Natur

Februar-kulda kommer av vær, og været styres av alt annet enn ku-promp og bilkjøring

Det er tvilsomt om folk flest vet noe som helst verdt å vite om klima og temperaturvariasjoner. Hva er det som gir oss nordmenn det vinterværet vi får, og som varierer mellom milde dager i januar og sprengkulde i slutten av februar, og kan årsakene til variasjonene benyttes som argumentasjon mot flatjord-proponentene? La oss ta en titt. […]

Historie

Øvre og nedre Vimum og Valdisholm og Mjøskastellet

Jeg har lest gamle dokumenter, eller lest kopier og referater fra slike, der Spydeberg og Skiptvet kommuner ble kalt øvre og nedre Vimum, Vima, Veme, Vemme, og skillet gikk ved Vamma. Alle disse navnene synes å ha felles opphav. Spydeberg kommune støtter seg til lokalhistorikere som forteller at Spjotaberg ble det nye navnet på bygda allerede på 1300-tallet, men dette er beviselig feil. Dog kan det ha blitt benyttet sammen med det gamle bygdenavnet Uppvimum i en overgangsperiode i forbindelse med at dansketiden med sine Schleswig-Holsteinere utryddet det norske språket og erstattet det med jiddisch-dialekten vi snakker i dag, en tragisk variant av flattysk. […]