De som ikke døde av Svartedauden

Slik som på illustrasjonsbildet over beskrives også hendene til ofrene for Svartedauden. Bilde: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2205782/Im-happy-alive-Plague-victim-fingers-toes-amputated-painful-2-5-hour-surgery.html

Om denne saken har jeg allerede skrevet mye. Neida, dere har ikke gått glipp av det, for jeg har aldri publisert det jeg har skrevet. Det har hele tiden vært feil i mine resonnementer, og historisk dokumentasjon jeg først har ment å ha på det tørre, har ved nærmere gransking vist seg å stå til knærne i vann. Derfor gjør jeg dette enkelt, og svært forsiktig. Jeg oppfordrer alle som mener å besitte en logisk forklaring, eller en tilnærming til noe slikt, å fortelle om dette i kommentarfeltet.

På midten av 1300-tallet dukket den opp, pesten som i ettertid er kalt Svartedauden, og tok livet av flere titalls millioner mennesker i Europa. Navnet fikk den på grunn av den svarte huden ofrene utviklet, særlig på hendene.

Slik som på illustrasjonsbildet over beskrives også hendene til ofrene for Svartedauden. Bilde: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2205782/Im-happy-alive-Plague-victim-fingers-toes-amputated-painful-2-5-hour-surgery.html

Lamestream akademikere har vært flinke når det gjelder Svartedaudens forklaring. For en gangs skyld virker de å være enige om å være uenige, og juryen holder fortsatt på med å bli enige om skyldspørsmålet. Det er nesten så det minner om vitenskap …

Det denne saken dreier seg om, er forskernes påstand om spredningen av Svartedauden. Jeg går ikke i detalj om dette, så derfor gjør jeg det som enkelt som å legge fram en animasjon fra Wikipedia som viser hvordan smitten spredde seg over det europeiske kontinentet. Det er denne animasjonen som er årsaken til hele denne problematikken jeg undres mer og mer over, og som er årsak til denne artikkelen, og den egentlige grunnen til at jeg ikke forlengst har klart å publisere noe om det. Her er forresten lenke til Wikipedia-artikkelen:

https://no.wikipedia.org/wiki/Svartedauden

Tilbake til animasjonen som er laget for å illustrere forskernes funn om spredningen av Svartedauden, og ikke minst, hvor den ikke slo til. Det er dette siste, hvor den ikke slo til, som er mitt hovedpoeng. Noen synes å ha vært mer eller mindre immune overfor pesten, og når denne immuniteten gjorde seg gjeldende på tre forskjellige lokasjoner, blir spørsmålet nødvendigvis hvorfor menneskene på disse tre stedene ikke ble smittet, eller ble smittet i svært liten grad. De tre stedene er et stort geografisk og sammenhengende område av østre deler av tyskland, samt polen og vestre deler av Ukraina. Denne beskrivelsen er ikke helt nøyaktig, men dere kan se på kart-animasjonen selv. Så er det to mindre områder, et i Milano i Italia, og et i Baskerland. Vi må kunne anta at mangelen på pest-utbrudd ikke skyldtes at befolkningen i disse områdene hadde blitt vaksinert, og da er det nærliggende å stille spørsmål om mangelen på sykdomsutbrudd kan ha skyldtes gen-forskjeller. Var det en genetisk variabel blant befolkningen på disse tre fastlands-lokasjonene (Island slapp unna den verste smellen) som hindret smitte, eventuelt sykdomsutbrudd? Hvilke folkegruppe kan i så fall ha vært overrepresentert på disse tre forskjellige stedene?

Animasjonen er fra Wikipedia, og viser hvordan man mener at Svartedauden spredtes over Europa.
3.5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
hetda
hetda
11. januar 2017 16:17

En periode var jeg opptatt av blodtypedietten og leste om den litt her og litt der. Jeg er fremdeles overbevist om at mye av det den sier er riktig.

Blant annet hevder den at type 0 mennesker har mindre motstand mot betennelsesykdommer (pest, tuberkulose..), enn type A-ere. Har lest et eller annet sted at det ble større andel med blodtype A i befolkningen etter svartedauen. På den andre siden hevder den at A er mer utsatt for kreft enn 0…

Har undret meg mye over at man i sykdomsstatistikker ikke tar med en rubrikk med blodtypen.

Kjell Erik Midtgård
Kjell Erik Midtgård
11. januar 2017 20:54

Kjempespennende tema det der med selektiv sykdom!
Jeg har alltid hatt interesse for Svartedauen. Jeg hørte på radioen på 80 tallet at pesten bremset opp etter Nord-Trøndelag grensen til Nordland og alt dette skyldtes at pesten ble båret av norsk brunrotte (rattus norvegicus) og at i Nord-Norge var svartrotta (rattus rattus) dominerende. Den er også mer aggressiv enn brunrotta hvorfor brunrotta med smitten ikke kom lenger.

Jeg har også hørt at pesten ble spredt via kirken, at prestene hadde smurt smitte på kledebon menigheten skulle kysse på. Dette samstemmer med forklaringen man har gitt om døden til pave Leo «Khazaren» som var gift med khazarprinsessen Irene fra Hellas. Han hadde valgt ekte henne fremfor tanten/søsteren til han som senere ble kalt «Karl Den Store.» Hellig Olav gikk under navnet «Olav Digre» og hadde Karl Den Store som forbilde, hvorfor Olavs tjener fant det opportunt å døpe Olav sitt barn Magnus etter Karlamagnus som de kallet Karl.

https://no.m.wikipedia.org/wiki/Olav_den_hellige

Nuvel, om Leo Khazarens død berettes at denne skyldtes smitte overført med stener i krone fra katedralen Hagia Sofia:

Leo’s death on 8 September 780 resulted in the accession of his wife, Irene, to the throne. Theophanes the Confessor records that Leo IV died as a result of a fever brought on from the precious stones in a crown taken from the Hagia Sophia; some scholars have indicated that upon his accession to the throne Leo was already sick, while others believe Leo was murdered by persons unknown, though Irene is suspected.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Leo_IV_the_Khazar

Etter denne omstendelige anektotebefengte utredning ser jeg det på sin plass å konkludere med at det i hine tider var khazarsk praksis med biologisk drap/krigføring. Dengang rundt år 800 som nå, var det maktspent forhold mellom Øst- og Vest-Europa. Khazarprinsesse Irene fikk ikke beholde sin trone, den ble tatt av Karlamagnus:

Da Irene i 790 ble aleneherskerinne, gjorde armenske soldater i den bysantinske hær opprør under ledelse av strategos Alexios Musele. Irene ble da avsatt som regent, men i 792 ble hun reetablert som medkeiserinne av sin sønn. Da han ble myndig i 790 var det egentlig Konstantins plan å ta over makten, men hun klarte å avsette ham i 797 og fikk ham blindet og fengslet; han døde to år senere.

Keiserinne
Slik besteg hun selv tronen som basileus (keiser).

I 800 utropte paven Karl den store til romersk keiser, ettersom han betraktet keisertronen i Konstantinopel som ubesatt, da keiseren ikke var en mann.»

https://no.m.wikipedia.org/wiki/Irene_(bysantinsk_keiserinne)

Vi vet altså biologisk krigføring var en khazarsk greie, vi vet disse drev det romerske riket/den katolske kirken, vi vet de invaderte England i 1066 og at de nordiske land som følge av dette ble lagt under den katolske kirken. Det er bemerkelsesverdig at militært tap mot jødene skulle avstedkomme at våre forfedre ble katolisert. Vi leser i kilder at det var et problem for den katolske staten at nordmennene så sent som på 1300 tallet holdt sabbaten (den 7 dag i uken) dvs lørdag, som helligdag. Det må ha vært mange nordmenn som gjorde så, siden dette var problem for den katolske kirken. Det var ikke en skikk den katolske kirken lærte bort, så nordmennene må ha hatt det fra et annet sted. Vi finner av Declaration of Arbroath at Norden mottok evangeliet av apostelen Andreas.

http://www.nas.gov.uk/about/090401.asp

Jeg ville i ditt sted, Jostemikk, vurdert smittespredning gjennom den katolske kirken og spurt om det var de som ikke vasket det som også slapp unna pesten, til dømes Waldenserne (som var protestanter, forfulgt og levet i skjul).

https://no.m.wikipedia.org/wiki/Den_katolske_kirke_i_Østerrike

Kjell Erik Midtgård
Kjell Erik Midtgård
12. januar 2017 07:44

Pussige du skulle trekke slutninger om katolsk hevn jostemikk, jeg tenker mer boktenning / utslettelse av kunnskap. Rabbi Weiss fortalte i sitt foredrag i Oslo mai 2015 av zionistene nyttet holocaust til å tynne bestanden av de som kunne ortodox judaisme slik att zionistene kunne få grobunn for sin «reviderte judaisme.» Stalin lanserte begrepet «nyttige idioter» for den allmenne verden, men tanken om lavkostagenter man skal offre er ingenlunde ny. Husk på det bare var folk og kunnskap som døde, ikke materiell infrastruktur. Man avler fort opp folkebestand dersom man har vilje til det og materiell tilgang, som tilføres mattilgang / jordbruksland.

Kjell Erik Midtgård
Kjell Erik Midtgård
12. januar 2017 07:53

Jeg har ikke dokumentasjonen på tallene, men erindrer at så sent som midten av 1800 tallet utgjorde den hvite vesteuropeiske rasen 50% av jordens befolkning, mot i dag rundt 11%. Det slår meg som innlysende viktig for en fiende å rydde disse massene vekk for selv å få grobunn for sitt eget folk til å vokse. Det er enkel militær tanke.

Kjell Erik Midtgård
Kjell Erik Midtgård
12. januar 2017 09:19

Jeg hørte mye radio på 80 tallet, P2 akademiet hadde foredrag om Svartedauen og gener. Vekt ble lagt på seg de med gener til å overleve pesten var mer utsatt for brystkreft, av nordvestlandet ble befolket igjen (grobunn / gjenplantning) i hovedsak fra 5 hovedfamilier og at disse er overrepresentert i brystkreftregisteret. I det hele tatt av nordmenn var veldig utsatt for kreft og store det er statistisk mindre kreft i middelhavsbefolkningen hvorfor Norge trenger gener derifra. Senere fant man står folk som flyttet til norden fra middelhavsland, ble like meget utsatt for kreft som oss, hvorfor variabelen ikke var gener, men kosthold / livsstil. Stoltenbergerne var på den tid tungt inne i genetikk i Norge. https://www.google.no/search?q=er+stoltenberg+jøde&oq=er+stoltenberg+jøde&aqs=chrome..69i57.15743j0j4&client=tablet-android-lenovo&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

Pål
Admin
Pål
14. januar 2017 13:24

For noen dager siden kom jeg over noe informasjon jeg bet meg merke i, men finner ikke tilbake til lenken (jeg har et jævla rot med flere hundrede åpne faneblader i nettleseren).

Informasjonen omhandlet pesten og brannen i London på 1660 tallet.

«British Jewish historian Cecil Roth has admitted that both the fire and plague seemed to spare the Jewish quarters of London.»

Knut Berg
Knut Berg
14. januar 2017 23:45

Til Pål:

Hundrevis av åpne faner er et herk. Jeg anbefaler å bruke Evernote (gratisutgaven) til å få styr på kildene i arkivet mitt Ellers er det mange bra rss-lesere til å holde styr over ulike blogger. Selv bryr meg null at jeg blir overvåket, jeg tar det som en fjær i hatten:)

Henning Westby
Henning Westby
6. april 2017 10:32

Ser det er en stund siden denne artikkelen ble publisert, likevel: når det gjelder (mangel av )utbredelsen i de områdene vi kjenner som Polen og Ukraina idag leste jeg for kort tid tilbake at disse områdene fremstod som ett rike dengang. Pesten og dens aggressivitet ble snart kjent (ryktet gikk foran…?) og for å hindre spredning til eget område ble yttergrensene FYSISK stengt for å hindre enhver i å entre riket

Vapaus
Vapaus
28. november 2018 05:10
Reply to  Jostemikk

Makten har alltid oppført seg opportunistisk. Slik må det være, og vil alltid være. Etter Svartedauden sto døra åpen, og spillet var tapt. Eventuelt vunnet. Det kommer an på fra hvilket ståsted betrakteren av hendelsen befinner seg.

Dette er et interessant tema, Svartedauen. Nå har ikke jeg noen spesiell teori om selve sykdommen, annet enn at jeg ser mange likheter i etterkant med børskrakk og finanskriser. Altså sjans for noen til å berike seg. Det ble mange «ødegårder» med tilhørende områder, etter svartedauen og noen så sitt snitt vil jeg tro, akkurat som mange ser sitt snitt etter finanskrakk.

Vi husker vel alle tilstandene på eidendomsmarkedet noen år etter at jappebobla sprakk. Folk var belånt til pipa, jeg husker godt omkvedet fra tidligere på -80 tallet, «en måtte jo være idiot om en ikke hadde lån…». Dengang var det jo store skattelettelser også når en var belånt. Så hauses det opp og folk belåner seg til pipa, ikke ulikt hva ståa er i dag. Jeg tror «noen» (OK vi vet jo hvem…)bygger opp slike bullmarkeder og når tida er moden så setter de igang slike krakk, med et mål. De som ikke var belånt, men hadde penger i 1992 kunne kaste seg på og plukke smuler. Selv vurderte jeg sterkt en bygård i gamlebyen i Oslo til 800 000,- kr. men det stred mot min natur å kaste meg på slikt. Sikkert derfor jeg er fattig, men nogenlunde lykkelig likevel og ikke minst jeg orker å se meg sjøl i speilet. Nok om det.

Men altså svartedauen, interessant den animasjonen din og spesielt området som ikke ble særlig berørt og da tenker jeg ikke på Island, for det har en mer logisk forklaring i mine øyne, pokker så interessant tema dette.