Neanterthalene forsvant brått og tilsynelatende uforklarlig – det samme gjorde megafaunaen et par titusen år senere

Vitenskapen har ingen brukbar hypotese om årsaken til at neanterthalene forsvant, eller døde ut som rase, som det mer korrekt beskrives. Den tidens mennesker kunne kalles raser, i motsetning til dagens bolsjevik-sosialistiske diktatur, der alle er like, og vel så det. 20-30 tusen år senere forsvant også megafaunaen. Var begge hendelser “vår” skyld?

Ikke bare er dette ille for vitenskapen og alle verdens dawkinister når det gjelder manglende forklart årsak til utryddelse, de vet ikke engang når neanderthalene dukket opp. Ikke vet de hvor de dukket opp fra. I det hele tatt, de vet lite av verdi som forklaring på hva disse skapningenes historie dreier seg om. Like famlende arrogante er de når det gjelder hva som forårsaket masseutryddelsen av megafaunaen. Her er noen av dawkinistenes mulige hypoteser om hva som skjedde.

“For 40.000 år siden ble det fryktelig kaldt.”

Denne kulda var foruten å være lei nok i seg selv, man fryser som kjent lettere når det er kaldt, årsaken til ekstra snøfall som akkumulerte seg som økt isvekst. Neanderthalenes leveområder skrumpet, og de ble presset sørover, der de møtte på nok en fiende. Oss.

Vi tar en titt på de dataene vi har, og dveler ørlite ved et par selvmotsigelser i dawkinistenes hypoteser

GISP2, iskjerneprøvene fra Grønland i Regi Alley et al.

Jeg gjør oppmerksom på at som med alle andre proxy”data” som har forsøkt å stable en historisk-geologisk temperaturserie på beina, hefter det også store usikkerheter ved denne forskningen. Det er imidlertid det “beste” vi har, og minst like interessant som rekonstruksjonen av innlandstemperaturen på Grønlandsisen, er tallene for akkumulasjon av snø på breplatået.

GISP2-temperatur

Mainstream sier at for 40.000 år siden ble det brått mye kaldere. Hvor de har disse kunnskapene fra vites ikke. Det kan i hvertfall ikke være fra GISP2-dataene. Det eneste de viser er at jo, det ble brått kaldere rett som det var, men slik så det ut til å være under hele forrige istid og de 100.000 årene de varte, under det man antar var selve storhetstiden for neanderthalerne. Det ble dessuten like brått varmt som det ble kaldt. Forskere kaller disse hendelsene for 1000-års hendelser. Her vises disse i vår livgivende, men akk så korte mellomistid. Dette er samme data som vises over da vi krabbet ut av istiden, avbrutt av Yngre Dryas, før det stabiliserte seg sånn noenlunde for ca. 10.000 år siden.

Tusenårshendelser

Disse tusenårshendelsene, eller Bond Events, forekom også under hele den perioden det var istid, så disse brå skiftene i temperatur var ikke unntaket under neanderthalenes storhetstid, de var regelen:

Bond-events

Når legger isbreer på seg og vokser?

Kort fortalt, når det er varmere. Høyere luftfuktighet gir økt nedbør. Økt nedbør når det er kuldegrader, gir økt snøfall. Økt snøfall gir isvokst. Se her:

GISP2-akkumulert-snø

Som med det antarktiske kontinentet i dag, som er en av de tørreste ørkener på jorda, må en kunne anta at det var, om ikke like, så lignende forhold på Grønland under forrige istid. Kaldt, tørt, og fryktelig langt til iskanten med varmt hav. Hver gang temperaturen steg, økte snøfallet på Grønland, og isen vokste. Rett nok synes en forandring på grafen over rundt perioden for ca. 40.000 år siden. Hvorfor denne divergensen finnes, ingen synlig temperaturforandring, men økt snøfall, har jeg ikke funnet noen forklaring på hos datasamlerne og –granskerne. Hvis akkumuleringen av snø på Grønlandsisen viser en mer korrekt temperaturhistorie enn temperaturdataene, kan det synes å ha vært en tørrere og kaldere periode som startet for ca. 40.000 år siden, men som grafen over viser, det må ha vært helt marginalt.

Neanderthalene var tilpasset et liv i kulde langs iskantene

Dette er noe forskerne har skrevet ganske mye om. Fysiologisk var neanderthalene tilpasset et barskt klima. Vi snakker om tøffe gutter og jenter med et nasalt hulrom som tilsvarer bihuler på størrelse med Nidarosdomen. Dette ga muligheten for å varme opp lufta de pustet inn, og hindret således nedkjøling. Viltet de jaktet på og levde av var også tilpasset det kalde klimaet og åpne, forblåste steppeområder. En av årsakene til at de kunne leve under slike forhold var kroppsstørrelsen. De var “mega”store, derav navnet megafaunaen. Gresseterne var digre, med mammuten som ledende rent størrelsesmessig, men også andre dyr var store.

Megafaunaen tok brått slutt under det som må ha vært kataklysmiske tilstander i det som er kalt Yngre Dryas. Denne hendelsen vises på flere av grafene over, og betegnes ved at verden så ut til å være på god vei ut av de 100.000 år med istid som formet geologien på store deler av den nordlige halvkulen, før det brått ble veldig mye kaldere. Noen forskerne har i mange år forsøkt å forklare dette gjennom en asteroide-hypotese, altså et nedslag med dertil hørende dramatiske konsekvenser. Mer politisk korrekte forskere har like lenge forsøkt å latterliggjøre denne hypotesen, og har gjort dette ved hjelp av en mer “in” hypotese, der alt som er galt nå, og noen gang har vært det, skyldes menneskets ødeleggelser av den naturlige balansen. Vi utryddet alle de store dyrene gjennom jakt. Legg merke til akkurat dette med vi, for det var ikke neanderthalene som sto bak denne masseutryddelsen på flere kontinenter, de forsvant mens forholdene lå godt til rette for deres måte å leve på. Det var de (vi) som utvandret fra Afrika som sto bak styggedommen, selv om vi ifølge mainstreams portvoktere var både få og dumme. Dessuten var vi fysisk svake, og ikke tilpasset et liv i kulda langs isbreenes fronter under forrige istid.

Et paradoks, er det ikke?

Mens neanderthalene var tilpasset et liv under kalde, barske forhold rent fysiologisk og gjennom hundretusener av år med tilpasning, stormet vi ut av Afrika til tross for at vi var alt annet enn tilpasset et liv under slike tøffe, klimatiske forhold. At nyere forskning viser at vi dukket opp både her og der, og at det fantes flere arter av oss av hittil ukjent opphav, synes ikke å påvirke portvokterne i nevneverdig grad. Det er nøyaktig det samme vi har sett skje i klimasaken. Først het trusselen global nedkjøling, før den skiftet navn til global oppvarming. Da det viste seg å verken bli særlig mye kaldere eller varmere, skiftet portvokterne taktikk, og ga fenomenet navn som  klimaforstyrrelser og menneskeskapt møkkavær.

Et av argumentene for utryddelsen/forsvinningen av neanderthalmennesket fulgte av seg selv. De har det så enkelt på den måte, dawkinistene. Vi var jo så forbasket tilpasningsdyktige. En rase av moderne mennesker, som til tross for at vi ikke er tilpasset noe som helst her på jorda rent klimatisk sett, med mulig unntak et liv i de tropiske områdene av planeten, med brask og bram stormet fram og ødela tilværelsen til en mer primitiv art. En stokk dum rase mennesker, som ikke hadde mulighet til å stå imot vår briljans. At neanderthalene hadde større hjerner enn vi har ser ikke ut til å ha satt noen stopper for denne hypotesen. Ei heller at disse skapningene, med sine store hjerner, var tilpasset et liv på de isnende steppene langs iskanten gjennom både naturlig seleksjon i hundretusener av år, og at de hadde fordelen av å ta opp kampen på hjemmebane.

Ikke særlig smarte?

Man kan lett la seg friste til å si noe så atalt som at dawkinistene ikke er særlig intelligente, men det vil være en altfor lettvint forklaring. Det er like sannsynlig at de rett og slett ikke har tatt seg tid til å tenke seg særlig godt om. Dere vet, tidsklemma og alt det der. En bør også holde mulighetene åpne for at de i det store og hele har rett. Hvem vet? Det er imidlertid et stort problem med den arrogansen de utviser etter å ha utviklet den til perfeksjon. Man påstår at man har rett, og at alle andre, altså de som mener å se svakheter med dawkinistenes hypoteser, er dumme som en neanderthaler, selv om ingen i dag kan vite om neanderthalene var mindre intelligente enn oss. Derfor følger det naturlig, ifølge dawkinistenes benytttede logikk, at det ikke er mer å forske på. Ikke mer å undres over. Svaret er gitt. De som er kjent med klimasvindelen vil kjenne igjen denne måten å argumentere på. The science is settled. Gi oss allikevel mer makt og mer penger, slik at vi kan finne enda sterkere dokumentasjon på det vi allerede vet, eller har fått ordre om å si at vi vet.

Ikke vet jeg hvordan andre har det når det gjelder dette, men for meg er det vanskelig å se det som annet enn en fiende av nysgjerrighet. En trussel mot selvstendig tenking. Et forsøk på å ødelegge mulighetene til å forstå naturen enda bedre enn vi forstår den nå.

Yngre Dryas-hendelsen – da “vi” tok livet av megafaunaen

At “vi” klarte dette var litt av et kunststykke. Særlig hvis vi skal tro verdens dawkinister. Der dreier alt seg om tilpasning og den sterkestes rett. Det som på engelsk blir kalt survival of the fittest. At vi sto bak en slik masseutryddelse av de artene vi var avhengige av for å overleve som art blir ikke sett på som den selvmotsigelsen det i virkeligheten er, altså det motsatte av å overleve fordi vi tilpasset oss. En art som befinner seg på et så basalt meningsløst nivå at de utrydder sitt eget livsgrunnlag kan tvilsomt kalles godt tilpasset naturen. Det gjør oss ikke til en del av naturen, det gjør oss til en fiende av vår egen eksistens. Vi hører ikke hjemme her på denne planeten. “Vi” tok blant annet livet av mammuten, mastodonten og sabeltanntigeren, her i samme rekkefølge, bildekilde er Wikipedia:

mammut

Mastodont

Sabeltanntiger

“Vi” klarte også det utrolige å påvirke temperatur og snøfall på den nordlige halvkulen

Det finnes nemlig ikke grenser for hvilken makt “vi” har over naturen. Ifølge dawkinistene er hvert enkelt individ av “oss” som en Gud å regne. Vi kan skille havet, vi kan gå på vannet, vi kan forandre klimaet og føre til masseutryddelser. Se på denne grafen en gang til. Se hva som skjedde nøyaktig samtidig som megafaunaen forsvant under perioden som er oppkalt etter blomsten dryas octopetala, eller reinrose som den heter på norsk:

Bond-events

Den dramatiske hendelsen som vises på grafen skyldtes vår uvettige jakt på de byttedyrene vi var avhengige av for å overleve som art. Jeg stiller spørsmålet rett ut. Hvilken idiotisk logisk forståelse ligger til grunn for en slik påstand? Er det logikk en må være dawkinist for å forstå? Det er jo i realiteten ikke annet enn en sosialantropologisk absurditet!

Var en smell fra verdensrommet årsaken til masseutryddelse og tusenårig kulde?

Younger Dryas impact hypothesis
From Wikipedia, the free encyclopedia

The Younger Dryas impact hypothesis or Clovis comet hypothesis is the hypothesized large air burst or earth impact of an object or objects from outer space that initiated the Younger Dryas cold period about 12,900 BP calibrated (10,900 BP uncalibrated) years ago. The hypothesis has been largely questioned by research that stated that most of the conclusions cannot be repeated by other scientists, misinterpretation of data, and the lack of confirmatory evidence.

The hypothesized impact event scenario stated that the air burst(s) or impact(s) of a swarm of carbonaceous chondrites or comet fragments set areas of the North American continent on fire, causing the extinction of most of the megafauna in North America and the demise of the North American Clovis culture after the last glacial period. The Younger Dryas ice age lasted for about 1,200 years before the climate warmed again. This swarm is hypothesized to have exploded above or possibly on the Laurentide Ice Sheet in the region of the Great Lakes, though no impact crater has been yet identified. An airburst would have been similar to but orders of magnitude larger than the Tunguska event of 1908. The hypothesis proposed that animal and human life in North America not directly killed by the blast or the resulting coast-to-coast wildfires would have likely starved on the burned surface of the continent.

Portvokterne hater denne forskningen. De forakter hypotesen fra A til Å. Alt som kan forklares uten portvokternes “sannhet” om at “vi” har all skyld, skal angripes, drepes og brennes.

Litt mer om denne forhatte forskningen

Det er lenge siden jeg første gang hørte om denne teorien, og da var største styrke ved den at det geologiske laget som dekket de første centimeterne over laget da clovisfolket levde i Nord-Amerika inneholdt mengder med mikroskopiske karbonkuler, som er forenlig med voldsomt trykk og like voldsom varme i forbindelse med meteornedslag.

Karbonkule

Den vitenskapelige krangelen har likhetstrekk med både klimaforskningen og den opprinnelige teorien til Alfred Wegener om platetektonikk, ikke dermed sagt jeg tror vi er i nærheten av å til fulle forstå de geologiske masseforskyvningene av jordoverflata.

University of California – Santa Barbara

Comprehensive analysis of impact spherules supports theory of cosmic impact 12,800 years ago

Påvirket nedslagsfelt yngre dryas
The researchers studied the impact spherules in 18 sites
in nine countries on four continents for this study.

(Santa Barbara, California) –– About 12,800 years ago when the Earth was warming and emerging from the last ice age, a dramatic and anomalous event occurred that abruptly reversed climatic conditions back to near-glacial state. According to James Kennett, UC Santa Barbara emeritus professor in earth sciences, this climate switch fundamentally –– and remarkably –– occurred in only one year, heralding the onset of the Younger Dryas cool episode.

Det dominerende fakta er alt vi ikke vet

I sterk motsetning til det Richard Dawkins ved hjelp av sin portvoktermentalitet og sine banale hersketeknikker forsøker få folk til å tro, florerer usikkerheten innen de forskningsfeltene alt dette innlegget favner. Ikke vet jeg hva Dawkins mener om Thomas Malthus og hans skremselspropaganda angående befolkningsvekst, men han har da i sannhet skrevet om temaet på en måte som styrker Malthus’ hypoteser gjennom sine tanker om familieplanlegging og menneskets egoistiske gen med tilhørende ragnarok med tanke på en truende befolkningseksplosjon. I så fall mener Dawkins at vi gjennom evolusjon har utviklet oss til å bli en trussel mot oss selv. Vi har ikke blitt bedre og bedre tilpasset for å sikre vår egen eksistens, vi har blitt så godt tilpasset at vi vil ødelegge det økologiske grunnlaget for vår egen art, altså rygge baklengs inn i det som i bestefall kan betegnes som ei evolusjonsmessig bakevje av dimensjoner.

Frykt ikke, for verdens dawkinister har forlengst funnet løsningen på problemet!

Seleksjon er svaret på problemet. Neida, ikke naturlig seleksjon som dawkinistene later som om de er tilhengere av, men en seleksjon kontrollert av dawkinistene selv. Etter mange år med perfeksjonering av darwinismen ved hjelp av det motsatte av  naturlig seleksjon, har de ved hjelp av eugenikk, å avle supermennesket ved hjelp av innavl, samt å sterilisere de nøye utvalgte uverdige, funnet ut at de skal bygge ei framtid på sine egne suverene gener. The Superior Human Beings.

The Georgia Guidestones

Det dette dreier seg om er nesten en blåkopi av det vi har opplevd i klimasaken, der diverse tenketanker, Jørgen Randers, David Rockefeller, Ehrlich og flere andre av de ledende figurene bak «grønn» revolusjon har uttrykt samme ønsker. Jacques Cousteau gikk så langt at han uttalte i The Unesco Courier 1991:

It’s terrible to have to say this. World population must be stabilized and to do that we must eliminate 350,000 people per day.

En annen kjent og toppranket frimurer er prins Philip, hertugen av Edinburgh. Han uttalte seg om å bli reinkarnert som et dødelig virus. Tenkte han på HIV-viruset? Den mutasjonen de forsøkte seg på mellom svineinfluensaviruset og vanlig sesonginfluensavirus? Spørsmålet er relevant:

I just wonder what it would be like to be reincarnated in an animal whose species had been so reduced in numbers than it was in danger of extinction. What would be its feelings toward the human species whose population explosion had denied it somewhere to exist… I must confess that I am tempted to ask for reincarnation as a particularly deadly virus.

Her er den geniale prinsen i sine arbeidsklær som murer:

Prinsen som frimurer

Tilbake til steinene i Georgia.

Guidestones

Teksten står på flere språk, blant annet engelsk, swahili og hebraisk. Her er førstnevnte:

http://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones#Inscriptions

1 – Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature.
2 – Guide reproduction wisely — improving fitness and diversity.
3 – Unite humanity with a living new language.
4 – Rule passion — faith — tradition — and all things with tempered reason.
5 – Protect people and nations with fair laws and just courts.
6 – Let all nations rule internally resolving external disputes in a world court.
7 – Avoid petty laws and useless officials.
8 – Balance personal rights with social duties.
9 – Prize truth — beauty — love — seeking harmony with the infinite.
10 – Be not a cancer on the earth — Leave room for nature — Leave room for nature.

Her er det tydelig at noen ser på seg selv som Guddommelige, og at noen skal stå der og bestemme hvem som skal gå til høyre, og hvem som skal gå til venstre, hvilket fører til følgende selvmotsigende avslutning på dette innlegget:

Takk Gud for naturlig seleksjon!

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

3 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Spiren
Spiren
6. februar 2015 14:01

Forsker sparket etter å ha oppdaget dinosaur-fossil som bare er noen få tusen år gammelt

http://apenbart.com/2014/07/25/forsker-sparket-etter-a-ha-oppdaget-dinaosaur-fossil-som-bare-er-noen-fa-tusen-ar-gammelt/

Vapaus
Vapaus
25. oktober 2019 18:31

Man kan lett la seg friste til å si noe så atalt som at dawkinistene ikke er særlig intelligente, men det vil være en altfor lettvint forklaring. Det er like sannsynlig at de rett og slett ikke har tatt seg tid til å tenke seg særlig godt om. Dere vet, tidsklemma og alt det der.

Det er absolutt grunn til å være på vakt mot etablerte «sannheter» som med tyngde påstås at er ferdig forsket og undersøkt ja. Det å spørre, grave undersøke, stille spørsmål kan aldri være feil hos tenkende individer og skulle slike undersøkelser bli forbudt ved lov (som jo også er tilfelle omkring noen hendelser), så er det virkelig grunn til å heise noen røde flagg mellom øra. Men så lenge mange sitter fast i «brød og cirkusfella», så ligger vel endel av de røde flaggene godt pakket inn bakerst i skapet hos mange. Dessuten er det snakk om livslang hjernevask fra bleiestadiet hvor oppfordring og oppmuntring til selvstendig tenkning ikke akkurat har vært i førersetet.