Det var kjemper på jorden i de dager

Første Mosebok kapittel 6, vers 4

Det var kjemper på jorden i de dager, og siden også. For gudesønnene gikk inn til menneskedøtrene, som fødte dem barn. Dette er de mektige fra eldgammel tid, de navngjetne.

Professor Francis Thackeray, Director Institute for Human Evolution i Sør-Afrika har et bemerkelsesverdig menneskelig øvre lårbein med hoftekule liggende på Universitetet i Johannesburg. Først en presentasjon av ham.

Professor Francis Thackeray

Han anslår selv på spørsmål fra Michael Tellinger at personen må ha vært ca. dobbelt så stor som et vanlig menneske, og legger ut et normalstort bein for sammenligning

Knoklene

Kanskje snakker vi om ei så høy vekt som 300-350 kilo? Funn av kjemper stemmer med de mengder av funn som er gjort i USA og som jeg skal komme tilbake til, men som dessverre ble beslaglagt av Smithsonian-instituttet, som har som hovedjobb å slette alle arkeologiske spor som strider med Darwins hypotese og mainstreams påstand om den opprinnelige «urbefolkningen» i Amerika. Undersøk dette instituttet selv. Dere vil finne ting som får emaljen til å krølle seg på fortennene deres. Det er mulig at Skeptical Science er imponerende som hjernevasker i klimasammenheng, men sammenlignet med Smithsonian-instituttet og menneskehetens historie blir de som puslinger å regne. Smithsonian er som et Skeptical Science med politimakt i Nord-Korea.

Det landet vi dro gjennom og undersøkte, er et land som fortærer dem som bor der. Og alle folkene vi så, var storvokste menn. Der så vi kjemper også – anakittene hører til kjempene. I egne øyne var vi som gresshopper, og det var vi i deres øyne også.
Fjerde Mosebok kapittel 13, vers 32-33

Anak var stamfaren til anakim, eller anakitter som det er oversatt til på norsk, her presentert på Wikipedia:

Anak (/ˈˌnæk/; Heb. ‘nq spelt as both ענק and as הענק depending upon the reference) is a well-known figure in the Hebrew Bible in the conquest of Canaan by the Israeliteswho, according to the Book of Numbers, was a forefather of the Anakim[1][2] (Heb. Anakim) who have been considered «strong and tall,» they were also said to have been a mixed race of giant people, descendants of the Nephilim (Numbers 13:33). The use of the word «nephilim» in this verse describes a crossbreed of God’s sons and the daughters of man.

Asia på kartet med sine giganter som levde i dagens Indonesia

Fra Wikipedia:

Meganthropus is a name commonly given to several large jaw and skull fragments found at the Sangiran site near Surakarta in Central Java, Indonesia. The original scientific name was Meganthropus palaeojavanicus, and while it is commonly considered invalid today, the genus name has survived as something of an informal nickname for the fossils.

As of 2005, the taxonomy and phylogeny for the specimens are still uncertain, although most paleoanthropologists consider them related to Homo erectus in some way. However, the names Homo palaeojavanicus and even Australopithecus palaeojavanicus are sometimes used as well, indicating the classification uncertainty. Of particular interest is that the finds were sometimes regarded as those of giants, although that is unsubstantiated.

After the discovery of a robust skull in Swartkrans in 1948 (SK48), the name Meganthropus africanus was briefly applied. However, that specimen is now formally known as Paranthropus robustus and the earlier name is a junior synonym.

Some of these finds were accompanied by evidence of tool use similar to that of Homo erectus. This is the reason it is often linked with that species.

Meganthropus A/Sangiran 6

This large jaw fragment was first found in 1941 by von Koenigswald. Koenigswald was captured by the Japanese in World War II, but managed to send a cast of the jaw to Franz Weidenreich. Weidenreich described and named the specimen in 1945, and was struck by its size, as it was the largest hominid jaw then known. The jaw was roughly the same height as a gorilla’s, but had a different form. Whereas in anthropoids the mandible (=jaw) has its greatest height at the symphysis, that is, where the two rami of the lower jaw meet, this is not the case in Sangiran 6, where the greatest height is seen at about the position of the first molar (M1).

Weidenreich considered acromegalic gigantism, but ruled it out for not having typical features such as an exaggerated chin and small teeth compared to the jaw’s size. Weidenreich never made a direct size estimate of the hominid it came from, but said it was 2/3 the size of Gigantopithecus, which was twice as large as a gorilla, which would make it somewhere around 8 feet (2.44 m) tall and approximately 400 to 600 lbs (181 – 272 kg) if scaled on the same proportions as a robust man or erect hominid. On page 61 of his book, «Apes, Giants, and Man» Weidenreich states the following: «Therefore, it may not be too far from the truth if we suggest the Java giant [Meganthropus] was much bigger than any living gorilla and that the Chinese giant [Gigantopithecus] was correspondingly bigger than the Java giant – That is, one and a half times as large as the Java giant, and twice as large as a male gorilla.»

Med homonid menes menneskelignende, nærmere beslektet oss enn for eksempel sjimpansene.

Flere samfunn av kjemper i Nord-Amerika?

I Nord-Amerika, spesielt i USA, er det gjort så mange oppsiktsvekkende funn de siste par hundre årene at det er liten tvil om at dette er årsaken til at “indianske” levninger har fått et fullstendig vern. 1000 år gamle knokler funnet i naturen har større rettsvern enn de fleste levende mennesker, og i hvertfall hvite og svarte innflytteres levninger. Blir noe spennende funnet, rykker Smithsonian-instituttet ut som en slags paleontologisk politistyrke, ikke ulikt FBI når det gjelder interstatlige hendelser.

Da jernbane og veier ble bygget ut i økende tempo i forbindelse med den industrielle revolusjonen, ble en mengde oppsiktsvekkende funn gjort over hele USA. Avisene skrev til å begynne med om disse funnene, og det ble henvist til mange forskere, noen av dem autoriteter innenfor fagfeltet. Så ble det plutselig helt stille på avisene og alt annet utover de første tre tiårene av det tyvende århundret.

Her er noen avisutklipp fra disse hendelsene.

Kjemper i USA 1

Kjemper i USA 2

Kjemper i USA 3

Kjemper i USA 4
Kjemper i USA 5b

Kjemper i USA 6

Kjemper i USA 7

Kjemper i USA 8

Kjemper i USA 9

Kjemper i USA 10

Kjemper i USA 11

Kjemper i USA 12

Kjemper i USA 13

http://www.bibel.no/Nettbibelen.aspx?query=ud8MMrJeKwHNJdqN05oJoS5786fLMI4vQzmcNaGDCMyyBS06jZw8itEO4WdLJpbv
http://www.wits.ac.za/academic/research/ihe/staff/7118/francisthackeray.html
http://www.youtube.com/watch?v=SnAgOagVO2c
http://www.youtube.com/watch?v=dRuxw-nZoJw
http://greaterancestors.com/wp-content/uploads/2011/12/giantprint3.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Meganthropus

8 thoughts on “Det var kjemper på jorden i de dager

 • 19. januar 2015 at 15:39
  Permalink

  Takk for linkene, Pål. Sydhavs-Terje har samlet mye interessant stoff om disse kjempene, og jeg benytter anledningen til å takke ham for det han har gjort. Det rare har skjedd at jeg er 100 % enig med ham i det stoffet han presenterer om dette, samtidig som jeg er 100 % uenig med ham i absolutt alt han har skrevet om klimasaken.

  Det er muligens bedre å være enige i noe, enn uenige i alt? Det er dessuten mye kunnskap å finne gjennom uenighet. De fleste har en viss fordøyelsestid før ny kunnskap har funnet sin plass og skjøvet ut gamle, personlige paradigmer, men heldigvis klarer mange tross alt å gjøre dette. Å tilegne seg ny kunnskap, og kanskje skifte ørlite mening ettersom tiden går.

 • 19. januar 2015 at 17:49
  Permalink

  Den første linken Pål la ut, den til Sott, nevner noe jeg også har pekt på. The Great Smithsonian Cover-Up. Jeg har skrevet at det skal komme mer utfyllende om dette, men det er så omfattende arbeide at jeg gruer meg ørlite. Har noen av dere lesere kunnskap om dette temaet, sjansen for det er vel minst 1 %, så send meg en e-post, så kan jeg presentere stoffet som et gjesteinnlegg. Her er dog ørlite om temaet.

  Det er ikke verre enn at de tyngste vitenskapelige institusjonene har makt, og at noen av disse ble foretrukket sendt ut i felten for å ta over politisk uønskede funn. Ikke bare politisk uønskede, men også religiøst og vitenskapelig uønskede. Funn av skaller med horn, kranier avlange i formen, jeksler hele veien rundt, og skjeletter som i enkelte tilfelle var over tre meter lange der de lå, passet rett og slett ikke inn i planene, og portvokterne ble sendt mannsterke ut. De har opptrådt som et slags paleontologisk Spetsnaz.

  Når det gjelder de “vitenskapelige” fjernsynskanalene og magasinene som har underslått disse funnene, også de i Sør-Amerika, så har de enten valgt å ikke vise de viktigste funnene, eller de har valgt å produsere programmet med en slik vinkling at funnene har blitt latterliggjort. For å finne makta bak disse konsernene, slå opp Grosvenor. En familie jeg i enkelte tilfelle har ansett å være verdens mektigste. Makten ble i hvertfall ikke redusert da de bygget opp sine forbindelser med Rothschild da de fikk laget unntak fra jødeparagrafen, slik at Rothschild kunne gå inn i politikken i Storbritannia.

  De egentlige kreftene bak historiske hendelser får ikke alltid sine navn på trykk. Akkurat når det gjelder dette, hvem som fikk Rothchild inn i britisk politikk, er dog ingen hemmelighet. Det står sågar nevnt på Rothschild-klanens egen nettside. I 1857, altså året før Rothschilds inntreden i de indre politiske gemakker, søkte familien hjelp hos en av verdens mektigste, og kanskje mest oversette maktmennesker, Grosvenorfamilien.

  Letter from Robert Grosvenor to Lionel de Rothschild. 19 August [1857]. RAL 000/848.
  It was the House of Lords who continued to refuse to pass the Jewish Disabilities Bill which would have allowed Jewish MPs to enter Parliament through an alteration in the oath of abjuration. In this letter Grosvenor, the MP for Middlesex from 1847-1857, tells Lionel that Queen Victoria has decided to elevate him to the peerage in order to increase the number of Liberals in the upper chamber. Grosvenor was created Baron Ebury on 10 September 1857. Grosvenor’s son, Robert Wellesley Grosvenor did not take over his father’s seat, although he later became MP for Westminster from 1865 to 1874.
  Click image to enlarge view. Text of document below.
  Private & Confidential
  19th August [1857]
  Dear Baron Rothschild
  You have so much interest in the representation of the County of Middlesex and have been so long my supporter, and friend, that I wish to give you my early intelligence, that the Queen has been graciously pleased to propose to place another ally to your cause in the House of Lords in the person of myself; which of course will render a new election for the County necessary, before long; Hayter is desirous my son should come forward and I should of course be very much flattered should the Electors make such a proposition but it is a very arduous post, and not lightly either to be offered or undertaken.
  May I ask you not to mention this piece of information for a day or two.
  I remain dear Baron Rothschild
  Very truly yours

  R. Grosvenor

  Jeg tar ikke opp annet om familien Grosvenor her enn deres store innflytelse over populærvitenskapelige presentasjoner, blant annet ved hjelp av National Geographic Society og senere tilhørende fjernsynskanaler. Sammen med The Smithsonians, har de vært dominerende når det gjelder hvilke naturvitenskapelige «sannheter» som verden har fått servert, og de har virkelig hatt både politisk og økonomisk makt i overflod til å styre dette showet.

  Når det gjelder Smithsonianinstituttet, tar jeg meg tid til å nevne litt om grunnleggeren, James Smithson. Han var nærmest en spesialprodusert frimurer, og en bør titte på hans forbindelser med Grosvenorfamilien.

  http://www.rothschildarchive.org/ib/?doc=/ib/articles/BW2bGrosvenor
  http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Grosvenor_family
  http://en.wikipedia.org/wiki/James_Smithson
  http://www.freemasons-freemasonry.com/tonyfield.html

 • 25. august 2015 at 19:41
  Permalink

  Abraham Lincoln var klar over alle funnene av kjemper i gravhauger over hele USA, og han nevnte det i forbindelse med et besøk ved Niagara-fossen i 1848. Her er et kort utdrag som tar med seg dette og litt til.

  http://quod.lib.umich.edu/l/lincoln/lincoln2/1:6?rgn=div1;view=fulltext

  And then the further reflection comes that this vast amount of water, constantly pouring down, is supplied by an equal amount constantly lifted up, by the sun; and still he says, «If this much is lifted up, for this one space of two or three hundred thousand square miles, an equal amount must be lifted for every other equal space, and he is overwhelmed in the contemplation of the vast power the sun is constantly exerting in quiet, noiseless opperation of lifting water up to be rained down again.

