Løvene i Drottninggatan og den som slo ned trafikklyset

Løvene i Drottninggatan er formgitt av Anders Årfelt. Der er ment som symbol-viktige sperringer i Drottninggatan i Stockholm og flere andre gater i Sverige. Løvene er støpt i betong og veier 800 kilo.

Denne saken handler om en av dem, den som sto i par med en annen ikke langt fra SALT-butikken litt nord i Drottninggatan for Åhléns City-bygningen og krysset Mäster Samuelsgatan/Drottninggatan. Denne løven ble, må vi anta, truffet av lastebilen og enten slått framover med voldsom kraft, eller den ble med i fronten på lastebilen, før den uvisst av hvilken grunn, fortsatt ferden alene på venstre side av Drottninggatan sørover der den slo skakk det ene trafikklyset, før den la seg rolig på østsiden av krysset.

Jeg har skrevet om denne løven i Lastebilen i Åhléns City-bygget der det i kommentarfeltet ble dratt i tvil om det var mulig i forhold til sannsynlig fysikk. Jeg har ikke noe sikkert svar, for det er fortsatt ting man kan stusse over, men fotobevisene jeg har fått knota sammen fra en video forteller sin historie. Youtube – Stockholm Attack, Moments before the attack.

De små røde prikkene markerer hjulsporene etter lastebilen, og således hvor løven og lastebilen skilte lag, omtrent på høyde med spissen på den nest lengst markeringspila som viser rulle-merkene etter løven.

 

Lastebilen svingte mot høyre og traff blomsterkrukka omtrent der den korte markeringspila viser. Den lange viser hvor mesteparten av krukka havnet. På venstre side ser en sporene etter løven som fortsatte ferden på egenhånd.

Det er uklart for meg hvordan løven kunne fyke avgårde såpass langt på egenhånd. De dårlige bildene som finnes av den der den endte sin ferd, tyder heller ikke på særlige skader. Egentlig sto løvene lenger nord enn SALT-butikken. De sto der Bryggargatan kommer inn til Drottninggatan. Avstanden fra løven som ble med lastebilen og ned til den den til slutt stanset er ca. 85 meter. Ferden løven tok alene etter at den og lastebilen skilte lag er ca. 25 meter.

Jeg har ikke bevist noe som helst, men mener at det nå er sannsynliggjort at løven slo trafikklyset skakt, før den la seg til ro noen få meter til venstre for dette. Djevelen befinner seg ofte i detaljene, men noen ganger bruker jeg uforholdsmessig mye tid på å dokumentere ting som allerede virket sannsynlig. Det er bra å fjerne enhver tvil der det er mulig, men jeg skulle vært flere.

 

0 0 votes
Article Rating