Anders Behring Breivik ingen pusling? Del 2

Før vi går videre med Anders Behring Breiviks reiselyst, vil jeg nytte høvet til å presentere en avdeling tilhørende Stay Behind-nettverket som det kanskje ikke er så mange som har hørt om. De kalte den E 14. Hvorvidt dette er relevant for dette som har å gjøre med Anders Behring Breivik vet jeg ikke. Det synes imidlertid å være såpass interessant at det blir presentert for at flest mulig skal vite om muligheten. Vi må alle stille spørsmål ved det som skjedde den 22. juli 2011, også av den typen vi vel aldri vil få noe sikkert svar på. Tenk selv og ikke ta noe for god fisk. Med det sagt, så synes én ting å være sikkert, at de forskjellige hemmelige tjenestene i Norge og andre nasjoner er nødt til å være fullstendig på det rene med hva som har skjedd i forbindelse med de fleste såkalte terrorhendelser de siste årene, fra og med 2001. Den eneste logiske konklusjonen en kan trekke av dette er at de selv står bak. Sånn er det. De har vært tause som østers om grove avvik fra virkeligheten som har blitt servert av de såkalte offentlige utvalgene som har gransket mange hendelser, eller enda verre, de har hatt sine egne med som representanter i disse utvalgene. Rå makt styrer verden, alle tenkende vesener vet hvem som besitter makten, og da er ikke veien så lang for å klare forstå hvem de hemmelige tjenestene er, hvem de representerer.

https://no.wikipedia.org/wiki/E_14

E 14, eller Seksjon for spesiell innhenting, var en norsk etterretningsgruppe etablert i 1995, som opererte adskilt fra Etterretningstjenesten på Lutvann frem til 2006. Gruppen hadde til hensikt å styrke sikkerheten rundt de norske styrkene som tjenestegjorde på Balkan. Agenter tjenestegjorde også i Midtøsten og Afrika. E 14 var tidligere navnet på det norske «Stay Behind»-nettverket, med kodenavn ROC.

Agenter
Den enkelte agent ble nøye valgt ut og gjennomgikk en rekke tester før vedkommende ble valgt ut som agent, eller «operatør», som de ble kalt internt. Gruppen besto av en kjerne på 40 personer som gjorde gjentatte oppdrag for enheten, mens totalt rundt 140 personene skal ha utført oppdrag. Av de 140 skal ti ha vært kvinner. Flere ansatte i det norske Utenriksdepartementet skal ha tjenestegjort i spionnettverket.

Rekruttering
Kandidatene hadde også sivile yrker, noen fra andre avdelinger i Forsvaret, men også politifolk, lærere, snekkere og jurister var blant de rekrutterte som ble sendt ut på oppdrag. I tillegg til å være godt fysisk rustet måtte agentene vise at de hadde psykososiale egenskaper som gjorde dem i stand til å innhente informasjon og rekruttere kilder. Angivelig ble 5-6 kandidater avvist for hver som ble tatt opp i gruppen. En av opptaksprøvene var å ta seg fra Oslo til Trondheim på noen timer med kun 10 kroner disponibelt. Oppgaven krevde kreativitet, snarrådighet og egenskaper som må til for å skape tiltro hos fremmede mennesker. Agentene gjennomførte også et to måneder langt kurs, der ble det undervist og trent på tolkning av kroppsspråk, samtaleteknikk og rapportskriving. Enkelte kandidater som passerte prøvene takket i etterkant nei til de spesielle oppdragene. Årsaken skal ha vært moralske kvaler med det å bli spion.

Agenter
Den norske soldaten Trond André Bolle skal ha tjenestegjort for spionasjeorganisasjonen. Han skal ha blitt rekruttert fra Marinejegerkommandoen i 1998, og var i en periode nestkommanderende for avdelingen. Gruppen ble en periode ledet av Ola Kaldager.

Virksomhet
Gruppen opererte i Bosnia, Kosovo, Makedonia, Serbia, Sudan, Libanon, Syria, Irak og Afghanistan. Angivelig skal avdelingen etterhvert ha utvidet sin virksomhet og tolket sitt mandat noe bredere.

I 2000 advarte E 14 Forsvaret mot å sende norske soldater til Maimana.

Arv
EOS-leder Helga Hernes uttalte i 2011 at deler av virksomheten kan ha blitt videreført i Etterretningsbataljonen med høyt kvalifiserte soldater, som er kjent for dagens etterretningsledelse.

Annet
Sommeren 2009 bidro tre eller fire tidligere E 14-operatører aktivt i en aksjon for å hente Khalid Skah og Anne Cecilie Hopstocks to barn ut av Marokko, og tilbake til Norge. Aksjonen var privat, og ikke et offisielt oppdrag.

Vi lar VG presentere E 14, og her må jeg nevne at VG og Stay Behind har nære historiske bånd. Stol ikke på det som står i artiklene, selv om det vel må være greit å presentere gjengen med Norges svar på Carl Hamilton ved hjelp av nettopp VG slik at ingen skal kunne si at de er en bevisst feilvalgt kilde.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/forsvaret/dette-er-den-hemmelige-norske-spiongruppen-e-14/a/10021731/

Dette er den hemmelige norske spiongruppen E 14

(VG Nett) I ti år har Norge hatt hemmelige agenter i tre verdensdeler. Den hittil ukjente, norske spionorganisasjonen E 14 ble styrt fra anonyme kontorlokaler i Oslo sentrum.

Norges hemmeligste agenter i nyere tid levde så dramatiske liv at de nærmest kunne vært hentet fra spionromanens verden.

Spionorganisasjonen E 14, også kalt «Seksjon for spesiell innhenting», avdekker en hittil ukjent side ved vår nære forsvarshistorie. Enheten eksisterte adskilt fra E-tjenesten på Lutvann helt frem til 2006.

I det daglige hadde de norske spionene andre yrker enn å være hemmelige agenter. De fleste var ansatt i andre avdelinger i Forsvaret når de ikke var ute på etterretningsoppdrag. Men det fantes også politifolk, lærere, snekkere og jurister blant menneskene som plutselig kunne bli bedt om å utføre flere måneder lange, risikofylte oppdrag utenfor Norges grenser.

E 14 skulle være så hemmelig at enheten ble lagt utenfor etterretningstjenestens bygg på Lutvann i Oslo.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/forsvaret/e14-spionene-rekruttert-etter-tier-test/a/10021847/

Rekruttene som skulle testes for E 14-tjeneste for Norge, sto i Oslo da de fikk en tier i hånden fra sin offiser: «Ser deg i Trondheim om noen timer», lød oppgaven.

Klarte du ikke den oppgaven, kunne du ikke være agent for Norge.

Uten å vite hva de var i ferd med å bli plukket ut til, ble flere hundre nordmenn testet for å se om de kunne fungere som agenter for den hemmelige spionorganisasjonen E 14.

For hver agent som ble rekruttert, skal fem-seks ha blitt avvist. Rundt 140 agenter kom gjennom nåløyet, og ble sendt på krevende og ofte livsfarlige oppdrag i utlandet.

En av oppgavene som måtte bestås for å bli E 14-agent, var å komme seg fra Oslo til Trondheim på noen timer med bare en tier i lommen.

Gjennom nåløyet

Den enkle testen ville vise om kandidaten var i stand til å komme i kontakt med folk og få haik. Tanken var at bare de som kunne snakke seg til å få sitte på hos fremmede mennesker, ville bli gode agenter.

Den enkelte agent ble nøye valgt ut og måtte gjennomgå en rekke tester før vedkommende kunne kalle seg en agent – eller operatør, som de selv foretrakk å omtale seg som. Målet var å plukke ut folk som kunne håndtere alle slags stress- og konfliktnivåer.

Understrekingen av betegnelsen operatør er gjort av meg. Årsaken er innlysende. Anders Behring Breivik kalte seg selv operatør. Han var operatør for motstandsbevegelsen, for Knights Templar, og brukte muligens betegnelsen også i andre sammenhenger. De eneste operatørene jeg kommer på i farta, eller rettere, de som kaller seg ved dette navnet, er foruten de nevnte E 14-agentene, de hemmelige medlemmene tilknyttet politiets innsatsgruppe Delta. Dette betyr selvsagt ikke at ABB ikke kan ha tatt operatør-betegnelsen ut av løse lufta.ABB en ulv i fåreklærDet betyr heller ikke at ikke Stay Behind-nettverket i Europa kan ha hatt en aktiv avdeling ledet fra England som kalte seg Knights Templar. Dette nevnt for å rette fokus begge veier. Det finnes andre grupperinger som kaller seg det samme, så dette er vanskelig å vite noe sikkert om. Hadde vi kun opplysninger om at Anders Behring Breivik var en bløffmaker og mislykket forretningsmann som bodde hjemme på gutterommet hos mamma, ville det hele vært lett å avfeie. Saken er imidlertid den at hvis opplysningene fra politiet og ABB selv om at han var i flere titalls land på 2000-tallet er korrekte, blant annet Liberia mens det var borgerkrig der, er vi forpliktet til å se på muligheten for at forbryteren kan ha vært en helt annen personlighet enn det myndighetene og De presstituerte har tegnet opp for oss når de har skapt et bilde av en pusling.

Oppsummering så langt

Her tar jeg med mer enn de temaene som er beskrevet i denne saken og den forrige. ABBs far, David Jens Breivik, var i utenrikstjenesten, blant annet stasjonert i Iran under kuppet der på syttitallet sammen med senere sjef for E-tjenesten, Torgeir Hagen. Sistnevnte ble til alt overmål utnevnt til medlem i den såkalte 22. juli-kommisjonen, og således satt til å granske hendelser i forbindelse med forbrytelser begått av sønnen til en tidligere E-tjeneste-kollega av ham. Vi vet at ABB var veltrent på tidspunktet for 22. juli-terroren. Vi vet, under forutsetning av at opplysningene fra politiets etterforskning er korrekte, at han benyttet det antall skudd de avdekket under etterforskningen og var alene om udåden på Utøya, at han var en godt trent skytter. Vi vet, stadig under forutsetning at politiets og De presstituertes påstander er korrekte, at han reiste til en mengde land på 2000-tallet. Land som ikke umiddelbart er selvsagte reisemål for nordmenn flest. Vi vet at han var en kløpper til å ordne seg transport på forskjellige måter, og vi vet at han satte spor etter seg hos folk som traff ham, så som taxisjåføren på Rena som har uttalt at han etter å ha kjørt ABB på Rena for første gang følte et behov for å trykke en passasjer i neven i ren takknemlighet over å ha fått møte ham. En annen mente noe annet, da en togpassasjer som ABB henvendte seg til ble skremt av hans intense rasisme. Han satt altså spor etter seg der han ønsket, men var usynlig for meg og andre som bodde på Rena. Småbruket han leide, Vålstua, ble solgt til en narkotikadømt forretningsmann og har så vidt jeg vet utelukkende vært utleid til kriminelle etter dette. Vi vet at ABBs nye advokat også var advokat for David Toska, og at sistnevnte var forbundet til hasjproduksjonen på Vålstua før han senere ble mer berømt i forbindelse med Nokas-ranet. Vi vet også at myndighetene ikke har lagt fram et eneste bevis for at ABB befant seg i regjeringskvartalet den 22. juli 2011. Jeg sier ikke at slike bevis ikke finnes, bare at de ikke har lagt fram slike. Vi vet også at det befant seg andre personer rundt regjeringsbygningene da det smalt, blant annet mannen som ble konfrontert av forbipasserende og en stund forsøkte gjemme seg bak et tre. Mye mer kunne vært tatt med i denne oppsummeringen, men jeg tenker det holder med dette for å kunne gå videre med ABBs utenlandsreiser. Først må jeg presentere ganske omfattende stoff om hvordan de hemmelige tjenestene snor seg for å kunne eksistere i utlandet og klare å kanalisere nødvendig økonomi inn i de forskjellige avdelingene.

Norsk Folkehjelp og andre mer eller mindre humanitære organisasjoner kontrollert av E-tjenesten?

De som har lest boka Gro-Gate, som kan lastes ned i sin svært forbedrede versjon her, har fått ny kunnskap om hvordan vårt lands såkalte humanitære organisasjoner er infiltrert av mennesker med helt andre visjoner enn medmenneskelighet. Forfatterne forteller i boka om et drabelig sammensurium mellom Ap, fagbevegelsen, riksadvokaten, Høyesterett, de forskjellige hemmelige tjenestene og alt disse har sett det nødvendig å kontrollere for å kontrollere det norske samfunnet. Norsk Folkehjelp har en interessant fortid, muligens nåtid, for grådige gribber slipper ikke frivillig tak i kadaveret de beiter på. Slike “humanitære” organisasjoner er dessuten en økonomisk gullkalv der penger kanaliseres etter gribbenes ønsker. Genialt, er det ikke? I tiår har nordmenn får høre at pengene de gir til såkalte humanitære organisasjoner ender opp som alt annet enn penger for å hjelpe nødstilte mennesker. Allikevel fortsetter de å gi penger til diverse TV-aksjoner, så som til Norsk Folkehjelp.

Hele E-tjenesten og Stay Behinds Karl Evang startet opp Norsk Folkehjelp

De uten kunnskap om dette temaet vil vel knapt tro at dette kan være sant, mens de som har fulgt med i timen mer vil reagere med et skuldertrekk. Det var nettopp E-tjenesten/Fagforening/Ap som startet Norsk Folkehjelp:

https://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_Folkehjelp

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Internasjonalt er Norsk Folkehjelp engasjert i mer enn 30 land.

https://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_Folkehjelp#Historikk

Historikk
Norsk Folkehjelp ble formelt stiftet i 1939, som en naturlig videreføring av det arbeid flere organisasjoner og aksjoner da hadde utført; internasjonalt i det borgerkrigsrammede Spania og i det okkuperte Finland gjennom Spaniakomitéen og Finlandshjelpen, og nasjonalt med helsefremmende arbeid gjennom Arbeidersaniteten.

Etter den spanske borgerkrigen innledet Karl Evang, på vegne av Spaniahjelpen, et initiativ overfor LO at det skulle etableres en helseorganisasjon som skulle jobbe med helsearbeid i Norge, og kunne tre inn når befolkningen i Norge eller andre land er truet av nød. Sekretariatet i LO vedtok opprettelsen av Norsk Folkehjelp høsten 1939. Stiftelsesmøte var planlagt til februar 1940, men da Finlandskrigen brøt ut i november 1939 ble stiftelsen fremskyndet til 7. desember 1939.

I artikkelen Om Anders Behring Breiviks oppvekst og bakgrunn skrev/siterte jeg blant annet:

Flere opplysninger om forhistorien

Dette har jeg slitt med en stund, for det virker kun delvis mulig å dokumentere. Av den grunn er andres synspunkter svært ønskelig. Teksten under er sitert fra en hovedkommentar gjort av den som har lastet opp denne filmen på Youtube. Se under filmen, og trykk på les mer.

Publisert 30. mar. 2014

ABB – Statens eiendom og ansvar | I boka «Moren» (2013) avslører Moskva-Marit Christensen (født 11/11/1948 ved Brødremenigheten i Drammen) at Wenche Elisabeth «Behring» var et Lebensborn-barn (første 7 år på Bellevue Faremo Arendal), utdannet og programmert (MKULTRA) av brødrene Evang – etterretningssjef Vilhelm og Karl i Forsvarets Sanitet, ved Sankt Josephs katolske Hospital og (DPS) Betanien Hospital i Skien; overført i 1964 til Legevakten i Oslo, og til Huitfeldtsgate – Hauge & Co i Drammensveien 10; kommandert i 1966 til Strasbourg på jobb som «au-pair» (spion) hos Norges faste representant ved Europarådet (Knut Frydenlund?); deretter plassert (av brødrene Evang og Jens Chr. Hauge i Statoil) i 1977 som female honeypot inn i leiligheten til Jørgen Harlem Brundtland (selvmordet i 1992) i 1. etg. i Fritzners gate 18 (Lund Hegnar Olsen & Ugelstad). Anders, angivelig unnfanget 6/6/1978 i 2. etg. med «donorsæd» fra (ambassaderåd i Teheran i Iran) Jan David Dahl Olsen (fra Breivika i Nordland – Den indre Sjømannsmisjon), ble født 13. februar 1979 på Aker hos Dr. Gudmund Harlem, og underlagt evig «tysk» tilsyn hos Brødremenigheten v/ Oslo psykiatriske sykehus, slettet 28.12.2011.

Samme framgangsmåte kan av de interesserte følges under denne Youtubefilmen, der teksten begynner slik:

Author Moskva-Marit Christensen (with the Norwegian Intelligence Service) says her new book on E 14 «operatør» ‘Andrew Berwick’ and his Lebensborn mother Wenche Elisabeth «Behring» «Breivik» was «very difficult» to write, but important. MK ULTRA «Paulicians» secretly assembled on some nights and mothers mated with their own sons.

Mannen bak disse filmene med kommentarer er eieren av nettsiden http://www.rettsnorge.com/, og heter Herman J. Berge, og han forteller om seg selv her:

http://www.rettsnorge.com/artikler/2012/Februar/290212_Herman_J_Berge_Profil.htm

Den saken Berge arbeidet som mest intenst med, og vant, siterer jeg litt fra her:

http://universitas.no/studietid/515/studenten-som-avdekket-justismord

Studenten som avdekket justismord

Tidenes rettsskandale endte med at rederdatteren Amelia Riis fikk sin arv på 43 millioner kroner. Jusstudenten Herman J. Berge har vært en sentral brikke i saken.

Muligens fra samme kilde (rettsnorge.com) kan denne Youtubesnutten være. I seg selv er den muligens ikke så viktig, med med hjelp av overdramatisk musikk peker den i det minste på at adressen som vises var direkte koblet til skipsrederfamilie, Stay Behind, David Breivik m.fl. Jeg siterer deler av hovedkommentaren, og går ikke god for noe av det som står:

1976 Lebensborn Wenche Elisabeth flytter inn hos Gudmund og Jørgen Harlem – pen 2 roms leilighet i 1.etg.i Fritzners gate 18, i Brødremenigheten på Gimle ved Frogner Moravian Church | Den offisielle 7/22-versjonen er at E 14 agenten Anders, den påståtte (ingen DNA-test) sønnen til Jan David Dahl Olsen fra Breivika i Hadsel (Nordland), ble unfanget 24/5-1978 ved donorinseminasjon i leiligheten til Ole Lund i Olsen & Ugelstad – Fritzners gate 18, 2 etg, like ved Hjemmefrontledelsens hemmelige høyborg, Gabels gate 39. Han ble senere åndsdøpt «Andrew Berwick» av lederen av Hjemmefrontens militære styrker, mil.org.sjefen Jens Chr. Hauge. Anders kom til verden på Aker sykehus 13/2-1979, utenfor ekteskap (uektefødt) … selv om legene skulle være i tvil om hvem som er den biologiske faren (Harlem eller Hauge?)

Andel av Fritzners gate 18 A (Gnr 212, bnr 333) er overdradd til Ukjent (17.03.1976)

Fritzners gate 18 – Andel av Gnr 212, bnr 333, seksjon 4 er overdradd til Jens David Breivik (15.12.1976)

Her blir nevnt at ikke bare ABBs far var tilknyttet utenlandstjenestene, men at hans mor også ble et et mer eller mindre frivillig medlem av de hemmelige tjenestene. Ekstra interessant for denne saken er at H. Berge(?) bringer E 14-tjenesten på banen. Nå skal vi endelig se på dette med ABBs tur til Kina.

Norsk Luthersk Misjonssamband/Kinamisjonen

La meg først gjøre oppmerksom på at jeg ikke vet noe som helst om hva ABB foretok seg i Kina eller hvor lenge han var der. Det er først og fremst hans mange andre reisemål som gjør denne saken interessant, kanskje særlig hans tur til Liberia i 2002 og måten han forteller at han bløffet seg inn i landet på som er som tatt ut av en spionbok. Først tar jeg med ørlite om Birger Breivik fordi representanten for Rettsnorge har gjort et nummer av ham. Jeg vet ikke hvorfor hvis det ikke er for selve Breivik-navnet og/eller nærliggenheten til Vidkun Quislings norske arnested:

https://no.wikipedia.org/wiki/Birger_Breivik

Birger Breivik (født 26. oktober 1912 i Fyresdal, død 28. juni 1996) var generalsekretær for Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) i fra 1970 frem til 1982, og stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti mellom 1958 og 1961.

Han var lærer på Fjellhaug utdanningssenter og Oslo Handelsgymnas fra 1940, styrer på Drottningborg handelsskole 1945-65, stortingsrepresentant 1957-61, assisterende generalsekretær for NLM 1965-1970, og generalsekretær i NLM 1970-1982.

Avløseren til Birger Breivik i Kinamisjonen er svært interessant. Han hadde militær utdannelse så det holdt, og var dessuten bror av vår forrige sjef for etterretningstjenesten Kjell Grandhagen:

https://no.wikipedia.org/wiki/Egil_Grandhagen

Egil Johan Grandhagen (født 20. september 1947) var generalsekretær for Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) i 19 år fra 1982 frem til 2001. Deretter fortsatte han i organisasjonen som lærer og pensumutvikler på Fjellhaug utdanningssenter.

Egil Grandhagen fikk graden cand.theol. etter studier på Menighetsfakultetet i Oslo, og fikk også offisersutdanning i Forsvaret. Han var assisterende heimesekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband 1972-1973, styrer på Soltun soldatheim 1973-1976, assisterende heimesekretær ved hovedkontoret fra 1976, assisterende generalsekretær fra 1979, og så generalsekretær fra 1982 til 22. juni 2001.

https://no.wikipedia.org/wiki/Kjell_Grandhagen

Kjell Grandhagen (født 7. oktober 1954 i Oslo) er en norsk generalløytnant i Hæren. Han er fra 2010 sjef for Etterretningstjenesten og vil ved årsskiftet 2015–16 bli avløst av Morten Haga Lunde.

Grandhagen gikk i 1974 ut av Befalsskolen for infanteriet. I 1978 ble han uteksaminert fra Krigsskolen. Grandhagen har tatt Hærens stabsskole og studert ved École supérieure de guerre interarmées i Paris.

I Norge har han tjenestegjort i Brigaden i Nord-Norge, 6. divisjon og Distriktskommando Nord-Norge. Han har vært sjef for 6. divisjon, Hærens styrker og Krigsskolen. Han har ledet Presse- og informasjonsavdelingen i Forsvarets overkommando og vært militær assisterende departementsråd i Forsvarsdepartementet. Han ble utnevnt til sjef for Etterretningstjenesten i statsråd 21. august 2009.

Grandhagen har tjenestegjort utenlands i Multinational Force and Observers i Egypt og i Den nordisk-polske brigaden i SFOR-styrken i Bosnia-Hercegovina, der han først var stabssjef og så sjef.

Han er bror til Egil Grandhagen, som tidligere var generalsekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband.

Kjell Grandhagen har som så mange andre høytstående embedsmenn funnet ut at man skal holde seg til sine egne når man skifter arbeidsplass:

http://www.aftenposten.no/norge/Nylig-avgatt-etterretningssjef-Grandhagen-blir-konsulent-for-DNB-10837b.html

Kjell Grandhagen

Det nye vi vet

Vi vet at E-tjenesten opererer i utlandet under dekke av både NGOer og såkalte frivillige, demokratiske organisasjoner. Sammen med utenriksfarten til handelsflåten var dette glimrende måter for etterretningstjenesten å samle inn kunnskap til både den norske og de samarbeidende nasjoners etterretningsorganisasjoner. Vi vet at ABB var i Liberia mens det var borgerkrig der, at landet nærmest har vært en femtiførste stat i USA. Vi vet at vestlige nasjoners hemmelige tjenester, bankvesenet og domstolene er nødt til å være et og samme uvesen. For at dette skal være mulig å holde igang, er de avhengige av å utøve fullstendig kontroll over de viktigste mediene i Vesten. Det er ikke uten grunn at for eksempel Schibsted er eid av Wall Street-banker. Vi vet at flere ting som skjedde den 22. juli 2011 ikke er nevnt i offentlige granskinger eller politiets etterforskning, for det befant seg personer rundt regjeringsbygningene i sekundene etter bombeeksplosjonen som burde være verdt en etterforskning i seg selv. Dette passet selvfølgelig dårlig inn i den forhåndsbestemte konklusjonen, at Anders Behring Breivik var ensom ulv.

En spesialutdannet løgner og manipulator

For å vise hvordan De presstituerte spiller på lag for å spre løgnene om årsaken til krig og terror, passer det bra med Dagens Næringslivs artikkel om den tidligere E-14-lederen Ola Kaldager. Samfunnet vårt utdanner mennesker til spesialister innen løgn og bedrag, selvfølgelig i god mening. I det minste utad. Vi utdanner også spesialister innen drap, også i beste mening. Selvfølgelig. Disse velmenende løgnerne og drapsmennene bedrar og dreper mennesker utenfor vårt lands grenser. Begrunnelsen kan umulig være en annen enn at det blir gjort for at vi andre, alle Kari og Ola-kloningene, skal sove godt og trygt om natten. Et tilsynelatende problem med dette er at dette har skjedd mer eller mindre de siste 70 årene, en periode der ingen andre nasjoner har utført krigshandlinger mot vår nasjon. Disse menneskene, de spesialutdannede, bedrar og dreper i nasjoner som så vidt jeg vet aldri har gjort oss noe galt, ei heller framstår som noen umiddelbar trussel mot vår sikkerhet og vår falskt påståtte uavhengighet som nasjon. Hvis det virkelig er slik at vi har behov for disse løgnerne og drapsmennene, hvorfor blir de ikke satt inn mot de som står for landsforræderi? De i avisredaksjonene, og diverse styrer og offentlige organer, flokken med mer eller mindre unisont forbryterske personer på Stortinget og i regjeringskontorene? Svaret er like enkelt som det er trist. De klandestine kreftenes oppdragsgivere er jo avhengige av alle de nevnte for å kunne opprettholde svindelen. Mannen i artikkelen under er utdannet løgner og bedrager. Han er også utdannet i drap. Hvorfor får utdannede løgnere, bedragere og drapsmenn spalteplass som viktige sannhetssigere og velmenende borgere av vår nasjon? Noe er jo helt av skaftet når det gjelder dette!

Kaldager

http://www.dn.no/magasinet/2015/11/20/2133/Terroraksjonen-i-Paris/-vi-m-ikke-undervurdere-disse-menneskene

– Dette går ikke over. Det blir grisete, sier Ola Kaldager etter Paris-terroren. I mange år var han sjef for den norske etterretningsgruppen E14. Før det gikk Kaldager i skole hos fransk etterretning.

– Terroren kom fra Frankrikes egen bakgård. Fransk etterretning har pleid å ha stålkontroll på Midtøsten, sier Ola Kaldager (69).

Han tar imot på Sandhornøya, en times kjøring fra Bodø. Det er bare gått noen dager siden terrorangrepet i Paris. På tv-en ruller meldingene om at politiet har avverget et nytt anslag mot Frankrikes finansdistrikt.

– Dette går ikke over. Det blir grisete, sier Kaldager.

I rundt et tiår fra midten av 1990-tallet var han sjef for den topphemmelige, norske etterretningsgruppen E14, der også den avdøde marinejegeren Trond Bolle var sentral. Før den tid gikk Kaldager i skole hos fransk etterretning.

– Har du vært i ghettoene utenfor Paris? Det er helt jævlig der, sier Kaldager.

