Chemtrails (og geoengineering) er en forbrytelse mot menneskeheten – Del 2

Dette innlegget handler om to forskjellige aktører, det amerikanske forsvaret, som bryter ved internasjonale traktater ved å benytte og videreutvikle værmanipulering ved hjelp av blant annet kjemi, og norske forskere som har gjennomført eksperimenter med skygjødsling som forsøk på å hindre atmosfærisk oppvarming. Det blir også en del om selve traktatene, blant annet ført i pennen av FN, og jeg begynner med sistnevnte.

Environmental Modification Convention

Fra Wikipedia:

Environmental Modification Convention

The Environmental Modification Convention (ENMOD), formally the Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques is an international treaty prohibiting the military or other hostile use of environmental modification techniques. It opened for signature on 18 May 1977 in Geneva and entered into force on 5 October 1978. The Convention bans weather warfare, which is the use of weather modification techniques for the purposes of inducing damage or destruction. The Convention on Biological Diversity of 2010 would also ban some forms of weather modification or geoengineering.

FN-resolusjonen om forbud mot værmanipulering som våpen i konflikter

Legg merke til linken på slutten av sitatet over. Convention on Biological Diversity. Dette er et FN-organ, og jeg vil komme tilbake til dette. Først legger jeg ut en link til denne avtalen referert av FN:

http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-1&chapter=26&lang=en#6

Jeg legger også til at avtalen ble underskrevet av både USA og Norge. Så tilake til Convention on Biological Diversity. Som jeg nevnte er dette et FN-organ, og her er deres hjemmeside:

http://www.cbd.int/climate/geoengineering/

Her er selvfølgelig linket til en annen avtale med forbehold, og her er linken til det forbeholdet:

http://www.cbd.int/decision/cop/?id=11659

Det som virker stå her er at ettersom det er av ytterste nødvendighet å følge IPCC-rapportenes konklusjoner for mulige nødvendige unntak fra forbudet om blant annet hav- og algegjødsling, hvis dette anses høvelig med tanke på planetens ytterst sårbare posisjon grunnet menneskeskapte klimaforandringer etc. Ifølge konvensjonen undertegnet i Geneve, er det altså strengt forbudt å bedrive noen form for geoengineering i krig, men hvis FNs klimapanels konklusjoner om menneskeskapte klimaendringer er alvorlige nok, må vi regne med unntak fra regelen i fredstid. Har dere hørt på maken! FNs klimapanels konklusjoner kan gi UNEP- og WMO-tilknyttede organisasjoner fritak fra forbudet slik at de kan manipulere atmosfæren og havet vårt!

Norske forskere leker Gud

Vi tar en titt på hva CICERO UiO har å si om saken, direkte relatert til over linkede FN-organ:

http://www.cicero.uio.no/sporsmal/detail.aspx?faqid=245

Brukes geoengineering?

Besvart av Monica Bjermeland 22.05.2012

Spørsmål:

Blir geoengineering brukt i stor skala?

Svar:

Ingen geoengineering-teknikker blir per i dag brukt, verken i stor eller liten skala, med mindre du regner menneskeskapte utslipp av CO2 og andre klimagasser som geoengineering i seg selv.

Det foregår en del forskning på mulighetene innen geoengineering, både i Norge og andre steder, men alt dette gjøres i dag med matematiske modeller av ulik type. I 2010 vedtok et FN-organ (Convention on Biological Diversity, www.cbd.int) en resolusjon om at geoengineering per i dag ikke skal utføres i praksis, og dette gjør at det heller ikke gjøres mye praktisk forskning på det.

Per i dag så er det heller ingen som aktivt går inn for at noe slikt er nødvendig. Det er mange kjente problemer med de teknikkene som er foreslått, og antakelig enda flere ukjente. Ett av dem, som blir påpekt i lenken din, er at de fleste teknikkene bare gjør noe med temperaturproblemet og ikke alle de andre konsekvensene av økt CO2-nivå (f.eks. havforsuring).

Når geoengineering likevel stadig er på dagsorden så er det fordi de fleste også innser at vi kan havne i en situasjon der selv disse drastiske tiltakene blir nødvendige. Da er det viktig å vite så mye som mulig om dem, slik at vi fra forskerhold kan gi gode råd når folk og politikere spør.

Så altså: nei, geoengineering av drastisk art foregår ikke per i dag, og det kommer heller ikke til å foregå på en god stund.

Besvart av : Bjørn Hallvard Samset

Bortsett fra at det er umulig å si om det var Samset eller Bjermeland som svarte, kan vi her se at CICERO først er klinkende klare ved sitt Ingen geoengineering-teknikker blir per i dag brukt, verken i stor eller liten skala, med mindre du regner menneskeskapte utslipp av CO2 og andre klimagasser som geoengineering i seg selv, før de blir litt forsiktigere i sin uttalelse. Geoengeering foregår ikke i drastisk utgave, og at det foregår heller ikke mye forskning på det.

