Historie

Pontifex Maximus

Dette innlegget er i stor grad influert av kunnskap og betraktninger om religionshistorien som har blitt meg til del gjennom korrespondanse med Kjell Erik Midtgård. Han er svært kunnskapsrik på dette området og har velvilligst […]

Uønsket kunnskap

Hvem er du?

Idag får vi høre av NWOs regjeringens «kunnskapsminister» at våre barn skal lære betydelig mindre i framtiden, det hele er jo bare overfladisk ifølge ham: Kunnskapsminister kutter i pensum Betegnelsen «kunnskapsminister» er i sannhet Orwellsk. […]