Prøverørs-politikere og flyktningekaos

I kommentarfeltet under Hvilket demokrati? Norske lederes springmarsj mot NWO med deres egne ord skrev Spiren:

Spiren sier: 4. november 2015, 23:43

Norsk professor.
http://mortenuhrskov.dk/en-rablende-professor/

2.000 NYE asylmottak i Norge.
https://www.frieord.no/innenriks/udi-planlegger-2000-nye-asylmottak-i-norge/

Spiren, dette dokumenterer de dramatiske omveltningene vi ser bli påtvunget hele den gamle verdens nasjoner og kulturer. Noen har lenge ønsket å tilintetgjøre oss, og de gjennomfører planene på glimrende vis. De forholder seg til blåkopien om Babelsk forvirring. Når en i tillegg tar med de flere titalls årlige milliardene dette skal koste, noe politikerne og byråkratene våre er litt forvirret angående hvor skal tas fra på bekostning av noe annet, har de virkelig klart å skape et kulturelt og økonomisk katastrofeområde som bare vil øke i omfang.

Nettsiden Global Research har en glimrende artikkel om hvem våre politikere er, og ikke minst hvem de jobber for. Forfatteren kaller dagens politikere for prøverørs-politikere, og det er en så glimrende karakteristikk av uvesenet at den snarest bør inn i alle ordbøker.

http://www.globalresearch.ca/quote-of-the-century-todays-european-politicians-are-test-tube-politicians/5486545

Quote of the Century: “Today’s European politicians . . . are Test-tube Politicians…”

By Dr. Paul Craig Roberts
Global Research, November 04, 2015
Institute for Political Economy 4 November 2015

Dimitrios Konstantakopoulos Provides The Most Accurate Description Of European Politicians:

“Today’s European politicians . . . are ‘test-tube politicians,’ who haven’t emerged from a process of significant political battles with worthy political oppnents, but have instead risen to power through the manipulations conjured by the strong players of the financial capital system, with the objective to control the political elite of the European continent. They are more employees than they are politicians. Moreover, their programme is not for public disclosure.  Should they discuss in public what they really want to achieve, or rather what the bankers who appointed them want to achieve, even the stones will cry out in Europe in protest against them!

Athens, 3 July 2015
Konstantakopoulos.blogspot.com

Israel produserer flyktningekriser på løpende bånd

Tar man dette med i betraktningen sammen med den kunnskap vi har om hvem disse banksterne er og hvor de kommer fra, dukker det opp noen spørsmål vi alle må kreve svar på. Hvorfor slipper ikke disse sionistiske bankoligarkene og deres prøverørs-politikere flyktninger inn i Israel? Hvorfor skal denne sionistiske monsterstaten være den eneste som ikke åpner grensene for titusener av flyktninger? Hvorfor har det sionistisk-bankoligarkiske Israel i tiår gjort alt den kan for å skape krig og elendighet i nasjon etter nasjon i Midtøsten, og således vært direkte skyld i at det i det hele tatt har oppstått en flyktningekrise? Er det fordi den sterkt antisemittiske staten Israel hater tanken på å slippe semitter inn i landet fordi de har som hensikt å utrydde dem? Hvorfor hater de semitter og andre ikke-askenasiske folkeslag så intenst? Hvorfor dreper de semittiske barn i endeløse terroraksjoner mot Gaza, sender en strøm av terror-raketter og jagerfly innover Syria (før Putin stoppet dem), oppfordrer alle vestlige nasjoner til å ta imot Syriske flyktninger, men nekter å hjelpe de ofrene de selv, USA, og den vestlige verdens prøverørs-politikere har skapt?

http://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-syrian-refugees-israel-20150906-story.html

One country that won’t be taking Syrian refugees: Israel

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on Sunday rejected a call to host refugees from Syria and elsewhere, saying that while Israel is «not indifferent to the human tragedy of the refugees,» it is not in a position to take them in.

Netanyahu stressed Israel’s medical care for over 1,000 injured Syrians, as well as efforts to aid African nations and thus stem the flow of migrants. However, he said that Israel’s “lack of demographic and geographic depth” requires controlling its borders against both “illegal migrants and terrorism.”

Denne saken dreier seg vel ikke om å kontrollere grensene mot ulovlig innvandring? Like interessant er det at mens sionismens høyborg er livredde for at det blant de reelle flyktningene kan befinne seg ulovlige terrorister, Israel ser som kjent på seg selv som en nasjon som bedriver lovlig terrorisme, virker verken Israel eller dets sionistiske støttespillere å være særlig bekymret for at land etter land i Europa kan risikere å ende opp med disse ulovlige terroristene. Er det ikke merkelig? En kan nesten bli fristet til å tro på de siste hundre års advarsler om at endeløse kriger og flyktningekriger er nøye planlagte hendelser for å de-konstruere Europa, slik at verdensdelen til slutt ender opp så svekket at nasjon etter nasjon kan plukkes ned som sitting ducks.Sitting ducks

Forbudt å klage

I Norge og Sverige har de i mange år vært gjort iherdige forsøk fra De presstituerte og våre prøverørs-politikere å forby enhver kritikk av innvandringspolitikken. Sedvanlige hersketeknikker er benyttet, der umenneskeliggjøring av meningsmotstanderne er den flittigst benyttede. Først skaper de et problem, så lanserer de løsningen, og alle som er uenige skal kriminaliseres. Det er skremmende likt det vi ser skje i forbindelse med klimasvindelen, der det nå nærmer seg så vanvittige tilstander at prøverørs-politikerne og rettsvesenet har uttrykt ønske om å kriminalisere såkalte skeptikere.

En glimrende artikkel om det bevisste forsøket på å destabilisere Europas nasjoner

På nettsiden Norgesaksjonen har Pål skrevet en like god som viktig sak om flyktningekrisen og den politiske agendaen som står bak.

Norgesaksjonen.org – Den skjulte storpolitiske agenda bak flyktningekrisen – og hvorfor dette bør lede til et nytt landssvikoppgjør!

Legg merke til at denne artikkelen går over tre sider, og at den i skrivende stund er under fortløpende oppdatering.

Hvor vil dette ende?

Det er enkelt å svare på. Det vil ende med det de har planlagt skal hende. Europas nasjonalstater vil rives opp for å legge til rette for en verdensregjering styrt av bankoligarkene. Det er dette de har planlagt i århundrer, og de har gjort en enestående god jobb. Tar en med i betraktningen at de ser på “oss andre” som kveg og villdyr de kan drepe, svindle og voldta etter behag, kan det umulig være noen overdrivelse å nevne muligheten for at Mordors svarte skyer bygger seg rekordraskt opp i horisonten. Den største genistreken Djevelen gjorde var å overbevise verdens befolkning om at han ikke eksisterer.

Mordor

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Brandulph
5. november 2015 17:47

Jeg har intet å bidra med her, Jostemikk. Du har sagt hva som sies kan, vesentlig bedre enn jeg kan det, min venn. Jeg har imidlertid lagt ut din artikkel på min FB side, med oppfordring om at den sendes videre. Stå videre fram i manndom og villskap!

Ingrid
Admin
5. november 2015 21:42

Takk for et glimrende innlegg! Også en stor takk til Pål på Norgesaksjonen! Det kan virke som om det så smått tennes noen små lys hos folk, at flere begynner å forstå i hvert fall litt av hva som skjer, så arbeidet som nedlegges er ikke forgjeves. For tiden leser jeg boka til Douglas Reed, «Kontroversen om Zion» (valgte å lese den på dansk), som han fullførte i 1956, men siden ingen turte å trykke den, ble den ikke gitt ut før 20 år senere etter hans død. Det er ei stor bok, men den gir en svært inngående beskrivelse av den skjulte makten, og hvordan den har utviklet seg fra siden før-babylonsk tid. Den kan lastes gratis ned på flere språk:
http://www.controversyofzion.info/index.htm
Det er også interessant å lese om hvordan det var store motsetninger mellom forskjellige jødiske grupper nå i mer moderne tid, og hvordan zionistene (utviklet fra askenasijødene, som ikke har noe med semitter å gjøre) har svært liten støtte blant de mer opprinnelige (ofte kalt konservative) jødene. Det viktigste for disse talmudtilhengerne var at de ALDRI skulle assimileres i befolkningen de lever i, og allikevel er de frekke nok til å påstå at de er blitt forfulgt! De lever blant oss, også her i Norge, men de skjuler godt hvem de er. Når man også har lest litt av hva Solsjenitsyn har skrevet, forstår man langt bedre det enorme hatet de føler for Russland, det landet der de fleste bodde i så mange hundre år, i sine selvpålagte gettoer, men med stor kontroll over økonomien, og der de står bak drapet av mange tiltalls millioner russere gjennom det siste århundret. Dette er IKKE folk som bør få mulighet til å styre vår verden!

Vegtam
6. november 2015 11:52

Glimrende artikkel til folkenes opplysning!

Som det vil fremgå av mine betraktninger på min nettside, er dette med fripenger og gjeldspenger- pengesystemet – den av mine kjepphester jeg flittigst setter i galopp. Det trenges et nytt pengesystem til erstatning for Det jødiske gjeldspengesystemet!! Og hvordan dette system skal eller kan se ut, bør være allmennkunnskap! Jeg siterer meg selv:

» Konklusjon.
Som svar på vår innledende problemstilling kan vi si: Systemet eller ordningen vil i vesentlig grad – i det alt vesentlige – overstyre mentalitet/tenkemåte og Den menneskelige natur slik denne kommer til uttrykk med rot i arvestoffet. For å slippe til – slippe løs – nestekjærlighet og menneskets «gode» natur, trengs det derfor en systemendring som vil fremme disse aspekter »

Jeg skulle ønske at folk flest hadde en klar formening om hvilket pengesystem de helst ser virkeliggjort i stedet for Det jødiske Gjeldspengesystemet …

Vegtam
7. november 2015 13:43

Takk for svar, Jostemikk

Det jeg savner er en folkebevegelse med en politisk bevegelse (Parti) i spissen som konsekvent og iherdig arbeider for å avskaffe gjeldspengesystemet og innføre et fripengesystem. Dette ville ført til at saken alltid var i folks bevissthet, og gjennom dette stadig virket for å heve folkets kunnskapsnivå på feltet.

Et slikt fripengesystem kan være på forskjellig vis, og det kan settes i virksomhet på forskjellig vis, og – det trenger ikke føre til problemer av noe slag i overgangsfasen. Det kan startes ganske så forsiktig mens det gamle systemet enda er virksomt …
La meg nevne:
Sentralbanken, NB, endrer regime og starter forsiktig utsteding av fripenger gjennom følgende tiltak mens det ordinære bankvesen fremdeles er i full sving:

1. Det gis rentefrie lån i forsiktig men økende omfang av NB – heri også overtagelse/innfrielse av lån i de ordinære banker.
2. Lønninger til offentlig ansatte betales med fripenger utstedt av NB
3. Offentlige innvesteringer betales med fripenger av NB
4. Kjøp av varer og tjenester av det offentlige fra næringslivet betalt med fripenger fra NB
5. Fripenger som gaver gitt av NB

For å unngå inflasjon må pengene sirkuleres tilbake til sin kilde i NB, for eks slik:

1. Omsetningsavgift/sirkulasjonsavgift på detaljistledd (og/eller grossistledd i tillegg) i ønskelig omfang.
2. Skatter etter som man finner det nyttig, ønskelig eller nødvendig.
3. Salg fra statens grossistlager eller annet salg.
4. Importavgift – om ønskelig
5. Kjøp/omveksling av utenlandsk valuta hos NB
6.Forlenging/Innkorting av lånenes nedbetalingstid om ønskelig.

Gjennom denne ordning vil det aldri mangle penger i de offentlige kasser … 😀

Institusjoner man måtte finne mer eller mindre nyttige/nødvendige kommer så i tillegg, men ligger jo utenfor selve pengeteknikken/pengesystemet.

De ordinære banker ville ende opp som betalingssentraler og investeringsselskaper – noe som jo er nødvendig, nyttig og helt ok. Men … De kan ikke lenger skape penger!!

Det kan jo ellers nevnes at Det engelske ‘Positiv Money’ og det islandske ‘Sovereign Money’ ville kunnet virke aldeles utmerket om man bare i tillegg gav rentefrie lån til alle verdige lånetrengende.
http://vegtam.info/Kortsider/PositivMoney.html

(Og det er intet i veien med pengesystemdelen i dette programmet heller 😀 Det ville virket aldeles glimrende …)
http://vegtam.info/Kortsider/NPE.htm
******************************************»

Problemet er at folk ikke får ut fingeren og kommer seg i gang med arbeidet … Alene kan jeg intet gjøre …

Kent Ellingsen
Kent Ellingsen
15. november 2015 07:57

Så en interesant debatt på svt om «aldri mer» og politisk agenda. http://www.svt.se/debatt/se-program/debatt-sasong-14-6?autostart=true
Som du er inne på er en brå endring uklokt. Lokal-basert samfunn er mer vettugt. Det som pågår i dag er av værste sort.