Kulene som ble brukt på Utøya

Oppdatering nummer 2: Kuletypene benyttet under terroren på Utøya som ga de treff-reaksjonene beskrevet av dr. Colin Poole er å få kjøpt over disk. Les hele oppdateringen om dette.

Oppdatering: Jeg skriver i innlegget under at splinter ikke er nevnt som skadebeskrivelse av skuddofrene på Utøya. Dette er feil, og ha dette i minnet når dere leser saken. Tiltalebeslutningen nevner flere slike eksempler, men de kalles prosjektilfragmenter.

Dette er et tema jeg såvidt har vært innom tidligere, og da mer eller mindre avfeide jeg det som ikke særlig viktig. Ting tyder på at det var en feilvurdering. Mr Crowley, Lars og 2Q11 forsøkte lede meg på rett spor i kommentarfeltet under De manglende tomhylsene på Utøya, men det ser ut til at de talte for døve ører. Nå har jeg renset for ørevoks, pusset brilleglassene, og kulene som ble benyttet under massedrapet på Utøya får sin fortjente plass også her på bloggen. Takk til de jeg har nevnt over, samt debattantene Eddvin og Hermis under Nyhetsspeilet-artikkelen Regjeringskvartalet-rariteter under 22 juli-terroren.

Dr. Colin Pooles vitnemål

Dr. Colin Poole
Dr. Colin Poole, leder ved kirurgisk avdeling Ringerike Sykehus. Foto: Ringerike Blad

Daværende avdelingssjef ved kirurgisk avdeling på Ringerike Sykehus, dr. Colin Poole, kom den 24. juli 2011 med en oppsiktsvekkende uttalelse om ammunisjonstypen (kulene) som ble benyttet mot ofrene på Utøya. Han slo kategorisk fast, som ekspert, at prosjektilene ikke var av en type man fikk kjøpt over disk her i Norge. Jeg siterer:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Har-trolig-brukt-spesialammunisjon-for-a-gjore-storst-mulig-skade-5014853.html eller https://web.archive.org/web/20121022044846/http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Har-trolig-brukt-spesialammunisjon-for-a-gjore-storst-mulig-skade-5014853.html for de som har “brukt opp sine gratisbesøk” hos Aftenposten, og ikke ønsker renske loggen på nettleseren for å lese artikkelen:

Har trolig brukt spesialammunisjon for å gjøre størst mulig skade

– Det var vanskelig å tolke røntgenbildene, sier sjefkirurg om Utøya-ofrene. Trolig brukte terrorsiktede Anders Behring Breivik en type ammunisjon som er forbudt i Norge.

AV: ida halvorsen kemp , eivind sørlie , per annar holm , hans o. torgersen , jon dagsland holgersen

Publisert: 24.jul. 2011 21:38 Oppdatert: 18.okt. 2011 17:13

Dette har Aftenposen.no skrevet om bomben i Oslo og skytingen på Utøya: Alt om tragedien

Da kirurgene ved Ringerike sykehus fikk inn ofre med skuddskader etter Utøya-tragedien, hadde de problemer med å tolke røntgenbildene.

– Vi så at prosjektilene hadde oppført seg rart da de traff ofrene, sier Dr. Colin Poole, Avdelingssjef kirurgisk avdeling, Vestre Viken Helseforetak til Aftenposten.

Poole har selv operert to av skuddofrene etter Utøya-tragedien og har sett mange av røngtenbildene.

Han mener det er åpenbart at ammunisjonen som er brukt, ikke er av en type som er i salg i Norge.

– Aldri sett lignende skader

Dr. Colin Poole har lang erfaring som kirurg og har behandlet mange skuddskader. Han har likevel aldri sett lignende skuddskader tidligere.

Bruk av ekspanderende prosjektiler er forbudt for militære styrker etter Genevekonvensjonen, men er påbudt ved storviltjakt i Norge og selges i jaktforretninger over hele landet.

– Men ammunisjonen som ble brukt på Utøya er definitivt ikke noe gjerningsmannen har fått kjøpt i en butikk i Norge, sier Poole.

