Offentlige øvelser samme dag som terrorhandlinger har skjedd

Dette blir et eget innlegg om et viktig tema som Northolsen hadde noen spørsmål om i Sandy Hook – FEMA hadde øvelse samme dag.

Northolsen sier:

29. juli 2015, 09:22 Rediger

Dette er horribelt.

Men ett spørsmål sitter jeg igjen med her: Hvor OFTE holdes egentlig slike type øvelser – både når det gjelder FEMA og her i Norge med henblikk på Breivik-saken? Jeg tenker statistisk sannsynlighet.

Da skal vi ta en liten titt på dette. Først ei kort liste, og så en litt fyldigere kommentar om hver enkelt sak. Når det gjelder statistisk sannsynlighet tror jeg vi enkelt og greit får holde oss til logikk, uten at det blir satt noe prosentsvar på spørsmålet. I min kommentar i går kveld til Northolsens spørsmål misforsto jeg muligens da jeg svarte at jeg ikke visste om andre tilsvarende hendelser i Norge. Mistenker at Northolsen lurte på hvor ofte de holdt slike øvelser på generell basis, nettopp med tanke på dette med statistisk signifikans. Dette spørsmålet kan jeg ikke svaret på. Holder de øvelser med omfattende scenarier på lista et par ganger i måneden, øker muligheten raskt for at 22. juli-øvelsen var en ren tilfeldighet. Telenor hadde forøvrig en øvelse som handlet om cyber-angrep og sammenbrudd i telekommunikasjonen i Norge samme dag som Telenors tjenester klappet sammen. Mer om det under.

Problemet med offentlige eller semi-offentlige initierte terrorøvelser samme dag som terrorhandlinger har skjedd i virkeligheten er stort. Så stort at folk flest må få vite om det. Så stort at myndighetene i de vestlige nasjoner må stilles til ansvar for de overgrep mot befolkningen de enten har begått direkte, eller gjennom å tilbakeholde kunnskap om hvem som er de egentlige terroristene.

Liste over kjente terrorhendelser der det ble avholdt terrorøvelse samme dag

 • Estonia-forliset 28. september 1994
 • 11. september 2001 hvorpå USA og hele den vestlige verden startet krigen mot terror.
 • Togbombingen i Madrid 11. mars 2004.
 • Londonbombene 7. juli 2005
 • 22. juli 2011 og bombingen av regjeringsbygget i Oslo og nedslaktingen av barn, ungdom og voksne på Utøya.
 • Kinoskytingen i Aurora USA 20. juli 2012.
 • Sandy Hook og skoleskytingen den 14. desember 2012.
 • Boston Marathon-bomba 15. april 2013.
 • Terrorskuddene ved parlamentet i Ottawa i Canada 22. oktober 2014.
 • Terrorskuddene i København 14. og 15. februar 2015.
 • Kirkedrapene i Charleston i USA den 17. juni 2015.

Estonia-saken

Journalist Ole Dammegård skriver i boka Coup D’etat in slow motion at Christopher Bollyn hadde dokumentasjon på at M/S Estonia hadde vært med i en terrorøvelse dagen før den sank. Øvelsen gikk ut på at terrorister hadde plassert bomber på ferga, blant annet ved baugporten, og at tidsutløseren var satt til å detonere bomba omtrent halvveis mellom Estland og Sverige. Med på øvelsen var flere svenske offentlige institusjoner, blant annet Stockholm-politiet. Få timer etter forliset var dykkere nede ved vraket og tok bilder av bombepakker med utløsere på skroget av ferga. NATO holdt en stor øvelse i Østersjøen samtidig som ferga sank, og dette førte blant annet til store problemer med kommunikasjonen i forbindelse med bergingsarbeidet. NATO-skip kunnet vært på ulykkesstedet kort etter at M/S Estonia sank, men ingen skip dukket opp i redningsarbeidet.

11. september 2001

“Bisarre likheter mellom øvelser samme dag og de som utspant seg minutter og timer senere”

http://usatoday30.usatoday.com/news/nation/2002-08-22-sept-11-plane-drill-_x.htm

Federal agency planned plane-crashing-into-building drill … last Sept. 11

WASHINGTON (AP) — In what the government describes as a bizarre coincidence, one U.S. intelligence agency was planning an exercise last Sept. 11 in which an errant aircraft would crash into one of its buildings.

Om disse øvelsene og hvordan flyvåpenet ble beordret til å holde seg fullstendig passive mens “flyene” styrtet inn i bygninger og i bakken, er så mye å skrive at det hadde fortjent ei hel bok. Jeg blir ikke forfatteren av denne, og oppfordrer derfor alle til å lese seg opp om dette omfattende og komplekse stoffet på egenhånd.

Togbomba i Madrid

Den 11. mars 2004 hadde NATO akkurat avsluttet ei uke med øvelse for å “øke sikkerheten” i Europa gjennom å trene på krisehåndtering i forbindelse med terroristangrep. Øvelsen het Crisis management exercise CMX 2004 from 4 to 10 march 2004.

http://www.nato.int/docu/pr/2004/p04-022e.htm

Press Statement
NATO to conduct its annual crisis management exercise CMX 2004 from 4 to 10 march 2004

The 19 NATO nations will conduct their annual crisis management exercise (CMX 2004) from 4 to 10 March 2004. CMX 2004 is sponsored by NATO’s Secretary General. It is jointly run by the International Staff and the International Military Staff, and the two NATO Strategic Commands – Allied Command Operations and Allied Command Transformation.

For the first time, the seven countries invited to join NATO will participate in a NATO CMX. They will observe the conduct of the exercise, which will provide them with an opportunity to familiarise themselves with crisis management procedures prior to their accession to NATO in Spring 2004.

The exercise is designed to practice crisis management procedures, including civil-military cooperation, in order to maintain and improve the Alliance’s ability to manage crises.

The scenario for this exercise is hypothetical. It will depict a developing Article 5 situation within a threat environment that includes a terrorism and WMD dimension. (Article 5 of the Washington Treaty is the basic commitment to collective defence that nations make when they join the Alliance. It states that an armed attack on one or more of the Allies will be deemed an attack against them all). No actual troops will be deployed.

Participants in CMX 2004 will include civil and military staffs in national capitals, at NATO Headquarters, and in both Strategic Commands.

Den idealistiske organisasjonen Voltairenet retter søkelyset mot NATO og Operation Gladio (Stay Behind) i forbindelse med Madridbomba, og mer om dette kan leses ved hjelp av Google Translate – Madridbomba og det atlantiske sporet. NATOs mangeårige generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer uttalte at Det er en tilfeldighet at NATO holdt terrorøvelse i Madrid som ble avsluttet kun timer før toget eksploderte. NATOs scenario gikk ut på 200 ofre. Det offisielle tallet på omkomne er 191.

Londonbombene i 2005

Da bombene eksploderte på to T-banestasjoner og i en buss i London den 7. juli 2005, skjedde det samtidig som det ble holdt en øvelse på terroreksplosjoner på nøyaktig de samme to T-banestasjonene, og nøyaktig den samme bussen. Terrorøvelsen ble altså til virkelighet samtidig som øvelsen ble gjennomført.

Bøker, Google – The Puzzle of 7/7: An In-depth Analysis of the London Bombings

Evan Solomon: We’ve heard something quite extraordinary – could be a coincidence or not – that your firm, on the very day that the bombs went off in London, were running an exercise simulating three bombs going off, in the very same tube stations that they went off. How did this happen? Coincidence, or were you acting on information that you knew?
Peter Power: I don’t think you could say that we had some special insight into the terrorist network, otherwise I would be under arrest myself. The truth of it is –
Solomon: But it is a coincidence.
Power: It’s a coincidence, and it’s a spooky coincidence. Our scenario was very similar – it wasn’t totally identical, but it was based on bombs going off, to the time, the locations, all this sort of stuff. But it wasn’t an accident, in the sense that London has a history of bombs, and the reason why our emergency services did so well, and prepared probably better than any other city in the world, sadly they have to be. So it wasn’t exactly rocket science or totally out of the pale to come up with that scenario unusual though it be to stop the exercise and go into real time, and it worked very well, although there was a few seconds when the audience didn’t realise whether it was real or not.
POWER: Today we were running an exercise for a company – bearing in mind I’m now in the private sector – and we sat everybody down, in the city – 1,000 people involved in the whole organisation – but the crisis team. And the most peculiar thing was, we based our scenario on the simultaneous attacks on an underground and mainline station. So we had to suddenly switch an exercise from ‘fictional’ to ‘real’. And one of the first things is, get that bureau number, when you have a list of people missing, tell them. And it took a long time –
INTERVIEWER: Just to get this right, you were actually working today on an exercise that envisioned virtually this scenario?
POWER: Er, almost precisely. I was up to 2 oclock this morning, because it’s our job, my own company. Visor Consultants, we specialise in helping people to get their crisis management response. How do you jump from ‘slow time’ thinking to ‘quick time’ doing? And we chose a scenario – with their assistance – which is based on a terrorist attack because they’re very close to, er, a property occupied by Jewish businessmen, they’re in the city, and there are more American banks in the city than there are in the whole of New York – a logical thing to do. And it, I’ve still got the hair…

22. juli 2011

Politiets beredskapstropps øvelse den 22. juli 2011, her er fra Aftenposten 26. august 2011:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4208952.ece#.Ud5xNuXIfto

Trente på Utøya-scenario 22. juli

Kun timer før Anders Behring Breivik begynte å skyte ungdommer på Utøya, avsluttet politiets beredskapstropp en øvelse hvor de øvde på en nesten identisk situasjon.

De fire dagene i forveien, og også den samme fredagen som angrepet ble utført, trente politiets beredskapstropp på en pågående terroraksjon som var tilnærmet lik den situasjonen som timer senere møtte de 22 polititjenestemennene i beredskapstroppen på Utøya.

Aftenposten får bekreftet fra sentrale kilder i ledelsen i Oslo-politiet at øvelsen ble avsluttet klokken 15 den samme fredagen.

Alle tjenestemennene fra beredskapstroppen som deltok i Regjeringskvartalet etter bilbomben og senere kom i land på Utøya og pågrep Anders Behring Breivik, hadde tidligere samme dag og i dagene i forveien deltatt i trening på et helt likt scenario.

Dermed rakk politiet så vidt å avslutte treningen før det de hadde trent på ble virkelighet.

Treningen skal etter det Aftenposten vet, ha gått rett inn i det som møtte politiet i Tyrifjorden den samme dagen: et mobilt terrorangrep hvor en eller flere gjerningspersoner kun har som mål å skyte flest mulig mennesker og så skyte politiet når de kommer.

– Det var veldig nærme fasiten. Tilfeldighetene ville det slik, sier en sentral politikilde, som ikke vil siteres med navn.

Kinoskytingen i Aurora 2012

Den 20. juli 2012 ble mange mennesker skutt og drept i kinoen i Aurora i USA mens de satt der for å se på en Batman-film. I likhet med alle de andre sakene jeg presenterer her, kunne jeg skrevet svært mye om politiets “etterforskning” og de øvrige hendelsene, men også i forbindelse med denne saken, lager jeg bare ei kobling til en øvelse.

http://www.denverpost.com/ci_21126462/real-life-shooting-imitates-training-exercise-at-parker

The tragedy that played out in an Aurora movie theater Friday was ironically paralleled as a classroom learning experience in a medical school in Parker the same day.

Rocky Vista University College of Osteopathic Medicine is in the middle of holding specialized classes in disaster life support for 150 second-year medical students. Along with response to natural disasters like hurricanes and floods and terrorist attacks, one of the scenarios being used to train the students is how to respond if a shooter fires at people in a movie theater and also uses a bomb in the attack.

«The irony is amazing, just amazing,» said Rocky Vista Dean Dr. Bruce Dubin.

Skolemassakren i Sandy Hook

Den 14. desember 2012 skjedde den såkalte skolemassakren på barneskolen i Sandy Hook i USA. Her er fra FEMAs egen rapport 2012:

https://jostemikk.com/PDF/Fema_Sandy_Hook_øvelse.pdf

Exercise Plan, Mass Casualty Drill, og  Emergency Response For Mass Casualties Involving Children. Dato for øvelsen, 14. desember 2012.

Den neste er fra kapittel 1, generell informasjon, side 2:

 • Mass Death of Children at a School by Firearms
 • Suicide or Apprehension of Unknown Shooter
 • Use of Media for Evaluation
 • Use of Media for Information Distribution

Boston Marathon-bomba

Den 15. april 2013 skal ei bombe ha eksplodert i målområdet i forbindelse med Boston Marathon.

http://intellihub.com/2013/06/13/homeland-security-admits-boston-drill-eerily-similar-to-marathon-bombing/

Homeland Security Admits Boston Drill Eerily Similar to Marathon Bombing

The Department of Homeland Security has now officially acknowledged the ‘frighteningly similar’ scenarios between an Operation Urban Shield drill they planned for Boston and the actual Marathon bombing event in a Boston Globe article.

TruthStream Media.com reported back on April 23 about the connection between the drill underway on April 15 at the finish line and the counterterrorism exercises conducted by Boston’s Urban Shield team, which including overlapping layers of Homeland Security, FEMA, statewide and regional emergency responders and the City of Boston, including its Office of Emergency Management.

This includes suggestive photographic evidence that may prove members of these emergency agencies were on scene at the finish line bombing no more than 2-3 minutes after the incident (in addition to the Craft International figures who’ve been much discussed). In other words, they were already at the finish line, in formation, conducting a drill.

Terrorskuddene ved parlamentet i Ottawa 2014

Da en terrorist etter sigende gikk berserk i Canada 22. oktober 2014, var representanter for militæret/politiet allerede tilstede og kunne trå hjelpende til. Årsaken til at de allerede var på plass var at de holdt en terrorøvelse samtidig som terroren skjedde.

http://edition.cnn.com/2014/10/22/world/americas/canada-ottawa-shooting/index.html

‘Murdered in cold blood’

Cpl. Nathan Cirillo was «murdered in cold blood» as he stood guard at Canada’s National War Memorial, Harper said, expressing condolences to the slain Canadian soldier’s family.
The soldier appeared to have been shot in the back, said Peter Henderson, a journalist who was at the memorial at the time of the shooting. Other soldiers who were nearby doing drills at the time ran to help, he said.

Et nyhetsprogram fra CBS Canada/The National kan sees på Youtube ved å klikke denne linken. Her er et utdrag fra det TV-programmet nevner:

They [Canadian authorities] may have been surprised by the actual incidents but not by the concepts of them. Within the last month we know that the CSIS, the RCMP and the National Security Task Force … ran a scenario that’s akin to a war games exercise if you will where they actually imagined literally an attack in Quebec, followed by an attack in another city, followed by a tip that that ‘hey some foreign fighters are coming back from Syria.’ So they were imagining a worst case scenario. We’re seeing elements of that happening right now. … [Canadian authorities] may talk today in terms of being surprised but we know that this precise scenario has been keeping them up at night for awhile.

Mer om myndighetenes hardkjør med øvelser på terrorhendelser og annet kan leses her:

http://21stcenturywire.com/2014/10/25/false-flag-ottawa-shooting-attack-reveals-evidence-of-october-drill/

Terrorskuddene i København 2015

Den 14. og 15. februar 2015 skjøt og drepte en muslimsk terrorist to mennesker i det som er beskrevet som en antisemittisk handling. Han skadet dessuten fire politimenn/-kvinner.

Den 13. januar 2015, kun få timer før terrorhandlingen ble gjennomført, skrev journalist Ole Dammegård dette på sin Facebook-side:

Dammegård

Antiterror-enheter skulle holde en øvelse i København, og dette var nok til at Ole Dammegård, som har skrevet mye om tidligere False Flag-operasjoner, antok at noe ville skje den natten i København. Ole Dammegård hadde rett. Nok en gang skjedde terroren i forbindelse med en terrorøvelse.

Kirkedrapene i Charleston i USA 2015

Den 17. juni 2015 gikk nok en enslig ulv amok og begynte å skyte tilfeldige sivile, denne gang kirkegjengere i Charleston. Nok en gang avholdt myndighetene antiterrorøvelse. I Charleston. Om en gal skytter. Nok en gang var det Department of Homeland Security som sto bak.

Active-shooter-drill-on-the-day-of-the-Charleston-church-shooting

Active-Shooter-Threat-Training-program

Oppsummering

Vi lever i en tid der det orwellske krig er fred, frihet er slaveri, uvitenhet er en styrke  har blitt til virkelighet. Myndighetene og Lamestream Media/De presstituerte serverer befolkningen en forfalskning av virkeligheten. Et vrengbilde. En parodi. De som står bak terroren skaffer seg selv ekstra makt gjennom ekstra økonomiske bevilgninger, en stor økning i antall ansatte, og tillatelse til å få gjennomført innskrenkende lover for vanlige menneskers rettigheter ved å gjennomføre nettopp de terrorhandlinger de er satt til å beskytte oss mot. Dette er livsfarlige sosiopater, og skal verden og menneskeheten noen sinne komme på rett kurs igjen, må disse jævlene stoppes. Jeg vet ikke om noen annen mulighet til å få stoppet dem enn at stadig flere mennesker tør gå til anskaffelse av nok mot til å erkjenne for seg selv at de de tror beskytter dem, er nøyaktig samme mennesker som dreper dem og gjør verden til et forbasket utrivelig sted. Kunnskapen om disse vrengebildene av noen mennesker må spres, og den må nå ut til så mange som mulig på kortest mulig tid.

Les gjerne om Telenors anticyber-øvelse som førte til sammenbrudd i telekommunikasjonen her i Norge i EUs cyberangrep-øvelse 30. oktober avløses av Telenor-kollaps. En litt annerledes sak, men med klare paraleller til alle andre hendelser der såkalt realistiske øvelser blir vel realistiske i forhold til det ønskelige for befolkningen, og like mye, i forhold til mulighetene for at vi snakker om bisarre tilfeldigheter.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
sven inge johansen
2. august 2015 16:36

Også det norske Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no), et slags norsk variant av FEMA, har øvelser. Da den fatale brannen i Sogndal fant sted, startet også en rekke mystiske lyngbranner på forskjellige steder. Såvidt jeg av deres øvelsesplan kunne fastslå, var deres folk ikke veldig langt unna brannstedene…

sven inge johansen
2. august 2015 17:49

Det var gamle Lærdalsøyri og ikke Sogndal det gjaldt, i januar 2014. Øvelsesplanene m.m. fikk jeg tilsendt på mail etter å ha lagt igjen en mailadresse på deres hjemmeside.

Amatør1
2. august 2015 18:32

Meget spesielt å se denne oppsummeringen. Her har «tilfeldighetsteoretikere» fått noe å fundere på.

Amatør1
2. august 2015 21:13

Flere øvelser, om enn litt annerledes? Hva sier dere til at den kjente CNN-reporteren Richard Quest personlig møtte ko-piloten på MH370 (Fariq Abd Hamid) og lot seg avbilde sammen med ham noen få uker før MH370 forsvant? Sitatet under er fra CNN (min uthevelse):

http://edition.cnn.com/2014/03/14/world/asia/malaysia-airlines-pilot-profiles/
CNN’s aviation correspondent Richard Quest once visited MH370’s 1st Officer Fariq Ab Hamid in a Malaysia Airlines cockpit, when he was training. Quest watched him land the plane under supervision of a senior pilot in February.

MH370 forvant 8 Mars 2014.

Her er bilde av en smilende Quest i cockpiten sammen med ko-piloten på MH370
http://images.says.com/uploads/story_source/source_image/271740/db46.jpg

Amatør1
8. august 2015 22:32

Her er mer om øvelsene 11 September 2001

WAR GAMES ON SEPTEMBER 11TH
http://911proof.com/9.html

Denne er jo spesiell:

Agency planned exercise on Sept. 11 built around a plane crashing into a building
http://www.boston.com/news/packages/sept11/anniversary/wire_stories/0903_plane_exercise.htm
By John J. Lumpkin, Associated Press

WASHINGTON — In what the government describes as a bizarre coincidence, one U.S. intelligence agency was planning an exercise last Sept. 11 in which an errant aircraft would crash into one of its buildings. But the cause wasn’t terrorism — it was to be a simulated accident.

Officials at the Chantilly, Va.-based National Reconnaissance Office had scheduled an exercise that morning in which a small corporate jet would crash into one of the four towers at the agency’s headquarters building after experiencing a mechanical failure.

The agency is about four miles from the runways of Washington Dulles International Airport.

Agency chiefs came up with the scenario to test employees’ ability to respond to a disaster, said spokesman Art Haubold. No actual plane was to be involved — to simulate the damage from the crash, some stairwells and exits were to be closed off, forcing employees to find other ways to evacuate the building.

«It was just an incredible coincidence that this happened to involve an aircraft crashing into our facility,» Haubold said. «As soon as the real world events began, we canceled the exercise.»

Det blir mange utrolige tilfeldigheter etter hvert.

trackback

[…] Her har Jostemikk en utmerket artikkel på norsk, som jeg her delvis gjengir.  Jostemikk har også en enda mer utfyllende artikkel du finner her: […]