Terror

Asbest og verneplan for regjeringsbygningene i 2010

Fra Regjeringen.no og Statsbygg i 2010: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/FAD/Vedlegg/Statsforvaltning/Beskrivelse_verneforslag_FAD.PDF   Fra ABC-Nyheter: http://www.abcnyheter.no/livet/2014/06/08/201166/slik-rives-store-bygg Regjeringskvartalet er allerede renset innvendig. Blant annet ble til sammen 909 tonn asbest fjernet. … I regjeringsbyggene ga kombinasjonen hemmeligstemplede papirer som skulle tas […]