Saturn er Horus er El som i Isis Ra El og Paven er avgudsdyrker og satanist

Til de som har sin religion som ei god og fredsæl rettesnor kan jeg ikke si annet enn at det er en god ting. Jeg kan også ta feil i mitt forsøk på fullstendig radbrekking av Vatikanet og katolisismen og det som verre er. Jeg har tatt feil før, og vil gjøre det igjen. Dette innlegget handler egentlig ikke om å ha rett i noe som helst, men å fortsette å så små spirer så de som ikke er så vant til det kan begynne å tenke selv. For de som ikke gjør stort annet enn å tenke, vil nok mye feste seg eller avfeies raskt. Angående å avfeie, så ikke gjør det uten å være helt sikker. Hold døra på gløtt for en virkelighet som er fullstendig fjern for hele verdens Kari og Ola Nordmann.

Da Christiaan Huygens i 1655 oppdaget at “forstyrrelsen” rundt Saturn var ringer, skulle dette gradvis føre til en ny form for dyrking av guden, eller Gud, som noen kaller El, mens andre har kalt ham Saturn, Horus, YHVH eller verre. Mye verre. Han er også Ringenes Herre(!), og for de som har lest Tolkiens bok eller sett filmen, håper jeg at klokka så smått begynner å kime. Konsekvensene ble mange, og en av dem er et symbol milliarder har båret, men få har visst årsaken til. De har alle tatt på seg denne ringen foran Gud og æret ham med hans symbol. Noen som har gjettet det nå? Jepp. Gifteringen. Som prest og dommer kledde man seg i sin Guds farger, og Saturns farge var svart. Han var dessuten gud for kunnskap (den egentlige slangen i Paradis), og blir enkelte steder beæret etter eksamen med slikt kledebon:

Cap og gowns

Noen forsøker forklare dette med at enkelte elementer innen teologi begynte med en form for avgudsdyrkelse, men så spørs det da, om dette er et forsøk på å tåkelegge en rimelig oppsiktsvekkende virkelighet, altå at El=Horus=Saturn=Gud. Vatikanet er bygget ikke langt fra Saturn-tempelet i Rom. Den hellige treenighet, Faderen, sønnen og den Hellige ånd er i navnet Israel gjort om til Moderen, Faderen og Sønnen, eller Isis, Ra og El. Månen, sola og Saturn. Skriften kan som kjent tolkes på mange måter, og noen mener at Isis fødte Horus gjennom jomfrufødsel. Isis=Eva=Jomfru Maria. Jeg skal ikke så nærmere inn på alle disse tolkningene. De som er interesserte kan spørre nærmeste biskop, stormester, rabbiner, prest eller eks-kronprinsesser. Ringen kan jeg nevne litt mer om. Den er i seg selv uten ende, et tegn på evigheten. Koblet sammen to og to, er de selve symbolet på evigheten, som i det skal gå dere godt, og dere skal leve evig i landet eller løftet om evig liv. Dette skjer gjennom ekteskapet og unnfangelse/fødsel. Man planter sitt frø slik at planten skal leve evig gjennom en antatt uendelig rekke av unnfangelser og fødsler gjennom ditt blod.

Systema Saturnium 2

Dogonfolket i Mali og eldgammel kunnskap om astronomi og byggekunst

Dogonfolket i Mali i Afrika bygde nesten på samme måte som “indianerne” i USA. De var tvilsomt indianere de som bygget der, derfor anførselstegnene. De virker å ha vært like opptatt av stjerner og planeter også, på samme måte som “mayaene” var det i Mellom- og Sør-Amerika. Noen med lange neser med høye rygger ser ut til å ha tatt med seg både kunnskapen om astronomi og kannibalisme med seg til den “nye” verdenen. Jeg tar med dette om Dogonfolket fordi det strides om hvem som først oppdaget Saturns ringer, og ikke minst, når det skjedde. Dette med ringen som symbol spiller egentlig ikke så stor rolle, og om det kom med de frie murerne og Illuminati under den europeiske oppblomstringen av hemmelige brorskap, eller har sin opprinnelse flere årtusener tidligere, får vi muligens heller aldri vite. Fra Wikipedia:

Dogon and Sirius
Certain researchers investigating the Dogon have reported that they seem to possess advanced astronomical knowledge, the nature and source of which have subsequently become embroiled in controversy. From 1931 to 1956, the French anthropologist Marcel Griaule studied the Dogon. This included field missions ranging from several days to two months in 1931, 1935, 1937 and 1938 and then annually from 1946 until 1956.

