Gammelt folk, gammel kunnskap

Korstogene med de av paven velsignede korsfarerne (tempelridderne) hadde et mål med den nøye planlagte operasjonen. De visste hvorfor de skulle til Jerusalem, og de visste hva de kom til å finne der. Ja, jeg er klar over at ekstraordinære påstander krever ekstraordinære bevis, eller at det er det som hele tiden kreves av portvokterne. At disse portvokterne selv ikke har særlig dokumentasjon på noe som helst av den “sannheten” de er satt til å vokte, tyder sterkt på at de krever mer av andre enn de krever av seg selv. Det minner om gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør, og er lite annet enn en kommando. Her er en historie, aldeles uten bevis. Dere som leser dette kan jo selv finne ut av om det ville passet best med en “Snipp snapp snute”-avslutning, eller om det skapte resonnans i de historiske sjelene dere alle er bærere av.

Historien starter med skyterne

Skyterne er et folkeslag som har satt dype spor etter seg over store områder i både Asia og Europa. Når jeg her velger å starte med dem, betyr ikke det at det jeg forteller om handler om starten for dem. Deres historie går svært mye lenger tilbake i tid, og de er ariere, og er en av de såkalte tapte stammer fra “Israel”. Israel i anførselstegn, for det er et resultat av en treenighet, noe som ikke er ukjent i Bibelen, for eksempel faderen, sønnen og den hellige ånd. Israels opprinnelse er ikke helt ulikt, og lite peker mer i annen retning enn det folk er narret til å tro har å gjøre med den abrahamittiske gud.

Mange forskjellige guder har en eller annen el/al-betegnelse i seg, men selve Guden med stor G, er Saturn, altså El. Modergudinnen til El var Isis, og faderguden var Ra. Herav utledet IsisRaEl, eller Israel. Nå er vi inne på viktig stoff som er like relatert til frimureriet og Egypt, men også Vatikanet og korstogene.

Det første korstoget var representert med medlemmer fra stammen til skyterne. Skyterne (The Skythes) hadde et land, som de først kalte Scuttenland, deretter Scutenlande, og til slutt Scotland. Irland var Scotia, og ikke aldeles uviktig når det gjaldt dette folket, men akkurat det får vente. Skyterne var dessuten en av “Israels” tapte stammer, som sannsynligvis aldri gikk tapt, men vendte hjem. Til Skandinavia (Scan Dan Novia), ikke minst Danmark/Dans mark/Dans land/Dans stamme, og til Storbritannia.

Skottlands representanter i det første korstoget kom fra 11 av de 12 familier (tolv stammer?), der de to mest kjente navnene i dag er Sinclair/St. Clair og Stuart, sistnevnte som i den tidligere kongeslekten hvis monarkrekke ble brutt først 700 år senere, og ikke kom inn i den britiske kongefamilien igjen før ved Lady Diana Spencer. Sinclair-slekten er minst like interessant, og det var denne familien som sto bak byggingen av Rosslyn Chappel, en ikke helt ukjent kirkebygning som er omtalt nesten hver eneste gang noen nevner frimurernes og tempelriddernes historie.

Skyterne/Dans stamme/ariere/”Israels” 12 tapte stammer

De elleve representantene fra de tolv familiene dro i år 1096 til Det hellige land sammen med blant mange andre, Godefroy de Bouillion. Dette var det første korstoget, og i likhet med da paven ble glad i Olav den hellige da han slaktet ned mennesker for å kristne dem, så han også denne gang mellom fingrene når det gjaldt det 5. budet, Du skal ikke slå ihjel. Jo flere du hakket i filler, jo større var sjansen for å bli like hellig som Olav, som post mortem fikk klistra et St. foran sitt såkalte kongenavn. Dette virker kanskje som en vatikansk selvmotsigelse, men det er ikke det for de som kan litt om historien. Paven, som den gang het Urban den andre, var like lite kristen som alle andre paver både før og etter ham. Ikke bare fornektet han Jesus som den kristne grunnpillaren, han var fullstendig klar over at den abrahamittiske gud var ikke-eksisterende slik de dopet massene av kristne i Europa med. Dessuten forenklet han det hele ned til noe som må tydes dit hen at han enten var i direkte kontakt med denne ikke-eksisterende guden, eller så løy han så det sto etter, og brøt således det 8. bud, Du skal ikke juge! gjennom å proklamere en begrunnelse for nedslaktingen i de palestinske landområdene:

Deus vult! – Gud vil det!

I 1099 inntok de Jerusalem, og feiret brageden med å slakte ned omtrent alt som fantes av muslimer, kristne og jøder i byen, innbyggere av forskjellige trosretninger som hadde levd sammen under muslimsk styre. Fra Vatikanet var berettigelsen for nedslaktingen altså at Gud ville det slik. For å gjennomføre “Guds vilje” (les: grådigheten til en sosiopatisk paveslask), slaktet de ned mennesker av alle raser og religioner. Således må en kunne konkludere med at de ikke utviste særlig nestekjærlige hensyn, og dermed brøt de også det 9. bud, Du skal ikke begjære din nestes eiendom. Tre av ti bud var allerede brutt, og det skulle komme mer, og var forsåvidt allerede verre. Ved å gjøre seg til talsmann for Gud gjennom tungetale og proklamere at menneskenedslaktingen var Hans vilje, hadde paveslampen allerede i utgangspunktet brutt det 2. budet, Du skal ikke ha andre guder enn meg, da hele pavegjerningen allerede da dreide seg om at det var Paven vi skulle adlyde, ikke Gud. De verdsliges grådighet gjorde at de tilbad Mammon, og således brøt det samme budet to ganger.

StatueUrbanII
Pave Urban den andre. Legg merke til solkorset.

Hva var den egentlige årsaken til korstogene?

Hvis makten bak makten ønsker å hindre innsyn i årsakssammenhenger, har de et perfekt våpen å benytte seg av, et våpen som virker hver eneste gang det tas i bruk. Skap en mengde mer eller mindre plausible hypoteser for å skape en babelsk forvirring, og la det føre til en en akademisk skyttergravskrig som varer i århundrer. Jeg skal ikke sløse med tid og energi når det gjelder alle de forskjellige motiv som finnes, men konsentrere meg om den delen som har å gjøre med skyterne, altså de skotske familienes representanter under det første korstoget. Når noen først dro på korstog, kan det være like greit å ta en titt på hva dette korset egentlig dreide seg om. Dette innlegget er ment å være velsignet fritt for “dokumentasjon” via utallige henvisninger ved hjelp av linker, men jeg gjør et unntak for Brandulphs gode og svært interessante fortelling om tempelridderne, hvorfra jeg også har stjålet to bilder med illustrasjoner av kors.

http://www.brandulph.net/dos_templarios.html

SolkorsSolkors 2

Dette er ikke annet enn variasjoner av det ariske solkorset, eller solhjulet, som viste solas fire viktigste faser, vår-, sommer-, høst- og vintersolverv.

Solkorset med forklaring

I likhet med alt annet “kristendommen” stjal, rappet de også ariernes kors og tilpasset det til den nye, undertrykkende religionen. Opprinnelig hang ikke Jesus engang på et kors, men i et tre, men med sin aldeles magiske okkultisme tilpasset oligarkene det hele slik at det ble en glidende overgang fra gammel “tro” til den nye religionen, og spikret Jesus opp på solkorset, men tilpasset den menneskelige anatomi. Tro satt i anførselstegn, fordi det ikke hadde noe med tro eller religion å gjøre det som hadde med solkorset å gjøre, men praktisk kunnskap om viktigheten av solas gang og innflytelse. De som lurer på hvor og hvordan Jesus kom inn i bildet og dannet grunnlaget for kristendommen, så har det i hvertfall ikke noe å gjøre med det som er lagt fram av de geistlige oligark-representantene. Begrepet Jesus er bare en metafor som forklarer noe oligarkene er livredde for at vi skal skjønne betydningen av. Deler av dette forteller jeg om i dette innlegget, og det er å finne for de som ønsker lete og forstå.

De royale representantene for purpurfolket har vært svært opptatte av solkorset hele veien, og det er ikke uten grunn. Vi ser det over alt. Kronestykket er et eksempel:

Kronestykke

St. Olavs orden tar det enda et stykke videre, og soldyrkerne viser ikke bare solkorset, men selve sola:

St. Olavs orden

Kongens fortjenesteorden:

Fortjenesteordenen

Nasjonalsosialistene (Nazistene) i Tyskland hadde flere versjoner, og her er to av dem samtidig:

Jernkorset og hakekorset

Pave Benedict med solkorset i flere versjoner:

Pave Benedict med solkorset

Jeg kunne vist mengder av bilder av alle mannlige medlemmer av den/de europeiske kongefamiliene, men de som ønsker se slike eksempler får lete litt på egenhånd. Viktigere er å gjøre oppmerksom på at de nevnte kongelige har vært aldeles opptatt av egne morslinjer, altså helt identisk med det som gir jødisk identitet, og at disse linjene kan følges helt tilbake til de egyptiske faraoene.

Høna eller egget?

Da de skotske representantene for den ariske (skyterne) stammen/rasen ble med på korstogene, dro de samtidig tilbake til det området der deres forfedre tidligere hadde reist fantastiske byggverk, og det som egentlig var et tempel for soltilbedelse, men som vi er lært var Salomos tempel, var et av de byggverkene. Ikke uten grunn er tempelet regnet som starten på frimureriet, men personlig setter jeg ikke allverdens pris på den hypotesen. Det begynte tidligere, og den megalittiske byen i Tyrkia, Göbekli Tepe, er et eksempel på dette.

I mange år holdt tempelridderne på i Jerusalem, og i dag finnes bare vage spor etter dem i mengder av ganger under den gamle tempelbygningen. Disse gangene er “gjenoppdaget” og arkeologene som sto bak var bare overrasket, eller “overrasket”.

Det tempelridderne tok med seg tilbake til Europa dannet grunnlaget for alle de bøker og filmer som er produsert om dette temaet, der noen av dem holder seg i nærheten av den faktiske historien fra tid til annen, mens andre må være laget som bevisste forfalskninger av historien. Noen århundrer gikk, og tempelridderne ble styrtrike og derfor en truende maktfaktor for kontinentets oligarker, om de var geistlige eller ikke. Nøyaktig hva skottene var ute etter er blant det som har ført til mest spekulasjoner av alt, og er det mest myteomspunne og mystiske vi har i vår historie. Påstander om den hellige gral er blant de vanligste, uten at noen egentlig har kunnet fortelle hva denne gralen er. Andre har pekt på at de tok med seg liket av jomfru Maria, og her minner jeg om den kvinnelige entitet, og at det i så fall like gjerne kan kalles liket av Isis, Idun etc. Kristendommen ble laget for massene som en avledning fra vår virkelige historie. Atter andre mener at det var arken med de ti bud tempelridderne hentet, og at dette var den reelle hensikten med hele korstoget.

Etter hvert trakk restene av tempelridderordenen seg i trygghet fra pavemakten, og da dro de hjem igjen. For andre gang satt de kursen mot Skottland og Irland, og Sinclair-slekten sto bak byggingen av Rosslyn Chapel, ei steinkirke som kanskje er det mest myteomspunne byggverket av dem alle.

Rosslyn_Chapel
Rosslyn Chapel i Skottland ble bygget av frimurerne/tempelridderne.

Mange historikere mener at de skjulte skatter fra utgravingene under Salomos tempel er gjemt i eller under Rosslyn. Kanskje like mange mener å ha forstått at den hellige gral dreier seg om kunnskap, og at gammel vitenskap er å finne i tegn, symboler og selve arkitekturen. Dette er en interessant tolking, og det finnes noen blant dagens forskere og frimurere som støtter opp om dette, blant annet gjennom språkforskning. Her er et sitat fra den nordirske frimureren og forfatteren Andrew Powel og boka Irland, Faraoenes land.

Navneforklaring av Rosslyn Chapel

Avslutning (snipp snapp snute osv.)

Det er ikke så mye mer å si på dette stadiet enn takk for at du leste det jeg skrev. Håper det sporet nysgjerrigheten, og kanskje kan hjelpe til at akkurat du har fattet nok interesse for vår historie til at du graver videre på egenhånd. Fører det til andre tolkinger enn de jeg har kommet med her, er min hensikt oppnådd. Ingen av oss får gjort annet enn vårt beste i vår søken etter “sannheten” bak vår fortid og det jeg anser være den viktigste delen av menneskets historie. Det er mange løse ender både i dette innlegget og brorparten av de andre jeg har lagt ut, og for de som lurer på om det en gang kommer en konklusjon, kan jeg bare si at jeg skal gjøre mitt beste for å nøste det hele sammen. Alt henger sammen med alt, og dette stoffet har solid forbindelse til årsaken bak den overfladiske og falske verden oligarkene har produsert som vår virkelighet.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments