Lastebilen i Åhléns City-bygget

Slik så lastebilen ut da den ble tauet vekk fra området. Den offentlige påstanden er at den på sin ferd langs Drottninggatan traff mennesker, en hund, skilt og trafikklys, blomsterkasser i stein, samt en løveskulptur.

Artikkelen er oppdatert 21. april 2017.

Alternativ tittel på denne artikkelen er Lastebilen i Åhléns City-bygget og forhånds-avstenging av området, samt litt om tidligere udåder i bydelen. Denne saken er todelt. Først tar vi en titt på hvordan lastebilens ytre mål og utstillingsvinduets og butikklokalets størrelse og utforming var som skreddersydd tilpasset hverandre for å sørge for minimal ødeleggelse. Dernest blir det litt om hvordan de på forhånd plasserte ut vakter for å stenge av operasjonsområdet. Dette skjedde også i regjeringskvartalet i Oslo den 22. juli 2011, om enn i en annen og vesentlig mindre skala. Terrorsvindelen i Stockholm er forlengst avslørt, men jeg mener det er viktig å klare å finne ut av så mange detaljer fra hendelsen som overhodet mulig. Jo mer vi forstår, desto bedre rustet er vi når neste «terrorangrep» ser dagens lys. Det har vært mange av dem, og det vil bli flere, helt til verden er snudd fullstendig på hodet, og alle går forvirret rundt og spør seg selv og andre: – Hva skjedde? Hvordan kunne det gå så galt? Hvem står bak? Hvorfor? Avslutningsvis blir det litt om tidligere terrorhandlinger i Stockholm i samme bydel.

Lastebilen

Jeg har valgt å benytte Wikipedia-beskrivelsen av lastebilens ferd og det som beskrives som et krasj inn i Åhlén-bygget.

På Drottninggatans gågata framfördes lastbilen med hög hastighet och körde på gående och flyende människor. På sin väg korsade gärningsmannen både Olof Palmes gata och Kungsgatan för att slutligen krascha in varuhuset Åhléns City, nära hörnet Drottninggatan/Mäster Samuelsgatan.

Stor fart kan de ikke ha hatt da den traff forretningsbygget, så særlig til krasj kan det derfor ikke ha vært. Lastebilen ble kjørt/plassert i en skrå vinkel så vidt gjennom utstillingsvinduet i den første butikken på hjørnet Drottninggatan/Mäster Samuelsgatan. Vinkelen var perfekt for å unngå å kollidere med to bærende søyler, lastebilens førerhytte havnet så vidt på innsiden og inn i butikklokalet, og høyden på bygningens etasje ga god klaring. Da er det ikke så rart at de trengte noen små brannbomber for å få det til å brenne for effektens skyld. Årsaken til at det ved første øyekast, i hvert fall var det slik for meg, kan se ut som om lastebilen står langt inne i bygningen, skyldes både vinkelen på lastebilen i forhold til bygget, og det relativt store overhenget bygningen har utover gata over utstillingsvinduene.

Lastebilen endte sin ferd stående under overhenget på Åhlén City-bygget. Legg merke til at den ikke traff den bærende hjørnesøylen på bygget.

 

Her er bygget ved hjelp av Google, og markeringen viser det eneste vinduet lastebilen kjørte inn i. Den kan muligens ha truffet den venstre bæresøylens høyre side med venstre hjørne av lastebilens førerhytte, men særlig hastighet når den traff kan den umulig ha hatt.

 

Det er god høydeklaring for lastebilens kasse, og førerhytta er en del lavere enn denne. Det ser ut som om lastebilen er plassert med list og lempe i en perfekt vinkel for minst mulig skade.
Her ser man at det er like god høyde/klarering inne i forretningen, og ergo god frihøyde for lastebilen.

 

Slik så lastebilen ut da den ble tauet vekk fra området. Den offentlige påstanden er at den på sin ferd langs Drottninggatan traff mennesker, en hund, skilt og trafikklys, blomsterkasser i stein, samt en løveskulptur.

Lastebilen må ha hatt svært lav fart da den traff Åhlén City-bygget. Dette er absolutt ikke forenlig med at flere av de skadde ble påkjørt/overkjørt de siste titalls meterne av dens ferd. På bilde nummer to ser dere et T-baneskilt. Det er under dette skiltet «offeret» med avkappet bein først ble observert.

Vakter og annet personell sperret på forhånd av kvartalet

En kan enkelt tenke seg hovedårsaken til at de ønsket å kontrollere området før «terroren». Man ville ha færrest mulig vitner til det som skjedde. Hvis lastebilen hadde høy hastighet, noen den ikke hadde da den traff Åhlén City-bygget, vil det å holde utenforstående vekk være gjort for å hindre skader og dødsfall på sivile. I regjeringskvartalet den 22. juli 2011 var det også plassert ut noen vakter, i det minste på hjørnet av Grubbegata/Høyesterettsplass, og Akersgata/Høyesterettsplass. I Oslo kan jeg bare anta, paradoksalt nok med tanke på hva som skjedde på Utøya kort tid etter, at de ønsket færrest mulig døde og skadde. Både dato og klokkeslett for eksplosjonen tilsier dette. Når det gjelder hendelsen i Stockholm tror jeg som jeg allerede har nevnt, at det dreide seg om å hindre tilfeldige forbipasserende fra å se og forstå at det hele var en iscenesatt bløff. Her er noen bilder som viser ymse personer som hadde som oppgave å hindre folk fra å se dette. De ønsket rett og slett å holde folk unna. Rett etter hendelsen med lastebilen kan det virke som om de tillot en kontrollert/begrenset tilstrømming av skuelystne, men bare til et visst punkt, eller ei viss grense. Slikt kan være gjort for å skape et bilde av kaos og mennesker som flyr i alle retninger, og noen få som kom nærme nok til å se «ofrene» og å høre diverse hyl og annet spetakkel.

Flere av bildene under har jeg klippet ut fra Youtube-videoen Some things that make me go hhmmmm. Stockholm. For å se videoen kreves innlogging. Først en illustrasjon ved hjelp av kart som viser hvor de mørkkledde vaktene holdt folk unna. Husk at dette var mange minutter før politibiler, brannbiler og ambulanser dukket opp, så de må ha vært utplassert på forhånd.

Folk ble holdt unna og jaget vekk. Dette er tvers over gata for Åhléns City-bygningen, og lastebilen står til høyre utenfor bildet.

 

Også i andre enden av kortenden av bygget holdt vakter folk unna. Der fotografen for dette bildet sto, og de andre som titter og filmer/tar bilder, samlet det seg en del nysgjerrige tilskuere.

 

Denne vaktmannen holdt frenetisk på med å hindre forbipasserende i å nærme seg åstedet.

Se på alle menneskene som ble stående som sild i tønne fordi de ble stoppet av vaktene:

Disse sperringene ga seg det utslaget at det samlet seg en mengde mennesker som ikke fikk lov til å gå lenger i tidsrommet da kvartalet var stengt.

Tidligere terrorattentat og drapet på Olof Palme

Den 28. februar 1986 ble Sveriges statsminister Olof Palme skutt og drept i krysset Sveavägen/Tunnelgatan like nord for Åhlén City-bygget. Under det såkalte bombeangrepet i Stockholm den 11. desember 2010, skjedde også forbrytelsen i samme område. Det ble sprengt to bilbomber, den ene i krysset Drottninggatan/Olof Palmes gate, den andre i krysset Drottninggatan/Bryggargatan. Her kan en ta en nærmere titt på de forskjellige lokasjonene:

Tre forskjellige terror-aksjoner har blitt utført innenfor et svært snevert område av Stockholm, og innenfor den delen av hovedstaden som kalles Norrmalm.

Baseball-/Norrmalmsligan

Fra Wikipedia:

Baseballigan (även Norrmalmsligan) är öknamnet på en omtalad grupp polismän inom Stockholmspolisens vaktdistrikt 1 på Norrmalm som i början av 1980-talet anklagades för att använda övervåld och trakasserier i sin tjänsteutövning. Namnet kommer av att poliserna i fråga föredrog att uppträda i civila kläder med basebollkeps som huvudbonad, istället för uniform.

Bakgrund
Stockholms länspolismästare Hans Holmér hade 1982 inrättat fyra gatuvåldsgrupper (förkortat GVG) för att komma tillrätta med det ökande gatuvåldet i centrala Stockholm. Ingen speciell utbildning behövdes för att tjänstgöra förutom de grundläggande kraven för en polis och upp till åtta personer ingick i varje grupp (annars skulle föraren varit tvungen att inneha busskörkort – D-körkort – för att framföra piketen lagligt).

