Megalittiske knotter og vår historie

Det er mange indikasjoner på at menneskets historie ikke er komplett, for ikke å si feilaktig. Dette innlegget forsøker å vise til en liten flik av informasjon om hvordan konvensjonell historieskriving kolliderer med virkeligheten. Det er avgjørende å samle udiskutable data før man spekulerer for mye, så hensikten her er begrenset til å peke på noen observasjoner som jeg finner å være i konflikt med konvensjonell historieskrivning.

Om vi definerer «sivilisasjon» til å bety et samfunn med nedskrevet historie, så forteller konvensjonell vitenskap oss at ulike sivilisasjoner tilfeldigvis oppstod omtrent samtidig i forskjellige deler av verden, samt  at en av disse var den egyptiske sivilisasjonen med faraoene og deres pyramidebygging i perioden 3000 – 500 år før Kristus.

Et spørsmål er om det virkelig er grunnlag for å hevde at sivilisasjonene oppstod og eksisterte uavhengige av hverandre. Dette er et stort tema, men la oss begynne med to områder i verden som ifølge konvensjonell historieskriving var helt uavhengige, nemlig Egypt og Peru. Skal vi tro lærebøkene var det ingen forbindelse fra den gamle verden til Amerika før Columbus kom til de vest-indiske øyer i 1493, men la oss se hva observerbare fakta forteller oss.

Peru

Vi tar utgangspunkt i byen Cuzco (eller Cusco) som er sentrum for før-columbisk sivilisasjon i Sør-Amerika, og ligger sør i landet, hele 3400 meter over havet. Her regjerte Inkaene i kun 300 år fra ca 1200-1500 til spanjolene ankom. Inkaene var som mange andre steinbyggere, men inkaenes teknologi var ikke spesielt avansert sammenlignet med det som fantes der fra før. Videoen under med Brien Foerster fra en sidegate i Cuzco demonstrerer dette tydelig, der han på ett og samme sted viser typisk spansk byggekunst, inka-murer og de avanserte megalittiske murene som ble bygget av andre enn inkaene.

Med «megalittisk» (mega=stor, lithos=stein) byggekunst mener vi altså avansert steinbyggerkunst med til dels enorme steinblokker av granitt eller endre harde steinsorter. Typisk er ikke-rektangulære blokker, spesialtilpasset så presist at man normalt ikke får et barberblad imellom blokkene, selv om det ikke er benyttet noen form for mørtel. Inkaene derimot bygget med mindre steiner som var grovt tilpasset og de brukte mørtel mellom steinene. Som videoen over viser finner man inka-murer på toppen av megalittiske murer mange steder, noe som betyr at de megalittiske murene er eldre enn inkaenes verk.

Legg spesielt merke til bildene fra ca 1:30 i videoen, den ekstreme tilpassingen mellom blokkene, og ikke minst de svært spesielle «knottene» som stikker ut fra noen av blokkene. Slike «knotter» finnes mange steder i Peru der det er megalittiske murer. Ingen har klart å forklare hvorfor de er der, men de er svært krarakteristiske. Merk at ikke alle steinene har knotter.

Hvordan det i det hele tatt var mulig å bygge en slik mur er et stort spørsmål i seg selv, men det vi er opptatt av her er om disse svært karakteristiske «knottene» er unike for Peru eller om de er å finne andre steder i verden. La oss reise en tur med Brien Foerster …

Egypt

Pyramidene på Giza-platået er bygget med kalksteinsblokker (et potensielt tema for et separat innlegg), og opprinnelig var pyramidene dekket av fint tilpassede granittblokker (såkalte «casing stones») helt til topps, men idag finnes kun rester av disse nær bakken. Ved å spole fram til ca 07:35 i videoen under finner vi eksempler på slik dekkstein av granitt, nøyaktig tilpasset uten bruk av mørtel. Ved ca 08::00 framkommer det tydelige «knotter» på disse steinene, noe som ligner på det vi har sett i fra Peru. Flere eksempler er synlige fra ca 10:15 i videoen.

Andre steder

Slike megalittiske «knotter» finnes ikke bare i Peru og Egypt, de finnes svært mange steder verden over. Videoen under viser eksempler fra Peru (Cuzco, Macchu Picchu), Kina, Egypt (Giza, Aswan), Hellas, Tyrkia, India mm. Videoen har ingen tale, så om man ikke liker musikken er det bare å dempe den. De første 3 minuttene er fra Peru, men så følger andre eksempler.

Av spesiell interesse er kanskje «Yangshan Quarry» med enorme steinkonstruksjoner på over 16000 tonn (!) i Kina, med enorme knotter…

Med så mange likhetstrekk fra megalittiske byggverk verden over er det vanskelig å akseptere at dette har oppstått samtidig og uavhengig av hverandre. Det vi er vitne til er tvert om kulturer med kontakt med hverandre, for de har benyttet tilsvarence byggeteknikk. Man håndterte enkeltblokker på hundrevis av tonn med tilsynelatende letthet og ekstrem presisjon, en teknologi som er så avansert at den ikke lar seg kopiere den dag i dag.

Konklusjon

Vi kan slå fast at det må ha eksistert en høyteknologisk byggekunst lenge før det lærebøkene definerer som historisk tid (ca 5000 år tilbake), for den skrevne historien omtaler ikke disse funnene, og funnene er ikke kompatible med primitiv steinhogging etter Protzen-metoden som konvensjonell historieskriving forfekter:

Illustrasjonen viser Protzen-metoden, og skal forklare hvordan mennesker tilhørende steinaldersamfunn formet blant annet granittsteinene i Sør-Amerika. Jean-Pierre Protzen fra Berkeley-universitetet i USA mener at inkaene hugget ut granittblokkene med steinhammere og kobbermeisler. Deretter ble de formet videre ved hjelp av runde arbeidssteiner.

Hypoteser om når denne avanserte teknologien eksisterte kan vi komme tilbake til i et annet innlegg, men vi kan nøye oss her med å si at ~12000 år før vår tid er et mer aktuelt tall, for det finnes flere likhetstrekk mellom funnene enn de vi har pekt på her og disse likhetstrekkene peker langt tilbake i tid.

22 thoughts on “Megalittiske knotter og vår historie

 • 8. august 2017 at 01:03
  Permalink

  Takk for denne, Amatør1. Så vidt jeg kan forstå er dette temaet noe av det mest spennende vi kan befatte oss med når det gjelder vår akk så ukjente historie.

  Typisk er ikke-rektangulære blokker, spesialtilpasset så presist at man normalt ikke får et barberblad imellom blokkene, selv om det ikke er benyttet noen form for mørtel.

  Foruten de karakteristiske knottene, er dette med ikke-rektangulære blokker en interessant observasjon, og jeg tror vi vil finne spor etter denne byggeskikken på svært mange steder spredd over nesten hele jorda. Jeg er ingen byggmester, men det virker som om dette var en teknikk de brukte for å lage murene så stabile for ytre påvirkninger som mulig. Minner om et slags låsesystem.

  Hypoteser om når denne avanserte teknologien eksisterte kan vi komme tilbake til i et annet innlegg, men vi kan nøye oss her med å si at ~12000 år før vår tid er et mer aktuelt tall, for det finnes flere likhetstrekk mellom funnene enn de vi har pekt på her og disse likhetstrekkene peker langt tilbake i tid.

  Jeg tror at dette tidsperspektivet er et av de beste holdepunkter vi har, og det er flere årsaker til dette. Har lenge tenkt på at yngre dryas-hendelsen virker å være en god mulighet for de som leter etter avslutningen på denne kulturen. Så kan vi jo spekulere over hvem de var, om de forsvant fullstendig, eller om noen av dem overlevde og tilpasset seg den nye verdensordenen etter en mulig kataklysmisk hendelse for 12000 år siden. Kanskje brakte de kunnskapen med seg til nye generasjoner? Det skulle være nok interessant stoff å granske. Veldig vanskelig, og veldig spennende! Dette med å identifisere byggeteknikker må være noe av det mest håndfaste vi har, og jeg tror at videre gransking vil gi oss mange interessante funn.

 • 8. august 2017 at 15:23
  Permalink

  Takk for nok en glimrende presentasjon, Jostemikk! Denne gang over et tema som har opptatt meg helt siden jeg i ’72 ’ besøkte Cheops pyramiden første gang.
  Å observere med ’øyne og hender’, de svære, perfekt tilpassede granittblokkene på hver side av ’korridoren’ opp til den tomme granitt ’kisten’ uten lokk, var en svær opplevelse. Opplevelsen forkastet alt hva jeg til da hadde lest om pyramidenes tilblivelse. Og, et senere besøk i det historiske museum i Kairo, hvor verktøy fra faraoenes tid var (er) utstilt, talte også sitt klare språk om at de ikke kan ha vært i stand til å utføre slikt arbeid i granitt.
  Nei, byggmesteren som har vært aktiv i bl.a. Egypt og Peru, er i besittelse av værktøy som skjærer, freser, borer, sliper og polerer giantiske granitt blokker, som skulle de være ’smør’… og ikke bare det, de løfter og manøvrerer sine tildels gigantiske megalitter som skulle de være vektløse.
  Tja, dersom vår ’sivilisasjon’ overlever kjemiindustriens herjinger vil kanskje vi også utvikle det antigravitet ’verktøy’ som tidligere sivilisasjoner fra svunnen tid rådet over?
  Antallet historiske/arkeologiske anomalier som er avdekket –’Antikythera instrumentet’, ’Piri Reis kartet’, ’London hammeren’, ’Prehistoriske fotspor’, etc- er vel alle indisium på at der eksisterte avanserte sivilisasjoner lenge før historiens egyptere og inkaer? Og, i denne forbindelse ser jeg også den matematiske og astronomiske kunnskap/viten som inkaer og egyptere tilegnes, som en svær anomali i seg selv, når deres skriftspråk tas i betraktning?
  Og hva med de ’megalittiske knotter’? Forankring/stabilisering av verktøy som anvendes under produksjon av megalitten? Restert etter ’feste’ til moder- materialet før megalitten brytes løs?
  Til slutt en tanke om hvorfor de fleste av dagens dagens arkeologer og historikere fortsatt tviholder på den bibliske historie vi serveres. Det er kanskje ikke så merkelig, asll den tid de har tatt sine doktorgrader og blitt tildelt sine professorater på det forvrengte bilde de har studert. 🙂

 • 8. august 2017 at 17:00
  Permalink

  Takk for en meget interessant kommentar, Brandulph! Må bare få nevnt at den glimrende artikkelen er skrevet av Amatør1.

  Det er kanskje ikke så merkelig, all den tid de har tatt sine doktorgrader og blitt tildelt sine professorater på det forvrengte bilde de har studert.

  En god og viktig observasjon. Det stemmer perfekt med logikken, og det stemmer like godt med Planks «Vitenskapen går framover en begravelse av gangen».

 • 8. august 2017 at 17:26
  Permalink

  Foruten de karakteristiske knottene, er dette med ikke-rektangulære blokker en interessant observasjon, og jeg tror vi vil finne spor etter denne byggeskikken på svært mange steder spredd over nesten hele jorda. Jeg er ingen byggmester, men det virker som om dette var en teknikk de brukte for å lage murene så stabile for ytre påvirkninger som mulig. Minner om et slags låsesystem.

  Det er helt sikkert riktig, det er mange eksempler på at slike murer har motstått kraftige jordskjelv, for eksempel på Macchu Picchu. For skikkeligig svære megalittiske murer i slik polygonform, se dette stedet like utenfor Cuzco https://en.wikipedia.org/wiki/Saksaywaman . En spesiell sak med dette stedet og et par andre er at «knottene» er erstattet med hulrom.

  Har lenge tenkt på at yngre dryas-hendelsen virker å være en god mulighet for de som leter etter avslutningen på denne kulturen. Så kan vi jo spekulere over hvem de var, om de forsvant fullstendig, eller om noen av dem overlevde og tilpasset seg den nye verdensordenen etter en mulig kataklysmisk hendelse for 12000 år siden.

  Yngre dryas er antagelig et sentralt stikkord for når den megalittiske kulturen forsvant. Mye tyder på at ødeleggelsene ved f.eks. Puma Punku og et par andre steder kan knyttes til en kataklysme ved begynnelsen av yngre dryas. Kun en hypotese, men det virker plausibelt.

  Dette med å identifisere byggeteknikker må være noe av det mest håndfaste vi har, og jeg tror at videre gransking vil gi oss mange interessante funn.

  Det er jeg helt enig i, og til min store overraskelse finnes det enormt mye å granske på dette området, og mange har begitt seg inn på dette. Her er forresten nok en video fra samme gate i Cuzco, der vi får se enda mer detaljer om knottene, samt meget interessante betraktninger om hvilke prosesser steinene må ha vært igjennom:

 • 8. august 2017 at 18:17
  Permalink

  Takk for kommentarene, Brandulph!

  Nei, byggmesteren som har vært aktiv i bl.a. Egypt og Peru, er i besittelse av værktøy som skjærer, freser, borer, sliper og polerer giantiske granitt blokker, som skulle de være ’smør’… og ikke bare det, de løfter og manøvrerer sine tildels gigantiske megalitter som skulle de være vektløse.

  Dette er helt klart riktig, men det må også være noe mer enn det, for det ser jo vitterlig ut som om blokkene har vært myke på et tidspunkt, og det er en av grunnene til at man snakker om «high technology», for vi kjenner jo ingen teknologi idag som kan gjøre granitt myk….

  Og hva med de ’megalittiske knotter’? Forankring/stabilisering av verktøy som anvendes under produksjon av megalitten? Restert etter ’feste’ til moder- materialet før megalitten brytes løs?

  Det er et av mysteriene. mange har foreslått det du sier, men det holder ikke helt i mål, når knottene kun er på en side. For meg ser det mer ut som om steinene har vært nærmest støpt i en sekk med en åpning der massen er tilført og så knyttet igjen. Dette er en rimelig sprø idé, men det ser nesten slik ut. Om noe slikt var mulig ville også nabosteiner tilpasse seg hverandre naturlig. Etter noen tusen år er selvsagt «sekken» borte. Kom gjerne med bedre forslag, for det er virkelig et mysterium.

 • 9. august 2017 at 07:10
  Permalink

  Trur dei er bygget av kjemper eg. Dei har jo funnet senger så store som 6 meter lange. Hodeskaller mye mye større en våres. Men er det noe dei ikke har funnet så er det linkene mellom apene og menneskene. Noe som er umulig selvfølgelig. Det er ulogisk også
  ☺️, Bra artikkel

 • 9. august 2017 at 15:28
  Permalink

  Det sitter fortsatt godt festet i minnet da jeg første gang oppdaget disse «knottene» på andre lokasjoner enn i Sør-Amerika. Her er fra Påskeøya, og selv om det i dag kun er noen tragisk få rester tilbake etter det som må ha vært, tror jeg vi må kunne anta at de delte byggherrer med alle de andre stedene.

  null

 • 9. august 2017 at 15:31
  Permalink

  Trur dei er bygget av kjemper eg.

  Du er ikke den eneste som tenker i de baner, Radiv. «Gudene» på Påskeøya ble kalt blonde kjemper. Så må vi vel kunne anta at det er fullt mulig å bli kalt kjemper selv om de bare er noen desimeter høyere enn man er vant til.

 • 9. august 2017 at 16:00
  Permalink

  Hei, ‘Amatoer1’, og la meg først beklage at jeg berømmet feil mann for en meget spennende artikkel!
  Så til knottene. En kan jo på enkelte megalitter se at knotter er fjernet, og dersom megalittene er tilpasset ‘hånd i hanske’ før de ‘løftes’på plass, så er vel alle knotter på sider, over og under fjernet før megalitten plasseres?
  Uansett hvordan blokkene tilvirkes, så er det imidlertid helt klart at de var i besittelse av en ufattelig metode for frakting, løfting og handtering av inntil 4-500 tonn blokker før de ble perfekt bearbeidet og fikk sine knotter som minner meg om ‘stablere’ (små distanse stykker som anvendes i forbindelse med støping) At ktottene skal være løftepunkter avviser jeg av den grunn at de jo elegant fraktet og handterte blokkene før de ble bearbeidet. Hva den mangesidige utformingen av angår, så er jeg også av den klare oppfatning at det var rigiditet som var grunnen. Av andre arbeider ser man jo at de produserte både gigantiske ‘mursteiner og perfekte ‘legoblokker’.
  Tatt i betrakning dimensjonene og presisjonen vi står overfor, så er det for meg innlysende at byggherrene hadde for handen bearbeidings utstyr som var på full høyde med alt hva dagens teknologi kan tilby av kopi-freseutstyr hva presisjon angår. Og hva løfting/handtering av emne de jobbet med, så er det klart at de var i besittele av teknologi som ikke er for handen i vår teknologiske verden.
  (Jeg tenker i denne forbindelse ofte på det merkverdige fenomenet tre -fire mennesker opplever i forbindelse med heving av et objekt som de før handspåleggelse ikke var istand til å løfte. 😉

 • 9. august 2017 at 19:24
  Permalink

  Trur dei er bygget av kjemper eg. Dei har jo funnet senger så store som 6 meter lange. Hodeskaller mye mye større en våres.

  Joda, radiv. Det fantes nok kjemper i varierende grad, men selv om du er 3 meter høy så blir du ikke automatisk god til å smelte stein 🙂 Det er flere hunder begravet her.

 • 9. august 2017 at 19:35
  Permalink

  Hei Brandulph!

  Hei, ‘Amatoer1’, og la meg først beklage at jeg berømmet feil mann for en meget spennende artikkel!

  Ingen grunn til å beklage, Jostemikk fortjener berøm uansett 🙂

  Så til knottene. En kan jo på enkelte megalitter se at knotter er fjernet, og dersom megalittene er tilpasset ‘hånd i hanske’ før de ‘løftes’på plass, så er vel alle knotter på sider, over og under fjernet før megalitten plasseres?

  Såvidt jeg vet er det funnet knotter kun på utsiden. Spørsmålet ditt forutsetter også at steinene fikk sin form før de ble endelig plassert. Jeg tror det er enklere å se for seg at steinene var myke etter at de ble plassert, og at det forklarer den ekstremt presise tilpassingen til nabosteinene, noen ganger med mer enn 10 presise hjørner! Derfor tror jeg ikke at knottene hadde noen rolle i forbindelse med løfting, og som du ser fra videoene er det også steiner som ikke har spor av knotter.

  Uansett hvordan blokkene tilvirkes, så er det imidlertid helt klart at de var i besittelse av en ufattelig metode for frakting, løfting og handtering av inntil 4-500 tonn blokker før de ble perfekt bearbeidet

  Ja, der har du det svært interessante mysteriet. Om vi kan finne svaret på hvordan dette foregikk, så har vi nøkkelen til den egentlige historien. Jeg mener det er såpass mange konkrete ledetråder at jeg ser for meg at dette svaret blir funnet en dag.

 • 10. august 2017 at 08:06
  Permalink

  Jeg så en artikkel på klimaforskning om et orkester som spillte på plass en gigantisk stein. Lyd kan knuse glass, så hvorfor ikke løfte stein? Kanskje lydbølgene til og med kan gjøre stein til gele i en periode?

 • 10. august 2017 at 09:17
  Permalink

  Kanskje lydbølgene til og med kan gjøre stein til gele i en periode?

  Det er jo en ganske vanvittig idé, men allikevel en tanke som jeg har hatt. Kanskje er det helt på jordet, men granitt inneholder kvarts-krystaller som jo er velkjente i forbindelse med for eksempel Piezoelektrisitet. Kanskje er det mulig å reversere den prosessen med elektrisitet eller ultralyd og få krystallene til å svinge med for eksempel sin egensvingeperiode (kjent begrep for ingeniører) slik at krystallene via vibrasjon varmer opp eller på annen måte reduserer skjærstyrken (kjent begrep for ingeniører) i materialet rundt krystallene og gjør steinen formbar en kort periode?

 • 10. august 2017 at 18:01
  Permalink

  Trur dei er bygget av kjemper eg. Dei har jo funnet senger så store som 6 meter lange. Hodeskaller mye mye større en våres.

  Joda, radiv. Det fantes nok kjemper i varierende grad, men selv om du er 3 meter høy så blir du ikke automatisk god til å smelte stein 🙂 Det er flere hunder begravet her.

  Helt enig. ☺️.

 • 10. august 2017 at 18:19
  Permalink

  Lenge før dagens laser og CNC var noe vi ikke engang drømte om, var bl.a. skraping av lager skåler og sliping av beddinger til skipsmotorer en del av min verkstedspraksis for mer enn seksti år siden. Et arbeide som var meget tidkrevende, men som nå er en bagatell med dagens teknologi.
  Etter hva jeg ser, med min bakgrunn, så var tilvirkerne av megalittene i besittelse av teknologi som var minst like avansert som den vi har idag. Et eksempel på hva vi er istand til idag vises på denne snutten: https://www.youtube.com/watch?v=IJrQqRmui6A

  Tilvirkingen av megalittene, uansett hvor mange sider/vinkler de har, ser jeg derfor ikke som et mysterium. (Protzen-metoden derimot, anser jeg selvsagt som en absurd teori.) Jeg ser det da heller ikke urimelig at de behersket metoder for bearbeiding av megalittene som beveget seg ned på molekylært nivå. En slags kontrollert ’dustification’?

  Løftingen/handteringen av slike enorme blokker ser jeg imidlertid ingen annen løsning på enn at de behersket levitasjon. Forøvrig, uten slik teknologi, hvorfor i all verden skulle de utsette seg for peset med å bygge med slike enorme dimensjoner?
  (Jeg anser forøvrig heller ikke at knottene har noe med løfting av megalittene å gjøre, men at de er ’stablere’, som jeg sier tidligere. )

  Det forskes jo på ’anti-gravitet’, og med sikkerhet finnes løsningen på den ’kraften’ og andre som vi ennu ikke kjenner til. Men hvem vet? Kanskje er svaret allerede på bordet?

  Hva jeg forsøker å si, Amatoer1, er, at hva vi ser av presisjonsarbeid i.f.m de gigantiske megalittene rundt omkring i verden, så må de ha behersket både levitasjon og meget avanser CNC teknologi. Min erfaring fra unge år, med blåfarging og skraping av lager og beddinger i dagevis, med datidens beste mikrometer og måleur, sier meg det. Det å ha sett og lagt hånflaten på de ’perfekt tilpassede granittblokkene i Cheops pyramiden, sier meg det. (Det er, slik jeg ser det, ren ignoranse å tro at vi idag sitter på teknologiens tinde. Det er dukket fram alt for mange anomalier rundt onkring i verden til at der ikke har vært svært avanserte sivilisasjoner før oss gjennom de millioner av år som verden har eksistert.)

  Her er også en side som gir innsikt for den som ikke har erfaring med maskinering:
  http://www.itechcnc.com/html/Product_center/CNC_Router/Stone_Carving_Machine/197.html

 • 10. august 2017 at 19:27
  Permalink

  Veldig interessant og relevant eksempel med CNC-maskinen, Brandulph. Jeg kjenner litt til tilsvarende teknologi da jeg har en liten 3D-printer, selv om en CNC-maskin er basert på å fjerne materiale mens en 3D-printer legger på materiale lagvis. Det som er felles for dem begge er at de bruker veldig lang tid på jobben, og er derfor relativt kostbare i bruk.

  Hvis du ser på mengden og størrelsen av steiner som har vært formet i bl.a. Peru og Bolivia så ser man at dette må ha foregått med stor enkelhet, for dimensjonene og antallet er virkelig enorme. Se for eksempel dette bildet fra Saksaywaman rett utenfor Cuzco. Disse steinene har neppe vært frest ut med CNC-maskiner slik jeg ser det, jeg tror en prosess med mykgjøring av selve materialet virker mer plausibel, men jeg innrømmer at det også er en ganske «far fetched» idé.

  Dette med frakt og løft er et like stort mysterium som tilformingen. Før jeg jeg vil spekulere i levitasjon/antigravitasjon vil jeg gjerne se indikasjoner på slikt. At det har foregått noe høyteknologisk er temmelig sikkert, men kanskje de bare hadde noen skikkelig raffe helikoptre 🙂

  Med hensyn til pyramidene tror jeg det må ha vært et par teknologier. For kalksteinsblokkene tror jeg professor Davidovits er på sporet med det han kaller «re-agglomerated limestone», dvs. at kalksteinsblokkene ble plass-støpt og ikke tilskåret og fraktet. Det forenkler jo transporten vesentlig. For kledningen i granitt må en teknologi som i Peru ha vært anvendt tror jeg.

  Helt enig i at de som bygget dette må ha behersket veldig avansert teknologi, og jeg er samtidig helt enig i at det ikke er noen som helst grunn å hevde at vi «sitter på teknologiens tinde», tvert imot.

 • 12. august 2017 at 20:54
  Permalink

  Hei igjen, Amatør1.
  Bildet fra Cusco, som jeg har lagt inn nedenfor, er sakset fra video snutten du har i ditt innlegg, og viser klart, etter hva min kunnskap tilsier, at de har fire sider som er maskinert og tilpasset. Hvilken metode/material de har anvendt for fresing, skjæring, boring og sliping vet vi ikke, men de har vært i besittelse av teknologi som klar er mer avansert enn hva vi råder over. Kjerneboringer t.eks. vitner om det, slik H-blokkene også gjør det med sin utrolige presisjon. (Videoen har forøvrig flere sekvenser som klart viser maskinell bearbeiding). Material som flyter eller smelter sammen ville gi et helt annet bilde enn de flater som megalittene i bildet viser. Andre bilder av megalitter viser jo også at de ’høvler/freser’ fronten når det er ønskelig eller nødvendig, slik bildet fra Egypt viser. Og, som du sier, ” dette må ha foregått med stor enkelhet”, en oppfatning som jeg deler hundre prosent med deg. (Hva tid angår imidlertid, så forsøkte jeg å illustrere tidsaspektet med min egen erfaring fra materie bearbeiding. Hva som tok dager under min praksis på et skipsverft for drøye seksti år siden tok bare timer få år senere. 😉 )

  Steinbrudd hvor byggherrene henter sitt material vitner vel forøvrig også om at produksjon, handtering og frakt av megalittene, i tillegg til den endelig tilpassing på byggeplassen, har vært uten probler av noen art? Alt tyder vel på at hverken tid, vekt material eller dimensjoner har spilt noen som helst rolle?

  Hva vi står overfor er vel at anomaliene som megalittene stiller oss overfor kunnskap og teknologi som vi har store vansker med å akseptere at prehistoriske sivilisasjoner helt klart behersket teknologi mer avansert enn hva vi råder over idag? For, et faktum er det jo at megalittene ligger og står der som synbare bevis på at slike avansert sivilisasjoner har eksistert?

  Og, hvor forsvant de avansert sivilisasjoner og deres teknologi? Vel, enorme prehistoriske katastrofer er det jo også spor etter, og så får vi bare håpe at dagens sivilisasjon når det samme nivå som megalittene vitner om, eller lenger, før en asteroide eller noen av dagens psykopater, lar jorden få leve sitt eget liv i fred, nok en gang… i noen tusen eller millioner år. 😉

 • 12. august 2017 at 22:12
  Permalink

  Hva vi står overfor er vel at anomaliene som megalittene stiller oss overfor kunnskap og teknologi som vi har store vansker med å akseptere at prehistoriske sivilisasjoner helt klart behersket teknologi mer avansert enn hva vi råder over idag? For, et faktum er det jo at megalittene ligger og står der som synbare bevis på at slike avansert sivilisasjoner har eksistert?

  Ja, Brandulph, dette er såvisst et faktum som er svært vanskelig å bestride. Vi kan spekulere og diskutere detaljene i hvordan teknologien har fungert, men det er egentlig et sidespor. Det vesentlige er som du sier at at megalittene ligger der, og det vi observerer kan ikke utføres med konvensjonelle metoder. Det må ha vært en avansert teknologi i bruk, og dermed utført av en avansert sivilisasjon som eksisterte for anslagsvis 12000 år siden eller mer.

  Dette impliserer igjen at vår historieskrivning er helt feil, noe jeg mistenker er vanskelig å svelge for de som har skrevet historiebøkene. For meg ser det ut som om «katta er ute av sekken» i dette spørsmålet, det lar seg ikke feie under teppet lenger. Det er mange som graver i dette, og før eller siden vil dette også bli «mainstream».

 • 17. august 2017 at 10:41
  Permalink

  Etter min oppfatning må det ha eksistert ett global imperium for 5000 år siden og at dette har falt fra hverandre inntil vi har fått erstatteren – det onde imperium, som kjennetegnes ved fordekte kriger og evig kulturrevolusjon. Dette pågår enda, nå ved hjelp av «liberalisme» og kulturmarxisme og mye annet.

  Silkeveien knyttet Kina til Asia MInor. Se byggeteknikken av muren rundt Hattusa (Asia Minor) http://www.kusadasi.tv/wp-content/uploads/hattusa_hattusas-turkey.jpg
  Der ser man at det er samme stil som den kinesiske mur.

  Allikevel tror jeg ikke at det var globalt for alle, det må ha vært en elite som kunne reise rundt, og som skapte kultur for de folkeslag som var stedfaste. Denne eliten døde etterhvert ut, gjennom genetisk utvanning.

  Når det gjelder steinalderkultur, så var de dyktige på balanse og motkraft, som fortsatt ikke er så velkjent. Tenker at taljeteknikk vil bli glemt fullstendig de neste 50 år.
  Coral Castle bygget av lille Leedskalnin er ett lite studie verdt.

 • 17. august 2017 at 17:46
  Permalink

  Etter min oppfatning må det ha eksistert ett global imperium for 5000 år siden og at dette har falt fra hverandre inntil vi har fått erstatteren – det onde imperium

  Jeg tror vi må skille snørr og barter, først må vi etablere hva som har eksistert og fortrinnsvis når, samt finne ut mest mulig om deres teknologiske nivå. Det som finnes av ideologiske imperier i moderne tid er noe helt annet, selv om det er interessant å diskutere i en annen setting.

  Det vi observerer av megalittiske strukturer er mest sannsynlig mye eldre enn 5000 år, av flere grunner. En grunn er at vann-erosjonen rundt sfinksen i Egypt forteller oss at den er anslagsvis 12000 år, og da er antagelig pyramidene ved Giza like ved like gamle. Samtidig ser vi at pyramidene har elementer av samme teknologi (knotter på dekk-steinene i granitt) som steinene i Peru, Påskeøya og flere andre steder. Samtidig vet vi at Gøbleki Tepe i Tyrkia er ca 12000 år. Flere spor i Bolivia (Puma Punku) og Egypt tyder på at sivilisasjonen bak denne teknologien tok brått slutt gjennom en kataklysmisk hendelse. Vi vet også at slutten av siste istid for 12000 år siden var preget av en hendelse kalt Yngre Dryas som senket temperaturen drastisk i ~1000 år. Dette kan ha vært forårsaket av et kometnedslag ved iskappen over Canada, som kanskje genererte en nærmest global tidevannsbølge som slo ut de megalittiske konstruksjonene og de fleste menneskene med.

 • 12. september 2017 at 20:44
  Permalink

  Får du en interessant film av denne lenken jostemikk?

  Jeg fikk en video, men særlig interessant var den ikke. Den viste en mann som har forstått vektstangprinsippet og oppdaget at gjenstander har et balansepunkt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Optionally add an image (JPEG only)

%d bloggere liker dette: