Vi må feie for egen dør først – sionistene er mektige i vårt land

Dette innlegget dreier mot slutten direkte inn på uttalelser i forbindelse med Paris-terroren og andre forbrytelser, men er ment å være en generell kritikk av et fullstendig svik. Og nei, sionistene og de neokonservative sosiopatene i USA har ikke sviktet oss, de er rovdyr. Det er folk i våre “egne” rekker jeg har i tankene.

For et par-tre dager siden kom jeg til å tenke på opplysninger jeg presenterte på Klimaforskning. Responsen på stoff jeg tidligere hadde lagt ut om temaet var ikke-eksisterende. Det syntes merkelig, for dokumentasjonen jeg la ved var god, og de som leste det jeg kom med hadde tvilsomt hørt om sakene tidligere. Til slutt kom en kommentar, og nær sagt selvfølgelig, var den av det absolutt verdiløse slaget. Klimasionistene fikk møte seg selv i døra, og slet like hardt med fenomenet kognitiv dissonans som noen andre. Hovedårsaken til at jeg har valgt å bygge dette innlegget på kommentaren, er betydningen den har. Som Pål på Norgesaksjonen.org skrev angående Paris-terroren og hvilke krefter som sto bak. Halvfet utheving er gjort av meg:

Her er sakens kjerne!  Den som nekter å se og erkjenne dette, er selv del av problemet, og bidrar SELV til opprettholdelse av de samfunnsmekanismer som skaper denne type terror og elendighet!  Så hvor lenge skal vi være del av problemet, før vi våkner opp, tar individuellt ansvar og bidrar til løsningen?

Et spørsmål det er tvingende nødvendig å ta opp så ofte vi kan, og kreve svar på. Her er kommentaren jeg fikk på Klimaforskning:

Noen av dine innlegg er forstemmende lesning Jostemikk. De er av en slik karaktér at jeg mot alle mine prinsipper likevel velger å fortelle at jeg faktisk kan avkrefte deler av dine konspirasjonsteorier knyttet til Jøder. Ikke til forsvar for noen, men fordi jeg muligens sitter tettere på de forskjellige kildene som du spekulerer rundt enn hva du gjør.

Ingen forsøk på å legge ved dokumentasjon på noe. Ikke en kalori i forbruk for å peke spesfikt på hva jeg hadde skrevet som var så forstemmende. Det er selvfølgelig ikke særlig vanskelig å se hva som foranlediget en slik verdiløs kommentar, og det er dette denne saken skal handle om. La meg først forsikre alle om at jeg ga denne karakteren en mulighet til å svare for seg:

Kan du spesifisere hva jeg har skrevet som er galt, og komme med argumenter som gjør at jeg får en mulighet til å se om du har rett?

Det kom aldri noe svar, og dermed er det enkelt å karakterisere hans bidrag som ren trolling. Slikt har vi sett spre seg som en pest på Internett. Jeg var grei da jeg ikke kom med opplysninger som kunne fortalt alle interesserte lesere hvorfor denne karakteren visste ting som jeg tydeligvis ikke gjorde. Her er saken som nok var dråpen som fikk sionistbegeret til å renne over.

Er alle nasjoner infisert av Sayanim?

Når det gjelder mye av det som skjer i verden i dag, finnes saker og hendelser som alle bør ha i tankene når en forsøker vurdere sammenhenger og muligheter.

I 2006 ble det opprettet ei Wikipedia-side om Sayanim. I 2010 ble den slettet. Her er hva som vises i dag:

http://en.wikipedia.org/wiki/Sayanim

Sayanim2

Her er den opprinnelige siden via Wayback Machine, og den forklarer hva Sayanim er:

http://web.archive.org/web/20060526071243/http://en.wikipedia.org/wiki/Sayanim

Sayanim1 (1)

Referansen viser en Victor Ostrovsky. Vi tar en titt på hvem han er, samt hva israelske myndigheter forsøkte å gjøre i forbindelse med lanseringen av boka By Way of Deception-The making and unmaking of a Mossad Officer.

http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Ostrovsky

After his service with the Military Police, Ostrovsky spent six years in the Israeli navy. He was selected to attend the Staff and Command School and attained the rank of Lieutenant Commander. Ostrovsky was placed in charge of all Navy weapons testing. He helped introduce the Harpoon surface-to-surface missile to the Saar Missile Boats, as well as the Vulcan Phalanx anti-missile defense system.

According to court papers filed by the Israeli government in an attempt to stop the publication of his book By Way of Deception, in 1982, Ostrovsky was recruited by the Mossad and trained at the Mossad Academy north of Tel Aviv as a katsa (case officer).

In 1986, he says he left the agency saying it was because of what he considered cases of unnecessarily malicious actions by Mossad operatives. He also accused Mossad directors of knowingly making less than accurate reports to the nation’s political leadership.

Hvor mange Sayanim-offiserer/tilknyttede finnes her i Norge? Er det nordmenn? Tilhører de familiene som har skiftet navn fra Askenasi-navn til norske navn? Finner vi dem på Stortinget? I regjeringen? Blant hordene av Israel-støttende organisasjoner? Befinner de seg i MSM-redaksjonene? Blant militære offiserer? Politiet? PST? Har de bygget opp såkalte sikre hus?

Finnes mange slike i Norge, er det snakk om mennesker som arbeider for en annen nasjon, en annen makt. Har norske styresmakter etterforsket dette? Anses det som et stort sikkerhetsproblem og en trussel mot norske innbyggere?

Her må sies at jeg hadde skrevet mange tilsvarende innlegg i tiden før kommentaren kom, og at begynnelsen på slutten for forumet nærmet seg med stormskritt hadde jeg forlengst innsett. Her er noen utvalg fra det jeg skrev, og jeg setter dem ikke i sitatform.

Utvalgte sitater angående sionismen og Israel som trussel mot menneskelige verdier og mulighet for fred:

Frp-sympatisører ser i likhet med AP-sympatisører ut til å mislike koblingen til askenasier med dobbelt statsborgerskap USA/Israel i forbindelse med 9/11-forbrytelsen

Ikke bare misliker de at det blir fortalt om dette, de blir til dels pottesure. Dette er tral en blir belemret med i «debatten». Gruppe- eller partitilhørighet blir slept med inn i enhver debatt, og det blir dermed som regel en «debatt».

Israels venner er en gruppe med stortingsrepresentanter som støtter Israel i midtøsten-konflikten. Gruppen startet på 1960-tallet som en uformell gruppering på stortinget. Hovedarbeidet til gruppa er å holde foredrag og komme med uttalelser.

Fra 1974 ble det ført medlemslister og valgt styre. Initiativtaker var Paul Thyness fra Høyre. Også Odd Lien og Paul Engstad var aktive.

På 1970- og 1980-tallet var gruppen i flertall på Stortinget. I stortingsperioden 1973-1977 var 86 av 150 representanter medlemmer noe som var et flertall. I perioden 1981-1985 var over 100 av 155 representanter medlemmer. I perioden 2001-2005 var 36 representanter medlemmer. I perioden 2005-09 var 27 representanter medlemmer, hvorav Fremskrittspartiet hadde 16 medlemmer, Kristelig Folkeparti hadde 10, og Høyre én. I perioden 2009-13 har de 26 medlemmer. Tre fra Høyre, samtlige av KrFs ti stortingsrepresentanter er med og tretten fra Frp.

I stortingsperioden 2009-2013 er Hans Olav Syversen (KrF) leder for gruppen de to første årene, før Jørund Rytman (FrP) overtar for resten av perioden.

Israels venner

Hvem er disse menneskene, og hvorfor denne fanatisk blinde støtten til sionismen? Jeg kunne gitt dere svaret, men nå er det vel på tide at noen tar på seg en del av den drittjobben det er å avsløre disse menneskene?

Så langflatt for sionismen og USA har Frp-sympatisørene lagt seg at de er fullstendig blinde for fakta. AP-sympatisører er ikke det spor bedre, og her minner jeg bare om denne:

Skyggeregjeringen

Av det konglomerat som finnes av organisasjoner som støtter sionismen kan man lett gå i surr, og jeg antar dette var en av årsakene til at det ble satt mer i system gjennom dannelsen av Felleskomiteen for Israel.

Felleskomiteen for Israel (FKI) er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Nettverket ble stiftet i 1988 på bakgrunn av at flere pro-Israelske organisasjonene mente det var behov for en samlet opptreden av Israel-vennlige krefter i Norge. 12 organisasjoner stod bak dannelsen. Leif A. Wellerop var den første formannen. Andre sentrale personer som var med på å stifte organisasjonen var professor Kristoffer Gjøtterud, stortingsrepresentant Kjell Furnes (KrF), skuespilleren Knut M. Hansson og trygdesjef Ole Bernhard Sørbøe.

Skuespilleren nevnt var faren til hele klimasvindelens og WWF-skandalenes Rasmus Hansson. Dette er to av flere khazarer som er nevnt til nå i dette innlegget. Minst like ille er at hvert eneste navn som er sitert er mennesker som støttet/støtter en gigantisk svindel som har kostet kanskje så mange som 250 millioner mennesker livet. Snakker vi om dårskap? Livsfarlig fanatisme? Kald beregning? Mest sannsynlig alle disse tre, og flere med dem.

Til alle dere kristenfundamentalistiske sionister her i landet har jeg en ting å si. Dere har hjulpet til å sende en gjeng psykopater og svindlere som ikke er av Adams blod til «Det hellige landet», og gjennom disse katastrofale valgene har dere utsatt de stakkars semittene i Palestina for et rent Apartheid-regime. De menneskene dere har støttet er ikke semitter. Jeg gjentar: De er ikke semitter.

Her er noen organisasjoner fra lista:

Den Norske Israelsmisjon
Det mosaiske trossamfund
Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem
Jødisk Nasjonal Fond
Med Israel for fred
Norge-Israel foreningen i Hordaland
Ordet og Israel
Pinsebevegelsen

http://no.wikipedia.org/wiki/Israels_venner
http://no.wikipedia.org/wiki/Felleskomiteen_for_Israel

Forbryterne har økt tempoet i overgrepene, og de fanatiske og forbryterske tilhengerne av jævelskapen, deriblant Frp, har satt i gang en frenetisk, nærmest manisk kampanje for å fordømme alle som forsøker peke på virkeligheten.
Her har dere en av dem, Frp-politikeren som også er leder av MIFK – Med Israel for krig.
Conrad Myrland (Frp) – Med Israel for krig (og etnisk rensing)
Galskapen er også representert med en Trynebok-adresse.
https://www.facebook.com/medisraelforkrig
ICEI – et propagandamaskineri som ønsker eskalere forbrytelsen og knuse all sannhet
ICEI, International Christian Embassy Israel, har nå produsert et åpent brev til NRK, og jeg håper alle samfunnsinteresserte mennesker allerede vet hva galskapen handler om etter de siste dagers mediestorm. Kort fortalt dreier det seg om fundamentalistenes paniske redsel for at noe som er i nærheten av å vise verden sannheten om forbrytelsen Israel skal komme ut.
http://icej.no/content/%C3%A5pent-brev-til-nrk

Sitat


Nå hevder et samlet Vesten, med både EU og USA, at Hamas er en terrororganisasjon. I deres charter er målsetningen utslettelse av staten Israel. De står bak terror med sprengte busser og tusener av raketter mot Israel. Når Odd Karsten Tveit hevder at det er Israels manglende anerkjennelse av Hamas og kontakt med dem som er årsaken til den pågående konflikten, beskriver det et ytterliggående ståsted som ikke burde komme fra sentrale stemmer i NRKs Midtøsten dekning.
Den påfølgende dagen avsluttet NRKs Midtøsten korrespondent Sidsel Wold sin reportasje fra Gaza i Dagsnytt kl.07.30 med følgende påstand: «Men palestinerne her i Gaza vet godt at deres liv er ingenting verd for den israelske hæren» Dette er en grovt injurierende påstand fra Wold.
I sterk kontrast til NRKs påstander sier oberst Richard Kemp, tidligere øverstkommanderende for de britiske styrkene i Afghanistan, at det ikke er noen annen arme som går så langt for å beskytte fiendens sivilbefolkning i krig som Israel.
I mai 2012 publiserte Holocaust senteret rapporten «Antisemittisme i Norge». Her kom det frem at 38% av befolkningen mener at  «Israel behandler palestinerne like ille som jødene ble behandlet under andre verdenskrig». Dette er utrykk for en graverende historieløs virkelighetsoppfatning.

Hvem er det som er historieløse? Utrykk for en graverende historieløs virkelighetsoppfatning? Joggu sa jeg smør. Som de selv skriver, er det ikke særlig trykk i det de skriver. U-trykk.

Det er dere som er de historieløse tullingene. Farlige fanatikere som støtter dere til en ren svindel som har underkuet menneskeheten de siste 1500 år. Det finnes ingen jøder. De er en oppfinnelse, en svindel. Det finnes derimot en gjeng khazarer som har svindlet alt og alle, og disse svindlerne har en ting til felles, de eier ikke en dråpe semittisk blod. De er ikke av Abrahams blod. De er en gjeng forbrytere av halvmongolsk avstamming. Det har heller aldri vært noen utdriving av «folket» fra de palestinske områdene. Derimot dro en gjeng fariseere helt frivillig til Babylon for å lære enda mer om Babylonsk magi og annen jævelskap, og utfra disse illusjonisters triks og fanteri skjedde en konvertering hos khazarene da lederen deres forsto at her var det mye svindel å lære. Mye faenskap å hente. Ei hel bok med ABC-lurendreieri og barbarisme som kunne gi dem fordeler.

ICEIs åpne brev til NRK er underskrevet av disse gale menneskene:

Underskrivere:

Dag Øyvind Juliussen, nasjonal direktør Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem
Rolf Gunnar Heitmann, generalsekretær Den Norske Israelsmisjon
Conrad Myrland, daglig leder Med Israel For Fred / Styreleder Felleskomiteen for Israel
Margit Apelthun, Norge-Israel foreningen i Hordaland
Thure Andre Eriksen, daglig leder Stiftelsen TX-Vikings
Erik Furnes, generalsekretær Indremisjonsforbundet
Hans Aage Gravaas, generalsekretær Stefanusalliansen
Øyvind Haraldseid, generalsekretær Misjonsforbundet
Halvard Hasseløy, daglig leder Open Heart Ministries
Leiv Holstad, generalsekretær Maritastiftelsen
Sigmund T. Kristoffersen, leder i Pinsebevegelsens lederråd
Anne Bergitte Langmoen Kvelland, generalsekretær Normisjon
Arnfinn Løyning, synodeformann Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Gunnstein Nes, formann Ordet og Israel
Jostein Nielsen, major / kommunikasjonssjef Frelsesarmeen
Andreas Nordli, daglig leder Ungdom i Oppdrag
Anne Sender
Sten Sørensen, pastor
Haldor Aasebø, De Frie Evangeliske Forsamlinger
Øyvind Åsland, generalsekretær Norsk Luthersk Misjonssamband

Der dukket sannelig Anne Sender opp nok en gang. Er det noe sted for svindel og undertrykkelse av fakta hun ikke representerer? Svartemagi og kabbalisme er det eneste hun representerer, blant annet som ny leder av det profesjonelle faktaforvrenings-nettstedet Vepsen.no. Hun er som en Færseth, bare med innovertiss.

Nok et eksempel på hvordan økonomisk makt og mediemakt påvirker menneskers virkelighetsoppfatning

Om ikke ufortrødent, så fortsetter jeg i det minste med å fortelle så godt jeg kan alt det som ingen vil vite. Det ble en liten opptur av noe seoto siterte fra Tim Balls punktliste i et annet innlegg.

8. People find it hard to believe a deception on such a grand scale could occur.
9. Opponents were ruthlessly attacked, causing others to remain silent.

Om når holocaust-begrepet dukket opp i norsk media

Nok en gang nevner jeg usikkerheten bak denne statistikken. Det er store usikkerheter i scanningen til Nasjonalbiblioteket, og de har et begrenset utvalg riksaviser og lokalaviser. Selv kan jeg ha gått i surr i telling og inntasting, samt at jeg ikke har sjekket søkeresultater. Søkekriteriet ga da heller ikke muligheter til dette, fordi jeg valgte søkeresultater som var utelatt fra opprinnelig søk, noe jeg tror skyldes at Nasjonalbiblioteket har scannet treff, men ikke har lagt ut resultatet av scanningen på annen måte enn som notert treff. Jeg advarer grunnet alt dette om at grafen jeg legger ut kan være fullstendig verdiløs. Med dette sagt, så viser den ikke annet enn tallenes tale utfra de grunnpremissene jeg har nevnt.

Søkeordet er rett og slett holocaust. Først kommer tallenes tale, og deretter noen kommentarer om årsaker til at det er slik.

Her er en annen versjon for at de første og laveste tallene skal synes. Som dere ser, er første år 1961.

En eksplosiv økning fra så og si intet til over fem hundre treff – hva er årsaken?

I april 1978 ble TV-serien Holocaust: The Story of the Family Weiss lansert i USA, og året etter, i april 1979, dukket serien opp på NRK under navnet Holocaust.

Mange av treffene det året skyldes sikkert det enkle faktum at seriens navn og altså søkeordet lagt til grunn for dette innlegget dukket opp på programoversikten til NRK som alle aviser har en utgave av. I 1979 var NRK eneste leverandør av fjernsynsprogrammer for alle andre enn de som klarte få inn signalet fra Svensk TV 1 og 2.
Det vi ser kan være et resultat av et ny-ord, altså newspeak, og det kan virke som om ny orden var satt for senere aldri å opphøre. Medienes rolle i dette er total. En fjernsynsprodukson fra USA vises på fjernsynet i Norge via NRK, og siden går debatten tydeligvis titt og ofte, der ordet nevnes i økende grad i norske aviser.

Neste topp bygget seg jevnt og trutt opp mot 1999 – hva lå bak?

Media ble i årene fram mot 1999 benyttet til å sette en økonomisk erstatning for norske jøder på dagsordenen. En erstatning på 450 millioner for tap av eiendom og formuer som kompensasjon for urett, gitt av den norske staten, altså deg og meg. Her bør nevnes at verken dere eller jeg gjorde noe galt under 2. verdenskrig det jeg er klar over, og at en kan undres over hvem som mottok denne erstatningen og hvem som endte opp som mulige brukere av pengene, selv om noe står nevnt på Holocaust-siden. Jeg har i ganske lang tid studert navnene på de som ble sendt ut av Norge under krigen, og kan knapt huske mer enn en lite håndfull familiemedlemmer av disse med adresse Norge etter krigen.

I tillegg til dette dukket Norsk Holoaustsenter opp, og de har et regnskap som viser at de mottok mer en 20 millioner i 2011 som driftsmidler fra den norske staten. Oppstarten av senteret var i 2006, og i de neste 5 årene kjempet det jødiske samfunnet for å få en offentlig unnskyldning fra Norge på grunn av deportasjonene under 2. verdenskrig. Dette kapittelet nådde sin ende i januar 2012, da en askenasi-khazar, Jens Stoltenberg, på vegne av helt uskyldige innbyggere i vårt land ga andre askenasi-khazarer en unnskyldning på vegne av hele det norske folk. Var vi ikke under tysk kontroll i årene deportasjonene foregikk, og ble ikke våre kjente krigsforbrytere dømt av krigsdomstolen etter at krigen var slutt?

Når pengene eier fjernsynsprodusentene, og de samme krefter eier avisene, da beveger vi oss på svært tynn fakta-is

Det betyr rett og slett at det er makta som rår. Makta er penger, og penger skiller ikke mellom rett og galt. Det systemet som gir oss alle opplysninger og kunnskap kan misbrukes, og i verste fall snakker vi om uhyrligheter. Pengemakta skaper de alternative virkelighets-boblene vi alle befinner oss i. Makthierarkiet vi kaller media er i dag organisert som en ren ABC i potensiell maktmisbruk.

http://www.nb.no/
http://no.wikipedia.org/wiki/Holocaust_(TV-serie)
http://www.hlsenteret.no/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/stmeld/20032004/stmeld-nr-44-2003-2004-/24/7/2.html?id=331235
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/smk/taler-og-artikler/2012/minnemarkering-pa-holocaustdagen.html?id=670621
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/01/27/stoltenberg-beklager-deportasjon-av-joeder

Sitat slutt.

Jeg kunne tatt med mengder, men nevner bare min reaksjon på at klimatrollene på debatten i VG ønsket å anmelde meg/forumet for antisemittisme, hvilket jeg kommenterte krasst, men med mengder av historisk dokumentasjon. Som sagt tror jeg innlegget som ble besvart så surmaget og lite informativt skyldtes dråpen som fikk sionistbegeret til å renne over. Jeg re-siterer fra Pål:

Her er sakens kjerne!  Den som nekter å se og erkjenne dette, er selv del av problemet, og bidrar SELV til opprettholdelse av de samfunnsmekanismer som skaper denne type terror og elendighet!  Så hvor lenge skal vi være del av problemet, før vi våkner opp, tar individuellt ansvar og bidrar til løsningen?

Er det landsforrædere som sitter på Stortinget og blindt støtter terroristenes arnested?

Dette spørsmålet må stilles, og en kan like gjerne ta med slike troll-kommentarer som det jeg siterte innledningsvis. En må jo kunne stille dem til ansvar, for deres ord og handlinger er en trussel mot rikets sikkerhet. De brenner for en personlig agenda, og går dette fanatiske ønsket på tvers av nordmenns ve og vel, blåser de en lang marsj i sistnevnte. Disse menneske er alltid raskt ute med å beskyldte sine meningsmotstandere for å være hetsere, antisionister, rasehatere og fremmere av anti-vitenskap, mens de selv på suveren måte gjør seg skyld i nettopp det de beskylder andre for. Hvordan kan de unngå å se dette? Dette blir særlig alvorlig når det kommer fra folk som med rette mener seg meningsberettiget i klimadebatten, og i mange år har møtt samme former for hersketeknikk. Nå skal vi se på et rimelig ferskt eksempel på hva disse fanatikerne støtter, og jeg sender nok en takk til Norgesaksjonen.org og inspirasjon som er gitt meg derfra.

Fremskrittpartiets stortingsrepresentant Jørund Rytman

Rytman er nevnt over i forbindelse med hans posisjon som leder av Israels Venner. Nå har han gått ut med det som vanskelig kan sees som annet enn oppfordring til landsforræderi i forbindelse med “kampen” mot terror.Jørund Rytman

Norsk Propagandaministerium, også kjent som NRK, har en sak der de intervjuer to sionister som mener at Norge skal søke hjelp av Israel for å hindre fremtidig terror. Den ene sionisten er Jørund Rytman, den andre er den israelske ambassadøren i Norge, Raphael Schutz. Før jeg presenterer denne saken tar jeg med et tenkt eksempel. Hvis Israel ikke sto bak flesteparten av terrorangrepene i Vesten, og var reale og velmenende, hvordan mener de at situasjonen i Israel kan sammenlignes med resten av verden? Israel er jo en aphartheid-stat, og nekter slippe flyktninger og innvandrere over grensen og inn i landet. De har delvis beskyttet seg ved hjelp av fysiske hindringer, blant annet den famøse muren de har bygget. Samtidig har den israelske ambassadøren uttalt at Norge er for etnisk ensformig, og må åpne grensene fritt for innvandring fra hele verden, slik at vi skal kunne oppleve alle gledene og fortelene ved å få et multietnisk kaos i vårt land. Dette “velmente” rådet kommer fra representanten til et land som hater alle andre mennesker og raser, og ser på dem som kveg. Jeg antar at sionistene selv synes dette er ustyrtelig morsomt, og faen ta dem, for dette er tragisk og blodig alvor! Verden står på kanten av stupet, og de som har ørlite kunnskap om den reelle historien, vet hvilke krefter som står bak og forsøker skyve hele menneskeheten utfor kanten. Her er fra NRK-saken:

http://www.nrk.no/urix/israels-ambassador_-_-paris-angrepene-kunne-ikke-ha-skjedd-i-israel-1.12670968

NRK og Raphael Schutz

– Ja, absolutt. Jeg tror Norge har mye å lære av Israel når det gjelder sikkerhets- og antiterrorarbeid. Israel har veldig mange erfaringer på dette området over veldig lang tid, mens det er relativt nytt for Norge å skulle håndtere den type terrorisme vi ser nå, sier stortingsrepresentant Jørund Rytman (Frp).

Rytman leder Israels venner på Stortinget. Gruppen, som nå består av 37 stortingsrepresentanter fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet, holdt tirsdag julebord i kjellerstuen på Stortinget.

Mener gjerningsmennene ville blitt oppdaget i Israel

Til stede på julebordet var også Norsk-israelsk handelskammer og den israelske ambassaden.

Blant gjestene var Israels ambassadør til Norge, Raphael Schutz.

Han tror ikke et omfattende terrorangrep som det som rammet Paris for halvannen uke siden, kunne ha skjedd i Israel.

– Det var en stor operasjon med en enorm infrastruktur, som minst 20 mennesker må ha visst om i forkant. Med det etterretningsarbeidet vi har i Israel i dag, vil jeg si det hadde vært langt vanskeligere, for ikke å si umulig, for gjerningsmennene å gjennomføre angrepet, sier Schutz til NRK.

Han påpeker at Israel har levd med og kjempet mot terrorister gjennom generasjoner.

– Virkeligheten har for mange endret seg, og vi må lære å håndtere den. Jeg sier ikke at Israel vet alt, men dessverre har vi vært nødt til å håndtere slike situasjoner en stund, sier Schutz.

Rytman: – Vi bør ta imot Israels hjelp

Denne erfaringen gjør at flere av de norske stortingsrepresentantene vil jobbe aktivt for å få til et økt sikkerhetssamarbeid.

– Det er viden kjent at Israel er verdensledende på etterretning også. Hvis de er positive til å utveksle sine erfaringer og tjenester med Norge, bør vi ta det imot med åpne armer, sier Rytman.

Hva kan dere i Israels venner gjøre for å få til et tettere samarbeid?

– Israels venner på Stortinget kan selvfølgelig være en døråpner – ikke minst vi som er i et regjeringsparti, som har kort vei til de ulike departementene og politisk ledelse der, sier Rytman.

Dette er jo livsfarlig, og oppfordring til landssvik! Hvem er disse selverklærte sionist-fanatikerne? Hvordan har de kunnet havne på Stortinget? De forteller jo selv rett ut hvor forbannet dyktige de er på lobbyisme, og ikke minst, de direkte skryter av hvor dyktige de er på etterretning. De har rett, selvfølgelig, og nå skal vi se nærmere på hvordan de fullstendig kontrollerer alle nasjoners E-tjenester.

Den tidligere franske utenriksministeren Roland Dumas har skrevet ei bok etter at han avsluttet sin aktive karriere som politiker.

http://yournewswire.com/ex-french-foreign-minister-israel-controls-french-intelligence/

Former French Foreign Minister, Roland Dumas, has revealed that Israel have complete control of the French Intelligence services.

In Dumas’ book “Coups et blessures” (Assaults and Injuries) he reveals that the Israeli’s do whatever serves Israel’s best interest by controlling French policies and controlling France’s Intelligence.

Med Charlie Hebdo-svindelen og den tilsvarende hendelsen i Paris nylig i rimelig friskt minne, er Dumas’ påstander oppsiktsvekkende forklarende. Vi så at det samme skjedde i USA i forbindelse med 11. september 2011-terroren mot egen befolkning, der det i likhet med andre dramatiske hendelser var mengder av hauker med dobbelt statsborgerskap USA/Israel som trakk i trådene. Det finnes mengder av dokumentasjon i Mer om sionistene som styrer USA og Sionistenes Ørnulf Ørn og sosiopatene med dobbelt statsborgerskap. Vi så tilsvarende i forbindelse med Frankrikes overivrige støtte av Vestens og Israels brutale angrep på Libya. Om dette siterer jeg det jeg skrev om dette.

Hvem kunne vel ant? Fransk”jødiske” økonomiske interesser medskyldige i Vestens terror mot Libya

Som vanlig er, ønsker man å finne ut hvem som står bak, så følg pengene. Dette pengesporet er så bloddryppende vått og enkelt å få øye på der det ligger åpent for alle å se helt fra Khazaria til City of London, Wall Street og Løvebakken, at de som ikke er i stand til å se det, sporenstreks bør skaffe seg førerhund med luktesans.

Noen ganger dukker det opp opplysninger som en ren bonus i forbindelse med ikke-relaterte hendelser. Så skjedde muligens da de famøse E-postene til Hillary Clinton delvis måtte frigis etter press i forbindelse med en FOIA (Freedom of Information Act). Jeg skriver muligens, for dette kan også dreie seg om en lekket del av disse e-postene en tid tilbake. Jeg har ikke funnet tilgang til disse e-postene, så jeg er ikke sikker. E-postene jeg siterer fra i dette innlegget er fra tidligere president Bill Clintons rådgiver Sidney (Sid) Blumenthal, en mann som forøvrig ble nektet å være rådgiver for Hillary da hun satt som utenriksminister i Obama-regjeringen, noe Hillary tydeligvis blåste en lang marsj. Sidney Blumenthal er like kjent som aktivist som politisk rådgiver og journalist.

Fra en jødisk politisk rådgiver til en annen

Sidney Blumenthal
Aktivist og politisk rådgiver Sidney
Blumenthal sendte oppsiktsvekkende
e-poster til Hillary Clinton

Om disse e-postene dette innlegget omhandler er hacket/lekket eller blant FOIA-mailene spiller ingen rolle, bare de er reelle. Nevner at selve FOIA-akten dreide seg om en terrorhandling begått av amerikanske myndigheter og deres kriminelle samarbeidspartnere, det såkalte Benghazi-angrepet på “amerikansk” eiendom i Libya i 2012. Legg merke til datoen, 11. september.

Hillary Clinton
Hillary Rodham Clinton, USAs
utenriksminister 2009-2013

Mossad/CIA og de to respektive nasjoners myndigheter har hele tiden vært mistenkt for å stå bak angrepet selv, som ledd i den endeløse rekken av False Flag- og Covert Operations de vestlige nasjoner terroriserer verden med. Denne gang dreide det seg sannsynligvis om et forsøk på å skjule hvordan USA forsøkte kanalisere om strømmen av våpen og de terrorgrupper de og andre vestlige nasjoners e-tjenester hadde bygget opp for å knekke Gaddafi, fordi de nå mente de ville gjøre større nytte i neste nasjon som oligarkene ønsket ødelegge, nemlig Syria.

Før vi går videre må nevnes at Hillarys tidligere ektemann Bill Clinton, så vidt vites satt ny rekord i antall “jøder” i sin administrasjon da han var president. Da Hillary ble utenriksminister arvet hun rett og slett et stykk sionistisk aktivist. Fra Wikipedia:

Bill og Sid

E-poster fra Blumenthal til Hillary Clinton om Frankrikes rolle i forbrytelsene mot Libya

I forbindelse med frigivelsen av noen av e-postene Hillary Clinton sendte og mottok som utenriksminister i Obama-administrasjonen i perioden 21. januar 2009 – 1. februar 2013, dukket det opp noen som omhandlet Nicolas Sarkozy og Frankrikes militære og økonomiske ønsker som lønn for deres innsats i slaktingen av en ny nasjon. Ikke overraskende har Sarkozy “jødiske” forfedre.

Nicolas Sarkozy
Nicolas Sarkozy, Frankrikes
president 2007-2012

Sarkozy så ødeleggelsen av Libya som en mulighet til å få Frankrike til å igjen framstå som en militær stormakt, og han krevde franske økonomiske krefters kontroll over deler av Libyas oljeindustri og andre viktige markeder på vegne av franske sionistisk-økonomiske krefter, i dette tilfellet ledet av den såkalte filosofen Bernard Henry-Levy, som Sarkozy knyttet til seg som rådgiver da han satt som president.

Den andre jødiske politiske rådgiveren

Noen kaller slike mennesker for lobbyister og rådgivere, mens andre kaller dem for trojanske hester. De er i realiteten lite annet enn kriminelle tåkefyrster som tjener helt andre krefter enn de de etter sigende tjener. Alt peker bestandig i retning av Israel, så også for Bernard Henry-Levy. Denne mannen er også karakterisert som en aktivist, og med tanke på at han er sionist og “jøde”, vet vi allerede hvor hans lojalitet ligger. Men hvordan havner slike som han hele tiden i rådgivende stillinger for de vestlige nasjoners statsledere og ministre?

Bernard Henry-Lev
Bernard Henry-Lévy, personlig rådgiver
for daværende president Nicolas Sarkozy

Jeg siterer/limer inn fra den opprinnelige kilden, den franske nettsiden Bourg Socialisme Avenir – Libya: Sarkozys andre krig , men gjør oppmerksom på at jeg først ble kjent med dette stoffet på Veterans Today – Hillary Clinton emails reveal: How the French destroyed Libya.

Mails_Blums_1

Mails_Blums_2

Mails_Blums_3

Mails_Blums_4

Mails_Blums_5

Mails_Blums_6

Mails_Blums_7

Det fransk-“jødiske” samfunnet har vært med på å bygge opp væpnede motstandsgrupper i Libya:

Mails_Blums_8

Mails_Blums_9

Sarkozy og Cameron forventer å få fordelaktige kontrakter i forbindelse med ranet av Libyske energi- og oljeselskaper:

Mails_Blums_10

Mails_Blums_11

At “politikere” med dobbeltroller ønsket kontrollere alle nåværende og framtidige økonomiske verdier i en nasjon de har bombet og skutt i slintrer føyer seg bare inn i en endeløs rekke med tilsvarende. Frankrike var selvfølgelig ikke alene om dette. Syria-krigen var ikke annet enn et tragisk og drepende skuespill der sosiopatiske oligarker ønsket kontroll over olje, gull og alle andre verdier, og samtidig kvitte seg med en brysom hodepine. I realiteten spiller det ingen rolle om det er Frankrike, Israel, Storbritannia, USA eller underdanige undersåtter av disse, så som Norge. Noen er servile spyttslikkere som lever etter mottoet om at regner det på presten, ja da drypper det sannsynligvis litt på klokkeren.

Det er ikke noe av dette som er vanskelig å forstå. Det er ikke noe av det som skiller seg fra resten av den tragiske historien disse kreftene har kontrollert så altfor lenge. Det som er vanskelig å forstå er hvorfor allverdens Kari og Ola stemmer på dem.

Dette sitatet kaster et mistankens lys på det samarbeidet Frankrike og Russland nå gir inntrykk av i forbindelse med krigen i Syria, særlig etter det vi vet om de Fransk-sionistiske angrepene på den franske befolkningen gjennom to hendelser nå i 2015. De gamle kolonimaktene har vært styrt av askenasiske bankoligarker i århundrer, og med Israels uttrykte planer om et Stor-Israel med ekspansjon blant annet inn i Afrika, må folk virkelig klore snerken ut av øynene før det er for sent. Eller, det er høyst sannsynlig for sent, men det kan jo være greit å vite hva som treffer en, og hvem som er avsenderen. Når det gjelder Frankrike, er det nødvendig å forstå at de har vært under 100 % kontroll av de sionistiske og askenasisatanistiske oligarkene fra og med revolusjonen for drøye 200 år siden. Eksempler på dette kan leses om i Adolphe Crémieux og Rothschildklanen – 33dje grads frimurere og Askenasikhazarske oligarker fortsetter ferden inn i Israel.

Hva skjedde egentlig i forbindelse med Stuxnet-angrepet fra Israel, og hadde det sammenheng med Japans og Tysklands hodeløse beslutninger om å stenge alle atomkraftverk?

Dette blir nok et sitat av noe jeg har skrevet tidligere, og når det gjelder Angela Merkels tilsynelatende hals over hode-beslutning om å stenge Tysklands atomkraftverk i tiden etter Fukushima, kan det finnes en mulig sammenheng med det Israel allerede hadde begått av terrorhandlinger. De ser ut til å holde verden i et balletak, og vi må forsøke å forstå hvilke utpressingsmidler de benytter seg av. Dette kan også ha direkte relasjoner til det som skjedde i Oslo den 22. juli 2011.

Sitat:

Da Israel ga oss Fukushima-katastrofen

De presstituerte har fortalt oss at et jordskjelv ga oss denne katastrofen, og i følge Lamestream Media/De presstituerte, førte dette jordskjelvet til tsunamien som drepte tragisk mange mennesker, og dessuten førte til ødeleggelsen av Fukushima-kraftverket. De radiaktive lekkasjene fra kraftverket er ikke noe problem, og De presstituerte sluttet raskt å nevne noe som helst om saken. Da det er De presstituerte som danner folkeopinionen, tror ingen som helst på noe av det jeg kommer til å fortelle her. Jeg håper de som ikke har lest det jeg annet steds har skrevet om saken, og som leser dette, gradvis vil bli i stand til å ta virkeligheten innover seg. Husk at det som beskrives under bare er min personlige versjon av virkeligheten. Gi beskjed om dere finner feil verdt å nevne. Dette er viktig, for har jeg rett, er våre problemer større enn alle de andre problemene jeg har skrevet om her på bloggen til sammen. Jeg har med andre ord ikke lyst til å ha rett. Det blir stoff om hva som skjedde når, og det blir lagt ut dokumentasjon på at det kjernefysiske utslippet er like enormt som det er ustoppelig. De har ikke kontroll på hvor brenselsstavene befinner seg, og da snakker vi katastrofe med stor K. Dette er ikke en kjernefysisk katastrofe som skjedde, for deretter å være over. Den er stadig pågående som en daglig katastrofe ingen vet hvordan man skal stoppe.

Da Japan inngikk en avtale med Iran om salg av anriket uran

Alt henger sammen med alt, og i likhet med når regjeringer og e-tjenester sprenger og styrter et passasjerfly for å ta livet av bare én av passasjeren, tar de ikke fem sure sild for å oppføre seg like psykopatisk hvis muligheten byr seg til å drepe titusener av uskyldige. Kall sosiopatmonsteret hva dere vil. Isral, Mossad, USA, CIA, Storbritannia og MI6 – det spiller ingen rolle. Det er bare forskjellige navn på det mangehodete monsteret.

Stuxnet – en trojaner sendt fra et trojansk miljø

I juni 2010 slapp Israel og USA (Mossad og CIA) løs en dataorm som i første rekke gikk til angrep på Iran, og da i særdeleshet deres program for anriking av uran, som ble sendt tilbake til steinalderen. Angrepet skjedde gjennom operativsystem fra Microsoft med installert programvare fra Siemens industrielle kontrollsystem.

Stuxnet is a computer worm discovered in June 2010 that is believed to have been created by theUnited States and Israel to attack Iran’s nuclear facilities. Stuxnet initially spreads via Microsoft Windows, and targets Siemens industrial control systems. While it is not the first time that hackers have targeted industrial systems, it is the first discovered malware that spies on and subverts industrial systems, and the first to include a programmable logic controller (PLC) rootkit.

The worm initially spreads indiscriminately, but includes a highly specialized malware payload that is designed to target only Siemens supervisory control and data acquisition (SCADA) systems that are configured to control and monitor specific industrial processes. Stuxnet infects PLCs by subverting the Step-7 software application that is used to reprogram these devices.

Different variants of Stuxnet targeted five Iranian organizations, with the probable target widely suspected to be uranium enrichment infrastructure in Iran; Symantec noted in August 2010 that 60% of the infected computers worldwide were in Iran. Siemens stated that the worm has not caused any damage to its customers, but the Iran nuclear program, which uses embargoed Siemens equipment procured secretly, has been damaged by Stuxnet. Kaspersky Lab concluded that the sophisticated attack could only have been conducted «with nation-state support». This was further supported by the F-Secure’s chief researcher Mikko Hyppönen who commented in a Stuxnet FAQ, «That’s what it would look like, yes». It has been speculated that Israel and the United States may have been involved.

Den britiske avisen The Telegraph skrev dette:

Israeli security chief celebrates Stuxnet cyber attack

 

A showreel played at a retirement party for the head of the Israeli Defence Forces has strengthened claims the country’s security forces were responsible for a cyber attack on the Iranian nuclear programme.

iran_1575313c
Iranian President Mahmoud Ahmadinejad visits the Natanz
Uranium Enrichment Facility
Photo: AP

The video of Lieutenant General Gabi Ashkenazi’s operational successes included references to Stuxnet, a computer virus that disrupted the Natanz nuclear enrichment site last year, Ha’aretz reported.

Although Israel has not officially accepted responsibility for the Stuxnet attack, evidence of its role has been mounting since it was first discovered last July. The virus, unprecedented in its sophistication, was designed to infiltrate the control systems at Natanz and make hidden, damaging adjustments to vital centrifuges.

Attributing the source of cyber attacks in notoriously difficult, but security researchers say factors including complexity of the operation, which would have required human sources inside the Iranian nuclear programme, point strongly to the Israeli security forces. It has also been reported by The New York Times that a special facility was set up with American cooperation in the Israeli desert to test the weapon.

Immediately after the section on Stuxnet, the video tribute to Lt Gen Ashkenazi included a message from Meir Dagan, who was head of Israel’s secret intelligence service Mossad during virtually all of Lt Gen Ashkenazi’s time in charge of the IDF.

The video otherwise reportedly included only publicly acknowledged operations, apart from references to a bombing raid on a Syrian nuclear site in 2007. It has since been established that too was a clandestine Israeli attack.

Vi ser her eksempler på hvordan disse klandestine kreftene herjer etter behag, og legg merke til siste avsnitt, for det har relevans her. Jeg gjentar det: – The video otherwise reportedly included only publicly acknowledged operations, apart from references to a bombing raid on a Syrian nuclear site in 2007. It has since been established that too was a clandestine Israeli attack.

Det koster dem ikke noe å bombe atomanlegg. Skremmende å tenke på, er det ikke? Det blir verre. Mye verre.

Japan kommer Iran til hjelp – tilbyr leveranser av anriket uran

Allerede før dataormangrepet ble kjent, rapporterte det franske nyhetsbyrået AFP om en samarbeidsavtale mellom Japan og Iran, der Japan tilbød seg å levere anriket uran. AFP har slettet denne saken fra sin egen side, og det samme har Yahoo News. Takket være Wayback Machine, kan den opprinnelige saken fra Yahoo allikevel presenteres. Legg merke til datoen på artikkelen, et drøyt år før 11. mars 2011 og tsunamien i Japan.

Japan offers to enrich uranium for Iran: report
Wed Feb 24, 2:02 am ET

TOKYO (AFP) – Japan has offered to enrich uranium for Iran to allow it access to nuclear power while allaying international fears it might be seeking an atomic weapon, the Nikkei business daily reported Wednesday.
Tehran had not yet given a concrete response, but the issue was expected to be discussed Wednesday in Tokyo by Iran’s parliament speaker Ali Larijani and Japanese Foreign Minister Katsuya Okada, the daily said in an online report.

World powers suspect Iran is enriching uranium to make nuclear weapons under cover of its civilian energy programme, a charge Tehran denies.

Hindustan Times trykket også denne saken, og de har den fortsatt stående.

Foreløpig oppsummering

I samme periode som Mossad og CIA forbereder et dataangrep på Iran for å hindre dem i å anrike uran, starter Japan innledende forhandlinger med Iran om å selge dem nettopp anriket uran. Således gjør japanske myndigheter seg til en fiende av Israel og USA, og utgjør så og si over natten en direkte trussel mot de to nevnte nasjonene.

Magna BSP – et israelsk sikkerhetsfirma får direkte tilgang til Fukushima-reaktorene

I 2010, det samme året japanerne tilbyr Iran anriket uran, og Mossad og CIA gjennomfører dataangrepet mot Irans kjernefysiske fasiliteter, dukker plutselig en annen aktør opp på banen, det israelske sikkerhetsfirmaetMagna BSP. De inngår en avtale med ledelsen av Fukushima-kraftverket om å installere et sikkerhetssystem som skal overvåke reaktorene for temperatur og lekkasjer gjennom dataovervåking og IR-kameraer.
The Jerusalem Post var så vidt jeg vet de første som var ute med denne oppsiktsvekkende nyheten, og her er fra deres artikkel, sist oppdatert 15. mars 2011:

Israeli firm’s cameras recording Japanese nuclear core

 

Security cameras installed by Israeli defense company at Fukushima plant have ability to detect presence of radioactive clouds in air.

As the world continues to gaze with concern at Japan’s Fukushima nuclear power plant, hi-tech security cameras installed by an Israeli defense firm are recording events at the troubled core from an insider’s vantage point.
The Arava-based Magna BSP company, which specializes in producing and installing stereoscopic sensory and thermal imaging cameras, had been contracted to place cameras around one of the plant’s six cores – the core that has been experiencing explosions and overheating.

Speaking to The Jerusalem Post on Monday, Magna’s head, Haim Siboni, said the thermal cameras also had the ability to detect the presence of radioactive clouds in the air, but added that Magna had not been able to gain access to the images recorded by the cameras at this time.
“Because we are using these special cameras, we can also identify radioactive clouds, due to the spectrum that our cameras can sense,” Siboni said.

Although Magna is able to gain remote access to its computer system, which receives the cameras’ images, Siboni said his company had not yet been authorized to do so.

“We have not been allowed to take control remotely yet,” Siboni said.

Israels eldste avis, Haaretz, hadde følgende sak den 18. mars 2011, ei uke etter at flodbølgen traff Japan.

Israeli firm which secured Japan nuclear plant says workers there ‘putting their lives on the line’

 

Magna CEO says Japanese workers at nuclear plant ‘projecting business as usual’ but says it is ‘unclear if they are healthy due to the high level of radiation at the reactor, which is life-threatening.’

Fukushimaanlegget
The damaged No. 4 unit of the Fukushima Dai-ichi nuclear complex in Japan, on Tuesday March 15, 2011.
Photo by AP

The CEO of the Israeli company that installed the security system at Japan’s Fukushima nuclear power plant said Thursday that those workers who have elected to stay behind are «putting their lives on the line» to save Japan.

Magna BSP set up the security system about a year ago at the facility, which suffered extensive damage after the recent earthquake and tsunami, with particular concern over radiation leakage from the reactors at the site.

The system includes cameras and a warning system, enabling the facility’s security staff to monitor anyone attempting to trespass onto the site or damage the perimeter fence. The security system was designed to guard the plant against any hostile elements seeking to seize radioactive material to use in a terrorist attack.

Among the 50 Japanese workers who have remained at Fukushima amid the unfolding crisis, in an effort to bring the facility under control, are two individuals who were in Israel about three weeks ago, where they underwent training to transfer the operation of the security system to the Japanese themselves.

«We still haven’t been able to make contact with them, either by phone or e-mail,» Magna CEO Haim Siboni said yesterday. «We know they’re alive, but it’s not clear if they are healthy due to the high level of radiation at the reactor, which is life-threatening.»

«The Japanese workers who have remained at the reactor are really putting their lives on the line, with the knowledge that they’re doing it to save all of Japan,» he added.

Although there is no access to the area, Siboni said the cameras from his company’s security system – which were installed high up – were probably not damaged and likely captured the post-earthquake explosions at the site, as well as the impact of the tsunami.

Magna BSP was established by Siboni about 10 years ago and is owned by several partners. Based in Dimona, the firm employs 15 people, a number which Siboni expects to expand dramatically in light of additional orders Magna has received from Japan and interest shown by the operators of nuclear reactors in other countries. Its operations in Japan are conducted through a Japanese government firm.

«We have an agreement in principle with the Japanese that we will provide protection for all of the country’s nuclear reactors,» Siboni said.
Magna had planned to send additional security equipment to Japan next week. The Japanese have not asked that the shipment be halted, Siboni said, adding: «They are projecting business as usual.»

Da det smalt på Fukushima-kraftverket

Den offisielle forklaringen på hva som skjedde var at flodbølgen ødela kjølesystemet i reaktorene, og at sikkerhetssystemet som er obligatorisk i alle kjernefysiske kraftverk, og som skal hindre utslipp av hydrogengass, ble hindret/slått av av den samme flodbølgen. Dette systemet drives ikke av elektrisitet, verken den primære eller sekundære backup-strømmen de er påkrevd å ha på slike anlegg. Hydrogengass blir eksplosivt når det blandes med oksygen, og selv om en ideell blanding oppstår, noe som tvilsomt kan skje ved et rent uhell og en tilfeldighet, er det snakk om en sub-sonic eksplosjon. Altså en svak og langsom detonasjon.

Legg også merke til tårnene/mastene på bildet over, som er del av lyftesystemet for hydrogengass. Disse vises også på alle andre oversiktsbilder fra Fukushimaanlegget. Dette er sikkerhetsopplegg for å hindre nettopphydrogeneksplosjoner på kjernekraftverk, som jo er den offisielle forklaringen på eksplosjonene som ødela Fukushimaanleggene og førte til de voldsomme utslippene av radioaktivitet i grunn, hav og atmosfære, et utslipp som fortsetter den dag i dag, med en stadig og dramatisk økning av stråling. Dette sikkerhetsopplegget ble aktualisert etter Three Mile Island accident i USA i 1979 der de opplevde nettopp en hydrogeneksplosjon. Ingen ble drept i denne eksplosjonen, og skadene var begrenset. Allikevel førte saken til at man ble spesielt oppmerksomme på muligheten for hydrogeneksplosjoner i forbindelse med kjernekraftverk.

Om risikoen for slike eksplosjoner, og arbeidet med å redusere faren, har det Internasjonale atomenergibyrået en omfattende rapport. Mitigation of Hydrogen Hazards in Severe Accidents in Nuclear Power Plants – PDF

Flodbølgen traff Fukushimaanlegget den 11. mars 2011. Den 12, 14 og 15 mars skjedde tre meget kraftige eksplosjoner. Her er litt om hydrogeneksplosjoner fra Det internasjonale atomenergibyrået:

Despite the fact that the water radiolysis (in-vessel or in the sump water of the containment) and the metal corrosion in the containment (mainly with Al and Zr) are taken into account in hydrogen sources during a DBA (e.g. loss of coolant accident), these sources are considered negligible during the development of a severe accident. As a matter of fact, in the event of a severe accident, several days are required before the amount of hydrogen
produced by these two processes ‘alone’ renders the air flammable. For instance, typical figures for water radiolysis are around some hundreds of kg of hydrogen produced after three months and 100 kg of hydrogen produced by metal corrosion after several hours, i.e. far less than from other sources.

4. HYDROGEN COMBUSTION

This section describes first the flammability limits and ignition conditions of a flammable hydrogen air–steam, and discusses basic physical processes of all potential combustion regimes, such as deflagration, detonation, flame acceleration and deflagration to-detonation transition. All combustion modes are potentially possible in a severe accident scenario: (1) for low hydrogen concentration below about 8%, flame speed is expected to be
slow and the deflagration produces a quasi-static pressure loads, (2) Above about 8%, combustion is complete and combustion may accelerate leading to higher loads, (3) Above 10%, acceleration up to sound velocity has been found in many experiments and (4) and in an extreme case flame acceleration, supported by turbulence, can reach detonation conditions,
called Deflagration to Detonation Transition (DDT). Regarding reactor safety, flame acceleration and DDT can be extremely destructive and have high potential damage for internal containment structures and safety systems required for severe accident management.

Direct initiation of a detonation is not possible within containment due to the high energy required.

Faren for eksplosjoner er reell, mens sannsynligheten for detonasjon er avhengig av flere interaksjoner, og mer usannsynlig, men ikke umulig. Mulige skader på bygning og reaktor er omtalt i rapporten, og hvis jeg ikke har oversett noe, nevnes muligheter for sprekker i betongkonstruksjonen reaktorene befinner seg i, under forutsetning av perfekt metning mellom hydrogen, oksygen, vanndamp, og muligens trykkforhold. Under de fleste tilfeller vil en hydrogeneksplosjon under sannsynlige forhold i et kjernekraftverk være subsonisk, altså vil de skje langsommere enn lydens hastighet. Her er Fukushima 3-detonasjonen, en supersonisk stjernesmell, samt en typisk representant for mainstream media til slutt. Husk at kraftverksområdet er gigantisk, og dette er filmet fra lang avstand:

http://en.wikipedia.org/wiki/Stuxnet
http://www.telegraph.co.uk/technology/news/8326274/Israeli-security-chief-celebrates-Stuxnet-cyber-attack.html

Sitat slutt.

Jeg håper de som fortsatt henger med ser at de fleste krigs- og terrorhendelser verden lider under har felles kilde. Det finnes tilsynelatende tilfeldigheter, og en kan anta at alle krefter som råder fører med seg et uoversiktelig kaos. Dette er i det minste det De presstituertes politiske kommentatorer og “eksperter” påstår, men hva om det ikke er slik, og at alt er nøye planlagt? Hva hvis alt er resultatet av en streng regi, og fullstendig kontrollert av de samme mørke kreftene? Hva hvis alt ble planlagt for mange år siden? En nyere del av disse planene er dokumentert her på bloggen tidligere.

Sitat:

PNAC – The Project for the New American Century

Amatør1 kom med flere viktige poenger i sitt innlegg i tråden World Trade Center 11. september 2001, der hovedbudskapet var å sette fokus på de neo-konservative kreftene i USA som står bak den skremmende utviklingen vi ser i dag, der de først gjennomfører terrorhandlinger mot sin egen befolkning, for deretter å skylde på “terrorister” så de kan skremme befolkningen ytterligere, slik at de selv kan lansere “løsninger” på problemet.

Amatør1 skrev:

Alt ligger åpent for den som har øyne å se med,

Intensjonene har ligget åpent på nettstedet http://newamericancentury.org/ i mer
enn 10år. Denne siden er nå stengt, men kan leses her
https://web.archive.org/web/20020330141552/http://newamericancentury.org/

Fra forordet til PNAC:

The Project for the New American Century is a non-profit educational organization dedicated to a few fundamental propositions: that American leadership is good both for America and for the world; that such leadership requires military strength, diplomatic energy and commitment to moral principle; and that too few political leaders today are making the case for global leadership.

The Project for the New American Century intends, through issue briefs, research papers, advocacy journalism, conferences, and seminars, to explain what American world leadership entails. It will also strive to rally support for a vigorous and principled policy of American international involvement and to stimulate useful public debate on foreign and defense policy and America’s role in the world.

William Kristol, Chairman

Vi tar en rask titt på William Kristol, fra Wikipedia:

William Kristol (born December 23, 1952) is an American neoconservative[1] political analyst and commentator. He is the founder and editor of the political magazine The Weekly Standard and a political commentator on several networks.

Kristol is associated with a number of prominent conservative think tanks. He was chairman of the New Citizenship Project from 1997 to 2005. In 1997, he co-founded the Project for the New American Century (PNAC) with Robert Kagan. He is a member of the board of trustees for the free-market Manhattan Institute for Policy Research, a member of the Policy Advisory Board for the Ethics and Public Policy Center, and a director of the Foreign Policy Initiative. He is also one of the three board members of Keep America Safe, a think tank co-founded by Liz Cheney and Debra Burlingame, and serves on the board of the Emergency Committee for Israel and the Susan B. Anthony List.[2]

220px-Bill_Kristol_by_Gage_Skidmore
Bill Kristol

Videre skrev Amatør1 i sitt neste innlegg:

Catastrophic Terrorism: Tackling the New Danger
Journal Article, Foreign Affairs, volume 77, issue 6, pages 80-94
November / December 1998
Authors: Ashton B. Carter, John M. Deutch, Philip D. Zelikow

Vi går to av disse nærmere etter i sømmene. Først Phillip D. Zelikow, som jeg i innlegget Sionistenes Ørnulf Ørn og sosiopatene med dobbelt statsborgerskap skrev dette om:

Sionistlista Philip Zelikow

Philip Zelikow. Ledet 9/11 Commission. (Cover Up.) Dobbelt statsborgerskap Israel/USA.

Wikipedia – American Jews, Philip D. Zelikow

Det er genialt, er det ikke? Først er han med på å skrive blåkopien for blant annet 11. september-svindelen, og deretter blir han satt til å lede den offentlige granskingskommisjonen om de samme hendelsene.

Philip David Zelikow (/ˈzɛlɪk/; born September 21, 1954) is an American attorney, diplomat, academic and author. He has worked as the executive director of the 9/11 Commission

En annen av de nevnte forfatterne av Foreign Affairs-rapporten er John M. Deutch (Wikipedia), og her er litt om ham:

John Mark Deutch (born July 27, 1938) is an American physical chemist and civil servant. He was the United States Deputy Secretary of Defense from 1994 to 1995 and Director of Central Intelligence (DCI) from May 10, 1995 until December 15, 1996.[1] He is anInstitute Professor at theMassachusetts Institute of Technology and serves on the Board of Directors of Citigroup,Cummins, Raytheon, and Schlumberger Ltd. Deutch is also a member of the Trilateral Commission.[2]

220px-John_Deutch,_Undersecretary_of_Defense,_1993_official_photo

Background

Deutch was born in Brussels, Belgium, the son of Rachel Felicia (Fischer) and Michael Joseph Deutch.[3] He is of Russian Jewish heritage.

Fra nettsiden http://www.whodidit.org/cocon.html:

John Deutch — former Undersecretary of War, director of CIA; co-authored paper, “Catastrophic Terrorism: A National Policy” with Zelikow, Ashton Carter; senior partner at Global Technology Partners, an affiliate of Rothschild North America; MIT professor; grandson of Yonah Fischer, Antwerp diamond merchant who ran Zionist Federation of Belgium.

Vi tar en titt på den tredje og siste av forfatterne, Ashton B. Carter (Wikipedia). først gjennom nettsidenhttp://www.whodidit.org/cocon.html:

Carter

Ashton Carter — co-authored paper, “Catastrophic Terrorism: A National Policy” with Zelikow and Deutch; senior partner at Global Technology Partners, an affiliate of Rothschild North America.

Så via nettsiden PR Newswire.com, uthevinger er gjort av meg:

Rothschild Forms Strategic Alliance with Global Technology Partners

NEW YORK, May 31 /PRNewswire/ — Rothschild announced today the formation of a strategic alliance with Global Technology Partners, LLC, a specialized group of professionals, including former U.S. Secretary of Defense William Perry, who have extensive public and private sector experience in the technology, defense, and aerospace industries. Global Technology Partners combine CEO, senior management and board of director participation in both Fortune 500 and start-up ventures with high-level federal government experience. Gerald Rosenfeld, Chief Executive Officer of Rothschild North America, said, «We believe the combination of Rothschild’s global relationships and Global Technology Partner’s access to and knowledge of the international defense and aerospace industry will create high level strategic advisory and investment opportunities. These opportunities will arise from the continued consolidation of second and third tier defense companies, the anticipated relationships that are forming among aerospace and defense companies on a cross border basis and GTP’s insight into defense markets and technologies.» Dr. Perry added, «Rothschild’s worldwide reach and relationships are a good fit to GTP’s perspective on the rapidly-evolving sectors in which we specialize. With Rothschild, we will have a very strong team indeed.» Rothschild, the international investment bank, has 50 offices in over 30 countries around the world, including: London; Paris; New York; Toronto; Frankfurt; Milan; Hong Kong; Singapore; Sydney; Melbourne; and Tokyo. Brief Bios of Global Technology Partners: — Dr. William J. Perry Dr. William J. Perry is a Senior Partner and the Chairman of Global Technology Partners, LLC. Dr. Perry served as the U.S. Secretary of Defense from 1994 to 1997 and as Deputy Secretary of Defense from 1993 to 1994. Earlier in his career, he served as U.S. Undersecretary of Defense for Research and Engineering. Dr. Perry also has extensive business experience. He was a co-founder and President of ESL Inc., which pioneered the application of Hambrecht & Quist, an investment banking firm specializing in high technology companies, and co-founder and Chairman of Technology Strategies and Alliances, a technology-oriented investment banking and consulting firm. He is an advisor to many corporations and recently completed terms as a director of the Boeing Company, United Technologies Corporation, and Hambrecht & Quist. — Dr. John M. Deutch Dr. John M. Deutch is a Senior Partner of Global Technology Partners, LLC. Dr. Deutch has held a number of significant government and academic posts over the last three decades. From 1995 to 1997, Dr. Deutch served as Director of Central Intelligence for the U.S. and was in charge of the Central Intelligence Agency. He had previously served as U.S. Deputy Secretary of Defense from 1994 to 1995 and Undersecretary of Defense for Acquisitions and Technology from 1993 to 1994. Earlier in his career, Dr. Deutch served in the U.S. Department of Energy as Director of Energy Research and Undersecretary of Energy, where he was responsible for research, development and demonstration programs for all energy technologies. Dr. Deutch serves as a director of Ariad Pharmaceutical, Citigroup. CMS Energy, Cummins Engine, Raytheon Corporation and Schlumberger Ltd. — Dr. John P. White Dr. John P. White is a Senior Partner of Global Technology Partners, LLC. Dr. White has held several senior federal government positions during his career, including U.S. Deputy Secretary of Defense from 1995 to 1997, Deputy Director of the Office of Management and Budget from 1978 to 1981 and Assistant Secretary of Defense, Manpower, Reserve Affairs and Logistics from 1977 to 1978. Dr. White also has extensive private sector experience, having served as Chairman and CEO of Interactive Systems Corporation from 1981 to 1988 and, following its sale to the Eastman Kodak Company in 1988, as General Manager of the Integration and Systems Products Division of Kodak, and a Vice President of Kodak until 1992. Dr. White also spent ten years with the RAND Corporation, where he was the Senior Vice President for National Security Research Programs and a member of the Board of Trustees. He serves as a director of Wang Government Services, Inc. and IRG International. — Dr. Paul G. Kaminski Dr. Paul G. Kaminski is a Senior Partner of Global Technology Partners, LLC. During his career, Dr. Kaminski has held various senior level positions focusing on advanced technology in both the public and private sectors. Dr. Kaminski most recently served as U.S. Undersecretary of Defense for Acquisition and Technology from 1994 to 1997. His prior experience with the federal government includes twenty years as an Air Force officer, during which time he was Director of the US Low Observable (Stealth) Program. He also managed the development of advanced space reconnaissance systems and new sensor technology. Dr. Kaminski currently serves as Chairman and CEO of Technovation, Inc., a consulting firm focusing on business strategy and advanced technology. He previously held the post of Chairman and Chief Executive Officer of Technology Strategies and Alliances, a technology-oriented investment banking and consulting firm that he co-founded in 1985 with Dr. William Perry. Dr. Kaminski is a director of General Dynamics, Anteon Corporation, Condor Systems, Inc., DeCrane Aircraft Holdings, Inc., DynCorp, Eagle- Picher Technologies, and Veridian. — Dr. Ashton B. Carter Dr. Ashton B. Carter is a Senior Partner of Global Technology Partners, LLC. From 1993 to 1996, Dr. Carter served as U.S. Assistant Secretary of Defense for International Security Policy, with responsibility for formulating U.S. policy towards Russia and other states of the former Soviet Union, proliferation of weapons of mass destruction worldwide, arms control negotiations, and oversight of the U.S. nuclear arsenal and missile defense programs. He is also the former Chairman of the NATO High Level Group. — Dr. Robert J. Hermann Dr. Robert J. Hermann is a Senior Partner of Global Technology Partners, LLC. Dr. Hermann most recently served as Senior Vice President for Science and Technology at United Technologies Corporation, where he was responsible for the development of the company’s technical resources. Dr. Hermann joined United Technologies in 1982 as Vice President of Systems Technology in the Electronics Sector, and was named Vice President of Science and Technology in 1987. Prior to joining United Technologies, Dr. Hermann served twenty years with the National Security Agency, with assignments in research and development, operations and NATO. In 1977, he was appointed Principal Deputy Assistant Secretary of Defense for Communications, Command, Control and Intelligence. In 1979, he was named Assistant Secretary of the Air Force for Research, Development and Logistics and in parallel was Director of the National Reconnaissance Office. He is a director of DeCrane Aircraft Holdings, Inc., and Condor Systems, Inc. — Irving B. Yoskowitz Irving B. Yoskowitz is a Senior Partner of Global Technology Partners, LLC. Prior to his association with Global Technology Partners, Mr. Yoskowitz spent nearly two decades with United Technologies Corporation, where he served as General Counsel since 1981 and as an Executive Vice President since 1990. He was the company’s lead negotiator for major domestic and international acquisitions, divestitures and joint ventures, and served as a member of the company’s Management Executive Committee. Mr. Yoskowitz is a Director of BBA Group, plc., and EQUANT, N.V.

SOURCE Rothschild

 

 

 

 


Finnes muligheter for å finne løsninger på den sykdommen som forpester verden i dag uten å sette et sylskarpt fokus på askenasi-khazarenes sionisme og lobbyisme?

For å gi et kort svar, så nei, det er umulig. Det er også helt meningsløst å forsøke forstå de store sammenhenger uten å legge til grunn et metertykt grunnlag om når galskapen startet historisk sett, og hvem som sto bak. At flertallet av befolkningen er hjernevasket til å tro at det ikke er slik, spiller ingen rolle. Det må bli en slutt på at folk flest gjemmer seg bak det trygge konsensus. Et konsensus som er grundig bygget opp av de samme kreftene jeg setter et skarpt søkelys på her på bloggen.

Satanisme satt i system – en ondskap bygget opp av sosiopater og skjult så grundig bak “antisemitt”-beskyldninger at flertallet ikke lenger er i stand til å se den ondskapen som befinner seg rett foran nesetippen deres

The Greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn’t exist.

Verden knuges av en illusjon. Folk blendes av en uvirkelighet. En uvirkelighet så genialt oppbygd at de fleste gjenkjenner den som en realitet. Her er nok et forsøk på å rive ofrene for svindelen ut av tornerosesøvnen:

Michael F. Scheuer – Wikipedia

– Al Qaida var ikke noe problem da bin Laden levde. Al Qaida er ikke noe problem nå når han er død.

 

– Problemet er det jødiske samfunnet i USA som påvirker og korrumperer Kongressen.

– Amerikanske myndigheter kriger mot en fiende som ikke eksisterer.

michael-scheuer

Michael F. Scheuer (born 1952) is a former CIA intelligence officer, American blogger, historian, foreign policy critic, and political analyst. He is currently an adjunct professor at Georgetown University’s Center for Peace and Security Studies and an Expert at Wikistrat.

In his 22-year career, he served as the Chief of the Bin Laden Issue Station (aka «Alec Station»), from 1996 to 1999, the Osama bin Laden tracking unit at the Counterterrorist Center. He then worked again as Special Advisor to the Chief of the bin Laden unit from September 2001 to November 2004.

Hør hva Scheuer har å fortelle iløpet av de første halvannet minuttene:

 

Sitat slutt.

General Wesley Clarks budskap er av uhyre viktighet, og denne videoen er i likhet med den siste over svært viktig for å forstå de senere års hendelser. Begge må spres så flest mulig får en mulighet til å se, høre, og forstå.

I filmen under som er fra Clarks tale 3. oktober 2007,  Commonwealth club of California. (San Francisco California ), sier Clark rett ut

“We’re going to take out 7 countries in 5 years: Iraq, Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan & Iran.”

 

At den amerikanske befolkningen er under brutalt angrep er noe alle kan se bare de tør åpne øynene. De er under angrep av sine “egne”, og med det mener jeg sionistiske lobbyister, askenasiske bankoligarker, og et miljø som har vokst fram av onde mennesker som ikke er direkte relatert til de førstnevnte. Les medlemslista til prosjektet om det nye amerikanske århundret, og glem for all del ikke Bush- og Rockefeller-slektene.

Sionist-blekkspruten og Det hvite hus

Sikkerheten på Gardermoen og Schiphol i Amsterdam

Dette er skikkelig hakeslipp-stoff!

Først litt grunnleggende kunnskap.

http://www.haaretz.com/misc/tags/Shin%20Bet-1.477755

Sitat

The Shin Bet, known in Hebrew by its acronym Shabak (Sherut ha’Bitachon ha’Klali or General Security Service), is Israel’s internal security service, and currently headed by Yuval Diskin.

The Shin Bet is one of three principal organizations of Israel’s intelligence community, along with Military Intelligence (Amman) and the Mossad, which is responsible for intelligence abroad.

According to its 2002 statute, the organization “serves the state of Israel and protects it from threats of terror, espionage, sabotage, subversion, and the exposure of state secrets.”

The Shin Bet was founded in 1948 with the declaration of Israel’s independence, initially as a branch of the IDF. Responsibility for Shin Bet activity was later transferred from the IDF to the office of the prime minister.

Shin Bet etablerte et sikkerhetsfirma ved navn ICTS International

http://en.wikipedia.org/wiki/ICTS_International

Sitat

ICTS International is an Israeli firm based in the Netherlands that develops products and provides consulting and personnel services in the field of aviation and general security. It was established in 1982, by former members of the Shin Bet, Israel’s internal security agency, and El Al airline security agents.

Malaysian Airlines MH17 tok av fra Shipol Lufthavn i Nederland

Her er hva flyplassen selv skriver om tragedien:

http://www.schiphol.nl/Travellers/AtSchiphol/MH17.htm

Sitat

It was with sorrow and horror that the employees of Amsterdam Airport Schiphol learned of the crashing of the Malaysia Airlines aircraft on 17 July. In this difficult time, we feel deeply connected with the family members and relatives of the passengers and crew of the aircraft. We wish them every strength in this sorrowful time.
Jos Nijhuis
President of Schiphol Group

ICTS International er ansvarlige for sikkerheten ved Shipol

http://en.wikipedia.org/wiki/ICTS_International#Media_coverage

Sitat

ICTS International and its two subsidiaries, ISEC and PI, provide security services to the Schipol airport, United Airlines and US Airways. The firm’s security system came under scrutiny and as part of the international investigation into how Umar Farouk Abdulmutallab was able to board Northwest Airlines Flight 253 with explosive materials.

ICTS’ subsidiary, Huntleigh, shared security duties at Boston’s Logan Airport on September 11, 2001, where two of the four planes hijacked for use in the attacks originated. According to Logan Airpor

Har noen sett dokumentasjon på at Flight MH17 ble skutt ned av bakke til luft-raketter eller luft til luft-raketter

Hvorfor snakker ingen om muligheten for at flyet ble sprengt av en medbragt bombe over det strategisk ønskede området i Ukraina, det som motstandsstyrkene mot kupp-regjeringen i Ukraina dominerer?

To andre ting er verdt å merke seg. ICTS’ subsidiary, Huntleigh, shared security duties at Boston’s Logan Airport on September 11, 2001, where two of the four planes hijacked for use in the attacks originated, og The firm’s security system came under scrutiny and as part of the international investigation into how Umar Farouk Abdulmutallab was able to board Northwest Airlines Flight 253 with explosive materials.

Northwest Airlines Flight 253 25. desember 2009

Sitat

http://en.wikipedia.org/wiki/Northwest_Airlines_Flight_253

Sitat

Northwest Airlines Flight 253 was an international passenger flight from Amsterdam Airport Schiphol in Haarlemmermeer, Netherlands, to Detroit Metropolitan Wayne County Airport in Romulus, Michigan, United States. The flight was the target of a failed al-Qaeda bombing attempt on Christmas Day, December 25, 2009, in which a passenger tried to set off plastic explosives sewn to his underwear. There were 290 people on board the aircraft—an Airbus A330-323E operated by Northwest Airlines, which had merged with Delta Air Lines the year before. Had the attempt succeeded, it would have surpassed American Airlines Flight 191 as the deadliest aviation occurrence on U.S. soil and tied Iran Air Flight 655 as the seventh-deadliest of all time. The incident was also the second in 2009 involving an Airbus A330, after Air France Flight 447.
The convicted bomber in the «Christmas Day bombing attempt» was 23-year-old Umar Farouk Abdulmutallab, a Nigerian who had concealed plastic explosives in his underwear but failed to detonate them properly.

Dette er nok et eksempel på en falskt flagg-operasjon satt i scene av Israel/Mossad. Jeg går ikke så mye nærmere inn på denne saken i dette innlegget, men velger allikevel å siterer kort fra Wikipedia, samt fra bloggen til Haskell-familien:

Sitat

Pre-boarding event
Kurt and Lori Haskell, an American couple, said that while waiting to board Flight 253 at Schiphol Airport, they saw a «poor-looking african-american teenager around 16 or 17,» who Kurt Haskell claims was Abdulmutallab, with a second man, who was «sharp-dressed», possibly of Indian descent, around 50 years old, and who spoke «in an American accent similar to my own.»[11][12]

According to Lori Haskell, the second man told the ticket agent: «We need to get this man on the plane. He doesn’t have a passport.» The ticket agent said nobody was allowed to board without a passport. The well-dressed man replied: «We do this all the time; he’s from Sudan.»[13][14] Lori Haskell said the two men were directed down a corridor, to talk to a manager. «We never saw him again until he tried to blow up our plane,» Lori Haskell said of Abdulmutallab.[12]

Only U.S. citizens are permitted to board international flights to the U.S. without passports, and even then only if the airline confirms their identity and citizenship, said a spokesperson for U.S. Customs and Border Protection (CBP).[15] A CBP official and spokesman confirmed there were not any Sudanese refugees on the plane.[15] The Dutch counter-terror agency said that Abdulmutallab presented a valid Nigerian passport and U.S. entry visa when he boarded Flight 253.[16] After reviewing more than 200 hours of security camera recordings, it did not find any indication that he had accomplices at the airport or that he acted suspiciously there.[17]

Haskell suggested authorities should, «Put the video out there to prove I’m wrong.»[18] Federal agents later said they were trying to identify and find the well-dressed man. U.S. authorities had initially discounted the passenger accounts, but agents later said there was a growing belief that the man played a role in ensuring Abdulmutallab «did not get cold feet».

http://haskellfamily.blogspot.no/2011/09/colossal-deceit-known-as-underwear.html

Sitat

The Colossal Deceit Known As The Underwear Bomber Case
by Kurt Haskell

With jury selection set to begin in the Underwear Bomber Trial set to begin tomorrow, I’ve spent the evening reminiscing about Christmas Day 2009 and the 21 months since. The Underwear Bomber attack has fundamentally changed my life. Not in the way most would think, but it has destroyed any faith I’ve had in the U.S. Government, the media and this country as a whole. To say that I believe the government is corrupt and the media is complicit doesn’t fully explain my beliefs. Not only have I come to those conclusions, but I’ve witnessed that an ordinary person who sees something important can be silenced despite his efforts to spread the truth. Such is the Underwear Bomber case. I can do nothing but laugh at the TSA’s new policy of «If you see something say something.» That is exactly what I did, and not only did the U.S. Government not want to hear what I had to say, but it actively lied about it, attempted to get me to change my story, and hid, by withholding (secret government) evidence or putting a protective order on the evidence and nearly everything that would support my eyewitness account.

Hvorfor har israelsk e-tjeneste å gjøre med sikkerheten på Gardermoen Lufthavn?

http://www.ictseurope.com/global-locations/norway


NOKAS og ICTS samarbeider om sikkerheten på Gardermoen.

http://www.nokas.no/PageFiles/419/Vi%20bryr%20oss%201-2011.pdf

Sitat

Nokas inngår kontrakt med Oslo Lufthavn Gardermoen
Nokas har signert kontrakt med Oslo Lufthavn Gardermoen og har med dette blitt ansvarlig for kvalitetskontroll ved flyplassen.

Nokas ser stadig etter nye muligheter, og denne kontrakten er en viktig og spennende begynnelse på et nytt satsingsområde innen aviation security (flyplassikkerhet). Nokas har etablert et eget AS i samarbeid med ICTS Europe – et verdensomspennende selskap med aviation som spesialområde

Dessverre dreier ikke ICTS virkeområde seg kun om flysikkerhet.


Så ja, dette er forstemmende lesning. Jeg skal gi trollet rett i det. Det er for å si det rett ut, aldeles for jævlig. Hvordan skal vi få stanset disse landsforræderne som gjemmer seg bak hammen til Frp og de andre politiske partiene på Stortinget? Jeg håper ingen har glemt hvem som har stått bak og trukket i trådene angående den blodige kuppet med tilhørende krigsforbrytelser i Ukraina? For å være helt sikker, gjentar jeg deler av det jeg har skrevet om saken.

Hvem står bak det blodige kuppet i Ukraina?

PNAC – det neokonservative monsteret fra USA og Israel

Først minner jeg om innlegget Mer om sionistene som styrer USA, hvorfra jeg siterer ganske kort:

The Project for the New American Century intends, through issue briefs, research papers, advocacy journalism, conferences, and seminars, to explain what American world leadership entails. It will also strive to rally support for a vigorous and principled policy of American international involvement and to stimulate useful public debate on foreign and defense policy and America’s role in the world.

William Kristol, Chairman

Kristol grunnla PNAC sammen med Robert Kagan, og dette er viktig, så jeg siterer litt mer fra samme innlegg:

Kristol is associated with a number of prominent conservative think tanks. He was chairman of the New Citizenship Project from 1997 to 2005. In 1997, he co-founded the Project for the New American Century (PNAC) with Robert Kagan.

Robert Kagan er også askenasikhazar, og de som klikker denne linken, vil få både det bekreftet, samt at en kan se at Kagan og Kristol og andre kommer fra en hel rekke prisbelønnede humanetikere, eller “humanetikere”. Robert Kagan er viktig på flere punkter i denne saken, for foruten å være en av de største krigshisserne som finnes, har han ei like neokonservativ kone.

Victoria Nuland og “Fuck EU!”

http://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_Nuland

Victoria Jane Nuland (born 1961) is the Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs at the United States Department of State.

220px-Victoria_Nuland_State_Department

Nuland is the daughter of Yale bioethics and medicine professor Sherwin B. Nuland, whose original surname was Nudelman. Victoria’s paternal grandfather was Meyer Nudelman from a family of Jewish immigrants who came to New York City from theRussian Empire.

Nok en navneskifter og askenasikhazar, og hennes mann har røtter i Baltikum, mens hun selv har røttene fra Russland.

Nulands telefonsamtale med den amerikanske ambassadøren i Ukraina

Leaked phone conversation

On February 4, 2014, a recording of a phone call between Nuland and U.S. ambassador to Ukraine,Geoffrey Pyatt, on January 28, 2014 was published on YouTube.[9][10] A diplomatic source stated that an assistant to the deputy prime minister of Russia Dmitry Rogozin was the source of the leak, which Rogozin denied.[11][12][13]

In the recording, Nuland makes an obscene reference to the European Union.[14] After discussing Ukrainian opposition figures Nuland states that she prefers the United Nations as mediator, instead of the European Union, adding «Fuck the EU,» and Pyatt responds, «Oh, exactly ….»[10][15]

Her er et opptak av telefonsamtalen:

Anbefalt lesing om hvordan de neokonservative og Nuland et al bygget opp kuppet i Ukraina blant annet gjennom å sponse kuppmakerne med 5 milliarder dollar, finnes her:

http://www.informationclearinghouse.info/article37599.htm

Victoria Nuland Admits: US Has Invested $5 Billion In The Development of Ukrainian, «Democratic Institutions»

Jeg skrev innledningvis at jeg hadde tenkt på kommentaren som har foranlediget en “begrunnelse” for dette innlegget de siste dagene. Årsaken er at jeg ble minnet på saken av samme “debatt”deltaker og noe han skrev på en annen nettside. Det han skrev vitner så grusomt om fullstendig manglende empati og virkelighetsoppfatning at jeg måtte gå fem runder rundt utsiden av huset for å få ned blodtrykket. Jeg hisser meg alltid opp over dumme og slemme mennesker. Argumentasjonen ser ut til å være en blåkopi av manifestet til Anders Behring Breivik:

I konflikten mellom Israel og Palestinere har ledende norske politkere, media og en stor del vanlige nordmenn en tradisjon for å fordømme Israel hver gang de reagerer med militærmakt mot palestinsk terror som rammer sivile mål, slik som israelske skolebusser.

Kan vi i morgen forvente klare fordømmelser dagens bombing av IS-leire, utført av supermakten Frankrike? Her slår jo Frankrike til med helt uproposjonale virkemidler ved å benytte jagerfly og målstyrte bomber mot de stakkars islamistenes enkle håndvåpen og hjemmelagede bombevester.

Eller er det forskjell på terror avhengig av om den rammer en israelsk skolebuss eller franske konsertgjester? Er det forskjell på hevn avhengig av om den utføres av Frankrike eller Israel?

Ingen av islamistene som ble rammet av dagens flyangrep mot IS deltok i terrorangrepene i Paris og er derfor uskyldige ofre for en stor militærmakts overgrep mot en hardt prøvet islamistbevegelse som ikke gjør annet enn å forsøke å etablere sin egen lille region der de kan praktisere sine egne lover og tradisjoner i fred og ro.

Frankrike må fordømmes og Norge må nå øyeblikkelig sende hjelpesendinger til Syria for å hjelpe islamistene. Her er det mye Norge kan bidra med; Feltsykehus, leger og annen humanitær bistand.

Vi bør kreve av både Israel og Frankrike at de øyeblikkelig legger ned våpnene slik vårt hjemlige politi gjør. De bør erklære slik vi har gjort, at «Vi skal møte hatet og terroren med kjærlighet!». De bør tenne enda flere stearinlys, dele ut roser til alle muslimer, holde hverandre i hendene og synge Kumbayah. Det vil garantert gi et så sterkt signal til muslimene at de slutter med terroren sin og heller skammer seg. Nordmenn bør i enda større grad åpne sine hjem for disse villfarne unge menn fra IS. For når de bare blir kjent med våre myke og gode verdier så vil de øyeblikkelig adoptere disse og bli gode kristne samfunnsborgere. Velferdsstaten omfavner alle, og våre verdier vil vinne da de er så gode at jeg får tårer i øynene bare jeg tenker på dem. Gahr-Støre vil ta imot 8000 muslimer. La oss heller kreve av våre politikere at de tar inn minst 800 000! Det er flere millioner som har lest norske aviser via Google translator og alle vil gjerne forsøke å bli én av disse 8000, så det vil ikke oppstå mangel på «asylsøkere» fra den muslimske verden med det første.

La oss nå synge Kumbayah sammen: https://www.youtube.com/watch?v=1jjcxFGEysE

Det er for øvrig klare paraleller mellom den politiske venstresidens metoder for å kvele alle forsøk på debatt enten det gjelder klima eller innvandring/flyktningestrøm.

Ønsker man å diskutere klimapolitikk med et kritisk blikk, så er man en «klimafornekter» og en idiot med onde hensikter.

Ønsker man å diskutere innvandring/flyktningestrøm med et kritisk blikk, så er man en rasist og en idiot som lider av «fremmedfrykt».

For tredje gang siterer jeg fra Norgesaksjonen:

Her er sakens kjerne!  Den som nekter å se og erkjenne dette, er selv del av problemet, og bidrar SELV til opprettholdelse av de samfunnsmekanismer som skaper denne type terror og elendighet!  Så hvor lenge skal vi være del av problemet, før vi våkner opp, tar individuellt ansvar og bidrar til løsningen?

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] annen rykende fersk og særdeles viktig NORSK artikkel om det bakenforliggende uvesen finner du på Jostemikk.com.  DETTE ER BLODIG ALVOR – samfunnet er infisert, det norske folk må våkne og ta seg av […]

trackback

[…] anbefales at du fortrinnsvis leser orginalartikkelen hos Jostemikk, i det artikkelen garantert vil ledsages av høyst betydningsfulle, interessante og kanskje […]

Amatør1
28. november 2015 19:47

General Wesley Clarks budskap er av uhyre viktighet

Dette er det stadig flere som oppfatter. Samme opplysning er å finne i Pravda igår:

Lies, Terror and the Drive to War
http://www.pravdareport.com/world/europe/27-11-2015/132725-terror_war-0/

US General Wesley Clarke declared that, back in 2001 he was informed that the Washington war hawks were planning to attack («take out» was the expression) seven countries in the Middle East and Africa. The purpose being to replace the local governments with pliant puppet regimes. Targeted were Iraq, Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and finally Iran. General Clarke added that the idea was to do it all within five years. It turns out the project is taking considerably more time than planned. – Pravda

Og artikkelen peker videre på at dette har en sammenheng med Paris 13. November:

And just at the moment doubts about the relationship of the «West» and ISIS and about the true identity and purpose of ISIS were growing, bingo: the November 13 terror show in Paris. One has to admit it was a great performance, and very convincing. At first sight. Therefore, suddenly, belief in the evil of ISIS was restored. – Pravda

Like etterpå skjøt Tyrkia ned et russisk bombefly over Syria, og dette styrket ikke akkurat troen på at IS er dem MSM sier:

Then the Turks shot down a Russian fighter-bomber that was giving ISIS a hard time. Surely the Turks would never do such a thing without first checking with their bosses in Washington. Hence one has to ask why Washington would permit such a premeditated act of international terror by a client state? There seems only one likely answer: to provoke Russia. – Pravda

Og da er vi tilbake til hva Clark snakker om (min uthevning)

Since the Fall of the Wall, Washington has succumbed to absolute hubris. The arrogance of all the Washington regimes over the past three decades has been so enormous as to make them believe in «the end of history» and the inevitability of a US-dominated world. For people who subscribe to this idea, it does not matter what people outside the US may think or believe. So sure of themselves did the Washington regimes feel that they began to base their diplomacy on lies. And as any pathological liar knows, once you start lying you have to continue lying, because the moment you stop lying, you are done for. – Pravda

Her er vi ved dagens kjerne. USA styres av en irrasjonell kjerne av patologiske løgnere som setter i scene den ene forfalskede terrorhandlingen etter den andre, som i Paris 13. November 2015 og 11. September 2001. Dette foregår over årtier og forsvinner ikke av seg selv.

Pravda er dog inne på noe vesentlig (min uthevning):

It is all about «narratives», the buzz word coined by US propaganda. The point of a narrative is, however, that it needs to be consistent, whether it is a fairy tale or a spinned story. Many official narratives have become unraveled to the point where few people out there still believe them. This is the case with the official narratives on 9/11 and Sandy Hook. The ISIS is now in for the same fate. It has become so fraught with contradictions that cannot be maintained any longer. – Pravda

Om dette ikke står i «våre» medier, ja så står det i klartekst i Russernes medier. Jeg anbefaler å lese hele artikkelen, det er mye mer der. Disse kjensgjerningene lar seg ikke dekke over i evig tid (min uthevning):

The situation is getting confused. Is ISIS good or bad? It most certainly is the enemy of the Syrian government, Russia, China and Iran, but is it also the enemy of the «West»? The narrative has become so complicated that even the state-controlled media in the «West» are beginning to lose track. In other words, the official narrative is falling apart and the lies are becoming apparent. In their arrogance, the neocon war hawks in Washington certainly had not foreseen this development. – Pravda

Anki
Anki
28. november 2015 22:47

Ganske imponert av din produksjon….c»,)

2Q11
2Q11
29. november 2015 19:34

Det skinner gjennom at Jostemikk skriver mer eller mindre i sinne her. Når en innser at dette er riktige observasjoner skal en være avstumpet om ikke et gryende opprør og sinne oppstår. Et meget bredt anlagt innlegg legitimerer en ”bred” kommentar..

”sionistene er mektige i vårt land”
-Hvor mange Sayanim-offiserer/tilknyttede finnes her i Norge? Er det nordmenn? Tilhører de familiene som har skiftet navn fra Askenasi-navn til norske navn? Finner vi dem på Stortinget? I regjeringen? Blant hordene av Israel-støttende organisasjoner? Befinner de seg i MSM-redaksjonene? Blant militære offiserer? Politiet? PST? Sitat slutt.
Jeg tror det er så mange at vi ikke forstår eller vil vite. Spesielt med utvidet begrep som innbefatter Mossad med likesinnede som UK-GB kongelige og adel. Det vil vise seg når 22.juli bedraget rulles opp.

Fukushima:
– forhåndsscript?
Card # 7 «COMBINED DISASTERS»
Kill Millions
The people who should know these kinds of things say nuclear radiation kills the youngest first. As predicted, Normal Live Births are declining around the world since the Japan Radioactive Contagion spread throughout the Northern Hemisphere within days of 3-11-11.

Read more at //globalrumblings.blogspot.com/2012/07/illuminati-de-population-agenda-kill.html#RqEiA0RuIkCIBol4.99

Web: //911-for-dummies.blogspot.no/2011/03/remake-2011-at-fukushima-unit-3-with.html
sitat:
911 Remake: nuclear Demolition 2011 at Fukushima, fake planes at Easter Sunday 2014 in Jerusalem
911 Remake: Demolition of WTC1 and WTC2 -> reduced 2011 to one Fukushima unit, by God.
[Four Fake planes -> reduced 2014 to one fake Boeing 777 at Easter Sunday in Jerusalem, by illuminati]

posted by Last Prohet March 13, 2011, minutes after it was broadcasted live:
*** GOD *** reveals how (as of today) 1,000+ 9/11 responders (NYFD, NYPD, etc) were nuked

The illuminati used two mini hydrogen bombs to murder 1,000+ 9/11 responders (NYFD, NYPD, etc).[1]
That was revealed worldwide first 2006.

March 13 2011: God’s irony in End Times replicated the 9/11 illuminati detonation at Fukushima unit 3.
The script’s prompt-reaction to the 911 first responders was to nuke them.
This time, unlike on 9/11, a camera broadcasting live captured the totality of the detonation.
the final equation, reducing two hydrogen nuclear detonations to one, 10 years later:
(WTC1 + WTC2)/2001 NYC-USA = (unit3)/2011 Fukushima-Japan

May 6, 2011:
Arnie Gundersen reveals what happened during the nuclear reaction at Fukushima unit 3
Arnie Gundersen confirms what Last Prophet immediately exposed as the detonation at Fukushima unit 3 was captured live.
It started as hydrogen reaction, the reason why it visually replicated the process of reducing WTC1 and WTC2 to dust.
But unlike 911 it was not entirely a hydrogen reaction: the uranium prompt neutrons «that need to take a coffe in the morning» joined in from the pool of spent fuel rods.
Ironically this turned it into a so-called prompt-reaction.
(youtube.com/watch?v=9CAeixB19d4 -Fukushima Groundwater Contamination Worst in Nuclear History )

Paris:
OCCULT MYSTERIES OF THE PARIS ATTACKS FRIDAY 13TH 2015
youtube.com/watch?v=AUb721gXB5s
More footage has come to light where Parisian officials are openly admitting to French media that an exercise was being carried out the day of the Paris attacks… Friday the 13th, 2015.
youtube.com/watch?v=AUb721gXB5s
Min påstand: filmene setter stort sett tingene på plass, men er produkt av de samme kreftene som står bak selve hoaxene. Dobbelt psyops..They ser ut til å ville fortelle hvor utspekulerte og okkulte de er.
Et vesentlig spørsmål stilt under en av videofilmene: What? On nov 17th at 3.21 min that guy said they had «lists of victims»??????????? So do I undertand correct they knew in advance which would be victims?

carlipierre1311paris.jpg
http://postimg.org/image/yt0l81yb3/
De ovenstående You-Tube filmene om Paris rangerer høyt i sidestolpen på ”konspi”-sidene. Det er snart ikke kontroversielt at myndighetene står bak. Men hvorfor spør ingen hvordan i praksis they gjør det i forhold til identiteter som gjøres kjent som omkommet, men blir avslørt som hoax og dukker. Men med derpå følgende begravelser med familie og venner. Tomme kister betyr at de lever videre med nye identiteter og nødvendigvis nye familier, eller lever familiene på forhånd i parallelle identitetsforhold? Noe å tenke på? Realitetene presser seg på både folk flest og oss konspirasjonstenkere.

Vegtam Borson
29. november 2015 20:47

Nå vel, og hvordan skal vi så feie for egen dør?
Jeg er for lengst kommet av med tallet på hvor mange ganger jeg har svart på hvordan vi i praksis kan drive feiingen – uten å se de store resultatene. Dog: la meg nok en gang svare i en kortversjon:

Vi må skaffe oss et folkekjærlig politisk part som i spissen for en bevegelse kan rydde opp på Tinget og i landet!!

Den dagen vi har et slikt parti, kan vi gå mann av huse på valgdagen og stemme på dette partiet. Før vi har et slikt parti bør vi holde oss borte fra valgurnene … (Eller tar jeg feil?)
Om Norgespartiet kan bli et slikt parti, gjenstår å se, men man kan jo håpe …

http://vegtam.info/Kortsider/Rammebetingelser.html

Vegtam Borson
30. november 2015 09:57

Selvsagt må man drive folkeopplysning, Jostemikk, derom er vi slett ikke uenige; det er trolig derfor vi begge driver med den slags, hele tiden. Men, det går da virkelig an å drive med begge deler samtidig? Folkeopplysning og partibygging!? Og når tiden er moden for det, vil partiet tvinge seg inn på Tinget – ikke før tiden er moden, men når den er det – om det da finnes et parti som står klart til å slå til. Om det ikke finnes et slikt parti, vil ingen tid være den rette…
Nei, Jostemikk, den rette tid er nå, den er hele tiden.. Det gode vi vil må organiseres fram, det kommer ikke av seg selv, det lar seg ikke prate fram eller alene ‘opplyses’ fram – det må styres fram!

«Det er bare ikke gjennomførbart.» – sier du.

Selvsagt har du rett i at man vil møte en hysterisk og ytterst skitten motstand fra tilhengerne av den rådende galskap. Men slik har det alltid vært, og slik vil det alltid være. Det er derfor ingen grunn til å vente på bedre tider. Tiden er nå! Og det er gjennomførbart! Og dess klokere man går fram, dess bedre. Det er derfor bare å sette i gang med å finne ut hva som skal gjøres og hvordan det skal gjøres.

Tiden som står til vår rådighet er ytterst knapp…

Bjarne Kjærstad
30. november 2015 19:02

Fyldigere og mer troverdig har jeg aldri fått tingene (og egne mistanker) presentert.

Brandulph
13. desember 2015 23:44

Du er bare SVÆR, Jostemikk! Utover det å legge denne posten ut på min FB side, har jeg logget den inn og lagret den i sin helhet på min PC, (før de mange i ‘våre “egne” rekker’ makter å radere den bort). Jeg takker, min venn!

Brandulph
14. desember 2015 01:09

Bortsett fra at jeg la ut dette imponerende arbeid, som du har lagt fram for oss, her på min ‘fb’ side, Jostemikk, har jeg kopiert det hele til mitt ‘zionist arkiv’. Dette media er jo i likhet med alle massmedia, i sin helhet sionist kontrollert, og å fjerne tilgang til fakta rundt/om sin virksomhet er de jo kjent for. 😉 Jeg takker for mye ny informasjon, min venn. Du er bare SVÆR! Det er mye ‘å tygge på’ der, og jeg melder meg om kort.

Pål
Admin
Pål
12. mars 2016 16:38

Poster dette med godkjennelse fra Alex Michael Cechanowicz som jeg nedenfor henviser til som kilde:

Legger inn noe utfyllende info her. Jeg snublet nemlig over «noe informasjon», og kjente at det var noe som gnagde og plaget meg med det hele, etter noen minutter forstod jeg hva det dreide seg om, og mener bestemt at infoen kan settes i direkte sammenheng med hva Jostemikk tar opp i denne tråden. Nå har jeg ikke kapasitet eller tid til å være like etterettelig og nøye som Jostemikk, men håper den følgende informasjon kan komme til nytte i vår felles etterforskning, avdekking og avsløring av disse trojanske hestene som forpester menneskeheten.

Noen av dere har sikkert hørt historien om Adnan Sakli, «the global financial underwriter». Om dere ikke kjenner historien om Adnan Sakli, så les her: https://www.facebook.com/notes/alex-michael/the-legacy-and-demise-of-adnan-sakli/3959524043301/

Kommer man i snakk med folk om Adnan Sakli, så kommer ofte spørsmålet: «Kan det verifiseres hvem han er (var), og at han hadde rollen og makten som «global underwriter»? Alex Michael sitter på ca. 15 timer audiosamtaler mellom ham og Adnan Sakli, i tillegg til kopier av ca 100 dokumenter, som Alex hevder bekrefter Adnans identitet og rolle i toppen av den globale finansielle maktpyramiden.

Så kommer det noe svært interessant, og svært relevant for tema i denne tråden: Alex hevder, at Adnan Saklis identitet og rolle som global underwriter, i årskiftet 2012/2013 ble bekreftet av en toppsjef i Nordea Bank via hans tilgang til såkaldte «grey screens», etter henvendelse til banken om dette fra den norske avdelingen av det internasjonale sikkerhetsfirmaet G4S som Alex hadde blitt anbefalt å ta kontakt med i sakens anledning.

Alex hevdet videre at den norske avdelingen av G4S ikke lengre eksisterer, i det den ble oppkjøpt av NOKAS. Jeg har ikke undersøkt om dette stemmer, men det stemmer antakelig i det at http://g4s.no er parkert, og opplyses eid av noe som heter Safe Agent LTD https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp;jsessionid=loxq3de2TkqCMHpmcjsFP_43o1E-smc8EX6NSAbPesPm7wH-qYhS!720915144?orgnr=994719114

Vi kan sjekke WayBackMachine for http://g4s.no og her dukker det opp flere resultat, bl.a dette fra 2013

Vi ser det dukker opp interessante saker, bl.a G4S involvering i leveranse av sikkerhetstjenester ved Oslo Lufthavn https://web.archive.org/web/20130420064636/http://www.g4s.no/nb-NO/Media%20Centre/News/2012/03/21/Sikrer%20publikumopplevelsen/ samt en artikkel hvor de forsvarer seg mot kritikken over at de driver israelske fengsler og leverer sikkerhetstjenester i ulovlig okkuperte palestinske områder osv.

Et søk på G4S globale side på søkeordet «ICTS» (se jostemikks artikkel ovenfor) gav følgende resultat: http://search.g4s.com/search?Search=icts&siteId=www.g4s.com&lang=en. To søkeresultater hvor det andre helt klart viser til selskapets forbindelser til både ICTS, Schiphol flyplass og annet snadder.

«Ron Louwerse continues: “I think we can be satisfied with the way we provide security at Schiphol with Falck Airport Security (også et G4S selskap), ICTS-NAS and the Royal Military Police.This does not mean, however, that we do not continuously strive to improve security still further.”»

Se filen her http://www.g4s.com/~/media/files/annual%20reports/g4s_annualreport_2004.ashx

ICTS (Shin Bet) samarbeider med NOKAS om sikkerheten på Oslo Lufthavn Gardermoen. G4S annonserte i 2013 en 6 års kontrakt om sikkerheten på Oslo Lufthavn, og ble senere kjøpt opp av nettopp NOKAS. Vi vet at ICTS er et israelsk selskap etablert av Shin Bet. Vi vet også at G4S har sterk tilknytting til Israel, og er antakelig et av Shin Bets mange kamuflasjeavdelinger rundt omkring i verden.

Disse selskapene forsøker å etablere seg som GLOBALE SIKKERHETSSELSKAPER. Med tanke på at G4S internasjonale avdeling fremstår med underavdelinger i en drøss land over hele verden, hvorfor la de opp i Norge og lot seg kjøpe opp av NOKAS? Var det for å fjerne fokus på «noe» ubehagelig?

Eller var det for å posisjonere seg enda bedre, for hva har vi her? ICTS (Shin Bet) som samarbeider med NOKAS/G4S (Shin Bet) om «sikkerheten» på Oslo Lufthavn Gardermoen?

Med tanke på zionistmafiaen som sitter på toppen og styrer det rentebærende gjeldspengesystem vi alle er slave under, og med tanke på at samme gjengen høyst sannsynlig står bak det meste av terrorisme på kloden, utført av såkalte «sikkerhetstjenester», så harmonerer også dette med det faktum at G4S (norske avdeling) den gang avviste å hjelpe Mike og Adnan Sakli. Såvidt jeg har forstådt var tilbakemeldingen den gang at ja, de kunne bekrefte Adnan Saklis identitet og rolle, men når det kom til å hjelpe var svaret «no, we will handle this OUR WAY«.

28 feb 2014 døde Adnan Sakli på mystisk vis, antakelig forgiftet.

Pål
Admin
Pål
24. mars 2016 19:10
Pål
Admin
Pål
28. mars 2016 09:18

En interessant liten artikkel fra Breitbart.

TEL AVIV – The Islamic State has agents working in Western airports, metro stations and “very sensitive facilities in the world,” a leading Islamic State-allied militant claimed in an exclusive interview.

http://www.breitbart.com/national-security/2016/03/25/exclusive-top-jihadist-claims-islamic-state-has-agents-working-in-western-airports/

Ikke vanskelig å forstå dette. Mossad & Co har installert seg OVER ALT, inklusive som del av «sikkerhetstjenester» på flyplasser og andre viktige trafikknutepunkter og infrastrukturer, hvor de er klar til å sette i verk terror, med Islamic State (Mossads egen skapelse) utpekt som syndebukken. «Først må vi dog spre IS selvskryt og trusler i media, slik at når terrorer inntreffer så vil alle peke på IS»

jan fjerstad
24. september 2016 04:56

Det er sinnsykt visste søren ikke at det er de som driver i Norge . har fått med meg at Rupert soames barnebarnet til winston churchill er adm dir i serco , trodde det var moren til multinasjonale mafia\ tjenester i off m fengsler, vakthold,mil personell», ja alt mulig rart kanskje en kbl, men de driver nav i u,k , tannleger osv og han tok over styret i en kraftgreie også men det etter et dødsfall , det er en stund siden jeg leste om han men svaret er vel at de er i alle land og midt i nerven av det som har med makt å gjøre og sånn strategiske stillinger rett og slett. allerede etter krigen skulle de bygge det nye jerusalem som som j. lie sa de skulle . men se på barnebarnet til winston han er en kjell Tring av askenasjøderang og de folka dær har poppet statsledere og andre motstandere uten å blunke Eton pøbelfabrikk».

Enig
Enig
27. oktober 2016 11:08

For meg har dette fenomenet vært kalt «crypto jews» og det finnes en wiki artikkel om det fenomenet, som er ganske omfattende, men som bare tar for seg dette i gamle dager, som om det ikke var tilfelle i dag.

https://en.wikipedia.org/wiki/Crypto-Judaism

Enig
Enig
27. oktober 2016 11:14

Å jo forresten… en liten detalj som er grei å ha med.

I Uganda sprang det to bomber rundt år 2010 mener jeg det var. Det som skjedde var at Uganda vurderte å kjøpe et overvåkningssystem fra et Israelsk firma og det var en stor kontrakt. Alle i Uganda med mobil skulle overvåkes og kunne avlyttes.

Dagen etter de to bombene foretar den Ugandiske stat et hastekjøp av systemet nærmest i panikk.

Kan det være en «salgsmetode» vi ser på her?

Var det tilfeldig at MILPOL gikk av stable i Paris bare dager etter det siste «terrorangrepet»?

Det er interessant å se på de kommersielle sidene av terror. Både Uganda bombene og Paris terroren peker i rettning av at terror kan brukes som hardt argument for kjøp av counter terror utstyr. Og det er kansje en og samme bransje for alt vi vet?

Stargazer
Stargazer
29. oktober 2016 00:33

Kommentar til «Enig». Rundt om i Thailand smalt det også noen bomber plantet i blomsterpotter detonert med mobiltelefoner rundt den tiden da myndighetene annonserte at sim-kort som turister skulle kjøpe skulle være mer tilrettelagt for overvåking. Linken er ikke sjekket nøye, vet ikke hvor realistisk det er å kunne få gjennomført dette men media var på plass i hvert fall: http://www.khaosodenglish.com/news/2016/08/09/plan-track-foreigners-not-just-tourists-sim-cards-moves-forward/

Pål
Admin
Pål
29. oktober 2016 08:55

Interessant at Enig skulle nevne dette med Uganda og Israel. I går så jeg nemlig et intervju med Idi Amin, og det var jo en helt annen type historie enn den svertepropaganda vi har blitt tutet ørene full med av vestlig media. Lytt til hva han sier om Israel, og hvorfor han kasta israelerne ut av landet. Straks etter ble han kjent over hele verden som den mennesketende diktator. http://zionistreport.com/2016/10/video-idi-amin-israeli-control-uganda-america-world/

Ingrid
Admin
Ingrid
29. oktober 2016 12:20

Litt snodig, Pål, for jeg tenkte på Idi Amin for bare noen dager siden, og lurte på hva som var den sanne historien om hva som skjedde den gangen. Men det er så mange ting man ønsker å finne ut av, og jeg har ikke kommet så langt som til Uganda. Men vi vet jo hvem som alltid har en finger med i spillet når vold utøves mot verdens nasjoner og ledere, slik som i Syria i dag.