Klima

Klimabullshitalarm

Det som skjer i forbindelse med det såkalte klimatoppmøtet i Paris er lite annet enn en fortsettelse av en tilsynelatende evigvarende False Flag-operasjon. Vitenskapen spiller ingen rolle, den var aldri ment å spille førstefiolin, men […]