De presstituerte gikk fra å publisere overlevendes vitnemål om flere skyttere til å kritisere bloggere som nevnte det samme

Hvor mange overlevende fra Utøya-massakren som fortalte om flere gjerningsmenn vet jeg ikke, men jeg har gått gjennom noen vitnemål, og det var en god del av dem som kunne fortelle at Anders Behring Breivik ikke var alene på øya den dagen. Lamestream Media/De presstituerte gjenfortalte disse vitnemålene i dagene etter den 22. juli 2011, mens minnene var som sterkest hos de som hadde noe å fortelle.

Fra legitime vitnemål til noe obskjønt bare konspirasjonsteoretiske bloggere skrev om til sine lesere

Påtalemyndighetens mange deltakere kunne de første timene og dagene etter terroren på Utøya fortelle om at det var flere skyttere, kanskje fem, i det minste to-tre, men også kanskje bare én. Pressemeldingene var mange og varierte, og forvirringen var naturlig nok stor. Forholdsvis raskt dannet det seg et inntrykk av at politiet ville ha det til at det kun var Anders Behring Breivik som sto bak. Den enslige, hvite ulven. The Lone Gunman. Den single terroristen. Den høyreekstreme og blonde ultranasjonalisten. Dere vet, han som ingen kan beskytte seg mot, fordi han kan være hvem som helst, hvilket gjør det tvingende nødvendig å skjerpe overvåkningen av hele vårt samfunn. Vi er alle mulige terrorister, men vær trygge, PST vil bare hjelpe oss og hindre fremtidige tragedier. At vi alle blir overvåket er en liten pris å betale for at storebrors altseende øye skal gjøre livet trygt for vårt lands innbyggere.

Alle de største og mest kjente representantene blant De presstituerte gjenga vitnemålene til ungdommer som kunne fortelle om at det var fra to til fem skyttere/terrorister på Utøya den dagen. Noen kunne fortelle om en høy og blond skytter i politiuniform, mens andre kunne fortelle om sivilkledde voksne som de aldri hadde sett på øya tidligere, blant annet en kort, mørkhåret mann på ca. 170 cm. Noen fortalte at en mann med politiuniform kledde av seg uniformen, for deretter å gå ombord i en båt og enten forlate Utøya, eller kjøre rundt langs land, kanskje for å skyte ungdommer som gjemte seg i strandkanten. Et vitne som la på svøm, forklarte at en voksen mann la på svøm sammen med ham. Vitnet hadde aldri sett denne personen før.

Bergens Tidende hadde en sak om disse vitnemålene den 16. februar 2012, og journalisten etterlater ingen tvil. Ungdommene som kunne fortelle om flere gjerningsmenn tok feil, og bloggere som skriver om ungdommenes forskjellige vitnemål om flere gjerningsmenn, er bare noen gale, konspirasjonsteoretiske tullinger. At Bergens Tidende de første dagene etter terroren selv publiserte et slikt vitnemål, og at resten av Lamestream Media/De presstituerte gjorde det samme, blir forsøkt skjøvet under teppet. Redaksjonen i Bergens Tidende er villige til å gå langt for å fornekte virkeligheten. Så langt at de har fjernet sin egen artikkel om et av de viktigste vitnene. Men la oss først ta en titt på artikkelen der Bergens Tidende forteller sine lesere at alle som gjengir ungdommenes vitnemål om flere gjerningsmenn er en gjeng konspirasjonsteoretikertullinger. Her er et utdrag fra artikkelen:

ABB-fotografi BT

Politiet: Det var bare én skytter

Konspirasjonsteoriene om flere skyttere på Utøya florerer. Politiet håper å stanse teoriene.

Da skytingen begynte på Utøya, var flere av ungdommene overbevist om at det var flere gjerningsmenn på øyen.

Teoriene om flere gjerningsmenn florerer fortsatt i blogger. Flere medier har fått henvendelser fra privatpersoner som har analysert lyd- og videoopptak fra Utøya 22. juli.

De peker på at skuddene har forskjellig lydstyrke, og mener det beviser at flere personer skjøt samtidig på forskjellige deler av øyen.

Det er absolutt ingenting som tyder på at det var flere gjerningsmenn

«Dette opptaket har noe som kan være essensielt. To ulike skuddserier hvor det virker å være flere skyttere i sving», skriver en av dem i en e-post til BT.

Sjekket hylsene

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby sier at alt tyder på at Anders Behring Breivik var alene om massakren.

- Vi har avhørt alle som var på øyen, og har gjort svært grundige tekniske undersøkelser. Det er absolutt ingenting som tyder på at det var flere gjerningsmenn, sier Kraby.

I avhør sier flere at de som var på Utøya at de trodde det var flere – alt fra to til fire-fem personer.

Mens Breivik gikk rundt, var ryktene i gang. Noen fortalte om folk i dykkerutstyr, andre hadde sett noen i grønne klær.

Bare en av dem som først trodde det var flere, forklarer i avhør at vedkommende fortsatt er sikker på at det var mer enn én skytter.

Grundig jobb

Kraby sier politiet gjør en mye grundigere etterforskning enn det som skal til for å avgjøre skyldspørsmålet under rettssaken.

-  Vi vil snu hver stein når det gjelder hovedspørsmålet: Var siktede alene, eller hadde han medvirkere?

-  Vi må ta høyde for at det i fremtiden vil komme nye konspirasjonsteorier og uavklarte spørsmål. Det er nå materialet er ferskt, og vi ønsker å gjøre jobben så grundig som mulig mens vi har muligheten, sier Kraby.

Både tekniske bevis og avhør peker i retning av at Breivik var alene:

Etterforskerne har sjekket samtlige tomhylser på øyen. Alle tilhører våpnene Breivik hadde med seg.

I avhør av overlevende har politiet spurt grundig om det kan ha vært flere skyttere.

- Noen av dem som snakket om flere gjerningsmenn i den tidlige fasen, har gått tilbake på det. Man må huske at dette var en ekstrem hendelse med mange unge mennesker i sjokk, sier Kraby.

- Mange merkelige folk

Kjetil Klakegg Bergheim fra Florø var en av dem som på Utøya følte seg sikker på at det var flere som skjøt. Kort tid etter at han kom hjem, sa han i et intervju at han var sikker på at det var flere gjerningsmenn.

Kjetil Klakegg Bergheim

Intervjuet er senere blitt brukt som sannhetsbevis av konspirasjonsteoretikere.

- I begynnelsen var det kjedelig. Nå bryr jeg meg ikke så mye om det. Det finnes mange merkelige folk der ute, sier han.

Noen av organisasjonene og nettstedene som har skrevet om konspirasjonsteoriene, er høyreekstreme.

Var Bergens Tidende også høyreekstreme konspirasjonsteoretikere?

Ja sannelig var de det. De var faktisk så høyreekstremistiske at de trykket Kjetil Klakegg Bergheims vitnemål i en egen artikkel. Denne har de fjernet i ettertid, og en kan være fristet til å påstå at Bergens Tidende er selvdestruerende bokbrennere. Artikkelen sto på trykk her:

https://web.archive.org/web/20120110010821/http://www.bt.no/innenriks/article2543358.ece

Der finnes det ikke lenger noe som helst. Redaksjonen i Bergens Tidende har sensurert seg selv for å slippe være høyreekstreme konspirasjonsteoretikere. Heldigvis fantes noen som tok vare på det som sto i artikkelen. Her kan dere lese hva Klakegg Bergheim hadde å fortelle før politiet klarte overbevise ham om at han ikke hadde hørt og sett det han hørte og så.

https://web.archive.org/web/20120110010821/http://leirdal.info/lesestoff/vitne.html

AV: per marifjæren
Publisert: 25.jul. 2011 (16:25) Oppdatert: 25.jul. 2011 (16:33)

Klakegg Bergheim var leiar for ungdomsorgansiasjonens fylkeslag i to år fram til 2009, og har vore på Utøya ei rekke gonger tidlegare. Han fortel den same dramatiske historia som så mange andre av dei som overlevde massakren. Klakegg Bergheim var blant dei som flykta hals over hovud frå hovudbygget då skytinga starta.

På plassen like utanfor bygget såg eg ein person urørleg på bakken, fortel han. – Eg sprang vidare over idrettsbana på øya og ned mot området der talane plar bli heldne. Oppe på bakken der passerte vi yttelegare to livlause kroppar på bakken.

Vel forbi sceneområdet passerte han ei løe, og han traff like etter ein bekjent frå fylkeslaget i Sogn og Fjordane. Ein flokk ungdommar kom springande mot dei, men Klakegg Bergheim drog med seg venen i motsett retning.

Eg meinte vi hadde betre sjanse til å gøyme oss dersom vi ikkje var så mange, seier Klakegg Bergheim.

Dei to gøymde seg først i eit buskas i ein skråning, ikkje så langt frå stien som går rundt øya. Etter kvart innsåg dei at ein person som kom på stien, lett ville oppdage dei. Derfor starta dei leitinga etter ein betre gøymestad, inne bak dei tette greinene på eit gammalt tre.

Greinene vaks liksom ned i jorda, og var eit brukbar skjulestad, seier han. – Eg fekk ringt far min, og vi heldt lina open i den tida vi sat der. Halvannan time var det, ifølgje telefonloggen.

Der inne i lauvverket sat dei to musestille og høyrde på dramaet og tragediane som utspant seg rundt om på øya. Faren fortalde at gjerningsmannen var iført politiuniform.

På eit tidspunkt kom også ein tredje person inn på gøymestaden deira. Klakegg Bergheim kjenner ikkje identiteten til vedkommande, men registrerte seinare at også han hadde klart seg.

I løpet av dei nesten to timane inne på gøymestaden var dei heilt overtydd om at det ikkje kunne vere berre ein gjerningsmann.

Eg høyrde tydeleg at det kom skot frå ulike sider av øya på same tid, fortel Kjetil Klakegg Bergheim. – Eg veit fleire som har registrert det same. Skrika kom også frå ulike retningar. Så eg er heilt overtydd om at det var to gjerningspersonar. Det må det ha vore.

Klagegg Bergheim og dei to andre vart aldri oppdaga av gjerningsmannen, og kom ut i lyset først då dei var overtydde om at det var trygt – og at politifolka dei såg verkeleg var politifolk. Sjølv vart han henta av far sin på Sundvollen natt til søndag, og er no heime i Florø i trygge omgjevnader. Han gruer seg no til namnelistene som skal kome, og fryktar at mange vener og kjente skal figurere der.

Framleis har han det blå bandet rundt venstre handleddet, som fortel at han har betalt kontigenten for årets sommarleir.

Eg er oppteken av at dette ikkje skal endre oss, korkje som einskildpersonar eller samfunn. Vi må ikkje dyrke det som no har skjedd i all ettertid, seier Kjetil Klakegg Bergheim.

I ettertid, etter å ha blitt fortalt sannheten om sine egne opplevelser, karakteriserer Kjetil Klakegg Bergheim alle som trodde på ham som merkelige folk, og Bergens Tidende, som altså selv satte hans fortelling på trykk, kaller de samme for høyreekstreme konspirasjonsteoretikere.Pål-Fredrik Hjort Kraby Pål-Fredrik Hjort Kraby nevner i BT-artikkelen om gale høyreekstreme bloggere at politiet forlengst har bevist at det kun dreide seg om én skytter, og legger funnene av kun to typer tomhylser funnet til grunn for denne konklusjonen. Dette er et poeng påtalemyndigheten har benyttet seg av i flere medier, og også under rettssaken. Dette er en håpløs påstand, for det finnes tusener av våpen her i landet i de gjeldende kalibre benyttet på Utøya. Breiviks halvautomatiske rifle, en Ruger-mini 14, skyter både de sivile patronene cal. 223, og NATO-ammunisjonen 5,56x45mm, som blant annet er det nye tjenestevåpenet i Forsvaret etter at de pensjonerte AG3-geværet. Pistolen Anders Behring Breivik brukte, en Glock 9mm, er tjenestevåpenet til Hærens Spesialkommando, og ellers kryr det av privateide Glock-pistoler og mengder av andre fabrikater i samme kaliber. Politiet er bevæpnet med en langløpet utgave av Heckler & Koch P30, og dette våpenet er også i kaliber 9mm. Disse pistolene går politiet rundt med ladet, og da våpenet mangler utvendig sikring, har vi sett 20-30 tilfeller de siste få årene der politiet skyter seg selv, eller gjenstander de ser ut til å mislike, så som garderobeskap og andre terroristlignende gjenstander.

Begge våpnene de påstår at Breivik benyttet den 22. juli 2011 er av halvautomatisk type. Dette gjør at det foruten anslagsmerket etter tennstempelet, som er som et fingeravtykk å regne, også kan finnes merker på kravene på tomhylsene etter mekanismen som kaster ut tomhylsene etter hvert skudd. Det er mulig at politiet har sikret seg tekniske bevis av alle tomhylsene de fant på Utøya, og vet at det kun ble benyttet ett våpen pr. ammunisjonstype, men hvorfor har de ikke lagt ut denne dokumentasjonen/tekniske bevisene? Er det noe vi trenger i forbindelse med etterforskningen er det publisert dokumentasjon. Det eneste vi har fått fra påtalemyndigheten er påstander. Dette holder ikke når det gjelder en sak av så stor allmenn interesse som 22. juli-saken. Det blir en egen sak om disse tomhylsene.

Nok et vitnemål om flere skyttere på Utøya

Som allerede nevnt finnes flusst av eksempler på vitnemål om flere skyttere. Artikkelen i Bergens Tidende nevner nærmest forraktfullt at det nå kun er et slikt vitne igjen. Dette vitnet har tydeligvis nektet å la seg overtale av politiet til å samstemme med deres påstand om at det kun var én terrorist på Utøya den 22. juli 2011. Det eksemplet jeg legger ut nå har jeg valgt fordi jeg tror de færreste har sett det. Før dere hører hva dette vitnet hadde å fortelle, husk at politiet kan ha rett i at det bare var Anders Behring Breivik, eller kun én skytter. Det er gode grunner til å tro at ungdommen på Utøya ble forvirret i kaoset og redselen som oppsto, og det er mange mulige forklaringer på at de hørte skudd (smell) fra forskjellige retninger og/eller fra flere steder. Høyhastighetskuler (overlydshastighetsprosjektiler) fra 223-rifla smeller skarpt når de treffer, og det kan høres ut som et skarpt våpensmell. Så er det smellet fra selve våpenet, samt ekko fra trær, terreng og bygninger. Politiet (påtalemyndigheten) kan altså ha rett i sine påstander, men det er ikke det dette dreier seg om. Dette gjelder det faktum at mange ungdommer vitnet om at det befant seg flere gjerningsmenn på Utøya, og at politiet har valgt å se fullstendig bort fra disse vitnemålene. Til sammenligning har de lagt stor vekt på enkeltobservasjoner fra vitner som kunne fortelle at de hadde sett Anders Behring Breivik i Oslo etter at han gikk fra bilen ved Høyblokka. De bestemmer altså selv hva de vil legge vekt på og hva de vil forkaste når det gjelder de mange vitneobservasjoner den 22. juli. Her er et av disse vitnene, og intervjuet er hentet hos Aftonbladet.

http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/596

Har ikke påtalemyndigheten mer å vise innbyggerne i Norge enn en endeløs rekke med påstander?

Da jeg tidligere nevnte at 22. juli-saken er av stor allmenn interesse, mente jeg akkurat det jeg skrev. Jeg kan ikke komme på et eneste tilsvarende tilfelle der det er av større allmenn interesse at vi får se påtalemyndighetens innsamlede bevis. Av årsaker som er aldeles uforståelige har de valgt å gjøre det stikk motsatte, og bevisst etterlatt oss en endeløs rekke med påstander. ABB gjorde ditt, ABB gjorde datt, han ble sett både her og der, han var alene om terrorhandlingene, og han kjørte både den og den bilen. Ikke et eneste bevis er publisert. Et eksempel har jeg skrevet om tidligere, og det kan leses i Påtalemyndigheten har ikke lagt fram et eneste bevis for at ABB var i Oslo 22. juli 2011. Vi må kunne anta at de hadde vist oss sine bevis hvis de hadde slike, og jeg mer enn antyder at de manglende bevisene tyder på at de ikke finnes. Når De presstituerte kommer med påstander som Her parkerer Breivik bombebilen, og Her går Breivik mot Hammersborg Torg, er det nettopp det. Påstander. Tomme påstander. Ingen av bildene de har publisert beviser at det faktisk var Breivik. At De presstituerte holder på med slikt vås er som det skal være. Det er deres jobb. Det er derfor de eksisterer. At påtalemyndigheten tillater slikt nonsens, ja faktisk står bak spredningen av det, er straks mye verre. Hvordan har de kunnet få seg til å gjøre dette? Det er jo et direkte angrep på rettssikkerheten i vårt land. Jeg avslutter med et eksempel på hva jeg mener, og dette er fra VG:

Her løper Breivik vekk fra bombebilen

Her løper Breivik vekk fra bombebilen

(VG Nett) Unike bilder fra regjeringskvartalets egne overvåkingskameraer viser den bevæpnede terroristen Anders Behring Breivik som løper vekk fra bombebilen.

VG-journalisten og avisens lesere kan umulig finne dokumentasjon på bildet som viser at påstanden er korrekt. Verken de jeg har snakket med om dette bildet eller jeg selv kan se Anders Behring Breivik på dette bildet. Den eneste konklusjonen vi kan komme med er at det ser ut til å være en bevæpnet person fra politiets Delta-gruppe som beveger seg oppover Grubbegata, og således burde VGs krigstyper fortalt oss at Her løper en mann/person fra Delta oppover Grubbegata. De har beleilig nok valgt å holde kjeft om at et svært troverdig vitne fra Departementets Service og Sikkerhetstjeneste har fortalt at den Delta-uniformerte personen på bildet umulig kan ha vært sjåføren av den såkalte bombebilen, for han var kledd fullstendig annerledes:

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2011/10/19/139487/telefonavhor-av-regjeringsvakt

Teksten under viser en ordrett gjengivelse av avhøret som er loggført:

Klokken: 1910 den  22. juli 2011.

«Kl 1532 i PO loggen var det loggført at en person hadde løpt fra en hvit varebil før det smalt.

Innringeren av meldingen ble identifisert som Vaktførstebetjent ved Regjeringskvartalet.

Førstebetjenten forklarte at han var på jobb i vaktsentralen som ligger under bakkeplan i H-blokka, Regjeringskvartalet. Ca kl 1530 hadde han blitt oppmerksom på en nyere hvit MB kassevogn av den store typen. Den hadde kjørt helt inn til hovedinngangen, nesten under taket, ved H-blokka, inngangen fra Grubbegata.

En mann med vekteruniform hadde gått ut av bilen. Han hadde båret på et ark. Han hadde gått mot Y-blokka bort fra kameraet. Han hadde da ringt til resepsjonen og hørt om de hadde fått inn noen levering.

Det hadde de ikke. Han hadde da sett på kameraet igjen. Han så ikke den hvite varebilen, men han så deres egen vaktbil som stod like ved. Så hadde det smelt. Bilen deres hadde flyttet seg flere meter og kameraene hadde gått i grått.

Mercedes Benz varebilen hadde hatt registreringsnummer BR 99834.

Personen som kjørte bilen hadde vært lys i huden. Første tanke han hadde hatt var at han var fra midtøsten. Han hadde ikke vært høy, heller ikke lav. Han tippet at mannen var ca 170 cm høy. Han var ikke kraftig. Mannen hadde hatt på seg en mørk vekteruniform. Den hadde hatt refleks nede på benet, han hadde hatt på seg en mørk piquet skjorte. Merke på Piquet skjorta minnet han om vekterselskapet NOKAS.

Han var på jobb sammen med kollega og regjeringsvekter  NN. Han hadde sett at bilen hadde flyttet seg ved eksplosjonen. De hadde gått gjennom videoen i ettertid og sett at mannen hadde gått ut fra bilen og mot Y-blokka opp Grubbegata. Han hadde gått på venstre side av veien mot Youngsgata. Han hadde så blitt borte fra videofilmen.

Filmen er sikret på DVD.»

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Amatør1
29. desember 2015 12:23

Det er et svært viktig poeng at ingen konkrete, verifiserbare bevis er lagt fram for offentligheten. Dette svekker påtalemaktens legitimitet i denne saken. Alt som kan bekrefte eller avkrefte påstandene må legges fram, inkludert den nevnte videoen som etter påstandene eksisterte på DVD.

Amatør1
29. desember 2015 13:43

Hele saken minner meg mer og mer om den såkalte Hockeykølla til Michael Mann et al. Alt som motstridde deres tolkinger av forskjellige data ble feid under teppet, mens alt som støttet hypotesen deres blindt ble promotert, og senere forsvart. På samme måte ser det ut til at påtalemyndigheten fullstendig kan styre utfallet av enhver rettssak. Det er intet mindre enn skremmende.

Den viktigste erkjennelsen etter å ha fulgt «klimadebatten» som du henviser til, og der hockeykølla til Michael Mann er helt sentral, er at det hele er svindel fra A til Å og pressen er svindlernes talerør. Kritikk av dette er bannlyst. Heller ikke der finnes vitenskapelig verifiserbare bevis for påstandene om jordas undergang forårsaket av din og min aktivitet.

Michael Mann var forresten selvbestaltet vinner av Nobels Fredspris helt til Geir Lundestad fra Nobelinstituttet i Oslo avkreftet det, bare for at de som ikke kjenner historien får litt kontekst.

Det «klimadebatten» egentlig handler om er å etablere kontroll over enkeltmennesker gjennom propaganda i mediene, slik at man kan gjennomføre det som ellers ville være demokratisk umulig. Hvis noen skulle være i tvil har hendelsene 11. September 2001, 7. Juli 2005 og så videre nøyaktig samme effekt: Stadig mer innstramming på talefrihet, stadig mer militarisering av sivilt politi (ref. bevæpning av politiet i Norge), stadig mer åpenlyse hentydninger til at hvem som helst er «terrorister», dvs. du og jeg. Samfunnets priveligerte må derfor selvsagt beskytte seg mot deg og meg på tenkelige og utenkelige måter.

Erfaringen fra «klimadebatten» er at pressen er til de grader sentralstyrt at de ikke engang reagerer når redaktørene får konkrete bevis for manipulering av debatten framlagt. Tvert imot skygger de unna slik informasjon med skrekk i blikket. Det er derfor liten grunn til å tro at situasjonen er noe særlig bedre i pressen eller rettsvesenet i slike betente spørsmål som 22. juli.