Ikke mye forskning? Hvorfor kan ikke CICERO være ærlige og fortelle rett ut at det foregår mye forskning rundt geoengineering, blant annet i vårt land i regi Meteorologisk Institutt?

Atmospheric Chemistry and Physics – Sensitivity to deliberate sea salt seeding of marine clouds – observations and model simulations

K. Alterskjær, J. E. Kristjánsson, and Ø. Seland
1Department of Geosciences, Meteorology and Oceanography Section, University of Oslo, Oslo, Norway
2Norwegian Meteorological Institute, Oslo, Norway

Abstract
Sea salt seeding of marine clouds to increase their albedo is a proposed technique to counteract or slow global warming. In this study, we first investigate the susceptibility of marine clouds to sea salt injections, using observational data of cloud droplet number concentration, cloud optical depth, and liquid cloud fraction from the MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) instruments on board the Aqua and Terra satellites. We then compare the derived susceptibility function to a corresponding estimate from the Norwegian Earth System Model (NorESM). Results compare well between simulations and observations, showing that stratocumulus regions off the west coast of the major continents along with large regions in the Pacific and the Indian Oceans are susceptible.

We then carry out geo-engineering experiments with a uniform increase of 10−9 kg m−2 s−1 in emissions of sea salt particles with a modal radius of 0.13 μm. The increased sea salt concentrations and the resulting change in marine cloud properties lead to a globally averaged forcing of −4.8 W m−2 at the top of the atmosphere, more than cancelling a doubling of CO2 concentrations. The forcing is large in areas found to be sensitive by using the susceptibility function, confirming its usefulness as an indicator of where to inject sea salt for maximum effect.

Results also show that the effectiveness of sea salt seeding is reduced because the injected sea salt provide a large surface area for water vapor and gaseous sulphuric acid to condense on, thereby lowering the maximum supersaturation and suppressing the formation and lifetime of sulphate particles. In some areas, our simulations show an overall reduction in the CCN concentration and the number of activated cloud droplets decreases, resulting in a positive globally averaged forcing.

Dette er da forbudt ved konvensjoner som Norge har underskrevet? Geoengineering blir sett på som et så farlig og alvorlig overgrep mot mennesker og natur at det er forbudt i krig, men vårt eget Meteorologisk Institutt kan holde på som de ønsker, til tross for at det som CICERO uttaler i sitatet over, er forbudt med slike eksperimenter også i fredstid?

Det amerikanske forsvaret bryter internasjonale konvensjoner de har forpliktet seg til å følge

Hva med det amerikanske militæret, har de tenkt å holde seg i skinnet? Nei, de har planer om det stikk motsatte.

http://csat.au.af.mil/2025/volume3/vol3ch15.pdf

Weather as a Force Multiplier:
Owning the Weather in 2025

2025 is a study designed to comply with a directive from the chief of staff of the Air Force to examine the concepts, capabilities, and technologies the United States will require to remain the dominant air and space force in the future. Presented on 17 June 1996, this report was produced in the Department of Defense school environment of academic freedom and in the interest of advancing concepts related to national defense.

Illustrations

Figure Page

3-1. Global Weather Network…9
3-2. The Military System for Weather-Modification Operations. ……………………………………………………11
4-1. Crossed-Beam Approach for Generating an Artificial Ionospheric Mirror………………………………..23
4-2. Artificial Ionospheric Mirrors Point-to-Point Communications ……………………………………………….24
4-3. Artificial Ionospheric Mirror Over-the-Horizon Surveillance Concept. ……………………………………25
4-4. Scenarios for Telecommunications Degradation ……………………………………………………………………26
5-1. A Core Competency Road Map to Weather Modification in 2025. …………………………………………..32
5-2. A Systems Development Road Map to Weather Modification in 2025………………………………………34

Executive Summary

In 2025, US aerospace forces can “own the weather” by capitalizing on emerging technologies and focusing development of those technologies to war-fighting applications. Such a capability offers the war fighter tools to shape the battlespace in ways never before possible. It provides opportunities to impact operations across the full spectrum of conflict and is pertinent to all possible futures. The purpose of this paper is to outline a strategy for the use of a future weather-modification system to achieve military objectives rather than to provide a detailed technical road map.

A high-risk, high-reward endeavor, weather-modification offers a dilemma not unlike the splitting of the atom. While some segments of society will always be reluctant to examine controversial issues such as weather-modification, the tremendous military capabilities that could result from this field are ignored at our own peril. From enhancing friendly operations or disrupting those of the enemy via small-scale tailoring of natural weather patterns to complete dominance of global communications and counterspace control, weather-modification offers the war fighter a wide-range of possible options to defeat or coerce an adversary. Some of the potential capabilities a weather-modification system could provide to a war-fighting commander in chief (CINC) are listed in table 1.

Opportunities Afforded by Space Weather-modification

Modification of the near-space environment is crucial to battlespace dominance. General Charles Horner, former commander in chief, United States space command, described his worst nightmare as “seeing an entire Marine battalion wiped out on some foreign landing zone because he was unable to deny the enemy intelligence and imagery generated from space.”24 Active modification could provide a “technological fix” to jam the enemy’s active and passive surveillance and reconnaissance systems. In short, an operational capability to modify the near-space environment would ensure space superiority in 2025; this capability would allow us to shape and control the battlespace via enhanced communication, sensing, navigation, and precision engagement systems.

I denne rapporten er også stoff direkte relatert til våre egne H.A.A.R.P-anlegg (Eiscat) i blant annet Troms, med manipulering av atmosfæren av slikt omfang at det dannes plasma og synlige, kunstige nordlys. Dette kommer jeg muligens tilbake til i et senere innlegg, og nevner bare at forsvaret i USA eier dette anlegget, og at det drives i samarbeid med blant andre FFI og Romfartssenteret, og i all hovedsak (deres påstand) dreier seg om å sikre egen kommunikasjon under krig, og ødelegge fiendes kommunikasjon.

For den som har lyst til å sette seg inn i H.A.A.R.P (High Frequency Active Auroral Research Program) på egenhånd, er noen linker og illustrasjoner her (linkene fungerer ikke lenger):

http://wwwppd.nrl.navy.mil/
http://wwwppd.nrl.navy.mil/whatsnew/index.html
http://wwwppd.nrl.navy.mil/whatsnew/haarp/absez.html

Haarp

Haarp2

Tidligere forsvarsminister i USA Robert S. McNamaras innrømmelse av at internasjonale lover ikke spiller noen rolle – de gjør som de vil for å “sikre nasjonal sikkerhet”

Wikipedia – Operation Popeye

Operation Popeye (Project Popeye/Motorpool/Intermediary-Compatriot) was a US military cloud seeding operation (running from March 20, 1967 until July 5, 1972) during the Vietnam war to extend the monsoon season over Laos, specifically areas of the Ho Chi Minh Trail. The operation seeded clouds with silver iodide, resulting in the targeted areas seeing an extension of the monsoon period an average of 30 to 45 days. As the continuous rainfall slowed down the truck traffic, it was considered relatively successful. The 54th Weather Reconnaissance Squadron carried out the operation to «make mud, not war.»

The resultant rain and subsequent flooding of the nearby Song Con River is sometimes blamed for the move of POWs from the prison camp at Son Tay and therefore, the failure of Operation Ivory Coast.

Project Popeye was an experiment in increased rainfall through cloud seeding jointly approved by the U.S. Department of State and U.S. Department of Defense. The technical aspects of the experiment were verified by Dr. Donald F. Hornig, Special Assistant to the President of the United States for Science and Technology. The government of Laos was not informed of the project, its methods or its goals.

Robert S. McNamara, U.S. Secretary of Defense, was aware that there might be objections raised by the international scientific community but said in a memo to the president thatsuch objections had not in the past been a basis for prevention of military activities considered to be in the interests of U.S. national security.

Legg merke til det jeg uthevet i halvfet på slutten av sitatet. Klarere innrømmelser på at USA har brutt internasjonale konvensjoner ved tidligere kriger/konflikter skal man lete lenge etter.

Prosjektet var tilsynelatende kortvarig, og det ble fattet vedtak i USA om et tilsynelatende forbud mot værmodifikasjon i fremtidige kriger:

The press stories led to demands from members of the U.S. Congress, led by Senator Claiborne Pell, for more information. U.S. House and Senate resolutions in favor of banning environmental warfare were passed as Senate Resolution 71 on July 11, 1973, H.R. 116 of 1974, H.R. 329 of 1974 and H.R. 28 of 1975.

Current legal status

Weather modification procedures when performed to achieve a military end now fall under the provenance of the Environmental Modification Convention.

Forbud, ja. Men som McNamara sa ifølge sitatet over, så har slikt aldri stoppet det amerikanske militæret tidligere. På slutten av forrige sitat står linket til Environmental Modification Convention. Det dreier seg om et forbud mot værmodifikasjon, undertegnet av alle relevante parter i følge Genevekonvensjonen.

