De som lever i tåkeheimen

Lite ser ut til å være så viktig og behagelig for mennesker som å pakke seg selv inn i et tykt lag tåke, stappe bomull i ørene, dra for blendingsgardinene, og søke bekreftelse hos likesinnede på den hysterisk falske virkelighetsoppfatningen de klamrer seg til, ofte fra barnsben av. Sammenbruddet heter kollektiv kognitiv dissonans.

Ingen er mer hjernevaskede enn de som i generasjoner har levd i den “opplyste” delen av verden, for problemet henger sammen med tilgang til utdanning og medier. De sistnevnte institusjoner har vært et nødvendig redskap for skyggemakten. Folk trenger noe å tro på. Tvil medfører usikkerhet og angst. Folk vil ha visshet, og oligarkene gir dem det. Fiendebilder blir skapt, løsninger blir lansert og gjennomført, og folk føler at Storebror tar seg av dem. Folk lar seg kort og godt villig lede, og det er kanskje ikke så rart? Vi blir jo styrt av autoriteters minste vink fra vugge til grav, de fleste stort sett uten å mukke, så dette må være en medfødt egenskap. Kall det gjerne en genfeil.

Så kan jo enhver tenke litt på om dette er noe oligarkene bevisst utnytter til sin fordel. Her er noen eksempler på hva det autoritetstro flertallet ikke ønsker vite noe om, og så står det fritt opp til den enkelte å forsøke finne ut av hvorfor det er slik. Jeg går ikke i detalj, for de få som ønsker å tilegne seg reell kunnskap om de eksemplene jeg nevner, bør kunne legge ned litt egeninnsats hvis det virkelig er slik at de ønsker grave i historien og forsøke forstå hva som egentlig skjedde. Dette blir en salig blanding av lengre og kortere påstander, mer eller mindre underbygd. Alle bør grave i dette stoffet på egenhånd. Ikke fordi det er morsomt stoff å grave i, tvert imot, men fordi det er enhver lesekyndig nordmanns plikt å sette seg inn i dette stoffet.

Bokbrenning

Begrepet bokbrenning har for de fleste blitt synonymt med nazistenes grusomheter mot jødene på 30-tallet. At dette skjedde som en direkte respons på sionistenes hardkjør i media med knallharde krav om boikott av alt som hadde med tyskland å gjøre, ser ut til å ha gått de fleste hus forbi.Bokbrenning Sionistene benyttet De presstituerte, som de selv eide/kontrollerte, og kom med den ene hat- og krigserklæringen etter hverandre mot Tyskland og det tyske folk. At det befant seg rike og mektige representanter blant disse sionistene i viktige posisjoner i Tysklands tyngste økonomiske industri, ser også ut til å ha sneket seg under radaraen.

Folk flest ser ut til å ønske å tro at slik bokbrenning var noe som gjentok seg daglig, og at tyskerne ikke syntes at dette var nok, og derfor begynte å knuse vindusrutene i jødiske forretninger som om det ble en daglig rutine. Alt dette gjorde tyskerne av pur ondskap, og det var slett ikke som en respons på sionistenes (jødenes) trusler mot Tyskland. Det er greit at folk har trodd på dette, for det fantes nesten ikke alternativer for de som ønsket opplyse seg selv. Folk hadde bare De presstituertes påstander å forholde seg til, og de revisjonistene som dukket opp i tiårene etter 2. verdenskrig, ble sett på som gale, forstyrrede, fornektende og onde mennesker. Og hvorfor skulle ikke folk flest tro dette? Det sto jo i avisen.

Noen få selvstendig tenkende mennesker tenkte nok sitt, men det skal en sterk ryggrad til å bære vekten at flertallets fordømmelse, og historien forteller oss da også at disse fornektende og gale revisjonistene endte opp grisebanket, fengslet, jaget vekk fra sine stillinger innen akademia, etterlatt på søppeldynga som en ynkelig haug av tvilsom biologisk opprinnelse. I dag har de fleste tilgang til Internett, og har ikke lenger noen unnskyldning for å forbli hjernevasket. Så stor og rask er tilgangen til kunnskap og dokumentasjon nå i dag, at de som fortsatt befinner seg i tåkeheimen, frivillig og etter bevisste valg har funnet ut at de heller vil snuble rundt der, enn å koble bevisstheten til virkeligheten. Av denne grunn tror “folk flest” fortsatt at hendelsene med bokbrenning og ruteknusing var en ondskapsfull provokasjon, ikke et svar på tiltale. Den eneste reelle bokbrenningen vi har opplevd de siste årene er tilintetgjørelsen av bøker og nettsider som forteller sannheten om samfunnet og kreftene som styrer det. Folk flest iler gladelig til med parafinkanner, og skjønner ikke at det er deres egen framtid de setter fyr på.

Demokrati

Samtidig med folkeopplysning og utdannelse dukket det opp mengder av såkalte –ismer, og felles for disse var at det dreide seg om finurlige metoder for å kontrollere menneskesinnet, og at alle kom som på samlebånd fra det jødiske miljøet i Europa, der de mest kjente var navneskiftere. Folks bevissthet ble formet gjennom endeløse propagandakampanjer i media, og politiske organisasjoner poppet opp i alle Europas byer. De organiserte og organiserte, og organiserte litt til. Sammen med det såkalte demokratiet, vokste bolsjevismen, kommunismen og kapitalismen fram som tilsynelatende politiske motsetninger.

At det hele egentlig var ett og samme, fullstendig styrt av sionistiske bankoligarker, ser ut til å ha holdt seg borte fra folks bevissthet helt fram til i dag. Når de samme økonomiske kreftene støtter liberalisme, konservatisme, bolsjevisme, kommunisme, kapitalisme, nazisme og alle andre mer eller mindre kjente –ismer, burde det være enkelt for alle å forstå den egentlige betydningen av Vladimir Lenins ord.

The best way to control the opposition is to lead it ourselves.

Det finnes ikke et politisk parti i Norge i dag som ikke er under fullstendig kontroll av de samme kapitalistiske kreftene. Vi har intet demokrati. Alt er et spill for galleriet. En bløff. Slik var det den gang “demokratiet” dukket opp i vårt land, og slik vil det være helt til folk flest begynner å forstå hvilken ressurs de har i Internett.Betzy KjelsbergFor første gang har vi tilgang til kunnskap om virkeligheten, og dette kan gi oss makt, hvis folk vil. De sionistiske kreftene og deres åndelige storheter, navneskifterne, var tidlig klar over hvilke deler av befolkningen som var de enkleste å tankestyre. Som en konsekvens av dette dukket det opp askenasiske sufragetter, og i økende tempo fant disse støtte i de kommunistiske miljøene, slik at også ikke-askenasiske kvinner styrtet til. Kvinnene var potensielt 50 % av de stemmeberettigede, og samtidig så oligarkene en mulighet for å svekke det patriarkalske samfunnet.

En av de mest kjente av disse her i landet, var Siv Jensens oldemor Betsy Kjelsberg. Det går en direkte linje fra disse sufragettene til 60- og 70-tallets hardbarkede kommunist-sympatiserende kvinner. Dere vet, de som hatet Morgan Kane-bøkene fordi de viste et reaksjonært kvinnesyn, men allikevel satt på bøttekottkontorene sine og smugleste bøkene til de fikk full vannplaning. Disse kvinnene befinner seg i dag i redaktørstolene i Norges mektigste medier. Allikevel skjønner ikke folk flest hvordan det kan ha seg at for eksempel klimasaken får en 100 % ensidig dekning i disse mediene. Er det ikke utrolig?

Historien forteller at eierne av media er de samme som bygget opp ismene, og deres ideologier ble bygget opp av askenasier, som også tråkket igang det svineriet vi i dag kjenner under navnet Frankfurt-skolen, som igjen har dannet hele det ideologiske grunnlaget for “liberalismen” bak klimasvindelen. Derfor er bakmenene og –kvinnene innen klimaismen selvfølgelig askenasier, men det vil ikke folk flest vite om. Jeg forsøkte fortelle dette til den akademiske kontingenten blant de som tviler på FNs klimapanels intensjoner og konklusjoner, og håper andre lykkes der jeg feilet, for jeg sådde dessverre på steingrunn.

Illusjonen om demokrati i Norge og andre vestlige nasjoner er kanskje den største svindelen av dem alle. Det var aldri ment å skulle være noe demokrati, det har aldri vært det, og det kommer heller aldri til å skje. Planen er å feminisere samfunnene, gjøre det ulevelig for folk å bo i distriktene, alt skal sentraliseres, og deretter selge alle de viktigste naturressursene til utenlandske eierinteresser. Disse eierinteressene er nøyaktig de samme som sto bak kvinne”frigjøringen”, bank- og pengesystemene, bygde opp alle politiske “sider”, økte sin kontroll over alle de viktigste delene av Lamestream Media/De presstituerte, og hele tiden hadde full kontroll over alle utdanningsinstitusjoner. De har klart å narre folk til å tro at de har reelle valgmuligheter, mens virkeligheten er den stikk motsatte. Illusjonistene har gjort jobben sin så godt at folk flest tror på luftspeilingen de blir servert.

Alle kan nå fram til toppen

Neida, de, eller vi, kan ikke det. Slike påstander er bygget på rent vrøvl som den amerikanske drømmen og lignende propaganda. I Norge i dag ser vi de samme slektene ved samfunnsroret som vi kunne se for tohundre og hundre år siden. Er du ikke av det rette blodet, fra de rette familiene, kan du kun til en viss grad nå fram, og dette er under forutsetning av at du tjener dem vel. I klartekst er dette en underdaning og sleip rumpeslikker som ikke synes det er det minste pinlig å gå gjennom livet med en brun, illeluktende bart. Kjelsberg på bildet over er et eksempel, og Gro Harlem Brynolf Brandt Sandberg Harlem et annet.

Tidligere klimamester og statsminister Jens Stoltenberg, nåværende NATO-“sjef”, kan titte i sin families skrytebok og finne bilder av både Stoltenbergere og Heibergere som var til stede på Eidsvoll i 1814. Hieronymus Heyerdahl er en, og Andreas Michael Heiberg en annen. Når han i tillegg har hatt sin tipp-tipp-tipp-oldefar Carl Stoltenberg i ryggen hver gang han har talt fra Stortingets talerstol, forstår alle hvordan makt har gått i arv i vårt skakkjørte land.

Carl Stoltenberg

Utfra denne slekten, og generasjoner med strategiske giftemål, kan vi fra dette maleriet kjenne igjen politiske ledere i Norge som representerer alle politiske fløyer. Like viktig er den perverst udemokratiske makt disse har hatt over rettsvesenet i vårt land. De var særdeles geniale da de forbød både adel og jøder i Norge, for da kunne det jo verken være de blåblodige eller jødene vi kunne skylde på når noe gikk galt i ettertid. I virkeligheten beholdt de nevnte den fullstendige kontrollen over vår nasjon, bare under andre titler. Denne maktpolitiske innavlen har ødelagt vår nasjon. Ikke la dere narre av at de får gater oppkalt etter seg, og får utmerkelser av konger og regjeringer. Det betyr ikke annet enn at de belønner seg selv og sine egne. For de som fortsatt tviler på om det jeg skriver kan stemme, kan dere jo ta en titt på disse 1814-navnene, og se om dere ser en rød tråd fra Eidsvoll og fram til i dag.

 • Fleischer
 • Stoltenberg
 • Stabell
 • Heyerdahl
 • Heiberg
 • Motzfeldt
 • Christie
 • Apenes
 • Ramm
 • Midelfart
 • Lange

Utfra disse familiene, alle(?) med opprinnelse Tyskland og/eller Schleswig-Holstein, vil vi gjennom 200 år med rå maktutøvelse gjenkjenne navnene på de fleste kjente ordførere i norske storbyer, stortingsrepresentanter, statsråder og statsministre, partiledere, forfattere, advokater og dommere, kunstnere, styreledere, konsernledere og alt mulig annet som fullstendig former et samfunn. Om alle har vært en gjeng med syke sjeler? Sikkert ikke. At disse slektene har pervertert alle muligheter for demokratiske prosesser? Garantert. Til tross for hyppige, i det minste tilsynelatende interne stridigheter, tror jeg vi skal frykte sannheten i det gamle ordtaket om at blod er tykkere enn vann.Mararete BonnevieDet var og/eller har endt opp med Stang, Stang-Lund, Hambro/Falck, Seiersted, samt alle de innlysende persongalleriene som Eidsvollslisten forteller om. Tygg litt på at en mann hadde etternavnene Konow Rieber-Mohn, og hans mor het Heyerdahl. Og jada, det er Eidsvollsmenn så det suser etter.

Om du er kjønnsforsker (kvinnesaksforkjemper) og heter Ida Marie Bonnevie (Blom), eller er skuespillerinne med fornavn Maria, så spiller det liksom ingen rolle. Det er ikke likhet for loven. Heter du Bonnevie, har du slektskap til en Eidsvollsmann, og da kan du til og med hete Thomas og være høyesterettsdommer. Pokker heller, det vil jo liksom ingen ende ta, for vi må jo ta med hypersufragette Margarete. Dere vet, hun som var så barsk i trynet at hun røyka på en reklameplakat. Og tobakken? Fra Tiedemann tobakk, eller rettere, Andresen/Heyerdahl. En skikkelig Eidsvoll 1814-Blend, med andre ord.

Det er en god mulighet for at alle de nevnte er flotte mennesker, men det viser at det er enklere å opprettholde makt og rikdom, enn det er å slå seg fram hvis en kommer utenfra de rette kretser og slekter. Det er også svært sannsynlig at flesteparten av de nevnte er bedre mennesker enn undertegnede. Et eksempel på dette hører hjemme i denne fortellingen.

En kamerat og jeg var på fisketur på fjellet i Hedmark. Vi fikk litt fisk, blant annet et par flotte ørret, men i det lille vannet vi fisket mest, sto nesten all fisken utenfor kastehold. Det var ikke mulig å få tørrflua ut til vakene. Den fjerde dagen klarte vi ikke la være. Ved vannet lå ei hytte, og til hytta hørte et lite båtnaust. I dette naustet lå det en båt, og den var låst fast med kjetting og hengelås. Alle hengelåser er enkle å åpne, og da vi ikke hadde sett et eneste menneske disse fiskeglade dagene, tok vi sjansen. Vi rakk å ro 20-30 meter ut fra land før en bil dukket opp over bakketoppen og kjørte inn ved hytta. Hytta var eid av en viss Fleischer. En bra mann, professoren. Han sa ikke et ord.

Da Tyskland erklærte krig mot Storbritannia og Frankrike

Akkurat. Opp-ned, bak-fram. Svart er hvitt. Jens er intelligent, og Gro er snill.

Terje Wahl fra FFI på Kjeller og Norsk Romsenter er reellt interessert i klimavitenskap

Haha!

NASA oppførte seg bra helt fram til de begynte å jukse med temperaturdataene

Ingen grunn til ytterligere kommentarer.

En gjeng huleboere fra fjellene i Afghanistan planla og gjennomførte 11. september 2001-terroren i USA

Denne påstanden er den dårligst funderte konspirasjonsteorien vestlige nasjoners ledere har kommet med i dette årtusenet.

Influensavaksiner virker og er uten bivirkninger

Nei, de gjør ikke det, og de er ikke det.

Jøder var så undertrykket og fattige i Europa i det nittende århundret at de måtte spise skosålene sine og derfor måtte gå barbeint om vinteren

Det var mange mennesker som sultet i Europa i det nittende århundret, og jøder var sikkert blant dem, noe annet ville vært merkelig. De rikeste blant dem var allikevel så kvalmende styrtrike at de hadde mer penger enn en nasjon kunne stable på beina. En jøde, opprinnelig fra Tyskland, flyttet til Danmark, og kom til Norge for å redde nasjonen ved å gi den lån. Tygg litt på den. Navneskifteren het egentlig Levy, men endte opp som Hambro, og hjalp grunnlovsfedrene til tross for at han ifølge dem ikke hadde lov til å oppholde seg i Norge, og like lite drive handel her. Og ja, Hambro som i Stortings-Hambro, Hambros Bank, Hambro i ledelsen av Forskningsrådet og Bilderberger, samt hans søster Ellen, som var klimaskremsels-generalinne.

Anne-Cath Vestly skrev kvinnesaksbarnebøker fordi hun opprinnelig var fra Hedmark

Nei, hun skrev om at pappaen til Ole Aleksander var hjemme med ungene og mamme ute i jobb fordi hun var sufragette-jødinne. De har skrevet flere kilometer med barne- og oppdragelsesbøker. Dere skulle bare visst hva som ligger bak mange av barndomsminnene deres.

Ingrid Schulerud ble gift med Jens Stoltenberg ved en ren tilfeldighet

Det kan godt hende, for kjærlighetens veier er som kjent uransakelige. Det gikk som det gjorde med niesen til Anne-Cath Vestly, og vi kan jo bare gjette sengelektyren til ungene i huset. Nå er hun ambassadør, og jeg tar ingen stor sjanse når jeg påstår at ambassadøra ikke ble åpnet for henne ved en ren tilfeldighet.

Stoltenbergfamilien er pytt i panne angående Folkehelsa og vaksinetvang fordi de hadde flaks

Tror du det, tror du like sannsynlig på tannfeen og julenissen. Google “Rockefeller, Stoltenberg, Norsk Folkehelseinstitutt”. Kanskje vil dette gjøre at du slutter tro på noe som helst godt når det gjelder de nevnte familier. Kanskje du da slutter å tro på tannfeen og julenissen også?

Gro Harlem Brynolf Sandberg vant flere valg da hun var aktiv politiker

Neida, det gjorde hun ikke. Hun ble rett nok partileder og statsministerkandidat for Ap, men hun tapte alle stortingsvalgene hun stilte opp i, og hun tapte EU-avstemmingen. Til tross for dette ble hun statsminister flere ganger, og Norge ble en del av EU-systemet. Som hun selv sa etter EU-avstemmingen Å, det finnes andre måter. Når det gjaldt avstemmingen om hvor den nye hovedflyplassen skulle ligge, uttalte hun at Hovedflyplassen skal ligge på Gardermoen enten folk vil eller ikke. Kjerringfaen hadde ikke et demokratisk gen i kroppen.

Jan Wiborg bæsjet frivillig i vinduskarmen på hotellrommet i Danmark, stumpet sigaretten i avføringen, og kastet seg  naken og baklengs gjennom vinduet for å ta sitt eget liv

Les Hovedflyplassen skal ligge på Gardermoen enten folk vil eller ikke.

Eskil Pedersen trodde at Norge ble utsatt for et internt statskupp den 22. juli 2011

Ja. Han gjorde faktisk det. Eskil Pedersen hadde peiling, og de profesjonelle tåkeleggerne har gjort en kjempejobb med å fjerne denne uttalelsen fra folks minne ved å legge opp til endeløse debatter om Pedersens flukt med MS Thorbjørn.

Fergemannen på MS Thorbjørn så at samboeren ble skutt

Han gjorde det, og han gjorde det ikke. Han har uttalt at han sto for langt unna, hørte skuddet, og først senere fikk vite at hun (Mor Utøya) var skutt, og han har fortalt at han hørte skuddet og så henne segne om. Han sto både for langt unna uten fri sikt, og nærme nok, uten hindringer i veien. Dessuten hadde han ei datter på Utøya den dagen. Nei forresten, han hadde to. Begge disse dro han fra og lot i stikken, for Eskil Pedersen ba ham om det. Alle andre fedre og samboere ville gitt Pedersen en rett på nesa, og gjort alt de kunne for å redde sine kjære, men ikke fergemannen på MS Thorbjørn. Han stakk med roret mellom beina. Sannsynlig oppførsel? Nei. Så hva pokker skjedde den dagen?

3.7 3 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Spiren
Spiren
15. desember 2015 22:42

INNAVL i politikken i Norge
Det finnes ingen tilfeldigheter hva angår hvilke mennesker som havner i mektige stillinger.

Fideikommissbesitter, sivilingeniør Paul Latham Huitfeldt-Kaas (f. 1914). H. L. C. Huitfeldt var far til medeier i Schibstedkonsernet, sjefredaktør i Aftenposten Henrik Jørgen Schibsted Huitfeldt (1907–79).

Major N. F. R. Huitfeldt (1765–1820) var far til byfogd i Ålesund Hans Jørgen Hansen Huitfeldt (1806–57), som igjen var far til oberst Carl Ludovico Huitfeldt (1842–1916) og disponent Nicolay Fritz Reichwein Huitfeldt (1851–1938). Oberst C. L. Huitfeldt var far til bl.a. pressemannen, redaktør Carl Huitfeldt (1895–1949), som igjen var far til generalløytnant Tønne Huitfeldt (f. 1925) og forlagsdirektør Claus Huitfeldt (1927–98). Disponent N. F. R. Huitfeldt var far til lagdommer Otte Huitfeldt (1908–86), som igjen var far til politikeren Fritz Huitfeldt (f. 1937) og statsadvokat Iver Huitfeldt (f. 1938). Sistnevnte er far til politikeren Anniken Huitfeldt (f. 1969).

http://snl.no/Huitfeldt

Huitfeldt-Kaas. Munthe-Kaas (Hvitfeldt).

Gjennom inngiftene hadde grenen nær tilknytning til Schleswig-Holstein.

Hans Kaas (1640-1700), ble justisråd og stiftsamtmann i Christiania, senere i Trondheim. Gjennom hustruen Sophie Amalie Bielke ble han eier av godset Elingaard i Østfold. Datteren Birgitte Christine brakte ved sitt giftermål Elingård-godset til Huitfeldt-slekten.

http://slektenkaas.com/

Ingrid
Admin
Ingrid
15. desember 2015 23:55

Takk for et mektig innlegg! For bare 10-15 år tilbake tenkte jeg ikke så mye på disse mektige familiene i Norge. Livet var hektisk, og tiden ble sterkt prioritert. Som pensjonist har jeg fått all den tiden jeg ønsker meg, og derfor også til å tenke gjennom så mangt. Det er ingen tvil om at enkelte mennesker er født med en sølvskje i munnen. (Det sies forresten at sølvbestikk var sunt å spise av, og at mange av de som kunne unne seg slik luksus, levde lenger. Men dette har jeg ikke sjekket sannheten i.) Man kan vel trygt si at vi etter hvert har utviklet familiebedriften Norge.

Det du nevnte om bokbrenning minte meg om hva Douglas Reed skrev i sin bok, og jeg slo opp for å kunne sitere. Han var den gang i Tyskland som journalist for The Times da dette skjedde. Her er hva han skriver (dansk utgave, s. 316/317):

Jeg vil illustrere dette med episoder og passager fra mine egne oplevelser og reportager. Rabbiner Stephen Wise gav (med det han skrev i 1949) følgende version af begivenheder, som jeg personligt havde rapporteret om i 1933, og han leverede uden tvivl den samme version til kredsen af mennesker omkring præsidenten, som han i disse år havde nær forbindelse med: ”Forholdsreglerne over for jøderne blev i systematisk grusomhed og planlagt ødelæggelse ved at overgå terroren rettet mod andre grupper. Den 29. januar 1933 blev Hitler tilkaldt for at blive udnævnt til kansler … straks begyndte terrorregimet med gennembankning og fængsling af jøder … Vi planlagde en protestmarch i New York den 10. maj, dagen, hvor jødiske bøger var blevet beordret at skulle brændes i Tyskland … Den værste del af angrebet var rettet mod jøderne … koncentrationslejre blev oprettet og fyldt med jøder.”
Alle disse udtalelser er usande. Forholdsreglerne over for jøderne var ikke værre end over for andre grupper; terrorregimet begyndte ikke den 29. januar 1933, men natten, hvor Rigsdagen brændte, den 27. februar. Der blev ikke beordret nogen ”afbrænding af jødiske bøger”; jeg var til stede og rapporterede om denne afbrænding, og har fundet min reportage, som blev trykt i The Times, frem for at kontrollere min erindring. En stor mængde ”marxistiske” bøger blev brændt, heriblandt bøger af mange tyske, engelske og andre ikke-jødiske forfattere (havde mine bøger været udgivet på det tidspunkt, ville de uden tvivl have været blandt dem); afbrændingen omfattede nogle jødiske bøger. ”Den værste del” af terroren var ikke rettet mod jøderne, ej heller var koncentrationslejrene ”fyldt med jøder”. Antallet af jøder svarede til deres andel af befolkningen.

Om Talmuds forhold til bl.a. bøker, skriver han på s. 103:

De talmudiske edikter var alle af samme slags. Loven (som nedskrevet i Talmud) tillod at give en mistet ting tilbage til ejeren, hvis denne var ”en broder eller nabo”, men ikke hvis det var en ikke-jøde. Bogbrænding (af ikke-jødiske bøger) anbefaledes (bogbrænding er en talmudisk opfindelse, lige som heksejagt var foreskrevet i Toraen).

Fra 1100-tallet, s. 111/112 (ikke alle jøder blir akseptert av dem selv):

Moses Maimonides (født i det talmudiske centrum, Cordova, i 1135) udarbejdede en berømt oversigt over jødedommens grundsætninger og skrev: ”Det er forbudt at bedrage eller snyde enhver i forretninger. Jøde og ikke-jøde skal behandles ens … Det som nogen tror, at det er tilladt at snyde en ikke-jøde, er en fejltagelse og stammer fra uvidenhed … Bedrageri, tvetunget tale, snyderi og overlistelse over for en ikke-jøde er afskyelige for Herren, og ”alle som handler uretfærdigt er en vederstyggelighed for Herren din Gud.”
Talmudisterne indklagede Maimonides for Inkvisitionen og sagde: ”Se, der er kættere og vantro iblandt os, for de er blevet vildledt af Moses Maimonides … I som renser jeres samfund for kættere, rens også vort.” På dette bud blev hans bøger brændt i Paris og Montpellier, hvormed loven om bogbrænding i Talmud blev fulgt. På hans grav blev indskrevet ordene: ”Her ligger en udstødt jøde.”

Øystein
Øystein
16. desember 2015 01:20

Og: 4 unge innvandrer gutter fra Luton utførte et kordinert terrorangrep i London 7/7 – på akkurat samme tidspunkt – på akkurat samme steder – med akkurat samme teknikk, som den pågående (anti-)terrorøvelsen dreide seg om.
Sjansen for det er mindre enn å vinne Lotto 6 ganger på rad med lik rekke hver gang (metaforisk sett, ikke matematisk, for det har jeg ikke giddet å regne på).

Øystein
Øystein
18. desember 2015 15:16

Kom på en ting i forbindelse med krigen. Nasjonalsosialisme har fått forkortelsen nazisme, noe jeg aldri har forstått. NaSo ville jo vært mer korrekt.
Men så har vi Ashkenaz-slekten, eller Ashkenazi som det også heter. Og her tror jeg nazi kommer ifra. For hva betyr Holocaust? Jo, brent-offer/ofring på bål. Så det som skjedde var at Ashkenaziene ofret noen av sine egne (ca 600.000 tror jeg), skyldte på nazismen (som var sin egen filisofi) og Hitler (som var barnebarn av Frankenberg, aschkenaz-jøde), og som belønning overta Palestina og etablere staten Israel, og fortsette sin nazi-filosofi der. Tyskland tapte krigen, ikke nazistene…

trackback

[…] Så problemet, eller utfordringen, er ikke å bevise det, utfordringen ligger i å få vekket opp de store masser som lever i tåkeheimen og få dem til å SE PÅ […]

2Q11
2. januar 2016 00:21

Ingrid Schulerud ble gift med Jens Stoltenberg ved en ren tilfeldighet

Det kan godt hende, for kjærlighetens veier er som kjent uransakelige. Det gikk som det gjorde med niesen til Anne-Cath Vestly, og vi kan jo bare gjette sengelektyren til ungene i huset. Nå er hun ambassadør, og jeg tar ingen stor sjanse når jeg påstår at ambassadøra ikke ble åpnet for henne ved en ren tilfeldighet.

Spekulasjon eller utvide horisonten, dere kjenner identitetsjegeren. Godt nytt år i avsløringens tegn..
Willochultschulerdu_Kohl_Nidre.jpg
http://postimg.org/image/lo4jxt6bt/

Mer å tygge på..
willochulerud.jpg
http://postimg.org/image/id5tccctb/

Helge Leirdal
25. februar 2020 21:32

«Hitler (som var barnebarn av Frankenberg, aschkenaz-jøde)»
Ifylgje Carolyn Yeager stemmer ikkje dette.
https://carolynyeager.net/fake-legends-adolf-hitler’s-“jewish-grandfather”