Inom vaktdistrikt 1 (VD 1) (vilket innefattar, grovt uttryckt: Stockholms city, Norrmalm och Vasastan, ofta sammanfattat som ”Norrmalmspolisen”) inrättades två gatuvåldsgrupper, med poliser ur Norrmalmspolisens ”C-tur” respektive ”G-tur”. Den senare av dessa kom via massmedia att få öknamnet «baseballigan» efter att ha utmärkt sig genom kontroversiella metoder. Kritik från allmänhet och kollegor handlade om att gruppen använde bryska metoder och missbrukade möjligheten att använda civila kläder vid omhändertaganden. Grupperna påbörjade sitt arbete i mars 1982 och upplöstes formellt vid årsskiftet 1982/1983, men polismännen i G-turens GVG kom dock i stor utsträckning att fortsätta tjänstgöra tillsammans som s.k. områdespoliser. De fortsatte därvid med huvudsakligen GVG-verksamhet, dvs. samma verksamhet som tidigare, men bokfördes som områdespoliser.

Kopplingar finns mellan medlemmar i baseballigan och det så kallade polisspåret i utredningen om Palmemordet. En av poliserna vid ingripandet som ledde till Osmo Vallos död hade också arbetat i en av piketerna inom Norrmalmspolisen vid den aktuella tiden.

Machnowfallet
Den 28 juni 1982 omhändertogs en 39-åring, Rolf Machnow, på grund av berusning vid Sergels torg i Stockholm. Machnow fördes till ett omhändertaganderum på T-centralen. Under uppehållet i rummet bedömdes Machnows tillstånd vara sådant att ambulans tillkallades. Efter att han hade körts till Sabbatsbergs sjukhus i ambulans konstaterades klockan 18.15 att Machnow avlidit. De två polismän som närvarade i rummet uppgav att Machnow själv tillfogat sig sina skador genom att ramla och slå i huvudet. Förundersökningen mot de två polismännen lades ned 1983. Både Polisstyrelsen och Arbetsdomstolen beslutade att inte göra de två polismännen ansvariga för dödsfallet.

Machnows syster medverkade samma år i SVT-programmet Mitt i Strömmen och namngav där de båda poliserna. De stämde senare den ansvarige utgivaren för programmet och tilldömdes skadestånd.

Skeppsholmenfallet
Efter att gatuvåldsgrupperna upplösts fortsatte polismännen ur den omstridda gatuvåldsgruppen att patrullera som områdespoliser. I oktober 1983 hade sex av dessa polismän patrullerat med en piketbuss och därvid plockat upp en man och satt på denne handbojor, trots att han varken var gripen eller omhändertagen. Mannen hävdade senare att han misshandlades i bussen, något som polismännen förnekade. Poliserna förnekade också att handbojor använts. Mannen kördes till en plats längst ut på Skeppsholmen där han lämnades. Den polis som i praktiken förde befälet samt den som körde piketbussen dömdes av Högsta domstolen till 100 dagsböter vardera för olaga tvång. En av de polismän som misstänktes i samband med Machnowfallet var även åtalad vad gäller detta men det åtalet ogillades.

Sverige er i likhet med Norge en nasjon med store problemer. I realiteten har både vårt broderfolk og vi her på berget blitt utsatt for en slags form for statskupp. Eller, statskuppet er reellt, men tilsynelatende har nesten ingen fått med seg at det har skjedd. Det virker som en smart måte å gjennomføre statskupp på. Det er bare å gratulere landsforræderne som står bak kuppene, og sende kondolanser til innbyggerne.

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Palmemordet

https://no.wikipedia.org/wiki/Bombeangrepet_i_Stockholm_2010

https://sv.wikipedia.org/wiki/Baseballigan


 

Oppdatering 21. april 2017:

Det finnes en del bloggere og andre som har pekt på det de mener er tydelige avvik fra det en skulle tro kunne skje hvis en lastebil kjørte sørover Drottninggatan i Stockholm. Noen har rettet fokus mot løvene som er plassert som sperrer ved tverrgatene, mens andre har lurt på dette med trafikklys som ble meid ned sett opp mot hjulspor og lastebilens bredde. Derfor skal jeg nå forsøke gjenskape deler av dens ferd sørover mot Åhléns City-bygget der den endte sin ferd fra det øyeblikk den passerte forretningen vi tidligere har sett en video fra og som viser lastebilen der den fyker forbi utstillingsvinduene og døra. Den videoen kan dere se i Westminster- og Stockholm-terroren, og jeg ber om unnskyldning for at den tittelen er misvisende. Fram til nå har det blitt svært lite om Westminster-terroren.

