Hvem er vi og hvor kommer vi fra?

Denne saken dreier seg ikke om hva jeg tror eller ikke tror. Jeg følger til dels gamle tekster, og for den gamle sumerske kileskriftens vedkommende, ble denne forholdsvis enkelt oversatt etter at det ble funnet en tekst på en fjellvegg i Irak som var hugget inn på to språk, egyptiske hieroglyfer og sumersk kileskrift. Hieroglyfene var allerede forstått, og dermed var det grei skuring å danne seg en forståelse for kileskriften. Dette handler ikke om sannhet, det handler om at ingen kan fatte holdbare synspunkter på noe som helst når store og viktige deler av vår historie er holdt hemmelig. Det får være opp til den enkelte hva man velger tro/vite noe som helst om. Et interessant fakta er verdt å tenke nøye igjennom. På Wikipedia og andre tvilsomme sider på Internett kalles bibelens skapelsesberetning for, ja en beretning. Den sumeriske kalles for den sumeriske skapelsesmyten. Babylonske herske-ord florerer hvor vi enn vender vår nysgjerrighet og vår søken etter sannheten. Myte stiller i klasse med fornekter, konspirasjonsteoretiker og alle de andre babylonske herske-ordene som er skapt for å ødelegge alle forsøk på debatt og fakta-søken. Med dette sagt så kan det godt hende jeg sprer myter i dette innlegget, for jeg kan ikke sumerisk kileskrift, jeg skriver etter hukommelsen av det jeg har lest om temaet de siste 12 –13 årene, og jeg kan dessuten ha misforstått det jeg faktisk husker korrekt. Mye har sitt utspring fra min egen frodige fantasi, nøstet rimelig sømløst inn i det mer dokumenterbare stoffet. Dette er en røverhistorie, og jeg håper noen vil finne den verdt tiden den tar å lese.

Kort om Abraham

Om Abraham i det hele tatt har levd, ja derom strides de lærde. Denne opprinnelsesmannen for de abrahamittiske religionenes hjemsted er det imidlertid ingen særlig disputt om. Levde han, var han Babyloner. Han ble født i Ur. Jesus var også delvis iraker, ettersom hans mor Maria var etter Moses’ eldre bror Aaron, og han var av Abrahams ætt. Hvor Jesus’ far var fra står ikke nevnt annet enn at det blir henvist til himmelen, hvilket vel tyder på at han kom ovenifra, eventuelt utenfra.Ur

Jødene stammer fra en iraker og derfor har de historisk rett på Palestina

Dette er logikk på nivå med at siden jeg selv er østfolding, burde Finnmark være i mitt eie. En annen ting er at det i disse områdene av Irak ble skrevet en nær identisk skapelsesberetning som den som står i Bibelen. Problemet for tilhengerne av de tre abrahamittiske religionene er at denne opprinnelige skapelsesberetningen er mye eldre. Bibelens utgave er et historisk ran, og deler av GT virker å være lite annet enn en fri omskriving og like fri fantasi for at noen få skulle skaffe seg dominans over de mange.

Starten på det hele – eventyrets/mytens begynnelse

Den første “abrahamittiske” patriarken het ikke Abraham, og fantes han (eller hun), var det høyst sannsynlig snakk om en utenomjordisk eller sumersk opprinnelse. Med utenomjordisk menes da Gud i himmelen, eller Gud(ene) fra verdensrommet. Hva dette har å gjøre med “jøders” avstamning fra Israel å gjøre er umulig å forstå. Selv det første mennesket, en skapning som ifølge de oversatte skriftene på gamle sumerske steintavler ble foredlet fra det opprinnelige mennesket med hår over hele kroppen, som spiste som et dyr og drakk vann rett fra bakken var fra, eller ble skapt i Irak (Babylon/Ur-området). Gud(ene) skapte ham fra jordens kjeller rett nord for Absu (Afrika). Hans opprinnelse ble tatt ut av den blodrøde jorden der, og ordet adama beskrev nettopp denne jorden/leira. Det betegnes faktisk noe lignende på hebraisk i dag. I Guds/Gudenes hender ble det første mennesket skapt, og hans navn var Adamu, eventuelt Adapu (Adam).EnkiDeretter gjorde de en tabbe, for de skapte den første kvinnen på samme måte. Hun ble imidlertid så stri og håpløs å ha med å gjøre at de angret. LilithDenne første kvinnen og Adamus første kone het Lilith, og de drepte henne ikke, men ga henne evig liv som straff. De fleste jøder er livredde denne demonen, så er hun da også beryktet for å i sin umenneskelighet ha en forkjærlighet for å drepe barn. I TV-serien Cheers gifter karakteren Frasier seg med Lilith, og etter en krangel kaller han henne umenneskelig. Serien var jødisk-produsert, og alle i the live studio audience lo høylydt. Jeg er sikker på at alle ikke-jøder lo med, og like sikker er jeg på at ingen forsto noe som helst av hvorfor de lo. I det nye forsøket på å skape ei høvelig kone til Adam tok Enki et av hans ribbein og blandet inn i den røde “skapelsesleiren” i laboratoriet, og denne gangen var det vellykket, eller «vellykket», alt etter øyet som ser og sinnet som oppfatter.

Hvorfor ble vi skapt?

Annunakiene kom fra en annen sol og var ute etter gull. Gullet hentet de fra gruver de fant driverdige, muligens først og fremst i Absu (Afrika, eller egentlig Sør-Afrika). At dette er snakk om annet enn de sagnomsuste kong Salmos gruver virker tvilsomt. Kong Salomo som i Salmos tempel. Frimurernes og Jødenes hellige sted. Det som ligner på Baals tempel, eventuelt landingsplattform, i Baalbek, Libanon. Det er i våre dager kjent som Jupiters tempel etter at romerne fant det som egnet fundament for deres byggplaner. Det kan kanskje være en idé å se etter disse eldgamle gullgruvene på alle steder der vi finner fantastiske og uforklarlige mesterverk bygget i stein? Alt henger som regel sammen med alt, og Occams razor bør være egnet redskap også når det gjelder denne delen av historien. Annunakiene trellet selv i disse gruvene i tusener av år, og dette førte etter sigende til opprør, og muligens denne planetens første streik. De ønsket noen som kunne trelle for dem, og de så seg om etter egnet slavemateriale blant skapningene her på jorden. De fant ingen som var intelligente nok til å forstå kommandoer, og de to lederne Enki og Enlil hadde en intern debatt om det ville være mulig å lage en ny rase. De prøvde og feilet, før “vi” så dagens lys for første gang. Enki (jødenes Gud) likte aldri mennesket, mens Enlil (alle andres Gud) ettersom årtusener gikk fattet godhet for oss.Baalbek Enlil ga oss kunnskap, og dette kalles av jøder og fanatiske kristensionister for å bli lurt til å spise av kunnskapens tre. De ga derfor Enlil navnet Satan, mens det i virkeligheten er han som var vår “Gud”. Jødene inngikk en pakt med broren Enki, og ble sikret rikdom og makt hvis de gjorde alt de kunne for å utrydde Enlils barn, altså alle oss andre.

Forsøket på å utrydde oss

De blandet seg med de vakreste blant kvinnene, noe som minner om tekstene i Bibelens Det var kjemper i de dage. Da de drivverdige gullforekomstene var tømt, dro Annunakiene hjem igjen. Enki ønsket å slette alle spor etter den flere hundretusenårige operasjonen, og dermed utrydde den nye rasen (mennesket) de hadde skapt ved å genspleise seg selv (skapte mennesket i sitt bilde) og primitive menneskelignende skapninger som allerede fantes. Enlil hadde fattet godhet for mennesket og ønsket la oss leve og utvikle oss. Han fikk ikke hindret apokalypsen som ble bestemt kastet over jorden, men han rakk advare menneskene om hva som skulle skje, og ga dem råd om hvordan de og jordens andre skapninger skulle overleve (syndefloden beskrevet i Bibelen).

Når dette skal ha skjedd vet jeg ikke, men det er to kjente hendelser jeg aldri klarer slippe taket i når det gjelder dette. Den første er gitt navnet Yngre Dryas, hendelsen for drøye tolv tusen år siden som utryddet megafaunaen. Den andre hendelsen skjedde for rundt regnet seks tusen år siden, og den tok knekken på Nøstvetkulturen, forandret Sahara fra et frodig område med store elver og ditto innsjøer til den ørkenen vi kjenner i dag. Hardangervidda var skogkledd før denne hendelsen, og er den gitt noe navn, er det det klimatiske optimum. Innlandsisen i Europa (alle isbreer) smeltet iløpet av de foregående årtusener, og selv et så nordlig sted som Ellesmere-øya utenfor nordvest-Grønland ble isfri. Kanskje ble også dagens Amazonas-område forandret fra savanner og ørken til den frodige og livgivende regnskogen den er i dag. Det er av noen påstått at en legende blant indianerne i Sør-Amerika forteller om en hendelse som forandret verden. Store Mor Elv begynte å renne motsatt vei, og der det tidligere var lavland ble det fjell, og der fjellene tidligere lå, styrtet disse i havet. Jeg har ikke gjort meg så mange andre tanker om dette enn det som har med tektoniske forandringer å gjøre, samt det merkelige at Titicacasjøen i Bolivia og Peru for det første er den eneste ferskvannsjøen som har fisken sjøhest. Noe må ha skjedd i området en gang som førte til at et samfunn med bygninger ble oversvømt og fortsatt ligger under vann, og ikke minst at hendelsen, hva den enn var, ødela de fantastiske byggverkene ved Puma Punku i Bolivia.Steinringer i Sør-Afrika

