Da Israel ga oss Fukushima-katastrofen – Del II

I del I tok vi en titt på hva Israel og USA var villige til for å hindre Iran i å produsere anriket uran på egenhånd da de slapp løs trojaneren Stuxnet ved hjelp av operativsystemet til Windows, og “sikkerhets”systemet til Siemens. Siemens har tilsvarende kontrakter i Norge når det gjelder “sikkerheten” på flyplasser, NSB, Statkraft, Eidsiva energi osv, bare for å ha nevnt det. Videre så vi at Japan var i ferd med å gjøre en avtale med Iran om salg av slikt uran, og at Israel svarte umiddelbart med å, på utrolig måte sakens realiteter tatt i betraktning, få kontrakten på sikkerhetssystemene i de japanske kjernekraftverkene, Fukushima inkludert, et snaut år før katastrofen inntraff. Dette firmaets navn er Magna BSP, og det var ledet av en tidligere Mossad-sjef. Vi så også at det internasjonale atomenergibyrået hadde laget en rapport med nye instrukser for sikkerhet angående muligheter for hydrogeneksplosjoner i kjernekraftverk etter eksplosjonen i Three Mile Island-anlegget i USA. Innlegget sluttet med en av de kolossale eksplosjonene i en av reaktorhusene på Fukushima-anlegget, en hypersonisk smell som ikke kan ha skyldtes hydrogengass. Nå skal vi ta en titt på hva som var den sannsynlige årsaken til de totale ødeleggelsene av reaktorene på kraftverket, som i likhet med andre kjernekraftverk er bygget etter instrukser og strenge sikkerhetsregler. De overdimensjonerte reaktorene kunne umulig ha blitt ødelagt på grunn av hydrogeneksplosjoner, og vi skal virkelig ta en titt på hvor fullstendig tilintetgjort disse monstrøse byggverkene ble.

Litt om dimensjonene på reaktorene i Fukushima-kraftverket

Jeg lar bildene tale for seg, der noen av dem dreier seg om deler av sikkerhetskonstruksjonene. Dimensjonene er så overdrevne at mange har sagt at et slikt USA-produsert General Electric-anlegg vil tåle alt bortsett fra en kjernefysisk detonasjon. Tygg litt på denne påstanden så lenge, og ta en titt på bildene.

Reaktorfoto1

Reaktorfoto2

Det vi ser her, er toppen av reaktorhuset (øverst), og døra inn til reaktorhuset (nederst). De neste bildene viser noen av produsentens tegninger.

Reaktorbilder1

Reaktorbilder2

Reaktorbilder3

Reaktorbilder4

Reaktorbilder5

Reaktorbilder6

Hvordan så kraftverket og de forskjellige reaktorbygningene ut etter eksplosjonene?

Kort fortalt var de helt knust. Ødeleggelsene var totale. Før vi tar en titt på noen bilder av ødeleggelsene, må jeg nevne at jeg under tidligere presentasjoner av dette stoffet helt tydelig slet med å gjøre meg forstått. Det er også slik at de opplysningene jeg skaffet til veie kunne tolkes på forskjellige måter, noe som også gjelder for svaret i e-post korrespondansen under. For å få klarhet i hvor alvorlig denne hendelsen var, kontaktet jeg Statens strålevern. Slik var korrespondansen, og jeg satt stor pris på deres raske og nesten ærlige respons. Det var mer enn jeg hadde forventet. Min henvendelse:

Til: Statens strålevern
Emne: Henvendelse fra web – nrpa.no: Fukushima
Henvendelsen gjelder: Fukushima

Hei!

Er det korrekt at reaktor 1-3 på Fukushima Daiichi-anlegget har opplevd en kjernefysisk nedsmelting, og at man pr. i dag ikke har oversikt over nøyaktig plassering av brenselstavene?

Videre lurer jeg på hvordan det kunne forekomme en hydrogeneksplosjon i reaktor 4 når denne var ute av drift grunnet vedlikehold.

Det tredje spørsmålet dreier seg om sistnevnte reaktors lager av svært mange brukte brenselstaver, blant annet mengder med plutonium. Har man i dag oversikt over disse og kontroll med nødvendig nedkjøling?

Vennlig hilsen Jostemikk

Svaret fra Statens strålevern:

Hei,

Ja, det er riktig at reaktorene 1 – 3 ved Fukushima Daiichi-verket er ødelagt ved at brenselet i kjernen helt eller delvis har smeltet. Brenselet befinner seg fortsatt inne i reaktortankene, men altså ikke i den oppstilling de normalt skal ha. Siden kapslingen er smeltet, er også radioaktive stoffer fra kjernen frigjort til vannet som er inne i tankene. Og siden en stadig må sirkulere nytt kjølevann rundt i tankene kommer det radioaktivitet ut, en aktivitet som nå lagres i store vanntanker ute på anlegget. Det er også sannsynlig at selve reaktorinneslutningen på i hvert fall en av reaktorene fikk skader ved jordskjelvet, skader som en ikke rakk å oppdage før tsunamien traff.

Reaktorene 3 og 4 hadde felles ventilasjonssystem, derfor ble hydrogen fra reaktor 3 transportert over i reaktor 4 og forårsaket der en eksplosjon.
Det brukte brenselet i reaktor 4 ble ikke vesentlig skadet, selv om det lenge var frykt for at dette skulle skje. Der har man nå full kontroll med både brenselet og kjølingen.

Vennlig hilsen
Sverre Hornkjøl
Seniorrådgiver
Statens strålevern

Statens strålevern har mange stygge svin på skogen, blant annet dette, men dette var som allerede nevnt, et mer åpent og realt svar enn man kunne forvente. Det er rent tull at en av reaktorene kan ha fått skade av selve jordskjelvet, og det skal vi ta en titt på senere, og likeledes skyltes ikke eksplosjonene hydrogengasslekkasjer, men der fikk jeg svar som bestilt, så den er grei. Det dummeste med svaret var at man på en måte har kontroll over brenselskjernene, for selv om de ikke befinner seg der de skulle befunnet seg, er de etter Statens stråleverns påstand fortsatt på plass i reaktorhuset, og derfor kan de ifølge Strålevernet fortsatt kjøles ned ved hjelp av stor tilførsel av vann. Dette er fullstendig galt. Det finnes ikke lenger noen reaktorhus. Det vi snakker  om er en full kjernefysisk nedsmelting, aldeles ute av kontroll. Takk allikevel for svarets Ja, det er riktig at reaktorene 1 – 3 ved Fukushima Daiichi-verket er ødelagt ved at brenselet i kjernen helt eller delvis har smeltet.

Slik så det ut ved kraftverket etter detonasjonene:

Reaktor 3

Pilen på bildet viser hvor reaktoren en gang befant seg, og dette er snakk om reaktor 3 på anlegget. Reaktorkjernene ligger åpent, og det er de som produserer dampen/røyken på bildet. Her er i mer detalj, og bildet er tatt den 23. mars 2011, ti dager etter hendelsen:

core

Det neste bildet viser reaktor 4, der det ble lagret svært store mengder brukte brenselsstaver, og nok plutonium til å skremme vettet av de fleste oppegående mennesker. Ingen har samlet inn eller skaffet seg kontroll over noe som helst:

Reaktor 4 Fukushima

Dette bildet er fra “Jim Stone”, og det er flere av bildene jeg presenterer. Link til hans blogg finnes under innlegget sammen med andre. Klikk for større bilde:

Fukushimaanleggets ødeleggelser

Deler av det han skriver er interessant, men akkurat disse bildene har jeg tatt med kun for å vise ødeleggelsene. Minner igjen om at det var flere eksplosjoner, men slik så hovedsmellen ut:

Eksplosjonen

Fukushimaanlegget var stort, og sikkerhetstårnene for hydogenventilasjon var høye. Jeg antar at eksplosjonens soppsky strakk seg flere hundre meter til værs.

Eksplosjonen 2

Magna BSPs sikkerhetskamera

Før vi går videre, minner jeg om artikkelen i The Telegraph som jeg siterte i Del I. Her er kjernepunktet hva gjelder dit vi har kommet nå:

The video otherwise reportedly included only publicly acknowledged operations, apart from references to a bombing raid on a Syrian nuclear site in 2007. It has since been established that too was a clandestine Israeli attack.

Det blir mer om slikt, og faktisk verre stoff, men først litt om det israelske sikkerhetsfirmaet BSPs såkalte sikkerhets-/overvåkingskamera. Slik ser det ut:

BSP-kameraet 1BSP-kameraet 2

Kjernefysiske våpen av i dag kan nesten se ut som hva som helst, og detonasjonene kan variere voldsomt. Dette er tredje-, fjerde- og femtegenerasjons kjernefysiske våpen, og de har vært en del av et hemmelig våpenprogram. En av de tidligste småskalavåpnene så slik ut:

Kjernefysisk våpen

Genialt med et uranbasert atomvåpen for å ødelegge et uranbasert kjernefysisk kraftverk, er det ikke?

Kjernefysiske detonasjoner fører med seg radioaktivt nedfall

Neste spørsmål blir da om det fantes et slikt radioaktiv nedfall, eller om det ble registrert? Der Israel herjer, er aldri USA langt unna. Jo mer jeg lærer om verdens ondskap, jo vanskeligere blir det å skille de to. US Navy var tilfeldigvis til stede med hangarskipet USS Ronald Reagan, og det gikk ikke særlig bra for mannskapet.

USS Ronald Reagan (CVN-76) is a Nimitz-class nuclear-powered supercarrier in the service of the United States Navy. The ninth ship of her class, she is named in honor of former President Ronald Reagan, President of the United States from 1981 to 1989. Upon her christening in 2001, she was the first ship to be named for a former president still living at the time.

USS Ronald Reagan
2011
The ship departed for an Asian deployment on 2 February 2011. On 11 March 2011, Reagan was in the Korean peninsula region for a long-planned exercise off Korea, but was redirected towards Japan to provide support after the massive 2011 Tōhoku earthquake and tsunami. The ship, stationed off Sendai, was used as a floating refueling station for Japanese military and coast guard helicopters flying relief missions in the area. US Navy helicopters also flew relief missions from the carrier. On 13 March 2011, the ship measured 0.6 mR/hr direct gamma shine from clouds 130 miles from Fukushima Daiichi. On 14 March 2011, the ship was forced to relocate to avoid a radioactive plume from the Fukushima I nuclear accidents which had contaminated 17 crewmembers of three helicopter crews. On 23 March, the Reagan’s crew conducted a radiation decontamination operation to remove any further radiation hazards from the ship, which included scrubbing down any surface that could have been contaminated, including the flight deck and aircraft.

Jada. Tilfeldigvis og lenge planlagt. Det forteller mer om hva som var lenge planlagt, enn det forteller om reelle tilfeldigheter.

USSRR1

USSRR2

USSRR3

Det kan ikke kalles ansvarlig å beordre mannskapet å skrubbe skipet rent for radioaktiv nedfall når eneste “beskyttelse” de hadde var luer og skjerf for ansiktet. Så gikk det da heller ikke bra. Ikke i det hele tatt.

USS Ronald Reagan Crew Members Sick With Cancer Three Years After Fukushima Contamination

Nearly three years after the destruction of Japan’s Fukushima Daiichi nuclear power plant, at least 70 U.S. Navy sailors who participated in relief efforts after the accident have been suffering from radiation sickness and even cancer as the crew of the USS Ronald Reagan was exposed to fallout.
“I was standing on the flight deck, and we felt this warm gust of air, and, suddenly, it was snowing,” sailor Lindsay Cooper told the New York Post in an interview published Monday. The metallic-tasting snow was caused by the freezing Pacific air that mixed with the radioactive fallout from the Fukushima power plant that was wrecked in the March 2011 earthquake and tsunami.

Fukushima was the world’s worst nuclear disaster since the meltdown of the Chernobyl nuclear reactor in Ukraine in 1986. Japanese utility crews are still struggling to contain radioactive water leaking from the plant into the Pacific Ocean. It has been estimated that some 300 tons of toxic water enter the ocean each day.

“We joked about it: ‘Hey, it’s radioactive snow!’ ” Cooper said. “I took pictures and video.”

As a result of her exposure, Cooper is facing serious health problems.
“My thyroid is so out of whack that I can lose 60 to 70 pounds in one month and then gain it back the next,” said Cooper. “My menstrual cycle lasts for six months at a time, and I cannot get pregnant. It’s ruined me.”
At least half of the 70 victims are suffering from some form of cancer, said Paul Garner, a lawyer representing 51 of the crew members.

“We’re seeing leukemia, testicular cancer and unremitting gynecological bleeding requiring transfusions and other intervention,” Garner said.
The lawyer is now suing Fukushima’s operator, the Tokyo Electric Power Co., for releasing a cloud of radioactive steam to relieve pressure on the plant, and dumping at least 400 tons of contaminated material a day into the North Pacific.

“We were probably floating in contaminated water without knowing it for a day and a half before we got hit by that plume,” said Cooper.
By the time the Reagan’s officers found out it was contaminated, the radioactive cloud had spread too far to get away.

“And then we couldn’t go anywhere. Japan didn’t want us in port, Korea didn’t want us, Guam turned us away. We floated in the water for two and a half months,” until Thailand took them in, she said.

Hvor kom den radioaktive skyen fra som ga mannskapet på USS Ronald Reagan strålingssyke?

Tenk litt på dette. I følge myndighetene og TEPCO (Tokyo Electric Power Company, der Norge er stor medeier gjennom pensjonsfondet) ble jo ingen radioaktive staver blåst til himmels under eksplosjonen, og spredningen av radioaktivitet foregikk svært langsomt, og var ikke til fare for befolkningen utenfor den sonen rundt kraftverket som de evakuerte og sperret «for sikkerhets skyld». Her er det bare å bruke enkel logikk for å få svar. Nedfallet kom fra det israelske sikkerhetsfirmaets “kameraer”. Israels hevn overfor Japan var fullbyrdet. Ingen nasjoner skal komme i veien for sionistene, og i hvertfall ikke de som er så dumme at de forsøker samarbeide med Iran om levering av anriket uran. Husk at Israel og USA (Mossad/CIA) året før slapp Stuxnet-viruset løs for å ødelegge Irans fredelige atomkraftverk og mulighetene for videre elektrisk produksjon. Israel hadde dessuten allerede bombet et atomkraftverk i en annen nasjon de anså som en fiende, nemlig i Syria i 2007.

De siste årene er det bukt flere typer kjernefysiske våpen i de USA- og Israel-startede krigene “mot terror”, altså etter at de selv forstøvet World Trade Center den 11. september 2001. Jeg tar ikke opp mer om dette i denne innleggsserien, men jeg vet jeg har lesere som har kunnskap om disse detonasjonene. Dere må svært gjerne legge inn om disse i kommentarer. Det eneste jeg nevner om dette selv i denne omgang er at de har benyttet disse siste generasjoner kjernefysiske våpen i Irak, Syria og Jemen. Om den siste kan også Saudi-Arabia ha en finger med i spillet.

I Del III blir det om selve jordskjelvet utenfor kysten av Japan, som ikke dreide seg om noe som helst av det folk har lest og hørt hos De presstituerte i Lamestream Media. Jeg vet ikke når jeg blir ferdig med det innlegget. Det vil ta en god stund, men her skal dere få en forsmak, og akkurat dette har jeg skrevet om tidligere.

Allerede i 1997 klasket den tidligere amerikanske forsvarsministeren William S. Cohen (ja, han er av Herrefolket) til med følgende uttalelse i forbindelse med en pressemelding fra USAs forsvarsdepartement om hvilke farer terrorister og andre kunne utsette menneskeheten for (takes one to know one):

http://www.defense.gov/Transcripts/Transcript.aspx?TranscriptID=674

A: Well, it points out the nature of the threat. It turned out to be a false threat under the circumstances. But as we’ve learned in the intelligence community, we had something called — and we have James Woolsey here to perhaps even address this question about phantom moles. The mere fear that there is a mole within an agency can set off a chain reaction and a hunt for that particular mole which can paralyze the agency for weeks and months and years even, in a search. The same thing is true about just the false scare of a threat of using some kind of a chemical weapon or a biological one. There are some reports, for example, that some countries have been trying to construct something like an Ebola Virus, and that would be a very dangerous phenomenon, to say the least. Alvin Toeffler has written about this in terms of some scientists in their laboratories trying to devise certain types of pathogens that would be ethnic specific so that they could just eliminate certain ethnic groups and races; and others are designing some sort of engineering, some sort of insects that can destroy specific crops. Others are engaging even in an eco- type of terrorism whereby they can alter the climate, set off earthquakes, volcanoes remotely through the use of electromagnetic waves.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Ronald_Reagan_(CVN-76)#2011
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Radiation_decontamination_of_the_USS_Ronald_Reagan
http://www.ibtimes.com/uss-ronald-reagan-crew-members-sick-cancer-three-years-after-fukushima-contamination-photos-1519170
http://www.jimstonefreelance.com/fukushima1.html

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
sven inge johansen
16. juli 2015 06:21

Et flott arbeide, Jostemikk, hjertelig takk. William Cohens utsagn er verdt å merke seg. Noen påstår at mini-nukes er blitt brukt i OKC-bombingen i 1995 og under WTC sprengningen (911), har du en formening om det?

Ingrid
Admin
Ingrid
11. august 2015 11:12

Kan denne videoen være til hjelp for noen? Hvis ikke, er det bare å slette innlegget. Det er mange linker under videoen.

https://youtu.be/klgUBofqyok

Brandulph Christophersen
2. desember 2018 15:19

Konfucius var det vel som sa, «Dersom det ikke var en guds handling, så søk den som har fordel av handlingen.» Tja, Jostemikk, ‘Fukushima-tragedien’ hadde jeg arkivert under naturkatastrofe, og så presenterer du nok en gransking som fikk meg til å mumle, «Det er fean tute meg ikke til å fatte!» Jeg takker deg for nok et glimrende arbeid, min venn!… som var verd nok en nær søvnløs natt. 😉 Det mer enn uhyggelige med den maktdemonstrasjon som ligger i ‘9/11’, ‘manipulering av været’ og ‘skogbranner’ får meg til å tenke på den despotiske tyrannen i GT, og som nå slår til med et nytt og vesentlig forbedret våpenarsenal, og med satelliter, internet, GPS og overvåkingskameraer, som ser og hører alt. … og tyrannen har sine ‘engler’og lakeier plassert i alt som er av organisasjoner, industri, finans, sport, utdannelse, underholdning, regjeringer, UN, EU og i ‘you name it’. Er det mulig å stoppe dett helvete, Jostemikk? Er det mulig å forhindre at despoten gjennomfører en tvangsvaksinering som implanterer en liten ‘microchip’ i oss alle? Det ser stygt ut, Jostemikk, og selv en gammel ateist som meg har begynt å mumle, » Jeg har pinadø tatt feil! den despotiske guden med evig liv eksisterer faktisk!» helt for jævlig! Nok en gang, Jostemikk, takke for det utrolige arbeid du nedlegger og deler med oss.

Ingrid
3. desember 2018 15:28
Reply to  Jostemikk

Det ordtaket du avslutter tok med, er jevnt brukt, ikke minst av politikere, som gir æren til Gandhi. Gandhi skal ha brukt sitatet, men det skal opprinnelig ha kommet fra en tidlig representant for en fagforening, Nicholas Klein, benyttet i en tale i 1914:
«And, my friends, in this story you have a history of this entire movement. First they ignore you. Then they ridicule you. And then they attack you and want to burn you. And then they build monuments to you. And that, is what is going to happen to the Amalgamated Clothing Workers of America.»
Men kanskje ikke det stemmer heller? Uansett, det er et svært viktig ordtak med oppmuntring til ikke å gi opp den saken man kjemper for.