På oppfordring fra flere: Miles Mathis artikler om 22. juli-saken

The 22 July Massacre in Norway was Fake, part 1

Da Miles Mathis begynte å publisere sine artikler om 22. juli-saken var det flere som nevnte dette for meg. Noen av disse var interessert i hva jeg mente om Mathis’ påstander om de forskjellige hendelsene. Jeg håper det vil komme klart fram hva jeg mener, men gjør oppmerksom på at jeg ikke har noe imot hans fabuleringer om så mangt. Som for det fleste andre, gjelder at også Miles Mathis fra tid til annen har interessante og gode tanker. Noen av dem er også viktige.

Hans artikkelserie fra 1 – 4 kan lastes ned her, her, her og her.

I hans første artikkel, The 22 July Massacre in Norway was Fake, part 1, forteller han innledningsvis at:

Oh, and by the way, I have help from Norway on this one, though I won’t divulge any sources. Over 95% of what we will find below can be found from an easy websearch in English, but a few juicy bits were suggested to me, and I may not have found them on my own.

Mathis har hatt norsk eksperthjelp for å finne de «saftige delene» om saken. Jeg har ingen anelse om hvem denne norske hjelperen er, men det er interessant at han nevner hvor god tilgang det finnes på Internet om 22. juli-saken både på engelsk og norsk. Vi får se om Mathis og hans norske medhjelper har funnet det viktigste. På grunn av nye lover og regler til støtte for løgnere og bokbrennere, er det begrenset hva jeg kan sitere fra De presstituerte. Dette gjelder både tekst og fotografier.

Ingen skadde og bruk av teaterblod

Han starter med det han kaller fotodokumentasjon på at skadde fra Utøya ikke ble skadd. Ingen ble drept. Alt var teaterblod og skuespill. Han bruker tre fotografier av et av skuddofrene på Utøya som «bevis».

That isn’t Breivik above. He has gotten enough attention, so I have led with three photos alleged to be of victim Viljar Hanssen instead. The problem is that the middle guy isn’t the same as the others. That is supposed to be a pic of Hanssen right after the event, before his eye was operated on, I guess.

Virkelig? Viser ikke de tre fotografiene Viljar Hanssen? Det er kun en påstand uten dokumentasjon at det er ham? Det er en meningsløs påstand. Det midtre fotografiet, det som skiller seg mest ut, ble sammen med et dikt lagt ut av Hanssen på hans egen Facebook-profil. Han hadde helt sikkert mange tanker om det som hadde skjedd og sine egne skader og opplevelser. Det kan være at han på egenhånd eller ved hjelp av andre har fotobehandlet det bildet ganske mye, men hva så? Han følte sikkert et behov for å vise seg fram slik han følte seg på det tidspunktet.

Flere av Hanssens fingre på venstre hånd ble også skutt av den dagen på Utøya. Det er ikke spesielt vanskelig å finne dette beskrevet i rapporter som omhandler de forskjellige ofrenes skader, eller å finne bilder av Hanssen som viser den skadde hånden.

Jeg er klar over at ganske mange er uenige med meg i spørsmålet om Utøya-ofrene var ofre eller «ofre». Både dere og Miles Mathis glemmer noe vesentlig. Norge er et lite land med relativt få innbyggere. Er det deres oppriktige mening at alle de 69 dødsofrene på Utøya, eller som dere mener, påståtte dødsofrene, var med på å forfalske sin egen død? At alle de skadde eller påstått skadde, i ettertid lot seg påføre store arr og alvorlige skader, blant annet amputasjoner? Mange av disse menneskene var skoleunger og og skoleungdommer med et liv både i lokalsamfunnene der de bodde, og noen med en mer offentlig ungdomspolitisk tilværelse. Mange av både døde og skadde er å se på levende bilder og fotografier fra Utøya i dagene forut for, og fra den 22. juli 2011.

Har noen av dere funnet dokumentasjon på at noen av de døde ikke er døde, men lever et annet liv under en annen identitet, isolert fra egen familie og egne venner? Tror dere at det er mulig å gjennomføre noe slikt for så mange barn og ungdommer? Det ville virkelig vært den dyktigst gjennomførte svindelen verden noen gang har vært utsatt for, og tro meg, jeg vet om noen store versjoner av det nevnte. Vis meg et fotografi av en av de omkomne, nå levende, som beviselig er tatt i ettertid av hendelsene på Utøya og i Oslo, så er det case closed. Det finnes mange å lete etter. Det er 77 av dem, alle navngitte.

Det er svært mye av det påtalemyndigheten påsto etter etterforskningen av Utøya-hendelsen som ikke henger på greip. Noe er dokumenterbart galt. Det er også ofre for skytingen som har vist seg å ha et avslappet forhold til sannheten. Mange av både vitners og myndigheters påstander er selvmotsigende. Hvorfor ikke bruke tid og krefter på det som beviselig er galt med alt dette? Og for hendelsen i Regjeringskvartalets del, skulle det være nok å ta tak i til å fylle timeplanen de neste årene.

Hanssen is supposed to have been shot by Breivik on Utøya, and is supposed to still have a bullet in his brain. However, just by studying those three photos, we can tell this isn’t true. We can also tell the entire event is a hoax. I could begin and end with this evidence, since by itself it is conclusive, but I won’t.

Bare ved å studere de tre bildene av Hanssen kan vi konkludere med at det ikke er sant at han ble skutt i hodet på Utøya, og at han ikke fortsatt har ei kule i hjernen? Hvordan pokker skal det gå til? Det er heller ingen påstand om at han har ei kule i hjernen eller i hodet. Den ble fjernet på Ullevål sykehus. Det finnes, eller fantes den gangen, jeg vet ikke om Hanssen har gjennomgått ytterligere kirurgiske inngrep i ettertid, splinter/fragmenter i hans hode, eller i eller nær hjernen, som kirurgene ikke turte fjerne. Det er oppsiktsvekkende hvor lite Miles Mathis har lest eller forstått av alt det han selv påstår finnes av dokumentasjon på Internet.

ABB er i slekt med den jødiske eliten i Norge og Europa

Mathis påstår at han ved hjelp av slektsforskningssider kan koble hele Anders Behring Breiviks slekt til noe han konkluderer med er den norske og europeiske adels- og kjendiseliten. Alle er jøder.

This is the 2011 event starring Anders Behring Breivik as bad guy. But I will show you he is just a gay Jewish actor, likely to soon fake his death. In so doing, I will link him by blood and name to just about everyone famous in Scandinavia and Europe in the 20th century, and every project in Norway since WWI.

Noe av dette stoffet er interessant, noe er aldeles toskete. Det er greit å spekulere. Det kan i mange tilfelle føre til positive resultater, for andre kan enten styrke spekulasjonenes intensjoner, eller de kan svekke eller avlive dem. Begge deler kan føre oss nærmere sannheten. Hans hallingkast, springskaller, lyskespark og svingslag er ikke like elegante og treffsikre hele tiden. Med den kritikken avlevert, må nevnes at mange av de slektene han nevner har såkalt jødisk opprinnelse. Det er imidlertid vanskelig eller umulig å knytte dem alle til ABBs blodslinjer. Selv tviler jeg på at jeg vil være i stand til å gjennomføre arbeidet med å ettergå alle påstandene. Det vil i alle tilfelle føre til flere måneders graving og gransking.

Noen av opplysningene Mathis kommer med i resten av det som omhandler ABBs slekt er svært interessante og bør leses. Når det gjelder påstanden om at ABB snart vil være med på å forfalske sin egen død, så vel, jeg har vært inne på tanken.

Kunstgjødselen

We are told Breivik purchased the fertilizer from “a farming supplier”, but are given no name. So that can’t be verified.

Fra 22. juli-kommisjonens rapport kapittel 2:

Kunstgjødselen var levert fra Felleskjøpet på Rena til Vålstua gård på Åsta i Hedmark.

Fra samme rapport, kapittel 15:

Breivik Geofarm ble registrert med to kundenumre hos Felleskjøpet den 27. april. Den 4. mai 2011 kjøpte Breivik via selskapet Breivik Geofarm seks tonn kunstgjødsel fra Felleskjøpet og oppbevarte det på gården.

Videre påstår han at:

Regardless, he could not have had permission to buy it, since he could not possibly have passed the tests. You have to be actively farming, not just living in a house in the country.

Dette er feil. Ifølge daværende kommunikasjonsdirektør Oddny Estenstad i Felleskjøpet Agri, fantes ingen restriksjoner for kjøp av kunstgjødsel hos Felleskjøpet i juli 2011. Slike produkter var godkjent av mattilsynet, og man trengte ingen lisens eller form for godkjennelse.

https://e24.no/naeringsliv/i/yvBed2/ingen-krav-til-de-som-kjoeper-kunstgjoedsel

I 22. juli-kommisjonens rapport står dette i kapittel 17:

Strengere kontroll med ammoniumnitrat For å få fortgang i begrensninger på stoffer/stoffblandinger som kan brukes til å lage bomber, innførte EU, som del av sin handlingsplan mot terror, begrensninger på omsetning av ammoniumnitrat i 2009. 1. juli 2011 ble begrensningen på omsetningen av ammoniumnitrat også en del av EØS-avtalen. Norsk forskrift om begrensningene på omsetning av ammoniumnitrat trådte i kraft 17. november 2011.

Han fortsetter:

Fertilizer purchases are also reported, so why did the police ignore Breivik?

Som allerede nevnt, var det ikke forbudt verken å selge eller kjøpe kunstgjødsel, så salg til landbruk ble ikke automatisk innrapportert til politiet. PST nevner dette om saken, alt fra 22. juli-rapporten kapittel 16:

PST sier i egenevalueringen at dersom tjenesten hadde prioritert å følge opp informasjonen med full styrke, kunne de kanskje også ha avdekket kjøpet av kunstgjødsel og fattet interesse for Breiviks virksomhet på Vålstua gård på Åsta. Det hadde antakelig fordret at noen som hadde solgt Breivik kunstgjødsel, eller andre som stusset over hans atferd etter at han kom til gården, hadde kontaktet lokalt politi.

Mer fra Mathis:

You may also note the huge contradiction here: organic farms don’t use high-nitrogen fertilizers, do they?

Biodynamisk eller økologisk landbruk? Hvem? Anders Fjotolf? Han skulle etter påstanden dyrke grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster.

Han måtte jo ha sterk motvilje mot å ha noe som helst å gjøre med økologisk eller biodynamisk produksjon å gjøre, for han var etter planen avhengig av å ha legitim grunn til å bestille kunstgjødsel. Og denne aversjonen mot økologisk produksjon bekreftes da han brøt kontakten med eierne av et annet sted der han undersøkte muligheten for å produsere ei kunstgjødselbombe. Dette skjedde etter at de pr. E-mail gjorde ham oppmerksom på at det var forbudt å bruke kunstgjødsel fordi jorda ble drevet økologisk.

https://www.smp.no/nyheter/soere/article371469.ece?fbclid=IwAR21Fdz5Z54dEcohEuV09UILN6AqCXSpj4VEhAW7IqYCzi1hDRyegqj-8vE

Since Breivik had no history of farming, they would have sent sent someone out to the farm to look at his set-up.

Hvorfor skulle de det? De ansatte på Felleskjøpet på Rena trengte ikke dra til lokasjonen for å vite hvordan forholdene var på Vålstua på Åsta Øst. Det fantes ingen restriksjoner på distribusjon av kunstgjødsel i noen former, produktet var godkjent av mattilsynet, og Fjabbolf var registret med firma som skulle drive produksjon av over nevnte grønnsaker og knoller, og hans overtakelse av produksjon av landbruksprodukter på Vålstua var godkjent av landbrukskontoret i kommunen. At en tidligere forpakter og produsent av rundballer til dyrefor fortsatt var den eneste som drev produksjon, var etter det jeg kan huske ifølge en avtale Fjabbolf gjorde med den tidligere forpakteren. Det spiller heller ingen rolle.

Det bør nevnes at det i ABBs manifest er skrevet om hva man bør gjøre for å unngå å vekke mistanke i forbindelse med store innkjøp av relevant kunstgjødsel. Om dette er kopiert fra andre, eller er gjort til en allmenngyldig betraktning av forfatteren også angående norske forhold, vet jeg ikke.

Det sier seg selv at det vil være enklere å gjennomføre dette gjennom en leveranse av kunstgjødsel fra Felleskjøpet til et småbruk eller gård, enn å få dem til å sette det fra seg foran inngangen til ei boligblokk på Romsås i Oslo. Det siste ville sannsynligvis fått det til å ringe ei bjelle hos selv den mest sendrektige av Felleskjøpets mange ansatte.

Mange av Mathis’ påstander er meningsløse. Eller gale. Kall dem hva dere vil. Det kan virke som om han ikke har lest 22. juli-kommisjonens rapport. I så fall har han syndet ganske grovt, for han har så absolutt vært klar over rapporten. Tidlig i sin artikkel skrev han:

The head of the 22 July Commission who wrote the report on the event is Alexandra Bech Gjørv.

The 22 July Massacre in Norway was Fake, part 2

Del 2 handler om alt annet enn selve terrorhandlingene den 22. juli. Mathis pøser på med en slags ADHD-versjon av hvem-er-hvem i Fjabbolfs slekt. Det hele er dårlig dokumentert. Mer interessant er det han skriver om innavlen innen det norske rettssystemet, så som koblingen Arntzen/Arntzen, som jeg selv har skrevet om, at det norske kongehuset er jødiske, at Henrik Wergeland var jøde, osv. Noe av dette har jeg også skrevet om.

The 22 July Massacre in Norway was Fake, part 3

Dette handler hovedsakelig om hendelsene i Oslo den 22. juli 2011.

Fjabbolfs transport av de to bilene fra Åsta Øst til Oslo

Miles Mathis skriver tidlig at:

Breivik allegedly drove two vans into Oslo, one filled with his fertilizer bomb, the other as a getaway. We aren’t told how he drove both in, but it doesn’t really matter.

Hvordan Fjabbolf kjørte bilene fra Vålstua til Oslo er også beskrevet i 22. juli-kommisjonens rapport. En rapport Mathis selv har nevnt, og således må være klar over. Hvorvidt det kommisjonen skriver er sant eller ikke, spiller ingen rolle i denne sammenhengen. Det viser at Mathis slurver.

Han følger opp med å skrive at det ville vært umulig for Fjabbolf å kjøre bombebilen opp gata (Grubbegata) til Regjeringskvartalet og parkere utenfor høyblokka med statsministerens kontor. Han begrunner dette med at gata og området selvfølgelig ville vært stengt for vanlig trafikk. Dette er jo også galt. Jeg forstår godt hvorfor Mathis antar at det måtte være stengt for offentlig trafikk, men det var det altså ikke. Nok en gang slurver han. Jeg forstår at det ikke er så enkelt for en som ikke behersker det norske språket, og hans norske eksperthjelp har helt tydelig ikke vært til særlig stor nytte.

Så kommer det mer visvas, sludder og pølsevev, som på en måte når sitt bunnpunkt med:

Also curious is that the security cameras caught Breivik driving up and walking off, but then mysteriously turned themselves off for the blast. They wanted you to see him drive up, but they didn’t want you to see the blast. Probably because it was a pulse, not a bomb.

Dette er så galt som noe kan bli. Det er publisert minst tre korte videosnutter av eksplosjonen fra tre forskjellige overvåkingskameraer. Det er også publisert skjermdumper/stillbilder fra noen av disse videoene.

Videre nevner han en del hendelser, noen rimelig edruelig betraktet, før han ødelegger dem med allerede dokumentert gale påstander, så som når han bykser i ville hopp tilbake til Utøya-hendelsen og påstår at militæret hadde et helikopter ved Utøya mens hendelsene pågikk. Jeg vet hvem som først påsto dette her i Norge, og jeg vet at han har fått med seg at dette ikke stemte. Helikopteret på bildet som Mathis bruker i sin artikkel ble tatt bilde av etter at Fjabbolf var arrestert, eller etter at skytingen på Utøya opphørte.

Resten av artikkelen er så full av faktafeil og misforståelser at det ville være meningsløst å kommentere noe som helst.

The 22 July Massacre in Norway was Fake, part 4

Fjerde og siste del dreier seg mest om å harselere med Ole Dammegård og å avsløre ham som en slags sjef for kontrollert opposisjon og medlem av en eller annen hemmelig tjeneste.

3.8 4 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vapaus
Vapaus
21. januar 2020 01:50

Jeg har (heldigvis) ikke hørt om denne Miles Mathis før og jeg tror jeg glatt hopper over å sette meg noe mer inn i dennes påstander også. Etterhvert som jeg leste denne artikkelen fikk jeg en tanke i hodet og litt komisk var det jo at da jeg kom til bunnen i artikkelen så kunne jeg lese at denne Matis beskylder Dammegård for akkurat det jeg etterhvert begynte å tenke om Mathis.

Ann-Kristin
Ann-Kristin
21. januar 2020 19:27

Flott du er tilbake. Men denne Matis skal nok få passere i stillhet. Ole D. er nok mer på sporet, ja 🙂

Vapaus
Vapaus
22. januar 2020 16:41

…fra tid til annen forskjellige oppfatninger om hva vi ser. Det er sånn det skal være.

Noe annet ville være ille for skeptikere og sannhetssøkere, om en skulle være enig i alt. Det er slik religions-følgere og autoritetstro holder på, ikke selvstendig tenkende og analyserende individer. Den dagen vi er enige i alle konklusjoner, da ringer det noen varselbjeller.

Nomad
Nomad
25. januar 2020 19:20

Jeg tenker at Miles Mathis er et menneske eller person (abstrakt begrep) som man ikke skal bruke tiden sin på. «Han» er enten en kontrollert opposisjon eller bare dikter opp ting for å tjene penger og begge gruppene oppnår det samme; diskreditere – verb frata (noe(n)) troverdighet, anerkjennelse eller aktelse, skape mistillit til, bringe i vanry. Flat jord og hologrammer under den zionistiske falsk flagg operasjonen 9-11 gjør akkurat den samme nytten. Det er meget bra at du/dere ikke lar den zionistiske falsk flagg operasjonen 22 juli ligge i fred. Klapp dere selv på skuldren, godt jobbet, men det gjelder også alle de andre sakene! 22 juli er vedtatt historisk, men overmakten skal vite at det finnes intelligente mennesker som ikke lar seg lure, spesielt når samme malen er brukt på begge operasjonene..

Nomad
Nomad
26. januar 2020 05:41

Sir Gordon William Duff og Veterans Today er for meg åpenbart zionistisk. En «bedre» utgave av infowars og Alex Jones da dem gjemmer seg bedre. «Khazarian Mafia» og «New Debacle Today! Trump Planning Nuclear Strike on Russia…Soon (updating)» er på deres første side i dag! https://www.veteranstoday.com/2020/01/24/exclusive-trump-planning-nuclear-strike-on-russia-soon/ Ashkenazi-jøder stammer ikke fra halvnomadisk tyrkisk folk fra Sentral-Asia, men fra sør-Europa og jiddisk er et germansk språk. Genes Suggest European Women at Root of Ashkenazi Family Tree https://www.nytimes.com/2013/10/09/science/ashkenazi-origins-may-be-with-european-women-study-finds.html og Surprise: Ashkenazi Jews Are Genetically European https://www.livescience.com/40247-ashkenazi-jews-have-european-genes.html Det blir ingen atomkrig mellom USA og Russland, zionistisk propaganda..