Hvordan kan mainstream forskere ha unngått å erkjenne den globale megalittiske kulturen?

I de deler av verden som ikke ble berørt av den forrige istidens geologiske herjinger finnes spor etter denne kulturen nesten overalt. Vi har Max Plancks vitenskapen går framover en begravelse om gangen som forklaring på den skammelige sendrektighet når det gjelder vitenskapelige korrigeringer av stygge feiltakelser, men dette er tvilsomt hele forklaringen når det gjelder den tverrfaglige fornektelsen av denne kulturen helt fram til våre dager. Vi må se etter andre årsaker enn dårskap, og hvilke muligheter står vi da tilbake med?

Historisk dokumentasjon som viser når spanjolene og senere eventyrere og arkeologer fant de megalittiske stedene i Sør-Amerika

Hvis vi ser på sporene etter den megalittiske kulturen i Sør-Amerika og de mest kjente stedene, var Machu Picchu i Peru ukjent fram til den amerikanske eventyreren Hiram Bingham i 1911 fikk et tips av en lokal bonde, men i samme region, Cusco, ble spanjolene kjent med steinbyggerkunsten allerede tidlig på 1500-tallet, blant annet de fantastiske murene i Saksaywaman og det såkalte fortet i Ollantaytambo.

Det samme gjelder Tiwanaku og Puma Punku i Bolivia, der conquistador og historieskriver Pedro Cieza de León fant noen av de fantastiske byggesteinene allerede i 1549. Kjente oppslagsverk og mer vitenskapelig anlagte magasiner forteller at conquistadorene, altså de spanske soldatene, etterlot seg store ødeleggelser. De var ute etter rikdommer, først og fremst gull, men det skal svært mye til for at de ikke også hadde som oppgave fra den katolske kirken og det spanske kongehuset å fjerne flest mulige «uønskede» funn.

Sacsayhuamán, Cusco, Peru. Disse gigantiske og perfekt tilpassede steinblokkene har vært umulige å overse fra dagen de ble bygget. Foto: Wikipedia

Der middelalderens mektigste var ute i storskala-søk etter rikdom, sto alltid kirken og den verdslige makt bak, og deres motiver var som oftest ikke bedre enn hvilke som helst andre kriminelle. Tvert i mot, må en kunne si, for deres organiserte maktapparat sto bak historisk dokumentere folkemord hvor enn de rettet innsatsen. Når det gjelder den gamle steinbyggerkunsten var herjinger og ødeleggelser bare én av metodene. Ofte bygget de også over det gamle, og slike steder finnes i det flere steder i Sør-Amerika. De benyttet de gamle og fantastisk varige byggverne de fant som fundamenter for egne nye bygninger, så som kirker. Det gjaldt å markere seg og bytte ut det gamle og uønskede med nye bygninger som skulle symbolisere makten i øst. De pisset rett og slett høyere på lyktestolpen enn de tidligere herskerne i området, og markerte på denne måten sin rett til overherredømme. Klarere måte å dokumentere sin kunnskap om de megalittiske byggverkene kan vanskelig finnes.

Bildet viser Temple of Kalasasaya i Tiwanaku, Bolivia og er fra de arkeologiske utgravingene i 1903 – 1904. Mange av byggesteinene og de øvrige bygningsrestene lå flere meter under overflaten. Hvor mange år tar en slik prosess? Foto: Wikipedia

Den geografiske utstrekningen av de eldgamle byggverkene var stor, og noen av dem var så monumentale at de ikke kunne oversees. Byggeteknikken den gamle ukjente kulturen benyttet seg av er fortsatt ikke forklart, ei heller transportmetoden. Hvordan kunne de flytte granittblokker, eller muligens allerede perfekt utformede byggelosser, flere kilometer, kanskje mil, fra nærmeste steinbrudd? De første spanjolene med noenlunde utdannelse og mental kapasitet som kom til disse stedene må ha gjort seg sine tanker, og dette må også være gjeldende for de senere besøkende opp gjennom århundrene.

Mainstream akademikere: – Inkaene hadde ikke eget skriftspråk eller matematisk avanserte tallsystemer

I og med denne erkjennelsen dukker det opp en soleklar årsak til ramsalt kritikk av den moderne forskningen på de megalittiske byggverkene det siste hundreåret. De avanserte byggeteknikker og transportmetoder som er brukt tyder på en kultur med høyt utviklet matematisk kunnskap, og selvfølgelig også et velutviklet skriftspråk. Inkaene hadde ingen av delene, og da blir spørsmålet: Hvordan har mainstream forskere da kunnet påstå at byggekunsten ble utført av dem? Det vi i realiteten ser på flere av de arkeologiske stedene er senere kulturers famlende forsøk på å bygge sine egne kreasjoner av stein oppå de gamle og fantastisk kompliserte byggverkene. Her er et sitat fra Wikipedias artikkel om Inkaene som virkelig setter dette i perspektiv:

The Inca Empire was unique in that it lacked many features associated with civilization in the Old World. In the words of one scholar, «The Incas lacked the use of wheeled vehicles. They lacked animals to ride and draft animals that could pull wagons and plows…[They] lacked the knowledge of iron and steel…Above all, they lacked a system of writing…Despite these supposed handicaps, the Incas were still able to construct one of the greatest imperial states in human history».

Dette er døra som ikke er noen dør, og den befinner seg i Cusco. Noen som har studert denne og veggene rundt har luftet ideen om at de bygget veggene klare for å legge elektriske kabler. Forklaringen er verken bedre eller dårligere enn andre. Er konstruksjonen en del av noe mekanisk?

Forskeren som er sitert er Gordon F. McEwan, professor i antropologi ved Wagner College på Staten Island, og utdraget er hentet fra hans bok The IncasNew Perspectives, 26. august 2008. Han forteller at inkaene ikke hadde eget skriftspråk, ikke hadde kunnskap om hjulet, manglet arbeidsdyr, og manglet de viktigste metallene for forming av granitt og andre typer stein, men allikevel mener han og hans tidligere og nåværende kolleger at inkaene, til tross for at de ikke hadde kunnskap eller redskap nødvendig for å bygge slike fantastiske byggverk, var arkitektene bak det hele.

Kunne et samfunn uten skriftspråk, matematikk og jern/stål forme andesitt til så perfekte byggeklosser som dette? Foto: http://el-libertario.webnode.es/en/piedras-ciclopeas/

Når akademikere velger å bryte med all logikk på så grusomt vis, må vi se oss om etter en forklaring uten bruk av vitenskapelig metode for hvorfor dagens forskere nekter å finne rasjonelle forklaringer om hvem de opprinnelige byggherrene var. Det er tydelig at de er styrt utfra en politisk ideologi, og de som er kjent med den moderne klimaforskningen er allerede klar over denne grunnfestede akademiske råten. Den er et faktum, og årsakene til råten er interessante, og gir svaret på hvorfor forskningsmiljøene har fortiet fakta om den gamle kulturens eksistens og globale utstrekning. Det kan ikke være andre forklaringer enn de logiske driverne bak menneskelige handlingsmønstre. De er allmenngyldige, og vi skal se grundig på dem, for de fortjener virkelig en analyse. Først mer om dokumentasjon om tidlig kunnskap om historiske megalittiske steder, samt noen av de senere og mer moderne funn, så som Göbekli Tepe.

Pyramider og andre byggverk i Europa, Egypt og Midt-Østen

De fantastiske og til dels monumentale byggverkene i Egypt er nok de som er mest kjent blant folk flest, men også her er mainstream forskeres forklaringer om byggemetode, tidsbruk, tidspunkt for byggingen og annet like uforståelige og usannsynlige som de er når det gjelder megalittiske kunstverk i Sør-Amerika. Dette med nødvendigheten av en avansert matematisk forståelse og kunnskap er allerede nevnt, og vi må ta en titt på anslåtte tidspunkt for matematikkens spede begynnelse i regionen, men først litt om når de ingeniørmessige mesterverkene ble oppdaget og erkjent eksisterende. Dette er viktig fordi det gir oss en pekepinn om hvor langsomt det i virkeligheten går med framskritt når det gjelder erkjennelser om vitenskapelige blundere.

Valley-Temple, Ghiza, Egypt. Lignende byggeteknikk fantes over store deler av Aleksander den stores og det romerske imperier, i store deler av Asia, og en mengde steder i Mellom- og Sør-Amerika, det er et faktum. Spørsmålet er hvem som bygget dette, og når de gjorde det.

Fra perioden 1730 – 1575 før vår tidsregning mener noen at de første nedtegnelser og beskrivelser av pyramidene i Giza ble gjort av sabiske stjernetilbedere, en folkegruppe noe forvirrende beskrevet som mandeere med gnostisk tilsnitt som etter at de abrahamittiske religionene ble kastet på menneskeheten som en ren forbannelse konverterte til islam. Dette spredde seg nok ikke særlig, men da romerriket ekspanderte sørover til Afrika og Midt-Østen, ble «den gamle verden» fullstendig klar over de fantastiske byggverkene. Romerne ble ganske raskt mesterbyggere, men at de mange steder er tilegnet rollen som byggmestere på steder som allerede sto der mange tusen år før romerriket så dagens lys, er et av de tragikomiske utslagene av mainstream forskeres absolutte udugelighet når det gjelder denne delen av historien. Så har vi den greske naturvitenskapens oppblomstring som var godt i gang allerede under Alexander den store, fortsatte i hele den hellenistiske perioden og godt inn i epoken da Hellas ble en del av det romerske imperium.

De gamle byggmesternes verker er å finne i alle land rundt Middelhavet. De fire eksemplene over er fra 1) Peloponnese, Hellas, 2) Norba, Italia, 3) Alaca Hoyuk, Tyrkia og 4) Lehze, Albania. Fotokilder: http://atlanteangardens.blogspot.no/2014/04/cyclopean.html http://www.richardcassaro.com/hidden-italy-the-forbidden-cyclopean-ruins-of-giants-from-atlantis http://www.andrewcollins.com/page/articles/Origins_Tour_2014.htm https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/

Romerne skrev, og det gjorde sannelig også de greske naturfilosofer. Noen av dem foretok studiereiser øst- og sørøstover, og biblioteket i Alexandria var tidlig regnet som en viktig kilde til kunnskap. De greske naturviterne ble født, blomstret, levde og avgikk, om ikke med døden, så ble de gradvis svekket iløpet av disse to enorme imperiene. Både før og under Aleksander den store, som ga navnet sitt til Alexandria i Egypt, deretter under romerriket, der forskjellige keisere nærmest overgikk hverandre i å skipe manuskripter, arkeologiske gjenstander og alt annet som har med den tidlige megalittiske kulturen som bygde de fantastiske byggverkene hjem til Roma. Til alt overmål må alle disse skriveføre ha sett gjennom ren sammenligning at de samme byggeteknikker var benyttet både i Hellas og Egypt, samt store deler av resten av de to forskjellige imperiene. I rundt regnet 600 år må observasjonene av og interessen for den fantastiske byggekunsten ha skutt fart og blitt beskrevet. Med skam å melde må jeg innrømme at de gamle vitenskapers greske re-startere er en av de største svarte flekkene på mitt personlige kunnskapskart. Jeg har brukt mer tid på å grave i historien for å finne ut av hvor de fant grunnlaget for vitenskapen, ikke hva de gjorde med det de fant. Besitter noen relevant kunnskap om greske vitenskaperes nedtegnelser og undring over sin egen fortids mesterbyggerne, vær snille å nevne dette i kommentarfeltet.

Når dukket matematikken opp på banen?

Dette med matematikk og stor forståelse for denne, samt en ikke så rent liten evne til å omgjøre kunnskapen til bruk i praktiske gjøremål, må være alfa og omega for de som ønsker å forstå hvem de var og hva de kunne de som var del av den globale steinbyggerkulturen. Her holdt det ikke med knutesystem på alpakka-garntråder, eller å ha et nedtegnet lengdemål som det egyptiske cubit. I det sjette århundret før vår tidsregning gjorde Thales, kalt vitenskapens far, geometri til en del av den matematiske vitenskapen. Selv med mainstream forskeres dateringer av når de megalittiske byggene i for eksempel Egypt ble reist, manglet den matematiske kunnskapen da dette skjedde. Når det gjelder dokumentasjon på historisk matematisk kunnskap i Egypt, finnes knapt noe før lenge etter tidspunktene for byggingen.Man påstår at det fantes en viss matematisk kunnskap i Egypt ca. 1800 år før vår tidsregning, men senere dynastiers matematiske nedtegninger er sparsom. Papyrus var jo ikke det mest bestandige å lagre kunnskap på, og med tanke på hvordan jern, treverk, papir og annet historisk sett kortlivet materiale må ha forsvunnet ettersom årtusener har gått, begikk babylonerne en genistrek da de nedtegnet sin historie og sin kunnskap på leirtavler. Mange har nok sett på dette som en simpel overføring av kunnskap, men jeg tror de fleste, bare de får tenkt seg litt om, forstår hvor smart dette var med tanke på overlevering av kunnskap gjennom generasjoner. Nedskrevet kunnskap ble også brent, kastet og stjålet. Det sistnevnte ofte av de forskjellige tidsepokers makters ville herjinger og grådighet. Kort oppsummert så holder ikke vår kjennskap til når matematikken og kunnskapen om avansert geometri som forklaring når det gjelder å forstå hvordan byggverkene i den globale steinbyggerkulturen kunne reises. Vi snakker om byggverk reist kanskje flere titusener av år før det den moderne vitenskapen påstår. Når det gjelder enkelte steders megalittiske byggverk dreier det seg også helt tydelig om fysikk og kjemi. Det ser ut som om de som bygget hadde kunnskap om hvordan de skulle gjøre harde bergarter myke, for så å herde igjen. Kort fortalt er dette så ille som det kan få blitt, for én ting er at datidens matematikere ikke hadde tilstrekkelig kunnskap til å bygge disse mesterverkene, noe helt annet og mye verre er at vi den dag i dag ikke kan forklare hvordan de formet og fraktet steinblokkene.

Hvorfor nekter de siste 150 års vitenskapere å fortelle sannheten om den globale steinbyggerkulturen?

Først en presisering om dette med navnsettingen av kulturen. Det eneste vi finner etter dem i dag er det de bygget i stein. Det betyr selvsagt ikke at de ikke mestret produksjonen av papir, trebygninger og annet, eller at de ikke produserte jern og stål. Alt dette er imidlertid ikke varige ting, og hvis vi ser det som sannsynlig at noen som kunne forme granittblokker og frakte dem milevis på den måten denne kulturen gjorde, også hadde kunnskap om mye annet vi i dag ser på som en selvfølge, betyr det faktisk bare én ting: Den gamle kulturen var virkelig gammel. Eldgammel. Kanskje fra langt tilbake i forrige istid, kanskje den før den. Hvem vet?

Dagens og gårsdagens forskere har kjent til disse vanvittige byggverkene av stein lenge, og like lenge har de undertrykket virkeligheten og bortforklart det ved hjelp av meningløse påstander om at «Inkaene bygget et av verdens mest framgangsrike dynastier, og egyptiske faraoer bygget pyramidene som gravmonumenter på rekordtid, alle uten kunnskap om jern og stål, og for inkaenes del uten kunnskap om skriftspråk eller matematikk». Det siste gjelder i realiteten sannsynligvis også folket som bodde i Egypt under den perioden da vitenskapen påstår at pyramidene ble bygget. Alt dette er så dumt at det er vanskelig å finne en god karakteristikk. Venstrehåndsarbeid og servil unnfallenhet holder liksom ikke når man skal finne en karakteristikk av elendigheten. Max Plancks vitenskapen går framover en begravelse av gangen holder ikke den heller, for nå har vitenskaperne i likhet med resten av oss krepert i mange generasjoner, uten at det har hjulpet noe som helst. Den gamle og globale kulturen skal ikke fortelles om. Kunnskapen om den skal undertrykkes, og i likhet med dagens klima»vitenskap», blir forskere som opponerer raskt satt på plass. Verden består av en gjeng brødforskere, og de fleste skjønner raskt hvordan de skal oppføre seg for å kunne leve av sitt yrke. Jeg tror Max Planck egentlig burde ha sagt at vitenskapen går knapt framover tusen begravelser av gangen.

Så hva kan være mulige forklaringer på elendigheten? Maktstrukturen, utdannelsessystemet og alt som finnes av vitenskaper i dagens samfunn er så politisk infisert at det knapt lenger finnes noen muligheter for positive resultater av forskning. Dette er ikke noe forskerne kun blir utsatt for etter utdannelsen. Universitets- og høgskolemiljøene er så politisk infisert av mennesker med absurde politiske og historiske agendaer at dagens muligheter for en fornuftig forskerkarriere er absolutt dødfødt i utgangspunktet. Selv på lavere nivå i grunnskolen er lærebøkene forpestet av denne ideologien. Lamestream Media/De presstituerte er kontrollert av de samme krefter, og når absolutt alt annet i samfunnsstrukturen som har med opinionsdannelse av befolkningen er det samme, må resultatet bli bedrøvelig. Svært bedrøvelig.

5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

82 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Amatoer1
23. august 2017 06:35

Takk Jostemikk! Her har du oppsummert mye av dokumentasjonen som viser at det har eksistert en megalittisk kultur med høyt teknologisk nivå. Særlig i Peru og Bolivia er dette tydelig, men om man nøster videre derfra finner man tilsvarende over hele verden, der istidene ikke har radert ut sporene.

Det teknologiske er enkelte steder på et slikt nivå at vi ikke har noe tilsvarende idag. Stikkordene er evne til å forme stein (eksempel: Saksaywaman, Peru) samt å forflytte enormt massive steinblokker på over tusen tonn (eksempel: Baalbek, Libanon). Vi må rett og slett erkjenne at vår moderne sivilisasjon hverken er unik eller overlegen, og det er litt av poenget.

Moderne vestlig kultur har et alvorlig problem, nemlig at den er grunnlagt på et dogme om at den er unik, overlegen og først med alle oppfinnelser. Dette gjennomsyrer både vitenskap og politikk. Spesielt ille gir dette seg uttrykk i USA der for eksempel Obama omtalte USA som ‘The One Indispensible Nation’. Dette er livsfarlig retorikk, for det impliserer at alle andre nasjoner og kulturer i både tid og rom er ‘dispensible’. På den måten etablerer man et ståsted der man kan føre endeløse kriger i nåtiden, samtidig som man også fører krig mot fortiden. Det er ikke tilfeldig at IS i Irak, Syria og Afghanistan er kjent for å angripe og ødelegge historiske monumenter, innkludert megalittiske.

“The most effective way to destroy people is to deny and obliterate their own understanding of their history.” – George Orwell

Jeg skal komme tilbake og kommentere mer på dette seinere, innkludert problemene med moderne forskning.

Bb
Bb
23. august 2017 09:18

Knallbra artikkel, håper virkelig så mange som mulig får muligheten til å se og undersøke dette temaet. Det var dette som faktisk fikk meg til å innse at konsensusvitenskap ikke er vitenskap. Og at den historien vi blir fortalt fra vi begynner på skolen er løgn

123
123
16. september 2017 11:25

Kanskje ikke så rart at disse tingene blir holdt skjult.
Og tillagt kulturer som er utdødd. Enten er dem nyere enn dem forteller og kunnskap om hvordan dette blir gjort forsvant i kriger og kolonisering.
Dess mer man leser om slike byggverk, dess mer innser man som faktisk er holdt skjult for oss.

Kjell Erik Midtgård
Kjell Erik Midtgård
17. september 2017 10:31

Tusen hjertelig for at du fortsetter ta opp disse tema Jostemikk. Det er det også andre som gjør, og jeg fikk derav vite at grunnlaget man bygget på var fortifikasjoner arkeologisk datert 2300 BC. Du finner nokså intentst om det i denne videoen https://www.youtube.com/watch?v=ijETxvCbtvc&t=890

2Q11
2Q11
28. april 2018 22:14

Dette er døra som ikke er noen dør, og den befinner seg i Cusco. Noen som har studert denne og veggene rundt har luftet ideen om at de bygget veggene klare for å legge elektriske kabler. Forklaringen er verken bedre eller dårligere enn andre. Er konstruksjonen en del av noe mekanisk?

Tror du har rett:
«The truth is in plain sight — Here Take A Closer Look. . IMPRINTS OF A HIGH TECHNOLOGICAL CIVILISATION FROM THE BIBLICAL FLOOD AND THE BRAKING DOWN OF ALL ITS CONCRTET INTO FINE GRAINED LIME & SANDSTONE, AS ALL THE HAND MADE MATERIALS CORRODE AWAY, materials like wood would metamorphosise into other forms of rock.»
https://www.youtube.com/watch?v=9f75bHwtDpM (søk videre der)
Plasma-hendelser..? Link senere..

Bildet viser Temple of Kalasasaya i Tiwanaku, Bolivia og er fra de arkeologiske utgravingene i 1903 – 1904. Mange av byggesteinene og de øvrige bygningsrestene lå flere meter under overflaten. Hvor mange år tar en slik prosess?

«People we are close to prooving that it actually happened in 19th century. It was a multiple flood in the Euroasia and partially in North America .»
Philipp Druzhinin channel trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=sN2i7RLgJm8 (søk videre der)

2Q11
27. mai 2018 00:04

Hvorfor nekter de siste 150 års vitenskapere å fortelle sannheten om den globale steinbyggerkulturen.

Jeg tror at det er fordi vi ikke skal få vite  noe om naturens naturligste jeg, de uregelmessige verdensomspennende gjentagende katastrofene som kommer fra alt annet enn Nibiru, kometer og  planet X.
Bibelsk skapelse og vredesskåler forteller det viktigste. Vatikanet vet det meste av det Brian Austin Lambert har funnet ut av, sjekk taket i det sixtinske kapell, som Michelangelo malte. Makttoppene vil komme seg i (u?)sikkerhet før ragnarokk, uten innblanding fra kveg og saueflokker.

Istid, kilometertykke isbreer, erosjoner og andre illusoriske  uvitenskapelige konstruksjoner, legg det på is. Natur(u)vitenskap BS vs bibelvers , urmyter og elektromagnetisk plasma av uante dimensjoner , ingen tvil hos meg, in plain sight:

Utbrodert:
comment image

Skruven
Skruven
27. mai 2018 17:25

At lamestream media ikke forstår hva 2Q11 mener, tror jeg ikke er det verste for dem. Jeg sliter litt med det jeg med.
Det som er så vanskelig for dem å innrømme, er at de ikke har noen som helst peiling på hva som har foregått i tidligere tider. Kall det enslags stolthet.
Uansett hva som er forklaringen på disse konstruksjonenes opprinnelse, så blir det tungt å svelge for de som mener å vite alt.
Protzen- metoden my ass!

2Q11
2Q11
28. mai 2018 22:24

Utgangspunktet for materiens formasjoner vi står og lever på, hva er det? Det riktige eller gale utgangspunktet er avgjørende for alle ville veier videre vitenskapere har tatt.

Spørsmål:
Hvordan er den norske landjorda slik vi ser den i dag i store trekk skapt, og hvor lang tid har det tatt?

Svaralternativ 1:
Is som har gnukket og gnidd på underlaget. På magisk vis har det blitt som det har blitt etter millioner av års isbiters gnissel på stein med eller uten irsk whisky. Landheving på grunn av vektreduksjon når isen smelter bort.

Svaralternativ 2:
Elektriske utladninger av bibelske proporsjoner i kombinasjon med jordskjelv og plasmadannelse. Alt i løpet av ei lita uke.

Jeg går for det siste alternativet. Så kan de som støtter mainstream forskere forklare nærmere hvordan isen klarer å grave i underlaget enda mer presist enn det elektriske utladninger klarer i henhold til dette bildet.

O A Hellvik
O A Hellvik
16. oktober 2018 15:39

I disse sakene blir det mye synsing. Vi vet veldig lite om f.eks Nan Madol, Silbury Hill osv. når, hvordan og hvorfor disse ble bygget. Det er jo mye som tyder på at det har vært fremstående kulturer som vi ikke kjenner til. De nyoppdagede megalittene i syd russland anslås å kunne være 1,5 millioner år gamle og det stemmer ikke mye med det vitenskaper hevder,

2Q11
2Q11
17. oktober 2018 00:51

en fersk genial mainstream artikkel om mysteriet med hodestatuene på Påskeøya der en også via en link får vite hvordan de ble fraktet rundt på øya og hvordan de ble løftet til oppreist stilling og hvordan hatten kom på plass..

en totalt annen måte å se ting på, spissformulert: MEGALITHS DONT EXIST hvor samme mann har sine forslag angående Påskeøya: EASTER ISLAND — Part 1 of 2

Amatør_1
17. oktober 2018 07:16

Anbefaler sterkt å se presentasjonene til Antonio Zamora om Carolina Bays
Carolina Bays er elliptisk formede forsenkninger i bakken, spesielt i Nord- og Sør-Carolina på USAs øst-kyst. Det som er mer enn besnærende er at forsenkningene finnes i hundretusentalls, alle har semme eksentrisitet (forhol mellom lang og kort akse), og den lange aksen peker i retning av de store sjøene på grensen mellom USA og Canada. I Nebraska i innlandet har du tilsvarende forsenkninger med elliptisk form, og der de lange aksene også peker mot de store sjøene.

Kort fortalt går Zamoras hypotese ut på at en komet slo ned i iskappen over Canada/USA for nesten 13000 år siden, og dette førte til at is og vann ble sendt i ballistisk bane i alle retninger, Isfjell ble sendt på flyturer som varte i 7-8 minutter før de slo ned over hele USA og i havet, Der grunnforholdene var egnet dannet nedslagene koniske forsenkninger som seinere ble fylt med masse («elastic relaxation»). Det som ble igjen etter 13000 år er koniske snitt – dvs. ellipseformede forsenkninger som du lett kan se på Google maps, her fra Fayetteville i Nord-Carolina
https://www.google.com/maps/@34.878133,-78.6994044,32825m/data=!3m1!1e3

Dette forklarer starten på Yngre Dryas og utryddelsen av faunaen i USA samtidig. USA ble bombeardert av isblokker og dekket av et islag som var minst en halvmeter tykt. De som ikke ble drept umiddelbart hadde ikke noe å leve av.

Så kan man spekulere i Tsunamiene dette skapte i for eksempel Atlanterhavet og hva som konsekvensen var på den andre siden av havet.

Amatør_1
17. oktober 2018 11:10

Så kan vi jo bare spekulere i hvor mye pulverisert is som ble blåst opp i atmosfæren. Antar det var nok til å føre til en sabla syndeflod. Er ikke sikker på om det holdt med regntøy fra Helly Hansen for å holde seg tørr fra det regnværet og de tilhørende flodbølgene. Skal studere alt stoffet Zamora har publisert, for dette var spennende!

Jeg tror du vil finne stoffet Zamora har publisert som svært overbevisende og ikke minst fascinerende og logisk.

Det som er spesielt interessant med Zamora er at hans hypoteser er basert på fysikk, så han regner faktisk på hvor mye is det er snakk om. Forsenkningene er sekundær-kratere dannet fra isblokker. Ellipsenes eksentrisitet gir svar på hvilken vinkel objektene traff bakken med, og dermed hvor høyt og lenge de fløy. Størrelsen på forsenkningene gir estimat på hvor mye masse i form av is som slo ned. Ved å summere alle nedslagene får man en nedre grense for energien i hovednedslaget. Det er mye man kan regne på.

Ja, jeg tror selv at dette var den mye omtalte syndfloden som i det store og det hele utryddet den globale megalittiske kulturen, som åpenbart har vært teknisk avansert. På grensen mellom Peru og Bolivia, dvs. sørsiden av Titicaca-sjøen har du Tiwanaku og Puma Punku med svært interessante rester etter avansert teknologi, begravet i metervis med søle, høyt til fjells. Jeg spekulerer i en eller flere kjempe-tsunamier som skylte over kontinentene, som følge av YD-nedslaget. Kanskje var det samme hendelse som begravet Puma Punku, Göbekli Tepe (Tyrkia), megalittene i Baalbek (Libanon) mm.

Det er et overveldende antall megalittiske rester hele verden over, listen er alt for lang til å ta den her. Likhetene mellom hva du finner på steder som Peru, Egypt, Kina, Påskeøya er slående og vitner om en global kultur som forsvant plutselig for nesten 13000 år siden.

Amatør_1
17. oktober 2018 15:57

I svar til 2Q11 klokka 12:05 sa Jostemikk

Eller, det var kanskje ikke håpløst, hvis meningen hans var å slå to fluer i en smekk: Det fantes aldri en kultur som formet granitt på uforklarlig måte, og årsaken til de enorme støvskyene etter tvillingtårnene var at de var betongkonstruksjoner.

Støvskyene etter tvillingtårnene var ikke fra betongkonstruksjoner, så det er et spesielt dårlig eksempel. De tårnene var stålkonstruksjoner, og det bildet viser er forstøving («dustification«) av stål, ikke pulverisering av betong. Men den diskusjonen hører vel til en annen tråd enn denne.

Amatør_1
17. oktober 2018 16:16

I svar til 2Q11 klokka 12:13 sa Jostemikk

det dreier seg om de såkalte legoklossene fra Tiwanaku. Folk som har vært der, også fagmenn, sier at de er hugget ut av fjell, men enkelte detaljer jeg har studert ser ut til å «lide» av forskalings-syndromet. Med det mener jeg merker etter at noe av betongen blir med forskalingsplatene når disse fjernes etter tørking. Dette er dog bare en tanke jeg har gjort meg utfra bildene jeg har sett på.

Se kvalitets-video fra Puma Punku her. H-blokkene sies å være av Andesitt, en form for granitt.

Legg merke til praten om «a cataclysmic event» og steinene som ligger på skrå og dekket av leire. Jeg lurer på om dette var pga. YD-hendelsen som Zamora beskriver, med tilhørende mega-tsunami som skylte over hele Sør-Amerika, og der rester av Puma Punku forefinnes fordi det er høyt til fjells. Det kan selvsagt være andre forklaringer, men dette mønsteret finnes mange steder i verden, og synes å ha skjedd omtrent samtidig.

2Q11
2Q11
17. oktober 2018 22:30

Amatør_1
17. oktober 2018 at 15:57:

I svar til 2Q11 klokka 12:05 sa Jostemikk

Eller, det var kanskje ikke håpløst, hvis meningen hans var å slå to fluer i en smekk: Det fantes aldri en kultur som formet granitt på uforklarlig måte, og årsaken til de enorme støvskyene etter tvillingtårnene var at de var betongkonstruksjoner.

Støvskyene etter tvillingtårnene var ikke fra betongkonstruksjoner, så det er et spesielt dårlig eksempel. De tårnene var stålkonstruksjoner, og det bildet viser er forstøving («dustification«) av stål, ikke pulverisering av betong. Men den diskusjonen hører vel til en annen tråd enn denne.

Jeg har kommentarer på dette som kommer i en annen tråd. Her bare en kort, bokstavelig talt oppvarming:
9 11 Fused Steel and Concrete, Like Lava Rock

Metal Turning To Stone & 2 Pieces Of Petrified Wood

Pål
Admin
Pål
19. oktober 2018 18:48

Karer, kom nettopp over en svært interessant video publisert av BPEarthWatch https://www.youtube.com/watch?v=8gNUvJ35WJw

Her beskrives hvordan Jupiter kan være den mye omtalte Nibiru, og hva som skjedde når Jupiter kom inn i vårt solsystem. Jupiters ferd innover mot solen ble stoppet av en kombinasjon av at den traff den «femte planet» (som nå utgjør asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter), samt at den ble trukket tilbake av Saturn. På veien inn rakk Jupiter/Nibiru å påføre stor skade på Mars. Når dette kan ha skjedd skal jeg ikke begi meg inn på, men det teoretiseres at Jupiter kan bli «ustabil» med jevne mellomrom, og da bevege seg inn mot solen, hvilket medfører at Jupiters måner kolliderer med asteroidebeltet og slynger enorme masser inn i det indre solsystem. Kan vi her finne mulige forklaringer på YD-hendelsen? OG…er dette i ferd med å skje igjen…gitt den nylig omtalte nedstengning av flere solobservatorier, nedstegning av Hubble teleskopet, et annet gigantisk røntgenteleskop jeg ikke husker navnet på, og det faktum at det hevdes NASA har mistet forbindelsen til begge Mars-rovere? Stenges disse sakene ned for å hindre at vi skal forstå hva som foregår?

Spennende saker uansett, og svært god video av BPEarthWatch. ANBEFALES!

2Q11
21. oktober 2018 21:34

Carolina Bays, cataclysmer, plasma,  el-utladninger, Lichtenbergmønstre og forstening

I en kommentar over her mener jeg at «mysteriet» Carolina Bays og mye annet land (som Norge) er formet av elektriske utladninger og tilhørende plasma.

«The study of the Carolina Bays system by Berkeley Nuclear Physicist Rick Firestone, stimulates further speculation on the production of Diamonds. The Carolina Bays and beyond is a vast system of shallow elliptical depressions whose origin is highly debat able. Some claim meteorite storms, however their shallowness and total lack of debris precludes this. Others speculate wind born dramas from past eras. However plasmoids could be involved in the Bays production.

Importantly, it should be noted, the Carolina Bays accompany and bank along Lichtenberg river systems (see film). Electric Universe theory suspects Lichtenberg river systems are ancient electromagnetic discharge lines along, and I suspect, beneath the Earth’s surface. Could these discharge lines produce multiple exploding plasmoids? This is speculation. However, similar scenarios exist along the Murray River system in Australia, the Beaufort Sea coast of Alaska and the Deccan Traps in Siberia.»

Peter Mungo Jupp: Electric Fossilization:
https://m.youtube.com/watch?v=qzyDm_BegGA

 

Amatør_1
22. oktober 2018 21:07

Hypoteser om Carolina Bays må forholde seg til at de er nesten perfekt elliptiske med lik eksentrisitet, og der hovedaksene peker mot The Great Lakes. Slik Antonio Zamora ser det, og jeg er enig i hans utsagn at disse er sekundærnedslag av isblokker etter nedslag av en komet eller asteroide på «The Laurentide Ice Sheet» over dagens Canada/USA. Ingen andre hypoteser forklarer observasjonene på noen troverdig måte. Samtidig må man ta med Nebraska Rainwater Basins som er tilsvarende som Carolina Bays, men befinner seg i Nebraska. Eksentrisiteten er som for Carolina Bays, men hovedaksene er dreiet slik at de fortsatt peker mot de store sjøene. Dette gjør det mulig å peile inn primærnedslaget.

Zamoras forklaring stemmer også med starten på Yngre Dryas (YD) for 12800 år siden, som også sannsynligvis faller sammen i tid med slutten på steinbyggernes periode, dvs. den globale megalittiske kulturen, som var avansert og som vi idag finner rester av.

Younger Dryas Impact Quantification

Amatør_1
23. oktober 2018 18:55

Jostemikk sa:

Amatør1, dette stoffet er svært interessant, og endelig litt real dokumentasjon på hva som kan ha skjedd. Når det gjelder slutten på den tidligere kulturen, der det muligens var slik at ikke alle tilhørte homo sapiens, synes det mest sannsynlige svaret å være det tidsaspektet du nevner, fundert utfra Zamoras forskning om tidspunktet for nedslaget i iskappa. Et såpass langt tidsaspekt kan også forklare at det aller meste har forsvunnet etter den kulturen. Det er ikke mye annet enn stein som holder fasongen såpass lenge hvis den ikke har vært altfor utsatt for elementene. I Puma Punku havnet de under et beskyttende lag med slam og jord, og det forklarer vel kanskje at mange av steinene derfra virker urørte av tidens tann?

Brien Foerster har utført DNA-analyser av langskallene ved Paracas i Peru, og resultatene viser at de, i motsetning til dagens befolkning i Sør-Amerika, har slektskap med Kaukasus! Skallenes form og andre egenskaper viser at de må ha vært en underart av homo sapiens som ikke lengre finnes, men som antagelig var veldig utbredt for 12900 år siden, og der noen overlevde noen tusen år til (skallene i Paracas er et par tusen år gamle).

Jeg anser det som helt sikkert at de hadde metaller etc., men dette har forvitret over lang tid, så bare bearbeidet stein er tilbake. Det gir jo i seg selv et hint om tidsaspektet.

Ja, Puma Punku/Tiwanaku (det er samme sted) i Bolivia ble dekket av slam, og det er tydelig å se på drone-videoen som Brien Foerster laget: Flying Over Tiwanaku Bolivia With Quadcopter «Pachacutec»

Jeg spekulerer i at slammet og ødeleggelsene her kanskje var et direkte resultat av nedslaget som også dannet Carolina Bays.

En av steinene i Tiwanaku, den berømte «Sun Gate» ble funnet liggende, slik at den ene siden var beskyttet og den andre siden ble erodert. Dette er meget hard stein, og det gir et bilde på hvor mye erosjonen har tæret på den ene siden ved å sammenligne med den andre.

Tiwanaku: Complete View Of The Sun Gate

2Q11
27. oktober 2018 00:38

Har jeg forstått dette rett?

Sp. -Det er noe galt med skyggen på månen.
Sv.  Se min siste kommentar under «noen minutter før fullmåne»

Sp. -Isbreer og fjell fantes ikke for 500 år siden.
Sv. Ikke forstått rett hva jeg mener om saken. Men jeg tror ikke på mange kilometer tykke isbreer over Norden for 15000 år siden.

Sp. -Kjente og observerbare geologiske prosesser er bare tull.
Sv. Du har i hovedsak forstått dette rett. Men her må det defineres og spesifiseres. Det er omfattende..

Sp. -Jorda er flat som ei pannekake.
Sv.  Du har i hovedsak forstått dette rett. Pannekaker har jeg ikke omtalt eller henvist til.

Sp. Kulturen som sto bak fantastiske byggverk av stein, bygget ikke i stein, de støpte i betong.

Store steinbrudd i fjellsider er verken steinbrudd eller fjellsider, men «fjell» som de bygget opp av betong slik at det til forveksling minner om ekte fjell (som egentlig ikke finnes) og steinbrudd som egentlig ikke er det, men noe de har etterlatt seg for å narre oss.

Halvferdige figurer fra Påskeøya som fortsatt sitter solid festet i grunnfjellet der de ikke ble ferdige, er støpt i betong og støpt fast i betongfjell.

Den nesten uthogde obelisken i Aswan er ikke av aswan-granitt, men er av støpt betong, støpt fast i falsk aswan-granitt som egentlig er betong.

Sv.  Ikke forstått rett hva jeg mener om saken. Men et godt forsøk på å få meg og de(t)  jeg har henvist til til å se veldig dumme ut.

Sp. – Stålkonstruksjonene i World Trade Towers i New York var egentlig ikke stål, men betong.
Sv. Her var utgangspunktet at du latterliggjorde en som mente det var betong i støvskyene. Stålkonstruksjonene var nødvendigvis av stål. Jeg tror at opplysningene om at forholdet mellom stål og betong i tårnene var ca 60-40 er riktige. Bestrider du at det var betonggolv i hver etasje?

Sp. -Betong i fritt fall går i fullstendig oppløsning på grunn av luftmotstanden og treffer ikke bakken i fast form, men som støv.
Sv. Ikke forstått rett hva jeg mener om saken. Men et nytt godt, dog vrangt forsøk på å sverte meg.

Skal en få en forståelse av de «sinnsyke» teoriene som blir framført må en dessverre gå i dybden i dette samtidig som en forsøker å nullstille all opparbeidet «kunnskap».
Det jeg kan garantere er at Jostemikk og hans lesere i den grad det er mulig kommer til
å få kraftige bakoversveiser i nær framtid om dere ydmykt setter dere grundig inn i f.eks. «mud flood», «plasmaevents» og «rockets hitting the dome».

Stargazer
Stargazer
27. oktober 2018 02:51

Er det mulig å få kjøpt falsk aswan-granitt betong i dag? Eller er det ett av de fenomenene som har gått tapt i navn av sentralisering og effektivisering?

Amatør_1
27. oktober 2018 23:34

Jostemikk 23. oktober 2018 at 19:31

Dette dreier seg om den utrolig spennende muligheten for at en kultur hadde svært god tid på seg til å utvikle seg opp på et teknologisk nivå iløpet av for eksempel hele den siste istiden. Kanskje var de også høyere utviklet kognitivt enn vi er. Når vi tenker på hva «vi» har fått til de siste 150 årene, hva kan da den gamle kulturen ha utviklet seg til iløpet av 30 – 40 tusen år?

Det er en mulighet, men om vi baserer oss på det lille jeg mener å ha lært etter å ha fulgt arbeidene til bl.a. Brien Foerster, Antonio Zamora, Robert Schoch, Graham Hancock m.fl. så virker det som det er rimelig klart at vi kan slå fast at det har eksistert en avansert og verdensomspennende kultur som i hovedsak endte brått for 12900 år siden. Men jeg er ikke kjent med noe som kan fortelle oss noe om når denne kulturen oppstod, så det opplever jeg som spekulasjoner. Selvsagt kan man si at en avansert kultur slik den idag er er manifistert i de megalittiske konstruksjonene må ha brukt en viss tid på å nå sitt nivå, men om det er tusen eller 30-40 tusen år er ikke godt å si, basert på det jeg har lært. Men kanskje finnes det spor som kan fortelle noe om dette?

Amatør_1
28. oktober 2018 09:39

Amatør_1 27. oktober 2018 at 23:34

Det er en mulighet, men om vi baserer oss på det lille jeg mener å ha lært etter å ha fulgt arbeidene til bl.a. Brien Foerster, Antonio Zamora, Robert Schoch, Graham Hancock m.fl. så virker det som det er rimelig klart at vi kan slå fast at det har eksistert en avansert og verdensomspennende kultur som i hovedsak endte brått for 12900 år siden.

Jeg har nylig kommet over en video fra Sri Lanka som ytterligere illustrerer poenget med at denne kulturen var verdensomspennende. For meg begynte «reisen» med byggverkene i Peru og Bolivia, videre til Egypt (Giza/Aswan), Libanon (Baalbek), Tyrkia (Göbekli Tepe mm.), Jordan (Petra), Laos (Plain of Jars) samt flere andre steder i Saudi-Arabia, India, Indonesia, Kina, Mikronesia, Påskeøya. Kort sagt hele jorda rundt.

Nå kan vi legge Sri Lanka til denne listen (som faktisk er lengre enn indikert over). Sjekk denne videoen fra Sigiriya (Ravana’s Palace) på Sri Lanka. Hvordan har steinene blitt fraktet til topps? Og enda viktigere er poenget med «scoops» i granitt, dette er ting vi har sett også i Aswan (den uferdige obelisken) og på Påskeøya.

Jeg mener det viktigste per nå er å etablere fakta rundt eksistensen av disse stedene, slik at «mainstream historikere» ikke like lett kan ignorere dem. De vil sikkert ignorere dem uansett, men da vil de (historikerne) før eller seinere selv bli ignorert.

Amatør_1
29. oktober 2018 21:26

Tidsaspektet på 30 – 40 tusen år som jeg la til grunn, var kun ment for å vise at sammenlignet med hvor raskt vår egen kulturs teknologiske utvikling gikk, særlig fra midten av 1800-tallet og fram til i dag, så var forrige istid mer enn lang nok til at en daværende kultur, om folket var mer intelligente enn oss eller ikke, fint kunne ha rukket lenger innen de områdene av vitenskapen de selv valgte å vektlegge enn vi har.

Det er jeg helt enig i. Skulle gjerne hatt et hint om hvor lenge kulturen eksisterte. Det eneste vi vet om som er etterlatt, er steinkonstruksjoner. Det burde kanskje finnes ting av glass og annet, men det har vi vel ikke funnet, eventuelt feiltolket. Metaller har vel ikke mulighet til å overleve 13000 år, ihvertfall ikke jern. Gull og sølv har sikkert funnet nye eiere. Angående intelligensen, så er kanskje Paracas-skallene en indikasjon, med 60% større hjernevolum.

Deres endelikt kan vi mer om, og den Ynge Dryas-hypotesen du har fortalt oss om, er den beste jeg har sett. Da er den et godt holdepunkt fram til det eventuelt kommer noe bedre. Den er i realiteten så god og forklarende, at det aldri muligens aldri vil komme noe bedre. Vi får følge med, og den som lever får se.

Det er farlig å være overbevist, men Carolina Bays er et håndfast bevis, slik jeg ser det. Jeg tror også den hypotesen forklarer Scablands i Washington på en bedre måte enn den hypotetiske Lake Missoula.

Samtidig har du problemet med «instant flash-freeze» av Mammuter i Sibir og som blir gravet opp den dag idag og der kjøttet nesten kan spises. Hvordan dypfryser man en hel levende mammut eller elefant så fort at kjøttet blir nærmest spiselig? De som har regnet på det sier du trenger -100C eller mer umiddelbart. Om en komet eller asteroide i skrå vinkel feier vekk atmosfæren noen minutter blir det nok kaldt, og de supersoniske vindene som oppstår når vakumet fylles etterpå gir nok en brukbar «wind chill», så det kan jo være et hint.

Har tenkt på disse temaene siste år. Mener det ikke er å komme forbi at det har eksistert en eller flere avanserte globale kulturer som ble utslettet ved naturkatastrofer av enorm skala. Så tok det flere tusen år før vår egen historie begynte ta seg opp igjen. Det er vesentlig lengre tidsrom fra steinbyggerne til de egyptiske faraoene enn fra de samme faraoene og til vår egen tid….

2Q11
2Q11
31. oktober 2018 23:07

Videotest
Geology Revived

https://youtu.be/CQXj5ZSohsQ

Kent Ellingsen
Kent Ellingsen
1. februar 2019 15:27

Her er en teori om hvordan de kan ha formet steinene; https://www.youtube.com/watch?v=_KbSFphHCZY

Amatør_1
1. februar 2019 23:00
Reply to  Kent Ellingsen

Men den hypotesen holder nok ikke. Det var ikke inkaene som bygget sachsahuaman, inkaene fortalte spanjolene at muren var bygget av noen før dem. Kilde: Pedro de Cieza de Léon, Crónica del Perú, 1553

Hypotesen om kjemi forklarer heller ikke hvordan man fikk plassert steiner som veide titalls tonn på hverandre.

Hypotesen forklarer heller ikke at slike polygonmurer er å finne verden over.

Inkaene, som regjerte i kun noen få hundre år var dyktige steinbyggere, men ikke i nærheten av den presisjonen du finner i f.eks. kjernen av Machu Picchu eller i gatene i Cuzco. Se videoene av Brien Foerster, f.eks. https://www.youtube.com/watch?v=66x9VLwZaDQ

Amatør_1
1. februar 2019 23:07
Reply to  Jostemikk

Flotte bilder av gode eksempler. Har bestilt tur til Angkor Wat, har tenkt å se litt på dette med egne øyne. Det er ting å finne der som minner veldig om Puma Punku i Bolivia.

Litt lengre inn i landet har du også en pyramide som ser ut som pyramidene i Mexico.

Amatør_1
6. februar 2019 20:01
Reply to  Jostemikk

Gleder meg. Angkor Wat er faktisk relativt enkelt tilgjengelig. Det går som kjent direkte fly til Bangkok, og derfra er det en ekstra times flytur til Siem Reap i Kambodsja, og da lander du omtrent på Angkor Wat.

Forøvrig er Angkor Wat (Angkor=by Wat=tempel) bare en del av et mye, mye større anlegg, der Angkor Thom også inngår. Se kart i videone under.

Det er meget interessant å observere likhetene med steinbyggere fra andre verdensdeler. Mer og mer tyder på at det var forbindelser. Se også de såkalte «keystone cuts», disse har jeg tenkt å ta en kikk på selv

Amatør_1
7. februar 2019 11:32
Reply to  Jostemikk

Fra et ingeniørståsted med fokus på styrke og materialer så gir det ingen mening å fylle slike utsparinger (keystone cuts) med noe som tilsvarer moderne sement/betong. Betong har enorm evne til å motstå trykk-krefter, men omtrent null strekk-styrke. Det er derfor vi har armert betong i moderne konstruksjoner, armeringen tar seg av strekk-styrken. Steinene i Angkor Wat er muligens små nok til at det gir mening å bruke metall til å holde dem sammen, men tilsvarende utsparinger i Bolivia/Peru er ofte å se på mye større og tyngre stein, og jeg spekulerer på om utsparingene kanskje har en helt annen funksjon enn å ivareta styrke. Men jeg har ikke svarene…

Om Angkor er som i Peru – der «moderne» inka-konstruksjoner er påbygging av mye eldre megalittiske konstruksjoner, så er det naturlig å tenke at de fylte utsparingene er blitt fylt mye seinere enn da de først ble laget, og at fyllingen ikke har noen egentlig styrke-funksjon. Men hvem vet. Eksemplet med H-steinen er jo mer enn underlig, har ikke noen god forklaring på det.

Jeg mener altså at det ikke virker sannsynlig at disse utsparingene ville forsterke konstruksjonene i nevneverdig grad, en bør i det miste også lete etter helt andre forklaringer på hvorfor og hvordan de kom til. Elektrisk kontakt? Kanskje ble steinene deformert gjennom et elektrisk/elektronisk/sonisk signal?

Legg også merke til på videoene fra Angkor Wat at nesten samtlige steiner har flere sirkulære hull (leste et sted at diameteren var en snau tomme). Hvorfor er de der? Kan det være resultat av en indistriell/maskinell produksjon? Jeg har ingen tro på at millioner av tonn stein ble fraktet manuelt milevis fra steinbruddet i 30-40 graders varme…..

Helge Leirdal
4. mars 2019 21:08

Veit nokon om keystone cuts er berre på eine sida av steinen? I sofall kunne det kanskje vera eit hjelpemiddel under produksjonen. Om ein t.d. skulle laga ein stein som var 1 meter i firkant kunne ein fyrst slipa toppen flat og bora ut keystone cuts. Deretter snu han opp-ned og plassera han på eit bord som var 0,9 meter i firkant, der det var påmontert metall som passa inn i utsparingane. Kanskje kunne metallet strammast ut til sidene. Steinen ville dermed ligga stødig under vidare bearbeiding, trass i evt. vibrasjon frå slipemaskina.

Helge Leirdal
5. mars 2019 09:09

Hev tenkt litt meir på korleis slipingi kunne foregå. Ein starta med ein grovt tilhoggen stein der ein slipte toppen og bora keystone cuts. So la ein oppå ei tjukk treplate beståande av samanskrudde bjelkar med ein firkanta klosse i kvart hjørna. Treplata vart spent godt fast i keystone-holi. So snudde ein heile greia og plasserte henne i ei vogge med to spor fylte med feitt til klossane. Ved å vippa vogga kunne no steinen gli att og fram mellom to slipeflater som pressa mot steinen og slipte kortsidene. Deretter kunne ein snu steinen ein kvart omdreining og slipa langsidene og toppen på ein gong. Hadde ein tilgang på rennande vatn kunne vogga gå av seg sjølv ved å bruka same prinsippet som på ein vasshammar. Slipeflatene kunne ha stoppanordningar slik at dei slutta å pressa mot steinen når han hadde fått rett storleik. Slipingi kunne dermed gå automatisk døgnet rundt. Hadde ein begrensa tilgang på rennande vatn kunne ein bruka det opp att ved at voggene stod på ulike nivå.

Kent Ellingsen
Kent Ellingsen
6. mars 2019 07:57

Helge er helt klart inne på noe. https://www.youtube.com/watch?v=nOoCuDnmtyM

Helge Leirdal
6. mars 2019 10:20

Vasshammarmekanismen ville nok måtta vera dobbeltvirkande. Men det ville vera enkelt å få til med ei liti fjøl der vassrenna deler seg, med snorer til kvar ende av mekanismen. Når vogga dett ned på eine sida vil ho dra med seg fjøli slik at ho skifter retning på vatnet.

Helge Leirdal
11. mars 2019 18:54

Vel, då får eg koma med ein ny teori om keystone cuts. Då eg var i Egypt i 1984 og 85 gjekk eg omtrent og trakka på desse i ymse tempel. Kva om det er noko so enkelt som fester for faklar? (1-2 meter høge jarnstenger med fakkelhaldar på toppen stramma fast i desse utsparingane.)
Edit: Men det ville vel kanskje vera vel so enkelt å berre bora eit hol og setja jarnstongi oppi…

Amatør_1
11. mars 2019 20:49

Helge Leirdal sine betraktninger er greie nok, men etter min oppfatning er de ikke kompatible med det vi kan observere av keystone-cuts i
– Bolivia
– Kambodsja
– Etiopia
– Hellas
– India
– Iran
– Italia
– Japan
– Peru
– Tunis
– mm

Se artikkel og kart her

Her er en video fra Hellas som bl.a. viser keystone cuts og polygonmurer (keystone cuts ca 9 minutter ut i videoen):

Pål
Admin
29. april 2019 11:58

Jeg har nylig kommet over en videoserie fra SuspiciousObservers (https://suspicious0bservers.org) som langt på vei kan forklare ÅRSAKENE til tidligere (og kommende) kataklysmer på jorda, inklusive YD-hendelsen, tidligere tiders magnetiske polskifter, jordskorpeforskyvninger, jordakseforskyvninger, «instant-flash-freeze» av mammuter, «mudfloods», supertsunamier, istider etc etc. https://www.youtube.com/watch?v=wvjJqIXYT1w&list=PLHSoxioQtwZfY2ISsNBzJ-aOZ3APVS8br

VÅR EGEN SOL GÅR REGELMESSIG MIKRONOVA
Den presenterte forklaring går ut på at vår sol ca. hvert 12000 år får et mikronova-utbrutt, og i kortere sykluser med noen hundrede års mellomrom utslynger såkalte «superflares» som skaper havok på jorda, i større eller mindre grad.

Mikronovas kan angivelig i enkelte tilfeller sterilisere hele solsystemer, mens de andre ganger er svakere og «kun» forårsaker større eller mindre «extinction level events». I tillegg til elektromagnetisk shitstorm, plasmautbrudd etc, skyter solen fra seg fysisk masse i mengder tilsvarende hele planeter.

Informasjonen som fremkommer fremstår svært godt dokumentert, med materiale fra flere anerkjente forskere og forskningsmiljøer.

Videoserien presenterer også en tidligere hemmeligholdt (CIA) bok med tittelen «THE ADAM AND EVE STORY» ( Utgitt 1966) https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp79b00752a000300070001-8 som også fremlegger den samme type kunnskap, i det minste om konsekvensene på jorda, og hvor mange ganger i «nyere tid» de mener slike globale kataklysmer har skjedd.

YD-HENDELSEN
En slik mikronova fra vår egen sol kan utmerket godt være den bakenforliggende hovedårsak til YD. Nedslaget i Carolina Bays, som Amatoer1 informerer om, er muligvis et produkt av en slik mikronova, hvor nedlagsobjektet(ene) kan ha vært masse utslynget fra sola selv. Dette sannsynliggjøres veldig godt i vedlagte videoserie fra SuspiciousObservers.

NOVA’ER MED FORSKJELLIG STYRKE
Det er tydeligvis ikke slik at stjerner enten «oppfører seg» eller går supernova og eksploderer. Disse nova’er kan ha forskjellig styrke, alt fra fullstendig destruksjon av stjernen til svakere nova’er som ikke ødelegger stjernen, men som likevel skaper kataklysmer i hele solsystemet, og noen ganger steriliserer alle planetene rundt.

Nedenstående illustrerer antatt styrke på energiutladningene i disse forskjellige typer nova og superflares

Nedenstående bilde henviser til noen stjerner som har hatt nova-utbrudd flere ganger

VI ER PÅ OVERTID FOR EN NY MIKRONOVA FRA VÅR EGEN SOL

Vi har vel alle hørt historien om Annunakienes planetsystem Nibiru, som hevdes å være en planet som sirkuler om vår sol i en eliptisk bane med en omløpstid på ca 3600 år. Det hevdes at Nibiru’s tilbakevenden inn i det indre av vårt solsystem kan (og vil) skape den type extinction level events av typen Yngre Dryas og tilhørende katastrofer. Jeg har i mange år tenkt at Nibiru er en sannsynlig forklaring, og en hypotese verdt å forfølge. Men nå tenker jeg at Nibiruhistorien like godt kan være en bevisst plantet PSYOP for å kunne diskreditere alle som bekymrer seg for KONSEKVENSENE og som peker på de REELLE årsaker, nemlig høyst sannsynlig VÅR EGEN SOL.

YD-hendelsen skjedde vel ca. 12800 år siden. Dersom vår sol har MIKRONOVA-utbrudd ca hvert 12000 år, så er vi altså på overtid. Febrilsk utgraving av D.U.M.B’s (Deep Undergroun Military Bases) og liknende verden over, tyder på at elitene og verdens myndigheter er klar over nettopp dette og forbereder seg deretter. Forsøk på hemmeligstempling av informasjon og knebling av varslere som påpeker dette, tyder også på at det er noe i det.

DE MAGNETISKE POLENE FLYTTER SEG MED ØKENDE HASTIGHET

JORDAS MAGNETFELT SVEKKES RASKT

SOLSYSTEMET ER PÅ VEI UT AV EN ELEKTROMAGNETISK SKY SOM HAR GITT OSS BESKYTTELSE FRA KOSMISK STRÅLING (Se «Local Cloud» i nedenstående illustrasjon)

EN POTENSIELT FARLIG KOMBINASJON AV FLERE «UHELDIGE OMSTENDIGHETER».

* Solsystemet er på vei ut av en kosmisk sky, og vi mister denne skyens elektromagnetiske beskyttelse mot kosmisk stråling
* Solens magnetfelt svekkes/er på sitt svakeste, og har sin historisk svakeste evne til å beskytte jorda mot kosmisk stråling
* Jorda’s magnetfelt svekkes i alarmerende hastighet, og reduserer ytterligere magnetfeltets evne til å beskytte oss fra kosmisk stråling.
* SOLEN VÅR ER ANTAKELIG KLAR FOR ET NYTT MIKRONOVA-UTBRUDD
* Magnetpolene flytter seg i alarmerende tempo, vi kan gå mot et magnetisk polskifte, som også kan utløse KATAKLYSMISKE JORDSKORPEFORSKYVNINGER

Nedenstående bilde illustrerer grafisk svekkelsen i vår beskyttelse, sett i forhold til universell og galaktisk bakgrunnsstråling. Den kosmiske skyen i rødt, solens magnetfelt i oransje, og jordens magnetfelt illustrert i grønt. Når alle disse typer beskyttelse svekkes samtidig, så må vi forvente at uventede ting kan skje.

Hvis solen vår går MIKRONOVA, så er det vel sannsynlig at vi også får den type PLASMAGRILLING som 2Q11 snakker om. All ære også til ham for å dra frem informasjon om det.

MENNESKELIGE SIVILISASJONER HAR ANTAKELIG BLITT UTRYDDET FLERE GANGER GJENNOM EN SVÆRT LANG HISTORIE..MEN NOEN HAR OVERLEVD!

Sporene etter den megalittiske steinbyggerkulturen er kanskje sporene etter forrige gang solen gikk mikronova. Menneskeheten kan være millioner av år gammel (ref. arkeologiske uforklarlige funn), men kanskje vi nær totalutryddes med 12000 års sykluser? «Noen» har beviselig overlevd hver gang dette har skjedd. Deler av kunnskapen fra tidligere sivilisasjoner har blitt tatt vare på, men deles ikke med oss andre. I dagens samfunn har vi «noen» som sitter på denne kunnskapen, og derved har massive fortrinn når det gjelder å skaffe seg og beholde makten i verden.

Nå holder de menneskeheten i uvitenhet og «dumme som brød», mens de bygger seg D.U.M.B’s for våre skattepenger og enorme black budgets for å styrke sin mulighet til å overleve neste mikronova, slik at de kan fortsette som «konger på haugen» i den neste sivilisasjonen som fra grunnen må bygges opp igjen.

Pål
Admin
Pål
2. mai 2019 23:59

Relatert til min forrige kommentar om micronova, her spesielt i forhold til dette med svekkelse i jordas magnetfelt. (Kanskje disse tema fortjener en egen artikkel, da det antakelig er litt på siden av steinbyggerkulturen denne artikkelen handler om)

Anyway, har sett litt mer på stoffet til SuspiciosObservers. Og da deres søsterside http://magneticreversal.org/ På forsiden har de en «Fast Facts» liste, og jeg kikket spesielt på punkt 8. og 9.

Punkt 8 peker til denne forskningsartikkelen med tittelen «Oxygen escape from the Earth during geomagnetic reversals: Implications to mass extinction» https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X14001629

Punkt 9 peker til en video med tittelen «Super-Flood» https://www.youtube.com/watch?v=vJKTLuvGAU4
1 minutt og 19 sekunder ut i videoen nevnes hypotesen «Star Water». Hypotesen går ut på at når jordas magnetfelt svekkes tilstrekkelig frigjøres oxygen fra jorda, som i atmosfæren/ionosfæren møter hydrogen fra sola (som kommer i økende mengder jo mer jordas magnetfelt svekkes). Når oxygen og hydrogen møtes (antakelig med andre faktorer til stede) dannes vann – i enorme mengder – som så faller ned og skaper kataklysmiske flommer av typen «Noahs syndeflod».

Jeg har ett stk. Jehovas Vitne i familien (og heldigvis kun ett), som jeg minnes jeg diskutterte skapelsesberetningen og syndefloden med for ca. 40 år siden ++. Jeg spurte vedkommende «hvor han mente alt vannet kom fra». Svaret jeg den gang fikk var at han (og Jehovas Vitne tydeligvis) mente at jorda den gang var omkranset av et enormt atmosfærisk «lag av vann, langt der oppe», og at «Gud i sin vrede» valgte å slippe alt dette vannet ned på jorda for å straffe oss – og utrydde oss selvfølgelig, sånn bortsett fra Noah og hans ark.

Jeg har selvfølgelig aldri trodd på den forklaringen, men etter å ha lest og lyttet til SuspiciosObservers på lenken over, så er det vel en mulighet for at mitt familiemedlem og Jehovas Vitne kan ha rett i at enormt mye vann kom ovenfra, selv om de – eller i det minste menigheten – antakelig ikke har forstått mekanismene som egentlig var i sving, og derved holder fast på at det måtte være «en bevisst handling fra sinnaguden».

Poenget med denne kommentaren, er vel å dele med dere en fornemmelse av at fler og fler brikker ser ut til å falle på plass i vår søken etter å finne ut hva som egentlig har skjedd i fortiden. Samtidig må jeg vel innrømme at det på ett vis er lite hyggelige oppdagelser. Minnes et ordtak som går i stil med «det går til helvete, men turen blir artig«. Nå tror jeg ikke det blir så hælvetes artig, det er vel svært få av oss som kommer til å «more seg til døde» når kataklysmene kicker inn.

Jeg vil gjerne høre dere andres mening om denne «Star Water» hypotesen.

«Noen» vet svært mye om vår egentlige og virkelige historie, og de har vel hele tiden visst hva som venter oss alle – uansett starwaterhypotese sann eller falsk.

Jeg var sterkt fristet til å skrive at det antakelig ikke finnes nok lyktestolper og nok tau til å gjøre det som bør gjøres med disse «noen», men så fant jeg ut at det nok er best å skrive det med usynlig skrift.

Pål
Admin
Pål
3. mai 2019 13:27

I 1831 var der en Baron G. Cuvier, medlem av «French Academy» og «Commander of the Legion of Honor, and the order of the Crown of Wurtembug, etc etc», som utgav en bok med tittelen «A Discourse on the Revolutions of the surface of the Globe, and the Changes Thereby Produced in the Animal Kingdom»

Jeg har funnet tre versjoner av denne boken for nedlasting på Google. De er på henholdsvis 280 sider, 295 sider, og 288 sider:

Her er html/tekst versjon

I denne boken, altså fra 1831, fremgår det solid dokumentert informasjon om arkeologiske, geologiske og paleontologiske funn som dokumententerer globale kataklysmer som har rammet omtrent all jordisk landmasse, som også impliserer jordskorpeforskyvninger, flash freeze, masseutryddelser osv. Denne boken må garantert ha blitt lest av «akademia» på hele kloden.

De har visst om dette lenge, men valgt å holde kjeft. De vet at tiden nå er moden for en «ny runde», men velger heller å hjernevaske befolkningen til å tro på «menneskeskapt climate change», og til å la seg lure med i en verdensregjering, slik at neste sivilisasjon kan startes opp med tsunamier av løgner, som det vil ta neste sivilisasjons menneskehet tusenvis av år å avsløre.

Fy faen for en gjeng!

Pål
Admin
Pål
5. mai 2019 16:47

Jeg får ta pause fra temaet polskifte/mikronova her på bloggen frem til det eventuelt kommer en dedikert artikkel om det hvor slike kommentarer passer bedre inn.

Skal bare kort dele en liten relatert godbit. Etter litt leting fant jeg endelig boken «The Adam and Eve Story» i komplett utgave. Den jeg postet tidligere var en sensurert utgave, tidligere hemmeligstemplet av CIA, og når de i 2013 frigjorde den så var store deler av den fjernet.

Her er hele boken (i diverse formater): https://archive.org/details/ChanThomasTheAdamAndEveStoryTheHistoryOfCataclysms1993FullUNCENSORED

Boken bør ALLE lese! Her er også stoff om den megalittiske steinbyggerkulturen, eller mer korrekt – om sporende etter dem, og hva forfatteren Chan Thomas mener skjedde med dem. Veldig mye interessant.

Hovedbudskapet i boken er at vi snart kan vente oss en ny jordskorpeforskyvning dersom jordens magnetfelt svekkes ytterligere. Det er flere faktorer som kan svekke dette feltet, og svekkelsen kan skje raskt når trenden først er i gang. F.eks det faktum at solsystemet nå er på tur ut av en elektromagnetisk sky og over i et område i rommet som antaes å være et «elektromagnetisk tomrom» (for lack of av better word). Se mitt innlegg 4 kommentarer lengre opp.

Mekanismen som utløser jordskorpeforskyvning er visst en elektromagnetisk forstyrrelse i jordas mantel, som vil gjøre den «flytende», slik at den mister sin evne til å holde jordskorpen i fast posisjon. Tyngden av jordas ispoler og spesielt Grønnlandsisen, vil hele tiden søke seg mot ekvator. Når mantelen mister grepet på jordskorpen, så ruller jordskorpen til en posisjon hvor den finner og gjenoppretter balanse. Alt helvete bryter løs, superstormer og supertsunamier. Etterspillet er at polene og Grønnlandsisen smelter og havet hever seg 80 – 100 meter over hele kloden. Ting faller etterhvert til ro, og nye ispoler vil danne seg på de deler av jordskorpen som under polskiftet ble flyttet til geografisk nord og sydpol.

Flashfreeze er muligens et annet fenomen, som oppstår hvis solen går micronova. Den siden av jorden som vender mot solen vil bli grillet. Og trykket av hendelsen vil flytte hele jordas atmosfære over på motsatt side av jorda. Fortettingen/Komprimeringen av atmosfæren på motsatt side av jorda vil angivelig skape enorm kulde.

Blir visst ikke mange steder å gjemme seg. Spesielt ikke i tilfelle katastrofal svekkelse av jordas magnetfelt blir forårsaket av en sol som gjør seg klar til å gå mikronova.

Dette er en bok som absolutt bør anspore til diskusjon blant våkne folk.

Forfatteren trekker også inn stoff fra Baron G. Cuvier som skrev boken “A Discourse on the Revolutions of the surface of the Globe, and the Changes Thereby Produced in the Animal Kingdom” som jeg omtalte i min forrige kommentar.

Vapaus
Vapaus
6. mai 2019 00:20

Takk for lenka, Pål, jeg skal lese hele boka!

#metoo
Jeg har lest kommentarene dine med stor interesse Pål, men dette er såpass omfattende å sette seg mer inn i, at jeg ikke har hatt noe vettugt å si ennå, men dette er veldig interessant og skal studeres nærmere.

Pål
Admin
Pål
6. mai 2019 00:45

Megalittene i Baalbek, Libanon er gigantiske, noen rundt 1500 tonn. Det er pussig å tenke på at mange mennesker kan se disse gigantiske steinblokkene uten å ofre en eneste tanke på hvordan det var mulig å produsere, flytte, løfte og posisjonere dem.

I Sibir er det nylig funnet byggverk med mer enn dobbelt så store steinblokker – 3000 til 4000 tonn. De ble vel hugget til ved hjelp av Protzen-metoden de også, og «montert» for hånd av «hele landsbyen» på dugnad 🙂

[img]http://4.bp.blogspot.com/-qttbw7o4FrY/UyCAh9chhGI/AAAAAAAALbg/fzJRMGXlZnQ/s1600/Megalith+Russia+Mount-Shoria+09.jpg[/img]

Mer om disse her: http://humansarefree.com/2014/03/megalithic-site-discovered-in-russia.html

Pål
Admin
Pål
14. mai 2019 18:38

Kom nettopp over en nylig video (februar 2019) fra Brien Foerster med tema jordens kataklysmer:

https://youtu.be/dtxC3oMWp44

Fra videobeskrivelsen, hvor Brien korrigerer noe han uttalte i videoen, og som han har misforstått (min uthevelse i fet skrift):

«Dr. Paul LaViolette has just contacted me and said that the pulsar idea is not correct; my apologies to him. ‘First of all, I never have said that the Galactic core is a pulsar. You’re saying that. Is there some way you can correct that because it sounds very crazy to me. In my opinion the Galactic core is a “mother star”. To understand what a mother star is, you need to read my other books and understand subquantum kinetics. The core spontaneously generates energy internally which is why it does not collapse. Also you left out the most important part of my theory, the solar outburst or nova. The superwave only triggers the event. Most of the damage is done by the Sun. The superwave pushes dust into the solar system, which in turn aggravates the Sun, which in turn flares periodically to cause such disasters. There are many other energy effects, spectrum changes, etc. involved as well, all of which are explained in my books.'»

2Q11
2Q11
15. mai 2019 00:24

Tar en først inn over seg katastrofismen kontra laaaangsom evolusjon så kommer nye betraktninger inn.
Det finnes flere «Raddumer» rundt omkring som ikke blir tatt alvorlig. Her omtales noen angående sine funn om kull og granitt, dannelse og forekomster. I tillegg hvordan meterhøye strata/lag blir avleiret, ikke løpet av millionvis av år, men 3 timer!
https://youtu.be/CQXj5ZSohsQ

Ryggmargrefleksen til 99,99% av vertebratene som kan se, høre og lese vil avvise den og dette(?):
Giants Frozen in Time

2Q11
2Q11
19. mai 2019 23:03

«…I Personally Think That It´s Time to Take Back Our True History, Therefore, in This Episode We Have to Work Together to Try to Make Fit the Muddy Pieces of This Puzzle Called Reality…»
Let me prroudly prresent The Channel Life Kreationz by David Wells
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=YlWVoJNE0wI
Relevant til det vi diskuterer her for tiden mener jeg.

2Q11
2Q11
24. mai 2019 00:15

Jeg vil gjerne høre dere andres mening om denne “Star Water” hypotesen

(Pål, 2. mai 2019 23:59)
At store mengder vann kom fra oven, det tror jeg på. DENNE tror jeg viser okkult i prinsippet omtrent hva som skjer.I svært korte trekk..

HER er nok en indikasjon på at tidsperspektiver må endres. Spørsmålet er også hvilket forhold det er mellom heving av havnivå og landmassenes henholdsvis senking og heving til enhver tid/ geografi.

Pål
Admin
Pål
24. mai 2019 14:41

2Q11

Siste videoen du lenker til er VELDIG BRA. Oppfordrer alle til å se den. Her er boken han henviser til i videoen: https://ia802709.us.archive.org/26/items/America00Ogil/America00Ogil.pdf

Pål
Admin
Pål
25. mai 2019 21:41

Jostemikk skrev:

Nei, nei og atter nei. California-halvøya var ikke ei øy før et jordskjelv for 200 år siden. Hva er dette for noe tull?

Litt i overkant grumpy? 🙂

Selv er jeg ikke så opphengt i «for 200 år siden», det kan ha skjedd mange hundre år tidligere, og jeg syns informasjonen er svært interessant og rimelig bra presentert, såpass bra presentert at man burde kunne dele informasjonen for diskusjon uten å få hodet barbert av ved skuldrene. En titt på Wikipedia forteller oss at JESUITTENE debunket «Island of California» hypotesen i 1774–1776. Det virker da svært betryggende og overbevisende, på linje med alt annen «virkelighetsorientering» jesuittene har bidratt med opp gjennom historien, så da trenger vi ikke stille noen som helst spørsmål ved den saken? Vi behøver jo ikke stille spørsmål ved noe som helst som har med landhevning og landsenking å gjøre, alt vi behøver å gjøre er å konsultere jesuittenes wikipediaartikler? 🙂

Det jeg får ut av videoen, er blandt annet at den omtalte «Island of California» faktisk var en annen og enormt mye større landmasse (ja en tidligere øy) – nå sunket i havet, som ikke kan forveksles med dagens California-halvøy.

Videoen inneholder forøvrig en god del annen interessant informasjon, i alt en video jeg selv finner grunn til å legge i «arkivet for saker det kan være lurt å kikke nærmere på». Så jeg takker 2Q11 for innlegget. Skulle jeg likevel være på ville veier, og videoen er totalt forkastelig, så kunne jo et vennlig og opplysende dytt i riktig retning fungere litt bedre enn en skulderbarbering.

Kanskje det kunne vært en god idé å opprette et jostemikk-forum hvor det kan gis rom for å diskutere slike saker uten å risikere «liv og lemmer» 🙂

Pål
Admin
Pål
25. mai 2019 22:22

Et gammelt kart som viser Island of California, overlagt med et moderne kart som viser California-halvøya. Vi ser at det ikke er snakk om en og samme landmasse.

comment image

BTW, skjermdump fra videoen postet av 2Q11

2Q11
2Q11
27. mai 2019 00:15

Et gammelt kart som viser Island of California, overlagt med et moderne kart som viser California-halvøya. Vi ser at det ikke er snakk om en og samme landmasse.

Takk Pål. Jesuittene/kongelige dominerer totalt i historiefortellingen. Legger ut forskjellig stoff om dette på mine egne sider senere.

Det vil bli satt pris på om det blir lagt ved en kort beskrivelse av hva som skjuler seg bak forskjellige YouTube-lenker.

En bra ting å gjøre, Jostemikk. Beklager å kaste bort tiden din.
Til saken: Er det noen som vet eller vil gjette alder og geografisk beliggenhet på disse «megalittene»?
https://royalrealityblog.wordpress.com/2019/05/26/mega/

2Q11
2Q11
7. juni 2019 00:37

Går en dypere inn i spørsmålet om det kan være noe reelt bak det faktum at California på gamle kart (minst 250 forskjellige) er tegnet som en øy, så havner en ned i et nytt bunnløst kaninhull. Der får en som vanlig en sterk mistanke om at den offisielle versjonen ikke er riktig, og i seg selv er en usannsynlig konspirasjonsteori. Jeg deler Pål sin oppfatning om at det ikke er betryggende at det var jesuitter, «vatikanere» og kongelige som bekreftet «sannheten».
Kan det i dette tilfelle være slik at sannheten endret seg år 1700?

Selv om jeg kommenterer under tema Megalitter, finner en mange krysningspunkter som tidsperspektiver, mainstream og alternative versjoner, istid, plutselige hendelser og skiftende sivilisasjoner/innbyggere.
Glemmer vi spørsmålet om den inntegnede cali-øya for en stund og heller ser på området på kartet den befinner seg, er det fortsatt mye å ta tak i historisk, som i siste instans nødvendigvis berører alle forhold fra denne tiden kartene stammer fra. Vær oppmerksom på at i kartene finnes mange andre «artefakter», f.eks store innsjøer og elveleier som heller ikke passer inn i dagens virkelighet. Hvorfor er noen kart nøyaktige i noen områder samtidig «helt feil» i andre? Mitt inntrykk er at karttegnere i felten på 1400-tallet hadde god kontroll på lengde- og breddegradene de befant seg på.
Hovedpoenget mitt er å vise at bitene i puslespillet ikke passer sammen, og det viktigste er den «nye» kunnskapen om jordskjelvet i området i år 1700 vs historiefortellingen fra Jesuittene/katolikkmisjonærer i området på den tiden.
Ser en på historiske megaskjelv finner en at selv svært gamle skjelv er registrert med både år, måned, dag og dels klokkeslett, mens et såpass nylig megaskjelv som vi snakkker om her skal ha vært helt ukjent inntil etter at «spøkelsesskogen» avslørte alt (oppdaget 1997/98).
Dersom vi godtar opplysningen om jordskjelvet, må det ha vært en storslagen fortielse av den hendelsen fra historiefortellerne i samtiden, eller det må ha blitt luket bort og underslått i ettertid. Her følger sitater, spørsmål og påstander med link-henvisninger som gjenfinnes på min blogg ([1 ]- [15 ]) Nok stoff til en hel bok..:

-In a letter from John Adams to then President Thomas Jefferson about the Jesuits, we read:
«Shall we not have regular swarms of them here, in as many disguises as only a king of the gypsies can assume, dressed as painters, publishers, writers, and schoolmasters? If ever there was a body of men who merited eternal damnation on earth and in hell it is this Society of Loyola’s. – George Reimer, The New Jesuits, Little, Brown, and Col. 1971, p. 14
-Many Jesuits were involved in re-writing history.
“For 300 years past the Church of Rome has striven by an unceasing torrent of false histories, pamphlets, and lectures to conceal from the nation [i.e., Great Britain] and the world the true face of her terrible history before and during the Reformation.”
Albert Close (Jesuit Plots from Elizabethan to Modern Times; Page 7)
[1 ]

-The 1700 Cascadia earthquake occurred along the Cascadia subduction zone on January 26 with an estimated moment magnitude of 8.7–9.2. The megathrust earthquake involved the Juan de Fuca Plate from mid-Vancouver Island, south along the Pacific Northwest coast as far as northern California. The length of the fault rupture was about 1,000 kilometers (620 miles), with an average slip of 20 meters (66 ft).
-The earthquake caused a tsunami which struck the coast of Japan[3] and may also be linked to the Bonneville Slide and the Tseax Cone eruption in British Columbia.
-The earthquake took place at about 21:00 Pacific Time on January 26, 1700 (NS). Although there are no written records for the region from the time, the timing of the earthquake has been inferred from Japanese records of a tsunami that does not correlate with any other Pacific Rim quake.
-Local Native American and First Nations groups residing in Cascadia used oral tradition to transmit knowledge from one generation to the next, so there is no written documentation like with Japanese tsunami. However, numerous oral traditions describing a great earthquake and tsunami-like flooding exist among indigenous coastal peoples from British Columbia to Northern California.[6][10] These do not specify an exact date, and not all earthquake stories in the region can be definitively isolated as referring to the 1700 quake in particular; however, virtually all of the native peoples in the region have at least one traditional story of an event much stronger and more destructive than any other that their community had ever experienced.
tore up the land and changed the rivers..
-(1657–1777 (28). “… there was a big flood shortly before the white man’s time, … a huge tidal wave that struck the Oregon Coast not too far back in time … the ocean rose up and huge waves swept and surged across the land. Trees were uprooted and villages were swept away. Indians said they tied their canoes to the top of the trees, and some canoes were torn loose and swept away … After the tidal wave, the Indians told of tree tops filled with limbs and trash and of finding strange canues in the woods. The Indians said the big flood and tidal wave tore up the land and changed the rivers. Nobody knows how many Indians died. — Beverly Ward, recounting stories told to her around 1930 by Susan Ned, born in 1842. )
Failing to recognize Monterey..
-On July 16, 1769, accompanied by fellow Franciscans Juan Vizcaino,, Fernando Parron, and Francisco Gomez, Father Serra blessed the site as Mission San Diego de Alcala, the first mission in Alta (Upper) or New California. They built a brush chapel and within a short time began construction of a small adobe church. Their early days were spent primarily in caring for the sick and dying crewmen of the San Carlos and San Antonio.
Just two days prior to the founding of the mission, on July 14, Portola left San Diego with an expedition of sixty-three men in search of Monterey. The port had been described by Vizcaino in 1602 as well protected and appropriate for California’s capital. Failing to recognize Monterey, the party continued northward and discovered the expansive bay of San Francisco on November 1, 1769. Portola and his weary soldiers returned to San Diego at the end of January, 1770, without having achieved their original goal.
[2 ]

-The Neskowin Ghost Forest is the remnants of a Sitka spruce forest on the Oregon Coast of the United States. The stumps were likely created when an earthquake of the Cascadia subduction zone abruptly lowered the trees, that were then covered by mud from landslides or debris from a tsunami.
It is one of over thirty ghost forests along the Oregon and Washington Coast, though many appear as flat roots and not stumps.[5] Most notably, Washington’s ghost forest of red cedars was integral to the discovery of the Cascadia fault line.[6] These ghost forests are evidence of significant, rapid changes in coastline – often due to seismic events such as the 1700 Cascadia earthquake.
[3 ]

Fortsettelsen finnes her

Pål
Admin
Pål
16. januar 2021 15:51

Fra Platon’s «Timaeus»


The fact is, that wherever the extremity of winter frost or of summer does not prevent, mankind exist, sometimes in greater, sometimes in lesser numbers. And whatever happened either in your country or in ours, or in any other region of which we are informed-if there were any actions noble or great or in any other way remarkable, they have all been written down by us of old, and are preserved in our temples. Whereas just when you and other nations are beginning to be provided with letters and the other requisites of civilized life, after the usual interval, the stream from heaven, like a pestilence, comes pouring down, and leaves only those of you who are destitute of letters and education; and so you have to begin all over again like children, and know nothing of what happened in ancient times, either among us or among yourselves. As for those genealogies of yours which you just now recounted to us, Solon, they are no better than the tales of children. In the first place you remember a single deluge only, but there were many previous ones; in the next place, you do not know that there formerly dwelt in your land the fairest and noblest race of men which ever lived, and that you and your whole city are descended from a small seed or remnant of them which survived. And this was unknown to you, because, for many generations, the survivors of that destruction died, leaving no written word. For there was a time, Solon, before the great deluge of all, when the city which now is Athens was first in war and in every way the best governed of all cities, is said to have performed the noblest deeds and to have had the fairest constitution of any of which tradition tells, under the face of heaven.

http://classics.mit.edu/Plato/timaeus.html