Jesus

Pave Fransis er jesuitt og soltilbeder. Symbolet han holder viser sola og solkorset. Bilde: Ukjent

Denne artikkelen er bevisst provoserende. Kanskje det mest provoserende jeg noen gang har skrevet. Så er dere advart. Den som ønsker å slippe provokasjonene, kan stoppe å lese nå. Jeg er ikke fullstendig enig i alt det ser ut som om jeg er enig i, og gjør som jeg har for vane, henter sitater fra kilder som provoserer meg selv like mye som de som leser det jeg skriver. 🙂

Akhenaten-stoffet er så omfattende og tidkrevende at jeg enn så lenge publiserer et sidespor. Jeg påstår ikke å ha rett i noe av det jeg skriver under. Med det nevnt, tror jeg hvem som helst skal få store problemer med å motbevise meg. Noen vil nå kanskje ha blitt minnet om begrepet pseudovitenskap, og jeg skal ikke motsi dere. Det passer ofte som vitenskapelig begrep benyttet om både arkeologi, religion, klimaisme og historie. Det betyr imidlertid ikke at vi ikke skal lete etter fakta så godt vi kan, og noen holdepunkter har vi, eller kanskje rettere, vi tror vi har det. Tro er nært knyttet til religionene, og jeg skulle ønske de religiøse var villige til å tro mindre, vite mer. Etter årtusener med massedrap av uskyldige og utenforstående, skylder de både seg selv og sine medmennesker å gjennomføre et personlig skippertak for å rette opp i svineriet før blodbadet har bløgget hele menneskeheten, og kun de guddommelige utvalgte få står igjen på valen. Dere vet, de som ikke er som oss, men ser Jahve hver gang de titter i speilet.

Kristne og muslimer er regelrett svindlet og lurt trill rundt. Bedraget består først og fremst i at de er narret til å tilbe Jahve/Allah/YHVH som sin gud, muslimene mer enn de kristne, ettersom de ikke tillater å dele denne guddommen med noen hellig treenighet. Rett nok har muslimene sine profeter, så som Muhammed, Moses og Jesus, hvorav den siste er selve bærebjelken i kristendommen. Der kristendommens forskjellige bøker ble skrevet lenge før Muhammed dukket opp, og gjør at de kristne ikke har noe forhold til ham, erkjenner islam Jesus som profet, og Muhammed giftet seg sågar med en kristen kvinne. Kul type. Er det vanlig nå i dag også, så skulle integreringen i vårt land gå bra …

Pave Fransis er jesuitt og soltilbeder. Symbolet han holder viser sola og solkorset. Bilde: Ukjent
Pave Frans er jesuitt og soltilbeder. Symbolet han holder viser sola(?) og solkorset. Bilde: Ukjent

At Kristus-begrepet i realiteten betyr noe helt annet, lukker mange såkalt kristne øynene for. Kristus er etter Christos Helios, som betyr solas stedfortreder/sønn/utvalgte. Ikke rart at sola har en så fremtredende plass i kirkens symbolbruk. Eller er det sola? Vi skal ta en nærmere titt.

Vi har altså en kirke der lederne dyrker sola som symbol for den ene Gud, det samme som påstås om Akhenaten, uten at noen av dem er villige til å innrømme dette offentlig. Så har vi det bedrøvelige faktum at de heller ikke ønsker å fortelle hvem denne guden er. Hva som er hans navn. De tviholder i stedet på å gjøre sin guddom til et abstrakt begrep uten reell substans, så som kjøtt og blod. Denne bevisste måte å skape mystikk på er et herskeknep som går fra såkalte judaistiske tradisjoner til langt inn i frimurerordenen, der det å lokke med å avsløre Guds egentlige navn er et av deres beste salgsargumenter for naive idioter. Det er heldig for dem at de kun må gjennom en rituell omskjæring for å bli jøder på deres vei til «forståelse» og «kunnskap». Mon tro om ikke full avskjæring ville vært bedre?

Jesus

La oss nå ta en nærmere titt på punkt to i den hellige kristne treenighet. Vi må lære mer om Sønnen. Kildene vil alle være fra Bibelen, Wikipedia, og frimurere. Det er på tide å forstå hvilke Jesus de enkelte ganger babler om offentlig, og påstår at man må tro på for å kunne bli losjebror. Et interessant poeng å ha i tankene før videre lesning er det paradoksale i at enkelte kristne som gjerne avslører hvordan judaismen, kristendommen og islam, alle tre har det til felles at de er avgudsdyrkere, satanister og soltilbedere, fullstendig mister evnen til resonnement og kritisk sans når det kommer til Jesus. De har akkurat fjernet hans far, altså Jahve/YHVH, fra historien. Allikevel elsker de denne sønnen, hvilket er greit nok, men du verden så problematisk dette blir når de ikke klarer finne noen pappa-erstatning for stakkaren som ble spikra opp på en planke, eventuelt surra fast i et tre. Dermed tilber de en profet de har valgt å kalle Jesus/Josva, ikke noen sønn sendt av Gud. Denne Josva, eller Joshua, blir fra hebraisk oversatt til Yahoshua, som er en direkte avledning fra Yahweh, altså YHVH, eller jøde. Jeg må som snarest gratulere dere som tilbedere av jøder. Når dere folder deres hender og sier – Kjære Jesus!, er det – Kjære jøde! dere egentlig sier. Det nye testamentets gud er jøden, og denne gudens sønn er også jøden. Tør jeg driste meg til å komme med en anbefaling, så må det være at dere snarest slutter med slikt vås. Dere er ledet på ville veier, og som bortkomne får, trenger også dere en gjeter som kan bringe dere tilbake til rett plass, hele tiden mens han/hun verner dere mot ytre farer. Den rette plassen er vårt folks opprinnelse og historie. De ytre farene er de tre abrahamittiske religionene, og alle de forskjellige avløperne av disse. Faren er reell, og ønsker å utrydde oss. Ønsker dere virkelig å være en del av dette?

En bibelsk forklaring om hvem Jesus er

Vi tar veien om Det nye testamentet, langt tilbake i tid, nærmere bestemt til Peters 2. brev, kapittel 1, vers 19:

Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Dette ordet gjør dere rett i å holde fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter.

Profeten er morgenstjernen. Vi må ta en nærmere titt på hva som skjuler seg bak begrepet, og først litt fra Wikipedia.

Lucifer er et latinsk navn som betyr «lysbærer». Navnet har blitt brukt om «Morgenstjerna», det vil si planeten Venus; i romersk mytologi ble guddommen Lucifer ofte framstilt som en ung gutt eller morgenstjerna som kan sees før daggry. Navnet brukes også i den latinske bibeloversettelsen av Jesajabokens kapittel 14, vers 12 som navn på Satan,- en fallen engel. Lucifer er ett av flere navn på «Den onde» i kristen tradisjon.

For å følge artikkelens tema, her gikk det raskt til helvete med Wikipediaartikkelen. Det gikk bra til de kom til Venus, men fra og med det var det slutt. Dette blir det mer om, men først noen kommentarer om de påfølgende tullepåstandene i artikkelen, og Navnet brukes også i den latinske bibeloversettelsen av Jesajabokens kapittel 14, vers 12 som navn på Satan. Fra Det gamle testamentet denne gang, Jesaja, kapittel 14, vers 12:

Du har falt fra himmelen,
du morgenstjerne,
morgenrødens sønn!
Du er slengt til jorden,
du som seiret over folkeslag.

Nei, gitt. Det sto ikke noe som helst om Lucifer der, og det gjør det ingen andre steder i bibelen heller, samme hvilke bøker og testamenter man søker i. Sist i sitatet henviser forfatteren av Wikipediaartikkelen til at navnet Lucifer er et av flere navn på «Den onde» i kristen tradisjon. Det er altså noen brødgjøker som har funnet på dette i senere tid, og så velger de å gi inntrykk av at navnet er allment akseptert som en betegnelse på Djevelen, også brukt i bibelen. Er det ingen som lærte disse «kristne» skribenter og forfattere at det er stygt å vitne falskt om andre? Svaret på hvem som er Morgenstjernen er å finne i Johannes’ åpenbaring, kapittel 22, vers 16:

Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjernen.

Lucifer er Morgenstjernen, og Morgenstjernen er Jesus. Jeg siterte Wikipedias feilaktige påstand om at Morgenstjernen er Venus. Nå kommer svaret.

Sirius er morgenstjernen

Frimurerlosjenes flammende stjerne er forskjellige symboler for Sirius. Bilde: Google bildesøk skjermbilde
Frimurerlosjenes flammende stjerne er forskjellige symboler for Sirius. Bilde: Google bildesøk skjermbilde

Sirius er del av et binært solsystem. Muligens finnes også en tredje stjerne innblandet, men hvordan det enn er, er Sirius det tredje mest lyssterke objektet på himmelen etter sola og månen. Sola er faderen, månen er moderen, og Sirius sønnen. Guds sønn, som «kristendommen» kaller Jesus Kristus, som altså er Lucifer.

Statue av Albert Pike i Washington D.C. Bilde: Wikipedia
Statue av Albert Pike i Washington D.C. Bilde: Wikipedia

Månen er forøvrig hora og madonnaen, de forskjellige Mariaene, Isis og Frøya, velg selv. Mange foretrekker sistnevnte. Jeg nevnte innledningsvis Sirius’ betydning for frimurerne, og å si at den er stor, kan umulig være en overdrivelse. Et av losjens hovedsymboler representerer Sirius, nemlig den såkalte Blazing Star. En god beskrivelse av Sirius, som flammer i flere farger. Albert Pike, klanleder og 33 grads frimurer, skrev i boka  Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry (1871) s. side 486:

The Ancient Astronomers saw all the great Symbols of Masonry in the Stars. Sirius still glitters in our Lodges as the Blazing Star, (l’Eoile Flamboyante). The Sun is still symbolized by the point within a Circle; and, with the Moon and Mercury or Anubis, in the three Great Lights of the Lodge.

Albert Pike skriver i samme bok, helt nederst på side 376:

He was Sirius or the Dog-Star, the friend and counsellor of Osiris, and the inventor of language, grammar, astronomy, surveying, arithmetic, music, and medical science; the first maker of laws; and who taught the worship of the Gods, and the building of Temples.

Ser vi på norske losjenavn, dukker Morgenstjernen og Sirius opp, og som jeg har skrevet en rekke ganger når jeg har sagt at geistlige og andre med stor kunnskap om vår opprinnelse ikke tror noe som helst av det de har prediket for allmuen, tror dere meg ikke, så spør nærmeste rabbiner, prest, biskop eller frimurer. De sistnevnte, som altså tror på noe, æh, Jesus, æh, eller guds sønn.

Det er vel ikke særlig tvil om at vi snakker om slangen i paradiset, han som «lurte oss» (fy skamme deg!) til å spise en bit av eplet som hang i kunnskapens tre. Han som lærte oss om alle naturvitenskapene. Han de har gjort til Djevelen. Han som allmuen tror er djevelen, men alle de andre, altså religionenes og frimurernes ledere, holder som sin fremste favoritt. Da den såkalte kristendommen dukket opp for snaue 2000 år siden, gjennomførte drittsekkene i realiteten et kupp. De stjal kildene til kunnskap for oss mennesker, og gjorde alt av kunnskap om til å være Djevelens fristelser. De ga oss i stedet en gjenskapelse, en falsk inkarnasjon, en passiv plankegud. En de siden har skjøvet foran seg for å utnytte oss på det mest grusomme. Kriger er startet i denne gudens navn. Mennesker fra andre kulturer med andre religioner har blitt sett ned på, og har enten blitt slaktet, eller kristnet med tvang. Akkurat som vi ble i Norge, eller hva? Og faderen, han som sendte denne menneskesønnen kalt Jesus, var en alle tiders drittsekk. Han forsøkte drukne oss alle før han forlot festen. Han og hans sønn, plankeguden, er med jevne mellomrom og i årevis forsøkt dyttet inn i min sjel, og blitt meg anbefalt å ta inn i mitt hjerte. Hvorfor vil noen meg så vondt? Hvorfor kan jeg ikke heller få lov til å fortsette å bruke min dyrebare tid på å lete etter kunnskap? Hvem ga oss denne kunnskapen? Kall ham hva dere vil, men det er den egentlige Jesus, han som forsøkte spre lys og kunnskap blant menneskene. Han som ga oss så mye kunnskap at jødenes, muslimenes og de kristnes YHVH, den egentlige Djevelen, forsøkte å utrydde oss. Det holder forresten hans disipler på med fortsatt, og det eneste som kan hindre dem i å nå sitt forsett, er at folk kaster den mentale sperren som er blitt kastet på dem som ved magi, og begynner ta til seg den lærdommen som er gitt oss. Drittsekkene har nemlig ikke klart å utrydde denne kunnskapen, til tross for kirken, jødene, frimurerne (ja, de er drittsekker, men forvaltere av kunnskap), deres universiteter og vitenskapere, som kun er til for å hindre reell kunnskap i å spre seg. Den er der ute for den som leter.

Verden og vår (u)kultur er bygget opp om en religion der den øverste lederen, altså Gud, gjorde det beste kan kunne for å utrydde oss. Spiller det egentlig noen rolle om de gjemmer seg bak kristendom, judaisme eller islam? Folk må våkne av dvalen, og de må bli sinte. Jeg tror vi må få rød fluesopp inn i kostholdet vårt, for sjelden eller aldri har verden hatt større behov for en kollektiv berserkgang enn nå. Er det noen som kan oppskrifta på en god soppstuing?

 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Muhammed
https://no.wikipedia.org/wiki/Josva
https://en.wikipedia.org/wiki/Sirius
https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Pike
http://alholman.com/PHLibrary/Morals_and_Dogma_of_the_Ancient_and_Acce.pdf (Albert Pike)
Google bildesøk Masonic Blazing Star

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cate Nyvoll
Cate Nyvoll
3. november 2016 01:11

Hei Jostemikk.
Dette med den religion som er presset ned over hoderne våres, kall den for hva du vil, er en ren< MAKT DEMONSTRATION<?
Det" NY TESTAMENTE "viser sig at være" EN ROMAN", skrevet av PISO-familien i Nepal for 2000 år siden. Denne familie var ASHKINAZI-JØDER.
Poster her en kort innføring om denne bok og hvorfor den blev skrevet, 13 sider info. fra <THE INNER CIRKLE<
http://www.vectorpub.com/pdf/TrueAuthorship.PDF
Boken kan kjøpes på Amazon.co.uk Pris 1000£

Surrehodet
Surrehodet
3. november 2016 10:52

Fulgt bloggen din en stund med interesse, men her opplever jeg ikke din beste sak etter mitt syn. Bibelhistorie er meget interessant tematikk, og her setter nesten fantasien bare grenser for hvilke vei man skal gå. Tror jeg har vært borti de fleste varianter av hva det er med Bibelen og dens karakterer.

Et par spørsmål. Hvorfor er eliten så opptatt å ødelegge kristendommen, og de kristne hvis vi er blitt så lurte i første omgang? For meg gir den ingen logikk. All samfunnsendring promotert og skapt av eliten er å avkristne verden. Spesielt den Lutherske/Protestantiske delen.

En som har god dybde og som klarer å sette alle disse bibel karakterene i enn logisk sammenheng som er i dokumentert historie er Ralph Ellis.
Ralph Ellis har skrevet 10-12 bøker om jødenes opprinnelse, samt om Jesus. Hvem Jesus er og hans historie osv.

For meg virker hans versjon, enn så lenge som noe av den helhetlige og best begrunnede forståelse av bibelhistorie.

En oversikt over hans forskning slik han legger den frem selv(10.min):

Knut Berg
Knut Berg
11. desember 2016 01:35

Jesus er en spennede fyr. Ellers ville ikke folk giddet å snakke om ham selv idag. Kommer vel til å bli det samme med Hitler etterhvert?

En person som ikke har noe forhold til Jesus overhodet er visst denne jøden:
http://www.dagen.no/Inspirasjon/han-som-skal-komme/Venter-fremdeles-420962

Her nevnes ikke Talmud med et ord, eller Kol Nidre. Forstanderen er ikke særlig opptatt av åndelighet, men er mest på å ha det bra materielt sett. Man kan undres om denne jøden er et tomt skall uten sjel?

Kanskje det er det som er hele forklaringen Jostemikk? At denne posen med blanda-drops-sosiopater som styrer oss er tomme menneskelignende skapninger uten sjel?

Kjell Erik Midtgård
Kjell Erik Midtgård
14. desember 2016 00:33

«Tomme brønner» kallet Jesus jødene / fariseerne. WinstonChurchill sa «alt er sagt før, alt er sagt meget bedre før.» Ingen så det vel så godt som Jesus.

jan fjerstad
14. februar 2017 04:20

Litt soppstuing ja » Var det ikke sopp som vi kanskje ville kalt fleinsopp som ypperstene kalte Manna som kom \lå på bakken første frostnatta da de ba folk spise det da de spurte hva det var sa de det var fra gud»(gudemat) de viste ikke hva det var så de kalte de Manna «\Vet ikke på hebraisk. tja ingen tvil om at hjærnen er i stand til mye mere , meen noe er skjult i main sight for oss v sansene hva det er skole mediehorer , og zvadaforskning hvi har mere avaanser utstyr vi kan drømme om det er annsatt løgnhalser over hele fjøla og politikken boksensur og brnning hærværk. ja man kan lage soppstuing og opplyst blir du kanskje men mange får dårlig opplevelse har jeg hørt og være forsiktig om man tenker i de baner ,

Pål
Admin
Pål
18. februar 2017 11:14

Planten heter Ayahuasca. Her med Graham Hancock og hans foredrag som ble sensurert/fjernet av TED-Talk:

Lakabodl
Lakabodl
27. februar 2017 09:33

Interessant lesning som vanlig, men også litt fragmentert og uoversiktlig, som det vil bli når man skal sammenfatte et så omfattende område. Jeg vanker endel i ungdommelige miljø med små voksne som ikke kan sitte stille i 10 sek. uten å måtte sjekke siste nytt på mobilen, og med oppmerksomhetsrom som en bananflue – der kunne det vært veldig fint å hatt med seg en kort oppsummering av det du skriver her, med målsetning å få ungdommens kollektive neser bor fra Face, Snap og Insta og over i et nysgjerrig, sannhetsøkende modus.
– forøvrig: keep up the Good work 🙂