  But still there is more. It calls up the indefinite past. When Columbus first sought this continent—when Christ suffered on the cross—when Moses led Israel through the Red-Sea—nay, even, when Adam first came from the hand of his Maker—then as now, Niagara was roaring here. The eyes of that species of extinct giants, whose bones fill the mounds of America, have gazed on Niagara, as ours do now.

 • 30. januar 2016 at 10:25
  Permalink

  Ovenfor la Palelnan ut en link til en artikkel i SOTT.net (Sign Of The Times). Dette med giganter og hva som har vært holdt skjult for oss, er noe som tydeligvis også har vært av interesse for SOTT, og på onsdag hadde de en ny artikkel (i bunnen på artikkelen er det flere linker til andre artikler):
  Giants of the Americas: Who were they and where did they come from?
  Denne artikkelen bygger på en artikkel Graham Hancock har på sin egen nettside, skrevet av Jim Vieira and Hugh Newman:
  November 2015 AOM: Giants on Record: America’s Hidden History, Secrets in the Mounds and the Smithsonian Files

  Det er ingen tvil om at mennesker ønsker å vite hvem de egentlig er, og hva som er vår virkelige historie. Gjennom de linkene jeg har lagt ut finnes linker til veldig mye stoff om dette emnet. Jostemikk har allerede dekket veldig mye, men folk liker ofte å lese enda mer og fra flere kilder om emner som interesserer dem, vi ønsker vel bekreftelser på at vi er inne på noe viktig – og forhåpentligvis riktig. En ting er i hvert fall riktig: Mektige mennesker er ikke interesserte i at vi «vanlige» mennesker, dagens form for slaver, vi uten annen betydning enn at vi kan brukes og misbrukes, skal vite særlig om vår egen bakgrunn. Enten man liker det eller ikke, er bakgrunn og kultur viktig for folk, det er vel derfor de mektige i dag gjør alt de kan for å ta fra oss «hvem vi er» gjennom å skape flyktningestrømmer og tvinge fram en babylonsk forvirring, og fôre oss med falsk historie. Det er lettere å manøvrere forvirrede mennesker som har mistet sine røtter, enn de som står godt plantet i trygghet om hvem de er.

 • 30. januar 2016 at 11:02
  Permalink

  Takk, Ingrid! Første trikset i den babylonske boka er å skape forvirring, og å skape forvirring om hvem vi er og hvor vi kommer fra, betyr i realiteten at de har skaffet seg et realt balletak på befolkningen. Den som ikke har kobling til sine egne røtter, velter overende av første harde vindkast.

 • 14. januar 2017 at 13:04
  Permalink

  En dag vil noen skrive en artikkel med tittelen «Sivilisasjonsknuserne, og selvmordskulten som følger dem – the leftist progressive liberals«. Det blir antakelig ikke meg, for arbeidsmengden vil antakelig ta livet av meg. Men jeg forstår til fulle hva en slik artikkel vil inneholde. Antakelig blir det mer enn en artikkel, det blir en bok, og en dokumentarserie….og forhåpentligvis et rettsoppgjør som får Nürnberg-prosessene til å fremstå som peanuts i forhold.

 • 14. januar 2017 at 13:27
  Permalink

  Godt sagt, Pål. Har særlig sansen for din karakteristikk av svineriet, for de er virkelig en selvmordskult. Eller, de uttrykker et avsindig menneskehat, og oppfører seg som skikkelige malthusere. Det kryr av dem overalt, og største fellestrekk virker å være at de er hjernevaskede og hvite. Problemet er at de hater andre mer enn seg selv, for jeg har sett de samme i årevis. De ønsker menneskeheten vekk fra jordas overflate, men har tilgode å ta sitt eget liv. Det er tydeligvis forskjell på liv og lære.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Optionally add an image (JPEG only)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggere liker dette: