22. juli-avsløringene: – Vi bor i et land med en kriminell elite i toppen av alle viktige samfunnsinstitusjoner

Før en leser dette må en ha i tankene at ikke noe av dette er ment som kritikk av ansatte tilhørende den vanlige arbeidsmassen i de offentlige etater og institusjoner som blir nevnt. Norge er begunstiget med mengder av ansatte i politiet, forskjellige deler av rettssystemet, politiske departementer og andre offentlige institusjoner og etater som gjør en enestående og uhyre viktig jobb for at samfunnet vårt skal fungere best mulig. Mange av dem har en jobb der de opplever tøffe og tragiske situasjoner å takle, der de daglig opplever samfunnets og innbyggernes svarteste sider. En stor takk til dere alle. Dette kan ikke understrekes kraftig nok.

 

Norges kriminelle elite er en reell gruppe forbrytere og konspiratører som favner toppen av alle viktige samfunnsinstitusjoner

Noen annen konklusjon er vanskelig å komme til etter de siste dagers avsløringer her på bloggen. Vi vet ikke sikkert hvem som gjennomførte terroren i Oslo og på Utøya den 22. juli 2011, men vi vet at myndighetene må ha visst at det var en organisert konspirasjon, og at de har holdt sannheten borte fra vårt lands innbyggere. Den ene gigantiske løgnen etter den andre har de servert det norske folk, og som vanlig er når en “sannhet” skal bygges opp, eller en løgn skjules, har de vært fullstendig avhengige av Lamestream Media/De presstituerte for å gjennomføre aksjonen.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) er vårt lands svar på USAs Department of Homeland Security, og i disse Orwellske tider, er selvfølgelig navnets betydning det stikk motsatte av hva folk er narret til å tro. DSS var ansvarlige for sikkerheten i alle regjeringsbygningene og andre samfunnsinstitusjoner i området.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon DSS

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS, tidligere Statens forvaltningstjeneste og senere Departementenes servicesenter) er et norsk statlig forvaltningsorgan med ansvar for å tilveiebringe fellestjenester for regjeringens departementer. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet og har til sammen 519 ansatte i 2010. Hovedkontoret er lokalisert i Møllergata 19, men ellers har servicesenteret medarbeidere i samtlige bygg i Regjeringskvartalet.

DSS er ledet av Kjell Arne Knudsen i en åremålsstilling fra 2011 til 2017.

DSS ble etablert i 1979 ved at blant annet Statens Trykningskontor og Regjeringens Kontorkasse ble skilt ut som egen organisasjon. I 1982 ble Statens innkjøpssentral innlemmet. Fra 1992 fikk organisasjonen navnet Statens forvaltningstjeneste. I januar 2014 endret DSS navn fra Departementenes servicesenter til Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.

https://no.wikipedia.org/wiki/Departementenes_sikkerhets-_og_serviceorganisasjon

 

Det er vanskelig å unngå å legge merke til den onde ironien i organisasjonens hovedkontors adresse. Møllergata 19 vekker dystre minner i folks bevissthet, og en kan undres over om verden i det hele tatt har gått fremover de siste 70 år. Vidkun Quisling overga seg på trappa til Møllergata 19 den 9. mai 1945. Han ble senere dømt for landsforræderi og skutt.

22. juli-kommisjonen, eller Gjørv-kommisjonen etter dens leder Alexandra Bech Gjørv, ble nedsatt av regjeringen ved statsminister Jens Stoltenberg etter omhyggelig utvalg av medlemmer, der lederen Alexandra Bech Gjørv tilhørte den elitiske omgangskretsen til nettopp statsminister Jens Stoltenberg.Alexandra Bech Gjørv Et annet medlem som alle må merke seg, var lederen av Forsvarets E-tjeneste, Torgeir Hagen, som senere ble sendt til Statoils oljeinstallasjon i Amenas i Algerie for å finne alt annet enn sannheten om hva som hadde skjedd der. Vi lar Statoil selv minne oss om hvordan Torgeir Hagen gikk fra den ene granskingskommisjonen til den andre.

http://www.statoil.com/en/NewsAndMedia/News/2013/Pages/12Sep_InAmenas_report.aspx

There were almost 800 people at the plant when the attack occurred.

«The terror attack against In Amenas was an unprecedented attack. It clearly demonstrates that also companies like Statoil today face serious security threats,» says investigation leader Torgeir Hagen.Torgeir Hagen

The main objectives of the investigation were to clarify the chain of events and to facilitate learning and further improvements within risk assessment, security and emergency preparedness.

Så E-tjenesten må ha visst hva som skjedde i Oslo ved regjeringskontorene den 22. juli 2011. Alexandra Bech Gjørv må ha visst, for hun ledet tross alt kommisjonen som har fått hennes navn. Politiets/påtalemyndighetens alle avdelinger og organer må ha visst. Det var deres ansvar å samle alle bevis og all dokumentasjon, for deretter å presentere funnene. Alle de nevnte organisasjoner er/var ment å arbeide for folket, men de syndet gjennom alle hendelsens faser fra A til Å, og leverte den ene løgnen etter den andre om hva som skjedde i regjeringskvartalet. De skjulte sannheten, de tåkela hva som skjedde den svarte dagen, og har således aldeles frivillig, gjort seg selv de noen av de verste forbrytere vårt land har fostret. Folket har et krav på å få vite hva som skjedde den dagen, og hvem som sto bak handlingene. De døde og etterlatte, de skadde og alle andre ofre for terrorhandlingen har rett til å få vite, og/eller krav på rettferdighet. Skal noe som minner om rettferdighet skje fyldest, noe som jo var hele den påståtte hensikten med den parodiske 22. juli-rettssaken, må de skyldige settes under etterforskning, tiltale, og senere dømmes. Nettopp de som etter 22. juli-terroren ble gitt utvidede fullmakter til å gjennomføre handlinger og innskrenke Norske innbyggeres frihet og rettigheter, og derfor endte opp med styrkede ressurser og mer makt, er de som snarest må etterforskes for forbrytelser mot en hel nasjon, et helt folk.

DSS satt på mange timer med videodokumentasjon fra alle opptakene til den store mengde med overvåkningskameraer i og rundt alle regjeringsbygningene og andre offentlige bygninger, og de valgte å lekke de nå like kjente som parodiske “bevis”-bildene av “Anders Behring Breivik” som forlater bombebilen og går oppover Grubbegata, men røpet hverken i ord eller handling overfor det norske folk at de satt på mengder av bevis for at terrorhandlingen var en konspirasjon.Kjell Arne Knutsen DSS

De “lakk” flere videosekvenser som viste alt annet enn det som egentlig skjedde, der alt var nøye redigert gjennom manipulerte stillfotoer fra videosekvensene, og der man kuttet videoopptakene på strategiske steder for å ikke vise at det deltok flere terrorister i de forbryterske handlingene rundt og i regjeringsbygningene den 22. juli 2011. De begikk selvfølgelig en historisk tabbe ved ikke å se bombemannen/terroristen i politiuniform og hjelm med visir som ble fanget opp av overvåkningskameraet på hjørnet av Y-blokka ut mot Johan Nygaardsvolds plass. Som nesten alle andre forbrytere, har også disse begtt feil, og når det er de etterforskende myndighetene selv som er forbryteren, er det folket som må sørge for reell etterforskning for å få avslørt forbryterne, og stilt dem til rette for sine handlinger.

Prosessen med å avsløre dem har endelig kommet seg forbi hindringen som omhandler dokumentasjon og bevis. Dette skjedde gjennom avsløringene her på bloggen som viser den andre bombemannen, først dokumentert gjennom feilen de gjorde ved å publisere en video som akkurat rekker vise ham på nevnte hjørne av Y-blokka sekunder etter eksplosjonen. Dette skjedde på et tidspunkt da etterforskende myndighet har slått fast at Anders Behring Breivik befant seg i fluktbilen fra Hammersborg torg på vei til Utøya. Det endelige beviset, det som så til de grader slo spikeren inn i likkista når det gjelder myndighetenes troverdighet, var filmopptaket gjort av Ole-Tommy Pedersen, som han heldigvis lastet opp på Youtube. Folks tilgang til elektroniske hjelpemidler, så som digitale verktøy til å filme og redigere, og deretter granske stoffet og publisere det offentlig ved hjelp av Internett, har blitt den globale elitens største hodepine. Derfor har flere lands statsledere de siste månedene uttrykt krav om å få stoppet alle “hatspredere, hetsere og kritikere av myndigheter og mainstream presse”. Det brenner under baken på dem. Det har fatet skikkelig, og stanken fra brannen bør få en hel verdensbefolkning til å brekke seg i avsky.

Rikspressens forbrytelser er av gigantiske proporsjoner når det gjelder det som skjedde den 22. juli 2011. De presstiuerte har aldri vært ment som folkeopplysere, noe folk dessverre har gått rundt og trodd i årtier. De presstituertes hovedoppgave er å servere leserne, og således befolkningen i Norge, alt annet enn sannheten, og å gjøre det uviktige viktig, og holde det viktige skjult. E-tjenesten, domstolene og pressen kunne knapt eksistert slik de gjør i dag, hvis de ikke samarbeidet tett, og i det store og hele var del av det samme. Rikspressen ville selvsagt avslørt hele 22. juli-hendelsen hvis det var dette som hadde vært deres primære oppgave. Det ville ikke gått mange dagene før skandalen var et faktum, og de serverte landets befolkning den ene avsløringen etter den andre om hva som egentlig skjedde den 22. juli 2011. De fulgte i stedet sin instruks og hovedoppgave, og ble myndighetenes viktigste redskap for å tåkelegge hva som skjedde i Norge den 22. juli 2011. Med på lista over forbrytere mot en hel befolkning, alle de drepte, alle de skadde, og alle de etterlatte, hører alle redaktørene i riksmediene hjemme. NRK, TV2, Dagbladet, Aftenposten, VG, samt en hel mengde andre større eller mindre medieaktører må stilles til rette for sine handlinger. Det finnes ingen annen måte. Det er ingen annen utvei hvis befolkningen i Norge skal få oppleve rettferdighet etter terroren i 2011.

Hvem skal arresteres på trappa til Møllergata 19 denne gang? Like viktig er spørsmålene om hvem som skal arrestere dem, etterforske dem, tiltale dem, og dømme dem? Hvem skal dekke hendelsene og fortelle vårt lands innbyggere om det? Hvilke politikere skal velge medlemmer til granskingsutvalg og kommisjoner? Saken er at vår aldeles skakkjørte nasjon må re-startes. Noen må trykke på svenskeknappen.

20 thoughts on “22. juli-avsløringene: – Vi bor i et land med en kriminell elite i toppen av alle viktige samfunnsinstitusjoner

 • 24. september 2015 at 14:46
  Permalink

  «Noen må trykke på svenskeknappen.»
  Ja, noen må trykke på svenskeknappen, men jeg er slett ikke sikker på at det er nok, for det vil bare starte opp igjen det gamle systemet, og det er det gamle systemet som har ført oss til hvor vi er i dag, og kan derfor ikke føre til forbedringer. Jeg tror jaggu vi trenger å bytte hele datamaskinen og få inn et helt nytt system – alle styringsmoduler må være nye.

 • 24. september 2015 at 17:38
  Permalink

  Du har rett, Ingrid. Sier ikke makten selv, muligens litt omskrevet, at det trengs dramatiske tiltak mot dramatiske handlinger? Jeg husker også noe om at under disse dramatiske tider, må vi alle stå sammen. Det blir å lese som å stå sammen mot makteliten. Skal vi holde oss til computerterminologien, må vi i hvert fall ha et mer velfungerende antivirusprogram før det har noe for seg å starte maskinen på nytt.

 • 24. september 2015 at 18:24
  Permalink

  De som sørger for at historien gjentar seg , har jaggu blitt avslørt med buksene nede 🙂
  deres måte å drive verden/internasjonal politikk på, er så til de grader enkellt, og avslørt.
  skjønner jo at de vil sørge for å skape tillstander i samfunnet, som gjør/legitimerer at de
  må innføre mer overvåkning,og bevæpning, for at de skal kunne fortsette med sitt korrupte
  monopolspill, hvor de kan sitte og høste skattepenger fra alle retninger, og bruke dem uten innsyn.
  mens de fabrikkerer verdensproblemer,som så skal løses på dugnad av en befolkning
  som er fullstendig hjernevasket. Befolkningens utfordring blir å få pressen til å bringe problemene
  opp og frem i dagen/på dagsorden ASAP !
  At vårt land er kapret og kontrollert av en «mafia» finnes det ingen tvil om.
  Jeg appellerer til forsvar, og politiet, om å ta en titt på: http://www.courtofages.com/intl-orders.html
  der det finnes arrestordrer på en hel del av internasjonale forbrytere !
  Vi får feie for egen dør, og konsentrere oss om Norge !
  så får vi hjelpe hverandre så godt vi kan ! Dette skal vi nok kunne ordne opp i !
  Et lovløst korrupt samfunn kan vi ikke fortsette å ha i vårt land, eller på vår planet !!

  Fred/Peace !

 • 24. september 2015 at 18:36
  Permalink

  Takk for kommentaren, John Eiliv. Du har helt rett, de står selv bak hendelser som gjør at de i ettertid kan innføre mer overvåkning av innbyggerne, og ønsker om og handlinger som gjør at politiet nå går rundt bevæpnet. Dette er en velkjent modus operandi, og det er godt å se at noen har gjennomskuet den. De fabrikkerer den ene krisen etter den andre, for deretter å lansere en løsning. Denne løsningen innskrenker vanlige menneskers frihet og rettigheter hver eneste gang. Nå har de til og med gjort om Grunnloven, og det helt uten at noen har fått med seg noe som helst. Å samle seg utenfor Stortinget med bannere og rope «Vi vil ha et nytt politisk system!» kan nå straffes under terrorlovgivningen. En terrorlovgivning de har innført på grunn av sine egne terrorhandlinger.

 • 25. september 2015 at 22:53
  Permalink

  Samlet fakta om hvem som står bak en gang for et par år siden, men husker ikke hvilken disk/minnepinne jeg har det på. Ga vel litt opp hvis jeg ikke husker feil. Hva en skal si om statistikken? Der har jeg et tips. Noen står foran andre i køen av de som skal bort før 2025, mens andre ikke en gang trenger stille seg i køen.

 • 29. september 2015 at 02:03
  Permalink

  Vi er med på å dekke informasjonen, men tror ikke du får NRK, VG, Dagladet og disse til å dekke det 😉 Det kommer flere artikler fra NY1,no etterhvert. I disse dager hvor gamle media får mindre og mindre reelle nyheter, og man må betale for å lese det lille de har, så er det store muligheter for alternative nyhetskanaler. Det som er farlig er at med alle disse lovene de lager så kan de finne på å stenge ned sider som dette her. Vi får håpe det ikke skjer!
  http://ny1.no/2015/09/19/tilbakeblikk-utoya-massakren-hadde-abb-medhjelpere/

 • 30. september 2015 at 00:07
  Permalink

  Det er mulig jeg både er tungnem og dum, men jeg forstår ikke et kvekk av hva det er dere hevder å ha avslørt.
  I mitt hode kastes det ut en rekke udokumenterte påstander som virker langt mer forvirrende enn noe annet. Men jeg må ta forbehold om at jeg er litt dum. Selv om IQ testene sier noe annet. Kunne vært både artig og ikke minst opplysende med noen konkrete opplysninger.

 • 30. september 2015 at 09:21
  Permalink

  Du har muligens bare vært litt utålmodig. Trykk «22. juli-saken» under «Kategorier» (oppe til høyre i skjermbildet), og du får opp 14 tidligere innlegg som omhandler denne betente saken.

 • 30. september 2015 at 10:00
  Permalink

  Når det nå er soleklare bevis for hva vi er utsatt for 22.juli 2011 må en regne med at det kommer nye hoder med høy IQ men lav moral inn på bloggen her for å skape usikkerhet. Usikkerheten er nå meget stor hos de med meget høy IQ og meget lav moral.

 • 30. september 2015 at 22:49
  Permalink

  Det er liten tvil om at det vil komme endel «forvirrede» hoder av den typen du omtaler 2Q11. Det som er lagt fram av konkret dokumentasjon gjør flere usikre på hva sannheten faktisk er, og er tilstrekkelig til å danne grunnlag for krav om en helt ny og uavhengig sannhetskommisjon under direkte observasjon av representanter fra alle verdenshjørner.

  Om det finnes ytterligere spørsmål rundt konkrete forhold den dagen vil tiden vise.

 • 13. desember 2015 at 06:50
  Permalink

  Hvilken rolle kan pensjonert politimester i Stavanger Olav Sønderland, ha hatt oppi rapporteringen etter 22.7.11?

 • 13. desember 2015 at 10:31
  Permalink

  Hei LHGB. Et betimelig spørsmål om en mann som jeg beklageligvis har latt være å skrive om fram til nå. Hans imponerende meritter med St. Olavs Orden av første klasse, er bedrøvelig i seg selv. Krydret med tiende grad frimurer-posisjon, får det meg til å tenke på årsaken til sterkt krydder på maten i de tempererte soner. Det var opprinnelig ment for å fjerne lukt og smak av det råtnende grunnlaget.

 • 14. desember 2015 at 00:23
  Permalink

  Der er et gammelt ordtak,i usa har de kukluks klan og Bob Hope, i Norge har vi frimurerne og Gro og no hope:????

 • 14. desember 2015 at 09:54
  Permalink

  Det er en humoristisk måte å se det på, Oddvar. På mange måter tror jeg hun er å sammenligne med en rødbleie-unge.

 • 21. juli 2016 at 18:53
  Permalink

  «Å samle seg utenfor Stortinget med bannere og rope «Vi vil ha et nytt politisk system!» kan nå straffes under terrorlovgivningen. En terrorlovgivning de har innført på grunn av sine egne terrorhandlinger.»

  Jeg var i ferd med å skrive en kommentar til den uhyggelige meldingen du har lagt fram her, Jostemikk, men serievoldtekten av landets gunnlov er bare så alt for jævlig. Deprimerende! Helt for jævlig deprimerende! Således ble det intet av min intensjon, utover -«Helt for jævlig!… dette er bare helt for jævlig!»
  Muligens har jeg krafset for lenge i en vedvarende og stadig mer groteske overtramp og voldtekt av grunnlov og folkets mening og vilje, Overtramp som , hinsides all fornuft, hevdes å være i overensstemmelse med demokratisk styresett.
  Uansett , Jostemikk, så føler jeg at jeg ikke orker mer av ‘dritten’ for tiden, for det er minst like jævlig her i Tyskland, hvor Merkel t.eks. under et EU-møte for kort tid siden, ifbm den illegale immigrasjons galskapen landet utsettes for, uten å blunke legger fram følgende spørsmålyil drøfting, «Wie können wir aus illegaler Migration legale Migration machen?» Helt for jævlig!
  Stå fram i manndom og villskap, min venn, så lenge helsa holder!

 • 21. juli 2016 at 21:11
  Permalink

  Takk for denne kommentaren, Brandulph, og ja, jeg kommer til å stå på så lenge helsa holder. Fra tid til annen trenger jeg ei pause, men planen er hver gang at jeg skal dukke opp som troll av eske bare jeg får samlet litt nytt pågangsmot. Og ja, det er virkelig for jævlig det som skjer. Det verste er at det har holdt på så lenge, og at folk flest ikke bryr seg en dritt om det som skjer. I går snakket jeg med en kamerat om denne likegyldigheten, og vi fant raskt ut at det ikke bare er snakk om likegyldighet, men ren dårskap og ondskap. Vi var inne på henrettelser i Bergen i det nittende århundret. Henrettelsene ble gjennomført av skarpretter, og forhåpentligvis holdt han økseeggen skarp, men det er liten trøst i dette. Det aldeles fortærende er at de folkene jeg forsøker opplyse i dag, er helt like de som gikk mann av huse for å overvære «festlighetene» den gang. De hånet de dømte. De spyttet på dem. De lo av dem. De hylte i ekstatisk lykkerus når hodet til stakkaren forlot kroppen og trillet nedover vollen mens blodspruten sto. Du er en klok mann, Brandulph. Jeg har lest alt du har skrevet som jeg vet om, så jeg er sikker i min sak. Derfor spør jeg deg til råds. Er det disse idiotene av noen brødspisere vi skal «redde» ved å drive opplysningsarbeide mens vi graver etter sannheten? Sant og si begynner bare tanken på dem å gjøre meg kvalm. Dette er årsaken til mine behov for pauser, til mine stadig lengre pauser vekk fra tastaturet og tusener av mapper og dokumenter. Jeg begynner nemlig å tvile på at jeg bør kaste bort en eneste kalori på disse åpne kjeftene av noen brødslukere. Deg og andre lesere av Jostemikk-bloggen står det annerledes til med, men også her begynner det å skorte på motivasjonen, for dere vet jo hvor ille det står til, så dere trenger ikke min lille skjerv. Men som nevnt, så lenge helsa holder. Så dum er jeg. Kommer sannsynligvis til å sprelle i vill protest hele veien til grava fordi jeg til min store forargelse, fra kista, ser at presten som skal stå bak jordpåkastelsen er en askenasikhazar som er i slekt med Gro.

 • 22. juli 2016 at 14:03
  Permalink

  Men hva sier vi til folk flest som vi kjenner (møter) slik at de kan begynne å tenke litt?
  Om vi slenger ut et eller annet så må vi ha bakgrunnstoff som vise ar det vi sier er sant.

  Eks. Er det ikke rart at finanstilsynet flyttes til Bryssel? – de fleste synes det, så da har vi en start.
  Men jeg skulle gjerne hatt flere «ufarlige» ting som gikk an å komme med for å «ruske opp» litt.

 • 22. juli 2016 at 16:11
  Permalink

  Du er inne på noe, hetda, og det burde vært mulig å dele litt opplysninger og kunnskap med folk en møter. Det har imidlertid vist seg å være komplett umulig. Folk blir sinte, redde, går i vranglås, drukner i egen kognitive dissonans.

  Joda, det er jo litt «mindre dramatisk» stoff en kan presentere for folk, men jeg har forsøkt dette også, uten hell. Siste eksempel er Nice-hendelsen. Dramatisk nok, i sin grove svindel, men det var ikke slik jeg betegnet det. Jeg lurte bare høyt på hvordan sjåføren/lastebilen kunne kjøre så fort i 30 minutter som det er beskrevet i flere aviser, når han og bilen maks beveget seg halvannen kilometer. Selv noe så udramatisk, altså et svært enkelt regnestykke, fikk rullegardinene til å falle ned umiddelbart.

 • 23. juli 2016 at 00:20
  Permalink

  Folk blir sinte, redde, går i vranglås, drukner i egen kognitive dissonans.
  Så sant så sant

  Nice-hendelsen: Fantastisk og helt utrolig så hurtig politiet er i Nice.
  De stoppet bilen etter halvannen kilometer.
  Også beskrevet i flere aviser. Bilen kjørte 90 kmt.
  Derimot går det 25 min. etter bilen ble stoppet. Til første ambulanse kommer frem.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Optionally add an image (JPEG only)

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

%d bloggere liker dette: