To hundre tusen år gammel sivilisasjon på gulljakt i Sør-Afrika?

Dette innlegget skal handle om ting som mainstream “forskere” ikke bare nødig uttaler seg om, de er stort sett tause som østers. Jeg har satt tittelen “forsker/e” i anførselstegn helt bevisst, for for meg blir man degradert fra forskertittelen til en patetisk løgner med en gang man forsøker tie ihjel kunnskap som ikke passer med ens egne hypoteser. Man ender opp som en aktivist med en politisk eller ideologisk slagside.

Vi skal ta en tur til det som av mainstream er påstått å være menneskehetens vugge, der vår stammor Eva levde og døde etter å ha ført sine gener videre. Noe synes imidlertid å være helt av skaftet absurd og feil med mainstreams påstander, for det ser ut til å ha vært en høyt utviklet sivilisasjon i området samtidig som Eva spredde sine gener. Noen som tørstet etter gull, og satte reale spor etter seg i landskapet.

https://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/mennesker

Vår afrikanske mor
Alle nålevende mennesker har en felles stammor som ble født i Øst-Afrika for 150-200 000 år siden. Forskerne kaller henne Mitokondrie-Eva, fordi de har forsket på den delen av arvestoffet vårt som heter mitokondrielt DNA (mtDNA) for å finne fram til henne. Alle mennesker har mtDNA i sitt arvemateriale. Denne delen av arvestoffet vårt overføres fra mor til barn i alle ledd, men kun døtre fører det videre til neste generasjon. mtDNA endres langsomt. Derfor har ingen helt identisk mtDNA med verken sin egen mor eller en fjernere stammor. Noen ganger er endringene, eller mutasjonene, så markante at forskerne snakker om oppkomst av en ny genetisk stammor. Verken Eva eller de yngre stammødrene var de eneste kvinnene i sin tid. Men de er de eneste som har født døtre som kunne overføre mtDNA til sine døtre i en lang, ubrutt kjede fram til i dag.

Jada, jada. En hominid de har funnet rester av i Afrika ti ganger så langt tilbake i tid som Evas antatte tid for eksistens som nevnt i sitatet. Det gjorde darwinistene euforiske, for nå trengtes ikke lenger noe svar på det forbasket vanskelige spørsmålet om hvorfor det ikke var mulig å finne noen direkte forbindelser mellom sjimpansene (eller andre aper) og mennesket, også kalt The Missing Link.

Apemennesket i Afrika
Sammenlimte rester av skallen til apemenneske-
stamfaren/-moren vår i Afrika.

Så der gikk de rundt på savannene i det sørøstlige Afrika. Et apemenneske vi ikke er helt sikre på hvordan så ut. Forskerne antar at hjernekapasiteten til dette apemennesket ikke var allverden å slå hælene i taket for. Var de kanskje til og med for dumme til å bli kommandert rundt som slaver? For tette i pappen til å ta ordre? Disse spørsmålene virker nok merkelige for de fleste, men sannelig skal vi ta en titt på gamle historier og fysiske funn som muligens kan rettferdiggjøre dem.

En zulu-legende med hår på brystet

De hadde sannsynligvis hår over alt, for er det ikke det en antar at apemenneskene hadde? Deler av dette innlegget handler om den evige forbannelsen vi kaller gull. Her er litt av zululegenden, slik Dan Eden og Michael Tellinger forteller om det:

Regarding the most ancient gold mines of Monotapa in southern Zimbabwe, Zulu legends hold that they were worked by “artificially produced flesh and blood slaves created by the First People.” These slaves, the Zulu legends recount, “went into battle with the Ape-Man” when “the great war star appeared in the sky” (see Indaba My Children, by the Zulu medicine man Credo Vusamazulu Mutwa).
Read more: http://newsrescue.com/ancient-200000bc-human-metropolis-found-in-africa/#ixzz3RcoZ8HVi

Mennesket slik vi kjenner det i dag når vi ser på hverandre, var slaver skapt av himmel”gudene”, og for lenge siden kriget de med det opprinnelige apemennesket i Afrika. Dette er skumle tanker, for de leder inn på en sti som før eller siden vil føre til at den som går på den vil finne en mulighet for at det nevnte apemennesket, det hørte hjemme her på jorda, og var det egentlige “mennesket”, mens slaverasen, altså oss, er en himmel”gud” plantet og framavla art. Var denne anekdotiske overleveringen gjennom generasjoner det eneste vi hadde å forholde oss til, ville ikke legenden/myten vært mer verdt enn mange antar gjelder omtrent alt av slike gamle muntlige overleveringer fra generasjon til generasjon. Slik de snakket om da de satt rundt leirbålet.

En 200.000 år gammel kjempeby i Sør-Afrika?

Ancient Human Metropolis Found in Africa

adamscalendar.head

They have always been there. People noticed them before. But no one could remember who made them — or why? Until just recently, no one even knew how many there were. Now they are everywhere — thousands — no, hundreds of thousands of them! And the story they tell is the most important story of humanity. But it’s one we might not be prepared to hear.

Something amazing has been discovered in an area of South Africa, about 150 miles inland, west of the port of Maputo. It is the remains of a huge metropolis that measures, in conservative estimates, about 1500 square miles. It’s part of an even larger community that is about 10,000 square miles and appears to have been constructed — are you ready — from 160,000 to 200,000 BCE!

The image at the top of the page is a close-up view of just a few hundred meters of the landscape taken from google-earth. The region is somewhat remote and the “circles” have often been encountered by local farmers who assumed they were made by some indigenous people in the past. But, oddly, no one ever bothered to inquire about who could have made them or how old they were.

Først noen gamle historier som har gått på folkemunne i zululand, og deretter henvisninger til og sitater fra undersøkelser angående dateringer det synes vanskelig å klare finne bekreftelser på. Dette er ikke allverdens dokumentasjon. Vi får ta en titt på de synlige sporene etter denne påståtte sivilisasjonen. Finnes de, og er uomtvistelig reelle, får vi litt mer kjøtt på beinet. Da får vi noe alle kan se, noe håndfast, og dette håndfaste kan ikke bare bli oversett og utelatt fra moderne forskning. Men det har det dessverre blitt.

Hele Sør-Afrika er dekket av gamle veisystemer og ufattelige mengder med kompliserte steinsirkler med geometrisk interessante mønstre

En av de mest spennende reisende jeg har hatt sammen med Google Earth er den jeg tok mellom den trettiende og trettiførste breddegraden i Sør-Afrika. Her er et knøttlite utvalg av det jeg fant.

Steinriger 1

Steinriger 2

Steinriger 3

Steinriger 4

Steinriger 5

Steinriger 6

Steinriger 7

Steinriger 8

Steinriger 9

To forklaringer på hva dette er

Først har vi mainstreams hviskende mumling om at det er kveginnhegninger. At ingen av dem har åpninger for å slippe kveget ut og inn, og at selve antallet av disse konstruksjonene er så høyt at hvert menneske må ha bygget mange hundre av dem, forklarer min mening om hva jeg også i dette tilfellet synes om mainstream akademikere. Intet bortgjemt bøttekott er for trangt for disse “forskerne”. Jeg stiller opp med smøremiddel, skohorn, spett og brekkjern, for inn i skammens tranghet skal de alle sammen.

Så hva er det snakk om? Det vet jeg rett og slett ikke, men jeg har funnet noen interessante hypoteser, og her er den jeg selv faller ned på som den minst usannsynlige, hvor usannsynlig det enn høres.

Glem aldri Nikola Tesla – han må med i nesten alle regnestykker

Tesla

De gamle sumeriske (jada, som i Babylonsk magi) leirtavlene forteller en historie som på mange måter er en parallell til deler av skapelsesberetningen i Det gamle testamentet.

Sumeriske leirtavler

De som ikke har hørt om dette tidligere, kan skaffe seg et halvgodt grunnlag ved å studere denne Wiki-artikkelen, Sumerian creation myth. Jeg skal ikke gå i særlig detalj om hva dette dreier seg om, men noe må det bli, og jeg siterer:

I see myself as a fairly open-minded chap but I will admit that it took me well over a year for the penny to drop, and for me to realise that we are actually dealing with the oldest structures ever built by humans on Earth. The main reason for this is that we have been taught that nothing of significance has ever come from southern Africa. That the powerful civilizations all emerged in Sumeria and Egypt and other places. We are told that until the settlement of the BANTU people from the north, which was supposed to have started sometime in the 12th century AD, this part of the world was filled by hunter gatherers and so-called Bushmen, who did not make any major contributions in technology or civilization.
– Michael Tellinger

Who made the metropolis? Why?

It would seem that humans have always valued gold. It is even mentioned in the Bible, describing the Garden of Eden’s rivers:

Genesis 2:11 — The name of the first [river] is Pishon; it flows around the whole land of Havilah, where there is gold.

South Africa is known as the largest gold producing country of the world. The largest gold producing area of the world is Witwatersrand, the same region where the ancient metropolis is found. In fact nearby Johannesburg, one of the best known cities of South Africa, is also named “Egoli” which means the city of gold.

 

GOLD MINING — HOW LONG AGO? Is there evidence that mining took place, in southern Africa, during the Old Stone Age? Archaeological studies indicate that it indeed was so.Realizing that sites of abandoned ancient mines may indicate where gold could be found, South Africa’s leading mining corporation, the Anglo-American Corporation, in the 1970s engaged archaeologists to look for such ancient mines. Published reports (Optima) detail the discovery in Swaziland and other sites in South Africa of extensive mining areas with shafts to depths of fifty feet. Stone objects and charcoal remains established dates of 35,000, 46,000, and 60,000 B.C. for these sites. The archaeologists and anthropologists who joined in dating the finds believed that mining technology was used in south- ern Africa “during much of the period subsequent to 100,000 B.C.”

In September 1988, a team of international physicists came to South Africa to verify the age of human habitats in Swaziland and Zululand. The most modern techniques indicated an age of 80,000 to 115,000 years.

Ancient Sumerian history describes the ancient metropolis and its inhabitants!

I’ll be honest with you. This next part of the story is difficult to write. It’s so shocking that the average person will not want to believe it. If you are like me, you’ll want to do the research yourself, then allow some time for the facts to settle in your mind.

We are often made to believe that the Egyptians — the Pharoahs and pyramids — are where our known history begins. The oldest dynasties go back some 3200 years BP. That’s a long time ago. But the Sumerian civilization, in what is now Iraq, is much older. What’s more, we have translated many of their history tablets, written in cuneiform and earlier scripts so we know a lot about their history and legends.

Sumerisk bilde

The seal image [above] depicts the legend of the “Great Flood” which consumed mankind. Many Sumerian legends are strikingly similar to Genesis. Like Genesis, the Sumerian legend, Atrahasis, tells the story of the creation of modern humans — not by a loving God — but by beings from another planet who needed “slave workers” to help them mine gold on their extra-planetary expedition!

Who made the metropolis? Why?

This story, the Atrahasis, comes from an early Babylonian version of about 1700 BC, but it certainly dates back to Sumerian times. It combines familiar Sumerian motifs of the creation of mankind and the subsequent flood — just like Genesis.

The story starts out with the “gods” — beings from a planet called Nibiru — digging ditches and mining for gold as part of an expeditionary team. Modern humans (homo sapiens) did not exist yet; only primitive hominids lived on Earth. There were two groups of “gods”, the worker class and the ruling class (i.e. officers). The worker gods had built the infrastructure as well as toiled in the gold mines and, after thousands of years, the work was apparently too much for them.

The gods had to dig out the canals
Had to clear channels,
the lifelines of the land,
The gods dug out the Tigris river bed
And then they dug out the Euphrates.
–(Dalley 9, Atrahasis)

After 3,600 years of this work, the gods finally begin to complain. They decide to go on strike, burning their tools and surrounding the chief god Enlil’s “dwelling” (his temple). Enlil’s vizier, Nusku, gets Enlil out of bed and alerts him to the angry mob outside. Enlil is scared. (His face is described as being “sallow as a tamarisk.”) The vizier Nusku advises Enlil to summon the other great gods, especially Anu (sky-god) and Enki (the clever god of the fresh waters). Anu advises Enlil to ascertain who is the ringleader of the rebellion. They send Nusku out to ask the mob of gods who is their leader. The mob answers, “Every single one of us gods has declared war!” (Dalley 12, Atrahasis).

Since the upper-class gods now see that the work of the lower-class gods “was too hard,” they decide to sacrifice one of the rebels for the good of all. They will take one god, kill him, and make mankind by mixing the god’s flesh and blood with clay:

Read more: http://newsrescue.com/ancient-200000bc-human-metropolis-found-in-africa/#ixzz3RdCpbdZu

Der avbrøt jeg sitatet, for de som er interessert i den videre historien om den sumeriske skapelsesbretningen kan klikke på linken. Litt til tar jeg allikevel med, og nå har jeg hoppet ørlite i teksten:

The creation of man seems to be described as a type of cloning and what we would today consider in vitro fertilization.

The result was a hybrid or “evolved human” with enhanced intellect who could perform the physical duties of the worker gods and also take care of the needs of all the gods.

We are told, in other texts, that the expedition came for gold and that great quantities were mined and shipped off the planet. The community in South Africa was called “Abzu” and was the prime location of the mining operation.

Since these events appear to coincide with the dates of “Mitochondrial Eve” (i.e. 150,000 to 250,000 BP) and appear to be located in the richest gold mining region on the planet (Abzu), some researchers are thinking that the Sumerian legends may, in fact, be based on historical events.

Read more: http://newsrescue.com/ancient-200000bc-human-metropolis-found-in-africa/#ixzz3RdDAlqkN

Resonnans har gjennom egensvingninger kraft i seg til å gjøre det meste

Hvis det var et gigantisk gullgruveprosjekt i Sør-Afrika, og det var en høyt utviklet intelligens bak, må en kunne anta at de gemometriske steinsirklene kan ha vært del av et kraftverkssystem. Husk Tesla-sitatet fra tidligere i innlegget.

Bildene under har jeg hentet fran denne videoen, og se den for all del. Dette er interessant.

Noen av resultatene ligner svært mye på de figurene som finnes i hundretusener i Sør-Afrika:

Resonans1

Resonans2

Resonans3

Sannsynligvis interessant stoff for de som er interessert i både resonans og geometri. Fra Irak og Iran i nord, hele veien sydover til Sør-Afrika finnes disse bygde figurene. De er svært gamle, og mainstream forskere har aldri på fornuftig vis en gang forsøkt å forklare hva dette dreier seg om. Eneste fra de profesjonelle debunkerne er at det var bygninger/strukturer for å verne buskapen til de få tusen menneskene som bodde i sørlige deler av Afrika den gangen, noe jeg nevnte tidligere i innlegget. I så fall må hver ku ha hatt flere personlige innhegninger til egen disposisjon, for de som har telt disse byggverkene påstår at det kan være 10.000.000 av dem.

Eneste årsaken til at vi kan se dem i dag er at Afrika har vært heldig med tanke på bevaring av gammel geologi. Dette til tross, mener de som har forsket på dette fenomenet at de alle bærer preg av en omfattende ødeleggelse for noen tusen år siden, og selv forsøker jeg finne ut av om det er mulig å koble disse ødeleggelsene til Yngre Dryas, eventuelt hendelsene som førte til at Sahara ble forandret fra et av planetens frodigste områder til ørken, uten at jeg har klart komme særlig lenger enn til mange kulturers fortellinger om en gigantisk flom som nær utryddet alt liv på jorda.

Som en kuriositet nevnes at dette fenomenet synes å være koblet til den 31. lengdegraden. På sin vei fra Sør-Afrika og nordover krysser den over pyramidene på Giza i Egypt. Ta turen selv ved hjelp av Google Earth. Det dukker opp svært mye interessant.

Steinsirklene og andre typer sirkler finnes også andre steder, blant annet i ørkenen i Irak og Syria. De i Irak ble funnet av britiske piloter allerede for snart 100 år siden, men funnet ble tiet ihjel som all annen uønsket vitenskap. Portvokterne er mektige.

Rimelig luftige hypoteser blandet med reelle historiske funn betyr ikke at det finnes noen sammenheng

Slik er det med den saken, og deler av de sumeriske skriftene om en utenomjordisk kultur som var her på jorda for å grave gull og skapte oss mennesker som en slaverase, er sikkert ikke den enkleste å tro på. Det er bare det, at…

For det finnes en del ting å ta i betraktning. Pyramidebyggingen på flere kontinenter. De egyptiske kongelige mumiene som var fulle av nikotin og kokain, begge fra planter som kun fantes på det amerikanske kontinentet. De fantastiske restene etter det som må ha vært imponerende byggverk i Puma Punku og mange andre steder i Sør- og Nord-Amerika, der man foruten teknologi for kutting og forming av steiner, blant annet den knallharde andesitten, må ha hatt en høyt utviklet matematikk- og fysikkforståelse, samt helt sikkert en tilgang til kraft. Enkelte forskere mener jo at både pyramidene og obeliskene hadde med produksjon av elektrisitet å gjøre.

Jeg antar at intet annet sted har portvokterne hatt mer å gjøre for å skjule sannheten enn i Egypt. Ikke at det nødvendigvis er mer å skjule for mainstream portvoktere der enn for eksempel i områdene i Sør-Amerika, men Egypt har så lenge vært en del av den moderne sivilisasjonen. I Sør-Amerika hadde Vatikanet en enkel jobb med å undertrykke sannheten, og senere har mainstream blitt tvunget til å uttale seg, men som kjent har de valgt en ren tåkelegging av sannheten, der påstandene om at en pre inka-kultur hogde ut granitten med steinklubbene sine.

Jostemikks magiske kule sier…

Hva jeg tror om alt dette, sånn helt innerst inne? At byggverkene jeg har skrevet mange innlegg om her på bloggen enten ble laget av oss eller dem. Hva annet skal en svare på et slikt spørsmål? Var det oss, har vi hatt en langt mer kunnskapsrik sivilisasjon her på jorda tidligere som ble ødelagt av en eller annen katalysmisk hendelse, slik at de få menneskene som overlevde mistet all kunnskap. Menneskeheten trakk kortet “Rykk fram til start”.

Hvis det var dem, altså en utenomjordisk sivilisasjon, forklarer det svært mye, blant annet det maniske forsøket på hemmelighold, og mainstreams fullstendige svik når det gjelder dette stoffet.

Tenk litt på det at vi mennesker gjorde et kvantesprang da vi plutselig fikk vår store hjerne. Denne hendelsen er så absolutt ikke forklart på noen god måte av mainstreams representanter. Hvis vi er en produsert rase, forklarer det også hvorfor vi ikke synes passe inn i det fantastiske som naturen her på jorda har utviklet seg til å bli. Hvis vi mennesker skal realisere vårt potensial, ser vi ut til samtidig å være en trussel mot den naturen vi er avhengige av for å overleve som rase. Det ultimate mennesket, de som har tilpasset seg som mest perfekt med nær ubegrenset tilgang til å spre sine gener videre, ser ut til å være sosiopater alle som en. Alt dette gir ikke bare evolusjonistene et forklaringsproblem, det slår fullstendig beina under hele paradigmet.

Det ubrukelige gullet – dårlig mat, og for mykt til å brukes i verktøy og våpen

Kanskje det kan drikkes? Må være derfra vi har fått uttrykket gulltørst

Dette med gull, hva er det for noe sprøyt? Det har vært helt ubrukelig i hele menneskehetens historie fra A til Å. Vi har i hvert fall ikke bruk for det, så det må være noe som kun er nyttig for “dem”. Hvis noen har lyst til å granske akkurat denne delen av historien vår, anbefaler jeg å undersøke om de som de siste hundreårene har hatt kontroll over gullet, helt tilfeldig skulle vise seg å ha historisk tilknytning til Sumer og Babylon, samt Egypt og Tempelhøyden i Palestina.

Et annet interessant aspekt er om disse med kontroll over de forskjellige nasjoners gullreserver kan se ut til å ha “mistet” alt sammen. Finnes det opplysninger som kan tyde på at gullet er borte?

Jeg trur jaggu meg vi får ta oss en tur opp Jacobsstigen for å se etter hvor det har blitt av.

Jacobsstigen

De som ikke klarer finne svar på egenhånd, anbefales å spørre nærmeste prest, biskop, frimurer eller rabbi.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ingrid
Admin
Ingrid
13. februar 2015 20:26

Veldig interessant stoff! Men kan vi noen gang få visshet for hva som har skjedd? Det var kanskje ikke så rart at historiske samlinger og museer så rasket ble ranet i Irak etter USAs/UKs angrep på landet i 2003.

Per
Per
27. desember 2018 18:11

Det første menneske, ADAM, ble i følge sannhetens bok, Bibelen, skapt i år 4026 fvt. Vannflommen, som dekket hele jorden fullstendig, kom om høsten år 2370 fvt.

kjell rønning
28. desember 2018 00:06
Reply to  Jostemikk

Grace panorama.no med Jan Lilleby -har en artikkel om «den før Adamittiske tidsalder» det kan hende du finner noe interessant der. hilsen kjell