Hvem står bak flyktningestrømmen?

Det skjedde noe leit for et drøyt år siden. Da dukket det opp nok en nettside med voldsom slagside til fordel for sionismen og Israel. Som om vi ikke hadde nok slike allerede. Her presenterer jeg to sitater fra den bloggen som fikk meg til å vike fra det faktum at jeg hadde tenkt å la denne nye bloggen holde på med med sitt uten at jeg skulle bry meg med det.

Det blir litt religion her. Det ligger i sakens natur. Artikkelen jeg siterer fra danner et selvsagt utgangspunkt for det. Det samme gjelder dette med å sette opp en religion mot andre, eller kanskje mer korrekt, mennesker tilhørende en religion og et folk mot andre. De to bildene under er utsnitt fra skjermbildekopier fra Helge Lurås Resett-artikkel Den late, uselvstendige «akademiker».

En lei en fra skriftene om Muhammeds liv og formaninger

Utfra selve spørsmålsstillingen må kunne anta at Lurås selv mener at islam er en bloddryppende totalitær ideologi. Utfra enkeltsitater er jeg helt sikker på at han er i stand til å underbygge en slik påstand. Her er hans utvalgte sitat, som er fra de samlede verker om profetens gjøren og laden:

 

Det er, i likhet med lignende utvalgte tekster fra andre religioner, et lite trivelig religiøst vers. Jeg vet ikke hvor overbærende muslimene er når det gjelder tolking av de religiøse skriftene, men jeg frykter at de fleste autoriteter fordømmer alle tolkinger som ikke er gjort av dem selv eller nøye utvalgte rettroende, for å benytte slikt for å forsterke et politisk og religiøst dogme. Jeg er så lite bevandret i denne religionen at jeg ikke har den minste anelse om teksten er tatt ut av sammenhengen, eller om det dreier seg om et generelt budskap fra Muhammed der han gir en formaning eller oppfordring om drap av jøder. Jeg frykter at dette dreier seg om det siste. Om noen som ser på seg selv som rettroende ønsker å kommentere akkurat dette, så kast dere over tastaturet og skriv en kommentar.

Selv har jeg kommet med ramsalt kritikk av kristendommen. Det har dreid seg mest om at denne religionens ledere bak lukkede dører og i like lukkede sammenkomster prediker en helt annen tro og helt andre guder. Det er enklere å kritisere en religion som kristendommen for oss med norsk som morsmål, for alt står nedskrevet fra skapelsesberetningen til Johannes’ åpenbaring. Det finnes også oversettelse av Koranen til norsk, men her må jeg innrømme å ha vært en slappfisk. Jeg skulle jo lest alt, men selv en som er så fristilt fra tiden at han sjelden vet hvilken dato og ukedag det er, møter fra tid til annen veggen hvis det blir for mye input. Jeg har prioritert vekk denne store verdensreligionen, og beklager dette.

Pur rasisme og ondskap fra Talmuds altmuligmann

Det har heller ikke blitt så tunge studier av den påstått tusenårige vokal-preserverte Talmud. Jeg kan jo unnskylde meg med at jeg har blitt skremt til taushet fra det som etter hvert har dukket opp skriftlig:

 

Au! Den er lei! Men er det allikevel ikke slik at det finnes jødiske skriftlærde som vil forklare denne som en misforståelse begått av den allestedsværende R. Johanan? På samme måte finnes sikkert tilsvarende skriftlærde som på en god måte vil klare å glatte over uhyrlighetene i teksten innledningsvis om Muhammad sine formaninger. Jeg har sitert fra disse versene i Talmud tidligere. Mange vil kanskje med rette kunne sagt at jeg burde ha tatt med meg utrivelige vers fra både Koranen og Bibelen også, men min mening med så mangt har hele tiden vært å være en motvekt til den ensidige propagandaen mot andre religioner, begått av mennesker som aldri har sagt et negativt ord om judaismen.

Problemet med Talmud og judaismen er også koblet til dette aldeles forferdelige monsteret som kalles sionisme. Det er her Resetts redaktør og andre bidragsytere på den bloggen svikter så kolossalt. Er de da ikke interessert i årsaken til den ukontrollerte masseinnvandringen fra den muslimske verden som skyller inn over mange Europeiske nasjoner?

Talmud er sionisme og begge deler er rasistisk og menneskefiendtlig

Gilad Atzmon publiserte en tid tilbake artikkelen The Great Jewish anti-Zionist Swindle der han oversatte en sak fra fransk skrevet av Arthur Aouizerat. Jeg siterer fra denne:

Zionism, Talmudic Judaism and Jewishness
Through his great historical work, the Israeli historian Israel Shahak(1)demonstrated the relationship between Talmudic Judaism and Zionism. If you happen to reside in France, to properly understand this relationship you need only observe number one Sayan (Embedded Israeli agent) Bernard-Henri Levy, as he promotes his Talmudic ideology in support of Israel. The Talmudic-Judaism, as seen in both the Talmud and the Torah is simply law codified in the service of Jewish ideology.

But Bernard-Henri Levy is more than happy to say he acts ‘as a Jew’, but what does that mean? According to Gilad Atzmon’s classification (2), the problem lies not with those Jews who just happen to be born into Jewish families, nor with those religious Jews whose texts are interpreted through the ages. No, the problem is with those Jews who see the world ‘as Jews’ and who act in the world ‘as Jews’. It is this third category that carries and promotes Jewish ideology.

Culturally, this ideology can be understood as follows: ‘Jew’, transmitted through the blood of the mother, is a purely racial quality and cannot therefore be related to any acquired moral or universal qualities. So, when a Jew addresses a goy ‘as a Jew’ he/she simply highlights this racial quality and thus automatically defines the goy, without that, as inherently inferior. In this third category are found Talmudic Jewish-Zionist practitioners, non-practicing Talmudic-Zionist Jews (3), secular non-Zionist Jewish leftists and even anti-Zionists.

So we can say that the theologico-racial supremacism as observed in Israel by Zionist Jews is entirely consistent with Jewish ideology.

 

Les for all del hele artikkelen. Det jeg sakset ut var innledningen, bare for å vekke nysgjerrigheten hos alle som ønsker å forstå sammenhengene som har gitt oss den gale verden vi nå lever i. Bernard-Henri Levy skrev jeg en del om i Hvem kunne vel ant? Fransk”jødiske” økonomiske interesser medskyldige i Vestens terror mot Libya. Minst like interessant og viktig å få med seg er hvordan jødisk innflytelse over en president, generell vestlig politikk og økonomi, forlenget 1. verdenskrig med over et år med ufattelig mange drepte som resultat. Tyskland la fram forslag om fred, men det sørget pur ondskap for å hindre.  Les mer om dette i Bernard Baruch og Litt mer om Bernard Baruch – USAs svar på Englands Disraeli.

De som leter, de skal visstnok finne, og de som leter etter sionistisk og øvrig jødisk innflytelse over konflikter og kriger, økonomi/bank og finans, Lamestream Media/De presstituerte, filmbransjen, boktrykkerbransjen, alt av -ismer, utdanningsinstitusjoner, musikk, politikk og svært mye annet, ikke minst deres perfeksjonisme av lobbyisme, kan umulig ende opp tomhendte. Er det noen som gjør det, må resultatet skyldes at noe er galt, så som akutt redsel for å kritisere krefter som i så lang tid har slått så knallhardt tilbake at folk har blitt skremt til taushet.

En skal heller ikke glemme problemet med blind autoritetstro og kognitiv dissonans. Folk flest har i det store og hele ikke vært særlig motstandsdyktige mot den altomfattende manipuleringen og brutale hjernevaskingen de har blitt utsatt for, og jeg nevner ikke dette som en kritikk, kun som en forklaring og et faktum. Hvilken unnskyldning Helge Lurås har å slå i bordet med vet jeg ikke. Kanskje er han verken mer eller mindre enn «folk flest» han heller? Vi er alle et resultat av det samfunnet vi vokser opp i. Noen mer enn andre.

De kristne deler en jævel av en Gud med de andre påståtte abrahamittiske religionene

En dag vil forhåpentligvis komme, da en vil slippe å måtte forsvare seg fra kristenfundamentalisters ville kloring og sleivspark, bare fordi man har valgt å se på en slik «Gud» som noe aldeles absurd og jævlig. En kan jo håpe …

 

Langsint er han også, denne påståtte abrahamittiske guden. I andre Mosebok, kapittel 34, vers 7, står det: – Men han lar ikke den skyldige slippe straff. For fedrenes synd straffer han barn og barnebarn, og tredje og fjerde slektsledd. Utfra beskrivelsene av antikrist, han som er gitt mange malplasserte navn, virker han troendes til slike meningsløse grusomheter. Noen bør virkelig sjekke nærmere dette med hvem som representerer mennesket, og hvem som representerer ondskapen. Det er noe helt avsindig med den gammeltestamentlige guden. Tanákh er forøvrig jødenes svar på gammeltestamentet. I 2. Mosebok kapittel 12, vers 29 – 30, står følgende:

Midt på natten slo Herren i hjel alle førstefødte i Egypt, fra den førstefødte hos farao, som satt på sin trone, til den førstefødte hos fangen i fengselet, og alle de førstefødte dyr i buskapen. Den natten sto farao opp, han og alle tjenerne hans og alle egypterne. Det lød et høyt skrik i Egypt, for det fantes ikke et eneste hus uten noen døde.

Det blir ærlig talt ikke bedre av denne, som er fra fjerde Mosebok, kapittel 31, versene 17 – 18:

Drep nå alle guttebarn og alle kvinner som har ligget med menn. Men alle småjenter som ikke har ligget med menn, skal dere la leve.

Det er jo faen til greier! Da er det vel kanskje ikke så merkelig, da, at alle barn etter denne ondskapen, det være seg jøder, muslimer eller kristne, har stått for så avsindig mye ondskap de siste hundreårene?

Maleri av Rubens som illustrerer Saturn eller Jahve, dere kan velge selv. Om noen blir minnet om Abraham og Isak, har jeg full forståelse for det.

Er det ikke fælt? Men er det egentlig menneskene det er noe galt med? Joda, som allerede nevnt, folk flest lar seg lede til nær sagt hva som helst, men ligger ikke ansvaret for ondskapen hos de forskjellige folks ledere, det være seg om det er politiske ledere eller religiøse ledere, kanskje i en kombinasjon? Folk flest ender jo opp som kanonføde og bombemål. Og hvem har beordret disse kanonene brukt mot mennesker? Hvem har besluttet å slippe bombene? Vi vet det jo alle sammen, bare vi tenker oss ørlite om, og én ting er sikkert, de som står bak virker å være snytt rett ut av guden i de abrahamittiske religionene.

Hvem står bak innvandringen Lurås ønsker å stoppe?

Jeg skulle ønske at svaret på dette spørsmålet var vanskelig å finne, for da kunne alle de som ønsker forandringer i den politiske galskapen og De presstituertes fullstendige svik sett på Resett som et reellt håp om at ting skal bli bedre. Saken er imidlertid den at svaret er enkelt å finne. Svært enkelt.

De kreftene som står bak alle krigene i Afrika og Midtøsten har politiske og økonomiske motiv som hoveddrivkraft. Cui Bono? Hvem tjener på det? Har de som kontrollerer den viktigste delen av denne planetens økonomi en geopolitisk interesse? Svaret er selvfølgelig ja. Fra den første sionistiske kongressen i Basel i Sveits 1897, via revolusjoner, en verdenskrig, den bedrøvelige Balfour-erklæringen i 1917 og en stor økonomisk krise før en ny verdenskrig, førte uvegerlig til dannelsen av staten Israel i 1948.

Vesten med USA og Israel i førersetet har lenge planlagt å plukke fra hverandre alle de nasjonene der hovedstrømmen av muslimske flyktninger har kommet fra de siste årene. Og jeg gjør her et poeng ut av det faktum at vårt lands tidlige arbeidsinnvandring hadde en annen begrunnelse, selv om jeg vil ha sympati for de som påstår at det var et pilotprosjekt. La oss si det slik at hvis noen ønsket å svekke Europa, eller rettere, å radere nasjonene ut av historien for å styrke sine egne interesser, og derfor så på det som en real bonus av de endeløse krigene og intrigene at de plutselig fikk muligheten til å organisere en masseinnvandring til Europa, vil det helt sikkert gjøre det enklere å forstå hvem de er disse, som står bak selve krigene og de påståtte revolusjonene. Et helhetlig bilde begynner å dannes, og det er vesentlig lengre kommet enn kun ramma på et puslespill.

Kun få dager etter 11. september 2001-terroren i USA dro firestjerners-general Wesley Clark til Pentagon. Clark er en av de mest dekorerte offiserene i USA, og han var blant mye annet leder for Nato-styrkene under krigen på Balkan, altså det tidligere Jugoslavia. Jeg føler meg trygg på at Helge Lurås vet hvem Wesley Clark er.

Clark dro til Pentagon, traff på forsvarsminister Rumsfeld og viseforsvarsminister Wolfowitz, og gikk deretter nedover i etasjene for å hilse på tidligere underordnede i den militære sjefsnemnda, Joint Chiefs of Staff. En av generalene ba ham inn på sitt kontor.

Sir, du må komme inn og snakke med med meg. Gi meg noen minutter. Jeg svarte: – Du har det vel for travelt til det? hvorpå han sa: – Nei-nei! Vi har besluttet å gå til krig mot Irak!

Dette var rundt 20. september 2001, og jeg sa: – Skal vi gå til krig mot Irak? Hvorfor? Han svarte: – Jeg har ikke peiling! Da spurte jeg ham: – Vel, har de funnet informasjon som forbinder Saddam til al-Qaeda? – Nei-nei! Vi har ingenting nytt angående dette. De bestemte seg rett og slett for å gå til krig mot Irak. Det er akkurat som om vi ikke vet noe som helst om hvordan vi skal bekjempe terrorister, men vi har et godt militært apparat, og det kan vi bruke til å styrte regjeringer. Det virker som om det er slik at hvis det eneste våpenet du har er en hammer, blir du nødt til å få alle fiender til å se ut som en spiker!

Noen uker senere dro jeg tilbake til Pentagon for å treffe ham igjen, og jeg spurte: – Skal vi fortsatt gå til krig mot Irak? og han sa: – Å, det er verre enn det. Han strakk seg over skrivebordet og tok opp et ark og sa: – Jeg fikk akkurat dette sendt ned til meg (fra Forsvarsdepartementet) nå i dag. Dette er et memorandum som beskriver hvordan vi kommer til å styrte syv nasjoner iløpet av fem år, og vi starter med Irak, deretter Syria, Libanon, Libya, Somalia og Sudan, før vi avslutter med Iran. – Er dette klassifisert materiale? spurte jeg. – Ja, Sir! – Vel, ikke vis det til meg!

For et år siden traff jeg ham igjen, og sa: – Husker du dokumentet du viste meg? Han svarte: – Sir, jeg viste deg ikke det dokumentet! Jeg viste det ikke til deg!

General Wesley Clark

Den nye apartheid-staten Israel og sionistene ønsker enorme flyktningestrømmer inn over Norge og Europa

Den neokonservative amerikanske og historikeren Michael A. Ledeen skrev i boka The War Against the Terror Masters: Why It Happened. Where We Are Now. How We’ll Win blant annet dette:

Creative destruction is our middle name, both within our society and abroad. We tear down the old order every day, from business to science, literature, art, architecture, and cinema to politics and the law. Our enemies have always hated this whirlwind of energy and creativity which menaces their traditions (whatever they may be) and shames them for their inability to keep pace … We must destroy them to advance our historic mission.

Mon tro om ikke den jødisk-amerikanske filosofilæreren Barbara Lerner Spectre har hentet felles sionistisk-babylonsk satanistisk tankegang fra samme kilde som Michael A. Ledeen? Hun forteller på en tilstelning at jødene skal hjelpe til og spille en viktig rolle i ødeleggelsen av Europa.

Oppdatering om den slettede videoen over:

YouTube er et Google-selskap, og Google er sionisme. Pur sionisme. Eid av jøder. Her er en annen utgave av videoen med Barbara Lerner Spectre. Den blir sikkert slettet den også. Oppdatering slutt:

Det er bare til å gråte over at noen har så mye galskap i seg og så voldsomme krefter til å støtte seg som denne «filosofen». Det står dessverre ikke bedre til hos den religiøse lederen og styrelederen i Mossaisk Trossamfunn, Ervin Kohn, som dessuten er andre nestleder i Antirasistisk senter. I en artikkel i Dagbladet anbefaler han å øke befolkningen i Norge, og måten er like enkel som genial, ifølge ham selv. Vi må ta imot flere flyktninger. Selvfølgelig ønsker han det. Det uforståelige er hvordan han havnet i ledelsen av Antirasistisk senter. For de som kaller seg jøder, er nemlig rase alt.

Som det såvidt er nevnt i sitatet fra nettsiden til Gilad Atzmon innledningsvis, gjelder det å ha blodet intakt gjennom morssiden. Jødene selv har forsøkt å ufarliggjøre dette ved å påpeke at jødedom, altså om du er jøde eller ikke, handler om den judaistiske troen. Dette er tøv og fanteri. Det er mengder av jøder som ikke bryr seg en døyt om religion, kanskje mer enn 50 % av den jødiske befolkningen i USA, hvis jeg husker rett. Disse er allikevel så absolutt regnet med som jøder i folketellingene. Man slutter ikke å være jøde selv om man er ateist, så det påståtte alibiet om hva som gjør en jødisk eller ikke er religion, kan man blåse en lang marsj.

Det som er saken er at det er gunstig for Israel å kvitte seg med noen titalls millioner illsinte flyktninger fra naboland som kan skape problemer for dem nå og i fremtiden, og samtidig destabilisere Europa ved hjelp av masseinnvandring.

Resett kritiserer ikke de egentlige årsakene til at det kommer stadig flere flyktninger fra krigsherjede land. De fleste har tvilsomt hatt mye til liv etter at Vesten begynte å herje med hjemlandet deres, men det nevnes heller ikke i særlig grad. De har bestemt seg for at det er bedre å klage på kvaliteten på hovedretten enn å kjefte på kokken. Det må Resett gjerne fortsette med, og jeg er sikker på redaksjonen der er fullstendig klar over at de aldri vil ha til hensikt å avsløre tragediene bak flyktningestrømmen til Europa, men trenger vi egentlig nok en representant for fremme av historieforfalskning?

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Warning: Attempt to read property "comment_ID" on null in /customers/9/7/a/jostemikk.com/httpd.www/wp-content/plugins/wpdiscuz/themes/default/class.WpdiscuzWalker.php on line 148 Warning: Attempt to read property "user_id" on null in /customers/9/7/a/jostemikk.com/httpd.www/wp-content/plugins/wpdiscuz/themes/default/class.WpdiscuzWalker.php on line 149 Warning: Attempt to read property "comment_author_email" on null in /customers/9/7/a/jostemikk.com/httpd.www/wp-content/plugins/wpdiscuz/themes/default/class.WpdiscuzWalker.php on line 149 Warning: Attempt to read property "comment_author" on null in /customers/9/7/a/jostemikk.com/httpd.www/wp-content/plugins/wpdiscuz/themes/default/class.WpdiscuzWalker.php on line 149 Warning: Attempt to read property "comment_author" on null in /customers/9/7/a/jostemikk.com/httpd.www/wp-content/plugins/wpdiscuz/themes/default/class.WpdiscuzWalker.php on line 150 Warning: Attempt to read property "user_id" on null in /customers/9/7/a/jostemikk.com/httpd.www/wp-content/plugins/wpdiscuz/utils/class.WpdiscuzHelper.php on line 1203 Warning: Attempt to read property "comment_ID" on null in /customers/9/7/a/jostemikk.com/httpd.www/wp-content/plugins/wpdiscuz/themes/default/class.WpdiscuzWalker.php on line 148 Warning: Attempt to read property "user_id" on null in /customers/9/7/a/jostemikk.com/httpd.www/wp-content/plugins/wpdiscuz/themes/default/class.WpdiscuzWalker.php on line 149 Warning: Attempt to read property "comment_author_email" on null in /customers/9/7/a/jostemikk.com/httpd.www/wp-content/plugins/wpdiscuz/themes/default/class.WpdiscuzWalker.php on line 149 Warning: Attempt to read property "comment_author" on null in /customers/9/7/a/jostemikk.com/httpd.www/wp-content/plugins/wpdiscuz/themes/default/class.WpdiscuzWalker.php on line 149 Warning: Attempt to read property "comment_author" on null in /customers/9/7/a/jostemikk.com/httpd.www/wp-content/plugins/wpdiscuz/themes/default/class.WpdiscuzWalker.php on line 150 Warning: Attempt to read property "user_id" on null in /customers/9/7/a/jostemikk.com/httpd.www/wp-content/plugins/wpdiscuz/utils/class.WpdiscuzHelper.php on line 1203
2Q11
2Q11
6. oktober 2018 02:18

Hvem står bak flyktningestrømmen?

For å understreke mulige svar allerede gitt i det engasjerte innlegget over:
1. Svaret og planene står i «zio-rothsjitt- protokollene». USA er overinfiltrert.
2. Norge (NATO), sjekk Steigan.no (og andre steder) om roller i Libya og Syria
3. Italia-, Tyrkia- og Hellaszionister og inndirekte Putinrussland som transittregulatorer.

https://www.nytimes.com/2018/09/25/opinion/syria-idlib-refugees-turkey-war-erdogan-putin-assad.html

Exposing Erdogan’s intimate relationship with the Zionist entity

Folk flest har i det store og hele ikke vært særlig motstandsdyktige mot den altomfattende manipuleringen og brutale hjernevaskingen de har blitt utsatt for, og jeg nevner ikke dette som en kritikk, kun som en forklaring og et faktum.