Poole, som leder kirurgiavdelingene ved Ringerike og Bærum, sier skuddene på Utøya har gjort større skade enn det ammunisjon som er tilgjengelig i Norge ville ha gjort.

Ville gjøre størst mulig skade

– Det er her etter all sannsynlighet snakk om en type dumdumkuler som bare spesialstyrker i enkelte land bruker, sier Poole.

Såkalte dumdumkuler er forbudt i krig, men påbudt ved storviltjakt i Norge, fordi det øker sjansen for en rask død, skriver NTB.

I en «terrordagbok», offentliggjort kort tid før terrorhandlingene i Oslo og på Utøya, beskriver Breivik hvordan han vurderer ulike typer ammunisjon, og hvordan han kan gjøre størst mulig skade.

Ringerike sykehus mottok 35 pasienter etter skytetragedien på Utøya. 16 av dem ble behandlet for skuddskader.

Opplysningene om ammunisjonen ble først gjort kjent via nyhetsbyrået AP, som konfronterte Poole med opplysninger fra ikke navngitte kilder.

Overfor Aftenposten.no gir kirurgen uttrykk for at han er lei seg for at opplysningene om ammunisjonen har blitt offentlige. Han sier han ikke har hatt ønske om å vanskeliggjøre politiets etterforskning på noe vis.

Politiet i Oslo ville ikke kommentere denne saken søndag.

Dr. Poole opererte selv to av pasientene, og så på mange røntgenbilder av andre pasienter. Han forteller at han tidligere har sett og behandlet mange skuddskader, hvilket kan tyde på at han har gjort tjeneste i et krigsområde. Han forteller at kulene som ble benyttet på Utøya gjorde skade som vanlig jaktammunisjon ikke ville ha forårsaket. Han forteller også at denne typen ammunisjon kun brukes av enkelte lands spesialstyrker. Denne saken kom først fram via AP etter at noen hadde tipset dem om dr. Pooles mening om saken. Dr. Poole trekker ikke tilbake sin opprinnelige vurdering, men har tydeligvis fått problemer med politiet i Oslo, som ikke ville kommentere denne saken søndag, for han ber disse om unnskyldning hvis hans vitnemål har vanskeliggjort deres etterforskning. Hvordan kan han ha vanskeliggjort noe som helst for politiet? Hans uttalelser må jo ha vært til stor hjelp for politiet, som her fikk gratishjelp fra en medisinsk ekspert. En annen ting verdt å merke seg angående dr. Pooles uttalelser er at hans beskrivelse av prosjektilenes ødeleggelse, oppløsning, samt baner i skuddofrene, ikke står nevnt i påtalemyndighetens beskrivelser av kulenes påvirkning av skuddofrene på Utøya. Tvert imot, så kan det virke som om påtalemyndigheten beskriver en helt annen virkelighet. Jeg kommer tilbake til dette, men først litt mer om dr. Colin Pooles uttalelser:

AP har slettet denne siden, men den er gjengitt i en mengde aviser, og finnes også hos arcive.org:

https://web.archive.org/web/20110725041519/http://hosted.ap.org/dynamic/stories/E/EU_NORWAY_EXPLOSION?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT&CTIME=2011-07-22-22-06-19

Dr. Colin Poole, head of surgery at Ringriket Hospital in Honefoss northwest of Oslo, told The Associated Press that the gunman used special bullets designed to disintegrate inside the body and cause maximum internal damage. Poole said surgeons treating 16 gunshot victims have recovered no full bullets.

«These bullets more or less exploded inside the body,» Poole said. «It’s caused us all kinds of extra problems in dealing with the wounds they cause, with very strange trajectories.»

Vi går videre til australske News.com:

http://www.news.com.au/breaking-news/dum-dum-bullets-used-in-norway-island-shooting/story-e6frfku0-1226101094124

Dum-dum bullets used in Norway island shooting

THE gunman who slaughtered dozens of campers at a Norwegian island retreat used special bullets designed to disintegrate inside the body and cause maximum internal damage, the chief surgeon at a hospital treating victims said.

