Breiviks transport fra Oslo til Utøykaia i Hole

Først en kommentar. En tid tilbake publiserte jeg deler av denne saken, men fant deretter raskt opplysninger som førte til at jeg måtte skrive om deler av innlegget. En del rakk å lese den første utgaven, og til dere beklager jeg. Håper å ha fått det noenlunde korrekt nå.

Bilsurr i 22. juli-saken

I forvirringen rundt hvilke bilmerker Anders Behring Breivik brukte i forbindelse med 22. juli-handlingene, retter jeg i dette innlegget søkelyset på den han benyttet seg av for å komme fra Oslo til Utøykaia i Hole. Opplysningene om dette vil overraske de fleste.

Minuttene etter at Breivik plasserte bombebilen utenfor regjeringsbygget

Fra dommen, og halvfete uthevinger er gjort av undertegnede:

Grunnlag:

Fredag 22. juli 2011 ca. kl. 15.17 i Grubbegata i Oslo, etter forutgående overveielser og planlegging, parkerte han en VW Crafter varebil med registreringsnummer BR 99834 utenfor inngangen til Høyblokka i Regjeringskvartalet, med kontorer til blant annet statsministeren og justisministeren. Til sammen oppholdt det seg minst 250 personer i Høyblokka og de omkringliggende departementskontorer, og ca. 75 personer i gatene i umiddelbar nærhet. I bilen hadde han plassert en egenprodusert bombe på ca. 950 kg, bestående blant annet av kunstgjødsel, diesel og aluminium. Han antente en lunte med ca. syv minutter brenntid, og forlot deretter stedet til fots og videre i en tidligere utplassert fluktbil, en Fiat Doblò med registreringsnummer VH 24605. Bomben eksploderte kl. 15.25.22 med voldsom ildkraft og trykkbølge i tråd med hans intensjoner, og brakte et stort antall personer, som oppholdt seg i bygningene i Regjeringskvartalet eller på gateplan, i umiddelbar livsfare, og forårsaket massive materielle ødeleggelser av de samme bygninger og omkringliggende bebyggelse.

Den 15. juli 2011 hentet tiltalte « bombebilen », en VW Crafter, hos Avis bilutleie i Oslo. Tiltalte hadde også leid en Fiat Doblò. Den 20. juli 2011 kjørte han Crafteren til Oslo. Han parkerte bilen i nærheten av sin mors leilighet og overnattet hos henne. Den 21. juli 2011 tok han toget tilbake til Rena og drosje tilbake til gården. På gården gjorde tiltalte noen avsluttende forberedelser før han kjørte Doblòen til Oslo og parkerte den i nærheten av sin mors leilighet ca. kl. 23.30.

Legg spesielt merk til at det i dommen spesifiseres både bilmerke, utleier og dato for leieavtalens begynnelse når det gjelder VW Crafter, mens det kun nevnes at han har leid en Fiato Doblo. For denne er verken dato eller utleier nevnt. De nevner kun Tiltalte hadde også leid en Fiato Doblo.

Sitatene om den VW Crafter Breivik etter påstandene fra dommen leide av Avis bilutleie er tatt med som sammenligningsgrunnlag når det gjelder opplysninger fra det offentlige kjøretøyregisteret til Vegvesenet. Derfor begynner jeg med denne bilen, registreringsnummer BR 99834.

Crafter1

Dette er bare deler av de opplysningene som er offentlig tilgjengelig. Som rimelig er, ble bilen avregistrert den 22. juli 2011.

Ved å sende en SMS til Vegvesenet får man også eieropplysninger.

Denne tjenesten viser ikke informasjon om eier av kjøretøyet. Hvis du vil sjekke hvem som eier kjøretøyet kan du benytte vår SMS-tjeneste (send REGNR <regnr> til 2282). Denne tjenesten koster kr 3 for hver mottatt melding.