Det vi skal studere nærmere her er kun en kort strekning, men jeg kommer til å ta for meg litt mer av lastebilens ferd i en senere artikkel.

Løvene i Drottninggatan

Disse løvene, jeg antar at de er støpt ettersom det er så mange av dem, står parvis og sperrer muligheten for innkjøring i Drottninggatan der tverrgatene krysser. Drottninggatan er ei gågate, så de er ment å ha en hensikt rent utover det visuelle. Her er et bilde fra Googles karttjeneste som viser dette mektige symbolet for Babylon:

Overvåkningsvideoen som er lekket til De presstituerte og som viser at lastebilen farer forbi som en rask, mørk skygge, etter at folk har løpt i panikk unna i sekundene før, er fra et kamera i SALT-butikken i Drottninggatan 65. Her er butikken på venstre side, og lastebilen kjørte forbi rett utenfor, og unngikk såvidt noen stativ med klær som var satt ut inntil vinduene. Den venstre løven ble truffet av lastebilen og ble med videre sørover mot krysset Mäster Samuelsgatan/Drottninggatan ved Åhléns. Ved sistnevnte kryss sto det også to løver, men de sto begge på samme side av Drottninggatan ut mot Mäster Samuelsgatan, den høyre siden sett sørover. Disse ble ikke truffet av lastebilen.

 

Saltbutikken med overvåkningskameraet som ga oss videoen av lastebilen som dundret forbi. Den venstre løven ble truffet av lastebilen og ble med videre sørover mot Åhléns.

Rett etter SALT-butikken og påkjørselen av den venstre løven fortsatte ferden sørover:

Her ligger SALT-butikken rett i bakgrunnen. Den første blomsterkrukka ble truffet av lastebilen og kastet framover mot høyre. Her dro også lastebilen over mot høyre. Åhlén-bygget kan sees i bakgrunnen.

På det neste illustrasjonsbildet ser vi lastebilens siste ferd, samt trafikklyset som ble meid ned av løven.

Åhléns City-bygget til høyre, og jeg har forsøkt å illustrere kursen lastebilen holdt det siste stykket før den stoppet i bygningen. Vi ser også trafikklyset som ble meid ned av løven som hadde vært med lastebilen siden SALT-butikken lenger nord i Drottninggatan. Løven og lastebilen skilte kurs i dette krysset.

Her ser vi det samme på et fotografi fra åstedet:

Her er et bilde jeg allerede har brukt i denne artikkelen, og her kan vi skimte løven der den endte sin ferd etter å ha meid ned trafikklyset:

Her endte løven sin ferd etter å ha vært med lastebilen fra SALT-butikken lenger nord i Drottninggatan. Løven ligger veltet på venstre side.

Det neste bildet er et fotografi fra hendelsen, der vi ser bilsporene i jorda fra blomsterkrukka som lastebilen traff rett før krysset ved Åhlén City-bygget.

Lastebilen endte sin ferd stående under overhenget på Åhlén City-bygget. Løven ligger veltet til venstre rett utenfor bildet.

Noen ord som peker i retning av at alt ikke var under kontroll

Deler av det jeg skriver nå peker i motsatt retning av det jeg tidligere har skrevet i artiklene om Stockholm-terroren. Da har jeg lagt vekt på at det var en kontrollert hendelse begått av politiet og andre som en avslutning på terror-øvelsene de to dagene i forveien.

Da lastebilen traff løven ved SALT-butikken var ikke det den første løven den kolliderte med. Dette kommer jeg tilbake til i en ny artikkel, der jeg kommer til å se på mulighetene for at ting gikk ut av kontroll, og at det var virkelige ofre for hendelsen i Stockholm den 7. april 2017. Den kolliderte med flere løver på sin ferd, og den meide ned andre objekter, blant annet blomsterurnen rett før krysset Mäster Samuelsgatan/Drottninggatan og Åhléns City-bygget. Noen av de objektene den kolliderte med var så store, harde og tunge, at det virker utenkelig å ha kontroll over å unngå skader på lastebilen som ville satt den i en ikke-kjørbar tilstand. Det er ikke noe særlig for forstillinga på en bil å bli utsatt for så store fysiske påvirkninger. Kanskje er det viktigste å ha i tankene om dette at de umulig kunne kontrollere disse skadene. Ferden kunne ha endt mye tidligere. Dette er direkte motstridende til det jeg har skrevet over i denne artikkelen, der utplasserte vaktmenn holdt folk unna kvartalet som utgjør kortveggen på Åhléns. Vi ser at det er tømt for mennesker, og vi ser at folk står som sild i tønne på sørsiden av sperringen. Dette betyr i så fall, som jeg har nevnt tidligere, at Åhléns City-bygningen var ment å være det endelige målet, og slutten på ferden for lastebilen. Dette er forenlig med tanke på vitnemålet vi har fått om at de øvde dagen før, og at øvelsen lignet på den virkeligheten som utspant seg et døgn senere. Jeg minner om dette ved hjelp av en illustrasjon jeg har publisert i en annen artikkel:

Dette, samt den ankelavkappede kvinnen og alt som er absurd galt med det scenarioet, gjør at det virker logisk å trekke den konklusjonen at ja, Åhléns var planlagt å være endepunkt for lastebilens ferd. Det som strider mot denne logikken er de ukontrollerbare skadene lastebilen fikk på sin ferd sørover Drottninggatan. Den traff mange harde, tunge og store objekter. Fotografiet jeg har valgt å bruke som fremhevet bilde for denne artikkelen viser denne problemstillingen på en god måte. Ser den forstillingen ut til å ha det særlig bra?

Oppdatering den 21. april 2017 slutt.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Jan Sørlie
21. april 2017 07:32

Hei Jostemikk.På bilde nummer to i artikkelen din,der ser vi tydelig lastebilsporene som går tvers igjennom gatetunet/gata og til sluttparkeringen i Åhlensbygget.Hvem er det som har meid ned lyktestolpen til venstre for sporene ?.Lastebilen kan det ikke ha vært,så brei er den ikke.

Jan Sørlie
21. april 2017 07:39

Hele området der alt fra Palmemordet til siste Stocholm terrorsaken,er etter det dansken Dammegaard hevder, ett frimurerområde,med underjordiske katedraler,obelisker ,t,banestasjoner med symboler som forteller om sataniske kulter mm.Mye begynner å henge sammen,iallefall for meg.

Jan Sørlie
21. april 2017 13:15

Men om løven har meid ned trafikklyset,og løven kom fra lastebilen,har den snudd i lufta da ?.Trafikklyset burde jo vendt vekk fra lastebilen,ikke mot.Isåfall,litt av en løve.

Jan Sørlie
21. april 2017 13:27

Stolpen ser for meg ut som den er truffet nede,på venstre side,altså ikke lastebilsiden,stolpen er tydelig trykt inn på venstre side,0 til 40 centimeter over bakken,da trykkes stolpen av ett objekt med samme høyde ,mot høyre,biljardkuleteorien gjelder bare om slaget kommer på ett lite punkt,helt nede,ikke om noe massivt på 40 cm treffer,da ryker det overende i fartsretningen,om da ikke farten er veldig stor,da hadde hele stolpen blitt klippt av,tror jeg,altså Jostemikk,jeg tror,vet ikke.

Jan Sørlie
21. april 2017 14:58

Tenker høyt igjen,hehe.Om det har vært en øvelse i området før generalprøven,da kan jo denne stolpen være arrangert i forkant.Det ser jo ganske dramatisk ut.
Jostemikk,skulle jeg sette meg inn i dette og andre «terrorhandlinger»slik du har gjort,da hadde jeg mistet nattesøvnen for uker og år.Jeg er bare en som søker almennkunskap om det som ikke henger på greip.Jeg er glad det finnes sånne som deg,sånne som deg,de gir meg svar jeg kan leve med,ikke mange som gjør det.Så takk.

