn Knut heller ikke er tatt med. Den foreløpige konklusjonen vi kan trekke av dette er at noen ønsker å holde ting skjult. Vi vet ikke hvorfor, men vi vet at det er slik det er. Dette gir oss annen viktig informasjon. Wikipedia-artikler skrives ofte av mennesker som har en agenda. Mennesker som har som jobb å sørge for at bare ønsket informasjon når ut til allmuen. Derfor vet vi også at Wikipedia-artikler ikke er til å stole på, eller at de i beste fall kan kalles svært mangelfulle.

Hva ønsker Gro og hennes støttespillere å skjule?

Rent umiddelbart vil det falle de fleste inn at et folkets menneske, arbeidersamfunnets gudmor, selveste Landsmoderen, nok skulle ønske at Kari og Ola Nordmann ikke fikk vite om hennes rike bror og ditto sønn. Da hun fortsatt var hyperaktiv innen norsk politikk ville dette tvilsomt vært et positivt element for en politiker som ønsket framstå som middelklassens og de mer uheldigstiltes frontkjemper. Når mektige mennesker ønsker skjule egne og familiens spor, har de dyktige mennesker til å ta seg av saken. Få om noen mennesker jeg har vært borte i av de som har hatt en posisjon lignende Gro har fått slettet så mange spor etter seg på elektroniske oppslagsverk. Derfor er det også fordømt vanskelig å grave i dette stoffet. Det blir mange spekulasjoner, og man må forsøke begrunne for seg selv og andre om det er riktig å gjøre det. Jeg har valgt å forsøke, og begrunnelsen er at få om noen mennesker i vårt land de siste tiårene har gjort seg fortjent til å stå i fokus for allmennhetens interesse som Gro. Ønsket hun og hennes familie å unngå slike spekulasjoner, kunne de forlengst ha gått ut med korrekte opplysninger om de forskjellige temaer folk i dette landet burde ha en rett til å få vite om. Selv er jeg ikke interessert i hva slags pålegg de liker på brødskiva, og det burde ikke andre være heller, selv om medias fokus på såkalte kjendiser de siste årene, nettopp har dreid seg om slik søppeljournalistikk. De presstituerte har nærmest overgått seg selv i uviktig svada, og har således sviktet sin oppgave som folkeopplyser også her. Det vi alle burde interessere oss for når det gjelder Gro, er hvem hun egentlig er. Hvem var hennes foreldre? Har hun slekt som “ingen” har hørt om, men som allikevel har sittet i mektige posisjoner? Hvorfor ble Gro Gro? Det synes meg merkelig at et helt folk vet så lite om hun som har fått tilnavnet Landsmoderen. Det er enda merkeligere at folk ikke vet hvorfor de ikke vet, eller hva de ikke vet. Ingen ser ut til å ha fattet interesse for denne politiske bautaen.

Den kommunistisk-bolsjevikske forhistorien til Gro

Det de historisk og politisk interesserte vet, er at Gros far Gudmund Harlem, var en av kommunistene som var medlem av Mot Dag. Ungdommens revolusjonære visjoner satt hardt i mannen som kun et år gammel mistet sin far. Dette tragiske utfallet i Harlemfamiliens liv ble muligens bøtet på ved at faren var rik, og etterlot seg “en anselig sum” som sønnen arvet på sin myndighetsdag. Gudmund HarlemJeg skulle gjerne vist fram resultatet av folketellinga i 1920, men Digitalarkivet har fjernet denne muligheten. Det jeg husker var at Gudmund var oppkalt etter sin far, som også het Gudmund, og at begge sto som bebeoere i det jeg mener var Schweigaardsgate. Under folketellinga i 1920 var Gudmund i sitt tredje år, og da faren påståes død da jr. var kun et år gammel, burde han ikke stått oppført som samtidig beboer med sin sønn to år etter sin død. Jeg skulle også gjerne vist dere at når man gikk videre på søk av Gudmund jr., dukket det opp en beskjed om at Disse opplysningene er unntatt offentligheten, og kan tidligst offentliggjøres om 70 år. Vi får klare oss med det vi har.

Gudmund Harlem er beskrevet som like streng som målbevisst, og i boka Statskvinnen: Gro Harlem Brundtland og nyliberalismen, 1998, Håvard Nilsen, har forfatteren forsøkt forklare dette gjennom et sitat av Gabriel Garcia Marquez og hans sitat om en annen statsmann. – Som alle diktatorer hadde han tidlig mistet sin far. Tidligere har jeg skrevet litt om noen av de kommende politiske stjernene Gudmund Harlem holdt sammen med i sine ungdomspolitiske år, og ut av gruppa som fikk navnet Mot Dag, vokste det fram mektige politikere, med statsministre som Einar Gerhardsen, John Lyng, og Willy Brandt som de mest kjente. Når man ser både Gerhardsen (statsminister AP) og Lyng (statsminister H) på denne lista, gjentar jeg et sitat jeg ofte har benyttet meg av når jeg har forsøkt lufte muligheten for at Norge også ble offer for bolsjevikenes kupp og særdeles blodige revolusjon i Russland i 1917:

The best way to control the opposition is to lead it ourselves.
V. Lenin

Hvem var Gros mor?

Spørsmålet er enklere å stille enn å gi et godt svar på. Hun er nærmest ikke-eksisterende. Et søk i avisarkivet til Nasjonalbiblioteket gir null treff. Som jeg har nevnt tidligere når det gjelder dette arkivet, trenger ikke det bety at hun ikke er skrevet om av rikspressen, men det gir en indikasjon på at noen har snakka sammen. Margareta Brynolf Sandberg Harlem har gått under radaren, og det er mildt sagt oppsiktsvekkende, for det er snakk om moren til selveste Landsmoderen. Margareta Brynolf Sandberg - Gro Harlem Brundtlands morHvordan kan det ha seg? Like interessant er hvordan Margareta traff Gudmund, og la meg innrømme allerede nå, det vet jeg ikke. Det jeg kan gjøre er å forsøke se historisk og logisk på det. De som har studert den jødiske, bolsjevikske, og kommunistiske historien i Skandinavia, vet at det var et tett samarbeid over landegrensene, og da Gudmund Harlem tilhørte et ideologisk ungdomspolitisk miljø som uttrykte en solid dose sympati for kommunistisk tankegods, ville det kanskje være naturlig at også hans kommende kone tilhørte et tilsvarende miljø i Sverige? Fra boka Statskvinnen: Gro Harlem Brundtland og nyliberalismen, sitert fra og linket til over, siteres fra side 15:

Gro Harlem Brundtlands mor, Inga Brynolf, var fra en bemidlet, men sosialistisk familie i Sverige. Hennes mor het Margareta Sandberg og hadde forlatt sin mann, advokaten Ivar Brynolf, etter fem års ekteskap, tatt med seg sine to små barn og selv utdannet seg til jurist. Hun ble advokat og del av kretsen omkring sovjet-ambassadøren Madame Kollontaj.

Vi ser her at Gros slekt var bemidlet på begge sider. Det er et annet ord for at de var rike. Intet gunstig ved dette for en som i sitt politiske virke skulle representere grasrota. At både hennes far og mor tilhørte et blodrødt kommunistisk miljø er tvilsomt noe Gro selv ville nevnt under de utallige valgkampene hun tapte. Den nevnte Madame Kollontaj er vel verdt en nærmere titt. Det var jo i kretsen under denne kommunistiske maktpersonen Gros mor vokste opp og ble oppdratt.

Den røde Madame Kollontai – en vaskeekte bolsjevik og suffragett

Hele revolusjonen i Russland, og absolutt alt som fantes av fundament for bolsjevikene, var en jødisk oppfinnelse. Egentlig en “jødisk” oppfinnelse, for ideologien ble tenkt ut og satt ut i praktisk funksjon av askenasikhazarer av asiatisk-mongolsk herkomst. Her er tre av de absolutte forgrunnsfigurene å finne på bildet sakset fra Wikipedia om bolsjevikene. BolsjevikeneOg bolsjevik, det var Alexandra Kollontai. Hun var også en suffragett, disse tidlige jødiske kvinnesaksforkjemperne som tilhørte det bolsjevikske miljøet. Om hun var askenasikhazar selv vet jeg ikke, men den politiske fanatismen og ideologien støttet hun i hvert fall opp om, og dette ga henne en høy posisjon i Sovjet. Hun ble blant annet utnevnt som ambassadør, eller representant for Sovjet i Oslo (Christiania) i 1923, og ble i 1942 Sovjets ambassadør i Stockholm. Hun ble tildelt både Leninordenen og St. Olavs Orden.Alexandra Kollontai At hun overlevde Stalins blodige utrenskning av bolsjeviker på 30-tallet og i ettertid, stadig under Stalins regime, ble utnevnt til ambassadør i Sverige, er vanskelig å forstå. Wikipedia skriver at hun måtte flykte fra Stalin-regimet, men hvis det var sant, må hun i ettertid raskt ha blitt tilgitt. I miljøet under denne kommunistiske agitatøren som ble sendt til flere land iløpet av sin karriere, var det at Gros mor vokste opp. Mon tro om det ikke var nøyaktig samme gruppering som kontrollerte de gryende kommunistene i Mot Dag i Norge? Slik må det ha vært at Gros foreldre møttes, og de var ikke de eneste som traff hverandre.

Willy Herbert Ernst Karl Frahm Brandt

Willy var nok en av bolsjevikene som ble produsert av dette blodrøde politiske miljøet. Foruten å bli forbundskansler i Vesttyskland, hvilket må sies å ha vært godt gjort av en østtysk kommunist, fikk han også Nobels Fredspris for å ha hjulpet tysk industri med å få solgt nervegass og mer konvensjonelle typer våpen som ble brukt under Vietnamkrigen. Hvordan en slik hardbarket kommunist og bojskevik som Willy Brandt kunne ende opp som en varm støttespiller for det kapitalistiske USA er noe alle bør bruke litt tid på å tenke gjennom. Det minner mest av alt om en politisk parodi, og tar en med at høyres ungdomspolitikere møtte opp for å hylle Brandt under tildelingen i Oslo, mens AUF boikottet tilstelningen, forstår alle at noe er riv ruskende galt angående høyre- og venstrefløyenes virkelighet innen Europas og Vestens politikk. Jeg må sitere litt fra Wikipedia om dette, for jeg mener det er viktig at alle leser litt om paradoksenes paradoks. Denne sosialdemokratiske politikeren (SPD) var ikke så rent lite av magiker.

Utenrikspolitisk gikk Brandt inn for en ny Ostpolitik, som søkte å forbedre forholdet til de kommunistiske land. Denne politikken, som i 1971 var en medvirkende årsak til at Brandt fikk Nobels fredspris, var svært kontroversiell. En ting var at han, i strid med Hallstein-doktrinen, anerkjente DDR diplomatisk, men det vakte enda sterkere reaksjoner at han anerkjente de polske og sovjetiske anneksjonene av de tyske territoriene øst for Oder-Neisse-linjen som «faktiske», riktignok med forbehold om rett til senere grenseendringer. Store deler av høyresiden anså ham derfor som landsforræder, og det ble også hevdet at Brandts politikk var istrid med den tyske grunnloven, som forutsatte gjenforening av Tyskland i grensene fra 1937. Han ble beskyldt for å svikte ofrene for fordrivelsen, som SPD i tidligere år hadde vist stor omsorg for. Flere SPD-parlamentarikere forlot partiet i protest og gikk over til opposisjonen. Så sent som i 1963 hadde Willy Brandt (sammen med partifellene Erich Ollenhauer og Herbert Wehner) skrevet i en hilsen til den årlige schlesierdagen: «Breslau – Oppeln – Gleiwitz – Glogau – Grünberg, det er ikke bare navn, det er levende minner, med røtter i sjelene til generasjoner og som uopphørlig kaller på vår samvittighet. Å gi avkall er forræderi, hvem vil bestride det? Retten til hjemlandet man kan ikke selge – aldri skal man få skjende landsmenn som ble fordrevet fra sine hjem eller måtte flykte, bak ryggen deres. Fordrivelsens kors må hele folket bære.»

I mai 1972 håpet opposisjonen å ha flertall i parlamentet for å vedta et mistillitsforslag og kaste Brandt på grunn av hans østpolitikk. Til alles overraskelse endte avstemningen med et flertall imot forslaget, med svært liten margin; langt senere ble det oppdaget at et eller muligens to konservative parlamentsmedlemmer hadde blitt bestukket av Stasi for å stemme for Brandt.

For å tilbakevise enhver antydning om at han skulle være sympatisk innstilt til kommunisme, fikk han gjennom en rekke tøffe antikommunistiske lover som bl.a. utestengte «radikalere» (i praksis venstreradikalere) fra alle offentlige stillinger (Radikalenerlass).

Brandt førte på den annen side en aktiv handelspolitikk og samarbeidet med høyreorienterte regimer i den vestlige verden. Han leverte våpen, fly, raketter og ubåter, samt lånte ut militære rådgivere, til militærjuntaen i Hellas og regimet i Portugal, og godkjente at tyske firmaer lette etter olje og uran på Mosambik sammen med Sør-Afrika. Han bistod USA i Vietnam, og tyske firmaer leverte nervegass, kjemiske stridsmidler og moderne våpen. Også Israel fikk kjøpe avanserte våpen. Brandt ble kritisert for dette av norske sosialdemokrater da han fikk Nobelprisen, og mens Unge Høyre deltok i hyllesten av fredsprisvinneren, holdt AUF seg borte.

Jeg har tidligere skrevet og sitert om Willy Brandt og Mot Dags vitenskapelige seksuelle eksperimenter i Winston Churchill før han bøyde av for overmakten. Det er interessant lesing å se det beskrevet hvordan Brandt ble seksuelt stimulert av sine kommunistiske ungdomsvenner under kyndig veiledning av den askenasikhazarske psykologen Wilhelm Reich. Dette var en ren ABC i hvordan man gjennomfører systematiske seksuelle utskeielser, eller det som til enhver tid vil bli sett på som seksuell avvikende oppførsel, for å sveise ei gruppe medlemmer sammen til en ideologisk entitet. Jo mer man har på hverandre, jo sikrere kan man være på at alle vil holde munnen lukket i framtiden hvis det skulle oppstå politiske og ideologiske stridigheter. Dette kan ses på som svært lignende det som står skrevet om diverse britiske kostskoler og rikmanns-skoler og universiteter. Intet er som homoseksuelle voldtekter av de yngste elevene for å skape politiske og maktøkonomiske zombier i framtiden, og lite er mer virksomt for å føre en slik tradisjon videre, der de voldtatte selv blir overgriperne i de senere skoleår. De som tilhørte de grupper som man anså som nasjonens fremtidige politiske og økonomiske elite, ble tvunget inn i taushet og samhold gjennom perversiteter og lovbrudd. Hvorvidt det var dette som skjedde med Norges og Sveriges ungkommunister og bolsjeviker kan jeg vanskelig vite. Om Gros bolsjevik-opphav på fars- og morssiden var med på dette vet jeg heller ikke, og jeg tror ikke vi noen gang vil få vite det med sikkerhet. Det må allikevel være lov å spekulere ørlite over hva et slikt organisert seksuelt “frisinn” kan ha ført til. Ungdomstiden kan være vanskelig nok som den er, der ting skal utforskes både på egenhånd og med hverandre, og kanskje de som vokste opp i suffragett-miljøer ikke var særlig nøye med hvem de hadde seksuelt samkvem med? Et like viktig spørsmål er kanskje hvilke seksuelle sperrer angående løssluppenhet en mann som Willy Brandt hadde etter å ha deltatt i disse vitenskapelige eksperimentene? Begrepet den europeiske sosialdemokratiske storfamilie får brått en ny betydning.

Gro og Willy

Det mangler mer på de elektroniske oppslagsverkene om Gros familie

Hvor mange av dere har hørt om Erik Harlem? Han er hennes lillebror. Wikipedia nevner ham ikke, men Store Norske Leksikon tar ham med én gang i denne forbindelsen:

Våren 1940 ble Gro en tid plassert hos sin mormor, advokaten Margareta Sandberg i Stockholm, mens foreldrene fulgte Nygaardsvold-regjeringen til Tromsø. De vendte tilbake til Oslo, og Gro bodde deretter sammen med foreldrene til juni 1943. Da ble hun og broren Erik hentet av mormoren og brakt til Sverige, og senhøstes samme år kom foreldrene etter som flyktninger.

Både Gro og broren Erik fikk dra nytte av bolsjevik-mormorens oppdragelse, og når det gjelder Erik Harlem, viser det seg at en ikke skal kimse av fordelen av å ha en rik bolsjevikkommunistisk familie hvis en ønsker å bli en styrtrik kapitalist. Historien viser at disse to, tilsynelatende paradokser, går hånd i hånd. Hvem kan vel glemme den styrtrike “jødiske” bankoligarken Aschberg, som via sine posisjoner i Sverige var med på å finansiere det blodige kuppet i forbindelse med revolusjonen i Russland i 1917? Han fikk senere etablere egen bankfilial i Sovjetunionen som takk for strevet. Ingen bolsjeviker hadde blitt mektige uten en styrtrik kapitalist i ryggen. Mon tro om det var dette som fikk Gro til å uttale at – Morfar spikret fast et begrep i meg som jeg først ikke forstod, og senere la mindre vekt på enn i dag, “Ni måste begripa:  Man måste bilde kapital!”

Kapital er noe vi trygt kan forbinde med Gros bror Erik. Først en presentasjon ved hjelp av slektsforsknings-nettsiden Geni.com.Erik Harlem slekt GeniHan er altså lillebroren til Gro. Det ser ut til at det finnes en bror til også, men denne Lars Harlem vet jeg ikke noe om bortsett fra at han er født i 1946, samt et tillegg som jeg legger inn lenger ned. Det er også en <private> i søskenflokken, og hvis det ikke er tidligere justisminister Hanne Harlem, (f. 1964) vet jeg rett og slett ikke hvem det kan være snakk om.Erik Harlem bildeDet rare er at det så vidt jeg har klart å finne ut, ikke finnes ikke mer enn et bilde på Google som er tagget “Erik Harlem”. Greit nok, mannen er mediesky. Ingen kan laste ham for det. Det er allikevel slik at når en mann har en såpass solid posisjon i norsk næringsliv, kan han ikke unngå å bli tatt bilder av fra tid til annen. At disse bildene deretter i de aller fleste tilfeller ikke dukker opp i mediene tyder på en ting. Noen har snakka sammen. Noen med makt. Nå er han imidlertid tagget en gang til, så får en eller annen heller grine ut Å, nå tagga han deg også!

Det ørlille jeg fant ut om Lars Harlem var dette:

Lars Harlem

– Absolutt alt ved den damen er falskt, til og med hennes eget navn!

Dette var advokat Herman Berges påstand i en video han produserte i forbindelse med hvordan ekteparet Harlem Brundtland skaffet seg pengene til leiligheten i Frankrike. Det er lett å forstå advokatens frustrasjon, for som vi har sett fram til nå, virker hele bolsjevikkapitalistslekta å ha bygget seg opp på gigantiske selvmotsigelser. For å virkelig understreke dette nevner jeg at foruten bror Eriks rikdom bygget på sukkerimport, hadde Gro en rådgiverstilling i Pepsi Cola. Søsknene Sukker må være et rimelig greit navn på de to i den perioden. Gro Harlem Brundtland som Pepsi-horeFør hun tjente sine sukkerpenger, satt hun som leder av Verdens helseorganisasjon (WHO), der hun rimelig krakilsk og av helsemessige årsaker, gikk til angrep på sukkerindustrien! Hun er altså en bolsjevik som elsker kapitalismen, og hun er en helsedirektør som hater sukker, men gjerne tjente penger på den samme industrien, samtidig som hun har en bror som er vårt lands sukkerkonge. Er det flere, i likhet med meg, som i mange år aldri forsto noe som helst av hva Gro sa da hun ble intervjuet, men bare hørte en endeløs rekke med usammenhengende ord, håper jeg nå at årsaken til fenomenet er enklere å forstå. Hun forsøkte nok å sikre seg en smule i forbindelse med uttalelsen hun kom med til NRK, der hun viser fram Max-utgaven. Men det hjelper ikke særlig, gjør det vel?

Nok en slektning som Wikipedia er taus om på siden om hans mor

Sønnen Knut er også en beskjeden type som helst ikke vil nevnes i media. Å få gjennomført dette ønsket har ikke vært helt vellykket, for når man har ridd så mange finansielle og maktmessige hester samtidig som han har, klarte selv ikke NRK å ligge unna å produsere et meget kritisk TV-program om noen av hans mange sprell. Den gang dreide det seg om Vosse-vann, og kanskje aller mest om prosjektet som skulle gi vann til stakkarene i Afrika, men som egentlig dreide seg om en luksuseiendom der han, hans mor, og andre FN- og finanskjendiser kunne treffes og slappe av blant likesinnede. Å grave i det nettverket som omgir denne mannen er en så omfattende oppgave at det kunne sysselsatt en dyktig person i flere år før en hadde noenlunde oversikt. Selv om han ikke nevnes en eneste gang på Wikipediasiden om Gro, har han blitt beæret med ei egen side. Jeg siterer det hele derfra, mens bildet er sakset fra DN.no.

Knut Brundtland

Knut Brundtland
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Knut Brundtland (født 17. juli 1961) er en norsk advokat, forretningsmann og kunstsamler.

Han arbeidet mange år i advokatfirmaet BA-HR før han i 2005 sa fra seg advokatbevillingen for å bli investor og «styregrossist». I sin tid for BA-HR bisto han både Fokus Bank og Tiger om Storebrand-aksjene. Han har hatt styreverv i Norwegian Property, BW Gas, Norgani hotell asa, Revus Energy asa, Bluwater Insurance asa, Voss of Norway asa og Creditsafe Business Information N.V., Youngstorget Eiendom (som forvalter Arbeiderpartiets eiendom), i det svenske hedgefondet Futuris, og i reklamebyrået Try. Brundtland var tidligere styreleder og administrerende direktør i Voss Water som produserer og selger flaskevann med navnet Voss. Han kom høsten 2010 i medienes søkelys i forbindelse med kritikken som ble reist mot dette selskapet.

Han etterfulgte i 2010 Jan Petter Collier (født 1950) som daglig leder i ABG Sundal Collier, og sa i fra seg sine verv i A-pressen og Aschehoug, samt vervet som leder av Orklas bedriftsforsamling.

Kunstsamler
Brundtland har en av Norges største private kunstsamlinger. Samlingen inneholder blant annet verker av Knut Rose, Mari Slaattelid, Gardar Eide Einarsson, Bjørn Ransve, Johs. Rian, Tone Vigeland og Ørnulf Opdahl. Brundtland sitter også i styret til OCA, Office for Contemporary Art Norway.

Familie
Brundtland er sønn av tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland og Arne Olav Brundtland. Han giftet seg i 1985 med Harriet Cecilie Malm (født 1961), datterdatter av skipsmegleren Ragnar Stoud Platou (se Platou) som utga en biografi om nettopp Knut Rose (1936–2002) som Knut Brundtland har samlet meget av.

Denne mannen må ha enda mer makt i Norge enn hans morfar og mor noen gang har hatt, men deres posisjoner i vårt land har tvilsomt vært til hemsko for finans- og styremagnaten. Nok et eksempel på at man kan bli så rik man bare vil, hvis man har en familie med den rette bolsjevik-fortiden. Legg merke til dette med den rette fortiden, for det har aldri hjulpet en eneste kommunist økonomisk hvis han eller hun ikke tilhørte De utvalgte. Jeg kunne skrevet mye mer. Nevner bare at familien Harlem har nytt godt av penger fra Rockefeller-Foundation, at Gros lillesøster Hanne ser ut til å forsøke komme i Guinnes Rekordbok når det gjelder antall posisjoner i viktige styrer, og at pappa Gudmund foruten å være Bolsjevik, syslet seriøst med rasehygiene/eugenikk, sponset av allerede nevnte Rockefeller-Foundation.

De bevisstløse snubler inn i valglokalene

De siste ukene og månedene har mediene forsøkt trekke opp folk slik at det skal se ut som om interessen for høstens kommunevalg er stor blant befolkningen. Særlig stor er den tvilsomt, men flertallet skal sikkert som amen i kirka snuble seg inn dørene til valglokalene for å utøve det de tror er sin borgerplikt for å sikre demokratiet i Norge. Brorparten av dem har ikke den minste kunnskap om hvem de stemmer på, eller hvorfor de gjør det. De er bare programmert stemmekveg. Og hvordan skal et demokrati kunne fungere i en nasjon der velgerne ikke vet noe som helst av betydning om de kreftene/personene de skal stemme på? Det hele er en illusjon. Egentlig verre. Det er en parodi på en illusjon, der ikke noe av det velgerne velger har betydning for hvem som trekker i trådene i vårt land. Dette gjelder selvfølgelig ikke bare de som stemmer AP. Jeg nevnte John Lyng tidligere, han som var med i Mot Dag, før erkebolsjeviken fant ut at han skulle bli konservativ og statsminister for Høyre. De som begynner å grave i dette historiske stoffet på egenhånd, vil raskt finne ut at ingen ting henger på greip.

Hvor fattig må ikke en nasjon være, når en kvinne som Gro på mest ærefulle vis blir gitt tilnavnet Landsmoderen?

Jeg håper dette var like godt for dere som det var for meg.

4.5 82 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

66 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bekymret bestemor
Bekymret bestemor
26. september 2015 12:24

Veldig bra at det finnes noen som går i dybden og graver fram riktig og viktig informasjon og i tillegg deler det med oss. Denne artikkelen bekrefter mye av det jeg allerede har tenkt. Godt å se at flere er kritiske til dagens journalister og deres hjernedøde pesentasjoner av «nyheter» makteliten ønsker at vi skal lese.

Roald Mosti
29. september 2015 00:34

Av alle idiotiske ting eg har lest på nettet tar dette kaka. Skulle familie ha noe å gjør med personen? Ka om sønnen var narkoman? Hennes skyld? Klag så masse du vil på politikarar men våre har faktisk vært med på å laga det landet som er blitt kåra mange ganger til verdens beste å bo i

Ingrid
Admin
Ingrid
29. september 2015 09:13
Reply to  Roald Mosti

Noen ganger ønsker jeg virkelig at jeg kunne leve i samme verden som du gjør, Mosti. En verden der man bare ser vannets overflate, der det noen ganger forekommer noen krusninger, ja, til og med noen solide bølger, mens det andre ganger ligger der totalt stille. Alt ser så greit ut – helt til man begynner å dykke ned i vannet for å se hva som befinner seg under overflaten. Det er ikke så mange som tør å dykke, derfor vet de heller ikke hva som befinner seg under vannets jevne overflate.

Mikey666
Mikey666
29. september 2015 15:05

For å si det slik; Det er fascinerende hvordan du vinkler fakta til det så ekstreme. Du slår til og med DB med vinklingen din. Interresant lesning, men slitsomt å lese alle konspirasjonsteoriene her. Om du evner å skrive mer kortfattet og objektivt vil jeg anbefale å legge det ut på Wikipedia. Så lenge du har kildehenvisninger så vil det ikke fjernes.

Rolf Royce
Rolf Royce
30. januar 2016 14:48

Det som slår meg med både Støre, Stoltenberg og Brundtlandt, er at alle disse tre har hatt et særlig forhold til å bli intervjuet i skiantrekk i skogen, gjerne Nordmarka, slik seg hør og bør for en «ekte» nordmann.

Det hele er påfallende hvordan de må smøre seg inn med nasjonale symboler som om de ikke skjønner at det også virker andre veien…

Hvorfor må de som nær landet eneste politikere som stadig opptrer på TV, i media osv med ski på beina og frisk norsk natur i bakgrunnen.

Det minner meg om de som lyver… De blir ofte tatt på at løgnen gjentaes og overdrives.

Jeg tror alle disse tre er agenter for en annen agenda og bør etterforskes og stilles til rette for forbrytelsene de har begåt mot det Norske Kongeriket og dets folk.

Ann Tove Buklev
Ann Tove Buklev
30. januar 2016 19:08

Du finner mer om familien Brundtland i boken Gro-Gate. Skrevet av tidligere statssekretær Remm og pensjonert major i Forsvaret, Setsaas (så vidt jeg husker). Under AP ble bedriften Norasonde opprettet. En bedrift som produserte avlytting og spionutstyr, kamuflert som en arbeidstreningsbedrift for psykisk utviklingshemmede. Far til Gro Harlem Brundtland var daglig leder i bedriften. Hennes onkel var på salgssiden med en sentral stilling.
Boken kan lastes ned gratis her.
https://archive.org/stream/NorskGroGate/Norsk%20-%20Gro%20Gate_djvu.txt

Her ser du den ligger i statsarkivet, unndratt offentligheten i 60 år, frem til år
http://arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer;jsessionid=tjMWz7RlauqTAqMQWxP1Zg3v?arkivId=no-a1450-01000002765518&aktivArkivFane=kommentarer2056

Ann Tove Buklev
Ann Tove Buklev
30. januar 2016 19:09

En av sønnene til Gro Harlem Brundtland tok sitt eget liv.

Lakabodl
Lakabodl
30. januar 2016 23:45

Godt gravearbeid. Påfallende at så lite er å finne på Wikipedia eller andre «oppslagsverk». Prøv å endre eller etablere artikler på WP, og etterspør en årsak om noe blir fjernet. Jeg brukte nylig endel tid på å finne GHBs famøse finger-gest i Stortinget for å illustr:)ere dumskap hos hennes politiske motstandere; ikke noe som ligner på Google eller andre plasser.. Men jeg skal finne en papir-kopi og legge den ut.. Keep up the good work 🙂

Anonym
Anonym
31. januar 2016 10:01

Rockefeller fd – kan man skrive mye om.
Rockefeller i Norge
Folkehelseinstituttet
Direktør Camilla Stoltenberg
Tidligere statsminister Jens Stoltenberg kjøper opp 2x Norges befolkning av svineinfluensavaksine
– av sin søster
– denne vaksinen har så dårlig holbarhetsdato at overskuddet ikke engang kan gis til trengende i Afrika
Bror hjelper søster
i god AP stil

knut trulsrud
31. januar 2016 15:10

Jeg husker jeg var i Danmark, og leste i danske aviser om at det var stor skandale i Norge. Sønnen til Gro hadde tatt tjuvperm og stjal bil. Vel, tenkte jeg, skal bli morsomt å lese kommentarer i norske aviser. Men her var alt tyst, ikke et ord, hva har skjedd? De sosialistiske journalistene hadde tydeligvis fått beskjed om dette skulle legges dødt.

knut trulsrud
1. februar 2016 15:11
Reply to  Jostemikk

Husker ikke nøyaktig årstallet, men rundt 1990. Sønnen stjal bil og tok tjuvperm fra militærtjenesten i Nord-Norge. Tror han ble arrestert i Bergen. Det var store overskrifter i danske aviser, og jeg ble forundret av at det ikke var noen aviser i Norge som kommenterte det. Det ble ansett som en «ikke» sak her. Sønnen var vel narkotikamisbruker og begikk senere selvmord.

2Q11
2Q11
6. februar 2016 16:47

Av erfaring må en selv i fæle saker snu steiner, alt fra reelt selvmord, konstruerte selvmord (se Øvrebotten, link under) eller slik vi kjenner det fra franske bank- og vin- Rothschilds og britiske royale, konstruerte «ikke saker» eller James Bond inspirert spill.
http://detkorruptenorge.origo.no/-/bulletin/print/760208_mafiastaten-catch-22-og-gro-harlem-brundtland?ref=checkpoint

trackback

[…] Les også: Den skjulte slekt og de hviskede navn – Gro Brynolf Brundtland Harlem Sandberg […]

Lars
Lars
14. mai 2016 20:53

Er det noen med vg+ som kan kopiere teksten og legge inn her ?

http://pluss.vg.no/2016/05/13/2405/2405_23681014

Sofia
Sofia
30. oktober 2016 11:54

Norulv Øvrebotten – tidligere sekretær for Forsvarsminister Johan Jørgen Holst med erfaring fra NRK Dagsnytt og som Sjefsredaktør i Rogalands Avis m.m. fortalte høsten 2011 hvordan sønnen til Gro – Jørgen Brundtland, ble funnet hengt på loftet med et fiktivt selvmordsbrev ved siden av slik at det skulle se ut som et selvmord. Det var i realiteten et drap begått på en svak person i Gro’s familie som vippet henne så mye av pinnen rent psykisk og følelesmessig at hun ble nødt til å overtalte rollen som partileder til Thorbjørn Jagland. Noe som også var godt planlagt. Drapet på Jørgen ble derfor kamuflert som et selvmord for å få til et skifte av maktforholdene i partiet. Slike kupp med variasjoner over temaet er standard prosedyre fra de kriminelle hemmelige tjenester med forbindelse til Moskva når man ønsker et maktskifte i et land som de kontrollerer.
Det var iflg. Norulv Øvrebotten de samme folkene som stod bak mordet på Jørgen Brundtland, som også har operert på Orderud Gård og flere andre steder der drap med politiske overtoner er blitt begått.

Sofia
Sofia
30. oktober 2016 12:45

Norulv Øvrebotten – tidligere sekretær for Forsvarsminister Johan Jørgen Holst med erfaring fra NRK Dagsnytt og som Sjefsredaktør i Rogalands Avis m.m. fortalte høsten 2011 hvordan sønnen til Gro – Jørgen Brundtland, ble funnet hengt på loftet med et fiktivt selvmordsbrev ved siden av slik at det skulle se ut som et selvmord. Det var i realiteten et drap begått på en svak person i Gro’s familie som vippet henne så mye av pinnen rent psykisk og følelesmessig at hun ble nødt til å overlate rollen som partileder til Thorbjørn Jagland. Noe som også var godt planlagt. Drapet på Jørgen ble derfor kamuflert som et selvmord for å få til et skifte av maktforholdene i partiet. Slike kupp med variasjoner over temaet er standard prosedyre fra de kriminelle hemmelige tjenester med forbindelse til Moskva når man ønsker et maktskifte i et land som de kontrollerer.
Det var iflg. Norulv Øvrebotten de samme folkene som stod bak mordet på Jørgen Brundtland, som også har operert på Orderud Gård og flere andre steder der drap med politiske overtoner er blitt begått.

Det var forøvrig slike bedragsmetoder som også ble brukt mot LO leder Gerd-Liv Valla da hun truet Jens Stoltenberg’s maktposisjon i partiet slik at det måtte konstrueres en sak mot henne for å få henne fjernet fra sin posisjon. Men istedet for drap ble det begått et karakterdrap på henne med god hjelp av partikommisærene i norsk presse.
Det er ved hjelp av slike direkte og indirekte kupp at lederne i AP og LO sine organsisasjoner blir skiftet ut. Nr.1 blir kuppet vekk og nr. 2 blir kuppet inn. Noe ikke minst Norulv Øvrebotten fikk erfare i AP-kontrollerte Rogalands Avis til tross for at han kunne vise frem strålende økonomiske resultater. Men han hadde en for skarp penn og hjerne til at han kunne få fortsette.

Lilian Wiborg
Lilian Wiborg
30. oktober 2016 17:16

Jeg kjente Jørgen Brundtland, han studerte juss samtidig med meg og satt på samme lesesal, som var såpass liten at de fleste kjente hverandre. Noen narkoman var han ikke, og det kom som et sjokk på oss medstudentene at han tok livet sitt, særlig siden det bare var en måned til samboeren hans skulle nedkomme, noe han sa at han gledet seg til. Det het seg etterpå at han var manisk-depressiv og at det var derfor. Det var også en overraskelse for oss, for det hadde vi aldri merket noe til. Vi opplevde ham som en omgjengelig og godmodig person. Jeg tenkte heller aldri på at han var Gro`s sønn. Det var ikke noe som ble uttalt. De fleste oppfattet dette først da han døde. En meget sympatisk person, helt ulik sin mor. Vi diskuterte det såkalte selvmordet hans etterpå, og det var helt uforståelig for oss alle, selv for hans aller nærmeste venner blant studentene. Ingen kunne fattte at han virkelig hadde tatt livet av seg, og så oppe på et loft til og med hvor ingen ville finne ham med det første, hvis han ikke hadde lagt en lapp nede i huset om at han kunne bli funnet på loftet Hvilken dramatisk iscenesettelse.

Lilian Wiborg
Lilian Wiborg
30. oktober 2016 17:54

Jeg var aktiv i AP i mange år, og var blant de man regnet med skulle bli rikspolitiker. Jeg var med andre ord hva vi kaller for en broiler-kylling, så jeg ble sendt på seminar etter seminar, særlig slike hvor vi kunne treffe både rikspolitikere og andre broiler-kyllinger. Jeg har alltid likt å lære nytt, så jeg satte pris på disse seminarene, men jeg ble veldig sjokkert over moralen til disse erfarne politikerne som jeg visste var gift. Jeg var vant til å ferdes i student- og kunstnermiljøet, i et miljø hvor folk tror at det er umoral, men som ikke stemmer. Nå så jeg 20 år yngre ut enn det jeg var, og det fikk jeg jammen merke. Aldri noen gang har jeg vært så omsvermet og utsatt for pågående kåte menn. Noen ble skikkelig fornærmet når jeg pent avviste dem og spurte om jeg var bleik, andre ble overrasket bare og tok det pent. Men det ble så slitsomt med disse pågående mennene som trodde de var Guds gave til kvinnen at jeg begynte å grue meg til samværene etter seminarene, helt til jeg fant ut at jeg kunne menge meg med det homofile miljøet. der fikk jeg fred og fikk en del gode venner som jeg begynte å omgåes også ellers. En av disse var blant toppene i LO, en kjempekoselig branne. Han dro meg inn i miljøet rundt LO, og jeg ble kjent med mange kjekke personer. Til og med fikk tilbud om en interessant jobb. Da vi ble skikkelig kjent så viste det seg at heller ikke han var homofil, men hadde søkt det homofile miljøet av samme grunn som meg. Han var gift og hadde kone og barn i en annen by, men for ikke å få fiender når han avviste de pågående kvinnene, ¨så fant han ut at han var tryggest i det homofile miljøet. De homofile politikerne visste at verken han eller jeg var homofile, men avslørte det ikke verken for andre eller oss. Derfor trodde vi i mange år at den andre var homofil. Og da kan man virkelig tenke seg hvordan det er å være medlem i et slikt sykt miljø at man må late som man er noe annet enn det man er bare for ikke å få fiender. Jeg har jo senere skjønt at dette med å ligge med kreti og pleti innen partimiljøet, er for å få kontakter som man må/kan stole på, for hvis man ikke gjør som lederne vil eller omvendt, så vil det være dumt å argumentere i mot. Man har jo noe på hverandre, og siden alle er gift, så er det ille for begge parter å avsløre hva som foregår. Jeg vet ikke hvordan det er i andre partier, men etter alt som har kommet frem i avisene, så er det særlig de unge som er utsatt i et slikt sykt miljø. Unge uerfarne personer vet jo ikke hvordan de skal takle slike situasjoner, eller de kan føle seg smigret over at erfarne politikere viser dem interesse. det gikk jo rykter om at Gro og Reiulf enten hadde hatt et forhold eller at han hadde avvist henne og at det var derfor hun hadde så veldig i mot ham. Jeg tror på det siste, for det jeg så av ham, så var han en redelig kar som ikke prøvde seg på noen av sine lærlinger. Jeg var på seminar som han ledet, og fikk en stor respekt for ham, noe jeg ikke kan si om mange av de andre seminarlederne. Hennes fantasi fortalte meg også at hennes moral ikke var den beste akkurat. Jeg hadde nemlig en barndomskamerat blant rikspolitikerne, som tok meg med på forskjellige tilstelninger, og da hadde hun spurt ham om jeg var hans elskerinne. Det var tydeligvis noe naturlig for henne, ikke at en mann og en kvinne kan være platoniske kamerater. Det spørsmålet hennes forteller i hvert fall meg mye om henne.

Ingrid
Admin
Ingrid
30. oktober 2016 21:21

Takk for at du forteller om dette, Lilian!
En bekjent av meg ville for noen tiår siden være aktiv i politikken, for hun trodde at hun kunne bidra med noe godt. Etter en weekend på Sørmarka takket hun for seg. Det å «ha noe» på noen synes å være veldig viktig i dette miljøet, de må ha pressmidler for å holde sine folk på plass. Det har jo heller ikke vært uvanlig med det som kalles «honey-trap». Få mennesker klarer å leve så rene liv at det ikke finnes noe de kan presses på. Det kan nok være vanskelig å komme til topps uten noe å «selge». Noen ganger kommer disse historiene allikevel ut – til slutt.

Sofia
Sofia
31. oktober 2016 07:03

Alle som konspirerte mot Valla for å få henne fjernet fordi hun truet Jens Stoltenbergs maktposisjon i partiet, hadde solide og dype kontakter med de innerste gemakker i Arbeiderpartiet. Det betyr med andre ord de faste mafia-advokatene som styrer dette partiet fra bakrommet. Først og fremst avdøde Jens Chr. Hauges uekte sønn Johan Fredrik Remmen, som igjen styrte Vallas advokat Håkon Bleken slik at hun i realiteten ikke hadde noe forsvar mot de beskyldninger som ble rettet mot henne
Håkon Bleken som kom fra samme advokatfirma som Remmen, satt dermed på begge sider av bordet og kunne samkjøre hva som ble gjort og ikke gjort for å bli kvitt henne. Slik det alltid blir gjort når ledere skal skiftes ut i dette partiet. Ingenting er hva det ved første øyekast ser ut som. Rettsikkerhet er bare et ord som brukes for å lure omgivelsene til å tro at vi lever i en rettstat når vi egentlig styres av en mafia med dype røtter i Arbeiderpartiet…
Såvidt jeg husker var Ingunn Yssen i Jens Stoltenbergs nære omgangskrets og hadde dermed flere motiver for å bli kvitt en sterk og dominerende person i partiet. Man skal huske på at Jens Stoltenberg veldig tidlig var groomet av det tidligere KGB’s folk i Norge til å bli partileder og om mulig statsminister og da måtte ikke slike personer som Valla komme i veien for slike langsiktige planer. Gerd-Liv Valla hadde ikke skjønt hvilken mafia hun egentlig arbeidet for. Men det har hun kanskje gjort etter den saken..

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/lo/jeg-ble-ydmyket-trakassert-og-utskjelt-av-valla/a/178081/

Bjarne Kjærstad
30. januar 2017 00:07

Veldig godt presentert. Verdt hver linje å lese.

2Q11
2Q11
5. februar 2017 00:30

Alle ser ut til å ligne på hverandre, men ingen ser ut til å ha noen god forklaring. Selv heller jeg til den gode, gamle forklaringen om såkalte bygdebefruktere.

Bygdebefrukterteorien i denne sammenhengen kommer vi ikke langt med når horisonten utvides. Alternativt å bedrive tilfeldighetsteorisme eller hodet i sanden taktikk er heller ikke bærekraftige løsninger dersom vi er målbærere av sannhetstilnærming.
https://postimg.org/image/rgvu7utwj/

trackback

[…] med denne høykriminelle virksomheten og samtidig unndra seg straffeansvar?  Som den svensk-norske Gro Brynolf Brundtland Harlem Sandberg Ohlin (Frahm Brandt?) uttrykte det etter at hun tapte EU avstemningen i 1994 og fikk spørsmålet «Hva nå?», […]

trackback

[…] Gro Brynolf Brundtland Harlem Sandberg Ohlin (Frahm Brandt?), Torbjørn Jagland, og Helga Pedersen har hatt posisjonen som Vice-Presiden i Socialist […]

Sivert Sæterbø
Sivert Sæterbø
19. mars 2017 21:11

Ser at Rockefeller Foundation er nevnt. Der ser jeg at statsbudsjettet år etter år bevilger penger til denne organisasjonen. For 2017 var det avsatt 35 millioner.

David Rockefeller er også bestefar til Facebook-eieren som byttet navn for ikke å bli gjenkjent. Zuckerberg fikk 500 millioner USD av bestefaren for å kjøpe til seg alle rettigheter i Facebook.. Det er David Rockefeller som fikk Gro inn i klimaarbeidet og senere forlangte at Gro skulle være sjefen for den første miljø og klimakonferansen i Rio i 1992..

David Rockefeller trakk også i trådene da ozonlaget skulle reddes under den såkalte Montrealprotokollen i 1987 som ble kalt sammen i all hast slik at alt var ryddet av veien for den nye fienden…. CO2. På denne måten ble IPCC opprettet i regi av FN og alle medlemslandenes nasjonale meteorologiske organisasjoner. Gro var her innblandet i det meste og fikk for Norge sin del også opprettet Cicero og Bjerknessenteret for hjernevaske Ola og Kari. Jeg sitter på sitater fra taler rundt opprettelsen av IPCC som viser alt er Fake..

Mediene gikk heller ikke inn sykehussvindelen til Gro slik at vi enda ikke i dag vet om hun betalte for seg siden hun ikke var medlem i Folketrygden. Også hennes mann var i samme situasjon og ble behandlet på norsk sykehus med lang opptrening igjen på Sunnås til kostnader på kanskje en million og mer..

Gro sa også at hun hadde meldt skatteflytting hjem til Norge igjen på Dagsrevyen pga sykehusfadesen og at hun betalte null skatt i Frankrike. Allikevel ble hun møtt på Gardermoen dagen etter på vei ut av Norge. Når man melder seg inn i Folketrygden og Folkeregistret igjen etter å ha vært meldt ut måtte man den gang oppholde seg i Norge i minimum 12 mnd før man igjen kan reise ut av landet..

Loven sier også at dersom man melder skatteflytting må man selge unna all fast eiendom med unntak av en fritidsbolig uten innlagt strøm og vann, og ikke oppholde seg i Norge mer enn 62 dager pr år. Osv osv…

For øvrig så har jeg også politisk erfaring med møter og seminarer rundt om på alskens litt tilbaketrukne hoteller. Jeg holdt på å få sjokk første gangen der gifte deltakere med ektefeller hjemme drakk og flørtet seg inn på samme rom.. Etter er års tid gikk jeg lei av på bli sittende igjen alene og sluttet. Lavere massemoral har jeg ikke sett før eller siden.

Gøran Henriksen
Gøran Henriksen
1. mai 2017 09:33

Jessufader. Du skriver i innledninga at wikipedia ofte er skrevet av folk med en agenda. Og: «Derfor vet vi også at wikipediaartikler ikke er til å stole på, eller i beste fall kan kalles mangelfulle.» Likevel henter du all din informasjon og sitater fra nettopp wikipedia i resten av det du skriver. ??

trackback

[…] som stod bak grusomhetene under og etter Bolsjevik»revolusjonen». Mange av disse har en svært så skjult og fordekt fortid, enkelte rett og slett «unndratt offentlighet», svært mange av dem har skiftet identitet, og således nærmest dukket opp FRA INTET og plassert i […]

Thore
Thore
18. mai 2017 21:09

Det er nokså enkelt å gå inn og redigere og fylle på med fakta på wikipedia. Eneste som kreves er at disse tingene er riktig. Mye fler burde gå inn og rette på ting da fienden ofte får herje fritt og uimotsagt der. Les nøye og rett opp bevist frodreining eller feilinnformasjon, fyll på med utelatte fakta osv. Det er faktisk noen som sitter å går over tingene dersom noen forsøker fjærne ting der så ikke vær redd for å gjøre det, de fjerner nemelig ikke ting som er riktig, derimot gjør de ikke noe med noe som helst før det altså dukker opp tegn på at de må finne ut av og altså utetenge folk som ikke er sannferdige fra å skrive på wikipedia. Om noen forsøker fjerne ting som faktisk er sant blir de utestengt, de får forsøke men så blir det altså sjekket..? tror jeg, tror det er et system for å løse slike konflikter og at det er grunn til å oppfordre folk til å forsøke rette opp sosialisters letvinte omgang med sannheten.

Svein Bøe
Svein Bøe
19. mai 2017 06:48

Ingenting overrasker meg når det gjelder Gro og Ap(e) generelt, nesten alle i ledelsen de siste årene har possisjonert seg selv til gode stillinger på bekostning av naive Norske velgere, det er vel ikke uten grunn vi er (i forhold til folketallet) er største bidragsytere til forskjellige organisasjoner som er gunstige arbeidsgiver senere?korrupt hele gjengen?

Bernard Blånål Dverggran
Bernard Blånål Dverggran
19. juni 2017 23:12

synes mye synsing og liten opplysning av artikkelens hovedsak gjør den her dessverre lite troverdig og ønsker om folk her inne kan komme med riktige kilder. Har selv prøvd å spore opp Opera-admin’kretsen i Norge, og dem går kan du Google tilbake til adelen Hapsburg-familien. jepp, fortsett med innsatsen folkens! 😉

Sannhetssøker
Sannhetssøker
20. juni 2017 08:47

Bernhard B.D «Har selv prøvd å spore opp Opera-admin’kretsen i Norge, og dem går kan du Google tilbake til adelen Hapsburg-familien. jepp, fortsett med innsatsen folkens!»
Dette fant jeg meget interessant… De sitter i alle styreverv også her, helt utrolig! Kan du si noe mer om operaen og dets eiere? 🙂

Kim Lodemann Rosenkrone
Kim Lodemann Rosenkrone
30. juni 2017 20:47

Ja Gro hadde en sønn som døde. Men han ble ikke funnet hengt med et selvmords brev, han døde i trappeoppgangen til en kammerat av meg på Karl Benrads Plass i Oslo av en overdose narkotika

Stargazer
Stargazer
30. juni 2017 21:40

Hvilken sønn var det som døde i trappeoppgangen Kim?

123
123
10. juli 2017 12:42

https://no.wikipedia.org/wiki/P%C3%A5_BA-HR_bakke._En_varslers_historie

Jeg visste jeg hadde hørt om Ba-hr i en annen sammenheng..
Makten synes å være dokumentert?

2Q11
2Q11
14. juli 2017 10:58

Hva ønsker Gro og hennes støttespillere å skjule?

Gro ass-osiasjoner:
Den svenske regjeringens utreder, Lars Erik Löfvden, advarer om at organisert kriminalitet rettet mot trygdeordninger er en trussel mot hele velferdssystemet. – Vi kan tydelig se at den kvalifiserte kriminaliteten og gjengkriminaliteten har gjort inntog i velferdssektoren, sier han til Aftonbladet.
Löfvden påpeker store problemer med falske identiteter og feilaktige oppføringer i folkeregisteret. En person kan for eksempel være oppført under fem ulike identiteter i folkeregisteret og når en person henter ut offisielle id-er som f.eks. førerkort, foregår det ingen kontroll om vedkommende som henter det ut er riktig person.
https://www.rights.no/2017/05/men-det-har-nok-ingenting-med-innvandringspolitikken-a-gjore/

Svimlende summer der ja, mens ass-tronomiske summer stikker de rojale (nordiske med britisk/us og fransk åpning) bak sine masker av med. Alt henger sammen sa jo dama, grojudinorwaytonwonoworryjoly.jpg:

2Q11
15. juli 2017 21:54

Litt mer om blant annet Erik Harlem.
Grothjud.jpg:

2Q11
15. juli 2017 22:00

Feil i kommentar over, sikkert en sammenheng, men
nytt forsøk:

2Q11
15. juli 2017 23:05

Hva er forbindelsen mellom Stensønes og Harlem?

Bra du følger med Jostemikk. Nå har jeg ikke hele databasen min tilgjengelig her og nå, men her har du noen sitater/linker:
-Da Kjell Magne Bondevik dannet sin første regjering, sentrumsregjeringen, i 1997 ble Stensønes utnevnt til politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet under statsråd Dag Jostein Fjærvoll (KrF). Hun hadde denne posisjonen frem til januar 1999, hvorpå hun gikk tilbake til nye oppgaver i Rederiforbundet.
https://no.m.wikipedia.org/wiki/Malin_Stens%C3%B8nes

-Dag Jostein Fjærvoll (født 20. januar 1947 i Hadsel) er en norsk politiker (KrF). Han satt på Stortinget fra 1985 til 1997, innvalgt fra Nordland. Han var forsvarsminister fra 1997 til 1999, og samferdselsminister fra 1999 til 2000.

Før han ble rikspolitiker, var Fjærvoll ordfører i Hadsel. Han er utdannet lærer fra Oslo lærerskole og har tilleggsutdanning i matematikk og rådgivingsfag. Han var også lærer, undervisningsinspektør og rektor på Melbu skole. Fjærvoll er bosatt på Stokmarknes og etter sin politiske karriere har han vært arbeidende styreleder for Vesterålen Høgskolesenter på Stokmarknes.

På Stortinget satt Fjærvoll to perioder i presidentskapet, henholdsvis i Lagtinget og Odelstinget.

Hans far, Edmund Fjærvoll (1910–1975), var stortingsrepresentant for Nordland KrF i to perioder: 1961–1965 og 1969–1973. Anne Orderud Paust var Fjærvolls sekretær da han var forsvarsminister.
https://no.m.wikipedia.org/wiki/Dag_Jostein_Fj%C3%A6rvoll

https://www.google.no/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DHVXKXzzBp4g&ved=0ahUKEwiewP7BkIzVAhXkQJoKHeKEAPkQwqsBCCUwAg&usg=AFQjCNEI57MrLkJURAhydaFIuQiQVoFi3g

https://www.google.no/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DLVMhrsf2mWU&ved=0ahUKEwiewP7BkIzVAhXkQJoKHeKEAPkQwqsBCCgwAw&usg=AFQjCNFCMmFKiUq__wBjjoZAXdLSHwICDA

Stargazer
Stargazer
5. september 2017 21:14

Jeg tror en grunn kan være at Gro relateres til Arbeiderpartiet, som relateres til Norsk politikk og valg, som mange nordmenn utrolig nok fortsatt er opptatt av. Hyggelig å se at så mange er innom jostemikk.com (thumbs up)

Skruven
Skruven
9. juni 2018 22:57

La bare merke til at Lilian Wiborg allerede omlag et år før «Mee Too»- bomba gikk av i det politiske miljøet i Norge fortalte om dette. Litt interessant er det at det her kommer fram at alle parter er like ivrige delaktige i «swinger»- miljøet, og at det er mye for å bygge relasjoner til senere. Det er altså gammelt nytt, og har dessuten bakgrunn i mer enn fulle griskaller som skal utnytte stakkars smårips.

Vil du være med, må du smake på steken. Sivert Sæterbø ville visst ikke ha stek 🙂

Mye gull å finne på disse sidene dine, setter pris på det.
Tusen takk.

Arne
Arne
30. november 2018 13:47

Så Gro hadde jødisk slekt?

Merete Sandvig Hoel
Merete Sandvig Hoel
27. mai 2020 23:11

Slekt er interessant. Her er det en politisk agenda som ikke interesserer meg så mye – men for faktas skyld: FT 1920 er ikke fjerna fra Digitalarkivet. Den er ikke tilgjengelig for NOEN utenom forskere som må ha tillatelse, før 1.12.2020. Det er 100 års sperrefrist på nasjonale folketellinger. Andre sperrefrister er også generelle, og har ingenting med noens ønske om å holde noe skjult å gjøre.