Ved å sende registreringsnummer BR 99834 til  SMS-tjenesten, fikk jeg dette svaret:

BR 99834. VOLKSWAGEN TRYG FORSIKRING BERGEN

Neste EU-kontr: 04.2014

Skyldig Årsavg:0

Omreg.avg: 2619

Bilen Breivik kjørte med fra Oslo etter å ha plassert bombebilen

Dette dreier seg om en Fiat Doblò med registreringsnummer VH 24605. Her er hva kjøretøyregisteret har å si om saken:

Doblo

Svaret fra Vegvesenets SMS-tjeneste:

VH24605:

Ukjent registreringsnummer

For å komme videre med denne saken, søkte jeg gjennom regjeringen.no, 22. juli-kommisjonen: 6.8 Politiets behandling av observasjonene av gjerningsmannen. Det dreier seg om en vitneobservasjon av Anders Behring Breivik fra rett før han satt seg i den Fiat Dobloen han benyttet fra Oslo til Utøykaia, da han låste den opp, og kjørte avgårde.

Kommisjonen har tidligere beskrevet hvordan politiet allerede få minutter etter eksplosjonen mottok flere meldinger om mulige gjerningspersoner og mistenkelige biler.

Blant disse var observasjonen av en uniformert og bevæpnet person som kort tid før eksplosjonen hadde kjørt fra området i en bil med kjennemerke VH24605.

Meldingen ble ringt inn på politiets nødtelefon cirka kl. 15.35 og ble mottatt av en ekspedient på politidistriktets sentralbord. 1

Personen som var observert, skulle vise seg å være Anders Behring Breivik på vei bort fra området, etter å ha parkert bombebilen i regjeringskvartalet.

Fra stedet hvor vitneobservasjonen ble gjort, kjørte Breivik uhindret via Sandvika til landsiden ved Utøya, hvor han parkerte bilen cirka kl. 16.26. 2

I det følgende ser kommisjonen nærmere på meldingen og hvordan denne ble behandlet.

Meldingen mottas kl. 15.34.50–15.37.11 3

«Ekspedienten: Det er Oslo politi.

Melder: Ja, hei, [navn] som ringer. Eg ringer for eg tror det har vært en eksplosjon i regjeringskvartalet, og eg så noe veldig mistenkelig når eg gikk forbi der for en cirka en kvarter siden.

Ekspedienten: Okey, men vet du kva, eg vil veldig gjerne vite det. Skal vi se – hva er nummeret ditt, telefonnummeret ditt?

Melder: [Nummer oppgis]

Ekspedienten: Og du heter?

Melder: Det var en mann i politiuniform som gående opp og satte seg.

Ekspedienten: Unnskyld, men jeg kan ikke ta det imot her nå skjønner du, men hva heter du?

Melder: [Navn oppgis]. Det er et konkret tips om en bil

Ekspedienten: Den bilen har antagelig eksplodert, så vi er veldig interessert i hva du har sett

Melder: Ja. Det er en bil som den her personen kjørte bort i.

Ekspedienten: Okey.

Melder: Som sto parkert ved utenfor OBOS. Så jeg har et registreringsnummer.

Ekspedienten: Skal vi se, bare tror ikke de har anledning akkurat nå, hvilket registreringsnummer er det er snakk om?

Melder: VH24605

Ekspedienten: Bare si kort til meg, hva var det du så?

Melder: Jeg så en, det jeg trodde var en politimann, men så stussa jeg. En mann med beskyttelseshjelm og politiklær og en pistol åpen, som kom bak meg ved OBOS-bygget. Så jeg ble litt, stussa litt over at han gikk alene, bare sånn fulgte litt med i øyekroken. Så satte han seg inn i en bil, grå varebil, med det her registreringsnummeret og så kjørte han ut. Han kjørte motsatt vei, han kjørte mot kjøreretningen i Møllergata, og da synes jeg det var så merkelig at jeg tok å registrerte nummeret, og så svingte han da fra Møllergata og til høyre, bort ned Hausmannsgata. Så det var liksom litt sånn, ja det var merkelig at han.

Ekspedienten: Vet du hva, vet du hva, jeg stopper deg bare, vi har det så travelt akkurat nå. Ja. Jeg har notert dette her, så ringer noen deg opp igjen, okey.

Melder: Greit, fint. Hei.»

Figur 6.10 Forenklet framstilling av håndteringen av tipset.