Operation Popeye og Ben Livingston

På forumet Klimaforskning.com linket jeg flere ganger til Youtube-videoen med Ben Livingston, der han forteller at han ledet det militære skygjødslingsprogrammet på 60-tallet, og at slik værmanipulasjon ble brukt under Vietnamkrigen. Søker man på Ben Livingston på nettet, i Norge eller resten av den store WWW, dukker det opp profesjonelle debunkere, samt den vanlige gjengen med små drittunger som henger seg på og slenger med kjeften og bruker ny-lærte kraftuttrykk som idiotiske konspirasjonsteoretikere og annet utrivelig.

Da jeg først tok opp dette med skygjødsling og Ben Livingston, var responsen laber. Som jeg har skrevet flere ganger, så forbyr for eksempel Anthony Watts (en tilhenger av AGW, antropogenic global warming) folk å nevne skygjødsling. De som tar dette opp på VGD får sine tråder omplassert til bolken for UFO og alternative teorier.

I dette innlegget og i det forrige har jeg nå dokumentert at dette ikke er noe hokus pokus, og at det virkelig foregår. Judith Curry snakker om det som om det skulle være noe dagligdags, noe det da også er, dokumentert gjennom innlegget der jeg viste at skygjødsling er en kommersiell virksomhet, ofte bestilt av regjeringer og kraftselskapseiere for å sikre nok vann i drikkevannskilder og kraftmagasiner. En av hovedkundene er forsikringsselskaper, og vi kan jo bare spekulere over årsaken til dette og hvilke implikasjoner dette kan medføre. Helt seriøst, vi bør virkelig tenke gjennom problemstillinger forbundet med at private, kommersielle økonomiske interesser betaler for å manipulere været på jorda.

Når det gjelder Livingston og hans historie om hvordan han selv var med på skygjødsling i Vietnam, kan vi vel nå fastslå at han fortalte sannheten om værmanipulasjon brukt som våpen under Vietnamkrigen? Her er en Youtube-film der Livingston forteller om operasjonen han var med på:

Planlegging av prosjekt for å endre nasjonalt og globalt klima i regi NASA 1966

Dette prosjektet gir sannsynligvis en forklaring på den uendeligheten av temperaturjuksteringer og blind propaganda vi ser fra alt som finnes av statlige organisasjoner som arbeider med vær og klima i USA, og muligens også i samarbeidende land.

FOD (Department of Defence), universitetet i Boulder, Colorado (der Kevin Travesty Trenbert nå er ansatt), observatoriet på Mauna Loa, og flere andre statlige departement og organisasjoner er med på dette NASA-initierte prosjektet der formålet er å sikre USAs økonomiske og militære interesser.

Først kommer noen skjermbildeklipp fordi teksten i rapporten ikke lar seg kopiere så godt.

http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19680002906_1968002906.pdf

Heading
Heading2
Heading3

Heading4
Heading5

Heading6

Om Mauna Loa og Boulder, som er to svært viktige institusjoner i forbindelse med klimasaken, der Mauna Loa har et observatorium for måling av atmosfærisk innhold av CO2, og der Boulder-universitetet har frontfigurer innen klimasvindelen, så som Kevin Trenberth:

NASA Mauna Loa og Boulder

Litt fra DOD (Department of Defence)

DOD

Alt dette er en styggedom enten det dreier seg om avanserte våpensystemer eller “forskere” som forsøker leke at de er klima-guder

Det denne rapporten viser er at vi må ta denne delen av virkeligheten med i klimadebatten. Dette inkluderes. Det hjelper ikke at mange ønsker at dette ikke er en del av virkeligheten så lenge den beviselig er det.

Vi har Kevin Trenberth i Boulder, Colorado, og vi har Roy Spencer fra NASA, og det finnes mange fler som er ansatt i andre organisasjoner og som er gjengangere i klimaforskningen og det som blir presentert i rapporter fra myndighetene og gjengitt i MSM. Det setter også James Hansens «aktivist»rolle i et nytt lys. Hva vet vi egentlig om denne Hansen?

På 80-tallet ble deler av dette inkludert i det såkalte Star Wars-programmet, og med dagens kjente teknologi, for ikke å snakke om den teknologien som er hemmeligstemplet, kan vi og bør vi frykte hvilke muligheter de klandestine kreftene i verden besitter. Husk at dette kun er snakk om USA og muligens noen allierte nasjoner. Det finnes også andre mektige nasjoner som garantert har satset tungt på forskning og gjennomføring av prosjekter innen det samme.

Som avslutning en liten historisk dokumentasjon fra Nordlands Avis 14. juli 1959.

Smelte Arktis1
Smelte Arktis2

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

2 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ingrid
Admin
Ingrid
17. desember 2014 12:38

Takk for at du fortsatt orker å stå på og bruke mye tid på å finne opplysninger som det ikke helt er meningen at vanlige folk skal vite noe om. Takket være bloggere som deg og heldigvis flere og flere andre, begynner endelig kunnskap å sige inn i folk, i hvert fall hos noen.