– De har ikke de samme velferdsgodene, det er arbeidsledighet og fattigdom. Det kan ikke være overraskende at IS lykkes med å rekruttere derfra. Ingen myndigheter kan si at de ikke har sett dette skje. Dette har de visst, men ikke gjort nok med det, og nå har de mistet kontrollen. Fransk etterretning har fått disse miljøene opp i sengen. Belgia har kjempeproblemer, Sverige har ikke kontroll i det hele tatt i Malmö, fortsetter han.

Etterforskningen så langt tyder på at angrepet i Paris ble planlagt fra Syria – et land Frankrike normalt har hatt svært tette bånd til.

– De første jeg virkelig lærte etterretning av, var franskmennene, sier Kaldager.

Fransk etterretning som læremester? Der er det umulig å se forskjell på hvor rasshølet til Mossad begynner og hvor tunga til de franske representantene slutter. Og myndighetene har skylden? Ja, de er en del av skylda. Sammen med Kaldager og hans medsammensvorne. Noen skaper falske kriger og er de egentlige terroristene, og da trenger de selvfølgelig lydige politikere til å ta seg av del to av planen, å skape fullstendig kaos i de vesteuropeiske nasjonene gjennom ukontrollert innvandring. På bildet i artikkelen over sitter altså denne tidligere sjefs-løgneren og drapsmannen og titter på TV-bilder fra Paris. Han er spesialutdannet til å forstå hva som skjer og hvem som står bak, men nevner ikke et ord i hele artikkelen om hvem som står bak de siste tiårenes kriger og terrorhandlinger.

Hvem tror dere sto bak 22. juli 2011-terroren i Norge? Svaret blir enklere og enklere å svare på. Hvilken rolle Anders Behring Breivik hadde i det makabre skuespillet vil vi kanskje aldri få vite, ei heller om han tilhørte de med spesialutdannelse innen løgn og drap. For å si det rett ut, så blir denne personen mindre og mindre interessant når det gjelder det som skjedde i Norge den 22. juli 2011. Problemet dreide seg aldri om en ensom ulv, det dreide og dreier seg om organisert kriminalitet.

3.5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Knut Berg
Knut Berg
23. juni 2016 00:49

Sitat fra VGs artikkel: «- Det finnes en helt egen moral, eller fravær av moral, innenfor etterretningsbransjen. Dette passer ikke for alle, sier en tidligere E-14-medarbeider.»
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/forsvaret/e14-spionene-rekruttert-etter-tier-test/a/10021847/

…Vel vel, til og med (det NATO-finansierte) «IS» opererer med en slags «religiøs moral» selv om den nok kan sies å være aldri så syk, …mens våre egne norske «operatører» altså driver sin virksomhet uten noen form for moralsk kompass. Jaja, så vet vi da det.

Noe annet verdt å merke seg er denne saken om om vår høyest dekorerte partisaner Kjakan og hans hyllest ved graven til Afghanistan-farer Trond Bolle:

«Bolle kjempet en uhyre vanskelig krig – helt annerledes enn min, sier Sønsteby.

– I Afghanistan vet du ikke hvem som er venn eller fiende. Du kan få en kule, samtidig som vedkommende smiler deg opp i ansiktet. Slik var ikke min krig. Da så man på uniformen om man hadde med en tysker eller nordmann å gjøre, sier Sønsteby, også kjent under navnet Kjakan eller Nr. 24.»

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/forsvaret/kjakan-paa-graven-til-trond-bolle-han-viste-et-enestaaende-mot/a/10085435/

…Kjakan så visst ikke helt det ironiske i sitt eget utsagn. Faktisk var jo situasjonen for Trond Bolle og en tysk menig soldat på perm fra Østfronten her i Norge helt lik. Herr Fritz kunne jo aldri vite om den smilende nordmannen han hadde foran seg var en fredelig person eller en engelsktrent «taliban-kriger» som ville gi ham et velplassert nakkeskudd i det sekundet han var naiv nok til å snu ryggen til.

«Noen mennesker er sånn. De merker ingen redsel – verken før, under eller etter et oppdrag. Sånn var jeg også.

Sønsteby smiler:

– Det er en ærlig egenskap, det.»

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/forsvaret/kjakan-paa-graven-til-trond-bolle-han-viste-et-enestaaende-mot/a/10085435/

Bottom line: …vel, det er vel da det kommer så godt med å være utstyrt med ingen moral for en «operatør».

2Q11
2Q11
23. juni 2016 08:22

Innlegg med mye viktig og bra innhold. Samtidig riktig å ta mange forbehold. Det er mange ting å kommentere, kanskje blir det mer senere fra mitt ståsted. Konklusjonen min er at: om ikke det er opprivende nok det som kommer fram, virkeligheten er enda noen hakk mer fjern og sprø. Den som laster ned følgende montasje og studerer i ro og fred i et bildeprogram forstår kanskje hva jeg mener:
http://postimg.org/image/ambcnmlsr/
https://www.nrk.no/norge/tidligere-e14-sjef_-vi-kan-ikke-bekjempe-terror-1.12878087
http://steigan.no/2016/06/13/stortinget-vedtar-a-legge-finanstilsynet-under-brussel/ ( Johan Nygaard
13. juni 2016 klokka 21:00: «Æsj! …»

2Q11
2Q11
30. juni 2016 01:43

Sitat Jostemikk innlegg over:

Problemet dreide seg aldri om en ensom ulv, det dreide og dreier seg om organisert kriminalitet.

Nemlig. Oligarker, nepotisme, mafia. Agentene er og var mange, i en og samme person kan vi finne en eller flere skuespillere, regissører, politikere og herskere, eksperter, programledere, sportsid(i)ol /ter og lignende, børshaier, bedragere, og frimurere. Vanligvis i sauekostymer alltid klare for sataniske symboler og ritualer. Både før under og ikke minst etter 22.juli 2011:
Aztkerritual.jpg (last ned og studer i bildevisningsprogram)
http://postimg.org/image/4d7lc0rmz/

Øystein
Øystein
3. juli 2016 01:28

«Småbruket han leide, Vålstua, ble solgt til en narkotikadømt forretningsmann og har så vidt jeg vet utelukkende vært utleid til kriminelle etter dette. Vi vet at ABBs nye advokat også var advokat for David Toska, og at sistnevnte var forbundet til hasjproduksjonen på Vålstua før han senere ble mer berømt i forbindelse med Nokas-ranet.»

Vel, her har jeg «inside information», da jeg kjenner svært godt han som kjøpte Vålstua. Han hadde en mindre dom som ungdomskriminell, men var ikke dømt for narko. Han kjente David T. fra undomsskolen. Etter at hans pappa, som var adokat og var med på å skrive den nye narko-loven døde, solgte han seg ut av de mindre forretningene han hadde, og kjøpte gården på Vålstua for salget og arven – for han hadde lest en del om «konspirasjons-teorier», og mente at gård var tingen for å preppe. Han leide ut låven, til tre karer som senere ble knyttet til NOKAS-ranet, hvor de hadde investert i, men ikke påbegynt produksjon, av marihuajana-produksjon (såkalt hasj-plantasje i propaganda-media). Dette visste han selvfølgelig, selv om han sier noe annet, men poenget er at ingenting ble produsert, og man skal ikke dømmes for noe som ikke er skjedd, selv om intensjonen er/var en annen. Men han ble likevel dømt, for «intensjonell kriminell handling» – hans kobling til NOKAS ble ikke bevist.
Så da satt han der; med en gård, og skulle sone en del år, uten å ha gjort noe galt. Han annonserte på finn.no, og ut av intet dukket ABB opp – han ville leie. Historien frem til 22. juli er så kjent, dog mistenker jeg denne saken har noe med dette å gjøre: http://www.tv2.no/a/3332987
Det tok ikke lang tid før politet dukket opp i hans celle, og begynte å spørre. Politiet gjorde, det jeg vil karaketerisere som hærverk, på gården og jordet, hvor det meste ble sprengt eller revet ned. Jeg har selv sett omfanget av skadene i etterkant – det virket som om politiet hadde ønske om å ødelegge, ikke finne.
I det hele tatt synes jeg 22. juli-saken er ganske personlig; jeg kjenner en som gikk i klassen til ABB, jeg kjenner han som hadde firma med han, jeg kjenner han som leide ut gården til ABB, og jeg var nabo med hun som ledet 22. juli-kommisjonen. Norge er en liten nasjon, når alt kommer til alt.
ABB sa han var kristen, men henviste aldri til Bibelen eller Jesus, verken i manifestet, avhør eller rettsak. ABB er «fake», enten en skuespiller eller under hypnose og mindcontroll. Jeg tror det siste.
Og jeg vil legge til: 22. juli er etter min oppfatning ikke en terrorhandling, men et attentat – det mener jeg er viktig.

jan fjerstad
19. juli 2016 02:20

Det er uten tvil terror , men de går ikke av veien for atentat det har vi da opplevd nok feks paus orderud paret bare for å nevne noe.. bra blogg.

Kim
Kim
6. januar 2017 08:07

Øystein, du sier at eieren av Vålstua «annonserte på finn.no, og ut av intet dukket ABB opp – han ville leie.» Men i 22. juli kommisjonens rapport står det at ABB selv la ut en annonse på et nevnt nettsted for gårdsbruk, og at eieren av Vålstua hadde svart på ABBs nettannonse. Dette var i følge ABBs forklaring til etterforskerne, Kommisjonens rapport gjengir til og med hele annonseteksten. Kan det være at du har misforstått, eller er det feil, det kommisjonen skriver?