Nettopp derfor er det avgjørende viktig for rettsvesenet å legge fram konkrete bevis for at det som hevdes reflekterer de faktiske hendelsene.

KuratorF
KuratorF
13. januar 2016 07:16

Frykt ikke mine sannhetsvenner.

Dette sier jeg dere ikke fra hodet. Dette sier jeg uten lyrikk.

Elsk hverandre, tal sannheten, husk ikke for meget ei dog heller for lite.

Du søkende, du vitende, du lengtende, du undertrykkede.

Heis din stolthet. Heis ditt flagg.

Vårt værn er ditt vern. Det skal vi kjempe med.

Stargazer
Stargazer
15. januar 2016 00:29

Tre Falsk-flagg operasjoner fra nyere tid med tre av de samme signaturene.

9/11:
Avledningsmanøveren: Øvelse med nær samme scenario. En av mange øvelser over en tre dagers periode fra 10-12 september.
Syndebukk: Osama og 19 arabiske flykaprere.
Uheldig hendelse: jagerne fra nærmeste flybase var utilgjengelig og man måtte benytte jagere fra Otis flybase som ikke rakk frem i tide.

London bombene 7/7 2005:
Avledningsmanøveren: 16.mai 2004 har BBC en sending med et tenkt tilfelle der tre bomber eksploderer nede i undergrunnsstasjoner og en bombe smeller på bakkenivå, samt flere falske bombetrusler fra 5/7 2005 og frem mot hendelsen. Det ble kjørt en terror-øvelse på selve dagen 7/7 2005, der scenarioet fra BBC sin lansering 16.mai 2004 ble valgt.
Syndebukk: Fire arabiske muslimer som sannsynligvis trodde de var med på en øvelse.
Uheldig hendelse: Overvåkningskameraene virket ikke.

22/7:
Avledningsmanøveren: Anti-terror øvelse med likt scenario som pågikk i tidsrommet mellom 18 – 22 juli.
Syndebukk: ABB, vitner har meldt om flere skyttere men dette er begravd.
Uheldig hendelse: Sambandet brøt sammen og politiet selv måtte ringe 112 og ble stående i telefonkø.

Knut Berg
Knut Berg
16. januar 2016 11:47

Ukens sitater fra lamestreamsmedias flaggskip Aftenposten:

«Når konspirasjonsteoretikerne får rett, kan konsekvensene bli store.»

«Og tro ikke at dette mulige krakket i folks tillit bare vil gjelde innvandringspolitikk. Jeg tipper at for eksempel de såkalte klimaskeptikerne nå gnir seg i hendene. Hvis makthavere lyver om innvandring, kan de ikke da også lyve om klima?» Frank Rossavik, presstituert

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Tillitskrakket–Frank-Rossavik-8318618.html

Kommentar: En meget avslørende innrømmelse fra en pk-papegøye som aldri selv har sjekket en kilde selv, men bare gjengitt bullshit spunnet fra George Soros giftige nett av «uavhengige» NGOer/»politiske partier», politise «embetsmenn», «økonomer» og «forskere» (les: kommisarer).

Ikke rart at nettsteder som steigan.no og andre uavhengige sannhetssøkende blogger vokser:)

Hans Gaarder (@HansGaarder)
17. januar 2016 01:14

Terrorangrep Skjer Ofte I Kjølvannet Av Terrorøvelser Med Samme Scenario:
http://www.hansgaarder.info/terrorovelser-i-forkant-av-store-terroraksjoner-er-vanlig/

Helge Leirdal
31. januar 2019 20:29

Det var eg som hadde teke vare på artikkelen om Klakegg Bergheim på leirdal.info. Men den nettsida er ikkje i drift lenger, hev flytta stykket om 22/7 til .

Helge Leirdal
31. januar 2019 20:48

(La akkurat inn eit innlegg, men lenka vart visst berre til eit punktum, skal vel eigentleg vera slik; leirdalsboki.)