In late 1946, Griaule spent a consecutive thirty-three days in conversations with the Dogon wiseman Ogotemmêli, the source of much of Griaule and Dieterlen’s future publications. They reported that the Dogon believe that the brightest star in the sky, Sirius (sigi tolo or «star of the Sigui»), has two companion stars, pō tolo (the Digitaria star), and ęmmę ya tolo, (the female Sorghum star), respectively the first and second companions of Sirius A. Sirius, in the Dogon system, formed one of the foci for the orbit of a tiny star, the companionate Digitaria star. When Digitaria is closest to Sirius, that star brightens: when it is farthest from Sirius, it gives off a twinkling effect that suggests to the observer several stars. The orbit cycle takes 50 years. They also claimed that the Dogon appeared to know of the rings of Saturn, and the moons of Jupiter.

Griaule and Dieterlen were puzzled by this Sudanese star system, and prefaced their analysis with the disclaimer, «The problem of knowing how, with no instruments at their disposal, men could know the movements and certain characteristics of virtually invisible stars has not been settled, nor even posed.»

De gamle steinbyggerkunsterne, eller de særdeles frie murerne, ser ut til å ha etterlatt seg noe annet i området de reiste sine mesterverk. Kunnskapen om astronomi har vært tildels formidabel i områdene der de satt igjen de imponerende bygningene etter seg.

Kong Salomos nøkkel er like viktig for både frimurere og den katolske kirken

Det blir for omfattende å skrive mye om frimurernes forhold til sin egen byggmestersjef, så jeg siterer kort fra St. Patric-losjen i New Zealand i forbindelse med at de kommenterer Dan Browns bok Det tapte symbol (2009):

http://www.lodgestpatrick.co.nz/danbrown.php

The first announced title of the book was ‘The Solomon Key,’ and the biblical story of the building of King Solomon’s Temple in c.1000 BC is central to Freemasonry’s ritual cere- monies and mythical origins.

Solomos nøkkel

(NOTE: The symbol is similar to a graphic device used by Freemason and author,Robert Lomas, in a series of books that use the term “The Hiram Key.” It has been stated elsewhere that Dan Brown based his fictional character ‘Robert Langdon’ on Robert Lomas.)

On the back cover of the U.S. edition, a coded message appears, written in a variation of a so-called “Masonic cipher,” which is explained in the book. It says, “ALL GREAT TRUTHS BEGIN AS BLASPHEMIES”

Hvor skal vi se etter nøkkelen til denne kunnskapen? Er det kunnskapen om vår historie, eller et mektig symbol gjemt i en boks av bly? Skal vi se etter en liten eller en stor nøkkel?

I likhet med mange andre tapte kulturskatter og ren historisk kunnskap er nøkkelhullet tapt for deg og meg og hvermannsen. Brant egentlig innholdet i Biblioteket i Alexandria opp sammen med bygningen? Noen spekulerer, muligens med rette tatt romerrikets posisjon i Midtøsten, at all kunnskapen ble fraktet til Rom. Er det der vi skal lete etter nøkkelen til kong Salomo? I Vatikanet og deres arkiver? For å få oversikt over den gamle byen er et kart en god løsning. Er det også løsningen på gåten? Gode og utspekulerte arkitekter har disse frie murerne hatt hele tiden. Pentagrammet som synes i Washington D.C er et kjent eksempel. Hvert sted, hovedstaden og verdensmetropolen New York, har sine bumerker som viser Venus/Isis/Maria/Eva. I Sistnevnte by holder hun en fakkel. De viktigste historiske personene, eventuelt gudene, har fått kjente himmellegemer oppkalt etter seg. I Den evige stad har tilbedt flere av dem, men hva ser man egentlig når man tar en titt på kartet over Vatikanet? Vatikanstaten er en nasjon i nasjonen, og har dette til felles med Washington D.C og City of London, og kjernebygningene og utformingen av Petersplassen viser oss nøkkelhullet. Det er bare å stikke hullnøkkelen nedover obelisken fra Egypt.

Kart Vatikanet og St. Peters-plassen

Det synes kanskje bedre presentert som flyfoto:

Flyfoto av Vatikanet

Den delen av nøkkelen som låser opp låsen er selve Vatikanbygningen. Nøkkelen til all kunnskap. Saturns tjeneres palass og arkiv.St. Peters-plassen Hvorfor er den katolske kirken så opptatt av obelisker og kong Salomos nøkkel og derfor også hans boks/kiste?Opphavet til de såkalte frie murerne var tempelridderne og deres korstog til Jerusalem for drøyt 900 år siden. De dro dit for å hente noe, og de dro dit med representanter for de skotske klanene (de tapte stammer). Oppdragsgiveren var Pave Pius II. Stuartslekten ble som tidligere beskrevet belønnet med egen skryteavdeling i Vatikanet. Noen sier de fant mye og påstandene gjelder Den hellige gral, jomfru Marias døde legeme, ja til og med Paktens ark. Det finnes sågar de som har nevnt muligheten for at denne arken er det samme som kong Salomos blykiste. Og når det gjelder ham, kongen, så var det nettopp på Tempelhøyden i Jerusalem de lette. Eller rettere, under Tempelhøyden. Hva det enn var Salomo en gang var i besittelse av og kanskje gjemte under sitt tempel, er altså nøkkelen til denne historiske artefakten blitt et uhyre viktig symbol for både murerlauget og Vatikanet. Bygningen og den omkransede Petersplassen er jo som vi har sett utformet som en nøkkel eller et nøkkelhull, og så viktig er denne nøkkelen, at den går igjen i Vatikanflagget (riksvåpenet) og finnes som symbol en rekke andre steder i forbindelse med katolske bygninger og annet.

 

 

 

 

 

 

Vatikanstatens rikssymboler

Det er jo diverse Goldman, Goldberg, Goldstein etc. som også er svært opptatt av kong Salomo. Om mulig er de enda mer opptatt av gull. Frimurernes ritualer er tildels ekstrem-jødiske, og Paven og den katolske kirken durer på og kjører i samme fil uten å se seg verken til siden eller bakover. Hvordan kan dette ha seg? Har alt felles opphav? Er de ett og samme?

St. Peter eller kong Salomo

Pave Klemens X var en mann som ellers gjengis med spisst bukkeskjegg, og hanhar selvfølgelig fått et maleri opphengt etter seg ved Petersplassen, og sannelig har de fått ham til å se ut som en annen også. Nøkkelen har han i likhet med kong Salomo St. Peter i høyre hånd. Petersplassen er full av dem, liten tvil om det.Pave Klemens X eller kong Salomo

Saturndyrkingen, jødiske Paver, og jesuitten (panserjøden) som tok over helt på slutten av æraen

Gudinnen Isis har jeg nevnt i mange innlegg og kommentarer, og de fleste er nå klar over den viktige rollen denne gudinnen (egentlig kvinnelige entitet) har spilt for både frie murere og andre organisasjoner og brorskap. Manly P. Hall siterte gamle skrifter i The Secret Teachings of All Ages:

I am Isis, Queen of this country. I was instructed by Mercury. No one can destroy the laws which I have established. I am the eldest daughter of Saturn, most ancient of the Gods.

Dette med at storfolk får himmellegemer oppkalt etter seg, eller kratre på himmellegemer og lignende, er ikke noe nytt, men når det gjelder de O Store Guder og deres opphav, er det så en kan gå i surr. Saturn=far=Gud og Isis=mor/datter=månen/og eller Venus, mens sola plutselig blir ungen=Horus=Jesus=Akhenaten (han med Aten/Solskiva som bumerke). Det blir ikke enklere av at alle enten giftet seg med hverandre, eller at sjefsguden hadde en lei hang til å spise sine egne barn. Tolkingene er forskjellige, og vanskelighetene med å hente tilbake historien er enkelt forståelige med tanke på hvor nødig den gamle makten vil at den skal bli allmennkunnskap. Ring ditt fylkes biskop i morgen og spør ham/henne for å få klarhet i dette. Hvilken Gud er det de tilber, den strenge men rettferdige som elsker mennesket, eller en som er ekspert på organiseringen av inkvisisjonen og menneskeofringer og tortur? Alle barns tålmodige og overbærende far, eller han som fant opp barneprostitusjon og ville orgier i satantempelets kirkens navn? Hvordan er det forresten dette med panserjøde og jesuitt Pave Francis og det som har med unger å gjøre? Den såkalte Davidstjernen, den sekskantede stjernen i det Israelske flagget, kalt Davidstjernen, er av mange symbolforskere påstått å bestå av et kvinnelig og mannlig symbol, fallos og livmor. Problemet er at stjernen også er et gammelhebraisk symbol for Saturn som også ble kalt Salomons segl.

The hexagram, like the pentagram, was and is used in practices of the occult and ceremonial magic and is attributed to the 7 «old» planets outlined in astrology.

The six-pointed star is commonly used both as a talisman and for conjuring spirits and spiritual forces in divers forms occult magic. In the book The History and Practice of Magic, Vol. 2, the six-pointed star is called the talisman of Saturn and it is also referred to as the Seal of Solomon.

In Rosicrucian and Hermetic Magic, the seven Traditional Planets correspond with the angles and the center of the Hexagram as follows, in the same patterns as they appear on the Sephiroth and on the The Tree of Life. Saturn, although formally attributed to the Sephira of Binah, within this frame work nonetheless occupies the position of Daath.

Salomons segl, og Saturns talismann? Da er vi laaangt inne i judaismens og kristendommens (representert ved Vatikanet og katolisismen) midte. Dere kan kanskje tenke dere den interne oppstandelsen i visse miljøer da NASAs Voyager 1 tok bilde av Saturns nordpol da den fløy forbi på 80-tallet? Det som dukket opp var en “bisarr heksagonlignende figur” som ser ut til å være av den særdeles langlivede sorten, her bekreftet ved Cassini-sondens bilder i 2006:

http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/multimedia/pia09188.html

Saturn’s Strange Hexagon

A bizarre six-sided feature encircling the north pole of Saturn near 78 degrees north latitude has been spied by the visual and infrared mapping spectrometer on NASA’s Cassini spacecraft. This image is one of the first clear images ever taken of the north polar region as seen from a unique polar perspective.

Originally discovered and last observed by a spacecraft during NASA’s Voyager flybys of the early 1980’s, the new views of this polar hexagon taken in late 2006 prove that this is an unusually long-lived feature on Saturn.

Dette heksagonet er ikke synlig ved hjelp av det blotte øye, men vi snakker altså om en planet som i årtusener har vært symbolisert ved den sekskantede stjernen, et heksagram. Et slikt kan tegnes både på utsiden og innsiden av et heksagon.

Saturns heksagram

I en kommentar under innlegget Hvem er vi og hvor kommer vi fra? skrev jeg:

Dette med Annunakiene kunne jeg skrevet mye mer om. Årsaken til at jeg ikke gjorde det skyldes i første rekke at vi som lever i dag bør tenke på noen viktige ting. Det er mulig at darwinistene vil si at hvis det er slik mye forskning tyder på, at vi blir dummere og dummere for hver generasjon, så kan det skyldes at dette er det som er lønnsomt for arten homo sapiens. Hvis det er slik, at vi blir dummere, eller at vi har rimelig lik intelligens med fortidens mennesker, bør vi tenke på hvor fort det gikk fra vi utviklet hjulet til der vi er i dag. Historisk sett lynraskt, ikke sant? Hva om det gikk like raskt tidligere, og det fantes mennesker like smarte eller smartere enn vi er under hele den forrige istiden? Den varte 100.000 år … “Forklaringsmodellen” trenger intet utenomjordisk.

Hva krever forklaringsmodellen nå? Occams barberkniv?

Paven og flagget

Hva er det så med Pavens fiskehatt? Symbolet for Jesus er en fisk, unnskylder de seg, men er det så enkelt?

Å kalle dem drittsekker vil være å ta litt vel lite i, for de har tross alt narret en tragikomisk del av jordens befolkning i mer enn 1500 år. For å finne forklaringen på fiskehatten må vi nok en gang til Sumeria, nærmere bestemt Irak, og enda nærmere bestemt til Eridu, rett på utsiden av byen Ur. For annunakiene var Eridu, muligens betyr det jord, (hjemstedet borte fra hjemme eller home away from home*, ergo der Gudene bor), så hvor de enn kom fra, var det ikke i dagens Irak. I Hvem er vi og hvor kommer vi fra? skrev jeg om den Babylonske/Sumeriske skapelsesberetningen og Adapa/Adamu (Adam). Her er litt fra Wikipedia:

https://en.wikipedia.org/wiki/Adapa

Adapa, the first of the Mesopotamian seven sages, was a mythical figure who unknowingly refused the gift of immortality. The story is first attested in the Kassite period (14th century BC), in fragmentary tablets from Tell el-Amarna, and from Assur, of the late second millennium BC. Mesopotamian myth tells of seven antediluvian sages, who were sent by Ea, the wise god of Eridu, to bring the arts of civilisation to humankind. The first of these, Adapa, also known as Uan, the name given as Oannes by Berossus, introduced the practice of the correct rites of religious observance as priest of the E’Apsu temple, at Eridu. The sages are described in Mesopotamian literature as ‘pure parādu-fish, probably carp, whose bones are found associated with the earliest shrine, and still kept as a holy duty in the precincts of Near Eastern mosques and monasteries. Adapa as a fisherman was iconographically portrayed as a fish-man composite. The word Abgallu, sage (Ab = water, Gal = great, Lu = man, Sumerian) survived into Nabatean times, around the 1st century, as apkallum, used to describe the profession of a certain kind of priest.

Den er jo grei. Den sumerske skapelsesberetningen, den som bygger på annunakienes historie, forteller at Adam var en blanding av fisk og menneske, eller fremsto slik. Det som ikke er så greit, er at Paven fremstår i samme ham.Adamu Adapu Adam med fiskehatt Se nøye på bildet til høyre. Hvorfor etteraper pavene denne eldgamle gudefiguren fra Irak? Hvorfor er Jesus senere gitt samme symbol? Det er enkelt å innrømme at dette er vanskelig. Det eneste som synes klart er at vi er lurt trill rundt, og at vi på en eller annen måte, det må skyldes kraften i babylonsk magi, har blitt narret i 1500 år til å tilbe jødene, ikke en Gud slik vi er lært å tro. Hva er det så jødene tror på, bortsett fra Salomon, Gull, narrespill, ågervirksomhet og Saturn samt gamle sumerske skrifter? Omtrent det samme som frimurerne og kardinalene, pavene og biskopene tror på. Det handler også om vår historie og opprinnelse. En virkelig versjon for “dem”, og et eventyr for “oss”. Det har ikke noe som helst med det nye testamentet å gjøre. Det ble laget for at alle gode mennesker skulle ha noe å holde fast ved som gjorde dem enkle å utnytte. Drittsekkene tror på alt det slemme, og selv om de frykter alt som er godt og menneskelig, har de funnet ut at gjennom å la oss dyrke dette til en viss grad, blir vi enklere å ha med å gjøre. Det er utnytternes kamp mot de lettlurte og autoritetstro, for har de ikke fortalt oss at salige er de saktmodige, for de skal arve jorden (Matteus 5:5)? På svært mange måter er det slik at de religiøse kultbærerne i det gamle Rom, det vi med rette vil karakterisere som satanister, ikke skiftet religion da de tråkket igang den såkalte kristendommen, de skiftet bare ham hver gang de viste seg for massene. En versjon for brødspiserne, og en gammel, ond og opprinnelig for seg selv.

Carl Sagan om muligheten for mange besøk fra rommet, hvorav et av besøkene skjedde i mer moderne historisk tid

I boka Intelligent Life in the Universe (1966) som astronomen skrev sammen med Iosif Samuilovich Shklovsky, står det:

Our tiny corner of the universe may have been visited thousands of times in the past few billions of years. At least one of these visits may have occurred in historical times.

Dette er interessant, og er Sagan noen gang mer spesifikt inne på hvilke historisk hendelse han mener? Han er flere steder sitert for å på 60-tallet ha sagt at

Stories like the Oannes legend, and representations especially of the earliest civilizations on Earth, deserve much more critical studies than have been performed heretofore, with the possibility of direct contact with an extraterrestrial civilization as one of many possible alternative explanations.

Og hvem var denne Oannes? Adam, Adapu, Adamu – annunakienes førsteskapte som skulle danne grunnlaget for trellene de trengte i sine (Salomos) gruver i Absu (Sør-Afrika). Legger til at det er enkelt å finne uttalelser fra Carl Sagan der han uttrykker sterk skepsis til mye av det som har med utenomjordiske besøk og alt som har med UFO-temaet å gjøre. Han var vitenskapsmann, skeptisk som bare pokker, men altså åpen for muligheten om at enkelte ting pekte i retning av et eller flere besøk fra utenomjordiske. Carl Sagan, Enki, Enlil og annunakiene? Verden er et rart sted.

Kanskje på tide at folk begynner å tenke tanken på at Gud i Himmelen betyr nettopp det setningen sier? Folk får heller bli sjokkert over at deres religioners ledere har vært klar over dette siden tidenes morgen. Hjelpe og trøste! Hvorfor tror dere verden er styrt av sosiopater som er alt annet enn medmenneskelige, fredsæle, humane og fredselskende? Dere som tror dere har deres på det tørre fordi dere er medlem av Humanetikerne kan bare klappe igjen kjeften og tørke vekk gliset. Dere er mer naive enn alle andre.

Hvis det er slik at et bilde kan si mer enn tusen ord, håper jeg Rubens maleri forteller det meste om hva vi bør mene om Saturn. Om noen synes dette minner om historen om Abraham da han fikk ordre fra sin Gud  om å ofre sin sønn, har jeg full forståelse for det. Hvilken gudommelighet er den Abrahamittiske Gud? Begynner brikkene å falle på plass?

Rubens Saturn

Fiskegudene fra Ur Babylon Irak

Tilbake til Vatikanet og de katolske lederes dyrkelse av alt annet enn den Gud vi har blitt fortalt om

En av vår verdensdels mest kjente forfedre, Akhenaten, holdt lyset og kraften fra sola for hellig i så måte at det var livgiveren. Av de åtte kjente planetene var Saturn den som lå lengst fra lyset, og ble av de okkulte brorskapene som skulle starte kristendommen for å narre befolkningen slik de katolske lederne gjorde, sett på som det motsatte av lyset. Derfor ga de planeten navnet Saturn, og en den symbolske fargen svart. På et av illustrasjonsbildene over, det som er påstått å vise pave Klemens X men egentlig viser kong Salomo med sin egen nøkkel i høyre hånd, vises akkurat ikke en kullsvart kube som de troende skal legge hånden over mens de ber til Herren (Saturn). Dette symbolet finnes så mange steder at det er en gjenganger. Den svarte kuben eller symbolet for den er plassert på det mest interessante steder. Den er å finne i det såkalte meditasjonsrommet i FN-bygningen i New York, i kunstverk og symboler satt opp overalt, og altså på Petersplassen og andre steder i Vatikanbyen.Takk til historie- og religionsgranskeren hos http://humansarefree.com/ for bildene.

Den svarte kubenMennesker ber til den svarte kuben
Teksten under bildet til høyre sier Believers flock to touch the black square and pray;
Above them, there is a painting of King Solomon holding the key of truth.

Frimurer og anerkjent religionshistoriker John Sebastian Marlow Ward skrev:

Saturn is the opposite to Jupiter; his symbol is the cross above the sign of Luna (1711 ). He is the Satan, the Tempter, or rather the Tester. His function is to chastise and tame the unruly passions in the primitive man.

Han mente altså at sola ikke var motsatsen, men Jupiter. Ellers er hans beskrivelse av Saturn som Satan det interessante i denne sammenhengen.

Stephen E. Flowers skrev noe enda mer interessant om Saturn (Satan), men først en kort presentasjon av ham fra Wikipedia:

https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Flowers

Stephen Edred Flowers (born May 5, 1953), commonly known as Stephen E. Flowers, and also by the pen-names Edred Thorsson, and Darban-i-Den, is a former American professor, scholar, runologist, runosophist, goði and proponent of occultism, Odianism, esoteric runosophy, Germanic mysticism, Asatru, and Mazdaism, being instrumental in the early establishment of the Germanic Neopagan movement in North America and has also been very active in Left-Hand Path occult organizations. He has over three dozen published books and hundreds of published papers and translations on a disparate range of subjects. Flowers advocates «Esoteric Runology and runosophy» and «Odianism» (occultist aspects of Germanic Neopaganism).

Han skrev i Fire & Ice: The History, Structure, and Rituals of Germany’s Most Influential Modern Magical Order: The Brotherhood of Saturn (1990):

The Fraternitas Saturni (FS), the Brotherhood of Saturn, has become known to English readers through fragmentary descriptions which emphasize the sensational, sex-magical aspects of this lodge’s work or else its darker, more Satanic, side.This is understandable in light of the fact that the FS is (or was) the most unabashedly Luciferian organization in the modern Western occult revival, and its practice of sexual occultism perhaps the most elaborately detailed of any such lodge. The FS represents a unique blend of astrological cosmology, neo-Gnostic daemonology, sexual occultism, and Freemasonic organizational principles. This grand synthesis was originally the vision of one man, the long-time Grand Master of the FS, Gregor A. Gregorius.

Nettstedet vaticproject.blogspot.com forteller at folk fra den semittiske språkgruppen ga Saturn gudebetegnelsen El, og at de ofte symboliserte ham med en svart kube. El (Gud/Saturn), Al (Allah), Ull (som guden Ull som har gitt navn til Ullensaker kommune), øl som i gudedrikk osv, har visstnok alt opphav i det semittiske språk. Her er noen eksempler fra nettsiden som viser den svarte kuben på forskjellige steder. Plasser cursor over bildet for å få geografisk plassering:

DanmarkSanta Ana-kuben

Kuben i AustraliaManhattan-kuben i New York

Kuben som religiøst symbol i dagHeksagram-kube 2Heksagram-kube

De to terningene/kubene tok jeg med bare for å vise hvordan de sett fra en viss vinkel lager et perfekt heksagon, og således et godt grunnlag for heksagrammet. Angående den bedende jøden, er det han har i panna en shel rosh, en tefillin til å ha på hodet.

Tefillin (Askhenazic: /ˈtfɪlᵻn/; Israeli Hebrew: [tfiˈlin], תפילין), also called phylacteries (/fɪˈlæktəriːz/ from Ancient Greek φυλακτήριον phylacterion, form of phylássein, φυλάσσειν meaning «to guard, protect»), are a set of small black leather boxes containing scrolls of parchment inscribed with verses from the Torah. They are worn by male observant Jews during weekday morning prayers.

Et tredje medlem av de “Abrahamittiske” religionene som jeg ikke har skrevet noe som helst om fram til nå, går heller ikke klar. Her fra Mekka:

Kuben

I Israel føler de seg hele tiden truet, så det florerer med “sikkerhets”firmaer og forskjellige etterretningstjenester, statlige og private. Her er en representant for yrkesgruppen som passer godt inn i dette stoffet:

https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Cube

Black Cube etterretning Tel Aviv Israel

  • Med tanke på at jeg har skrevet kort om El og Al, kan vi jo sette dem sammen for å danne et flyselskap?

https://en.wikipedia.org/wiki/El_Al

El Al

Det kan se ut som om noen, bare for å markere, hadde det ustyrtelig morsomt da de ga den innerste månen rundt Saturn navnet Pan. Det blir liksom dobbelt opp. Saturn-Saturn. Innlegget avsluttes med et bilde av Pan-Saturn (den katolske presten/jødiske rabinneren) mens han har seg med geita (altergutten). Legg merke til disse to utgavenes paveskjegg.

Pan

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Pål
Admin
Pål
26. mai 2016 22:36

Knallbra artikkel, Jostemikk. Takk for at du så systematisk samler eksisterende dokumentasjon på virke til disse kannibalene, for det er nettopp det de er. De suger livskraften av hele menneskeheten, og på toppen av det hele forsyner de seg med menneskekjøtt, bokstavelig talt. Jeg har dog stadig problemer med å definere klart hvem «de» er (jeg har en formening, men den er verken komplett eller spikret), MEN DET UTGJØR INGEN HINDRING for å klare å se narrespillet, fangeleiren, parasittsnablene, manipulatortentaklene og hele teaterscenen de har stillet opp for oss.

I tidligere tider var religioner et svært så nyttig verktøy, og er vel det til dels fremdeles men i mindre grad. I dagens samfunn har de lurt oss til å tro at vi er så hælvetes «oppegående». Vi har jo så mange «akademikere», og alle er hjernevasket og indoktrinert med 10 årig «solid» grunnskole….vi lar oss ikke lure lengre, for nå er det globalisme, «menneskeretter, likestilling og rettferdighet», «bærekraftig utvikling og ivaretagelse av biologisk mangfold» som gjelder. De gamle religioner byttes nå ut med klimakrisesvindel, FN’s Agenda 21/2030, TTIP, TISA, Earth Charter», statsfabrikert terrorisme og «humanitære krigsintervensjoner».

Og folk lar seg lure, igjen og igjen og igjen, ad nauseam. Enkelt og greit fordi de aldri gidder å sette seg inn i noe som krever mer innsats enn å lese «twittermeldinger». Det er vel ikke tilfeldig at Twitter valgte 160 tegn(?), eller at det samme er grensen for SMS meldinger. Kannibalgjengen som røkter oss har vel forsket seg nogenlunde nøyaktig frem til grensen for vår kollektive «attention span» som antakelig går rundt 160 tegn, eller 20 sekunders lesning. Må vi bruke mer tid, eller tvinges vi til å bruke hjernecellene, så står vi av.

Folk må våkne, for vi ligger alle på transportbåndet som ender i kannibalgjengens slakteri, og nå har de skrudd opp tempoet på transportbåndet…

Pål
Admin
Pål
26. mai 2016 23:43

I hovedsak er «de» to klaner av samme ondskap. Har bankene og de kongelige hatt mye makt de siste århundrene?

Joda, jeg er fullt klar over det. Jeg er vel bare litt schizofren, den defragmenterte Pål som nogenlunde har det store bildet, og den fragmenterte Pål som spekulerer livskjiten av seg for å finne ut hvordan en skal formidle disse ting til de store masser på en måte som vekker dem opp fra tornerosesøvnen (denne siste Pål er en pest og en plage, og pirker antakelig alt for mye etter detaljene)

Fredrik Lid Annaniassen
27. mai 2016 10:24

Gud bedre!

Du som allerede var så god Jostemikk, gjør det bare bedre.

Fredrik Lid Annaniassen
27. mai 2016 10:38

Ett postskriptum til Pål!

Problematikken du spørr om hvor problemet utarter seg fra, heter Archons. Eller parasitt(er) som er den faktiske titulasjonen.

Det er milevis med god forklaring på nett.

Michael Tsarion syntes jeg personlig er den som har ytt best og mest omfattende innsikt. Men det er meget mange fler som nok kan inspirere på temaet. Søk og du skal finne :)))

Pål
Admin
Pål
27. mai 2016 22:37

Hei Fredrik og takk for tips om Archons. Joda, jeg har hørt om Archons og andre negative 4D parasittiske entiteter. Paul Levy snakker også om «Wetiko», en kannibalistisk psykose også omtalt av tidligere urkulturer http://realitysandwich.com/84778/lets_spread_word_wetiko/ Disse faktorer tror jeg bestemt er viktig å få med seg, dog er jeg enig med en fb-bekjent (som har samlet mye av dette stoffet) at befolkningen enda ikke er rede til å ta inn over seg slike ting. Men det er jo der nettopp VI kommer inn i bildet, for disse ting må på bordet og bli en del av den kollektive viten og bevissthet. Vi får ikke lese om slikt i mockingbird mafia media, så vi må nesten skrive og formidle slike ting selv.

Asbjørn
Asbjørn
28. mai 2016 00:47

Tror du kan ha interesse av å lese Enoks bok, som har blitt fjernet i Bibelen. Enoks bok burde vært, om ikke Bibelens første bok, så burde det vært den andre – som forteller om «gudene» som har vært her m.m.m: http://jahtruth.net/kofk-free/Bible/06.htm

Fredrik Lid Annaniassen
1. juni 2016 02:32

Jostemikk:
Det var da i det aller helligste, og høyeste hyggelig. Temaet er strident nok til at det er lett å begynne å sparke ned nye porter. Etter ferdig fordøyelse måtte jeg formode.

Pål:
Jeg er litt usikker på om du mener Paul Levy som i Franskjøden, Matematikeren, Forfatteren eller den fritenkende og åpne gode person 😉

Jeg har aldri hørt om (per logos) Wetiko, men jeg skal sette meg inn i dette.

Med noen kjappe lesninger jeg har gjort de siste dagene, er min foreløpige antakelse at W. er det samme som Archons, Jinn etc.

Altså parasitt. Uansett hvilken fremmedbetegnelse man velger å bruke.

Ulf Ayirtahsk Berg
Ulf Ayirtahsk Berg
3. januar 2017 15:53

Fint å se en artikkel som er på norsk, som også er så grundig.

Tips som kan være interessant for noen her: http://www.saturndeathcult.com