Hvorfor dekker Riksadvokaten over forsikringssvindelen på Scandinavian Star?

Denne saken finnes originalt på Riksavisen.no, og forfatter er Jarle Johansen. Publiserer den her på Jostemikk etter forespørsel, og den omhandler et svært viktig tema. Saken om Scandinavian Star kommer til å ligge som et spøkelse i bakgrunnen til End of Days, akkurat som 22. juli 2011-saken, og mange flere med dem.
Jostemikk


Tittelbildet: Maskinsjef Steinhauser i full uniform i diskoteket på den tiden han selv har sagt i avhør at han lå og sov.

Hvorfor dekker Riksadvokaten over forsikringssvindelen på Scandinavian Star?

Written by J.Johansen on 24. februar, 2016

I matematikken opererer vi med et begrep som kalles ‘fellesnevneren’. Finner en fellesnevneren har en svaret. Hva er fellesnevneren på Liland, Torgersen, Orderud, Viggo Kristiansen, Scandinavian Star sakene, og alle andre saker hvor Riksadvokat Bush med liv og lyst går inn for å forhindre at rettferdigheten skjer fyldest.

Scandinavian Star, og Riksadvokatens motiver for å skjule forbrytelsen. Elefanten og fellesnevneren i Scandinavian Star rommet vil nok komme overaskende på enkelte. Vi kan spørre, hvorfor er ikke en slik sentral posisjon på åremål? Hvorfor kan ikke posisjonen som Riksadvokat innehas av nordmenn? Er vi nødt til å slite med den tilsynelatende korrupte til han dør?

Er der noen saker i rettsapparatet eller hos Politiet du ikke kan forstå et fnugg av, helt usaklige argumenter bak, om noen i det hele tatt, så kan du være helt 100% sikker på at der er en agenda som beskrevet heri bak. Noen av ‘deres’ skal dekkes, ditt tap skal tjene dem, på en eller annen måte. Det har vært hevdet at domstolene opererer med lister fra ‘noen’ hvem som skal vinne og tape i retten. Dommen er dermed avgitt på forhånd, de mer eller mindre intelligente og uintelligente dommere skal bare sørge for å finne frem begrunnelsene for sine oppdragsgiveres ordre.

ABBA – I Wonder

 

Jeg lurer også på. Og jeg er den første i Norge siden andre verdenskrig som syr sammen sakene i en helhet (følg linkene i slutten av artikkelen for grundig dokumentasjon), og forteller hele historien og ikke bare deler av den. “A chance in a lifetime, but who the hell am I if do not even try. I am not a coward, and now I must be strong, yes I will take it, It can’t go wrong”. 🙂

Selv om det er med notoriske mordere og udådsmenn vi har med å gjøre høyt på strå, skal de avsløres; Riksadvokat, frimurere, politi, dommere, jøder, og andre mordere og satanister, Mossad med underbruket OSS/CIA, Stay Behind, Gladio og Satans oldemor, alle korrupte, og som alle arbeider for det jødiske Sion, egler jeg opp, jaja, det går vel bra.

Som barnesangen sier; «Når Han styrer båten så går det så bra på veien til Himmelens land» 🙂

Jeg foretrekker Guds velvilje mer enn deres.

“om mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker sig og beder og søker mitt åsyn og vender om fra sine onde veier, så vil jeg høre fra himmelen og forlate deres synd og læge deres land.”2 Chronicles 7:14

Abraham ber for SodomDa sa han: Herre, bli ikke vred om jeg taler bare denne ene gang til! Kanskje det finnes ti. Han svarte: Jeg skal ikke ødelegge den – for de tis skyld.”Gen 8:32

Sodom ble ødelagt. Der fantes ikke ti rettferdige. Ruinene av Sodom er idag funnet av arkeologer.

Person, som var om bord på Scandinavian Star 40 gange efter branden, kommer med ny kritik af norsk politi. Tidligere chef for Søfartstyrelsens opklaringsenhed Knud Skaareberg Nielsen fortæller nu, at han i 1990 oplyste fire navne fra besætningen på Scandinavian Star, som kunne være mulige gerningsmænd bag skibsbranden, der kostede 159 mennesker livet.

– <strong>Men de (det norske politi, red.) gad ikke engang at skrive dem ned</strong>, siger Knud Skaareberg Nielsen til avisen.
http://nyheder.tv2.dk/krimi/2016-02-23-endnu-en-embedsmand-deler-sin-viden-om-scandinavian-star

For det finnes intet skjult uten at det skal bli synlig, intet hemmelig uten at det skal komme for dagen”. Mark. 4:22

Når Gud har bestemt at ting skal åpenbares (gresk; apokalypse), så må kristne som finner ut av ting dele det med sin neste, eller drifte bort fra Guds nærhet. Den eneste måten vi kan stoppe dem på, er at vi gir dem nok uskyldig blod å ofre. Når begeret er fullt, når de har myrdet nok, så vil Gud legge deres illusoriske utopiske Nye Verdensrike (verdensorden) i ruiner. DET viser Bibelen oss at slik har det alltid vært. Når ondskapen og perversiteten og ‘obstruction of justice’ ble for stor i deres samfunn, så ble de lagt i grus, for da hadde de ikke lenger Abrahams rettferdighetssans, de var ikke lenger regnet blant de rettferdige, de var utstøtt, de var guddommelig fordømt istedenfor velsignet.

70 år etter de hadde drept Jesus og flesteparten av apostlene, var de drept eller på flukt. Takk og lov. Men det talmudiske Babylon dyret, Sodom & Egypt, helet seg igjen, og kom sterkt tilbake. Nå for siste gang sier Bibelen.

Problemet er at de alltid kontrollerer begge sider i verdenspolitikken, så når Gud lar deres utopiske idiotier falle, så drar de alle med seg i fallet, gjerne i form av en arrangert verdenskrig eller tre. Men vi trenger ikke tilbe dem, vi trenger ikke følge dem og støtte dem i deres udåder. Vi har fri vilje, Gud gav oss den. Vi kan bruke den om vi vil. Husk at den som tier samtykker, gjøres medansvarlig i åndelig perspektiv.

“Når han ropte, ville de ikke høre. «Så, når de roper, vil ikke jeg heller høre», sa Herren over hærskarene.”Sakarja / Zechariah 7:13

Forholdet til Gud går alltid to veier.

Salomon før han falt i unåde av horedom utenfor sin stamme og satanisme (okkultisme) sier:

«23 Da lar jeg min ånd strømme ut til dere og kunngjøre ordene mine for dere…. Jeg ropte, men dere ville ikke høre,
strakte hånden ut, men ingen lyttet.

25 Dere kastet alle mine råd til side,
ville ikke lytte da jeg talte til rette.

26 Derfor skal jeg le når ulykken rammer,
og spotte når dere blir slått av redsel,

27 når redsel kommer som et uvær
og ulykke som en storm,
når nød og trengsel kommer over dere.

28 Da skal de rope, men jeg svarer ikke,
de skal lete, men ikke finne meg.

29 For de hatet kunnskap,
de valgte ikke å frykte Herren,

30 de ville ikke ha mitt råd,
viste ingen respekt da jeg talte til rette.

31 Derfor skal de smake frukten av sin ferd,
bli mette av sine egne planer.

32 Den uvitende vender seg bort og mister livet,
dåren er sorgløs og går til grunne.

33 Men den som hører på meg, bor trygt,
i ro uten redsel for noe ondt.».

Salomons Ordspråk / Proverbs 1:23, Proverbs 1:25-33

 

«Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner;» – Johannes 15:13

Bee Gees – How Deep Is Your Love (1977)
”Because we live in a world of fools, breaking us down, when they all should let us be”

De som er redd dem for å bevare de usle livene som leves i deres perverse systemer for samfunnet og verden, de har igrunn valgt å tilbe Dyret, Dyrets Merke, mer enn å lyde Gud. Hvor der er frykt der er aldri kjærlighet (agape, jfr. 1 John 4:18), bare en substitutt. De frykter mennesker og systemene mer enn Gud. På den måten mister de ikke bare kroppen, som vi alle skal en dag – spiller ingen rolle når, kun hvem vi er når vi drar, men de mister også sin spire til gudommelige ånd og sjel som kan vare evig (Matt. 16:26). De dør like tom innvendig som dyr på fire føtter; kopier av hverandre aka Dyrets Merke. Fordi de gav avkall på den gudommelige ånd som Salomon nevner og som Jesus befordrer til sine.

Der ER begrensinger for hva Gud tillater dem til enhver tid, ref. Jobs Bok. De som er redd dem og deres ondskap, de har bare et sennepsfrø eller ingen tro på at Gud har større makt enn disse satanister (Åp. / Rev. 2.9 & Rev. 3.9) i verden.

Norges Talmudiske Riksadvokat

Fellesnevneren i sakene til Riksadvokaten er at de er alle bare syndebukker, for noen som har gjort sakene, om det er Stay Behind, Gladio, ‘jøder’ eller Frimurere som må beskyttes, går ut på ett. De tjener alle den okkulte Talmudiske internasjonale jødedoms aspirasjoner for den Nye Verdensorden (anti-Krists rike), deres Sion (Zion). Tverrpolitisk enighet og servilitet.

(New) Jerusalem
«And did those feet in ancient time.
Walk upon Englands mountains green:
And was the holy Lamb of God,
On Englands pleasant pastures seen!

I will not cease from Mental Fight,
Nor shall my Sword sleep in my hand:
Till we have built Jerusalem,
In Englands green & pleasant Land»
– William Blake

Satanister kuppet Sion.

Alt er oppklart i Scandinavian Star saken, av støttegrupper og sivile enkeltpersoner. Spørsmålet er bare hvorfor myndigheter er så aktive i å hindre at rettferdigheten skjer fyldest. For å forstå det må vi kjenne historien om vårt samfunn og vårt rettsystem.

Riksadvokaten og hans motstand mot etterforskning av Scandinavian Star brannen.
«Det var ikke meningen at det skulle bli en så voldsom brann» har Maskinsjef Heinz Steinhauser (mannen SINTEF brukte som teknisk rådgiver) uttalt til kaptein Lars Ekstrøm, tidligere skipskollega i Sea Escape.

Kaptein Lars Ekstrøm uttaler, blant annet på ett lydbandopptak vi har i vår besittelse, – Niels Erik Lund og Kenneth Engstrøm bestilte brannen. For eksempel når de trengte penger for reparasjoner eller ombygninger satte de fyr pa skipet. – Forsikringspengen gikk til Fred Kassner, Niels E. Lund og Steinhauser, som er den som ligger bakom brannen.
– Steinhauser gikk hjemme i et år, han fikk veldig mye penger og investerte i containere, og kjøpte hus pa Bahamas og i Florida. – Ekstrøm forteller videre at: Steinhauser hadde problemer med spriten og når han er full, prater han for mye. – En gang sa Steinhauser til meg: Lars jeg trodde ikke at det skulle bli en så voldsom brann, det var ikke meningen at det skulle bli så stor brann!

Alle undrer pa hvordan Heinz (Steinhauser) slapp unna med dette. (How he could get away with it)

http://fffs.no/wp-content/uploads/2012/06/fffs-skandinavianstar2.pdf

For Riksadvokat Bush er ikke dette så viktig å ta notis av. Istedenfor ringer Riksadvokatembetet fremtredende advokater i Norge (2006) og gir «høflige» anmodning om å holde seg langt unna saken.

«Han mener etterforskningen er motarbeidet av sterke krefter i det norske samfunnet». – Klomsæt
http://www.dagbladet.no/2016/02/21/nyheter/innenriks/scandinavian_star/brann/etterforskning/43233716/#_ga=1.110742469.1587394620.1451514596

Alle tror at rettssystemet er deres, men rettsystemet er ikke det norske folk sitt. Det er herskernes rettsystem, som skal gi herskerne rett og rettigheter, som skal dømme og belønne sine egne, som skal være en slags oppdragelsesanstalt for almuen. Når du forstår dette, så vil alt bli så mye bedre, rent kognitivt sett.

«I rettsystemet møter du ikke retten, men makten» JJ 2008.

«- Det er mye som tyder på at det ligger alvorlige straffbare forhold bak, som aldri ble etterforsket. I så fall står det mektige krefter bak og dekker over, sier advokat Harald Stabell til VG
http://scandinavian-star.vg.no/eierne

Involverte jøder

Tittelbildet: Maskinsjef Steinhauser i full uniform i diskoteket på den tiden han selv har sagt i avhør at han lå og sov.

Maskinsjef Heinz Steinhauser, hovedmannen bak brannen etter eget utsagn, er sannsynligvis jødisk. Sannsynligvis var eierne bak forsikringsbedraget i SeaEscape det også…. Den nye granskningskommisjonen vil ikke ta opp dette her, men de vet det… alle sammen. Hvis ikke de vet hva de ikke har lov å se på, så hadde de ikke fått delta i kommisjonen.

The Steinhauser Family
http://www.jewishfamilieshistory.org/entry/steinhauser-family/

Eierne av SeaEscape
http://scandinavian-star.vg.no/eierne

ST. THOMAS CRUISE LINE OG FRED KASSNER Eierne som IPS representerer, skal være firmaet St. Thomas cruise-Line på Bahamas, og en stor amerikansk investor ved navn Fred Kassner. Vi kan ikke trykke antakelser om hvem som står bak St. Thomas Cruise Line.

Når det gjelder Fred Kassner, derimot, er dette en stor aktør i reiselivsbransjen i USA. Fra hovedkontoret med rundt 500 ansatte i New Jersey, leder han selskapet Liberty Line.
KASSNER TIDLIGERE INVOLVERT I SCANDINAVIAN STAR Det er hevdet at Kassner først ble klar over Scandinavian Star som mulig investeringsobjekt i forbindelse med tvangsauksjonen.
Det er imidlertid klart at Fred Kassner var en sentral figur bak SeaEscape, og dermed den tidligere driften av Scandinavian Star. Nå fortsetter han som bakmann i videre drift av Scandinavian Star

DET POLITISKE MILJØ i Norge, Sverige og Danmark, må kritiseres på det aller skarpeste, for sin unnfallenhet overfor avgjørende forutsetninger for sikkerhet på skip: • Det skjer fortsatt ingen kontroll av eierforhold, eller avklaring av hvem som er ansvarlig for drift av passasjerskip, eller for skader ved ulykker som måtte oppstå.

http://www.scandinavianstar.no/pdf/rederne_tilbake.pdf

Kasner Name Meaning

«Variant of German Kastner or respelling of Kassner.Czech: topographic name for someone who lived on a street, from a derivative of German Gasse ‘street’, or possibly from German Kastner.Jewish (Ashkenazic): occupational name for a community treasurer, from German Kastner or alternatively from German Kasse ‘cash(box)’, ‘coffer’ + the agent suffix -ner. »
http://www.ancestry.com/name-origin?surname=kasner

Fellesnevneren finnes, i en eneste ting i disse sakene. Jøder, Frimurere eller andre av deres tjenere, de trenger alltid syndebukker for sine synder og ondskapsfullheter. Nærmest umettelig behov.

Frimurere og Jøders skjønne forening

– og konspirasjon mot Gud og mennesker (Salmene, Psalm 2:2 og Psalm 83:5).

http://www.riksavisen.no/frimureriets-hemmeligheter-og-menneskerettigheter-fra-kong-salomons-tempel/

http://www.riksavisen.no/freemasons-jews-and-king-salomos-third-temple/

Ingen kjente skipet bedre enn ham. Maskinsjefen var ansatt i det Miami-baserte rederiet, SeaEscape, som sannsynligvis var skipets reelle eiere da det brant.

Dette bildet er tatt av en passasjer i diskoteket under en time før det begynte å brenne for første gang.

En uniformert Steinhauser satt sammen med EDB-ansvarlig på skipet, en danske som i dag er død.

Før han gikk bort hadde dansken mye kontakt med stiftelsen og han fortalte at dette var eneste gangen han så Steinhauser i uniform, attpåtil med fire striper. Noen av mannskapet har forklart det samme.

http://www.dagbladet.no/2015/04/06/nyheter/scandinavian_star/skipsbrann/etterforskning/brann/38563850/

 

«To fra mannskapet tente på brannen om bord i Scandinavian Star, hevder en tidligere dansk sjøfartsinspektør overfor TV 2.»

«Han mener saken er lett å oppklare for politiet.

– Det burde være like enkelt å oppklare som et sykkeltyveri. Hvis man vil, sier Jensen.»

http://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2016/02/20/195201118/inspektor-scandinavian-star-brann-patent-av-mannskap

Ja. Hvis man vil. Men man vil ikke. Hvorfor vil man ikke?

«My family hired a local Irish-American attorney who told me straight up that Jews enjoy exalted and protected status in America, and they never go to jail or get arrested even when they are caught in the most flagrant and blatant crimes. The infrastructure of society simply insulates and protects them, and anyone daring to investigate, arrest, prosecute, or incarcerate them, almost always gets destroyed professionally and personally. The lesson is to «never fuck with the Jews» () «But of course even the local Hamptons cops never dared to raid, investigate, or arrest these guys, for the same reasons these Jewish men when they were kids were never harassed in school or in the workplace».
http://henrymakow.com/2016/02/Jews-bullied-me-my-entire-life%20.html

Og slik er det Norge også.. rettsystemet dømmer dem ikke, politiet etterforsker dem ikke. Justis korrumperes for at de skal få sin vilje, de eller deres venner vinne, og deres fiender tape.

Hvorfor beskytter Den Jødiske Elefanten (Riksadvokat Bush) i Scandinavian Star rommet forbrytelsens hovedpersoner? Fordi de er jøder.. lovene våre gjelder ikke for dem. De er hevet over Loven.

Hellige Kuer etterforskes ikke i Vesten. De dømmes aldri heller. Vi skal kjenne dem på fruktene, sier Jesus. I alle saker hvor det har vært justismord, og uforklarlige avgjørelser fra norsk rettsystem, så er dette motivet bak det. De gjør det ikke for moro skyld. De gjør det for NOEN i sitt nettverk, gjennom de som anser seg som ‘åndelige Jøder’ – Frimureriet (som om det skulle være noe å trakte etter og være stolt av en slik tittel, et skjellsord i kristendommen, for det er IKKE Jesus’ sin definisjon av ordet ‘jøde’ de bruker); nyttige idioter for de såkalte jødene, som avslørt her og her.

Frimureriets Hemmeligheter og Menneskerettigheter fra Kong Salomons tempel
http://www.riksavisen.no/frimureriets-hemmeligheter-og-menneskerettigheter-fra-kong-salomons-tempel/

Freemasons, Jews and King Salomos (Third) Temple
http://www.riksavisen.no/freemasons-jews-and-king-salomos-third-temple/

Slik har det vært siden andre verdenskrig, når Oslo-guttenes speiderlag kalt MILORG kom ut fra de dype skoger i Oslo-knickers og knestrømper, hvor de hadde gjemt seg hele krigen, mens krigseilerne utkjempet den krigen som langtifra gav Norge frihet, uten at de visste det, og som advokat og diplomat Synnøve Taftø Fjeldbakk sier i et brev til Aarsnes at hun fant papirer i et departement «hvor departmentene ble oversvømt med engelske propaganda eksperter, de fleste av jødisk hærkomst», etter ‘freden’ kom.

overgivelse_av_Akershus_festning
Tyskerne kapitulerte aldri ovenfor noen
norske ‘Hjemmestyrker’ og overførte makten
til dem, men til den britiske øverstkommanderende
for de allierte Sionister, Baron Rothschilds
‘The City’/’The Crown’.

Norge fremdeles under okkupasjon

Oddmund H. Hammerstad sier i boken «Oppgjør med maktspill og overgrep i De hemmelige tjenester»:

«Når så sterke krefter og store ressurser settes inn for å hindre at det historiske bilde blir tegnet fullt ut, er det nok dessverre grunn til å anta at det er fordi det er meget alvorlige feilgrep som er begått. Jens Chr. Hauge og Haakon Lie kniper munnen igjen. Den første mer enn den andre. En gang snerret Lie til en journalist: «Nærmer du deg Jens Chr. Hauge med spørsmål om hvilke spesielle kontakter han hadde i USA, vil han be deg å dra til H.!, og det gjør jeg også, dra til H.!» 3)

Hammerstad: «Haakon Lie skal i samme forbindelse ha uttalt: «Vi hadde en oppgave å løse«. Det er nærliggende å spørre: Hvilken oppgave hadde Haakon Lie og hans partifeller påtatt seg å løse? Og hvem var oppdragsgiveren?»

««Vi skulle bygge et nytt Jerusalem»«, sa Håkon Lie til Waage (UiO magasin Replikk). Så vet vi det. Jødenes Sion. Anti-Krists rike, i sin patologiske stormannsgalskap skal hele verden være deres, hele verden skal de herske over. Vel, jeg tar avstand fra dette.

Denne har ingenting med Kong David å gjøre, bare med den senere okkulte Salomon å gjøre, Star of Rephan.
Denne har ingenting med Kong David å gjøre, bare
med den senere okkulte Salomon å gjøre, Star of Rephan.

Professor Thomas Chr. Wyller skrev brev til Jens Chr. Hauge 15. januar 1997. Han avsluttet brevet slik:

«Den generasjon som følger etter aktørenes tid, har en ubetinget rett til å spørre for derved å få vite. Du har et like selvsagt krav på å bli hørt, Men noen rett til å tie har du ikke. Velger du tausheten, stjeler du – imperialistisk -historien fra etterslekten. Den spør hva skjuler du under gullhjelmen?» 4)

Norge solgt til England (The Crown, Baron Rothschild)
http://www.riksavisen.no/frigjoeringen-1945-norge-solgt-til-england/

John Nikolai Omark “Krigen Til Havs” sier s. 239 o.f. : “På spørsmål om hvor pengene kom fra, forklarte Lie til politiet at Sjømannsforbundets avdeling i New York etter krigen forvaltet 35 000 dollar for Arbeiderpartiet, det skulle ha vært donasjoner til partiet fra tre jødiske fagforeninger i USA.”

“Ifølge Lie selv i boken “Krigstid 1940-1945 (Tiden, 1982), ble det samlet inn penger i USA mot slutten av krigen til det som fikk navnet Amerikansk Arbeiderhjelp og som ble overført til Norge via Stockholm, og denne innsamlingen var det Lie selv som sto for. Videre fikk Lie “ordre” fra London om å plassere en bestilling på “.. trykkeriutstyr: presse, settemaskiner og matriser” som skulle leveres etter krigen. Denne bestillingen krevde en “down payment” (delbetaling i forskudd) på 100 000 dollar. Penger fantes ikke, og, skriver Lie:”

“… igjen gikk veien til jødiske arbeiderorganisasjoner. Utstyret ble kjøpt og betalt.”

“Ja, sannelig hadde Arbeiderpartiet mye å takke jødiske organisasjoner for. Men hvordan et slikt nært forhold til jødiske organisasjoner var blitt etablert, skriver Lie ingenting om. Under alle omstendigheter sitter man igjen med en følelse av at det er noe med Lies forklaring til politiet som ikke stemmer. …. Det er all grunn til å anta at det var avlyttingsutstyr til POT Lie hadde med hjem fra USA, …”.

http://www.riksavisen.no/sjoemannsorganisasjoners-integritet/

Det er bekreftet fra heftig kontrollerte mainstream at både Hauge og Lie var tilknyttet sionistenes OSS, forløperen til CIA. Håkon Lie til og med giftet seg jødisk, med Minnie. Han kan vel være jøde selv for alt hva jeg vet. Nesegrevet avslører ham jo kanskje.

ss

Jeg ville sagt ‘JUSTIS-vesenet, for Politiet er involvert også Jostemikk, ikke bare rettsvesenet, men OK, skjønner hva du mener. Smilefjes

«Rettsvesenet i Norge har vært dominert av “gutta på skauen”-gjengen, som senere etablerte Stay Behind, eller Operation Gladio i Norge. De startet også opp et medlemsblad til hjelp for sine lyssky handlinger, og dette medlemsbladet er på alltungemålet kjent under navnet Verdens Gang. Historien forteller oss at bankene, e-tjenestene, enkeltnasjonenes rettsvesen, og i mange tilfeller frimureriet, er ett og samme. Disse samfunnsinstitusjonene må de ha full kontroll over for å kunne gjennomføre sine handlinger og styre samfunnet og menneskeheten i den retningen de ønsker. Riksmediene og universitetene like så. Det som forsterker disse antakelsene, eller påstandene om du vil, er en hel rekke av “tilfeldigheter” vi ser i forbindelse med 22. juli-saken».

https://www.jostemikk.com/?p=2927

Kom ut av henne mitt folk

Gudfryktige jøder må komme seg ut og ta avstand fra hva deres sataniske askeNazi stammefrender (Khazarer) gjør, om ikke de vil havne i samme sekkefold som dem, og høste intet annet enn forrakt og guddommelig straff. Den som tier samtykker. Far ikke vill! Gud lar sig ikke spotte; for det som et menneske sår, det skal han og høste (Galaterne 6:7).

Det er igrunn planlagt at Maskinsjefen skal falle nå, kommisjonen skal gi ham nådestøtet – det synest meg avgjort, siden han er død, kan han bli kastet til ulvene som eneofring for å ta støyten for den kollektive jødiske sammensvergelse og agenda (han døde nylig 58 år gammel, mulig myrdet for ikke å røpe de andre som var med ham, som betalte ham), fordi presset ble for stort – de kunne ikke klare å holde det på avstand lenger i denne saken. Men sannsynligheten er stor for at hans oppdragsgivere vil gå fri.

Menneskene må bli styrt av Gud, eller de vil bli hersket over av tyranner.

Menneskene må bli styrt av Gud, eller de vil bli hersket over av tyranner.

De gir massen en av sine egne som Passover Lam, slik at de kollektivt skal gå fri. Hjelper dem ikke. Gud ser dem, vet alt de har gjort, mot oss og andre, gjennom tidene. Israels Gud er IKKE død. Fremdeles på sin trone.

Siden det eneste som anses konstant i verden er disse menneskenes ondskap, og den perverse verden de skaper, så kan en vel like gjerne se frem mot Himmelen. KUN de som er av Sannheten, og ikke deltar i løgnene, kommer dit.

Urett på urett. Barnevern og familiens oppløsning, jødene ønsker det, jødene får det, rettsystem og politi stiller villig opp, hele systemet blir tilrettelagt for hva jødene ønsker, ikke hva vi ønsker. Se sitatene fra dem selv i denne artikkel. Immigrasjon, multikulturalisme, listen er endeløs, avkristne nasjonen ved endring av Grunnloven, alt for hvordan de skal ødelegge vårt land og skape det i sitt bilde, i Dyrets og anti-Krists bilde.

De som trives i dette rottehull kalt Verden med jødenes Nye Verdensorden, så fylt av filth, løgner, perversiteter og urett, er alvorlig syk, og bør få sin hjerne undersøkt (John 12:25). Himmelen, Guds Rike er ihvertfall veldig langt fra dem, diamentralt motsatt faktisk.

«Så eder en sæd, som rettferdigheten krever, få eder en høst efter kjærlighetens bud, bryt eder nytt land! For nu er det tiden til å søke Herren, til han kommer og lar rettferdighet regne over eder.» – Hoseas 10:12

Bee Gees – I’ve Gotta Get A Message To You

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ingrid
Admin
25. februar 2016 09:59

Det har vært mange vestlige ledere som har forsøkt å løse dette uendelige og uløselige problemet, ofte ut fra et godt hjerte. De fleste har fått sin straff. Napoleon var en av dem. Douglas Reed skriver i kapittel 18 sin bok «The Controversy of Zion» om de problemene Napoleon støtte på.

[…] Statsrådet selv var i tvil og delt i spørsmålet, så Napoleon innkalte 112 ledende representanter for jødedommen i Frankrike, Tyskland og Italia, slik at de kunne komme til Frankrike og besvare spørsmålet.
Den uutgrunnelige verden som Napoleon trådte inn i, er bare svakt forstått av ikke-jøder. Den kan belyses gjennom følgende to sitater:
«Som følge av aksepten av ideen om Det Utvalgte Folk og om frelsen, var den jødiske verden judosentrisk, og jødene kunne utelukkende fortolke alt som skjedde fra ett synspunkt med dem selv i sentrum (Kastein).
«Jøden konstruerte en hel historie om verden, hvori han gjorde seg selv til sentrum. Og fra det øyeblikk der Jehova inngår pakten med Abraham, utgjør Israels skjebne verdens historie, ja hele verdensrommets historie, og er den eneste skjebne som verdens Skaper bekymrer seg om. Det er som om sirklene blir mindre og mindre. Til sist er kun punktet i sentrum tilbake: Egoet» (Houston Stewart Chamberlain).
Den ene av disse autoritetene er en sionistisk jøde, og den andre er hva den første ville kalle en antisemitt. Leseren vil se at de er fullstendig enige med hensyn til kjernen i den jødiske tro.

Reeds bok forklarer på en svært god måte hvordan dette «sentrum» i de siste par århundrer snek seg inn på styrende makter og skaffet seg viktige posisjoner der de kunne påvirke statsministres og presidenters avgjørelser i viktige saker som angikk sionistene (og det gjør jo det meste). I tillegg forteller han forhistorien om hvordan det kunne bli slik. For de som ønsker til fulle å forstå dette enorme problemet, vil jeg varmt anbefale å lese boka. Nå har jeg på nytt lest nøye gjennom begynnelsen, og det rare er at jeg sitter igjen med en følelse av medlidenhet for det jødiske folk gjennom tidene, for de ble så underkuet og truet av sine ledere at de levde i en evig frykt for å gjøre noe som «Loven» ikke tillot. De har vært detaljstyrte, og deres «eldste» og rabbinere har sågar diskutert hvorvidt man kan drepe en flue på sabbaten. Slik jeg ser det har de vært en sekt på linje med andre kjente sekter i Norge, og det vises ingen nåde til de som bryter ut.
Tidligere var det i hovedsak semittiske jøder det var snakk om, I dag er det en helt annen gruppe vi snakker om, enda mer fylt av hat og hevngjerrighet enn noen gang tidligere, «østjødene». De fleste av dem ser i dag mer eller mindre ut som oss selv, og er vanskelige å plukke ut, – i hvert fall inntil du forstår hvor du finner dem, og de tette båndene dem imellom som skjult gruppe. De bygger en skjult «nasjon innenfor nasjonen».

Denne detaljstyringen ser vi mer og mer av også her i Norge, gjennom alle unødvendige lover og reguleringer, og gjennom byråkratiet. Det kreves mange byråkrater for å detaljstyre folks liv. Hvem er det som har påført oss alle disse små detaljene om hvordan vi skal leve våre liv? Har en makt, fremmed for det norske folk, fått kontroll over våre liv?
Det er vel liten tvil om at store deler av vårt justisvesen er kuppet. Vanlige folk kan ikke lenger forvente en rettferdig behandling. Det er også svært vanskelig å finne en advokat som ikke er en del av denne «nasjonen i nasjonen» . Mange forstår dette nå, men de fleste ønsker ikke å ta det til seg i en dypere forståelse, for det kunne gjøre deres liv svært ubehagelige på forskjellige måter.

Det er én bok jeg aldri glemmer tittelen på, selv om jeg har glemt innholdet, nemlig «Frykten er mitt våpen». Det er så sant som det er sagt – frykt er det mektigste våpen til å underkue folk og gjøre dem lydige. Vi lever i det fryktregimet NÅ, også her i Norge, selv om fryktdelen ennå ikke kommer så tydelig fram, men det vil komme – gradvis – til vi aldri mer tør å protestere av frykt for følgene.

AnnanTheNordic
AnnanTheNordic
26. februar 2016 01:34

Jostemikk!!!!

Hvilken avhandling. For enhver sannhetssøker er det du setter sammen og presenterer, av…..merk mitt ord; minimum….global toppkvalitet.

Jeg stemmer for Jostemikk som Norges neste Statsminister. Punktum finale.

Ad et lite ps: hvorfor får Jarle Andhøy lov til å sulle rundt i en liten seilbåt både i Arktis og Antarktis? Dette er svært sensitive områder. Og det er ikke på grunn av sedimenttesting for å forske på nye måter å lage isbiter på eller klimaet det er store baser der «forråsi’resånn»

Anser Jostemikk det slik at dette kan være en del av «drip-drip disclosure» hvor 0,00001%’elitistene legger opp til en begrenset sannhetsforklaring til befolkningen? Ved bruk av den magiske fest-stemningen prestituttene kan få til, så vi alle må benke oss foran 3D LCD TV, for bli foret med siste nytt på mind control fronten? (Skal sende en link til siste nytt hos Boston Dynamics les:DARPA. i egen kommentar. Får ikke skiftet bilde her uten at all tekst blir borte)

Hvis vi, folket stemmer frem Jostemikk som Statsminister. Eller President, uten at det har en korrekt Schwung etter at den homofile kokainsnårteren B.H.O har greid å rote det like mye til som WTC7 gutten G.W.B. Konge er jo på vei rett ut, nå som Annunaki og blodsbånd er avslørt som en bløff som Sitchin ble henvist av to CIA handlers til å forfatte myten om. Så heller; en vis person som samfunnet kan samle seg om, om gjøre det beste for de aller fleste – for å være hele tiden og beskrive hvordan man kun kan leve gjennom å være «service to others»

Da ble altså spørsmålet; når du Jostemikk, som den utvalgte blandt oss i det norske samfunnet, som den som forteller ekte sannhet – og vi samler oss rundt i generasjon etter generasjon. Vil du da sørge for «full disclosure»?

AnnanTheNordic
AnnanTheNordic
26. februar 2016 01:41

Her er linkene.

Siste utgave av robot. Noen som tenker aller først at det skal bli deilig å slippe å gå tur med bikkja når det er under 10 celsius om morgenen: http://youtu.be/rVlhMGQgDkY

Flaks for de som syntes det hadde vært digg å slippe annet enn kosen med Anubis. Da har man en slik, kun 49.999,- på Elkjøp om kort tid:
http://youtu.be/R7ezXBEBE6U

AnnanTheNordic
AnnanTheNordic
26. februar 2016 03:07

Retting:

Jeg så ved ny gjennomlesning at det var J.J som hadde skrevet.

Hovedkudos derfor til J.J og resten men allikevel like mye til Jostemikk.

Ps: nå må dere snart trekke oss ut på gatene. Det er en enorm mengde av mennesker som står rett bak dere, som dukker opp når det trengs, som har fulgt alle disse sakene og som har grått uten tårer hver dag i mange og lange år. J.J og Jostemikk med mange flere; mobiliser oss, få oss opp og ut av ipaddene, storskjermene og alle andre uvesentligheter.

Det er dere som kan gjøre det. Gjør det som Trump gjør det, skikkelig og stort og ekte. Gjør det nå!

Jeg får ihvertfall med minst 7-8000 til å møte opp på østlandet. Ganske mange ellers i landet også.

Folket venter, og er utslitt av å være redd for alt mulig rart.

Det er dere i Jostemikk kollektivet, som bærer den smertefulle sannheten som må frem – på den ene og rene sanne voksne måte.

Jeg trekker fritt en krystall her nå, som måtte gi innsikt for det videre:
FUCHITT

Videre lesning på google om denne 🙂

2Q11
2Q11
27. februar 2016 02:18

Jarle Johansen (på Riksavisen.no) Feb 24, 2016 12:47am:

Scandinavian Star saken er herved løst

Enig.
Ved å gå i dybden i familie og personidentiteter med tilhørende juks og bedrag kan vi sette et enda skarpere lys på hver enkelt stamme i skogen. Og på hvert enkelt troll som gjømmer seg bak. Og forhåpentlig sprekker det, og drives innover i skogen bak nye stammer i andre utgaver av seg selv. Og vi følger etter med lys og lykte. Jeg mener at det er mer effektivt, enn å tro at en klarer å lyse opp hele skogen i ett eller få glimt. Noe Jostemikk også melder pass overfor.

når du Jostemikk, som den utvalgte blandt oss i det norske samfunnet, som den som forteller ekte sannhet – og vi samler oss rundt i generasjon etter generasjon.

Å mobilisere til protester i gatene og samle seg rundt idoler (som J.) er neppe det smarteste, bare spør J.J. Han vil vel evt. mene en annen J. og ingen ”fuck it” bannende pagan Dianna eller andre.
Om det er vanskelig å finne fakta om familiære forhold angående Gro (Judi D), er det større problemer å bli klok på hvem statsadvokaten er. Her kombineres søk på identiteter (inkl parallelle) og hvem som står ham nærmest. Selv det krevde litt søk:
-Og bare én skikkelig tabbe. Han gikk en gang med på å løslate en av landets største narkotikasmuglere, og ble hetende Løsbusch. Først etter Treholt-saken kunne han fleipe med det selv. Og tittelen har ikke gjort ham pompøs. Ikke verre enn at han må ta et tak på gården til kona Marianne Lund i Askim. Når telefonen ringer kveldstid, hender det at hun må hente riksadvokaten i grisehuset.
dagbladet.no/nyheter/2000/03/03/196601.html
Det bor 3 personer med navn inneholdende Marianne Lund innenfor Askims grenser (med forbehold). Kan være verdt å se nærmere på det en annen gang..
Men stikkordet/navnet er Lund, et vanlig navn hvor en selvfølgelig ikke kan generalisere. Men..
ULYKKESSTATISTIKK FOR SELSKAPER I NIELS-ERIK LUNDS NETT AV SELSKAPER
scandinavianstar.no/politi/ulykkesstatistikk.htm
Vikige Lund i denne sammenheng i Norge:
John Roger Lund fra Sulitjelma leder etterforskningen av terrorangrepene i Oslo og på Utøya.
Publisert: 04.08.2011
Selskapets navn skulle være Aktiebolaget Sulitelma Gruber med en aktiekapital på kr. 2.000.000,-. På møte i det nye gruveselskapets interimsstyre den 1. april ble det vedtatt at arbeidene med det nye jernbaneanlegget skulle utføres av kaptein Ole W. Lund
sulisavisa.no/historielag/Bibliotk/jernbane.htm
Styremedlem i En Verden, Ole W Lund,…
-”Fra fn-reform.no sin linkeside, kom jeg til Arbeiderpartiets Internasjonalt Forum. Ikke overraskende finner en navnet til Gahr Støre der.
-Verden er en datterorganisasjon av World Federalist Movement (WFM).”
Bl.a. sendte Trygve Lie en norsk oberst, Alfred Roscher Lund, til Palestina som sin personlige representant – og obersten pleide svært nær kontakt med sionistene, som han ifølge Tveit også ga råd om hvordan de militært skulle slå araberne.
riksavisen.no/frigjoeringen-1945-norge-solgt-til-england/comment-page-1/#comment-839

-Vera Henriksen er datter av Alfred Roscher Lund, den første sjefen for Forsvarets etterretningstjeneste.

-www.europeiskungdom.no/ninni-hover-ny-leder-i-europeisk-ungdom/Landsmøtet 2012 valgte Høver ved akklamasjon søndag formiddag. Hun overtar etter Anne Margrethe Lund, som har ledet organisasjonen siden 2010.
Europeisk Ungdom mener at:
• -Norge bør innføre euro som gyldig betalingsmiddel
-Ved å stå sammen med resten av Europa kan Norge lettere jobbe for reformer som setter FN i stand til å fatte vedtak som kan gjøres gjeldende i hele verden

-Dommer Anne Margrethe Lund leser opp kjennelsen etter fengslingsmøtet – Anders Behring Breivik må sitte åtte nye uker i varetekt, fire av dem i full isolasjon. NRK Publisert: 19. september 2011 kl. 15:10 – Her leser hun opp kjennelsen | Sorenskriver Geir Engebretsen sier — Best for alle om saken ikke drar ut — Bør være avgjort før sommeren.
nrk.no/nyheter/norge/1.7799579

7/22 Lund mot Lund | John Roger Lund om terroretterforskningen, feat Karina og Fru Hiorth
youtube.com/watch?v=kwlqDZWiq_M&feature=mfu_in_order&list=UL
(se tekst under video)

Her er noen forskningsresultater i bildegalleri, Lund i og utenfor Norden:
Buschvsbusch.jpg
Lundwibgyllenhaal.jpg
Lundlunaselenehelenediananne.jpg
http://postimg.org/gallery/fox9pcd6/
Lund på kartet så det holder? Cartland-Bush og Compton neste..

Ingrid
Admin
8. mai 2016 12:29

– Scandinavian Star-brann passer inn i mønster

Flere mystiske branner på 80-tallet i skip tilhørende selskapet bak Scandinavian Star hadde fellestrekk med ferjebrannen for 26 år siden, sier et tidligere besetningsmedlem.

Ingrid
Admin
8. mai 2016 17:40

Noen blir dømt for bagateller (og knapt nok det), mens andre aldri blir dømt for noe som helst.

Det er vel derfor «de» har vært så hissige på å fortelle folk at loven er lik for alle 😉
Som så mye annet er sannheten helt omvendt av hva de sier i sine festtaler – og av hva som skrives i undervisningsmateriell.

Jeg håper de etterlatte etter Scandinavian Star-myrderiene en dag skal få se de skyldige straffet. Det er et ektepar fra Askim som jeg har fulgt litt i disse årene, de mistet begge sine sønner og en kommende svigerdatter. Men de vil vel dø før de ser noen rettferdighet skje 🙁

Amatør1
8. mai 2016 21:00

Jeg håper de etterlatte etter Scandinavian Star-myrderiene en dag skal få se de skyldige straffet. Det er et ektepar fra Askim som jeg har fulgt litt i disse årene, de mistet begge sine sønner og en kommende svigerdatter. Men de vil vel dø før de ser noen rettferdighet skje 🙁

Fryktelig 🙁 . Jeg hadde en gang en dansk kollega som overlevde Scandinavian Star, han var heldig. Det er mange som venter på rettferdighet i denne og andre saker. Heller ikke vårt rettssystem fungerer for deg og meg.