Uønsket kunnskap

Hvem er du?

Idag får vi høre av NWOs regjeringens “kunnskapsminister” at våre barn skal lære betydelig mindre i framtiden, det hele er jo bare overfladisk ifølge ham: Kunnskapsminister kutter i pensum Betegnelsen “kunnskapsminister” er i sannhet Orwellsk. […]