Oppfinnelsen av de abrahamittiske religionene

De tre abrahamittiske religionene har felles gud. Egentlig «gud». Alt viser seg å ha samme historiske opphav. Et opphav som ble skjult da svindlerne bak stjal menneskets kunnskap og historie omtrent da det vest-romerske imperiums dager var talte. Dere vil ikke finne bekreftelser på særlig mye av det jeg presenterer hvis dere leter i historiebøkene dere benyttet på skolen…

Hvem er denne skaperen?

Skaperen er den som har skapt religionene, og det mest korrekte navnet på denne «guddommen» er de fire hebraiske bokstavene YHVH, (HVHY) Jehova, Jahve, Yahweh, Jehuda, som alle betyr jøde.

Etnisk variasjon?

Med etnisk variasjon mener jeg påstanden om at Jødene er Guds utvalgte folk. Et folk med historisk tilhørighet i dagens Israel. Finnes hold i påstandene?

Det dreier seg ikke om etnisk variasjon, det dreier seg om etnisk enhet. Variasjonen som er påstått er en svindel. Det finnes ingen jøder, det finnes intet Guds utvalgte folk i verken Europa, USA eller annet steds blant de som kaller seg jøder. De er oppfunnet.

Derfor er det forbasket viktig at alle tilegner seg kunnskap om dette. Alle må lære seg mest mulig om selve konseptet med YHVH, også kjent som Tetragrammaton og Jave/Jehova/Judea. Skal jeg skrive noe som får bakmennene til å bli rimelig svette bak ørene, må det bli I am who I am.

Jeg går ikke så mye nærmere inn på hvor den såkalte religionen har sitt opphav i dette innlegget. En ting må allikevel nevnes, og det er at det vi er opplært til å tro handler om religion, de abrahamittiske religioner, er svært gammel kunnskap som handler om alt annet enn religion. Opprinnelse er fra alle andre steder, og fra noe helt annet enn «Guds utvalgte folk». «Guds utvalgte folk» er en spøk fra mennesker med morbid sans for humor, og er stjålet litt her, litt der. YHVH-konseptet er en bløff. Det betyr jøde. YHVH er jødene. Hver gang en med sin kristentro ber til gud i vårt og andres land, henvender de seg til jødene. Rothschild-slekta er ariere, og har vært klar over det hele tiden. Sett det i historisk perspektiv, og se om det har en viss betydning for den historien mainstream har skrevet for oss, ikke gjengitt. Det gir like svarte som skremmende perspektiver og svar.

De som ønsker å studere nærmere hva Tetragrammaton dreier seg om kan klikke på denne linken som viser Google-treff. I dette innlegget minner jeg bare kort om saken ved hjelp av to illustrasjoner.

De røde strekene er tegnet inn mellom Logan-sirkelen til Washington-sirkelen, videre til Vernon-kvartalet og Dupont-sirkelen, derfra til Det hvite hus, før avslutningen tilbake til Logan-sirkelen. Resultatet er et opp/ned-pentagram, eller tetragrammaton.

Da Romerriket vaklet og falt og ble overtatt av biskopen av Rom, bedre kjent som Paven

Romerriket var på mange måter kunnskapens og utviklingens rike. Da kristendommen ble oppfunnet i forbindelse med Romerrikets fall, ble verden kastet ut i det som på engelsk kalles Dark Ages. Det var virkelig den svarte tidsalder for menneskeheten, for med oppfinnelsen av kristendommen forsvant alle muligheter for befolkningen å bli opplyst. Vitenskapen og nysgjerrigheten ble knust, og folk ble tvunget inn i blind lydighet overfor autoritetene. Den frie tanke og det frie ord ble fordømt, og de som ikke lystret kirken blindt, ble i verste fall torturert og drept, i bestefall fengslet eller truet med den evige skjærsild. Menneskers redsel for Helvete ble på styggeste måte utnyttet i århundrer.

Romerrikets fall

Fra Wikipedia:

Romerriket var en sivilisasjon som vokste ut fra bystaten Roma, grunnlagt på den italienske halvøy i det 8. århundre f.Kr. Gjennom dets tolv århundres levetid skiftet den romerske sivilisasjonen fra å være monarki gjennom republikk til å bli keiserrike. Det skulle komme til å dominere Vest-Europa og hele området rundt Middelhavet gjennom erobring og assimilering. Sivilisasjonen bukket under gjennom barbariske invasjoner i det 5. århundret, kjennetegnet som Romerrikets nedgang og begynnelsen på Middelalderen.

Den romerske sivilisasjonen er ofte gruppert i den klassiske antikken sammen med antikkens Hellas, en sivilisasjon som inspirerte mye av kulturen i antikkens Roma. Romerriket bidro sterkt i utviklingen av lov, krig, kunst, litteratur, arkitektur, og språk i den vestlige verden, og dets historie fortsetter i dag å påvirke verden.

Pavemakten sto klar som en fugl føniks og forlenget Romas rolle som verdens maktimperium med 1500 år

Paven er biskop av Roma og er i egenskap av dette både leder av Den katolske kirke og monark i Vatikanstaten.

Ordet pave kommer fra latin papa, som betyr «far». Det ble opprinnelig brukt som tiltaleform til alle prester i øst, men var forbeholdt biskoper i vest. Fra det 4. århundre har det vært en tittel brukt av biskopen av Roma. Den nåværende pave

Kristendommen

Kristendommen er en abrahamittisk religion som startet som en av mange apokalyptiske bevegelser i Palestina på Jesu tid. Troen på Kristus spredte seg til det gresk-romerske kulturområdet, og ved keiser Konstantin den stores omvendelse til kristendommen i 312 og Milanoediktet året etter ble det innført trosfrihet for de kristne. Ediktet i Thessaloniki i 380 var et vesentlig skritt mot at kristendommen ble romersk statsreligion. Gjennom kristen misjon ble kristendommen spredt nordover i Europa, og rundt år 1000 var omtrent hele det europeiske kontinent kristnet.

Islamismen kom diltende etter, bygget på samme abrahamittiske lest

Islam baserer seg på troen på Allah, slik han har åpenbart seg gjennom teksten i Koranen, og på profeten Muhammeds (født ca. 570 e.Kr.) eksempel (hadith) og lære (sunnah), som han forkynte på den arabiske halvøya fra omkring 610. Muslimer regner ikke profeten Muhammed som islams grunnlegger, men som han som gjenreiste og fullbrakte den opprinnelige monoteistiske religionen, slik denne ble formidlet til menneskene gjennom en lang rekke profeter, deriblant Adam, Abraham og Jesus.

Hva så med judaismen/jødedommen? Eldgammel hvis man skal ta mainstreams påstander for god fisk

Jødedommen er den eldste av de tre store monoteistiske verdensreligionene, jødenes religiøse kultur og moderreligion for kristendommen. Trosprinsippene og historien til jødedommen danner hoveddelen av grunnstammen til de abrahamittiske religionene, innbefattet kristendommen og islam.

Jødedommen lar seg ikke enkelt definere inn i konvensjonelle vestlige kategorier som religion, etnisitet eller kultur – delvis på grunn av sin godt over 3000 år gamle, sammenhengende historie. På denne tiden har jødene opplevd slaveri, anarkistisk selvstyre, teokratisk selvstyre, erobring, okkupasjon og eksil. Det jødiske folket har vært i kontakt med, og påvirket av, gammelegyptisk, babylonsk, persisk, hellenistisk og romersk kultur.

Shlomo Sand har gjennom sitt arbeide avkreftet, forhåpentligvis en gang for alle, at det noen gang har skjedd at noen av dem ble tvunget i ufrivillig eksil, blant annet i denne boka:

En 3000 år gammel og sammenhengende historie?

Vi tar en titt på dateringer av det som har utgjort grunnpilaren i judaismens historie, deres kongerekker. Kan den være stjålet som alt annet med denne «troen»? Hvis det jødiske folk er en oppfinnelse (S. Sand), kan da noe av deres historie være sann? Hvis alt er basert på en løgn, og de to andre abrahamittiske religionene kristendom og islam er bygget på denne løgnen, faller ikke da alt i grus samtidig?

Forskningen det blir presentert utdrag av under er en pekepinn på at historien vi er presentert kun er en karikatur av virkeligheten. Den er en av mange forsøk på å dokumentere at historien vår er forvrengt både i innhold og tid. Det handler om en fullstendig revisjon av dateringen av historiske keiser-/kongedømmer. Det handler om hvordan noen har stjålet annen historie og gjort den til sin egen. Det handler om muligheten for at de som styrer og kontrollerer verden i dag aldri har hatt noen historie før de begynte å produsere/skape den for ikke så mange århundrene siden.

Investigation of the Correctness of the Historical Dating

by Wieslaw Z. Krawcewicz, Gleb V. Nosovskij and Petr P. Zabreiko

What is Wrong With the Traditional Chronology

It is difficult to imagine that two different dynasties could have identical or almost identical dynasty functions. The probability of such a coincidence is extremely small already for dynasties composed of 10 rulers. Nevertheless, the number of such coincidences, for even longer dynasties of 15 rulers, turns out to be unexpectedly large. N.A. Morozov, who noticed the coincidence between the ancient Rome and the ancient Jewish state, discovered the first examples of surprisingly identical pairs of dynasty graphs. A formal method to study such similarities was introduced by A.T. Fomenko (see the reference list in [2]).

There is another surprise, besides coincidence of the dynasty functions, the other numerical functions confirm with very high probability that these dynasties are indeed the same. It brings us to a suspicion that in fact we are dealing with repetitions in the conventional version of the history. Fomenko discovered dozens of strong coincidences, sometimes between three and more dynasties. But, there are no more such coincidences in the history of the better-documented epochs, for example starting from the 16th century.

As an example, we would like to discuss two dynasties, one the dynasty of the Holy Roman-German Empire (10th – 13th AD) and another one of the Jewish kings according the Bible (9th – 5th BC). On Figure 3, we represent the vertical time line with two graphs of reign durations on its opposite sides for comparison. On this chart, we start the dates for the dynasty of Jewish kings in the year zero, which is not a date according to some era but simply indicates the starting «zero» point for this dynasty. According to the Encyclopaedia Britannica, the beginning of this dynasty is around 922 B.C. Figure 3 was taken from A.T. Fomenko monograph [2].


Figur 3

There are many more examples of similar dynasty pairs in the conventional chronology. For instance, the parallel between the first period of the Roman episcopate in 141-314 A.D. and the second period of the Roman episcopate in 314-532 A.D. is shown in Figure 4.


Figur 4

On Figure 5, we present another pair of graphs, this time without annotations. All these graphs were also taken from the monograph [2].


Figur 5

These parallels suggest that the traditional history of ancient times consist of multiple recounts of the same events scattered in many locations at various times. The first scientist who realized it was N.A. Morozov (see [1]). Further progress was made by A.T. Fomenko who succeeded to decipher the principle structure of these duplicates in Roman and Biblical history (see [2]). On Figure 6, we show a graphical representation of his result related to the Roman and European history. The chronological blocks annotated by the same letters (what we also emphasised by adding colours) represent duplicates in the conventional chronology.

Er jødene og judaismen en oppfinnelse, er kristendommen og islam en kopi av en forfalskning, men hvor finner man opprinnelsen til Det gamle testamentet?

Her er en re-sitering fra Wikipediasitatet over om judaismen:

Det jødiske folket har vært i kontakt med, og påvirket av, gammelegyptisk, babylonsk, persisk, hellenistisk og romersk kultur.

De har av forståelige grunner valgt å utelate Sumer, det svært gamle og teknologiske riket med senter i Irak. Det er allikevel bra at Wikipediaartikkelen nevnte gammelegyptisk og babylonsk, for da er vi samtidig midt inne i frimureriets og kabbalismens okkultisme. Husk at okkult betyr skjult/hemmelig.

Sumer (fra akkadisk Šumeru; sumerisk ki-en-ĝir 15, tilnærmet «landet til de innfødte herrer» eller «innfødt land»[1][2]) var en sivilisasjon og historisk region i sørlige Mesopotamia (dagens Irak) i oldtiden, det vil si kobberalderen og tidlig bronsealder.

Sumer var et oldtidsrike som lå mellom elvene Tigris og Eufrat, midt i den såkalte «sivilisasjonens vugge», og er en av de eldste kulturene som er kjent.

Verdt å merke seg er dette oldtidsrikets fantastiske steinbyggerkunst. De bygget fantastiske og kompliserte steinbygninger av kolossale dimensjoner, mesterverk som vi finner tilsvarende av i Sør-Amerika, Mexico, Egypt og mange andre steder, blant annet i de mer østlige delene av Asia. Vi snakker fysikk og kjemi som moderne vitenskap ikke klarer gjenskape.

Det geniale ved oppfinnelsen av religionene

De som fant opp de abrahamittiske religionene skaffet seg monopol på menneskehetens historie. De undertrykket faktiske hendelser ved å skjule det i mystisisme, en mystisisme de bare vagt gjengir i Det gamle testamentet. Det er rett og slett snakk om at noen få skaffet seg enerett på hva som kunne tillates som virkelighet. Hva som kunne aksepteres som sannhet. Således ledet de menneskeheten ut i The Dark Ages, og der befinner vi oss fortsatt.

Det de har stjålet fra oss er kunnskapen om hvem vi er, hvor vi kommer fra, og mengder med vitenskapelig kunnskap som en gang fantes tilgjengelig, dels gjengitt av det som fullstendig falskt er kalt grunnleggerne av moderne vitenskap, de greske vitenskapere.

Naturvitenskap

Europeisk naturvitenskap regnes å ha sitt utspring blant de store tenkerne i Hellas omkring 500–600 år f.Kr. Thales fra Milet ansees således for Vestens første vitenskapsmann og filosof. Han påviste blant annet at rav (elektron på gresk) tiltrakk seg små partikler, og med ham og Pythagoras ble matematikken brakt fra Orienten til Hellas. Av matematikk var det særlig geometrien som var gjenstand for behandling i Det gamle Hellas, og blant de fremste representanter for den greske matematikken finner vi Evklid, Hippokrates (fra Khios) og Arkhimedes. Arkhimedes var, i likhet med mange av den tidens vitenskapsmenn og filosofer, opptatt av vitenskapen i dens fulle bredde. I tillegg til sine bidrag til matematikken, tilskrives han mange tekniske hjelpemidler og fysiske prinsipper, som vannskruen, vektstangprinsippet og loven om legemers oppdrift i vann.

All denne kunnskapen grekerne spredde hadde sin opprinnelse fra alle andre steder enn Hellas. Den forsvant heller aldri, slik de har forsøkt å lure oss til å tro, blant annet med raseringen av og brannen i biblioteket i Alexandria.

Det kongelige biblioteket i Alexandria skal ha vært det største biblioteket i antikken. Biblioteket var knyttet til Museion (Μουσεῖον), som antagelig var den største intellektuelle institusjonen i antikken.

Hvem hadde full kontroll over Alexandria i den aktuelle perioden før man påstår at biblioteket endte opp i aske?

Fra ca. 220 f.Kr. begynte den hellenistiske verdens økonomiske og politiske nedgang, samtidig som Romerrikets innflytelse økte. Det kan virke som at dette enten innledet eller var et forvarsel for nedgangen for biblioteket. Muligens ble de økonomiske overføringene til biblioteket og Museion mindre fra Ptolemaios IV. I siste halvdel av 100-tallet f.Kr ble Egypt gjentatte ganger utsatt for angrep fra selukidene.

Fra midten av 100-tallet f.Kr har vi ikke lenger en god oversikt over hvem som var leder for biblioteket. Om ikke før startet nedgangen for det store, kongelige biblioteket med Ptolemaios VIII, som utropte seg selv til farao og utviste alle greske intellektuelle fra Alexandria Frem til han døde i 116 f.Kr. er det ukjent hvem som benyttet biblioteket. Det er også ukjent hva som skjedde med bokrullene. Antagelig lå biblioteket brakk i flere år.

Noen bør skaffe seg full tilgang til Vatikanets biblioteker og lagre. FN burde for en gangs skyld gjort noe nyttig for menneskeheten, og sørget for full offentliggjøring og avsløring av alt som er samlet der. Det er ikke uten grunn at maktsyke og sosiopatiske kirkeledere i mer enn 1500 år gjorde alt de kunne for å nekte søken etter fakta. Vi snakker om bokbrenning, og vi snakker om bokgjemming. Kunnskap er det samme som makt, og denne makten har de tviholdt på fram til i dag, og den danner blant annet grunnlaget for menneskehetens største ulykke, den babylonske pengemagien.

http://no.wikipedia.org/wiki/Abrahamittisk_religion
https://www.google.no/search?q=Tetragrammaton&client=opera&hs=nNX&channel=suggest&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=1-KdUrDiE6fnywOz6IK4CQ&ved=0CDIQsAQ&biw=1280&bih=608
http://no.wikipedia.org/wiki/Romerriket
http://en.wikipedia.org/wiki/Middle_Ages
http://en.wikipedia.org/wiki/Dark_Ages_(historiography
http://no.wikipedia.org/wiki/Pave
http://no.wikipedia.org/wiki/Kristendom
http://no.wikipedia.org/wiki/Islam
http://no.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8dedom
https://web.archive.org/web/20130801141812/http://www.revisedhistory.org/investigation-historical-dating.htm#
http://no.wikipedia.org/wiki/Sumer
http://snl.no/Hellas_(Det_gamle_Hellas)%2Fvitenskap
http://no.wikipedia.org/wiki/Biblioteket_i_Alexandria
Shlomo Sand: Oppfinnelsen av jødene
Den israelske genforskeren Eran Elhaik, Ph.D: Dagens sionister og askenasi-jøder er khazarer, ikke semitter

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

2 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] og pengevekslere) som har prestert det fantastiske illusjonsnummer å skjerme seg selv fra kritikk, ved å kuppe den forøvrig kunstig oppkonstruerte «judaismen», KAMUFLERE seg selv som semitter, fremstille seg selv som «Gud’s utvalgte folk», […]

trackback

[…] og pengevekslere) som har prestert det fantastiske illusjonsnummer å skjerme seg selv fra kritikk, ved å kuppe den forøvrig kunstig oppkonstruerte «judaismen», KAMUFLERE seg selv som semitter, fremstille seg selv som «Gud’s utvalgte folk», og kalle sine […]