Geoengineering av den jævlige sorten

Det er ikke så rent lite funderinger som har skjedd på det personlige plan om hva og hvor mye jeg skal skrive om dette. Ikke minst sliter jeg litt med i hvor stor grad jeg skal legge ved dokumentasjon. Med det mener jeg at jo, det finnes så mye dokumentasjon over de kriminelle handlingene som foregår i regi av myndighetene at det egentlig bare er å velge og vrake, men er det særlig “helsebringende” å legge ut nettadresser fra stedene jeg har samlet dokumentasjonen? Alt er ikke fra www, og tør folk i det hele tatt klikke på linker av typen http://w3.nrl.navy.mil/projects/haarp/? (Eksempellinken er tom, men en gang var den ikke det, hvilket kan dokumenteres.)

Det er lite om noe som får astruturferne og nettrollene til å gå raskere i hyperaktiv modus enn de gjør i forbindelse med dette stoffet

De som er så naive at de ikke tror at det finnes mengder med nett-troll som står på lønningslista til de kreftene som styrer samfunnet, og at de har blitt satt i arbeide gjennom diverse prosjekter og programmer, bes forlate denne nettsiden og holde seg vekk herfra så lenge den eksisterer. Til og med nettredaktørene i vårt lands media, (Lamestream Media/De presstituerte) samarbeider for å knekke debattmulighetene for de som er ute etter sannheten. Det finnes kort og godt en mengde velregisserte forsvarsverk rundt om på Internett som ene og alene har som oppgave å hindre sannheten om ømtåelige temaer i å nå ut som allmennkunnskap i befolkningen.

Ting vi vet og kan dokumentere

Med vi, mener jeg hvem som helst som gidder brette opp cybernet-ærmene og undersøke på egenhånd. Det er snakk om allment tilgjengelig informasjon/dokumentasjon, og brorparten av dette er å finne på domener eid av offentlige organisasjoner, så som forsvarsinstitusjoner, offentlige biblioteker/dokumentlagre etc.

Her på bloggen har det allerede blitt lagt ut mengder med dokumentasjon på det som foregår når det gjelder geoengineering, både i offentlig og privat regi, der det mest skremmende er at de amerikanske myndighetene v/militæret, i flere tiår har sett på disse mulighetene og arbeidet for å utvikle nye våpensystemer bygget på de teknologiske mulighetene som har vært tilgjengelige i minst 80 år. Dessverre er Norsk Romsenter, Forsvarets forskningsinstitutt og andre norske offentlige og semi-offentlige organisasjoner delaktige i forbrytelsene.

Chemtrails er en forbrytelse mot menneskeheten
Chemtrails (og geoengineering) er en forbrytelse mot menneskeheten – Del 2
Chemtrails (og geoengineering) er en forbrytelse mot menneskeheten – Del 3
Chemtrails (og geoengineering) er en forbrytelse mot menneskeheten – Del 4
H.A.A.R.P, Chemtrails (og geoengineering) er en forbrytelse mot menneskeheten – Del 5

Er det noe poeng i å legge ut denne dokumentasjonen?

Spiller det egentlig noen rolle? Ønsker Kari og Ola lenger fakta om noe som helst? Har noen av dere som leser meg lyst til å lære om HARP-eksperimenter i Norge, og betydningen av ELF? Gidder noen lese den publiserte forskningen jeg linker til og kanskje siterer kort fra? Historien forteller meg nei. I de fem innleggene linket til over la jeg ut en anseelig mengde linker til både fagfellevurdert forskning og annen dokumentasjon/kildehenvisning. Historikken som WordPress viser om linker leserne av Jostemikk.com klikker på, ser slik ut for denne dagen:

Linker

Dette er fint, men så var da det heller ikke det mest kontroversielle stoffet som sådan. Hvor mange lesere tror dere klikket på de nevnte utallige linkene jeg la ut i de fem innleggene om chemtrails/HAARP? Dette er innlegg som heldigvis er lest av ganske mange, og de har da også stått på trykk en god stund. Her er antall klikk:

Link 2

En link. To klikk. Enten vil ikke folk lære om dette, eller de tør ikke klikke, eller verst av alt, de finner det ikke nødvendig fordi de stoler på det jeg har skrevet/sitert. Ikke gjør det, for til det er det stoffet jeg presenterer altfor vanskelig. Dere kan stole på at jeg aldri vil presentere noe galt med vilje, men jeg ender fra tid til annen opp med slipset i suppetallerkenen.

