Enda flere ting å stusse over om det som skjedde terrordagen i Oslo

Det er vanskelig for meg å ta stilling til hva som skyldes feil av De presstituerte i denne saken, og hva som skyldes kaos, eventuelt ansvarsfraskrivelse og annet fra ansatte i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, heretter DSS. Jeg gjør oppmerksom på at en av kildene i denne saken, en ansatt hos DSS, Tor-Inge Kristoffersen, er styremedlem i Den nasjonale støttegruppa etter 22. juli hendelsene.

En vaktleder i DSS er glad for at han ikke mistet noen nær kollega i DSS

Jeg siterer fra Moss Avis den 27. juli 2011, altså i god tid etter at det var klart hvem som omkom i eksplosjonen i regjeringskvartalet.

http://www.moss-avis.no/nyheter/terrorhandlingene/nyheter/sikkerhetsvaktene-opplevde-angrepet-fra-innsiden/s/2-2.2643-1.6387405

Håvard Delbekk og Tor-Inge Kristoffersen har hatt sitt livs verste helg på jobb. Avdelingen deres har ansvaret for sikkerheten i regjeringskvartalet som fredag ettermiddag ble sprengt i terrorangrepet.

Delbekk og Kristoffersen i DSS
Håvard Delbekk (til venstre) og Tor-Inge Kristoffersen jobber i sikkerhetstjenesteavdelingen i regjeringskvartalet og har kjent bombeangrepet mot Oslo tett på kroppen i helgen. (Foto: Foto Thor-Erik Claussen)

Mangeårig kollega Tor-Inge Kristoffersen, som også er bosatt i Vestby, er på det andre vaktskiftet i sikkerhetstjenesteavdelingen. Han startet arbeidsdagen klokken 14.00. En arbeidsdag som skulle vise seg å bli katastrofal.

– På Høyesterettsplass møtte jeg kolleger som også møtte opp frivillig. Vi tok oss inn i bygningsmassen og kom oss ned i sikkerhetstjenestens vaktsentral som ligger under bakken og som var like hel og som fortsatt var i operativ drift. Kameraer i overvåkingssystemet fungerte og det meste av IKT-utstyret var i drift.

Ingen av Delbekks nærmeste kolleger i vakttjenesten var skadd i angrepet.

Legg spesielt merke til uttalelsen Ingen av Delbekks nærmeste kolleger i vakttjenesten var skadd i angrepet. Dette i kontrast til ikke bare en skadd person, men en mangeårig ansatt i DSS som omkom da bomba gikk av. Det er mulig at Delbekk skiller mellom gutta i bunkersen under bakkenivå, de han selv tilhører og som sitter med kontroll over overvåkingskameraene rundt regjeringsbygningene og omegn, og de som satt i resepsjonen, men de var tross alt ansatt hos samme arbeidsgiver, nemlig DSS. Her fra VG:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/terrorangrepet/minneord/#offer=26

Hanne M. Orvik ENDRESEN

61 år, Oslo

OSLO

Hanne M Endresen kom til Departementenes servicesenter (DSS) 8.september 2005, etter mange år i hotellnæringen. I sitt første engasjement i DSS var hun vikar, og hennes leder så straks at dette var en medarbeider vi ønsket å beholde.

Fra 1. april 2006 fikk hun fast ansettelse som resepsjonsvakt i Sikkerhetstjenesteavdelingen. I nesten seks år har hun vært her. Fredag i forrige uke falt hun på sin post for regjeringens sikkerhetstjeneste.

Hanne har i de år hun har vært i DSS, vært en solid og trygg medarbeider. Hun skjøttet sitt arbeid med en rolig verdighet som besøkende og kollegaer fort la merke til. De som møtte henne i hennes daglige virke, forteller om en vennlig og imøtekommende person som med smil og vennlighet bidro til å legge til rette for et smidig møte mellom departementene og de som besøkte regjeringskvartalet. Det var tydelig at hun hadde tatt med seg til DSS en rotfestet serviceinnstilling fra tidligere arbeidsplasser.

Hennes kollegaer har mistet et medmenneske og en nær venn, som ble satt veldig pris på. Vi sørger med hennes pårørende over at vi har mistet henne for alltid.

Av Birgit Taugbøl og Rigmor Aaserud, Resepsjonssjef og statsråd

Orvik Endresen er omkomne nummer 5 i tiltalebeslutningen. Birgit Taugbøl, som var den ene av forfatterne bak det vakre minneordet, tok ikke lenge etter over som avdelingsjef i DSS fordi den tidligere sjefen måtte gå av med umiddelbar virkning.

http://www.nrk.no/norge/sikkerhetssjef-gar-av-1.8033239

Sikkerhetssjef i Regjeringskvartalet går av med umiddelbar virkning

En avdelingsdirektør med ansvar for sikkerhetstjenesten i Regjeringskvartalet har gått av med umibbelbar virkning.

Resepsjonssjef Birgit Taugbøl i Departementenes servicesenter tar over stillingen som avdelingsdirektør for sikkerhetstjenestene i Regjeringskvartalet inntil videre.

Hvordan kunne vaktleder i DSS si til journalisten i Moss Avis at ingen av hans nære kolleger ble skadd i angrepet? Mener han å være så kald at han vil presisere at den tragisk omkomne Orvik Endresen ikke var en nær kollega av ham, til tross for at hun hadde arbeidet i DSS siden 2005?

Ikke nok med dette, så hadde den av DSS-kolleger kalte Mirakeljenta sommerjobb i DSS, og hun ble livstruende skadd og havnet i koma:

http://www.tv2.no/a/3765993

Kvinne (24): – Jeg har nesten glemt hele 2011

Mirakeljenta hadde sommerjobb i resepsjonen i Høyblokka da bomben gikk av. Hun lå en måned i koma etter 22. juli.

24-åringen var egentlig statsvitenskapsstudent, men hadde sommerjobb i Departementenes servicesenter (DSS) da ba bomben rammet regjeringskvartalet 22. juli. Hun satt i resepsjonen sammen med en kollega Hanne Marie Orvik Endresen, da de så en bil komme oppover Grubbegata.

Kollegaen døde

– Jeg husker det ikke, men enten Hanne eller jeg ringte til vaktsentralen. Vakta der skulle sjekke bilen og registreringsnummeret. Da smalt det, forteller kvinnen. Kollegaen Hanne døde den dagen.

Derfor spør jeg igjen: Hvordan kunne Håvard Delbekk i DSS si til journalisten i Moss Avis at Ingen av hans nærmeste kolleger i vakttjenesten ble skadd i angrepet? Kanskje han aldri sa noe slikt, og at journalisten gjorde som journalister flest, tok ting ut av løse lufta og satte det på trykk?

– De presstituerte gjør det så vanskelig for oss!

Som jeg nevnte innledningsvis, kan det hele skyldes unøyaktigheter og fri fantasi fra Lamestream Media/De presstituerte. Det er allikevel ganske spesielt det jeg nå legger fram, selv om det har blitt publisert tidligere i en litt annen setting i Terroretterforskningen i Oslo: – Javelnei og god dag mann økseskaft, der jeg blant annet skrev:

Fra ABC-Nyheter i oktober 2011:

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2011/10/19/139487/telefonavhor-av-regjeringsvakt

Teksten under viser en ordrett gjengivelse av avhøret som er loggført:

Klokken: 1910 den  22. juli 2011.

«Kl 1532 i PO loggen var det loggført at en person hadde løpt fra en hvit varebil før det smalt.

Innringeren av meldingen ble identifisert som Vaktførstebetjent ved Regjeringskvartalet.

Førstebetjenten forklarte at han var på jobb i vaktsentralen som ligger under bakkeplan i H-blokka, Regjeringskvartalet. Ca kl 1530 hadde han blitt oppmerksom på en nyere hvit MB kassevogn av den store typen. Den hadde kjørt helt inn til hovedinngangen, nesten under taket, ved H-blokka, inngangen fra Grubbegata.

En mann med vekteruniform hadde gått ut av bilen. Han hadde båret på et ark. Han hadde gått mot Y-blokka bort fra kameraet. Han hadde da ringt til resepsjonen og hørt om de hadde fått inn noen levering.

Det hadde de ikke. Han hadde da sett på kameraet igjen. Han så ikke den hvite varebilen, men han så deres egen vaktbil som stod like ved. Så hadde det smelt. Bilen deres hadde flyttet seg flere meter og kameraene hadde gått i grått.

Mercedes Benz varebilen hadde hatt registreringsnummer BR 99834.

Personen som kjørte bilen hadde vært lys i huden. Første tanke han hadde hatt var at han var fra midtøsten. Han hadde ikke vært høy, heller ikke lav. Han tippet at mannen var ca 170 cm høy. Han var ikke kraftig. Mannen hadde hatt på seg en mørk vekteruniform. Den hadde hatt refleks nede på benet, han hadde hatt på seg en mørk piquet skjorte. Merke på Piquet skjorta minnet han om vekterselskapet NOKAS.

Han var på jobb sammen med kollega og regjeringsvekter  NN. Han hadde sett at bilen hadde flyttet seg ved eksplosjonen. De hadde gått gjennom videoen i ettertid og sett at mannen hadde gått ut fra bilen og mot Y-blokka opp Grubbegata. Han hadde gått på venstre side av veien mot Youngsgata. Han hadde så blitt borte fra videofilmen.

Filmen er sikret på DVD.»

Denne saken ble publisert i ABCNyheter den 19. oktober 2011, og det er vanskelig å se hva som kan ha blitt misforstått. Det som er enklere å forstå er at vaktførstebetjent Tor-Inge Kristoffersen nok ble fortalt forholdsvis raskt, eller oppdaget selv, at vitnemålet sitert over fra ABCNyheter fullstendig slår beina under påstanden om at det var en Delta-kledd og bevæpnet sjåfør som gikk ut av bombebilen som ble pakert foran resepsjonen på Einar Gerhardsens plass. Så plagsomt må dette ha vært, at til tross for at Tor-Inge Kristoffersen selv fortalte om den piquet-skjortekledde mannen uten hjelm og skuddsikker vest, med et ark i neven i stedet for en pistol, klaget han kraftig over hvor fæle Lamestream Media/De presstituerte hadde vært og hvor vanskelig de hadde gjort det for dem å dele sannheten med det norske folk, i en NRK-artikkel to måneder senere den 22. desember 2011:

http://www.nrk.no/norge/sa-bombebilen-da-det-smalt-1.7925625

– Jeg syns det har vært ganske frustrerende å lese mye av det som har stått i avisene, spesielt etter at overvåkingsbildene ble lekket, sier Tor-Inge Kristoffersen til NRK.

Tor-Inge Kristoffersen og Håvard Delbekk
Det har ikke vært helt enkelt med alle sakene i media, forteller de ansatte i DSS. (Kristoffersen til venstre, Delbekk til høyre.)

FOTO: ØYVIND BYE SKILLE / NRK

Han føler at det har både kommet urettmessig kritikk og mange feilaktige opplysninger i mediene.

– Det kom beskyldninger om at sikkerhetsvaktene i Regjeringskvartalet satt og så på en væpnet mann uten å gjøre noe som helst. Det har vært veldig tungt å svelge. Vi jobbet jo hele tiden, og vi forsøkte å finne ut hvor sjåføren gjorde av seg. Vi satt ikke med hendene i fanget, men vi rakk ikke komme lenger enn registreringsnummeret på den bilen på den korte tiden vi hadde, sier Kristoffersen som mener mange gjorde alt de kunne den dagen. Han vet om kolleger som vasset i knust glass for å redde liv.

Tor-Inge Kristoffersen har en fortid som soldat i FN- og NATO-styrkene, noe også en annen som befant seg i området den dagen har, Erik Schjenken:

http://journalisten.no/2013/03/mener-dagbladet-demoniserte-ham

Ambulanseføreren fra Sofienbergparken er fortsatt tydelig preget av hendelsen fra august 2007. Jobben har han permisjon fra, selv om han undret seg over sin arbeidsgivers fravær i retten. I mellomtiden studerer han samfunnssikkerhet.

Schjenken, som har tjenestegjort i stridssonen for både FN-styrkene og NATO …


Erik Schjenken (t.h.) og Marius Tetlie ca. fire og et halvt minutt etter eksplosjonen ved Høyblokka. Begge arbeidet med terror/terrorsikkerhet.

Til slutt retter jeg nok en gang oppmerksomheten mot sjåføren av bombebilen, som DSS, og dermed påtalemyndigheten har sikret bevis av på DVD. Den videoen som viser en mann på ca. 170 cm gå ut av bombebilen, muligens fra Midtøsten, med piquet T-skjorte, uten hjelm, uten pistol, men med et ark i hånden. En spinkel figur. Er det flere enn meg som lurer på hvorfor denne filmen ikke er offentliggjort? Er det flere enn meg som undres over hva etterforskningen og hele 22. juli-rettssaken hadde endt med hvis denne dokumentasjonen hadde blitt offentliggjort for alle å se?

3 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
2Q11
2Q11
11. februar 2016 00:35

Dersom det er UK med dronningen i spissen som står bak, da er Håvard Delbekk kanskje funnet verdig til en plass på laget kan det se ut til. Nå vet ikke jeg hvor dypt satans horn stikker, men en løgn eller flere er vel tillatt? Så er spørsmålet om han har like nære familiære bånd til Dronningen som fam. Bush. Djeveldemondyrking går åpenbart i arv. Familien Mccorquodale( https://en.wikipedia.org/wiki/McCorquodale ) må vi se nærmere på i neste omgang.
queensathorn.jpg
http://postimg.org/image/jyxkb44r9/

Amatør1
22. februar 2016 20:55

Er det flere enn meg som lurer på hvorfor denne filmen ikke er offentliggjort?

Definitivt! Ble den benyttet i rettssaken?

Dette med at sikkerhetssjefen i regjerningskvartalet gikk av med umiddelbar virkning er enda en «pikant» detalj. Hva var årsaken? Sov avdelingsdirektør på jobben, eller fant han ut noe han ikke skulle vite.

De må være spesielt ufølsomme i DSS når de ikke kommer på at en av deres mangeårige ansatte har omkommet og får seg til å si at «Ingen av Delbekks nærmeste kolleger i vakttjenesten var skadd i angrepet». Var samarbeidsforholdene så dårlige i virksomheten at en omkommet kollega ikke var som noe å regne, selv ikke i et avisintervju? Eller var det journalisten som ikke fikk det til? Er da journalistene til å stole på når det gjelder andre spørmål om hva som hendte?

Amatør1
22. februar 2016 21:31

Så hva skyldes påstanden til vaktsjefen?

Kanskje han snakket sant, så utrolig som det enn kan høres ut?

2Q11
2Q11
22. februar 2016 23:38

http://www.nrk.no/fordypning/her-parkerer-breivik-bombebilen-1.8593408
Et galleri med enda flere ting å stusse over om det som skjedde terrordagen i Oslo(sprengstoff, ikke hentet ut av løse luften):
http://postimg.org/gallery/1s3inv1s4/