Jan Sørlie
21. april 2017 16:29

Jeg har mistet mye nattesøvn jeg og Jostemikk,først fordi jeg gikk alle blindveier som var mulig,så måtte jeg evaluere da,hvor,hva og hvorfor ?.Litt av ett puslespill,ikke sjakk kanskje,men dog.Så mistet jeg nattesøvnen i evalueringsprosessen,hehe,så i sannhetssøkerprosessen,der er jeg enda,hvor det ender,det vet ikke jeg,men det er veien min,så får andre kalle meg det de vil.

Jan Sørlie
22. april 2017 12:12

Bildene viser jo at traffikklysene er fine og fjonge,etter at lastebilen har passert,nei,nå,det er noe galt med øynene mine.Jeg er vel dum da.

Jan Sørlie
22. april 2017 12:33

Shmack,stolpen er rammet på venstre side,det er ikke mulig å bortforklare det,om det er en løve eller noe annet,det gir jeg f i,den er rammet på venstre side,bøyet mot lastebilsporet.Alt annet er løgn.Om løgnen ligger i bunn,da er alt utgått fra løgnen,EN LØGN.

Jan Sørlie
22. april 2017 12:55

Kan du sende meg det du har av bilder og forklaringer,jeg vil gjerne debunke det.Nattesøvnen har ikke du,men løgnerne tatt fra meg.Hilsen Jan,på sporet.

Merlin
Merlin
25. april 2017 12:44

Glimrende jobb du gjør her, Jostemikk 🙂

En annen ting som skurrer med lastebilen er det rene og ryddige lasterommet, med tanke på all røyken og mengdene med vann som ble brukt under slokkingen. Mulig du har kommentert dette, men jeg har i så fall oversett det

Før og etter…
Fra 8:40 i dette klippet

123
123
8. mai 2017 22:30

Legg merke til at vi aldri har fått greie på hvordan bomben havnet inn i lastebilen i utgangspunktet..

Norwaycriticalthinker
Norwaycriticalthinker
31. oktober 2019 16:02

Hei.
Jeg anbefaler alle å se på Ole Dammegård sin helt ferske presentasjon av hva som hendte i Drottninggatan? Han har gått veldig i dybden og laget en meget sterk og overbevisende 10 episoders presentasjon som slår benet av mange andre presentasjoner/teorier. Legg merke til detaljene rundt avsperring, bruk av busser, bruk av bergingsbil (for bussen), før angrepet (øvelsen) og innenfor det avsperrede området. Jostemikk har kommet på sporet av mye, men når man ser Ole Dammegård sin fremføring så ser man at det lite sannsynlig var noen kjøring med lastebil i Drottninggatan. Legg også merke til alle journalistene som var til stede som øyeblikksvitner, antallet brannfolk + militære folk i sivil + den superraske responstiden på sykebiler. Ole har en sykebilsjåfør inne i salen og intervjuer han om mulig kjøre/responstid. Alt tyder på at de var klare bare et par kvartaler unna og i full øvelse… Typisk bruk av busser+utrykningskjøretøyer som kamuflasje/sperring/avledning. Mange tenker på andre angrep og ser likhetstrekkene. Legg også merke til basen for øvelsen / operasjonen (lik i Oslo bak bygget inne på nasjonalbiblioteket). Vi ser hvordan pinnedamen og de andre blir hjulpet i visse åpninger under høyblokka og dette stemmer på en prikk med Ole sine teorier/beviser. Ole sine episoder er tidkrevende og man bør sette av en hel dag da episodene bør ses flere ganger slik at man kan notere seg detaljene underveis.
Episode 5 her: https://lightonconspiracies.com/vad-hande-egentligen-pa-drottninggatan-med-ole-dammegard-del-5-10/

Man må nederst på sidene til Ole bla seg til venstre for å finne episode 1. Deretter til høyre for å finne de stigende etterfølgende episodene. Ole er superaktiv om dagen og Nato diverse temaer kommer innimellom Drottninggatan episodene.

Norwaycriticalthinker
Norwaycriticalthinker
31. oktober 2019 17:50

Liten oppdatering da mitt innlegg i stad inneholdt en liten, men vesentlig skrivefeil:
Legg merke til detaljene rundt avsperring, bruk av busser, bruk av bergingsbil (skal være for lastebilen, ikke bussen), utplassert før angrepet (øvelsen) og innenfor det avsperrede området. Det avsperrede området hadde masse forbipasserende før selve «eventet» som bare flirte og gikk forbi. De så nok på hele «scenen» som morsom.