Norsk Naturvernforbund skal samle dokumentasjon på chemtrails over Telemark

Kurt Oddekalv gikk ut og fortalte om dette kort tid tilbake:

http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/miljkjendis-mener-myndighetene-forgifter-oss/3422784702.html

Han blir som vanlig angrepet på det mest falske og ondsinnede av en av de som tjener til livets opphold som myndighetenes profesjonelle debunkere, Ronald Tjomlid. Særlig NRK benytter seg av ham som “ekspert” hver eneste gang det i lang nok tid har foregått debatter om myndighetene som mulige overgripere/forbrytere.


SKEPTISK: – Hvis dette var noe myndighetene skulle holdt hemmelig for oss, så
måtte flere titusen mennesker holdt tett om dette, sier Ronald Tjomlid til TA.
Foto: Alexander WingerMediehuset Nettavisen

Flere titusen måtte altså holde kjeft, ifølge Tjomlid. Saken er bare den at de ikke holder kjeft. Det er snakk om offentlig tilgjengelig informasjon, og denne informasjonen og tilgjengeligheten plager Tjomlid så mye at han forsøker gi et inntrykk av at den er ikke-eksisterende. I mange år har jeg lurt på hvordan slike som Tjomlid klarer leve med seg selv. Litteraturen beskriver sosiopater som nettopp slike, men det finnes ingen grunn til å tro at Tjomlid er en slik. Jeg antar at litteraturen (psykiatere og psykologer) tar feil.

Det ligger dermed i sakens natur at jeg føler sympati for det forsøket Oddekalv og hans organisasjon nå ønsker gjennomføre. Derfor har jeg vurdert om jeg burde følge min egen samvittighet og tilby meg å hjelpe ham og forbundet ved å gi dem en kilometer med dokumentasjon på hva dette de nå skal undersøke egentlig dreier seg om. Burde jeg det? Titalls timer med gratisarbeide som aldri ser ut til å gjøre noen noe godt, er det verdt det?

Den gang da jeg ba Kurt Oddekalv om hjelp

Jeg har nemlig bedt ham om hjelp en gang. Det er vel en 7-8 år siden. Myndighetene v/Forsvaret ønsket utvidet rett til å ødelegge viktige gyteområder i ei elv jeg var og fortsatt er veldig glad i. Ei elv som betyr veldig mye for veldig mange. Derfor sendte jeg en e-post til Oddekalv og forklarte problematikken, og ba ham tenke på om det kanskje var noe han og forbundet kunne være behjelpelige med når det gjaldt denne saken.

Jeg fikk aldri svar fra verken Oddekalv eller noen andre i hans organisasjon.

Bør jeg allikevel tilby meg å hjelpe ham/dem nå i forbindelse med det nystartede chemtrails-prosjektet deres? Kanskje like viktig, ønsker han å lære om hva dette dreier seg om, eller ønsker han bare å forfølge en idé han har om dette svært mangfoldige temaet? Kanskje han ikke vil svare meg denne gangen heller? Hva skal jeg gjøre?

Tror dere Kurt Oddekalv ønsker å lære om at det finnes flere metoder som forandrer den kjemiske sammensetningen i atmosfærelagene, og skremmende teknikker for å forandre plasma, elektriske strømmer og annet som naturlig forekommer i de høyeste lagene av atmosfæren, ikke bare ved hjelp av aerosol-spredning fra dyser på fly, eller som del av drivstofftilsetning? Tør han erte på seg Forsvaret, Romsenteret, militæret i USA og andre utriveligheter? For det må han gjøre hvis han ønsker komme til bunns i saken. Kan han virkelig ønske å lære seg om egenresonans, frekvens, ringing/svinging?

Hva tror dere? Tror dere han egentlig ønsker å komme til bunns i saken? Hvis noen av dere kjemmer Oddekalv, kan dere spørre ham.

Hva Oddekalv vil lære mer om

Kanskje dette?

Papadopoulos, K., Sharma, A., and Chang, C. L.,(1989), On the efficient operation of the plasma antenna driven by modulation of ionospheric currents, Comments Plasma Phys. Control Fusion, 13, 1.

Det som moduleres, altså forandres frekvens på, er blant annet:

http://nn.wikipedia.org/wiki/Elektrojet

Da er det like greit å lese seg litt på på en av Norges mes uønskede forskere, Kristian Birkeland:

http://nn.wikipedia.org/wiki/Kristian_Birkeland

Dessuten bør han lese seg opp på temaet om da NOAA sa nei til Department of Homeland Security i USA når det gjaldt et foreslått samarbeid om å bedrive geoengineering for å temme orkaner. Heldigvis sa NOAA nei:

http://voices.washingtonpost.com/capitalweathergang/2009/08/noaa_officially_rebuffs_dhs_hu.html

MEMORANDUM FOR: William Laska Program Manager, Department of Homeland Security FROM: Richard W. Spi~ad, Ph.D., CMarSci Assistant Administrator SUBJECT: Response to Statement of Work – Hurricane Aerosol and Microphysics Program

Thank you for the opportunity to review the Department of Homeland Security’s (DHS) Statement of work for the Hurricane Aerosol and Microphysics Program (HAMP). Research scientists and managers from the National Oceanic and Atmospheric Administration’s (NOAA) Office of Oceanic and Atmospheric Research (OAR) met in April to discuss research collaboration with the Department of Homeland Security @HS) on hurricane modification. OAR firmly agrees that hurricanes pose a significant risk to our nation’s security through the cost of human life and economic property damage. While OAK recognizes that weather modification, in general, is occurring through the funding of private enterprises, NOAA does not support research that entails efforts to modify hurricanes.

For at naturvernforbundet skal slippe å bli sitting ducks i denne saken, er det ingen vei utenom. Geoengineering må studeres fra A til Å, og dokumentasjon på at det foregår, er uttrykt ønske om å videreutvikle det, og sågar benytte det som del av skremmende våpensystemer, må samles inn og legges ved hver eneste påstand om foul play Oddekalv ønsker fortelle om offentlig. Hvis ikke sier det bare Tjomlid-pang! og så er den saken ute av verden. Jeg skjønner ikke så mye av alt dette her, for det er rimelig tung fysikk, kjemi og matematikk som ligger til grunn for minst like tung forskning. Her er et eksempel på slik forskning, og denne fysikkprofessoren ser ørlite svart på dette som har med HAARP å gjøre:

http://www.academia.edu/6459807/High-power_ELF_radiation_generated_by_modulated_HF_heating_of_the_ionosphere_can_cause_Earthquakes_Cyclones_and_localized_heating

Abstract:

The High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) is currently the most important facility used to generate extremely low frequency (ELF) electromagnetic radiation in the ionosphere. In order to produce this ELF radiation the HAARP transmitter radiates a strong beam of high-frequency (HF) waves modulated at ELF. This HF heating modulates the electrons’ temperature in the D region ionosphere and leads to modulated conductivity and a time-varying current which then radiates at the modulation frequency. Recently, the HAARP HF transmitter operated with 3.6GW of effective radiated power modulated at frequency of 2.5Hz. It is shown that high-power ELF radiation generated by HF ionospheric heaters, such as the current HAARP heater, can cause Earthquakes, Cyclones and strong localized heating

Vi får håpe at fysikkprofessoren tar feil, hvis ikke kontrollerer uegnede krefter et dommedagsvåpen. Det er allikevel all mulig grunn til å høre på hva denne forskeren har å si, for som jeg har skrevet om i et av de tidligere innleggene om HAARP, klasket den tidligere amerikanske forsvarsministeren William S. Cohen til med følgende uttalelse i forbindelse med en pressemelding fra USAs forsvarsdepartement om hvilke farer terrorister og andre kunne utsette menneskeheten for (takes one to know one):

http://www.defense.gov/Transcripts/Transcript.aspx?TranscriptID=674

A: Well, it points out the nature of the threat. It turned out to be a false threat under the circumstances. But as we’ve learned in the intelligence community, we had something called — and we have James Woolsey here to perhaps even address this question about phantom moles. The mere fear that there is a mole within an agency can set off a chain reaction and a hunt for that particular mole which can paralyze the agency for weeks and months and years even, in a search. The same thing is true about just the false scare of a threat of using some kind of a chemical weapon or a biological one. There are some reports, for example, that some countries have been trying to construct something like an Ebola Virus, and that would be a very dangerous phenomenon, to say the least. Alvin Toeffler has written about this in terms of some scientists in their laboratories trying to devise certain types of pathogens that would be ethnic specific so that they could just eliminate certain ethnic groups and races; and others are designing some sort of engineering, some sort of insects that can destroy specific crops. Others are engaging even in an eco- type of terrorism whereby they can alter the climate, set off earthquakes, volcanoes remotely through the use of electromagnetic waves.

En må jo kunne anta at den daværende amerikanske forsvarsministeren hadde de beste kilder da han uttrykte denne oppsiktsvekkende påstanden. Og der ser du, Tjomlid, de holder ikke kjeft. Det er bare du og dine likesinnede som forsøker få alle til å holde kjeft. Alle vi andre forsøker lete etter fakta. Som professor i hav- og atmosfærefysikk, klimaforsker Judith Curry skrev det på sin egen blogg der hun advarer forskerne mot å leke Gud:

http://judithcurry.com/2012/10/25/playing-god/

In the 1970’s as a student, I had courses in weather modification (cloud seeding) and inadvertent weather modification (pollution, urban heat islands, etc).  Cloud seeding is an excellent example of the challenges of producing the desired effect and of documenting that your action had some causative component (it aint easy).  The unintended consequences (e.g. downstream droughts or floods) introduce a legal nightmare into such activities.  The fundamental challenge is that even now, there are many things we still don’t understand at a quantitative-predictive level about basic cloud microphysics and its interplay with cloud dynamics in producing precipitation.

Jeg vet ikke om noe kan komme mer ut av kontroll enn når myndighetene har ansvaret for noe, men i så fall må det være det private næringslivet som arbeider for forsikringsselskaper og for eiere av vannmagasiner. De vet i hvertfall hvordan man bedriver cloud seeding.

Der ser du, Tjomlid. De holder ikke kjeft de heller. Det er på dette tidspunktet enhver med snev av skamfølelse og anstendighet ville gravd seg ned så raskt som mulig hvis de hadde blitt fersket i å juge så jævlig offentlig som det Tjomlid gjør hver gang han åpner kjeften. Dessverre er nok virkeligheten slik at Tjomlid ikke skammer seg i det hele tatt. Det er ikke det som er jobben hans, like lite som å fortelle sannheten om noe som helst er det.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

4 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Spiren
Spiren
10. mai 2015 18:35

Og mere jævlig skal det blive.

Haarp anlegg med 50.000 antenner EISCAT

Europeans building five new HAARP type VHF FM arrays- 10,000 dipole elements per array
http://www.politaia.org/wissenschaft-forschung/eudssr-errichtet-5-haarp-typ-anlagen/

Ingrid
Admin
Ingrid
10. mai 2015 20:36

Interessant, Spiren. For et par-tre uker siden så jeg noen nevne at grunnen til at vi må gå over fra FM til DAB-radio, er nettopp fordi HAARP i framtida vil disponere FM-båndet.

Martin
Martin
13. november 2016 20:54

Her er den største norske FB gruppa som diskuterer denne saken daglig.

BLÅ HIMMEL NÅ

https://www.facebook.com/groups/265680526816642/