Colin Poole, head of surgery at Ringriket Hospital in Honefoss north-west of Oslo, told AP surgeons treating 16 gunshot victims have recovered only tiny fragments on bullets from victims’ bodies, adding that the exit wounds were unusually small and weak.

«These bullets more or less exploded inside the body. All the energy of the bullets was deposited inside the tissue,» Poole said.

Poole, a surgeon for 26 years at the hospital, said the bullets were «hyper-fragmentable» and produced confusing pictures on X-rays.

«It’s caused us all kinds of extra problems in dealing with the wounds they cause, with very strange trajectories,» he said. «The effect they cause inside the body is like a thousand pinpricks.»

Dr. Colin Poole sa at de kun fant ørsmå biter/fragmenter av kulene, som foruten å ha laget uvanlige sårkanaler, lagde bemerkelsesverdige få eller små utgangssår. Kulene brukte opp hele sin energi inne i ofrene, og han kaller skuddeffekten for tusen nålestikk. Dr. Colin Poole hadde helt rett. Slik ammunisjon er ikke å få kjøpt over disk her i Norge. Hans uttalelser strider sterkt mot politiets påstand om ammunisjonen Anders Behring Breivik benyttet. Dette tyder enten på at politiets påstand og førte dokumentasjon/bevis på ammunisjonen ABB benyttet er falsk, eller så tyder det på at det var helt andre personer enn ABB som skjøt folk på Utøya den 22. juli 2011. ABB kan alternativt ha anskaffet og benyttet en ammunisjonstype som politiet ikke vet om, men hvordan kan det samtidig ha seg at påtalemyndigheten beskriver en annen type sårskader enn det dr. Colin Poole nevnte?

Ulovlige typer kuler benyttet i ammunisjon som “forskjellige lands spesialstyrker” bruker

Våpnene som politiet påstår ble brukt mot ofrene på Utøya var cal. .38 og .223. Jeg tar ikke spesielt hensyn til disse kalibrene, men ønsker å få fram at det finnes mange syke mennesker som produserer og ønsker å benytte seg av forskjellige typer spesialammunisjon for å skape størst mulig ødeleggelse av menneskekroppen. Jeg går heller ikke spesifikt inn på når de forskjellige prosjektiltypene ble produsert første gang. Det har fantes forskjellige typer av disse kulene/prosjektilene i en årrekke, og dette er ment som et eksempel som understøtter dr. Colin Pools påstand om hvilke kuler/prosjektiler som ble benyttet på Utøya.

http://aattp.org/terrifying-new-bullet-designed-for-maximum-suffering-introducing-the-r-i-p/

Spesialkuler
Split into a cone of nine piercing needles on impact, sending them far throughout the body of the target.

Nåleammunisjon til hagle
Nåle-ammunisjon (dartpil-ammunisjon) for hagle.

Påtalemyndighetens beskrivelse av skuddreaksjonen på Utøya-ofrene

Jeg poengterer at Ringerike Sykehus fikk inn 16 skuddskadde pasienter, og at dr. Colin Pools ekspertuttalelser kun gjelder disse 16. Det er også mulig at det finnes en mer omfattende og medisinsk-ballistisk beskrivelse av de skadevirkninger prosjektilene/kulene hadde enn det som står beskrevet i tiltalebeslutningen, men den har jeg ikke tilgang til. Avslutningsvis blir det en beskrivelse av ettervirkningene Adrian Pracon har opplevd fra kula som traff ham. Jeg nevner ikke nummer eller navn fra tiltalebeslutningen. Det blir bare noen få, ikke-utvalgte eksempler, for alle beskrivelsene fra tiltalebeslutningen har det til felles at de nevner stor gjennomslagskraft, og at det ikke nevnes splinter. Dette er stikk i strid med utsagnene til dr. Colin Pool.

http://docplayer.me/6909005-Tiltalebeslutning-statsadvokatene-i-oslo.html

  • Ett skudd traff i ryggen og gikk gjennom høyre lunge og inn i fremre, øvre del av brystkassen.
  • Skutt tre ganger med pistolen og/eller riflen, hvorav to skudd tvers gjennom skallen/hjernen. Ett skudd traff i ryggen og gikk gjennom brystveggen, venstre lunges overlapp, og videre oppad på halsens venstre side og gjennom skallebasis.
  • Ett skudd gikk inn ved venstre øre og ut på høyre side av haken og inn igjen i bløtdelene oppad på brystet, et annet i venstre side av buken, gjennom blant annet magesekk og høyre lunge og ut via brystveggen, et tredje i høyre side av brystet, gjennom høyre lunge og ut på høyre side av ryggen og et fjerde gjennom venstre kinn.
  • Skuddene i hodet gikk inn i høyre kinn, hvorav det ene gikk gjennom hjernestammen og øverste nakkevirvel og det andre gjennom hodet og ut på venstre side. Skuddet i ryggen forårsaket blant annet skader i begge lunger, og knusningsskade av leveren.
  • Skuddene i bakhodet gikk gjennom hodet og ut i henholdsvis venstre tinning og venstre øye. Skuddet i ryggen førte til brudd av 5. og 6. ribben, store bruddskader på 4. brystvirvel og knusningsskader i lungene.
  • Det ene skuddet i hodet gikk inn foran venstre øre og inn i tinningen og skadet fremre del av hjernen, mens det andre gikk inn på venstre side av haken, via underkjeven og skallebasis på høyre side, gjennom hjernen og ut i høyre tinningregion. Skuddet i ryggen gikk gjennom 12. ribben og skadet leveren, høyre lunge og hjertet.
  • Det ene skuddet gikk inn ved venstre kjevevinkel, gjennom ansiktsskjelettet og ut i pannen på høyre side, mens det andre gikk inn i bakhodet på venstre side og ut på toppen av skallen.
  • Skuddet i hodet gikk inn i høyre tinning, gjennom hodet og ut på venstre side av halsen, med opprivning av hjernevev og knusningsskader i skallen. Skuddet i brystet gikk ut i ryggen, med gjennomgående skade av hjertet, kar og lunger.

Ordene splint/splinter er benyttet tretten ganger i tiltalebeslutningen, men kun angående ofrene for bombeeksplosjonen i regjeringskvartalet. Betegnelsen er ikke benyttet som beskrivelse av skuddskadene til et eneste av ofrene fra Utøya.

Adrian Pracon forteller at det fortsatt kommer splinter ut av skulderen

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/terrorangrepet-22-juli-rettssaken/adrian-pracon-at-han-ser-noe-saa-grusomt-i-meg-vil-jeg-ikke-ta-innover-meg/a/10070690/

Han sliter fortsatt med skulderen, og det kommer fortsatt ut splinter. Noen metall- og beinbiter vil han ha i skulderen resten av livet.

Pracon ble operert flere ganger, men fortsatt verker det metallbiter ut av skulderen hans. Dr. Colin Poole beskrevet det som tusen nålestikk.

  1. juli-saken er full av motstridende opplysninger. Dr. Colin Pooles uttalelser som ekspertvitne vil under normale omstendigheter være umulig å komme utenom for etterforskende myndighet, men det kan virke som om de klarte å omgå også denne delen av virkeligheten. Dr. Colin Poole kan dessverre ikke fortelle oss mer om dette, for han døde i 2014:

http://www.ringblad.no/nyheter/avdelingsoverlege-colin-poole-er-dod/s/1-97-7175979

58 år gamle Poole døde plutselig i Chamonix 12. februar.

Han «døde på toppen med slalåmski på bena i puddersnø», som man kunne lese i dødsannonsen.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

4 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Per Einar Guthus
Per Einar Guthus
15. september 2016 09:33

Legg merke til detaljen at fragmentene IKKE var synlige på røntgen eller CT… Og da er det kanskje ikke tilfeldig at denne legen ikke ble så gammel….. http://www.ringblad.no/nyheter/avdelingsoverlege-colin-poole-er-dod/s/1-97-7175979