Historie

Megalittiske knotter og vår historie

Det er mange indikasjoner på at menneskets historie ikke er komplett, for ikke å si feilaktig. Dette innlegget forsøker å vise til en liten flik av informasjon om hvordan konvensjonell historieskriving kolliderer med virkeligheten. Det er avgjørende å samle udiskutable data før man spekulerer for mye, så hensikten her er begrenset til å peke på noen observasjoner som jeg finner å være i konflikt med konvensjonell historieskrivning. […]

Uønsket kunnskap

Hvem er du?

Idag får vi høre av NWOs regjeringens «kunnskapsminister» at våre barn skal lære betydelig mindre i framtiden, det hele er jo bare overfladisk ifølge ham: Kunnskapsminister kutter i pensum Betegnelsen «kunnskapsminister» er i sannhet Orwellsk. […]