Om å nekte debatt og å benytte MSM/The Presstitutes for å fjerne fokus fra de virkelige bakmennene

Kanskje er det viktigste å forsøke å forstå det vi ser utspille seg i Mainstream Media. Ikke fordi de har regien over de hendelsene som styrer folks opinion, de har aldri vært ment som noe annet enn et rent propagandaapparat for oligarkene, men fordi det gir oss et innblikk i handlemønstrene til de som kontrollerer dem. Vi ser det samme gjenta seg i endeløse repetisjoner, løgner, propaganda, distraksjoner og mengder med tanketomt stoff.

Hvem kontrollerer dukkestrengene og har skaffet seg enerett på opinionsdannelsen?

For å forstå hvem som kontrollerer disse kreftene, ligger det i sakens natur at vi må se oppover. Vi stille de to aller vanskeligste spørsmålene som eksisterer i dagens samfunn der undertrykkelsen av den frie tanke har vært utført med briljans over flere generasjoner.

Hvem? Hvorfor?

Når vi har svart på disse to spørsmålene, kan vi stille et tredje spørsmål.

Hvordan?

Logikk som verktøy

La oss starte med hvem. En logisk betraktning tilsier at de må være de mektigste deltakerne i verdenshierarkiet. Jeg har lånt denne illustrasjonen av http://www.thrivemovement.com/ fordi jeg i det store og hele er enig:

Maktpyramiden 1

Litt høyere oppløsning av selve pyramiden:

Maktpyramiden 2

Disse organisasjonene/firmaene er alt annet enn demokratisk oppbygd, og de er kontrollert av forbausende få. Disse få har et navn. Hvem er de?

Det britiske imperiet

Fra Wikipedia:

Det britiske imperiet var det største imperiet i verdenshistorien, og verdens mektigste stormakt på 1700- og 1800-tallet.

Verdens mektigste nasjon, med de kongelige på toppen av hierarkiet. Under storhetstiden ble de stadig mer avhengig av et økonomisk system som gavnet dem. Vi tar en titt på bankhistorien, også ved hjelp av Wikipedia:

Bankenes historie går tilbake til antikkens handelsmenn som ga lån til bønder og andre handelsmenn som fraktet varer mellom byene. De første opptegnelser av slik aktivitet går tilbake til rundt 2000 f.Kr. i Assyria og Babylonia.

Her har vi det. Det jeg mange ganger har kalt Babylonsk pengemagi. Noen skaffet seg tidlig kunnskap om dette maktmiddelet Kunnskap er makt, og makt over pengesystemet gir total makt.

Nok en gang Wikipedia for å sjekke bakgrunnen.

Talmud Bavli (Babylonian Talmud)

The Talmud Bavli consists of documents compiled over the period of Late Antiquity (3rd to 5th centuries).[11] During this time the most important of the Jewish centres in Mesopotamia, later known as Iraq, were Nehardea, Nisibis, Mahoza (just to the south of what is now Baghdad), Pumbeditha (near present-day al-Anbar), and the Sura Academy near present-day Falluja.

Talmud Bavli (the «Babylonian Talmud») comprises the Mishnah and the Babylonian Gemara, the latter representing the culmination of more than 300 years of analysis of the Mishnah in the Babylonian Academies.

Ved hjelp av samme nettside, tar vi en rask titt på kabbalisme/judaisme:

Kabbalah (Hebrew: קַבָּלָה‎, literally «receiving/tradition»[1] (also transliterated Cabala, Qabbālâ etc.; different transliterations now tend to denote alternative traditions[2])) is an esoteric method, discipline, and school of thought that originated in Judaism.

Talmudic doctrine forbade the public teaching of esoteric doctrines and warned of their dangers. In the Mishnah (Hagigah 2:1), rabbis were warned to teach the mystical creation doctrines only to one student at a time.

Her ser en hvordan de helt fra begynnelsen av har benyttet hemmeligholdelse med stenge regler for hvem som skulle innvies i kunnskapen. De som studerer dette fenomenet videre, vil se en nær hysterisk redsel for at folk flest skulle kunne skaffe seg kunnskap. En kunnskap som bare var ment for de få. Ikke helt ulikt hvordan de bygget opp hierarkisystemet innen frimureriet. Frimureriet bygger på kabbalisme, og dette er heldigvis ikke lenger bestridt. De talmudinspirerte kabbalistene innrømmer dette, og skryter av at det ikke ville fantes noe frimureri hvis det ikke var for dem (askenasikhazarene). Den babylonske kunnskapen (magien) dreier seg så langt i fra bare om penger, men resten blir altfor omfattende å gå nærmere inn på i dette innlegget. Jeg har skrevet mye om dette i andre innlegg. De som handler om vår felles, tragisk undertrykte historie. Den jeg håper vi en dag skal klare å ta tilbake fra forbryterne.

Khazarer var et halvnomadisk tyrkisk folk fra Sentral-Asia, som i sine velmaktsdager var en betydelig regional maktfaktor. I det 7. århundre dannet de et uavhengig khaganat i det nordlige Kaukasus langs Kaspihavet. På høyden av sin makt kontrollerte de og deres undergivne folk store deler av det som i dag er det sydlige Russland, Vest-Kasakhstan, Øst-Ukraina, store deler av Kaukasus (medregnet Dagestan, Aserbajdsjan, Georgia) og Krim.

Navnet «khazar» (hebraisk entall «kuzari» כוזרי flertall «kuzarim» כוזרים; arabisk خزر; tyrkisk entall «hazar» flertall hazarlar;Gresk Χαζάροι; Russisk Хазары; tatarisk entall xäzär flertall xäzärlär; persisk خزر; Latin «gazari» eller «cosri») ser ut til å ha forbindelse med et tyrkisk verb som har betydningen «som vandrer» (‘gezer’ i moderne tyrkisk).

Khazarene var et nomadefolk som ble delvis fastboende. De gikk fra telt til urbane bosettinger og var en regional stormakt i flere hundre år. Mange konverterte til jødedommen, og jødisk tro ble etter hvert statsreligion.

Disse “jødiske” khazarene skulle senere flytte østover og spre seg over Europa, der Tyskland ble en base for deres liv, handlinger, og etterhvert stadig større makt. De kaller seg selv askenasi (ashkenazi), som også er det hebraiske navnet på Tyskland. Dagens askenasier utgjør 80-90 prosent av den “jødiske” befolkningen, og er ikke, har aldri vært, og kommer aldri til å bli semitter. Det dreier seg kun om babylonsk magi. Svindel. Kjeltringstreker. De skaffet seg historisk kunnskap gjennom “konvertering” etter påvirkning av de fariseerne som dro frivillig fra Palestina til Babylonia for ca. 2500 år siden, det som feilaktig har blitt påstått å ha dreid seg om forvisning. Les mer om dette og forskningen bak i Semittene har historisk base i Midtøsten – khazarene var et mongolsk krigerfolk.

Rothschildfamilien, Askenasikhazarenes dominante ledere de siste 200 årene

Samtidig med det britiske imperiets storhetsperiode, utviklet det seg et annet imperie. Det skulle bli mye mektigere enn noe annet sett i den moderne verden. Jeg lar Wikipedia fortelle litt om opprinnelsen.

Grunnlegger av familiedynastiet Rothschild var Mayer Amschel Bauer (født 23. februar 1744, død 19. september 1812 i Frankfurt am Main). Hans far, Moses Amschel Bauer, hadde vært en omvandrende pengeveksler som slo seg ned i Frankfurts jødiske ghetto. Der grunnla han omkring 1750 en forretning for mynt- og tekstilhandel samt pengeveksel og gullsmeder.

Kort etter farens død i 1755 begynte Mayer Amschel som assistent i bankhuset Oppenheimer i Hannover, hvor han avanserte til juniorpartner. Etter at han reiste tilbake til Frankfurt og overtok farens forretning, tok han navnet Rothschild, etter familiens hus, som faren hadde merket med et rødt skilt.

Omkring 1760 knyttet Rothschild forretningsforbindelser til hoffet i Hanau, og i 1769 kunne han anbringe en plakett med Hessen-Hanaus våpen og innskriften M.A. Rothschild, Hoflieferant Seiner Ehrlauchten Hoheit, Erbprinz Wilhelm von Hessen, Graf von Hanau foran sin forretning.