To minutter før denne samtalen hadde en vekter i regjeringskvartalet ringt inn beskrivelse av en uniformskledd, mulig gjerningsmann som gikk fra bombebilen før eksplosjonen. Ekspedienten hadde lest denne meldingen i operasjonsloggen (PO-loggen), og sammenholdt med det troverdige inntrykket som den siste innringeren hadde gitt, vurderte hun tipset hans som svært viktig. Hun innså umiddelbart at de opplysningene hun hadde fått, måtte videreformidles til operasjonssentralen, slik at en operatør kunne ringe tilbake til vitnet.

For å forsikre seg om at informasjonen kom raskt fram, skrev hun en kort melding på en lapp, gikk straks på operasjonssentralen og la den på operasjonslederens pult. Ifølge hennes forklaring til kommisjonen, inneholdt lappen, i tillegg til melders kontaktinformasjon, blant annet opplysning om observasjon av en bevæpnet mann i politiuniform og bilens kjennemerke. Hun så at operasjonslederen var opptatt, men opprettet øyekontakt og sa til henne at hun mente lappen var viktig. 4 Operasjonsleder har forklart til kommisjonen at hun var usikker på om lappen ble lagt hos henne eller hos en operatør.5 Hun må imidlertid ha vært kjent med innholdet siden hun nevnte opplysningene i en samtale med KRIPOS noe senere. 6

Om lag kl. 15.50 informerte en vakt fra regjeringskvartalet innsatsleder om at man ut fra videobilder fra overvåkingskameraene kunne se en mann iført noe som lignet på en uniform forlate varebilen som senere eksploderte («bombebilen»). Innsatsleder ga en tilstedeværende tjenestemann fra avdeling for organisert kriminalitet i oppdrag å undersøke opptaket fra overvåkingskameraet med henblikk på identifisering av kjøretøy og gjerningsperson. 7 Noen minutter senere, cirka kl. 15.55, ga innsatsleder BT som deloppgave å innhente opplysninger om gjerningsmannen, og eventuellt starte eventuelt søk etter ham.

Kl. 15.56 ringte en operatør på operasjonssentralen tilbake til vitnet som tidligere (15.34.50) hadde meldt om sin observasjon av VH 24605. 8 Operatøren hadde tilfeldigvis blitt oppmerksom på lappen, som da hadde ligget på operatørpulten ved siden av henne, og oppfattet innholdet som meget viktig. 9 Samtalen varte i cirka seks minutter og er gjengitt i sin helhet i boks 6.1.

Boks 6.1 Samtale med vitne, start kl. 15.55.43

«Melder: [navn]

Operatøren: Politiet.

Melder: Ja, hei.

Operatøren: Har du, du hadde noen opplysninger til meg om den eksplosjonen?

Melder: Ja, eg kom gående, cirka 5 minutter før eksplosjonen, på vei hjem for eg jobber i Apotekergata så eg gikk over regjeringskvartalet og Deichman. Ja. Og da når eg kom ned fra Deichman og den gata som kommer opp fra regjeringskvartalet. Mmm. Så kommer det en mann i politiklær og en beskyttelseshjelm og en pistol ute, som gjorde at jeg stussa litt på hva dette kunne være, opp gående bak meg.

Operatøren: Og det var før eksplosjonen?

Melder: Fem …

Operatøren: Hva var det du sa nå – det var?

Melder: Fem minutter før eksplosjonen, for jeg hørte eksplosjonen. For når jeg hørte eksplosjonen så var jeg nede ved Elvebakken videregående skole på vei over elven.

Operatøren: Er du sikker på at han var i politiuniform?

Melder: Ehhm, ja for det var et politimerke på armen. Om det var en autentisk politiuniform, det kan jeg ikke uttale meg om. Men jeg tenkte politi for jeg merke, jeg så en hjelm med sånn glassvisir foran og han hadde en pistol ute. Det så ikke ut som en vanlig pistol, men på en måte en sånn telepistol, men en slags pistol som var ute. Så jeg lurte på om det var en eller annen aksjon for jeg synes det hele var, eller jeg stussa over situasjonen.

Operatøren: Men det var fem minutter før eksplosjonen?

Melder: Det var fem minutter før eksplosjonen, ja. Det som så gjorde at jeg stussa ennå mer, for jeg bare registrerte at han var bak meg og så gikk litt mer ned men beit meg merke i det. Det var at han satte seg inn i en personbil, for jeg hørte alarmen gikk som to pip, og så satte han seg inn i en personbil og kjørte feil vei bortover Møllergata mot Hausmania og Hausmannsgate. Og det fant jeg så besynderlig at da tok jeg å registrerte, jeg så ikke hvilken type bil det var, men det var en grå bil og så så jeg registreringsnummeret og så noterte jeg meg det.

Operatøren: Så utrolig bra observasjon, hva var reg.nummeret på den bilen?

Melder: VH Ja 24605. Mmm. Grønne skilter.

Operatøren: Og da kjørte den mot stedet eksplosjonen var?

Melder: Nei, fra. Han kjørte da altså mot kjøreretning mot Hausmannsgate.

Operatøren: Ja.

Melder: Bort fra eksplosjonen.

Operatøren: Men det er jo enveiskjørt gate.

Melder: Ja. Det var derfor jeg stussa, at han kjørte mot enveiskjøringen. Ja. Stoppa på rødt lys ved Hausmannsgate og da det var klart så svingte han ned Hausmannsgate, og da var vel jeg kommet sånn 30–40 meter bortover Møllergata så jeg var vel utenfor Revolver omtrent.

Operatøren: Er navnet ditt [ navn]?

Melder: Ja. Jeg så også så vidt, det så ut som han var, jeg fikk bare et kort glimt når han kjørte bilen, men det så ut som han hadde europeisk utseende, og så vil jeg tippe var et sted i 30-årene. Og ut fra det lille jeg la merke til, det blir jo en relativt svak observasjon, men jeg ville anslå at han var cirka 180 høy, jeg, at han var omtrent på min høyde. Når han kom gående opp fra, fra, fra den derre, jeg husker ikke hva gata heter – gata som kommer opp fra regjeringskvartalet.

Operatøren: Du blir sikkert innkalt til et avhør, eller kanskje et kjapt møte her på huset.

Melder: Ja, det skjønner jeg.

Operatøren: Men jeg skal gi denne informasjonen til den som er leder på stedet her. Så vi jobber videre med de opplysningene.

Melder: Ja. Takk skal du ha.

Operatøren: Var han alene i bilen forresten?

Melder: Det tror jeg, men det er jeg ikke sikker på. Men i og med at han kom gående alene og i og med at jeg hørte han klikka alarmen bak meg, så vil jeg jo anta at det ikke var flere i bilen.

Operatøren: Men så du om det var noen rampe bak på den bilen?

Melder: Jeg så ikke at det var noen rampe, jeg så, men det var en sånn eh, eh, liten kassebil kan du si, en sånn liten moderne varebil så det var ikke noe svær lastebil eller noe sånt av noe sånt slag. Nei. Den så egentlig mindre ut enn en sånn større personbil, men biler er ikke min sterke side. Det er der jeg ikke vil kjenne igjen merker og sånn, og så tenkte jeg at det her så mistenkelig ut. Men da konsentrerte jeg meg om å få registreringsnummeret.

Operatøren: Og det var fem minutter før eksplosjonen?

Melder: Ja, for det smalt når jeg, jeg hørte jo smellet når jeg var i bånn ved Elvebakken videregående skole ved Akerselva. Ja. Da var jeg nesten hjemme og det er fem minutters gangavstand. Men jeg har nesten nøyaktig tidsangivelse på telefonen og, for jeg tok og lagra nummeret på telefonen så da går det sikkert an å se når jeg skreiv ned.

Operatøren: Den bilen tilhører DnB Nor bank. Okey. Men jeg skal sjekke litt mer her jeg.

Melder: Ja, for det er jo uansett merkelig at han kjørte mot kjøreretningen i en enveiskjørte i to hundre meter. Og han var uniformert med visir og åpen pistol. Det var derfor jeg tenkte at dette her var veldig påtagelig oppførsel. For normalt sett vil jeg ikke stusse over en mann i uniform.

Operatøren: Ja. Ja. Ja, men det er fint, takk skal du ha så lenge.

Melder: Ja, bare hyggelig. Hei.

Operatøren: Hei.»1

1 Avskrift telefon OPD, 22JK, j.post 379.

Bilen var eid av DnB NOR

Bilen er ikke-eksisterende, og den var eid av DnB NOR. For å finne ut av om det er mulig å slette opplysninger om registrerte kjøretøy, sendte jeg følgende e-post til Vegvesenet:

e-post til Vegvesenet2

Kort tid etter fikk jeg følgende svar fra Vegvesenets saksbehandler:

Svaret fra Vegvesenet

Jeg fikk i tillegg et svar fra min lokale vegstasjon, som tydelig vis hadd fått en kopi av min henvendelse.

Opplysninger

22. oktober 2014 09.37 13 KB

Fra:

Vegvesenet lokalt

Til:

Jostemikk

Hei

Kjøretøyene blir aldri slettet fra kjøretøy registeret.

Med vennlig hilsen

Din lokale trafikkstasjon

I følge Vegvesenet er det umulig å få slettet opplysninger om registrerte kjøretøyer. Hvilke krefter står bak slettingen av opplysninger om en registrert bil eid av DnB NOR, og hvorfor måtte de slette dem?

Bilen var eid av DnB Nor. Unnskyld, den eides av Rac Norway. Nei glem det, den var eid av Avis, selv om politiet opplyste tipser om at den VAR eid av DnB Nor

Dessuten ble eierforholdet slettet fra Statens Vegvesen sitt bilregister, noe som i følge Vegvesenet ikke lar seg gjøre.

Fra ABC Nyheter om saken:

Fjerner Breiviks fluktbil fra veien

Bilen Anders Behring Breivik brukte fra Oslo til Utøya, har vært til leie hos Avis. Men nå skal terroristens fluktbil parkeres.

Tekst:

Oppdatert: Onsdag 15.08.2012, kl. 15:48

 

Den lille varebilen som massemorderen Anders Behring Breivik kjørte fra regjeringskvartalet til kaia ved Utøya, har i sommer vært tilbake på norske veier.

Politet har for en tid tilbake frigitt bilen som bevismateriale.

Men intetanende kunder har i sommer risikert å leie bilen hos utleiefirmaet Avis som har omregistrert kjøretøyet.

– Jeg har ingen interesse av å informere om dette, og har ingen plikt til å opplyse om detaljer. Det er ikke noe poeng for oss å opplyse om dette, sier Anders Tveit som er leder for Avis i Norge, når ABC Nyheter først ringer.

Nytt nummer

To timer etter at saken publiseres, kan Tveit opplyse at bilen ikke leies ut mer.

Selskapet tjener dermed ikke lengre penger på bilen som ble brukt av etterkrigstidens verste massemorder på drapsdagen.

– Vi vil mest sannsynlig ta kontakt med forhandler for å få istand et gjenkjøp. Den skal ikke leies ut mer, sier Avis-lederen om bilen som nå står parkert i Stavanger.

Frem til bilen ble frigitt hadde den registeringsnummeret «VH 24605», men den har nå fått nytt nummer – «BS 29395».

Det er Statens vegvesen sitt kjøretøysregister som opplyser om bilens nye nummer, at formell eier er DnB, men at selskapet RAC Norway som eier bilutleieren Avis, disponerer bilen.

En SMS til 2282 gir nå disse opplysningene om bilen:

BS 29395, FIAT
Klima og Bygg AS
OSLO
SIst EU-godkjent 02.02.2014
Neste EU-kontroll 05.2016
Skyldig Årsavg 0
Omreg.avg:2043

Vegvesenet sier at bilen ble eid av DnB Nor. Politiet sier at bilen ble eid av DnB Nor. Avis sier at de var eieren. Leasede og leide biler står alltid registrert i eiers navn, og i dette tilfellet får vi stole på statens to representanter, og fastslå av bilen var eid av DnB Nor.

Dette åpner for mange spørsmål. Kanskje andre enn meg kan stille noen av dem?

 

 

 

 

http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/Kj%C3%B8ret%C3%B8yopplysninger?

http://www.regjeringen.no/en/dep/smk/documents/nou-er/2012/nou-2012-14/8/8.html?id=697290

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Her-er-hele-dommen-mot-Anders-Behring-Breivik-6973988.html

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/08/15/breiviks-fluktbil-tilbake-pa-veien

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments