Hvordan kan mainstream forskere ha unngått å erkjenne den globale megalittiske kulturen?

I de deler av verden som ikke ble berørt av den forrige istidens geologiske herjinger finnes spor etter denne kulturen nesten overalt. Vi har Max Plancks vitenskapen går framover en begravelse om gangen som forklaring på den skammelige sendrektighet når det gjelder vitenskapelige korrigeringer av stygge feiltakelser, men dette er tvilsomt hele forklaringen når det gjelder den tverrfaglige fornektelsen av denne kulturen helt fram til våre dager. Vi må se etter andre årsaker enn dårskap, og hvilke muligheter står vi da tilbake med?

Historisk dokumentasjon som viser når spanjolene og senere eventyrere og arkeologer fant de megalittiske stedene i Sør-Amerika

Hvis vi ser på sporene etter den megalittiske kulturen i Sør-Amerika og de mest kjente stedene, var Machu Picchu i Peru ukjent fram til den amerikanske eventyreren Hiram Bingham i 1911 fikk et tips av en lokal bonde, men i samme region, Cusco, ble spanjolene kjent med steinbyggerkunsten allerede tidlig på 1500-tallet, blant annet de fantastiske murene i Saksaywaman og det såkalte fortet i Ollantaytambo.

Det samme gjelder Tiwanaku og Puma Punku i Bolivia, der conquistador og historieskriver Pedro Cieza de León fant noen av de fantastiske byggesteinene allerede i 1549. Kjente oppslagsverk og mer vitenskapelig anlagte magasiner forteller at conquistadorene, altså de spanske soldatene, etterlot seg store ødeleggelser. De var ute etter rikdommer, først og fremst gull, men det skal svært mye til for at de ikke også hadde som oppgave fra den katolske kirken og det spanske kongehuset å fjerne flest mulige “uønskede” funn.

Sacsayhuamán, Cusco, Peru. Disse gigantiske og perfekt tilpassede steinblokkene har vært umulige å overse fra dagen de ble bygget. Foto: Wikipedia

Der middelalderens mektigste var ute i storskala-søk etter rikdom, sto alltid kirken og den verdslige makt bak, og deres motiver var som oftest ikke bedre enn hvilke som helst andre kriminelle. Tvert i mot, må en kunne si, for deres organiserte maktapparat sto bak historisk dokumentere folkemord hvor enn de rettet innsatsen. Når det gjelder den gamle steinbyggerkunsten var herjinger og ødeleggelser bare én av metodene. Ofte bygget de også over det gamle, og slike steder finnes i det flere steder i Sør-Amerika. De benyttet de gamle og fantastisk varige byggverne de fant som fundamenter for egne nye bygninger, så som kirker. Det gjaldt å markere seg og bytte ut det gamle og uønskede med nye bygninger som skulle symbolisere makten i øst. De pisset rett og slett høyere på lyktestolpen enn de tidligere herskerne i området, og markerte på denne måten sin rett til overherredømme. Klarere måte å dokumentere sin kunnskap om de megalittiske byggverkene kan vanskelig finnes.

Bildet viser Temple of Kalasasaya i Tiwanaku, Bolivia og er fra de arkeologiske utgravingene i 1903 – 1904. Mange av byggesteinene og de øvrige bygningsrestene lå flere meter under overflaten. Hvor mange år tar en slik prosess? Foto: Wikipedia

Den geografiske utstrekningen av de eldgamle byggverkene var stor, og noen av dem var så monumentale at de ikke kunne oversees. Byggeteknikken den gamle ukjente kulturen benyttet seg av er fortsatt ikke forklart, ei heller transportmetoden. Hvordan kunne de flytte granittblokker, eller muligens allerede perfekt utformede byggelosser, flere kilometer, kanskje mil, fra nærmeste steinbrudd? De første spanjolene med noenlunde utdannelse og mental kapasitet som kom til disse stedene må ha gjort seg sine tanker, og dette må også være gjeldende for de senere besøkende opp gjennom århundrene.

Mainstream akademikere: – Inkaene hadde ikke eget skriftspråk eller matematisk avanserte tallsystemer

I og med denne erkjennelsen dukker det opp en soleklar årsak til ramsalt kritikk av den moderne forskningen på de megalittiske byggverkene det siste hundreåret. De avanserte byggeteknikker og transportmetoder som er brukt tyder på en kultur med høyt utviklet matematisk kunnskap, og selvfølgelig også et velutviklet skriftspråk. Inkaene hadde ingen av delene, og da blir spørsmålet: Hvordan har mainstream forskere da kunnet påstå at byggekunsten ble utført av dem? Det vi i realiteten ser på flere av de arkeologiske stedene er senere kulturers famlende forsøk på å bygge sine egne kreasjoner av stein oppå de gamle og fantastisk kompliserte byggverkene. Her er et sitat fra Wikipedias artikkel om Inkaene som virkelig setter dette i perspektiv:

The Inca Empire was unique in that it lacked many features associated with civilization in the Old World. In the words of one scholar, “The Incas lacked the use of wheeled vehicles. They lacked animals to ride and draft animals that could pull wagons and plows…[They] lacked the knowledge of iron and steel…Above all, they lacked a system of writing…Despite these supposed handicaps, the Incas were still able to construct one of the greatest imperial states in human history”.

Dette er døra som ikke er noen dør, og den befinner seg i Cusco. Noen som har studert denne og veggene rundt har luftet ideen om at de bygget veggene klare for å legge elektriske kabler. Forklaringen er verken bedre eller dårligere enn andre. Er konstruksjonen en del av noe mekanisk?

Forskeren som er sitert er Gordon F. McEwan, professor i antropologi ved Wagner College på Staten Island, og utdraget er hentet fra hans bok The IncasNew Perspectives, 26. august 2008. Han forteller at inkaene ikke hadde eget skriftspråk, ikke hadde kunnskap om hjulet, manglet arbeidsdyr, og manglet de viktigste metallene for forming av granitt og andre typer stein, men allikevel mener han og hans tidligere og nåværende kolleger at inkaene, til tross for at de ikke hadde kunnskap eller redskap nødvendig for å bygge slike fantastiske byggverk, var arkitektene bak det hele.

Kunne et samfunn uten skriftspråk, matematikk og jern/stål forme andesitt til så perfekte byggeklosser som dette? Foto: http://el-libertario.webnode.es/en/piedras-ciclopeas/

Når akademikere velger å bryte med all logikk på så grusomt vis, må vi se oss om etter en forklaring uten bruk av vitenskapelig metode for hvorfor dagens forskere nekter å finne rasjonelle forklaringer om hvem de opprinnelige byggherrene var. Det er tydelig at de er styrt utfra en politisk ideologi, og de som er kjent med den moderne klimaforskningen er allerede klar over denne grunnfestede akademiske råten. Den er et faktum, og årsakene til råten er interessante, og gir svaret på hvorfor forskningsmiljøene har fortiet fakta om den gamle kulturens eksistens og globale utstrekning. Det kan ikke være andre forklaringer enn de logiske driverne bak menneskelige handlingsmønstre. De er allmenngyldige, og vi skal se grundig på dem, for de fortjener virkelig en analyse. Først mer om dokumentasjon om tidlig kunnskap om historiske megalittiske steder, samt noen av de senere og mer moderne funn, så som Göbekli Tepe.

Pyramider og andre byggverk i Europa, Egypt og Midt-Østen

De fantastiske og til dels monumentale byggverkene i Egypt er nok de som er mest kjent blant folk flest, men også her er mainstream forskeres forklaringer om byggemetode, tidsbruk, tidspunkt for byggingen og annet like uforståelige og usannsynlige som de er når det gjelder megalittiske kunstverk i Sør-Amerika. Dette med nødvendigheten av en avansert matematisk forståelse og kunnskap er allerede nevnt, og vi må ta en titt på anslåtte tidspunkt for matematikkens spede begynnelse i regionen, men først litt om når de ingeniørmessige mesterverkene ble oppdaget og erkjent eksisterende. Dette er viktig fordi det gir oss en pekepinn om hvor langsomt det i virkeligheten går med framskritt når det gjelder erkjennelser om vitenskapelige blundere.

Valley-Temple, Ghiza, Egypt. Lignende byggeteknikk fantes over store deler av Aleksander den stores og det romerske imperier, i store deler av Asia, og en mengde steder i Mellom- og Sør-Amerika, det er et faktum. Spørsmålet er hvem som bygget dette, og når de gjorde det.

Fra perioden 1730 – 1575 før vår tidsregning mener noen at de første nedtegnelser og beskrivelser av pyramidene i Giza ble gjort av sabiske stjernetilbedere, en folkegruppe noe forvirrende beskrevet som mandeere med gnostisk tilsnitt som etter at de abrahamittiske religionene ble kastet på menneskeheten som en ren forbannelse konverterte til islam. Dette spredde seg nok ikke særlig, men da romerriket ekspanderte sørover til Afrika og Midt-Østen, ble “den gamle verden” fullstendig klar over de fantastiske byggverkene. Romerne ble ganske raskt mesterbyggere, men at de mange steder er tilegnet rollen som byggmestere på steder som allerede sto der mange tusen år før romerriket så dagens lys, er et av de tragikomiske utslagene av mainstream forskeres absolutte udugelighet når det gjelder denne delen av historien. Så har vi den greske naturvitenskapens oppblomstring som var godt i gang allerede under Alexander den store, fortsatte i hele den hellenistiske perioden og godt inn i epoken da Hellas ble en del av det romerske imperium.

De gamle byggmesternes verker er å finne i alle land rundt Middelhavet. De fire eksemplene over er fra 1) Peloponnese, Hellas, 2) Norba, Italia, 3) Alaca Hoyuk, Tyrkia og 4) Lehze, Albania. Fotokilder: http://atlanteangardens.blogspot.no/2014/04/cyclopean.html http://www.richardcassaro.com/hidden-italy-the-forbidden-cyclopean-ruins-of-giants-from-atlantis http://www.andrewcollins.com/page/articles/Origins_Tour_2014.htm https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/

Romerne skrev, og det gjorde sannelig også de greske naturfilosofer. Noen av dem foretok studiereiser øst- og sørøstover, og biblioteket i Alexandria var tidlig regnet som en viktig kilde til kunnskap. De greske naturviterne ble født, blomstret, levde og avgikk, om ikke med døden, så ble de gradvis svekket iløpet av disse to enorme imperiene. Både før og under Aleksander den store, som ga navnet sitt til Alexandria i Egypt, deretter under romerriket, der forskjellige keisere nærmest overgikk hverandre i å skipe manuskripter, arkeologiske gjenstander og alt annet som har med den tidlige megalittiske kulturen som bygde de fantastiske byggverkene hjem til Roma. Til alt overmål må alle disse skriveføre ha sett gjennom ren sammenligning at de samme byggeteknikker var benyttet både i Hellas og Egypt, samt store deler av resten av de to forskjellige imperiene. I rundt regnet 600 år må observasjonene av og interessen for den fantastiske byggekunsten ha skutt fart og blitt beskrevet. Med skam å melde må jeg innrømme at de gamle vitenskapers greske re-startere er en av de største svarte flekkene på mitt personlige kunnskapskart. Jeg har brukt mer tid på å grave i historien for å finne ut av hvor de fant grunnlaget for vitenskapen, ikke hva de gjorde med det de fant. Besitter noen relevant kunnskap om greske vitenskaperes nedtegnelser og undring over sin egen fortids mesterbyggerne, vær snille å nevne dette i kommentarfeltet.

Når dukket matematikken opp på banen?

Dette med matematikk og stor forståelse for denne, samt en ikke så rent liten evne til å omgjøre kunnskapen til bruk i praktiske gjøremål, må være alfa og omega for de som ønsker å forstå hvem de var og hva de kunne de som var del av den globale steinbyggerkulturen. Her holdt det ikke med knutesystem på alpakka-garntråder, eller å ha et nedtegnet lengdemål som det egyptiske cubit. I det sjette århundret før vår tidsregning gjorde Thales, kalt vitenskapens far, geometri til en del av den matematiske vitenskapen. Selv med mainstream forskeres dateringer av når de megalittiske byggene i for eksempel Egypt ble reist, manglet den matematiske kunnskapen da dette skjedde. Når det gjelder dokumentasjon på historisk matematisk kunnskap i Egypt, finnes knapt noe før lenge etter tidspunktene for byggingen.Man påstår at det fantes en viss matematisk kunnskap i Egypt ca. 1800 år før vår tidsregning, men senere dynastiers matematiske nedtegninger er sparsom. Papyrus var jo ikke det mest bestandige å lagre kunnskap på, og med tanke på hvordan jern, treverk, papir og annet historisk sett kortlivet materiale må ha forsvunnet ettersom årtusener har gått, begikk babylonerne en genistrek da de nedtegnet sin historie og sin kunnskap på leirtavler. Mange har nok sett på dette som en simpel overføring av kunnskap, men jeg tror de fleste, bare de får tenkt seg litt om, forstår hvor smart dette var med tanke på overlevering av kunnskap gjennom generasjoner. Nedskrevet kunnskap ble også brent, kastet og stjålet. Det sistnevnte ofte av de forskjellige tidsepokers makters ville herjinger og grådighet. Kort oppsummert så holder ikke vår kjennskap til når matematikken og kunnskapen om avansert geometri som forklaring når det gjelder å forstå hvordan byggverkene i den globale steinbyggerkulturen kunne reises. Vi snakker om byggverk reist kanskje flere titusener av år før det den moderne vitenskapen påstår. Når det gjelder enkelte steders megalittiske byggverk dreier det seg også helt tydelig om fysikk og kjemi. Det ser ut som om de som bygget hadde kunnskap om hvordan de skulle gjøre harde bergarter myke, for så å herde igjen. Kort fortalt er dette så ille som det kan få blitt, for én ting er at datidens matematikere ikke hadde tilstrekkelig kunnskap til å bygge disse mesterverkene, noe helt annet og mye verre er at vi den dag i dag ikke kan forklare hvordan de formet og fraktet steinblokkene.

Hvorfor nekter de siste 150 års vitenskapere å fortelle sannheten om den globale steinbyggerkulturen?

Først en presisering om dette med navnsettingen av kulturen. Det eneste vi finner etter dem i dag er det de bygget i stein. Det betyr selvsagt ikke at de ikke mestret produksjonen av papir, trebygninger og annet, eller at de ikke produserte jern og stål. Alt dette er imidlertid ikke varige ting, og hvis vi ser det som sannsynlig at noen som kunne forme granittblokker og frakte dem milevis på den måten denne kulturen gjorde, også hadde kunnskap om mye annet vi i dag ser på som en selvfølge, betyr det faktisk bare én ting: Den gamle kulturen var virkelig gammel. Eldgammel. Kanskje fra langt tilbake i forrige istid, kanskje den før den. Hvem vet?

Dagens og gårsdagens forskere har kjent til disse vanvittige byggverkene av stein lenge, og like lenge har de undertrykket virkeligheten og bortforklart det ved hjelp av meningløse påstander om at “Inkaene bygget et av verdens mest framgangsrike dynastier, og egyptiske faraoer bygget pyramidene som gravmonumenter på rekordtid, alle uten kunnskap om jern og stål, og for inkaenes del uten kunnskap om skriftspråk eller matematikk”. Det siste gjelder i realiteten sannsynligvis også folket som bodde i Egypt under den perioden da vitenskapen påstår at pyramidene ble bygget. Alt dette er så dumt at det er vanskelig å finne en god karakteristikk. Venstrehåndsarbeid og servil unnfallenhet holder liksom ikke når man skal finne en karakteristikk av elendigheten. Max Plancks vitenskapen går framover en begravelse av gangen holder ikke den heller, for nå har vitenskaperne i likhet med resten av oss krepert i mange generasjoner, uten at det har hjulpet noe som helst. Den gamle og globale kulturen skal ikke fortelles om. Kunnskapen om den skal undertrykkes, og i likhet med dagens klima”vitenskap”, blir forskere som opponerer raskt satt på plass. Verden består av en gjeng brødforskere, og de fleste skjønner raskt hvordan de skal oppføre seg for å kunne leve av sitt yrke. Jeg tror Max Planck egentlig burde ha sagt at vitenskapen går knapt framover tusen begravelser av gangen.

Så hva kan være mulige forklaringer på elendigheten? Maktstrukturen, utdannelsessystemet og alt som finnes av vitenskaper i dagens samfunn er så politisk infisert at det knapt lenger finnes noen muligheter for positive resultater av forskning. Dette er ikke noe forskerne kun blir utsatt for etter utdannelsen. Universitets- og høgskolemiljøene er så politisk infisert av mennesker med absurde politiske og historiske agendaer at dagens muligheter for en fornuftig forskerkarriere er absolutt dødfødt i utgangspunktet. Selv på lavere nivå i grunnskolen er lærebøkene forpestet av denne ideologien. Lamestream Media/De presstituerte er kontrollert av de samme krefter, og når absolutt alt annet i samfunnsstrukturen som har med opinionsdannelse av befolkningen er det samme, må resultatet bli bedrøvelig. Svært bedrøvelig.

61
Leave a Reply

avatar
47 Comment threads
14 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
12 Comment authors
Helge LeirdalKent EllingsenStargazerPålAmatør_1 Recent comment authors

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

  Subscribe  
newest oldest
Notify of
Amatoer1
Member

Takk Jostemikk! Her har du oppsummert mye av dokumentasjonen som viser at det har eksistert en megalittisk kultur med høyt teknologisk nivå. Særlig i Peru og Bolivia er dette tydelig, men om man nøster videre derfra finner man tilsvarende over hele verden, der istidene ikke har radert ut sporene.

Det teknologiske er enkelte steder på et slikt nivå at vi ikke har noe tilsvarende idag. Stikkordene er evne til å forme stein (eksempel: Saksaywaman, Peru) samt å forflytte enormt massive steinblokker på over tusen tonn (eksempel: Baalbek, Libanon). Vi må rett og slett erkjenne at vår moderne sivilisasjon hverken er unik eller overlegen, og det er litt av poenget.

Moderne vestlig kultur har et alvorlig problem, nemlig at den er grunnlagt på et dogme om at den er unik, overlegen og først med alle oppfinnelser. Dette gjennomsyrer både vitenskap og politikk. Spesielt ille gir dette seg uttrykk i USA der for eksempel Obama omtalte USA som ‘The One Indispensible Nation’. Dette er livsfarlig retorikk, for det impliserer at alle andre nasjoner og kulturer i både tid og rom er ‘dispensible’. På den måten etablerer man et ståsted der man kan føre endeløse kriger i nåtiden, samtidig som man også fører krig mot fortiden. Det er ikke tilfeldig at IS i Irak, Syria og Afghanistan er kjent for å angripe og ødelegge historiske monumenter, innkludert megalittiske.

“The most effective way to destroy people is to deny and obliterate their own understanding of their history.” – George Orwell

Jeg skal komme tilbake og kommentere mer på dette seinere, innkludert problemene med moderne forskning.

Bb
Guest
Bb

Knallbra artikkel, håper virkelig så mange som mulig får muligheten til å se og undersøke dette temaet. Det var dette som faktisk fikk meg til å innse at konsensusvitenskap ikke er vitenskap. Og at den historien vi blir fortalt fra vi begynner på skolen er løgn

123
Guest
123

Kanskje ikke så rart at disse tingene blir holdt skjult.
Og tillagt kulturer som er utdødd. Enten er dem nyere enn dem forteller og kunnskap om hvordan dette blir gjort forsvant i kriger og kolonisering.
Dess mer man leser om slike byggverk, dess mer innser man som faktisk er holdt skjult for oss.

Kjell Erik Midtgård
Guest
Kjell Erik Midtgård

Tusen hjertelig for at du fortsetter ta opp disse tema Jostemikk. Det er det også andre som gjør, og jeg fikk derav vite at grunnlaget man bygget på var fortifikasjoner arkeologisk datert 2300 BC. Du finner nokså intentst om det i denne videoen https://www.youtube.com/watch?v=ijETxvCbtvc&t=890

2Q11
Guest

Dette er døra som ikke er noen dør, og den befinner seg i Cusco. Noen som har studert denne og veggene rundt har luftet ideen om at de bygget veggene klare for å legge elektriske kabler. Forklaringen er verken bedre eller dårligere enn andre. Er konstruksjonen en del av noe mekanisk?

Tror du har rett:
“The truth is in plain sight — Here Take A Closer Look. . IMPRINTS OF A HIGH TECHNOLOGICAL CIVILISATION FROM THE BIBLICAL FLOOD AND THE BRAKING DOWN OF ALL ITS CONCRTET INTO FINE GRAINED LIME & SANDSTONE, AS ALL THE HAND MADE MATERIALS CORRODE AWAY, materials like wood would metamorphosise into other forms of rock.”
https://www.youtube.com/watch?v=9f75bHwtDpM (søk videre der)
Plasma-hendelser..? Link senere..

Bildet viser Temple of Kalasasaya i Tiwanaku, Bolivia og er fra de arkeologiske utgravingene i 1903 – 1904. Mange av byggesteinene og de øvrige bygningsrestene lå flere meter under overflaten. Hvor mange år tar en slik prosess?

“People we are close to prooving that it actually happened in 19th century. It was a multiple flood in the Euroasia and partially in North America .”
Philipp Druzhinin channel trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=sN2i7RLgJm8 (søk videre der)

2Q11
Guest

Hvorfor nekter de siste 150 års vitenskapere å fortelle sannheten om den globale steinbyggerkulturen.

Jeg tror at det er fordi vi ikke skal få vite  noe om naturens naturligste jeg, de uregelmessige verdensomspennende gjentagende katastrofene som kommer fra alt annet enn Nibiru, kometer og  planet X.
Bibelsk skapelse og vredesskåler forteller det viktigste. Vatikanet vet det meste av det Brian Austin Lambert har funnet ut av, sjekk taket i det sixtinske kapell, som Michelangelo malte. Makttoppene vil komme seg i (u?)sikkerhet før ragnarokk, uten innblanding fra kveg og saueflokker.

Istid, kilometertykke isbreer, erosjoner og andre illusoriske  uvitenskapelige konstruksjoner, legg det på is. Natur(u)vitenskap BS vs bibelvers , urmyter og elektromagnetisk plasma av uante dimensjoner , ingen tvil hos meg, in plain sight:

Utbrodert:
comment image

Skruven
Guest
Skruven

At lamestream media ikke forstår hva 2Q11 mener, tror jeg ikke er det verste for dem. Jeg sliter litt med det jeg med.
Det som er så vanskelig for dem å innrømme, er at de ikke har noen som helst peiling på hva som har foregått i tidligere tider. Kall det enslags stolthet.
Uansett hva som er forklaringen på disse konstruksjonenes opprinnelse, så blir det tungt å svelge for de som mener å vite alt.
Protzen- metoden my ass!

2Q11
Guest

Utgangspunktet for materiens formasjoner vi står og lever på, hva er det? Det riktige eller gale utgangspunktet er avgjørende for alle ville veier videre vitenskapere har tatt.

Spørsmål:
Hvordan er den norske landjorda slik vi ser den i dag i store trekk skapt, og hvor lang tid har det tatt?

Svaralternativ 1:
Is som har gnukket og gnidd på underlaget. På magisk vis har det blitt som det har blitt etter millioner av års isbiters gnissel på stein med eller uten irsk whisky. Landheving på grunn av vektreduksjon når isen smelter bort.

Svaralternativ 2:
Elektriske utladninger av bibelske proporsjoner i kombinasjon med jordskjelv og plasmadannelse. Alt i løpet av ei lita uke.

Jeg går for det siste alternativet. Så kan de som støtter mainstream forskere forklare nærmere hvordan isen klarer å grave i underlaget enda mer presist enn det elektriske utladninger klarer i henhold til dette bildet.

O A Hellvik
Guest
O A Hellvik

I disse sakene blir det mye synsing. Vi vet veldig lite om f.eks Nan Madol, Silbury Hill osv. når, hvordan og hvorfor disse ble bygget. Det er jo mye som tyder på at det har vært fremstående kulturer som vi ikke kjenner til. De nyoppdagede megalittene i syd russland anslås å kunne være 1,5 millioner år gamle og det stemmer ikke mye med det vitenskaper hevder,

2Q11
Guest

en fersk genial mainstream artikkel om mysteriet med hodestatuene på Påskeøya der en også via en link får vite hvordan de ble fraktet rundt på øya og hvordan de ble løftet til oppreist stilling og hvordan hatten kom på plass..

en totalt annen måte å se ting på, spissformulert: MEGALITHS DONT EXIST hvor samme mann har sine forslag angående Påskeøya: EASTER ISLAND — Part 1 of 2

Amatoer1
Member

Anbefaler sterkt å se presentasjonene til Antonio Zamora om Carolina Bays
Carolina Bays er elliptisk formede forsenkninger i bakken, spesielt i Nord- og Sør-Carolina på USAs øst-kyst. Det som er mer enn besnærende er at forsenkningene finnes i hundretusentalls, alle har semme eksentrisitet (forhol mellom lang og kort akse), og den lange aksen peker i retning av de store sjøene på grensen mellom USA og Canada. I Nebraska i innlandet har du tilsvarende forsenkninger med elliptisk form, og der de lange aksene også peker mot de store sjøene.

Kort fortalt går Zamoras hypotese ut på at en komet slo ned i iskappen over Canada/USA for nesten 13000 år siden, og dette førte til at is og vann ble sendt i ballistisk bane i alle retninger, Isfjell ble sendt på flyturer som varte i 7-8 minutter før de slo ned over hele USA og i havet, Der grunnforholdene var egnet dannet nedslagene koniske forsenkninger som seinere ble fylt med masse (“elastic relaxation”). Det som ble igjen etter 13000 år er koniske snitt – dvs. ellipseformede forsenkninger som du lett kan se på Google maps, her fra Fayetteville i Nord-Carolina
https://www.google.com/maps/@34.878133,-78.6994044,32825m/data=!3m1!1e3

Dette forklarer starten på Yngre Dryas og utryddelsen av faunaen i USA samtidig. USA ble bombeardert av isblokker og dekket av et islag som var minst en halvmeter tykt. De som ikke ble drept umiddelbart hadde ikke noe å leve av.

Så kan man spekulere i Tsunamiene dette skapte i for eksempel Atlanterhavet og hva som konsekvensen var på den andre siden av havet.

Amatoer1
Member

Så kan vi jo bare spekulere i hvor mye pulverisert is som ble blåst opp i atmosfæren. Antar det var nok til å føre til en sabla syndeflod. Er ikke sikker på om det holdt med regntøy fra Helly Hansen for å holde seg tørr fra det regnværet og de tilhørende flodbølgene. Skal studere alt stoffet Zamora har publisert, for dette var spennende!

Jeg tror du vil finne stoffet Zamora har publisert som svært overbevisende og ikke minst fascinerende og logisk.

Det som er spesielt interessant med Zamora er at hans hypoteser er basert på fysikk, så han regner faktisk på hvor mye is det er snakk om. Forsenkningene er sekundær-kratere dannet fra isblokker. Ellipsenes eksentrisitet gir svar på hvilken vinkel objektene traff bakken med, og dermed hvor høyt og lenge de fløy. Størrelsen på forsenkningene gir estimat på hvor mye masse i form av is som slo ned. Ved å summere alle nedslagene får man en nedre grense for energien i hovednedslaget. Det er mye man kan regne på.

Ja, jeg tror selv at dette var den mye omtalte syndfloden som i det store og det hele utryddet den globale megalittiske kulturen, som åpenbart har vært teknisk avansert. På grensen mellom Peru og Bolivia, dvs. sørsiden av Titicaca-sjøen har du Tiwanaku og Puma Punku med svært interessante rester etter avansert teknologi, begravet i metervis med søle, høyt til fjells. Jeg spekulerer i en eller flere kjempe-tsunamier som skylte over kontinentene, som følge av YD-nedslaget. Kanskje var det samme hendelse som begravet Puma Punku, Göbekli Tepe (Tyrkia), megalittene i Baalbek (Libanon) mm.

Det er et overveldende antall megalittiske rester hele verden over, listen er alt for lang til å ta den her. Likhetene mellom hva du finner på steder som Peru, Egypt, Kina, Påskeøya er slående og vitner om en global kultur som forsvant plutselig for nesten 13000 år siden.

Amatoer1
Member

I svar til 2Q11 klokka 12:05 sa Jostemikk

Eller, det var kanskje ikke håpløst, hvis meningen hans var å slå to fluer i en smekk: Det fantes aldri en kultur som formet granitt på uforklarlig måte, og årsaken til de enorme støvskyene etter tvillingtårnene var at de var betongkonstruksjoner.

Støvskyene etter tvillingtårnene var ikke fra betongkonstruksjoner, så det er et spesielt dårlig eksempel. De tårnene var stålkonstruksjoner, og det bildet viser er forstøving (“dustification“) av stål, ikke pulverisering av betong. Men den diskusjonen hører vel til en annen tråd enn denne.

Amatoer1
Member

I svar til 2Q11 klokka 12:13 sa Jostemikk

det dreier seg om de såkalte legoklossene fra Tiwanaku. Folk som har vært der, også fagmenn, sier at de er hugget ut av fjell, men enkelte detaljer jeg har studert ser ut til å «lide» av forskalings-syndromet. Med det mener jeg merker etter at noe av betongen blir med forskalingsplatene når disse fjernes etter tørking. Dette er dog bare en tanke jeg har gjort meg utfra bildene jeg har sett på.

Se kvalitets-video fra Puma Punku her. H-blokkene sies å være av Andesitt, en form for granitt.

Legg merke til praten om “a cataclysmic event” og steinene som ligger på skrå og dekket av leire. Jeg lurer på om dette var pga. YD-hendelsen som Zamora beskriver, med tilhørende mega-tsunami som skylte over hele Sør-Amerika, og der rester av Puma Punku forefinnes fordi det er høyt til fjells. Det kan selvsagt være andre forklaringer, men dette mønsteret finnes mange steder i verden, og synes å ha skjedd omtrent samtidig.

2Q11
Guest

Amatør_1
17. oktober 2018 at 15:57:

I svar til 2Q11 klokka 12:05 sa Jostemikk

Eller, det var kanskje ikke håpløst, hvis meningen hans var å slå to fluer i en smekk: Det fantes aldri en kultur som formet granitt på uforklarlig måte, og årsaken til de enorme støvskyene etter tvillingtårnene var at de var betongkonstruksjoner.

Støvskyene etter tvillingtårnene var ikke fra betongkonstruksjoner, så det er et spesielt dårlig eksempel. De tårnene var stålkonstruksjoner, og det bildet viser er forstøving («dustification«) av stål, ikke pulverisering av betong. Men den diskusjonen hører vel til en annen tråd enn denne.

Jeg har kommentarer på dette som kommer i en annen tråd. Her bare en kort, bokstavelig talt oppvarming:
9 11 Fused Steel and Concrete, Like Lava Rock

Metal Turning To Stone & 2 Pieces Of Petrified Wood

Pål
Admin

Karer, kom nettopp over en svært interessant video publisert av BPEarthWatch https://www.youtube.com/watch?v=8gNUvJ35WJw

Her beskrives hvordan Jupiter kan være den mye omtalte Nibiru, og hva som skjedde når Jupiter kom inn i vårt solsystem. Jupiters ferd innover mot solen ble stoppet av en kombinasjon av at den traff den “femte planet” (som nå utgjør asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter), samt at den ble trukket tilbake av Saturn. På veien inn rakk Jupiter/Nibiru å påføre stor skade på Mars. Når dette kan ha skjedd skal jeg ikke begi meg inn på, men det teoretiseres at Jupiter kan bli “ustabil” med jevne mellomrom, og da bevege seg inn mot solen, hvilket medfører at Jupiters måner kolliderer med asteroidebeltet og slynger enorme masser inn i det indre solsystem. Kan vi her finne mulige forklaringer på YD-hendelsen? OG…er dette i ferd med å skje igjen…gitt den nylig omtalte nedstengning av flere solobservatorier, nedstegning av Hubble teleskopet, et annet gigantisk røntgenteleskop jeg ikke husker navnet på, og det faktum at det hevdes NASA har mistet forbindelsen til begge Mars-rovere? Stenges disse sakene ned for å hindre at vi skal forstå hva som foregår?

Spennende saker uansett, og svært god video av BPEarthWatch. ANBEFALES!

2Q11
Guest

Carolina Bays, cataclysmer, plasma,  el-utladninger, Lichtenbergmønstre og forstening

I en kommentar over her mener jeg at “mysteriet” Carolina Bays og mye annet land (som Norge) er formet av elektriske utladninger og tilhørende plasma.

“The study of the Carolina Bays system by Berkeley Nuclear Physicist Rick Firestone, stimulates further speculation on the production of Diamonds. The Carolina Bays and beyond is a vast system of shallow elliptical depressions whose origin is highly debat able. Some claim meteorite storms, however their shallowness and total lack of debris precludes this. Others speculate wind born dramas from past eras. However plasmoids could be involved in the Bays production.

Importantly, it should be noted, the Carolina Bays accompany and bank along Lichtenberg river systems (see film). Electric Universe theory suspects Lichtenberg river systems are ancient electromagnetic discharge lines along, and I suspect, beneath the Earth’s surface. Could these discharge lines produce multiple exploding plasmoids? This is speculation. However, similar scenarios exist along the Murray River system in Australia, the Beaufort Sea coast of Alaska and the Deccan Traps in Siberia.”

Peter Mungo Jupp: Electric Fossilization:
https://m.youtube.com/watch?v=qzyDm_BegGA

 

Amatoer1
Member

Hypoteser om Carolina Bays må forholde seg til at de er nesten perfekt elliptiske med lik eksentrisitet, og der hovedaksene peker mot The Great Lakes. Slik Antonio Zamora ser det, og jeg er enig i hans utsagn at disse er sekundærnedslag av isblokker etter nedslag av en komet eller asteroide på “The Laurentide Ice Sheet” over dagens Canada/USA. Ingen andre hypoteser forklarer observasjonene på noen troverdig måte. Samtidig må man ta med Nebraska Rainwater Basins som er tilsvarende som Carolina Bays, men befinner seg i Nebraska. Eksentrisiteten er som for Carolina Bays, men hovedaksene er dreiet slik at de fortsatt peker mot de store sjøene. Dette gjør det mulig å peile inn primærnedslaget.

Zamoras forklaring stemmer også med starten på Yngre Dryas (YD) for 12800 år siden, som også sannsynligvis faller sammen i tid med slutten på steinbyggernes periode, dvs. den globale megalittiske kulturen, som var avansert og som vi idag finner rester av.

Younger Dryas Impact Quantification

Amatoer1
Member

Jostemikk sa:

Amatør1, dette stoffet er svært interessant, og endelig litt real dokumentasjon på hva som kan ha skjedd. Når det gjelder slutten på den tidligere kulturen, der det muligens var slik at ikke alle tilhørte homo sapiens, synes det mest sannsynlige svaret å være det tidsaspektet du nevner, fundert utfra Zamoras forskning om tidspunktet for nedslaget i iskappa. Et såpass langt tidsaspekt kan også forklare at det aller meste har forsvunnet etter den kulturen. Det er ikke mye annet enn stein som holder fasongen såpass lenge hvis den ikke har vært altfor utsatt for elementene. I Puma Punku havnet de under et beskyttende lag med slam og jord, og det forklarer vel kanskje at mange av steinene derfra virker urørte av tidens tann?

Brien Foerster har utført DNA-analyser av langskallene ved Paracas i Peru, og resultatene viser at de, i motsetning til dagens befolkning i Sør-Amerika, har slektskap med Kaukasus! Skallenes form og andre egenskaper viser at de må ha vært en underart av homo sapiens som ikke lengre finnes, men som antagelig var veldig utbredt for 12900 år siden, og der noen overlevde noen tusen år til (skallene i Paracas er et par tusen år gamle).

Jeg anser det som helt sikkert at de hadde metaller etc., men dette har forvitret over lang tid, så bare bearbeidet stein er tilbake. Det gir jo i seg selv et hint om tidsaspektet.

Ja, Puma Punku/Tiwanaku (det er samme sted) i Bolivia ble dekket av slam, og det er tydelig å se på drone-videoen som Brien Foerster laget: Flying Over Tiwanaku Bolivia With Quadcopter “Pachacutec”

Jeg spekulerer i at slammet og ødeleggelsene her kanskje var et direkte resultat av nedslaget som også dannet Carolina Bays.

En av steinene i Tiwanaku, den berømte “Sun Gate” ble funnet liggende, slik at den ene siden var beskyttet og den andre siden ble erodert. Dette er meget hard stein, og det gir et bilde på hvor mye erosjonen har tæret på den ene siden ved å sammenligne med den andre.

Tiwanaku: Complete View Of The Sun Gate

2Q11
Guest

Har jeg forstått dette rett?

Sp. -Det er noe galt med skyggen på månen.
Sv.  Se min siste kommentar under “noen minutter før fullmåne”

Sp. -Isbreer og fjell fantes ikke for 500 år siden.
Sv. Ikke forstått rett hva jeg mener om saken. Men jeg tror ikke på mange kilometer tykke isbreer over Norden for 15000 år siden.

Sp. -Kjente og observerbare geologiske prosesser er bare tull.
Sv. Du har i hovedsak forstått dette rett. Men her må det defineres og spesifiseres. Det er omfattende..

Sp. -Jorda er flat som ei pannekake.
Sv.  Du har i hovedsak forstått dette rett. Pannekaker har jeg ikke omtalt eller henvist til.

Sp. Kulturen som sto bak fantastiske byggverk av stein, bygget ikke i stein, de støpte i betong.

Store steinbrudd i fjellsider er verken steinbrudd eller fjellsider, men «fjell» som de bygget opp av betong slik at det til forveksling minner om ekte fjell (som egentlig ikke finnes) og steinbrudd som egentlig ikke er det, men noe de har etterlatt seg for å narre oss.

Halvferdige figurer fra Påskeøya som fortsatt sitter solid festet i grunnfjellet der de ikke ble ferdige, er støpt i betong og støpt fast i betongfjell.

Den nesten uthogde obelisken i Aswan er ikke av aswan-granitt, men er av støpt betong, støpt fast i falsk aswan-granitt som egentlig er betong.

Sv.  Ikke forstått rett hva jeg mener om saken. Men et godt forsøk på å få meg og de(t)  jeg har henvist til til å se veldig dumme ut.

Sp. – Stålkonstruksjonene i World Trade Towers i New York var egentlig ikke stål, men betong.
Sv. Her var utgangspunktet at du latterliggjorde en som mente det var betong i støvskyene. Stålkonstruksjonene var nødvendigvis av stål. Jeg tror at opplysningene om at forholdet mellom stål og betong i tårnene var ca 60-40 er riktige. Bestrider du at det var betonggolv i hver etasje?

Sp. -Betong i fritt fall går i fullstendig oppløsning på grunn av luftmotstanden og treffer ikke bakken i fast form, men som støv.
Sv. Ikke forstått rett hva jeg mener om saken. Men et nytt godt, dog vrangt forsøk på å sverte meg.

Skal en få en forståelse av de “sinnsyke” teoriene som blir framført må en dessverre gå i dybden i dette samtidig som en forsøker å nullstille all opparbeidet “kunnskap”.
Det jeg kan garantere er at Jostemikk og hans lesere i den grad det er mulig kommer til
å få kraftige bakoversveiser i nær framtid om dere ydmykt setter dere grundig inn i f.eks. “mud flood”, “plasmaevents” og “rockets hitting the dome”.

Stargazer
Guest
Stargazer

Er det mulig å få kjøpt falsk aswan-granitt betong i dag? Eller er det ett av de fenomenene som har gått tapt i navn av sentralisering og effektivisering?

Amatoer1
Member

Jostemikk 23. oktober 2018 at 19:31

Dette dreier seg om den utrolig spennende muligheten for at en kultur hadde svært god tid på seg til å utvikle seg opp på et teknologisk nivå iløpet av for eksempel hele den siste istiden. Kanskje var de også høyere utviklet kognitivt enn vi er. Når vi tenker på hva «vi» har fått til de siste 150 årene, hva kan da den gamle kulturen ha utviklet seg til iløpet av 30 – 40 tusen år?

Det er en mulighet, men om vi baserer oss på det lille jeg mener å ha lært etter å ha fulgt arbeidene til bl.a. Brien Foerster, Antonio Zamora, Robert Schoch, Graham Hancock m.fl. så virker det som det er rimelig klart at vi kan slå fast at det har eksistert en avansert og verdensomspennende kultur som i hovedsak endte brått for 12900 år siden. Men jeg er ikke kjent med noe som kan fortelle oss noe om når denne kulturen oppstod, så det opplever jeg som spekulasjoner. Selvsagt kan man si at en avansert kultur slik den idag er er manifistert i de megalittiske konstruksjonene må ha brukt en viss tid på å nå sitt nivå, men om det er tusen eller 30-40 tusen år er ikke godt å si, basert på det jeg har lært. Men kanskje finnes det spor som kan fortelle noe om dette?

Amatoer1
Member

Amatør_1 27. oktober 2018 at 23:34

Det er en mulighet, men om vi baserer oss på det lille jeg mener å ha lært etter å ha fulgt arbeidene til bl.a. Brien Foerster, Antonio Zamora, Robert Schoch, Graham Hancock m.fl. så virker det som det er rimelig klart at vi kan slå fast at det har eksistert en avansert og verdensomspennende kultur som i hovedsak endte brått for 12900 år siden.

Jeg har nylig kommet over en video fra Sri Lanka som ytterligere illustrerer poenget med at denne kulturen var verdensomspennende. For meg begynte “reisen” med byggverkene i Peru og Bolivia, videre til Egypt (Giza/Aswan), Libanon (Baalbek), Tyrkia (Göbekli Tepe mm.), Jordan (Petra), Laos (Plain of Jars) samt flere andre steder i Saudi-Arabia, India, Indonesia, Kina, Mikronesia, Påskeøya. Kort sagt hele jorda rundt.

Nå kan vi legge Sri Lanka til denne listen (som faktisk er lengre enn indikert over). Sjekk denne videoen fra Sigiriya (Ravana’s Palace) på Sri Lanka. Hvordan har steinene blitt fraktet til topps? Og enda viktigere er poenget med “scoops” i granitt, dette er ting vi har sett også i Aswan (den uferdige obelisken) og på Påskeøya.

Jeg mener det viktigste per nå er å etablere fakta rundt eksistensen av disse stedene, slik at “mainstream historikere” ikke like lett kan ignorere dem. De vil sikkert ignorere dem uansett, men da vil de (historikerne) før eller seinere selv bli ignorert.

Amatoer1
Member

Tidsaspektet på 30 – 40 tusen år som jeg la til grunn, var kun ment for å vise at sammenlignet med hvor raskt vår egen kulturs teknologiske utvikling gikk, særlig fra midten av 1800-tallet og fram til i dag, så var forrige istid mer enn lang nok til at en daværende kultur, om folket var mer intelligente enn oss eller ikke, fint kunne ha rukket lenger innen de områdene av vitenskapen de selv valgte å vektlegge enn vi har.

Det er jeg helt enig i. Skulle gjerne hatt et hint om hvor lenge kulturen eksisterte. Det eneste vi vet om som er etterlatt, er steinkonstruksjoner. Det burde kanskje finnes ting av glass og annet, men det har vi vel ikke funnet, eventuelt feiltolket. Metaller har vel ikke mulighet til å overleve 13000 år, ihvertfall ikke jern. Gull og sølv har sikkert funnet nye eiere. Angående intelligensen, så er kanskje Paracas-skallene en indikasjon, med 60% større hjernevolum.

Deres endelikt kan vi mer om, og den Ynge Dryas-hypotesen du har fortalt oss om, er den beste jeg har sett. Da er den et godt holdepunkt fram til det eventuelt kommer noe bedre. Den er i realiteten så god og forklarende, at det aldri muligens aldri vil komme noe bedre. Vi får følge med, og den som lever får se.

Det er farlig å være overbevist, men Carolina Bays er et håndfast bevis, slik jeg ser det. Jeg tror også den hypotesen forklarer Scablands i Washington på en bedre måte enn den hypotetiske Lake Missoula.

Samtidig har du problemet med “instant flash-freeze” av Mammuter i Sibir og som blir gravet opp den dag idag og der kjøttet nesten kan spises. Hvordan dypfryser man en hel levende mammut eller elefant så fort at kjøttet blir nærmest spiselig? De som har regnet på det sier du trenger -100C eller mer umiddelbart. Om en komet eller asteroide i skrå vinkel feier vekk atmosfæren noen minutter blir det nok kaldt, og de supersoniske vindene som oppstår når vakumet fylles etterpå gir nok en brukbar “wind chill”, så det kan jo være et hint.

Har tenkt på disse temaene siste år. Mener det ikke er å komme forbi at det har eksistert en eller flere avanserte globale kulturer som ble utslettet ved naturkatastrofer av enorm skala. Så tok det flere tusen år før vår egen historie begynte ta seg opp igjen. Det er vesentlig lengre tidsrom fra steinbyggerne til de egyptiske faraoene enn fra de samme faraoene og til vår egen tid….

2Q11
Guest

Videotest
Geology Revived

https://youtu.be/CQXj5ZSohsQ

Kent Ellingsen
Guest
Kent Ellingsen

Her er en teori om hvordan de kan ha formet steinene; https://www.youtube.com/watch?v=_KbSFphHCZY

Amatoer1
Member

Men den hypotesen holder nok ikke. Det var ikke inkaene som bygget sachsahuaman, inkaene fortalte spanjolene at muren var bygget av noen før dem. Kilde: Pedro de Cieza de Léon, Crónica del Perú, 1553

Hypotesen om kjemi forklarer heller ikke hvordan man fikk plassert steiner som veide titalls tonn på hverandre.

Hypotesen forklarer heller ikke at slike polygonmurer er å finne verden over.

Inkaene, som regjerte i kun noen få hundre år var dyktige steinbyggere, men ikke i nærheten av den presisjonen du finner i f.eks. kjernen av Machu Picchu eller i gatene i Cuzco. Se videoene av Brien Foerster, f.eks. https://www.youtube.com/watch?v=66x9VLwZaDQ

Amatoer1
Member

Flotte bilder av gode eksempler. Har bestilt tur til Angkor Wat, har tenkt å se litt på dette med egne øyne. Det er ting å finne der som minner veldig om Puma Punku i Bolivia.

Litt lengre inn i landet har du også en pyramide som ser ut som pyramidene i Mexico.

Amatoer1
Member

Gleder meg. Angkor Wat er faktisk relativt enkelt tilgjengelig. Det går som kjent direkte fly til Bangkok, og derfra er det en ekstra times flytur til Siem Reap i Kambodsja, og da lander du omtrent på Angkor Wat.

Forøvrig er Angkor Wat (Angkor=by Wat=tempel) bare en del av et mye, mye større anlegg, der Angkor Thom også inngår. Se kart i videone under.

Det er meget interessant å observere likhetene med steinbyggere fra andre verdensdeler. Mer og mer tyder på at det var forbindelser. Se også de såkalte “keystone cuts”, disse har jeg tenkt å ta en kikk på selv

Amatoer1
Member

Fra et ingeniørståsted med fokus på styrke og materialer så gir det ingen mening å fylle slike utsparinger (keystone cuts) med noe som tilsvarer moderne sement/betong. Betong har enorm evne til å motstå trykk-krefter, men omtrent null strekk-styrke. Det er derfor vi har armert betong i moderne konstruksjoner, armeringen tar seg av strekk-styrken. Steinene i Angkor Wat er muligens små nok til at det gir mening å bruke metall til å holde dem sammen, men tilsvarende utsparinger i Bolivia/Peru er ofte å se på mye større og tyngre stein, og jeg spekulerer på om utsparingene kanskje har en helt annen funksjon enn å ivareta styrke. Men jeg har ikke svarene…

Om Angkor er som i Peru – der “moderne” inka-konstruksjoner er påbygging av mye eldre megalittiske konstruksjoner, så er det naturlig å tenke at de fylte utsparingene er blitt fylt mye seinere enn da de først ble laget, og at fyllingen ikke har noen egentlig styrke-funksjon. Men hvem vet. Eksemplet med H-steinen er jo mer enn underlig, har ikke noen god forklaring på det.

Jeg mener altså at det ikke virker sannsynlig at disse utsparingene ville forsterke konstruksjonene i nevneverdig grad, en bør i det miste også lete etter helt andre forklaringer på hvorfor og hvordan de kom til. Elektrisk kontakt? Kanskje ble steinene deformert gjennom et elektrisk/elektronisk/sonisk signal?

Legg også merke til på videoene fra Angkor Wat at nesten samtlige steiner har flere sirkulære hull (leste et sted at diameteren var en snau tomme). Hvorfor er de der? Kan det være resultat av en indistriell/maskinell produksjon? Jeg har ingen tro på at millioner av tonn stein ble fraktet manuelt milevis fra steinbruddet i 30-40 graders varme…..

Helge Leirdal
Guest

Veit nokon om keystone cuts er berre på eine sida av steinen? I sofall kunne det kanskje vera eit hjelpemiddel under produksjonen. Om ein t.d. skulle laga ein stein som var 1 meter i firkant kunne ein fyrst slipa toppen flat og bora ut keystone cuts. Deretter snu han opp-ned og plassera han på eit bord som var 0,9 meter i firkant, der det var påmontert metall som passa inn i utsparingane. Kanskje kunne metallet strammast ut til sidene. Steinen ville dermed ligga stødig under vidare bearbeiding, trass i evt. vibrasjon frå slipemaskina.

Helge Leirdal
Guest

Hev tenkt litt meir på korleis slipingi kunne foregå. Ein starta med ein grovt tilhoggen stein der ein slipte toppen og bora keystone cuts. So la ein oppå ei tjukk treplate beståande av samanskrudde bjelkar med ein firkanta klosse i kvart hjørna. Treplata vart spent godt fast i keystone-holi. So snudde ein heile greia og plasserte henne i ei vogge med to spor fylte med feitt til klossane. Ved å vippa vogga kunne no steinen gli att og fram mellom to slipeflater som pressa mot steinen og slipte kortsidene. Deretter kunne ein snu steinen ein kvart omdreining og slipa langsidene og toppen på ein gong. Hadde ein tilgang på rennande vatn kunne vogga gå av seg sjølv ved å bruka same prinsippet som på ein vasshammar. Slipeflatene kunne ha stoppanordningar slik at dei slutta å pressa mot steinen når han hadde fått rett storleik. Slipingi kunne dermed gå automatisk døgnet rundt. Hadde ein begrensa tilgang på rennande vatn kunne ein bruka det opp att ved at voggene stod på ulike nivå.

Kent Ellingsen
Guest
Kent Ellingsen

Helge er helt klart inne på noe. https://www.youtube.com/watch?v=nOoCuDnmtyM

Helge Leirdal
Guest

Vasshammarmekanismen ville nok måtta vera dobbeltvirkande. Men det ville vera enkelt å få til med ei liti fjøl der vassrenna deler seg, med snorer til kvar ende av mekanismen. Når vogga dett ned på eine sida vil ho dra med seg fjøli slik at ho skifter retning på vatnet.

Helge Leirdal
Guest

Vel, då får eg koma med ein ny teori om keystone cuts. Då eg var i Egypt i 1984 og 85 gjekk eg omtrent og trakka på desse i ymse tempel. Kva om det er noko so enkelt som fester for faklar? (1-2 meter høge jarnstenger med fakkelhaldar på toppen stramma fast i desse utsparingane.)
Edit: Men det ville vel kanskje vera vel so enkelt å berre bora eit hol og setja jarnstongi oppi…

Amatoer1
Member

Helge Leirdal sine betraktninger er greie nok, men etter min oppfatning er de ikke kompatible med det vi kan observere av keystone-cuts i
– Bolivia
– Kambodsja
– Etiopia
– Hellas
– India
– Iran
– Italia
– Japan
– Peru
– Tunis
– mm

Se artikkel og kart her

Her er en video fra Hellas som bl.a. viser keystone cuts og polygonmurer (keystone cuts ca 9 minutter ut i videoen):