29. august 1770 giftet Rothschild seg med Gutele Schnaper (født 23. august 1753, død 7. mai 1849). De fikk sammen fem døtre og fem sønner (Amschel, Salomon, Nathan, Kalman og Jakob) som vokste opp. 1780 ble han eier av det berømte huset i Judengasse, som han brukte som sete for sin forretning.

Wilhelm I (17431821), fra 1803 kurfyrste av Hessen-Kassel, var en av de rikeste herskere i Europa i sin tid og også en av de viktigste pengeutlånerne på kontinentet. Hans far, Fredrik II, hadde lagt grunnstenen for denne virksomheten med sin utleiehær. I 1801 ble Mayer Amschel utnevnt til hoffjøde av Vilhelm I. I 1802, 1803 og 1804 undertegnet han sine første statslån over 10 millioner gylden til det danske hoff.

Han knyttet tette kontakter til fyrstens viktigste finansrådgiver, Carl Buderus. Under Napoleonskrigene bestakk Buderus den franske generalen Lagrange, for å sikre kurfyrstens verdipapirer på over 15 millioner daler.

Gjennom sine gode kontakter til Buderus og kurfyrsten, som mellom 1806 og 1813 oppholdt seg i eksil i Danmark, utkonkurrerte Rothschild etablerte bankhus og fikk eneansvaret for kurfyrstens handel med verdipapirer og veksler.

Sammen med bankierene Lennap og Lawatz inndrev han renter i hele Europa, og kunne spekulere med pengene han hadde ansvaret for.

Som utallige andre lot også fyrstene av Thurn und Taxis, innehaver av postmonopolet, seg bestikke av Rothschild, og informerte ham om innholdet i viktige brev. Maktforholdet illustreres av følgende anekdote: Rothschild arbeidet ved sitt skrivebord, og sa til fyrsten som kom inn: Ta Dem en stol. Etter noen minutter sa den besøkende: «Jeg er fyrsten av Thurn und Taxis». Hvorpå Rothschild svarte: «Godt, ta Dem to stoler». Fyrsten lærte Rothschild verdien av rask og pålitelig informasjon, og etablerte en egen kurertjeneste.

Nathan i Storbritannia

Fra 1807/1808 kunne han også investere fritt i Storbritannia, og overlot oppgaven til sin sønn Nathan. Nathan hadde reist til Storbritannia rundt århundreskifte. Han etablerte seg først som tekstilhandler i Manchester. Etterhvert brukte Nathan stadig mer tid og krefter på de finansielle problemstillingene ved tekstilkjøp og -salg. Han la ned tekstilhandelen i 1811, og konsentrerte seg nå utelukkende om sin bankvirksomhet, med hovedkontor i London.

London var verdens desidert viktigste finansby, og Napoleonskrigene ga en god anledning til å gjøre gode forretninger for de fem brødrene. Nathan var tredje eldst, men var likevel den dominerende broren i partnerskapet.

Mayer Amschel Rothschild forfattet sitt testament få dager før sin død, og gav et strengt reglement for hvordan familieforetaket skulle ledes:

  • Alle nøkkelposisjoner skulle besettes med familiemedlemmer.
  • Bare mannlige etterkommere fikk delta i forretningene.
  • Den eldste sønnen av den eldste sønnen skal være familieoverhodet, dersom ikke flertallet av familien bestemmer noe annet
  • Familiemedlemmene skal gifte seg med sine fettere og kusiner eller tremenninger.

Dette siste, familiemedlemmene skal gifte seg med sine fettere og kusiner eller tremenninger, setter et nødvendig fokus på degenerering og sykdommer som stadig mer plager menneskeheten. Søk etter mengder av sykdommer dere kan navnet på, og putt “jødisk” inn som søkeparameter, så får dere treff på Google som gjør at dere raskt vil forstå hva jeg forsøker antyde. Et ufrivillig komisk søkelys blir også satt på Europas kongefamilier, der parringsrett (rett til sex/befrukting) utviklet seg til en nødvendighet mellom bankoligarkene og de kongelige de representerte. Slik ble maktens bånd knyttet sammen. Bevisst inngifte, og et særdeles begrenset avlsmateriale hos askenasikhazarene som hadde levd i trange gettoer i generasjoner, var å be om genetisk betingede lidelser.

Rotschildklanen har vært det samme som kabbalisme og sionisme, og gjennom sin ufattelige rikdom og politiske makt, var de dominerende i forbindelse med sionistenes ønske om å stjele Palestina for å gi landområdet til seg selv. Les mer om dette i Litt om hva Balfour Declaration innebærer for industrialisert folkemord – bygde en nasjon på stjålet land ved hjelp av krig og svik, hvorfra jeg sakser en kopi av dokumentet:

Den kabbalistisk-talmudske siden av Rothschildfamilien:

Hvorfor?

Dette har jeg allerede svart på i det som er skrevet over. De hadde kunnskapen, og de benyttet seg av den for å skaffe seg stadig mer dominant makt. De betegner seg selv som mennesker, og karakteriserer alle andre som kveg og umenneskelige. Slaver som de kan utnytte etter eget behag.

Jøder skal kalles mennesker. Verdens folk skal ikke kalles mennesker men kveg
(Baba Bathra 114b)
Skjønt verdens folk i det ytre ligner jødene, så er de bare aper sammenlignet med mennesker (dvs. jødene)
(Schene luchot haberith 250b)
Det er tillatt for jøder å gå til akum(ikke-jøder), lede dem, gjøre forretninger med dem, snyte dem og ta pengene deres. For akums (ikke-jøders) rikdom er å betrakte som fri eiendom og tilhører den første (jøde) som får tak i den
Jøden er den levende Gud, Guds inkarnasjon; han er det himmelske menneske, andre er jordiske, av mindreverdige raser. De eksisterer bare for å tjene Jøden. De er av kvegætt.
(Kabbala)
Redd ikke en gojim (ikke-jøde) som er i dødsfare
(Hilkkoth Akum XI)
Å myrde gojim (ikke-jøder) er som å drepe ville dyr
(Sanhedrin 59a)
Selv de beste blant gojim (ikke-jøder) bør bli drept
(Abodah Zara 26b)
En gojim (ikke-jøde) som snuser, trenger inn i loven (Talmud), er skyldig med sitt liv
(Sanhedrin 59a)
Å meddele noe til en gojim om våre religiøse affærer vil være det samme som å drepe alle jøder, for hvis gojim visste hva vi lærer om dem, ville de drepe oss åpenlyst
(Libbre David 37)

Utryddelse av de kristne er et nødvendig offer

(Zohar, Shemoth)
Tradisjonen forteller oss at de beste blant gojim (ikke-jøder) fortjener døden
(Ibid. Vaikra Rabba 14b)
Psalmisten sammenlikner akum (ikke-jøder) med urene dyr i skogen
(Kethuboth 110b)
Det seksuelle samværet mellom gojim er som mellom dyr
(Sanhedrin 74b, Tosepoth)
Enhver som utgyter hedningers (kristnes) blod er like akseptabelt for Gud som den som bringer et offer
(Ialkut Simoni 245c.n.772)
En jøde kan skjende en ikke-jødisk pike når hun har fylt 3 år og 1 dag
(Aboda sarah 37a)
Seksuelt samkvem med døde slektninger er tillatt uansett om hun eller han var enslig eller gift
(Yebhamoth 55b)
Har en voksen mann seksuelt samkvem med en liten pike er det ikke noe å bry seg om, for hvis piken er mindre enn 3 år gammel er det som om man stikker fingeren i øyet;- tårene kommer i øynene igjen og igjen:- og slik kommer jomfruligheten tilbake hos den lille piken under 3 år
(Kethuboth 11b)

Hvordan?

Svaret på dette er også delvis å finne i det som allerede er skrevet og sitert i dette innlegget. Kunnskap er makt, og ufattelig rikdom har gitt absolutt makt. Makt til å kjøpe opp medier. Makt til å bedrive og utøve kolossalt press på andre, særlig gjennom lobbyisme som har blitt utviklet til perfeksjonisme av disse askenasikhazarene. Makt til å sette den politiske agendaen. Makt til å styre de som er satt til å forvalte denne politikken. Makt til å bestemme hva som ikke skal nevnes. Hvem som ikke skal utsettes for kritikk.

Til og med nok makt til å starte alle krigene folk noen gang har hørt om de siste hundreårene. Enhver “revolusjon”. Ethvert såkalt farge-opprør. Makt til å sørge for at fokus rettes alle andre veier enn det burde, så som å skyte ned et passasjerfly over Ukraina samtidig som de slår til på to fronter, i Ukraina (kuppet) og deres drap på tusener av sivili i Gaza, hvorav minst 500 var barn.

Dessuten makt til å utføre det endelige nådestøtet mot statlig kontroll over bankene gjennom The Federal Reserve Act i 1913, noe som ble avløst av “revolusjonen” (kuppet) i Russland i 1917. Bankoligarkene under Rothschilddynastiet sørget for finansiering og gjennomføring, og selve utøvelsen, de mest blodige og grusomme handlingene under kuppet, ble utført og ledet av askenasikhazarer in situ.

Jeg har vært inne på tanken at også Norge ble kuppet av de samme kreftene i den samme perioden, og har skrevet litt om det i innlegget Tiåret da Norge ble kun et foretaksnummer i det Rothschildske imperium, og styrelederstillingene het statminister, utenriksminister og sentralbanksjef, hvorfra jeg siterer kort:

På et utenlandsk debattforum var en av debattantene fullstendig fortvilt for et halvt års tid siden. Han var lei seg fordi ingen tok opp finansimperienes rolle i forbindelse med det som skjedde i Mistøsten, der stat etter stat har blitt invadert, og Syria fortsatt er truet, mens Iran står for tur. Han var direkte forbannet over at de mektigste bank- og finansakrobatene i verden aldri ble nevnt i forbindelse med det som skjer, og nevnte Rothschild-imperiet.

Han fikk da et kort og konsist svar. Rothschild og resten av finansfyrstene blir aldri nevnt i MSM fordi de er MSM.

Jeg sakser også denne grafen med forklaring:

Ta alle mulige forbehold om den fullstendige verdien av denne grafen. Gjennom andre arkiv er jeg sikker på at man vil finne solide variasjoner fra det min graf viser. Den taler allikevel sitt tydelige språk, og etter 1918 er Rothschild kun nevnt tre ganger i de avisene som Nasjonalbiblioteket har i sine arkiver.

Litt mer om dette med MSM (Lamestream Media/The Presstitutes) kan leses i Bankene er pressens halliker.

Det hele henger sammen med makt, gjør det ikke?

Civilization, in fact, grows more and more maudlin and hysterical; especially under democracy it tends to degenerate into a mere combat of crazes; the whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, most of them imaginary.
H. L. Mencken

Antisemitt som hersketeknikk

Den siste er ganske uforklarlig, all den tid disse askenasikhazarene ikke er, aldri har vært, og heller aldri kommer til å bli semitter. Det sier vel bare sitt om hvor ufattelig enkelt det er å dominere den brekende saueflokken som i dag utgjør mesteparten av jordas befolkning.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

4 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Norwaycriticalthinker
Norwaycriticalthinker
1. september 2019 18:18

Hei.
Lenken din til Norges Bank virker ikke.. Har du denne lagret som en fil / bilde du kan legge ut?
Mvh
Øyvind

Norwaycriticalthinker
Norwaycriticalthinker
1. september 2019 20:14

Takk:-)
Jeg ser at det sammenfaller mye med en bok jeg akkurat nå leser med den spennende tittelen Den Norske Nasjonal Staten. CappelenDamm, fofatter Torstein Hjellum.
Man ser bedraget og den politiske korrupsjonen utspille seg akt for akt, trinn for trinn. Hele den spennende tiden fra den Franske revolusjon.
Norsk selvråderett og muligheten til å leve uten EU/EØS og i kraftsette den lovbestemte frihandelsavtalen fra 1973 er mer og mer viktig for det norske folk og vår suverenitet.
https://www.adlibris.com/no/bok/den-norske-nasjonalstaten-9788202283681

Jeg klarer ikke lime inn et utklipp. Hvordan gjør jeg det på denne bloggen?