Noen må jo ha laget de fantastiske konstruksjonene av stein

Steinkunst
Fra henholdsvis Egypt (steinbruddet i Aswan), og Puma Punku (de to bildene i midten og til høyre) i Bolivia. Disse ble pr. Lamestream akademikeres påstand hugget/formet ved hjelp av håndholdte runde steiner (Protzen-metoden).

Hvem var byggherrene i Ur, Jerusalem (det såkalte tempelet), Baalbek, Puma Punku, Malta, Hellas, Mexico og de utallige stedene i Mellom- og Sør-Amerika? Hva med Pyrmidene i Egypt? Lamestream forskning har ikke bedre forslag enn å knipe øynene hardt igjen, stikke fingrene i ørene, og hyle LALALALALALA! så høyt de kan. Eller, de har jo en del-forklaring på byggekunst vi ikke er i stand til å gjenskape med dagens teknologi. Den fantastiske og alt-forklarende Protzen-metoden. Absolutt alt av historisk steinbyggerkunst kan forklares ved hjelp av metoden, og den består enkelt og greit av at mennesker kan holde en rund stein i høyre eller venstre neve, muligens i begge never samtidig, og ved hjelp av disse forme alt som finnes av steinsorter, inklusive Aswan-granitt og andesitt (granitt), som er av de hardeste fjellslag som finnes. Jeg tar med dette fordi det ikke engang er forsøkt forklart av forskerne, og siden kong Salomo, tempelhøyden, Baalbek, Ur og Annunakiene allerede er nevnt. De sistnevnte er vel like sannsynlige byggherrer som steinalderbefolkninger uten skriftspråk, uten matematiske kunnskaper, som ved hjelp av Protzen-metoden skal ha formet perfekte steinblokker så som blokka på 1,5 millioner kilo i Libanon (bildet over), og ikke minst de perfekt serie-produserte legoklossene i Puma Punku og andre steder?

Hvem var Jesus?

Han er karakterisert av forskjellige religioner og historiske villkatter som Guds sønn, en helt brukbar profet, en falskner, en revolusjonær, som den egentlige Moses, og den egyptiske farao Akhenaten. Han er også beskrevet som en metafor for mennesket, en skapning med ufattelige, som regel uoppdagede positive evner. Ifølge skriftene i Bibelen var han alt annet enn en jøde, og jeg må innrømme at lite har provosert meg mer i 2016 enn en påstand fra en prest i en av Lamestream Medias/De presstituertes utgaver her i landet i forbindelse med påsken. Presten (historikeren?) tok for seg hva vi visste og hva vi ikke visste med sikkerhet om Jesus, og begynte med Det vi med sikkerhet vet er at han var jøde. Ikke noe kunne vært lenger fra sannheten, og jeg kan bare spekulere i om mannen gjorde seg dum med vilje, eller om han faktisk er fullstendig kunnskapsløs. De sørøstre stammene i Israel som omtales som opprinnelsen til “Jødene”, så som Judahs stamme, lå milevis unna Galilea der Jesus skal ha tråkket sine barnesandaler. Med en morsslekt fra Irak, og en farsslekt fra “Himmelen”, er han like forbundet til “Jødene” som en diamant er til kattemøkk. En var ikke “jøde” selv om en var fra det som kalles Israel. Jødebegrepet var ikke nevnt i Bibelen før en engelsk oversettelse for noen hundre år siden. Dette blir litt på samme måte som dette med korset, som er et ran av hjulet (solkorset). Jesus ble opprinnelig hengt opp i et tre, ikke spikret fast i to planker som dannet et kors.

Sporet om den egyptiske opprinnelsen er svært interessant, ikke minst fordi den egyptiske (og israelske) befolkningen kan ha vært den opprinnelige ariske befolkningen. Dermed er vi tilbake ved dette som har med de to katastrofale hendelsene å gjøre, mest sannsynlig den andre. Noe skjedde som gjorde at befolkningen i Nordsjø-området forsvant. Det var et stort landområde knyttet til det kontintentale Europa og Storbritannia, nesten til Norge. I dag er det bare en fiskebanke vi kaller Doggerbank, og det tidligere landområdet har derfor fått navnet Doggerland.Doggerland Skyldtes katastrofen et voldsomt vulkanutbrudd eller et himmellegemes nedslag, kan vi fantasere om det kan ha vært opprinnelsen til å vandre i dødsskyggenes dal, bokstavelig talt. Atmosfæren kan ha vært så full av rester fra nedslaget eller vulkansk aske og aerosoler at det skygget for sola i en årrekke. Selv tror jeg hendelsen er den som Bibelen beskriver som syndefloden, og at den ikke skyldes at Annunakiene skulle fjerne sporene etter seg, men det gigantiske leirraset som har fått navnet Storeggaraset etter den store masseutglidningen i Norskehavet. Muligens skjedde flere hendelser med tildels globalt omfang. De som overlevde flodbølgen vandret sørover til de kom til Middelhavet, og fortsatte deretter østover rundt havet og videre sør- og vestover til Midtøsten og Egypt. Lederen deres het Moses.StoreggaSenere måtte alle de nye egyptiske lederne ta med seg et utvalg av befolkningen på en symbolsk vandring ut i ørkenen for således å vise seg verdige som ledere. Hver gang dette skjedde tok de midlertidig navnet Moses til ære for Moses den første som ledet sitt folk ut vekk fra deres raserte landområder. Deres nasjons og kulturs senter sank i havet som Atlantis.

Dette nordeuropeiske folket kom til ferdig dekket bord hva angår de megalittiske mesterverkene som var bygget i tidligere årtusener. De lot seg inspirere, og deler av den forhistoriske kunnskapen bak den kulturen som hadde bygget Pyramidene og de andre konstruksjonene lot seg lære av den nye befolkningen utfra det de observerte rundt seg. De forsøkte kopiere den byggeskikken de så, men kunnskapen strakk ikke til, og selv dagens forskere innrømmer at kvaliteten på byggverkene i Egypt ble dårligere og dårligere. At de selv opprinnelig kom fra samme område mange tusen år tidligere hadde helt eller delvis forsvunnet i historiens glemmebok, men fra tid til annen dukket det opp menneskelige genetiske varianter av en biologisk sammenblanding som en gang hadde skjedd. Som langskallene i Sør-Amerika, fantes også lignende mennesker i Midtøsten og Egypt, samt de andre landene som sognet til Middelhavet. En av disse langskallene Akhenaten. Skal en tro relieffer og statuer av ham som er funnet til tross for at det virker som om noen har forsøkt fjerne alt som hadde med ham å gjøre, var ikke den lange skallen det eneste anatomiske særtrekket ved denne mannen som først ble Moses i førti dager, deretter opphøyet til farao. Han er av Lamestream historievrengere gitt æren for å ha etablert den første monolittiske religionen, altså en religion med én gud, men som med alt annet virker dette å være en ren historieforfalskning der alt er snudd på hodet.

Akhenaten var naturvitenskapelig orientert

Farao Akhenaten, gift med Nefirtiti, far til blant andre Tutankhamon, var en kunnskapsrik og uhyre intelligent mann. Han ønsket å fjerne alt han så på som idiotiske religioner og overtro, og satte seg direkte opp mot datidens yppersteprester og forsøkte kaste dem ut av templene. Det var jo senere en annen mann som også skal ha forsøkt å rydde et tempel … Yppersteprester og –prestinner ønsket ikke gi fra seg makten sånn uten videre, og i Egypt og delvis i andre deler av Midtøsten, satte de befolkningen opp mot herskeren. Hva som enn skjedde, en lang rekke bibelske landeplager eller terror fra innsiden, endte det opp med at Akhenaten la en plan om hvordan både hans blod og folket han hersket over skulle oveleve opprøret han så komme.ScotiaHan samlet familie og vitenskapere rundt seg, og ansvar ble delegert til offiserer i hæren og ikke minst til kapteiner og noen blant det kommende mannskapet på skip han lot seile vestover i Middelhavet for å evakuere én del av befolkningen og familien. Andre dro til fots, til hest, og i kamelkaravaner nordover og østover. Denne masseevakueringen har feilaktig ført til historien om Israels tapte stammer. En av disse dro over land nordover, og kjennes i dag under navnet Dans stamme. Landet de slo seg ned i kalles Dans land, eller Dans mark, Danmark. Skandinavia er scan dan nova, landet over dans land. Med den delen av den egyptiske flåten de klarte få med seg, dro en av Akhenatens døtre ut vestover i Middelhavet, gjennom Gibraltarstredet, oppover langs vestkysten av Portugal og Frankrike, over den engelske kanal, vestover langs sørkysten av England, over Irskesjøen og til Irland. Datteren het Scota, eller Scotia, hvilket er det gamle navnet på både Irland og Skottland. Da hun levde i Egypt kalte de henne blant annet Meritaten. De viste hvor de skulle, for det gamle folket hadde aldri glemt sin opprinnelse. Da Scotia gikk i land ved Boyneelvas utløp, var de hjemme igjen. Dette skjedde for snaue 3500 år siden. De andre arisk-egyptiske stammene kan vi i dag se spor etter mange steder, og Iran har sannsynligvis med arian å gjøre. Vi har rødhårede, blonde og blåøyde slektninger spredd østover langt inn i Asia. Altså ikke tapte israelske stammer, men de egyptiske arierne som forsvant. Det er vi som er “jøder”, og vi har blitt utsatt for et stort historisk ran.

Guds sønn, vannskapning, eller et genetisk mesterverk?

Som nevnt er mye som har med Akhenaten å gjøre knust eller tatt ut av vår kanskje viktigste del av historien, og selv hans sønn Tutankhamon ble lemlestet etter sin død, muligens som del av årsaken til at han døde. Akhenaten hadde merkelige feminine trekk. En stor og rundt mage, rundt hofter, og et særdeles langt og feminint ansikt. Det viktigste anatomiske avviket var allikevel hans lange hode. Dette hodet gikk i arv til hans barn, og det var tydeligvis så provoserende at de (yppersteprestene og/eller senere forskere?) forsøkte fjerne det lange bakhodet fra både statuer og byster, og ikke minst, ved å knuse Tutankhamons bakhode. For slik ble han funnet i sarkofagen av Carter og Carnarvon i 1922 under utgravingene i Kongenes dal.

Akenathen med familie
Akenathen og hans kone Nefertiti med tre av barna på fanget. Legg merke til at de voksnes hoder er skjult av de merkelige hattene, mens barnas kraftig forlengede skaller er lett synlige. Verdt å merke seg er også de runde feminine formene.

Akhenaten 2

Hvis datidens billedkunstnere og skulptører ytte sin farao rettferdighet, må vi kunne si at Akhenaten var en merkelig skrue utseendemessig. Han hadde både lang skalle og langt feminint ansikt. Hans runde mage og kvinnelige hofter var også bemerkelsesverdige. Hva som skjedde med Akhenaten vet man ikke. Antropologene kan jo ha slått kloa i hans mumifiserte lik, men offisielt klør egyptologer og andre seg i hodet over hans mystiske forsvinning. Det kan spekuleres over om han ble med folket sitt ut av Egypt og Midtøsten-området, men mest sannsynlig ble han drept og hakket i fillebiter av yppersteprestene og folket disse hadde hisset opp over Akhenaten og hans familie. Jesus forsøkte jo også å lære sine omgivelser om naturen, og sa gjennom Thomas i hans evangelium at det guddommelige mennesket søkte etter befant seg under hver en stein, under hver ei rot, ikke i templer eller såkalte gudshus. Det gikk Jesus ille, og det gikk sannsynligvis ikke stort bedre med Akhenaten. Det kommer flere bilder, men minner først om at jeg skrev om Tutankhamons lange skalle i Kom Tutankhamons slekt fra Rogaland?, hvor det blant annet står:

“Israels” tapte stammer stammet verken fra Asia eller Afrika. Arierne, som de egentlig var, hadde sin opprinnelse fra helt andre breddegrader, og noen har spilt oss et særdeles stygt pek. Neste gang en av mainstreams portvoktere begynner å bable om “kulturens vugge” osv. på TV, bør dere hente hagla og skyte kopeskjermen gjennom veggen skru den av eller skifte kanal.

Når det gjelder hypotesen om at vi stammer fra apene, stemmer dette helt sikkert i Zahi Hawass sitt tilfelle. Resten av oss bør se i helt andre retninger. Som for eksempel å lete etter hvor faraoenes forfedre vandret ut fra, lenge før de slo seg ned i Egypt. Avslutter med et CT-bilde av Tutankhamun som viser profilen.

Tutankhamun 2

Akhenaten og Nefertiti
Akhenaten til venstre, og hans kone Nefertiti til høyre. Begge med knust/fjernet bakhode.
Scotia 2
Scota/Scotia/Meritaten, kjært barn har mange navn. Hun var datter av Nefertiti og Akhenaten, og søster av Tutankhamon. Denne utgaven har heldigvis unnsluppet vandalene, og den lange skallen synes i all sin prakt.
Akhenaten 3
Nok et eksempel på at noen har forsøkt å slette kunnskap om den egyptiske adels lange hoder.

På bildet til venstre vises nok en detaljrik byste av Akhenaten som er ødelagt gjennom fjerning av bakre del av hodet. Noen har ønsket å ikke bare fjerne Akhenaten fra historien, men også hans bakhode må ha vakt bestyrtelse både i hans samtid og blant egyptologer i mer moderne tid. Det lange ansiktet kan kanskje tyde på en sykdom, muligens en kjent sådan. Det spesielle er at “alle” så ut til å se slik ut, mer eller mindre. Et annet anatomisk særtrekk jeg har nevnt er at alle avbildninger av Akhenaten viser hans runde mage og brede, kvinnelige hofter. Fordi de aldri har funnet graven til Akhenaten kan vi ikke vite dette med sikkerhet, men jeg tør påstå at hans kroppsfasong blir godt dokumentert av forskernes rekonstruksjon av sønnen Tutankhamon. Vi skal ta en titt på disse litt lenger ned, og de er hentet fra National Geographic.com.

En mulig årsak til merkelig utseende kan være at innavlen var minst like stor blant de kongelige dengang som den har vært blant de kongelige familiene i Europa helt fram til våre dager. Dette kan henge sammen av flere grunner, og den mest interessante må være at de europeiske royale påstår å slekte på nettopp faraoene i Egypt, og krever muligens å være av samme blod som Akhenaten. De kongelige har vært overrepresentert blant stormestre og andre høygraderte frimurere de siste hundreårene, og det “pussigste” av alt er at i Storbritannia kan ikke en ny konge eller dronning krones uten å få plassert en historisk stein under baken. Dermed dreier vi inn på det mine faste lesere allerede vet hvis de har god hukommelse, at jeg har skrevet at de kongelige følger gamle jødiske skikker parallelt med eldgammel egyptisk historie. Begge sider påstår å ha guddommelig opphav, og de kongelige er jøder, og jødene er de kongelige. Under seremonien der frimurerne som følger den skotske riten som vi gjør i Norge, fjernes kandidatens hud-forkle, det han bærer foran skjødet. Dette er en rituell fjerning av forhuden for at kandidaten skal bli forhøyet til jøde/menneske, og legge tiden med et liv blant kveget og trellene bak seg. Er det ikke utrivelig å tenke på angående 1905 og vår nye stormesterkonge? Steinen jeg nevnte, Stone of the Cones, eller Kroningssteinen, ble tatt med av tempelridderne fra Tempelhøyden (kong Salomos tempels kjeller) og til Skottland, der frimurerne, eller egentlig tempelridderne (som ikke finnes ifølge 22. juli-etterforskerne), har hatt ansvaret for den i tusen år. De kaller den Jacobs pute.

Tutankhamon 2
Rekonstruksjon av Tutankhamon, Akhenatens og Nefertitis sønn.

 

Tutankhamon
Rekonstruksjon av Tutankhamon. Scanning av hans skjelett viste et komplisert ankelbrudd, et knust bakhode og andre skavanker. Legg merke til de brede, kvinnelige hoftene, som ser identiske ut med de hans far ble “avbildet” med.
Stone of Cones eller den britiske kroningssteinen
Bildet er hentet fra Andrew Powers bok Ireland land of the Pharaohs – The Quest for Our Atlantean legacy. Jeg har anbefalt den boka før, og nå gjør jeg det igjen.

Ireland land of the Pharaohs – The Quest for Our Atlantean legacy.

Så hvem er hvem? Er vi jødene? Er jødene svindlere og historieranere? Er kongefamiliene i Europa Jøder? Var Akhenaten egenglig Jesus og Moses? Hvor lå Atlantis? Hvorfor får ikke de som er ariere lov til å være ariere?

Dette får være opp til den enkelte å ta stilling til, og lykke til med det. Det eneste jeg ønsker tillegge er at de som skal bli frimurere må sverge tro på Jesus, og det eneste frimureriet dreier seg om er ren og skjær avgudsdyrkelse med egyptiskjødisk satanistisk tilsnitt. Tok dere hintet? Jeg vil også be dere tenke litt større enn akkurat området rundt Israel/Palestina og Egypt, Iran og Irak når det gjelder makten til kong Salomo den gulltørste. Noen sitter med så mye penger, makt og kunnskap at det er som å spille poker med motstandere som har lov til å se våre kort, mens vi andre aldri får lov til å titte på deres. Vi er dømt til å tape, og tape har vi gjort. Så det plystrer. Noen er glade i gull, og disse gullelskerne ønsker å rense jordas overflate for alle som er skapt treller, bortsett fra en og annen nødvendig kongelig hoffrumpetørker.

3.5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Pål
Admin
Pål
18. mai 2016 20:19

Hei Jostemikk, og takk for en knallgod artikkel, atter en gang. Mennesket er en fantastisk skapning. Jeg har i mange år hatt følelsen av at det er noe alvorlig galt med den historieversjon vi blir indoktrinert med. Alene det faktum at den fremstår…nærmest kjedelig, avbrutt av krigshandlinger, bør vel få de fleste til å stusse. Dette sammenliknet med alle de eksisterende tydelige og uomtvistelige spor etter tidligere tiders høyavanserte sivilisasjoner og kulturer bør i sum lede en til konklusjonen om at vi overhodet ikke blir fortalt sannheten. Din artikkel forteller kanskje deler av sannheten, eller i det minste gir den veldig god hjelp til å begynne å riste av seg hjernevasken og indoktringeringen. Så takk igjen, jeg håper du skriver mer om disse ting.

Bare et spørsmål: Jeg ble anbefalt å lese følgende nettside http://jahtruth.net/ Er dette en nettside du kjenner til (kjenner innholdet i), og er det i såfall på linje med den kunnskap og viten du allerede har om disse og relaterte emner?

Amatør1
18. mai 2016 22:28

Meget tankevekkende. Du er rasende god til å stille spørsmål, i det minste 🙂 Jeg pleier å se etter fysiske tegn på at ting ikke er helt som det blir fortalt. Den steinen i Baalbek faller i den kategorien, slik jeg ser det.

Jeg er veldig enig i det du sier her Enn så lenge kan jeg lite annet gjøre enn å oppfordret alle til å studere dette og annet historisk stoff på egenhånd, og så danne seg en oppfatning av tingenes reelle tilstand utfra dette.

Det er nøyaktig dette vi trenger. Alt for mange lener seg til «autoriteter» som svært ofte viser seg å være noe helt annet.

Det viktigste i vitenskapen er å våge å stille kontroversielle spørsmål. Det er også innenfor vitenskapen å stille opp hypoteser som kan seinere kanhende blir falsifisert. På den andre siden er det nok av «forskere» som presenterer forklaringer som forlengst er falsifisert, og det er ikke vitenskap.

Takk for et flott bidrag til vitenskapen! Jeg vet ikke nøyaktig hvor svarene ligger, men jeg vet at spørsmålene er vesentlige!

Pål
Admin
Pål
18. mai 2016 22:48

Takk for svar Jostemikk, både «her» og «der». Dette er i sannhet interessante greier. Jeg har jo skumlest litt på jahtruth.net og ser at mye henger på samme greipa. Så det er vel mye bra å tilegne seg på den nettsia også kanskje. Det jeg har problemer med på jahtruth.net er vedkommendes/gruppens tilsynelatende promotering av «harde straffer» for enhver som ikke følger Torah nærmest bokstavelig. Blir litt «extrem-islam» over det som kanskje legger hindringer i veien, spesiellt for mange av oss («majoriteten») som absolutt bør sette oss inn i disse ting. På den annen side kan det jo være slik, at vi er plassert her fordi vi skal finne veien tilbake, som går gjennom øyet på nåla i høystakken. Spennende uansett, jeg vil lese alt hva du kommer med av relatert stoff.

Forøvrig også fullt ut enig med Amatør1

Amatør1
19. mai 2016 23:06

Vi får fortsette å nøste så godt vi kan alle sammen

En annen brikke i dette puslespillet er den berømte Antikythera Mekanismen som kan være en form for analog datamaskin,

The Antikythera Mechanism has been called an «ancient calculator,» but there is so much more to it than meets the eye. The shoebox-size device has a complex gearwheel system of 30 intricate bronze gear wheels used to run a system that displayed the date, positions of the sun and moon, lunar phases, a 19-year calendar and a 223-month eclipse prediction dial. This makes it an analog computer of great complexity. No other machine of known existence shows a similarity in advanced engineering for at least another 1,000 years.

Spørsmålet er selvsagt om dateringen «between 70 B.C. and 60 B.C.» er korrekt. Uansett er denne maskinen helt spesiell, og mer enn hinter at kunnskapen om bl.a. astronomi var langt framskreden for flere tusen år siden.

J. Johansen
12. juni 2016 17:27

«Dette får være opp til den enkelte å ta stilling til, og lykke til med det. Det eneste jeg ønsker tillegge er at de som skal bli frimurere må sverge tro på Jesus, og det eneste frimureriet dreier seg om er ren og skjær avgudsdyrkelse med egyptiskjødisk satanistisk tilsnitt.»

Dette er noe rett og noe feil her Jostemikk. De må sverge tro på ‘gud’ – ikke Jesus, og det kan være hvilken gud som helst, de kaller ‘gud’ ‘the Great Architect of the Universe’ (The Serpent aka Lucifer). Riktig at den nok har «egyptiskjødisk satanistisk» tilsnitt. Jeg har lest noen avhoppere fra frimureriet sier at i de fleste losjer er forbud mot å nevne Jesus Kristus, fordi deres ‘gud’ er universell.. passer alle…

«The true Mason is not creed-bound. He realizes with the divine illumination of his lodge that as a Mason his religion must be universal: Christ, Buddha or Mohammed, the name means little, for he recognizes only the light and not the bearer. He worships at every shrine, bows before every altar, whether in temple, mosque or cathedral, realizing with his truer understanding the oneness of all spiritual truth.» – The Lost Keys of Freemasonry, Manley Palmer Hall,

«The Unitarian/Masonic Christ is very similar to the New Age Christ, a guru-type figure possessing a more elevated or spiritual state of consciousness than the average man.», as per Madam Blavatski’s teachings.

Freemasons, Jews and King Salomos (Third) Temple
http://www.riksavisen.no/freemasons-jews-and-king-salomos-third-temple/

Kjell Erik Midtgård
Kjell Erik Midtgård
25. oktober 2016 11:14

Jeg savner her kilde belegg / underbyggelse / dokumentasjon / lenker for påstander.
Det er helt klart Akenaton https://no.m.wikipedia.org/wiki/Akhnaton med barn led av marfans syndrom. https://no.m.wikipedia.org/wiki/Marfans_syndrom og at dette er genfeil og arvelig. Det har vært hevdet oxo Abraham Lincoln hadde samme lidelsehttps://en.m.wikipedia.org/wiki/Medical_and_mental_health_of_Abraham_Lincoln . Den «europeiske» fyrstefamilien Oldenborg døde ut grunnet genfeil forårsaket av inneavel. Akenatons familie / etterslekt blev utslettet. Ypperstepresten Ay kuppet tronen. Han hadde slektsbånd (hun var hans barnebarn) til akenathons datter som var kona til tutankamun.

Tronene har alltid vært inntatt av ymse og man kan hevde tronene ikke har gått i agnatiske linjer slik hevdes fra konspirasjonsteoretikeres hold. Derimot synes tronene være besatt av elite, et cluster presteskap, hvor på toppen residerer Pontifex Maximus. Europas eldste kongehus, det danske, som nå besitter nær alle tronene i Europa https://no.m.wikipedia.org/wiki/Christian_IX_av_Danmark ble skiftet ut gjennom at agent ved hoffet fedret den inngiftede dronningens barn. Tildømes fedret Blucher Christian Fredrik som skrev norges grunnlovhttps://no.m.wikipedia.org/wiki/Christian_IX_av_Danmark og hofflege Struense (slangens brorskap) fedret Christian 7 barn.https://no.m.wikipedia.org/wiki/Christian_VII_av_Danmark_og_Norge legg merke til makten ble omsider snappet opp av teologhttps://no.m.wikipedia.org/wiki/Ove_H%C3%B8egh-Guldberg . Jeg påstår man ikke kan forklare makten / kongehusene med familie / agnatisk linje, men må se til elite / presteskap under Pontifex Maximus.