comment image

Ingrid
6. oktober 2018 11:28

Takk for en god artikkel. Vi kan vel aldri lære nok om de som ser så fullstendig ned på alle andre raser enn sin egen (blodsarv gjennom mor). De ivrigste i jødisk rasehygiene ser også ned på mennesker som kaller seg jøder, men som kun har jødisk far og ikke-jødisk mor, og vurderer dem som ikke stort mer verdt enn goyim. Jeg har aldri helt forstått dette med hva jøder egentlig ønsker, å være jøder gjennom religion, eller å være jøder gjennom blod. Det må da by på store problemer for dem å forsvare det siste, for da burde de jo hatt gener tilbake til Israel og nærområdene, mens de fleste sionister i Israel har sine gener tilbake til Russland (og Ukraina/Krim) og Tyskland. Det var vel også sionister fra nettopp disse landene som var ivrigst på å reise til Palestina i de første 40-50 årene av forrige århundre. Mange av dem hadde tydeligvis svært krigerske gener i sitt blod. Kanskje det til og med ble godtatt om de ikke hadde jødiske mødre, bare fedre, bare de var krigerske nok?
Er det mulig å få fred i verden så lenge vi har et folkeslag som hevder sin suverenitet over alle andre folkeslag? Kan vi fortsette å akseptere en slik rasisme, en slik anti-humanisme?
Er en total knusing av dagens form for kapitalisme og penge-/gjeldssystem den eneste måten å bli kvitt undertrykkerne på?

Anki
Anki
6. oktober 2018 20:25

Religion = kontroll av mennesker. Og det funker jo ganske fint. NWO-gutta ønsker nedbrytning av samfunn/familier/nasjonalstater. Hva er da et bedre verktøy enn å gønne på med polarisering? Funker som bare f***. Stemningen i www seems beyond repair. Hvor tok de voksne folka veien? Men det skjer en oppvåkning, om det kan være bittelitt vanskelig å navigere akkurat nå. «For etterpå skal du forstå at nettopp ved soloppgangen er natten særskilt kald – men så begynner fuglesangen» ~ Harry Bloomberg

Anki
Anki
6. oktober 2018 20:37

PS. Jeg har ikke kastet meg på denne Q-bølgen som slår mot land fra vest for tida, men det er jo noen poenger der. Gårsdagens melding; “They want you DIVIDED. DIVIDED by RACE… RELIGION… CULTURE… CLASS… POLITICAL AFFILIATION… DIVIDED YOU ARE WEAK. TOGETHER YOU ARE STRONG.“Research for yourself. Think for yourself. Trust yourself.

Ikke just rakettforskning, men – dog….c»,)

Joshua
Joshua
6. oktober 2018 21:58

A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm (commonly known as the «Clean Break» report) is a policy document that was prepared in 1996 by a study group led by Richard Perle for Benjamin Netanyahu, the then Prime Minister of Israel.[1] The report explained a new approach to solving Israel’s security problems in the Middle East with an emphasis on «Western values.»

https://en.wikipedia.org/wiki/A_Clean_Break:_A_New_Strategy_for_Securing_the_Realm

Ramstein
Ramstein
8. oktober 2018 23:30

Talmud er det Jesus kalte «de eldres tradisjoner», som kom fra Babylon, og har ingenting med Torah å gjøre, så heller ikke jødedommen. Bøkene burde vært resirkulert og brukt som dasspapir.
Akkurat tilsvarende gjelder Hadith, som kommer fra Mekka, og har ingenting med Guds budskap i Koranen å gjøre, hvor Jerusalem er Guds by, men derimot å sørge for at Mekka blir muslimenes hovedstad, byen de vender seg mot. Hadith burde vært blitt resirkulert og brukt som dasspapir.
Land som derimot følger Grunnlover, som Norge, har gjort akkurat det samme, men fra et sekulært perspektiv. Dette har resultert i så mang lover, direktiver, diktater, forordninger, sedvaner sov at det er bare kaos.
Summen av alt dette er krig, sult, fattigdom, ulikheter, flyktninger, fengsler, tvangsinnleggelser, torturkamre osv osv. Hadde ALLE fulgt Bibelens Lover så ville ikke det ha skjedd.

Men, selvfølgelig, det er «jødene» (les de falske jødene) som står bak flyktningestrømmen, de sto jo bak den engelske, russiske, franske, spanske revolusjonen, samt 1. og 2. verdenskrig.

Halvor (Raknes)
10. oktober 2018 19:34

Dette er en knallgod artikkel som kanskje ikke når så vidt som den burde på grunn av rotete layout. Den oppleves nokså tung å lese.

Steffen Hauerbach
Steffen Hauerbach
11. oktober 2018 19:45

Interresant lesing .
Men mener du at Resett og Luraas har en annen agenda enn den de publiserer ?

Mulig jeg har misforstått.

Oliver H Langeland
Oliver H Langeland
14. oktober 2018 13:46

Alle som har orket å bruke minimum 2-3 t på å forske på hvem som står bak flyktningestrømmen har allerede funnet ut at det er jødene/zionistene som står bak den, og har man brukt mer tid så kommer det frem; fiat-penger, fractional reserve banking, gjelden som vi aldri kan betale tilbake og som kun kan økes, hvor overskudd blir privatisert og underskudd og gjeld sosialisert, den «franske» revolusjonen, den «russiske» revolusjonen, WW1, WW2, den kalde krigen, Orderudsaken, 9/11, 22 juli, Sudan, Afghanistan, Irak, Libya, Syria og snart Iran og Libanon i henhold til Yinon Plan og NWO/JWO.

Når det kommer til jødene som f.eks Eric Arthur Blair (George Orwell) og Wesley Kanne «Wes» Clark så handler det om pre-programming og lufte ut «idèer» for massene for å se hvor mye motstand dem får for planene deres. Jo mer faenskap dem lager jo mer blogger og «nyhetsplattformer» lager zionistene, Hasbara!

Absolutt INGEN tør å ta opp det zionistiske/jødiske spørsmålet, ikke engang gatekeepers som Putin og Orbàn som liksom står imot «globalistene» og planene deres. Det kan se ut som dem har funnet ut den endelige løsningen på hvite mennesker og deres nasjoner hvor det brygger opp til det jeg kaller for den perfekte stormen.

Når det gjelder norske politikere og deres partier så er alle som en zionist vennlige og vil derfor delta enda mer aktivt i planene til zionistene, men det vil gjenspeile seg i økende motstand i befolkningen og politikerforakt. Ikke fordi folket forstår at det er zionistene som står bak, men folket liker ikke «politikken som føres»; dekonstruksjonen av nasjonen og dens innbyggere som blir solgt bit for bit, hvor vi skal selv betale for ødeleggelsen av Norge og andre nasjoner, samt være verdens sosialkontor og ha åpne grenser mot nasjoner vi nettopp har ødelagt og bombet tilbake til steinalderen. Hatet deres igjen går utover uskyldige hvite mennesker når dem kommer til Europa, spesielt kvinner, jenter og barn er utsatt. Det er her (MSAM) Resett, Document, Frieord, Breibart, Alex Jones, Israelleaks (WikiLeaks) osv kommer inn. Det skal bygges opp hat til muslimer/innvandrere og øvrige myndigheter hvor man skal miste troen på nasjonene og deres innhold. Og Jødene styrer ikke bare MSM og «politikken», men også MSAM hvor oppgaven til MSM er å «skjule» og MSAM «avslører» løgnene til MSM, men INGEN av dem nevner noe eller noen som er farlig for dem selv hvor årsakssammenheng, årsaksanalyse og årsaksforklaring er fremmedord for dem. Så folket sitter like dum tilbake etter en tur i «tørketrommelen».

Men en dag kommer sannheten frem, også om Holocash da den kan matematisk avsløres gjennom fasiliteter, bygninger, utforming, manglende ingeniørarbeid i forhold til ineffektiv «utryddelse» samt at nazistene og zionistene samarbeidet. Se bare på de jødiske Gulagene i Sovjet, klippet dem hår og fikk fangenummer tatovert på armene før utryddelse osv? Svaret er NEI! Det er ikke hensiktsmessig eller logisk å gjøre så mye forarbeid hvis målet er døden. Katyn-massakren er nok et eksempel på effektiv utryddelse gjort av jøder, men det var nazistene som fikk skylden for det. Andre gangen dem utryddet den polske eliten var i Smolensk-«ulykken».

Fjellberg
Fjellberg
30. oktober 2018 18:11

Herlig å lese innlegget ditt, Kristin! Takk!

Jeg har opplevd og fortsatt opplever det selv. Før Merkel i 2015 åpnet slusene inn til Europa, var jeg en av mange tyskere som trodde på Hoaxen og det hele. Jeg hatet Tyskland og jeg hatet meg selv. Tysk kultur var det nedrigste jeg visste om. Men etter jeg tok «the red pill» har jeg bare sugd til meg germansk historie og tradisjon etc.

Trodde nesten ikke dette var mulig efter all den brutale hjernevaskingen (daglig siden mai 1945) som det tyske folk er blitt utsatt for. Men de siste tyske valgene gir et ørlite håp.
Ønsker deg hjertlig velkommen blant oss «fornektere»!

Kristin Fleischer
Kristin Fleischer
5. november 2018 13:28
Reply to 

Det er flere tegn på at delstatsvalgene i Tyskland er fake. For det første; valgsedlene er annerledes i Tyskland enn her i Norge. I Tyskland har man bare EN seddel med alle partiene som stiller til valg, i motsetning til Norge hvor man velger ut seddelen som presenterer partiet. Som det ble påpekt av velgerne, sto det for første gang bare en blyant til disposisjon, for å krysse av partiet. Da er det en enkel sak å manipulere det hele.

Det er kjent at AfD er blitt «farlig» stor i Bayern. Valgresultatet på 10,2% er på ingen måte reelt, med mindre AfD-tilhengere kom seg ikke opp av sofa’n på valgdagen. Det pedofile og innvandringsvennlige (m.m.) partiet «Bündnis90/Die Grünen» (De Grønne) fikk et resultat på 17,5%!!!!! En fordobling fra sist valg. Bayern er en ultra-tradisjonsrik delstat, ingen ekte Bayer stemmer på et parti som De Grønne! Det er nok en god del AfD-stemmer som har forsvunnet for så å dukke opp igjen ved De Grønne! CSU (søsterpartiet til Merkels CDU) fikk tross alt 37,2 %, enda det er 10% mindre enn ved forrige valg. Vi må for all del ikke tro at bare Merkel og de såkalte «Alt-Parteien» er borte, blir det bra! Det er nemlig bare å måtte velge mellom pest og kolera! Jeg ønsker hverken et Globalist-styre (som Merkel eller resten av de venstre-liberale partier), eller Zionist-styre med AfD. For AfD tilrettelegger i hvert fall for at parasitten skal drives enda bedre i Tyskland enn den allerede gjør. Det er jo just spillet til begge sidene; først bruker Globalistene det tause våpen -folkevandring- overfor Vesten, for å kunne gi staffetpinnen videre til Zionistene som nå jamrer og klager over at jødene igjen er et utsatt folkeslag. Og fordi de fleste av oss ser på den muslimske invasjon som det egentlige problemet, passer det godt med et parti som AfD som er mot innvandring. Men for å bekjempe et problem, må vi ta roten til det – og det er nå engang jødene som har skapt invasjonen til Vesten. Dessuten skal en jødisk stat («Medinat Weimar») opprettes i Tyskland, nærmere sagt i delstaten Thüringen. Og det passer ypperlig for AfD.

https://www.youtube.com/watch?v=dZHl26yPtYY

Jeg sier, nei takk til politikk/partier. Begge sider er «sponsert» av en og den samme (Das Rote Schild) – slik det også har vært i krigene. På den måten taper man aldri, man bare vinner! Vel, sivilisasjon taper selvsagt. Men det er jo målet til eliten.

De fleste i Tyskland er nok klar over at Merkel er jøde, slik som Joschka Fischer, Gregor Gysi og mange, mange, mange fler.

Kristin Fleischer
Kristin Fleischer
6. november 2018 21:27
Reply to 

Takker for feedback! Jeg forstår deg så inderlig godt å håpe på et parti som representerer befolkningen/befolkningens ønsker, men jeg tror ikke det partiet finnes. I starten så var «Die Grünen» et seriøst og oppriktig parti, men det varte ikke lenge. Slik vil det også være med AfD. Jeg håper jeg tar feil, men jeg tror ikke det.

Vapaus
Vapaus
10. mai 2019 05:47

Dette er viktige tanker. Vi bør tenke på den fortsatte spredningen av dokumenter fra Wikileaks etter at de ble avslørt, og etter at Assange endte opp i den situasjonen han nå befinner seg i. Hvorfor er ikke deres tilgang, hva den enn har bestått i, forlengst stoppet? Det er ikke snakk om at de fortsatt hacker de forskjellige hemmelige tjenestene. Hvor kommer da deres nyeste avsløringer fra? Har det hele blitt en del av noe større?

Hvordan har jeg unngått å se denne artikkelen tidligere? her var det mye interessant, både i artikkel og kommentarfelt.

Disse tankene om Wikileaks har slått meg noen ganger også, har det blitt med dem som de fleste pressgrupper og organisasjoner som etterhvert får en viss gjennomslagskraft, at de blir infiltrert og tatt over? (Den beste måten å kontrollere opposisjonen på, er jo å lede den selv.)

Når det gjelder de nevnte blogger/sider, så minner de meg litt om en Abborsteam som finner favorittspinneren min og de står nærmest i kø for å bite på… de har rett og slett ikke skjønt at de gjør akkurat som «the puppet masters» ønsker, de svelger agnet rått og evner ikke se eller gjøre annet enn det illusjonistene ønsker de skal.

Det er i hvert fall et direkte resultat av det de holder på med og et viktig poeng.

Nemlig.